Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse krantenWoondrecht Magazine en vanaf 2007 'Wonen' (uitgaven Woonbron)


(Deurpost tot 1999; 4x per jaar)
(uitgave Woonbron (vroeger o.a. Gemeentelijk Woningbedrijf (GWB), Woningbedrijf, Stichting Woondrecht))

Woondrecht Magazine (online op www.woondrecht.nl onder publicaties)
mei 2003 (nr. 1, 4e jg) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=68]
[03] Bouwplannen Schippersblok en Zeehavenbuurt-Oost krijgen vorm
[04] Nieuwe aanpak moet schoonhouden portieken verbeteren
[05] Experiment huurvast huren vijf jaar lang geen huurverhoging
[05] Woondrecht ondertekent post digitaal
[06] Woondrecht haalt KWH-label: Een 7 is niet genoeg
[07] Eind april start verkoop Noorderkwartier
[07] Te koop: Krijspijnseweg en Barkstraat
[08] Sociaal beheerder gaat taken delen met nieuwe wijkcoördinator
[09] De Huurdersraad: ook u kint lid worden
[09] Contant betaling afgeschaft
[10] De historie van een Dordtse wijk [de havenbuurt; Wolwevershaven, Maartensgat]
[11] Woondrecht maakt huurverhogingen voor 2003 bekend
sept. 2003 (no. 2, 4e jg) [03] Tussenrapport moet duidelijkheid geven over vervolg van de Foyer [FOTO Crabbehof]
[04] Werk in uitvoering Noorderkwartier: de laatste loodjes..
[04] verkoop woningen De Zilvervloot loopt volgens schema
[05] Bouw 33 woningen in Nieuw Krispijn feestelijk gestart
[06] Zes woningen in de Marnixstraat snel verkocht
[06] Huurdersenquete laat tevreden Woondrecht-huurders zien
[07] Vernieuwd Burgerlijk Wetboek ook van belang voor huurders Woondrecht
[07] Gezamenlijke geschillencommissie voor alle woningcorporaties in Dordrecht
[08] De historie van een Dordtse wijk [De Crabbehoek (1957) in de Zuidpolder (1606)]
[09] Woondrecht intoduceert nieuw systeem voor toewijzen woningen
[10] Buurt Service Team voorziet in een groeiende behoefte
[11] Huurdersraad: Algemene regeling voor huurders over onkosten bij sloop of woningverbetering opgesteld
dec 2003  
april 2004 (nr. 1, 5e jg) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=114]
[03] Huurverhogning blijft binnen de perken [FOTO heer en mevrouw G.J. Rijsdijk]
[04] De geschiedenis van een Dordts pand: Villa Weizigt (In elk Woondrecht Magazine nemen we voortaan een karakteristiek pand uit het werkgebied van Woondrecht onder de loep. En welk pand leent zich beter voor de aftrap dan Villa Weizigt, het monumentale pand waarin Woondrecht zelf kantoor houdt?)
[05] Huurders zijn trouw aan Woondrecht [mevrouw Syssen-Van der Linden huurt al 60 jaar bij Woondrecht; 3x > 60 jaar; 34 x > 50 jaar; 58x >40 jaar; 106x  tussen de 25-39 jaar; (ca. 20 ingevulde bonnen)]
[05] Gezamenlijke geschillencommissie nu officieel van start
[06] De Fifties opgeleverd in Wielwijk Noord [FOTO familie Michels]
[07] Nieuw Krispijn kan zich gaan opmaken voor feestje
[08] Project met zonnepanelen is veelbelovend
[09] Winnaar Foyer-prijsvraag: Kruispunt Crabbehof
[10] De 10 meest gestelde vragen over het POL-model
[12] Wielwijkers kunnen klachten over openbare ruimte centraal melden
[13] De huurdersraad De jaarlijkse huurverhoging
[14] Kotterstraat wacht ingrijpende onderhoudswerkzaamheden
[15] Groenonderhoud: wel of niet in de servicekosten?
sept. 2004 (nr. 3, 5e jg) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=141]
[03] De geschiedenis van een Dordts pand: het Clara en Mariahof (19 kalkwitte huisjes; stichter Marinus Kemp (1830-1882), koekenbakker; drie rijen van 19 woningen met daarnaast poortwoningen en winkels bestemd voor verhuur;  in de Tweede Wereldoorlog een afzwaaier op vier huisjes (winkels); renovatie 1955)
[04] Trouwe huurders in het zonnetje gezet [FOTO's trouwe huurders]
[05] Te koop bij Woondrecht: Buitenhof en de Zilvervloot
[06] Stimuleringsfonds voor bijzondere huurdersinitiatieven
[07] De huurdersraad krijgt nieuwe voorzitter
[07] Schippersblok, een wijk om in te lijsten [54 woningen slopen]
[08] Onze buren levert bijdrage aan leefbaarheid Vogelbuurt
[09] Mensen met hart voor de wijk: Maaike van Trooijen en Bahattin Guler
[10] Nieuw Krispijn na 9 jaar echt 'Nieuw' Krispijn [FOTO's o.a. Prins Bernhardstraat, Krispijnseweg (EDAH)]
[11] 34 woningen op marnixlocatie opgeleverd
dec 2004 (nr 4, jg 5) [03] Woondrecht verlegt koers met oog op de toekomst [FOTO villa Weizgt]
[04] Zorgpakketten ook bij Woondrecht van de grond
[05] POL krijgt goede rapportcijfers na half jaar
[06] Huurdersraad draagt nieuw lid Raad van Toezicht voor
[07] Te koop bij Woondrecht [FOTO v. Blanckenburgstraat; Spieghel.Coornhertstraat]
[08] Mensen met hart voor de wijk: mevr. v.d. Hout en dhr. v. Maaren [R. v.d. Hout (Crabbehof), C. van Maaren (Schouwstock)]
[09] Ontdek de Zilvervloot
[10] De Klockelaer huisvest eerste woongroep voor Indische ouderen
[11] Toename van aantal eigenaren kan andere manier van beheer opleveren
april 2005 (nr. 1, 6e jg) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=164]
[03] Huurverhoging bij Woondrecht lager dam landelijk
[04] Woningen Klockelaer
[04] Ketelonderhoud
[05] Te koop bij Woondrecht [FOTO Crabbehof/Wielwijk]
[06] Zilvervloot-special [J. en A. Pluimert; mevr. C. Willemstein; Ch. van Hooydonk en M. Brands]
[10] De Huurdersraad [FOTO leden]
[11] Mensen met hart voor de wijk [Yvonne Koster (De Staart), Mimoun Diyaf (Bleijenhoek)]
sept 2005 (nr. 2, 6e jg.) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=75]
[03] Arthur Oerlemans over de voorgenomen fusie [FOTO herenhuis Weizigt, van Baerleplantsoen]
[05] Dordtse 'ontwikkelingshulp' voor Bulgaarse VvE [FOTO Bulgarije]
[06] FOTO Vaklieden Woondrecht in een nieuw jasje
[07] Te huur bij Woondrecht [FOTO M.H. Trompweg; De Klockelaer, W. Dreeshof, Aardappelmarkt]
[08] Huurachterstand ... zo voorkomt u dat
[09] Huurdersraad Woondrecht bezoekt Bewonersfederatie Woonbron en bespreekt fusierapport [FOTO Corrie Bos, Piet Borgman, Wil Braat, Arnold Gortzak, Harry Janssen, Leny Koppelaar, Herman Noël, Joop Ritmeester en Johan Meivogel: de leden van uw Huurdersraad]
[11] Herstructurering Dordt-West voorvarend van start [FOTO's Oud/Nieuw Krispijn, Wielwijk, Crabbehof]
[13] Preventieproject moet veiligheid in Vogelbuurt vergroten
[14] Woondrecht kijkt strenger naar schotelantennes [FOTO Müslüm Çelik (Vogelbuurt)]
[14] Nieuw huurreglement geeft meer helderheid
[15] Mensen met hart voor de wijk Jopie Burggraaff van de Vogelbuurt
dec 2005 (no.1, 7e jg) [http://www.woondrecht.nl/bestand.html?did=176]
[03] Peter de Regt zwaait af als directeur
[05] Vervanger Arthur Oerlemans heeft al warmgelopen
[06] Nieuwe huurvoorwaarden geven meer helderheid
[07] Geschillencommissie doet vier uitspraken in eerste jaar
[08] Mensen met hart voor de wijk: Serkan Yurekli
[09] Het stimuleringsfonds helpt ideeën realiseren
[09] Bouw Schippersblok heeft eindelijk wind mee
[10] Heeft u de brandtest al gedaan?
[11] Woondrecht ook actief in Zuid-Afrika
[12] De bewonerscommissie Crabbehof stelt zich voor
[12] Nieuwbouw Admiraalsplein met veel variatie
[13] Nieuwe manager Stad Hans Eland
[14] Woningzoekenden tevreden over Pol
[15] Jan de Waal neemt afscheid na 42 jaar [De Stichting tot Beheer en Exploitatie van Woningen, driekamerappart. f 13; kassier, wekelijks huurpenningen ophalen (tot eind jaren '70);] begeleiden renovatieprojecten; anekdote over de heer Doof (die niet doof is)]
[15] Plan Buitenhof: Wonen in uw eigen kasteel 
mei 2006 (nr. 2, 7e jg) [02] Woondrecht gefuseerd met woningcorporatie Woonbron (Rotterdam)
[03] Om te kunnen investeren is huurverhoging noodzakelijk [FOTO Arthur Oerlemans]
[04] Huurverhoging blijft opnieuw beperkt
[05] Nieuws van de Huurdersraad
[06] Winkelcentrum Admiraalsplein krijgt nominatie [FOTO'S Admiraalsplein]
[08] Ik zie een goede toekomst voor Wielwijk [FOTO's Wielwijk]
[10] Woondrecht komt met nieuwe producten
[10] Peter de Regt benoemd tot Corporatiedirecteur 2005
[11] Fietsproject Crabbehof loopt op rolletjes [FOTO Louis de Jel van Stichting Aarde]
[12] Trefpunt De Nieuwe Stoof in Crabbehof [FOTO Aliek van den Berg]
[13] Nieuwe coördinator woonwagenstandplaatsen Piet Boer
[14] Woondrecht doneert bedrag aan twee goede doelen
[15] Oud sanitair uit Wielwijk begint aan tweede leven in Roemenië [FOTO Jan Kooman]
2006 (nr. 3; 7 jg.)  
december 2006 (nr. 4; 7 jg.) [voorkant] een greep uit de 7 jaargangen woondrecht magazine
[03] op weg naar de toekomst [foto: Peter de Regt, lid Raad van Bestuur; Arthur Oerlemans, vestigingsdirecteur]
[04] Woondrecht wordt definitief Woonbrog vestiging Dordrecht [foto: van Baerleplantsoen; Jan van Someren, huismeester Wielwijk]
[06] Nieuws van de Huurdersraad: terug van weggeweest Jopie Burggraaff (Vogelbuurt)
[07] Corporatie enthousiast over aanpak tijdelijke verhuur in Dordrecht (foto: Henny Bos, hoofd tijdelijke verhuur bij Woondrecht)
[08] Woondrecht bekent (Dordtse) kleur [foto: Peter den Toom]
[10] Aan de slag in eigen wijk: Dan ben ik liever nuttig bezig voor de wijk [foto: Theo van Straaten, Wielwijker, 76 jaar] 
[12] Het Praathuis draait gewoon soepel (opbouwwerker Viveca Chatlein; Marienbornstraat 33a)
[13] Schippersblok ondergaat metamorfose tot Schippersplaats [Arthur Oerlemans, wethouder Kamsteeg en A Safranti eerste paal op 5 oktober]
[14] Nieuwe toekomst voor Crabbehoff / wandelroute vanaf de Klockelaer (Monique Verschuren)
[16] Te koop bij Woondrecht: Krispijnseweg 66V
[18[] Stookt U nog met een haard? (schoorsteen-veegbeurt elke vier jaar.
[19] Stimuleringsfonds Bijzondere Huurdersinitiatieven
[20] telefoonnummers, adressen en spreekuren / colofon (redactie Herman van der Spelt, Dirk van Burgel, Aschelina van der Graaf)
16 december 2006 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT en Concernparticipatieraad Woonbron 
WONEN
februari 2007 (nr. 1; jg 3) [01] Woonbron 100 jaar toen en nu
[02] Verjongde Klockelaer heeft alweer een wachtlijst (een klockelaer was een versterking in de stadsmuur)(Crabbehoff)(foto: heer en mevrouw Kanters, meneer en mevrouw Van der Brule)
[04] Nassaulocatie in Nieuw Krispijn gaat op de schop (Hans Eland)
[05] Een nieuwe naam, dezelfde verttrouwde service: Woonbron Dordrecht
[06] 100 JAAR WOONBRON: TOEN EN NU. We hadden 32 woningen - dat was het begin (De Goede Woning grondlegger van Woonbron)(foto: mevrouw Fraase Storm, Johan de Over de Vest)
[09] Woonbron ontwikkelt plannen voor een zorgatelier
[10] Nieuwbouwprojecten Woondrecht Vastgoed (Buitenhof, Schippersplaats, Scheepskwartier)
[11] Huurdersraad Dordrecht in 2007 op koers / Zweedse puzzel
[12] Short Stay Facility kan er weer even tegen (189 appartementen SSF aan de M.H. Trompweg)
[12] servicepagina Woonbron Dordrecht
juli 2007 (nr. 2; jg. 3) [01] Woonbron en duurzaamheid
[02] Wijkpost in Nieuw Krispijn opent de deuren (Prinses Julianaweg 54)(foto: Piet Luijendijk, Lotte van der Rest)
[04] Samen werken aan een schone buurt (Doe Mileudag en de Groendag in de Vogelwijk en de Staart)
[05] Het ss Rotterdam Infovcenter: een voorproefje van de terugkeer
[05] Afscheid Klachtencommissie oude stijl (FOTO: dhr de Klerk, de heer Zijtsel, mevr. van Niero-van 't Grunewold, mevr. Timmer en de heer van der Wiel (van der Meer en de Groot))
[06] Woonbron en duurzaamheid: zes voorbeelden van hoe het moet - en één van hoe het niet moet
[07] 1907-1922 Rotterdam Nieuwe Westen: de Vierambacht (mevrouw Rietveld)
[07] 100 JAAR BOUWEN IN ÉÉN OOGOPSLAG (1902 Woningwet)
[08] 1922-1937: Delft: Wippolderstraat en omgeving
[08][ 1937-1952 Dordrecht: Nassaustraat en omgeving (mevr. Durinck)
[09] 1952-1967 Oud-IJsselmonde: Sagenbuurt
[10] 1967-1982 Rotterdam Prins Alexander: knikflats
[10] 1982-1999 Spijkenisse: de Boezem
[11] 1999- heden Hoogvliet: het Scharnier
[12] Energielabel op komst (test uw aardleksschakelaar)
[13] Kwaliteitsslag in de Colijnstraat (de Foyer)
[14] Projecten Woondrecht Vastgoed (Buitenhof, Schippersplaats, Admiraalsplein 96, Krispijnseweg 66v)
[15] Waar houdt de Huurdersraad zich mee bezig? / Zweedse puzzel
[16] Bewonerscomité Houtmanflat viert tiende verjaardag (Wielwijk 31 maart; foto: wijkcoordinator Dirk van Burgel met Theo van Straaten)
[16] servicepagina Woonbron Dordrecht
+ los vel met de adrressen
oktober 2007 (nr. 3; jg. 3)
(Schefferdrukkerij)
[02] Een kijkje achter de voordeur (Maria Mercilia, Errol Esajas]
[04] Woonbron biedt professionele tuinkjes aan voor gereduceerde prijs
[05] Huurquote komt maar krijgt andere uitgangspunten
[05] Roemeense partners tevreden over Woonbronhulp
[06] Aan u de keuze: Kopen of huren? (Lucy Lagerweij)
[08] De Vereniging van Eigenaars
[09] Bewonersenquete 2006 laat opgaande lijn zien
[10] Verkoop vanuit Woondrecht Vastgoed (Buitenhof, Krispijnseweg 66v, Klipperstraat 20)
[11] Huurdersraad in contact met bewonerscommissies / Zweedse puzzel
[12] Wielwijk heeft eigen informatiepunt
[12] servicepagina Woonbron Dordrecht
december 2007 (nr. 4; jg. 3)
(Schefferdrukkerij)
[02] Buurtbemiddeling brengt partijen bij elkaar (Jeannette van Garderen)
[04] Woonbron haakt in op WetenWeek bij de buren (Henk Klein, directeur WNC van Woonbron Dordrecht)
[05] Koningin Beatrix opent Oosterbaken (Hoogvliet)
[05] Invoering huurquote gaat definitief door
[06] Woonbron zuinig op energie (Rik Grashoff; www.klimaatbosje.nl)
[08] Participatie van huurder in de Vereniging van Eigenaars
[09] Tienjarig bestaan Short Stay Facility gastvrij gevierd (SSF aan de M.H. Trompweg 235)
[10] Woningen in verkoop bij Woondrecht Vastgoed (Buitenhof, Krispijnseweg 66V)
[11] Actief jaar voor Huurdersraad Woonbron Dordrecht / Zweedse puzzel
[12] Punt de Wereld heeft haar deuren geopend (wethouder Lagendijk en Rob Hagens; Colijnstraat 136)
[12] servicepagina Woonbron Dordrecht
december 2007 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT en Concernparticipatieraad Woonbron
februari 2008 (nr. 1; jg. 4)
(Schefferdrukkerij)
[01] Je woont zoals je bent
[02] Crabbehoff krijgt z'n weerbaarheid terug (foto: Victor Hooftman, projectleider)
[04] Op de koffie bij de nieuwe buren (Crabbehoff; de Foyer in de Colijnstraat)
[05] Energie: een zaak van u en ons / Rotterdam Livin'
[06] Je woont zoals je bent (mevrouw den Ouden in Oedenvliet te Hoogvliet; dhr Vosmeer, Mila Jokhoe, Mustafa Abdullahi)
[08] Woonbron pakt woonfraude aan
[09] Jonge filmmakers maken portret van Wielwijk (Rick Roos en Ruben Pest)
[10] Woningen te verkoop bij Woondrecht Vastgoed (Buitenhof, Rotterdam Livin' standnummer 16)
[11] Sociaal plan bij herstructurering / Zweedse puzzel
[12] Denkt aan de spreekuren van de wijkposten?
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
[http://www.woonbron.nl/OverWoonbron/Publicaties/Bibliotheek/Bewonersblad%20Wonen/Wonen%20Dordrecht%201%202008.pdf]
april 2008 (jg. 4) WONEN - Huurspecial
juli 2008 (nr. 2; jg. 4) [01] Kopen of huren, Te woon past bij u
[02] Veiligheid in Crabbehoff hoofdzaak (Marinus chmidt, Hans Kuipers, Henk Alderliesten)
[04] Zelf vernaderingen aanbrengen in je huurhuis kan
[05] Ze komt. Stoomschip De Rotterdam begin augustus terug
[06] Kopen of huren, Te woon past bij u (17.000 woningen)(Martine van Sprungel)
[08] Eerste themabijeenkomst druk bezocht (Helen Meivogel)
[08] Spaar water...spaar het mileu
[09] Werk in uitvoering 2008
[10] Woonbron wil huurachterstanden terugbrengen
[11] Actiedag Groen en Duurzaam krijgt voorzichtige start (Wielwijk) / Zweedse puzzel
[12] Nieuwe brochure Anders wonen in Dordrecht
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
oktober 2008 (nr. 3; jg. 4) [01] Oktober woonmaand
[02] Primeur in Krispijn een hammam (Bouchra Azazar, 33 jaar, Ten Katestraat 21, badhuis voor vrouwen (Leaunee))
[04] Bezoek aan huiseffectief middel bij huurachterstand (Marina Jurcevic, Oscar Adamse)
[05] De ss Rotterdam begint aan nieuwe carrière in geboorteplaats / Duurzaam welkom bij Woonbron
[06] Kopje koffie erbij? (Woonbron-woonwinkel)
[08] Elkaar aanvullen en versterken (bewonerscommissies)
[09] Bewonersraad wil band met achterban versterken (Huurdersraad)
[10] De Drie Musketiers van Wielwijk (Clasien Eichhorn, Wil Braat en hennie Kranenburg)
[11] Trouwe huurders op de thee bij Woonbron (Debbie Alexander, manager Klant van Woonbron Dordrecht, 25 jaar of langer huurder krijgen bezoek aan huis) / Zweedse puzzel
[12] Wat toe doen bij brand in uw woning?
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
december 2008 (nr. 4; jg. 4) [01] Te Woon, kopen interessanter dan ooit
[02] Vogelbuurt vliet tweede jeugd tegemoet (Hans Eland)
[04] De Compagnie kan van start (Wielwijk; Idols-corryfee Nathalie)
[05] Te Woon, kopen interessanter dan ooit (Lucy Lagerweij)
[06] Goedkoper wonen en meer comfort (Arthur Oerlemans; zonneboilers, groen dak, HR-ketels)
[08] Groen het nieuwe jaar in (Jochem de Groot / Bent u goed verzekerd?
[09] Werk aan de winkel bij Bewonersraad (Vogelbuurt)
[10] Er zijn meer mensen met schulden dank je denkt
[11] Wanneer heeft u als trouwe huurder een cadeau verdiend? (12 1/2, 25, 40 of 50 jaar bij Woonbron) / Zweedse puzzel
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
december 2008 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT en Concernparticipatieraad Woonbron
februari 2009 (nr. 1; jg. 5) [01] Uw stem telt in het klantenpanel
[02] Nieuwe woonwinkel: nog even geduld (Van Baerleplantsoen)
[04] Een klacht. Wat nu
[04] Geen verhuizing zonder folder Verhuisplannen
[05] Kopen met korting, nu kan het / op zoek naar een nieuwbouwwoning Rotterdam Livin'
[05] Metamorfose websites (woonbron.nl en triant.nl)
[06] Uw menig telt (Jorien Elenbaas)
[08] Opgeruimd het voorjaar in / Huurtoeslag
[09] Bewonersraad maakt zich op voor actief 2009 (De Twern, Kilwijckstraat 5)
[10] Zeehavenbuurt ligt op koers voor de toekomst
[11] Ventileren van uw woning / Zweedse puzzel
[12] Kerstactie Woonbron levert 600 euro op voor goede doel
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
+ los  vel Werk in uitvoering 2009
+ los vel Woonwinkel open per 6 maart 2009
juli 2009 (nr. 2; jg. 5) [01] Klussen in en om het huis
[02] Een 10 met een griffel voor anapak Woonbron (minister Eberhard, Wielwijk en Crabbehoff)
[04] Van tevreden huurders tot tevreden kopers (Peter en Adi Louwersheimer, Beekmanstraat)
[04] Feestelijke opening woonwinkel Dordrecht
[05] Zelf uw woning aanpassen dat kan (Klssenwijzers van Woonbron)
[06] Individule huurders Woonbron meer invloed in gemengd woongebouw (bewonersorgenisaties)
[07] Win twee kaarten voor een bezoek aan de ss Rotterdam / rebus WONEN,-WERKEN-EN-LEREN-OP -DE-SS-ROTTER-DAM
[08] Regel uw zaken online (www.woonbron.nl) / Themabijeenkomst participatie (14 april 2009)
[09] Twee nieuwe leden bewonersraad stellen zich voor (Frans Blok, Wielwijk, en Jacob de Hei in 1970 van Groningen naar Dordrecht, vier jaar koster)
[10] Jan-Dirk Costeris, het cement van Crabbehof
[11] Huur betalen / winnaars Zweedse puzzel M. Timmermans en J.H. Meeuwesen
[12] Reparatie en onderhoud aan uw huurwoning
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
[http://www.woonbron.nl/OverWoonbron/Publicaties/Bibliotheek/Bewonersblad%20Wonen/Wonen%20Dordrecht%202%202009.pdf]
oktober 2009 (nr. 3; jg. 5) [01] Gezellig en gezond in de buurttuin
[02] Laatste kleine woonwagenkamp binnenkort gereed voor bewoning (jaren '70 woonwagenkampen aan abnden leggen; 1976 kamp Wieldrechtse Zeedijk; beheer woonwagencentra Piet Boer; 13 plekken in Dordrecht met 150 standstandplaatsen)
[04] Huurbetaling
[05] Reparaties: een kijkje achter de schermen (Frank Valkenburg)
[06] Buurttuin wordt steeds populairder (Dirk Costerflat, Beverwaard, Poptahof; Tilly Kaisiëpo)
[07] Ondernemen in uw thuisland (IntEnt; Sanassin Maftouchi; Randolph Widjaja, garnalenkwekerij Sunny Shrimps)
[09] Gebriedsvisie Staart (bewonersraad Woonbron Dordrecht)
[10] Een rondje nieuwbouw (De Zilvervloot, De Gouverneur, de Stuyvesantflat)
[11] Kansenflat moet Wielwijk economische impuls geven (Van Kinsbergenstraat; Dirk van Burgel) / Zweedse puzzel
[12] Crabbehof heeft een eigen wijkwinkel (Jan-Dirk Costeris)
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
december 2009 (nr. 4; jg. 5) [01] Voor elkaar
[02] Langdurig werklozen en stagiaires maken Krispijn energiebewust (dhr en mevr. Schaarenburg, Anjelierstraat)
[04] De kunst hangt op straat in Dordt / Werelds Tafelen
[05] Vijf kerststerren aan het woord (Frans van der Polder (75), Adrie Polder uit Spijkenisse, Rinus van der Hoek, Wil Popken (76), Jopie Burggraaff in de Vogelbuurt)
[06] Een perfecte plek om het vak te leren (de Nieuwe Nachtegaal, de Grijze Bouwers; Helmuth Schilperoort)
[08] 20.000 keer Te Woon
[08] Buitern de gebaande paden (Wouter Rohde)
[09] Herstructurering Vogelbuurt
[10] Foyer Crabbehof voorziet in grote behoefte (Colijnstraat)
[11] Beetje krap deze maand Wij kunnen helpen / Zweedse puzzel
[12] Servicepagina Woonbron Dordrecht
[http://www.woonbron.nl/OverWoonbron/Publicaties/Bibliotheek/Bewonersblad%20Wonen/Wonen%204%20-%202009%20Dordrecht.pdf]
december 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT en Concernparticipatieraad Woonbron
maart 2010 (nr. 1; jg. 6)
(nieuw uiterlijk, dikker)
(Schefferdrukkerij)
(tekst: Rob van Es, Pia Kleijwegt, Jan Luyendijk, Margrett Ruysbroek)
[01] Thuis in de Wijk
[04] Kunst kleurt buurten (Delft; Dordecht nieuw Krispijn; Delfshaven, Prins Alexander, Ijsselmonde, Spijkenisse, Hoogvliet)
[06] Perfecte plek om oud te worden (Jan en Hilde Gerhardt, Ommoord Rotterdam)
[07] Klant wordt Ketelbinkie (3000 klanten op 6 en 7 maart bezoek aan de Rotterdam)
[08] Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid krijgen (Haydnlaan/Chopinlaan)
[08] Het nieuwe wonen inde Dirk Costerflat
[09] Beter wonen is beter leven (Gillisbuurt, Delft)
[10] DELFT bewonersraad wil ook eigenaaren erbij hebben (Delfshaven)
[11] DELFT Wij gaan uit van het positieve van mensen (Sjanti Mahabier en Rob Kok, Oud-Mathenesse)
[12] DORDRECHT Reddersbuurt gaat duurzame toekomst tegemoet (van den Kloosterstraat, Wielwijk)
[13] DORDRECHT Buitenruimte Wielwijk krijgt facelift (Jan van Brakelstraat)
[13] DORDRECHT Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Bewonersraad van kracht (Herman Noël en Arthur Oerlemans)
[14] HOOGVLIET Ik ben een man van de praktijk (Wilfred Termoshuizen, 40 jaar, Delft)
[15] HOOGVLIET Ik hoef maar te kikken en hij komt langs (Ramon Kasi en mw. Emmy de Jong, Saraburcht)
[15] HOOGVLIET Al 50 jaar in dezelfde woning (mevrouw Van de Stege, Lavasweg, Hoogvliet)
[16] PRINS ALEXANDER Soep, soep en nog een ssoep (op het IJmeer, Zevenkamp)
[17] PRINS ALEXANDER Hollands Glorie maakt nieuwe start
[18] SPIJKENISSE Senang wonen in Lobeliastraat (Chris Reit)
[18] SPIJKENISSE Wat doet de complexbeheerder
[19] SPIJKENISSE Gezellig met elkaar eten in De Boezem (Ineke van Wijngaarden,  Hans Grandia, Yvonne van de Stelt en Joke Heeneman)
[20] IJSSELMONDE Onderhoud in IJsselmonde op stoom / Mozaiekcursus voor bewoners galarijwoningen Tuinenhoven
[21] IJSSELMONDE Zenana timmert aan de weg (vrouwenkamer Zenana) / Meer kleur voor kindvriendelijk Beverwaard
[22] Na jaren vrijwilligerswerk aan de slag als receptioniste (Sylvia Hemelop)
[23] Vraan en antwoord
[24] Dromen van een eigen restaurant met Marokkaanse keuken (Zakia Sadik en Najat Kembaret)
[25] Nieuwe regels voor zelf klussen
[26] De gouden tip? Rookmelders (Jos de Graaf, brandweer Rotterdam-Rijnmond)
[28] huurders krijgen inspraak in Vereniging van Eigenaars (Jos ter Horst)
[29] De vereniging die het goede voorbeeld geeft (Gert Bennink en Esther van der Schaaf)
[30] Woonbron aanbod koopwoningen
[31] Zweedse puzzel / Contactgegevens
juni 2010 (nr. 2; jg. 6) [01] Hoera, het is zomer!
[02] colofon; van de redactie: Creatief de crisis door
[03] deze keer in dit magazine
[04] Trek erop uit; Beverwaard laat z'n tuinen zien
[05] Van sloopterrein naar speelterrein in de Grasbuurt; de Woonbron-euro; gratis evenementen deze zomer
[06] Klant centraal zo werk ik: Weggeefproject Achter de Voordeur, Astrid de Cuba, Andreaskerk te Dordrecht;
[07] Kort Nieuws: Gouden tijden voor Rotterdammers die initiatief tonen; Tour de France start op 4 juli in Rotterdam; spelregels Woonnet Rijnmond
[08] DELFT Groenplan Gillis;
[09] DELFT Dank je wel Zwaluw, bloemenhelicopter, nieuwbouw Amber; Huur opzeggen?; Van de straat naar de sportschool 9Muay Thai Delft);
[10] DELFSHAVEN Jongeren Mentoraat actief in Delfshaven (Tica Vrolijk, Ariette Furtado); gratis evenementen in Delfshaven
[11] DELFSHAVEN Welkom bij uw wijkbijeenkomst, CoolHavenEiland;
[12] DORDRECHT Praktijkonderwijs in een slooppand van Woonbron, Hans Petrischool, Roemer Visscherstraat, Paul Schmitz;
[13] DORDRECHT Stand van zaken renovatie, sloop en nieuwbouw Vogelbuurt; verkooppunt Woonbron
[14] HOOGVLIET Woonbron wil doorpakken (Nico Prins); nieuwbouwappartementen in Pernis
[15] HOOGVLIET Groen is ook ene kleur, zeggen de tuinkeurders (Margreet van den Boom-van Ochten, Jos van Poel); Voor weinig geld mooie tweedehandskleding, Kansenwinkel;
[16] PRINS ALEXANDER Groen en gezellig, plantjes en stekjes ruilen in de Grasbuurt; Kunst fleurt fietstunnels Ommoord op
[17] PRINS ALEXANDER opening speelplek Zevenkamp; opleverfeeest knikflats
[18] SPIJKENISSE Wijkzuster terug in De Akkers;
[19] SPIJKENISSE Poortwoning toneel voor knutselmiddag; Kinderen blij met moestuin (Maria van der Wiel);
[20] IJSSELMONDE Groene wensen komen uit in Wintertuin; Woont u graag in Beverwaard?
[21] IJSSELMONDE Afscheid voorzitter Jan Platteschorre, VBC IJsselmonde minstens nog eens 15 jaar; kennismaken met Huurdersvereniging IJsselmonde;
[22] Klant centraal zo tuinier ik: Flora Huisman, Rotterdam;
[23] Vraag en antwoond: schutting, struiken buurman; korting KARWEI
[24-25] uw geldzaken (Ellen van Dam)
[26] Klant centraal zo eet ik: De Wereldkeuken, Poptahof, Audrey Baldew en Mila Jokhoe;
[27] Een klacht en dan?;
[28929] De Vereniging van Eigenaars dat bent u;
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (Heijse Blick, Heijplaat);
najaar 2010 (nr. 3; jg. 6)
+ nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 3 okt. 2010
[01] Energie zuining
[02] colofon; van de redactie 'koesteren'
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Slim met energie (top 10 energietips)
[06] Bewoners Schiemond gamen om energie te besparen
[07] Kort Nieuws: Klantenpanel sinds 2007; Oud-studenten schuiven door; nieuwe structuur bewonersbetrokkenheid; Theater op ss De Rotterdam (Marlies Dekkers, Joris Lutz; Ronald Molendijk);
[08] DELFT Delfts groen populais (mevr. Klijn; John Emmerig; Karin Ormel); De groene Smaragd rust ruimte en duurzaam (Handellaan); Jan Joosten van Lodensteyn op de kaart;
[09] DELFT Eigenwijs wonen in vernieuwde Dirk Costerflat;
[10] DELFSHAVEN Euro's besparen met gratis energieadvies
[11] DELFSHAVEN Wijkbewoners spelen hoofdrol; (Eva Visser; OT Theater)
[12] DORDRECHT Superappartementen De Compagnie zijn bewoond (Franka 'Boudewijn); Terugblik explosie Nieuw-Krispijn, 16 juni Prinses Julianaweg;
[13] DORDRECHT Clienten van Spoorzicht houden Krispijn schoon; Lekkernijen voor trouwe huurders, 17 sept 50 jaar dezelfde woning (Debbie Alexander); Wonen in een groepswoning iets voor u?;
[14] HOOGVLIET De sociaal beherde komt achter de voordeur (Ineke van Eden, Syta te Hennepe)
[15] HOOGVLIET Woonbron-euro goed besteed in de Corneliahof; 's Winters altijd warme voeten in de energiezuinige woning; (Nuran Gulmez; Delilah Pilgrim)
[16] PRINS ALEXANDER Meedenken appartementen 55 plussers Grasbuurt; Woonbron Prins Alexander biedt alle complexen Te Woon aan;
[17] PRINS ALEXANDER Een echt thuis aan 't Klimophof (zorginstelling Orion Camphill); Burendag;
[18] SPIJKENISSE Helpende hand bij thuisadministratie (Marijke Boom);
[19] SPIJKENISSE Piratenfeest brengt buurt bij elkaar; Huurders in Spijkenisse krijgen ook stem in VvE;
[20] IJSSELMONDE Samenwerking leidt tot verbeteringen; uw tuin is een feest voor het oog; zaaltje Schuilburgh 29 juli, 40 woonjubilarissen;
[21] IJSSELMONDE Verslag maatschappelijke stage Peitkreek; (vmbo Palmentuin)
[22] Klant centraal zo verbouw ik: Paleisje aan de Veenoord (John Mersie)
[23] Vraag en antwoord: gordijnen dicht, zuinig koken; LED-lampen; slim gebruik van cv-installatie/electrische apparaten;
[24-25] Hennep kweken in huis: levensgevaarlijk voor de buurt
[26] Klant centraal zo werk ik: Prachtig tweede leven voor limonadeblik (www.lucydehaas.nl);
[27] Gaat uw vvE de energie-uitdaging aan?
[28-29] Appeltaart en verse bloemen? (Sytske Kooijman, Ooms Makelaars)
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen
december 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT en Concernparticipatieraad Woonbron
Samenwerking met Woonbron verloopt steeds beter door Dik Vuik;
Woonbron Dordrecht gestart met buddyprojest door Willem Langerak;
Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid door Willem Langerak;
april 2011 (nr. 1; jg. 7)
+ nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 4 mrt 2011
[01] Een nieuwe start
[02] colofon; van de redactie 'opnieuw beginnen'
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Radicaal het roer om (Alexandro Christiaan en Suzanna Hansen (Eric Bueving) en Majid Zarabi far);
[06] Klant centraal zo woon ik: Mevrouw Greeve-van Es (92 jr), Stadhoudersweg (al 71 jaar boven de winkel);
[07] Kort Nieuws: Gratis rookmelder, brandblusser of blusdeken bij OHRA Woonverzekering; veelgestelde vragen woonbron.nl; Wijbenga nieuwe bestuursvoorzitter bij Woonbron; huurverhoging 2011;
[08] DELFT kinderen openen eigen buurtwinkel (Gilliswinkel)
[09] DELFT Samen slim met energie; Handen op elkaar voor Amber (Raimond de Prez; Johan over de Vest);
[10] DELFSHAVEN Starter Jono Lentz heeft graag mensen om zich heen
[11] DELFSHAVEN Schoonheidsspecialiste ziet groeikansen aan Pinasplein (Ana Maria da Cruz); Arbeiders van zorg, welzijn en ontspanning (Sjanti Mahabier);
[12] DORDRECHT Woonbron Dordrecht bouwt door (De Horizon, Nassau aan de Singel, Leerpark); Energiedereen maakt bewoners meer bewust van prijzen;
[13] DORDRECHT Indeling team techniek gewijzigd (Pascal van der Maden, Oleg Vinogorodsky, Hans van der Merwe, Ger Smits, Hans Drenthen, Michel Langen);
[14] HOOGVLIET Altijd aanspraak bij woonvereniging Oedenvliet (Ed den Ouden, Willem Klein); Oudelanders beste ambassadeurs voor hun wijk; Hoogvlietse kinderen laten politica speelplekken zien (Ingeborg Hoogveld);
[15] HOOGVLIET In de buurtstudio leren vrouwen durven, willen en doen (Anneke de Goede van Cleo-Patria);
[16] PRINS ALEXANDER Marcel Duchampplein, Nesselande; High tea trouwe huurders (mevr. Greeve-van Es);
[17] PRINS ALEXANDER Jongeren Zevenkamp maken kennis met verschilende vormen van sport; Slimme tips voor minder energie;
[18] SPIJKENISSE Indische woongroep samen oud worden (Lobeliastraat)
[19] SPIJKENISSE SWZE wordt Woonnet Rijnmond; Borstelgras en Schaduwgras krijgen opknapbeurt; Energiedereen in Spijkenisse;
[20] IJSSELMONDE Help het spookt in de Beverwaard; De Marokkaanse Vaders willen leefbaarheid bevorderen;
[21] IJSSELMONDE Heraldus, fijn wonen met winkels voor de deur (Estibaliz Fernandez en Ronald Verschoor); Woonoverlast te lijf met een convenant; (Marieke Kolsteeg); Inzet en passie voor je tuin;
[22] Klant centraal zo ben ik: Shihab (12 jaar) hondenuitlaatservice;
[23] Vraag en antwoord: bedrijfsruimte; inschrijven bij Woonbron; tips www.woonbronmakelaars.nl;
[24] Wat hoort niet in het riool?
[25] Toewijzing sociale huurwoningen veranderd
[26] Klant centraal zo werk ik: Anton Molenaar, tandarts;
[27] Huurtoeslag de moeite waard; voorjaar de tuin in
[28] Wegwijs in de VeE
[29] Een koophuis zoeken en financieren: hoe gaat dat? (Saskia Trossèl)
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen
zomer 2011 (nr. 2; jg. 7)
+ nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 5 juni 2011
[01] Samen kom je verder
[02] colofon; van de redactie
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Samen kom je verder dan alleen; Dordrecht www.dwo.nl;
[06] Klant centraal zo woon ik: studentenhuis Oldulphusstraat Delft, Jip Warendorf;
[07] Kort Nieuws: Woonbron aan de deur; Uw huur opzeggen kan elke dag; Waardering Nieuwe Nachtegaal (Prinses Maxima); Gouden Piramide (Yttje Feddes);;
[08] DELFT Vrijwiligers laten er geen gras over groeien (Nl Doet); Intiem afscheid van Die Buytenweye sr;
[09] DELFT Piet Gans en Dick Holt, De Vliegende Brigade;
[10] DELFSHAVEN Kapper Henk Kuijper heeft weer buren gekregen (Fantasia Haarmode);
[11] DELFSHAVEN Dick van Toor, Bewoners Platform Schiemond;
[12] DORDRECHT Nieuwbouwwoningen Van den Kloosterstraat opgeleverd (Simone Spiljard); Kijk mijn wijk www.wolkentv.nl;
[13] DORDRECHT Energy Battle levert alleen winnaars op;
[14] HOOGVLIET Wijde Blick (Kees en Carla van Buren);
[15] HOOGVLIET MFA biedt jong en oud kansen in Oudeland; Huizen van de toekomst op Heijplaat;
[16] PRINS ALEXANDER Grasbuurt ruilt planten (Liesbeth van Wifferen);
[17] PRINS ALEXANDER Vernieuwde entree voor 55+ complexen; Samen voor een schone straat;
[18] SPIJKENISSE Noodopvang Leger des Heils weer helemaal bij de tijd; beveilingingscamera's bewijzen hun nut; SWZE wordt Woonnet Rijnmond 1 juli 2011;
[19] SPIJKENISSE Mevrouw Tamba krijgt lagere energierekening;
[20] IJSSELMONDE Totaalaanpak voor leefbaar Beverwaard; De mannen die het vuile werk opknappen (Jan Gerritse, Service Plus)
[21] IJSSELMONDE Complimenten moeten IJsselmonde groener maken (heer Oostlander); Groenenhage & Tuinenhoven;
[22] Klant centraal zo leer ik: Silvia Wesdorp, snoezelkamers, certificaat AutoCAD; Edwin Smid, voorzitter Hoogvliet;
[23] Vraag en antwoord: Woonbron-euro; tips buurtfeest;
[24] Fotowedstrijd voorpagina
[25] Bewoners in beweging
[26] Klant centraal zo tuinier ik: mevrouw J. van Sponsen-van Nes (Jo; 86 jaar);
[27] Huurverhoging dit jaar 1,3%; nieuw puntensysteem;
[28] Afsluiten van een hypotheek (Frank Jansen van HPF);
[29] Huurders en kopers in een complex
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (Marcel Duchampplein, Amber);
[http://www.woonbron.nl/OverWoonbron/Publicaties/Bibliotheek/Bewonersblad%20Wonen/Wonen_2_Zomer_2011.pdf]
najaar 2011 (nr. 3; jg. 7) + nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 6 okt. 2011 [01] Jeugd heeft de toekomst
[02] colofon; van de redactie
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Recht op een goede toekomst (Roel Walrecht, dir. openb. basisschool)
[06] Klant centraal zo woon ik: Esmee woont in leukste huis van Nesselande (Esmee van Loo en Sanne Zondervan)
[07] Kort Nieuws: Onthulling grootse mozaïek van Rotterdam (Delfshaven Hooidrift 45-49 in het Nieuwe Westen); Vrijwilligershart klopt voor Gillesbuurt;
[08] DELFT Ideale koopkans aan het Dirk Costerplein
[09] DELFT investeren in de jeugd (Jeugd Buitenhof; Peter van Hemmen)
[10] DELFSHAVEN Stichting JONG-directeur Marc Boes over hoekpand Rocussenstraat
[11] DELFSHAVEN Thuis voelen in Schiemond (Wafa Saidi, oprichter Jongerenplatform)
[12] DORDRECHT Brandweer Dordrecht op huisbezoek; tweekamerwoningen in De Klockelaer; Schoorsteenvegen
[13] DORDRECHT Achter de Voordeur: aanspreekpunt in de wijk (Renske Zweistra, Astrid de Cuba, Maria Mercillia)
[14] HOOGVLIET De mooiste voortuin (Van Meeuwplaat); Energiecoaches Wijde Blick (Teun Rutjes)
[15] HOOGVLIET Heijplaat ontdekken (www.dokkaffee.nl); The Summer Factory voor jong en oud
[16] PRINS ALEXANDER Burendag 2011 / Afscheid Rens de Groot
[17] PRINS ALEXANDER Klimboom voor Wollefoppenpark; Wonen aan de Walenburgerweg
[18] SPIJKENISSE Woonbeurs; SWZE wordt Woonnet Rijnmond
[19] SPIJKENISSE Startsein opknapbeurt Snoekenveen (fam. van der Lee-Otterspoor)
[20] IJSSELMONDE Bewoners Oosterse Tuin en Tuynenburghflat halen banden aan; Zichtbaar in de wijk;
[21] IJSSELMONDE Inspirende fietstocht door de Beverwaard; buurttuin laat contact tussen bewoners groeien
[22] Klant centraal zo leer ik: Wordt u al geholpen? (Rahima El Youjili en Safiera Nazir
[23] Vraag en antwoord: Wat kan ik online regelen?;
[24] uitslag fotowedstrijd (heer Vuik, Rotterdam; heer Van Dam; heer Brinckman, Delft;
[25] Woningkeuze digitaal
[26] Klant centraal zo klus ik: (Jamie Donopawiro
[27] Vijf jaar bijzondere huisvesting voor jongeren (Foyer Henegouwenlaan); Wat u vindt van Wonen
[28] Wat doet een VvE?
[29] Energiebesparing via de VvE
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] Woonbron aanbod koopwoningen
voorjaar 2012 (nr. 1; jg. 8)
+ nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 7 februari 2012
[01] Talent ontdekken
[02] colofon; van de redactie
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Bewoners in actie voor betere buurt, Niet afwachten maar zelf doen, Fledderusbuurt;
[06] Klant centraal zo fotografeer ik: Rob Lampen, Heijplaat;
[07] Kort Nieuws: Zonnepanelen in Spijkenisse; veranderingen huurtoeslag 2012; Blok voor blok; concept House Village, Heijplaat;
[08] DELFT Een huis vol schilderijen (Ben Wilmer, 83 jaar);
[09] DELFT Ruim 60 jaar klant, 64 jaar aan de Vermeerstraat mevrouw Fraase Storm; Asbestinventarisatie bijgewerkt;
[10-11] DELFSHAVEN Ieder zijn talent Sergio Cameron, Pablo Pereira (58); Zingen voor groot en klein publiek (Maral van der Spek, 14 jaar);
[12] DORDRECHT Perspectief voor nieuwe Vogelbuurt; Afrekening service- en stookkosten op één lijn;
[13] DORDRECHT appartement in Newton-Leerpark, Harm Hogendoorn; Conciergeploeg A.C. Spoorzicht winnaar ZAP'per van het jaar (Rob Geus);
[14-15] HOOGVLIET Niets staat de bouw van Campus Hoogvliet meer in de weg; Facebook (Corina de Jong);
[16] PRINS ALEXANDER Betaalbare 55-plusappartementen; nieuwbouw Brongras in maart van start;
[17] PRINS ALEXANDER Werken aan een schone en veilige woonomgeving;
[18] SPIJKENISSE overgang SWZE naar Woonnet Rijnmond; sociaal duurzaam Snoekenveen;;
[19] SPIJKENISSE Start bouw Rumah oost West;
[20] IJSSELMONDE Energiedereen in Spuikreek en Tuinenhoven; Trees van Dijken (68) vraagbaak van Tuinenburgh; De Heindijk;;
[21] IJSSELMONDE De ooievaar bereikt hoogste punt;
[22] Klant centraal zo woon ik: Miep Lommen (83), Rauwenhoffstraat Delfshaven;
[23] Vraag en antwoord: op zoek naar een woning?;
[24] hoe en wat rondom loten; Rotterdam LiVin 2012
[25] renovatieproject in Snoekenveen
[26] Klant centraal zo werk ik: Soufiane Touzani, Nieuwe Westen, freestyler, rapper;
[27] De buurt een handje helpen, Livable;
[28-29] bureau Johan Derks, hypotheek afsluiten HypotheekPlatform (Amanda Laats)
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (De Ooievaar);
zomer 2012 (nr. 2; jg. 8)
+ nieuwsbrief Stichting bewonersraad Dordrecht nr. 8 juni 2012
+ ansichtkaart De Grote Woontest Dordrecht
[01] Kijk op de wijk
[02] colofon; van de redactie
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Keuzevrijheid de consument aan de knoppen; zelfbouwhuis voor drie generaties (familie Minderman, Wielwijk);
[06] Klant centraal zo woon ik: Santiago en Lia Reguero, Krakeelpolderbuurt;
[07] Kort Nieuws: Dag van de bouw druk bezocht; Koningin Beatrix bezoekt ss Rotterdam; Wonen 4.0;;
[08] DELFT Surprise party voor ambassadrice Poptahof (Annie de Vreede); 100 jaar Van der Madestraat 1912-2012;
[09] DELFT meer plezier en meer confort, renovatie Van der Lelijstraat;
[10] DELFSHAVEN Schiemond straks uit de steigers (Dick van Toor);
[11] DELFSHAVEN Achterhaven eindelijk buren aan het plein (Rune Bennemeer; Lotti Hesper); nieuwe start voor Wiffel Waffel (speeltuin);
[12] DORDRECHT Co2 besparing door warmtenet; Samenwerken tegen huurachterstand;
[13] DORDRECHT Vadergroep brengt leefbaarheid terug in Nieuw Krispijn (Abdelkhalek Elghabouni, Mohammed Alfounti; Monumentenschildjes, ruim 30 in bezit van Woonbron;
[14] HOOGVLIET Meer besturing bij toewijzen woningen;uw favoriete plek
[15] HOOGVLIET Zussen blijven elkaars buren (Indra en Shunita Toefanie);
[16] PRINS ALEXANDER Feestpaal nieuwbouwcomplex Brongras geslagen; Bewoners Marcel Duchampplein vieren oplevering;
[17] PRINS ALEXANDER Vrijwiligers onmisbaar voor een wijk (Lydia Ayira, Wil en Jan Pauw); speentuinver. Ommoord;;
[18] SPIJKENISSE Woning huren in Rumah Oost West (Freek Coenraad en Wieteke van Dort); tuingereedschap lenen;
[19] SPIJKENISSE Voetballen is inmiddels een groot succes; vaantie voorkom woninginbraak;;
[20] IJSSELMONDE Hondenbezitters waken over veiligheid; Hellen Geldorp wil mensen bij elkaar brengen; De ooievaar
[21] IJSSELMONDE Woonbron en de Sagenbuurt werken samen; mevrouw Essaid neemt initiatief voor vrouwenstudio Palmentuin;
[22] Klant centraal zo ontmoet ik: Paviljoen De Punt bij het Wantijpark, opgroeiden Pluvierstraat, Dordrecht, reunie (Wim Neerings, Lenie Hoogendoorn);
[23] Kijk op de wijk: binnenstad Dordrecht, Steven Kuperus (21), Binnen Walevest, schiereilandje bij de Nieuwe Haven;
[24] prijzen grote Woontest; milieuvriendelijkste moestuin
[25] uw ervaringen helpen ons (foto: bij Oranjerie huize Weizigt);
[26] Klant centraal zo verhuis ik: mevrouw Weber, Marcel Duchampplein, Nesselande, Prins Alexander;
[27] huurverhoging 2012; Woonbron en Tempus voor vier jaar samen (onderhoudscontract 27.000 woningen);
[28-29] Eendelige cursus Hoe werk een vereniging van Eigenaars?; spaargeld op naam VvE (Vincent van Soomeren, teamleider Trant);
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (www.leerpark-newton.nl Dordrecht);
najaar 2012 (nr. 3; jg. 8) [01] Meer met minder
[02] colofon; van de redactie: Creatief de crisis door
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Bert Wijbenga, Arie van Neutigem, Jan de Kraker, crisis en gevolgen voor wonigncorporaties;
[06] Klant centraal zo woon ik: Henk Sekeris, Vondelsingel Spijkenisse;
[07] Kort Nieuws: Spijkenisse geeft mening, Btw-verhoging per 1 oktober 2012; nieuwe digitale nota; beheer Delfshaven op twitter;;
[08] DELFT Ron en Colinda Nagtegaal, Zusterlaan Delft;
[09] DELFT Maak zelf de woning van je dromen (Anna Ruiter); Energieslim Wonen;
[10] DELFSHAVEN Zo blijft Annet Beukers binnen haar budget;
[11] DELFSHAVEN groente en muziek uit de binnentuin van de Kapelstraat (Carolina Garcia Ruiz);
[12] DORDRECHT Grote Woontest Dordrecht, winaar mevrouw C. Mollica; straatterras Wielwijk; centrale plek in de wijk (WijkInformatiePunt);
[13] DORDRECHT Farhad Danesh Sohi, buddy Arthur Oerlemans; Wijkpost De Staart gaat dicht;
[14] HOOGVLIET Villa Vonk wordt het ontmoetingspunt in Oudeland (Wietske Abma);
[15] HOOGVLIET Toch geen sloop voor vier flats in de Lampreibuurt (Mevrouw de Jong);
[16] PRINS ALEXANDER De straat bij elkaar brengen werkt (Fioringras); waar komt groente vandaan (Zevenkampsering);
[17] PRINS ALEXANDER Gezelligheid dicht in de buurt (knikflat Albert Schweitzer); de jusite dingen verbeteren (Dawesflat), mw. Berveling-van Gelderen, heer Spaan, heer Van der Weijden;
[18] SPIJKENISSE Tuinentijd in Spijkenisse; groot onderhoud de Akkers;
[19] SPIJKENISSE Rumah Oost West, Lobeliastraat; Rollatorcheck, SWO;
[20] IJSSELMONDE Beverwaard krijgt een upgrade (Lydia de Zwart, Anthonie Mullie); Plezierig een heel gemeleerd publiek (fam. van Beveren), De Ooievaar;
[21] IJSSELMONDE Heindijk klaar voor de toekomst (Marieke Kolsteeg); huurachterstanden;
[22] Klant centraal zo help ik: mevrouw de Ruiter, Marcel Duchampplein, Middin;
[23] Kijk op de wijk: waterkant, Joop Haak (76), Pernis;
[24] Energie feiten en fabels
[25] Anders kiezen voor een woning; De Grote Woontest (2004, 2008 en 2012);
[26] Klant centraal zo bespaar ik: een stroomverklikker in huis, EnergieDashboard;
[27] Burendag 3012;
[28] Lenen tegen lage rente ook binnen bereik van VvEs, Fazantstraat Rotterdam;
[29] Tips voor het afsluiten van een hyptheek (Johan Derks);
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (www.leerpark-newton.nl Dordrecht);
voorjaar 2013 (nr. 1 jg. 9) [01] Succesvol samenwerken
[02] colofon; van de redactie: Samen aanpakken
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Buurt is dik tevreden over nieuwe aanpak "Het is hier nog nooit zo schoon geweest" (Poptahof; Marcel Steketee; Willem Jalhay; Kees Keyzer; Mireille Wiegman; Linda Meulblok
[06] Klant centraal, zo woon ik (De Boeg, Delfshaven, Kitty van de Stolpe)
[07] Kort nieuws (Eerste paal Stormhoek in Wielwijk (Erwin Zwijnenburg, wethouder Rinette Reynvaan); Samen met Eneco voor energie zuinige woningen (Marc van der Linden, Bert Wybenga); Samenwerking met CVD bezegeld; Nieuwe algemene huurvoorwaarden);
[08] DELFT Met Toon meer grip op energieverbruik "Ik kijk constant op dat ding" (Sonja van den Engel, Zeno Winkels);
[09] DELFT Denk out of the box en vind bijzondere oplossingen (urban creches); Tijdschriften krijgen tweede leven in Dirk Costerflat (Johan van der Slik, Mag-Ge-Zien);
[10-11] DELFSHAVEN De wijkconciërge kent elke straat in Oud Mathenesse (Rob Kok); Wethouder Van Huffelen; Projectleider Roteb;
[12] DORDRECHT nieuwbouwproject Newton, leerpark Dordrecht (Sandra Dielessen);
[13] DORDRECHT André de Vries (Colijnstraat, bewonersgroep Overlast Colijnstraat);
[14] HOOGVLIET Cliënten ASVZ wilen niets liever dan werken; De naam Molenwatering kreeg de meeste stemmen
[15] HOOGVLIET Hoogste punt Campus Hoogvliet
[16] PRINS ALEXANDER Complex beheer onder de loep (Floris Roozen); Marcel Duchampplein zorgt voor eigen begeleiding (Henk den Boer)
[17] PRINS ALEXANDER Kunstkring geeft Prins Alexander kleur (Einsteinplaats, Patrick Meijer, Jan van der Donk, Guy Land);
[18] SPIJKENISSE Nieuw toegangssysteem voor de Akkers; Luchttoevoersysteem;
[19] SPIJKENISSE bewoners voor Rumah Oost West (Lobeliastraat; mw. en dhr. Coenraad);
[20] IJSSELMONDE Meer kans op de ideale woning met nieuw bemiddelingssysteem (Syed Hosseini); Ger Piepers, de hovenier van Kreekhuizen;
[21] IJSSELMONDE Nieuw project voorkomt uitval van jong talent op school; meer aandacht voor hulpvragen in Beverwaard (Johan Kop, Joke Schoehuizen);
[22] Klant centraal, zo organiseer ik (Grasbuurt Spijkenisse, Martin Prooi)
[23] Kijk op de wijk (Ritzo van der Meij over oud en nieuw Hoogvliet)
[24-25] De Grote Woontest geeft antwoord, Hoe woont u het liefst?; Nu ook op top 3 Meestgezochte vragen op Woonbron.nl
[26] Klant centraal, zo bestuur ik (Marian Theeuwen, Buurt Bestuurt geeft beverwaard nieuwe impuls);
[27] Een gezonde woning? Ventileren!; [28] Eigen risoco gebouwenverzekering aantal VvE's omhoog; Digitale kascontrole voor vE's;
[29] Vereniging van Eigenaars, Elvira Sitdikova.
[30] Zweedse puzzel + contactgegevens
[31-32] woonbron aanbod koopwoningen (stormhoek, Achterhaven, Hoogvliet etc)
zomer 2013 (nr. 2 jg. 9) [01] Duizend-en-een-klant
[02] colofon; van de redactie: Thuis: voor iedereen anders
[03] deze keer in dit magazine
[04-06] Vijf klanten met een bijzonder verhaal (Milena Trajkovik; Ed en Kok den Ouden; Ahmed Harmak; Soumaya; Ilisabethe Monteiro)
[07] Kort nieuws (Woongroep Wielwijk Dordrecht (Isaac Sweerstraat); s.s. Rotterdam overgedragen aan WestCord Hotels)
[08] Woonbron past dienstverlening aan;
[09] Klant centraal zo woon ik: Nel Verbaas, Heijplaat; [10] (Delfshaven) We helpen ouderen en tegelijk onszelf, Mohamed Oufallah, Leo Janse;
[11] (IJsselmonde) De goudklompjes van de stad (Fica Djohani);
[12] (Dordrecht) Nog twee woningen te koop in CPO Wielwijk: bouw start in januari 2014 (Van Kinsbergenstraat; Tom Hissink)
[13] (Nesselande) Klant centraal zo organiseer ik: Nesselande heeft zijn eigen Playground (Brian en Rowena Ignacio; Richard Krajicek Foundation)
[14] (Delft) Kijk op de wijk Jan de Vette, Theo Bader;
[15] (Hoogvliet) Leuk en gezellig om tussen leeftijdgenoten te wonen (de Campus, Gwenda Biemold)
[16] (Delft) Klant centraal zo groei ik: Morteza Nasab, Kamers met Kansen;
[17] Kort nieuws (vernieuwde Beverzuilen wijzen de weg in Beverwaard; Delftse wijk Buitenhof bruist; Kom & kijk Oostkousdijk!);
[18] Kort nieuws (Muurschildering Rumah (Marcellus Hoornweg); Uw mening telt; Woonbron en Triant stappen over op IBAN; Ruimte voor nieuwbouw op Heijplaat);
[19] Ex-gedetineeden blij met hun Superkubus (Norvel);
[20] Roessen en Roessen uit Berkel en Rodenrijs, Talent voor-projecten;
[21] Opzichter: altijd wel een uitdaging (Dimmy Raijmakers); Triant verhuist, Eliotplaats 2 Rotterdam
[22] Zweedse puzzel + contactgegevens
[23-24] Woonbron aanbod koopwoningen (Campus Hoogvliet, De Stormhoek, Newton Leerpark Dordrecht)
winter 2013 (nr. 3 jg. 9) [01] Een nieuwe start
[02] colofon; van de redactie: Wat doet een wooncorporatie?
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Sociale huisvesting blijft het prettig en betaalbaar wonen? (Karin Schrederhof, Catrien van Bruggen)
[06] Kort nieuws (Jeugd Wielwijk krijgt voetbalclinic van FC Dordrecht; De Samenwerking zoekt leden; Regenboomboom voor Nieuwe Nachtegaal)
[07] Klant centraal zo kook ik (De vesentuin-koks; Cora, Bert)
[08] Rotterdam zet in op lagere enegierekening (Molierebuurt, Alexandra van Huffelen, Hamit Karakus;
[09] Mitchel van den Bosch woont op de Campus Hoogvliet;
[10-11] (Delfshaven) Gemeentschappelijke tuin wordt fruittuin (Carolina Garcia Ruiz; Sjanti Mahabier, Max de Corte);
[12] Klant centraal zo help ik (Ellen Agbor Ebot, missionair werker voor meer dan Beverwaard);
[13] Een pluim voor uw mening (mevrouw Midendorp, Jaap van Zwet, familie Agzanay); [14] Klant centraal zo woon ik (Condor, Hoogvliet, familie Boogers);
[15] (IJsselmonde) Herken een hennepkwekerij (Hedwig van Nieuwenhuijzen, Johan Kop);
[16] (Delft) de kracht van PlusKlus (marc Boekensteijn);
[17] Kijk op de wijk (Willem Timmermans, Spijkenisse);
[18] Kort nieuws (Harry Potter in Halloween Beverwaard; Feest in Groenenhagen en Tuinenhoven; Hoogvliet is Koningspage rijker (Verhoek; Dick Baumann)); [19] Zelf uw woning aanpassen? Dat kan!
[20-21] Als je op tijd hulp vraag, loopt de situatie niet uit de hand (Najla Aabis)
[22] Zweedse puzzel + contactgegevens
[23-24] Woonbron aanbod koopwoningen (Taj Mahalplaats in Delft, Newton Leerpark Dordrecht);
voorjaar 2014 (nr. 1 jg. 10) [01] Meerwaarde
[02] colofon; van de redactie: Hoe wilt u wonen?
[03] deze keer in dit magazine
[04-05] Zicht op een Prachthuis
[06] Kort nieuws (verhuizing regiokantoor IJsselmonde-Prins Alexander; Slim Samenwerken; Coolhaveneiland: Ruigeplaats voor ondernemers; Warmtewet per 1 januari in werking);
[07] (Hoogvliet) Klant centraal zo sport ik: De paralympische droom van Melaica Tuinfort; [08] (Delft) Op de wachtlijst om schoon te mogen maken (Gillisbuurt);
[09] (Spijkenisse) De vier jaargetijden in wandmozaïek (Zuidwest; Francine Bisscherouw);
[10] (IJsselmonde) Klant centraal zo help ik (Ibis zet zich in voor clienten en de wijk; Yolanda Sybesma);
[11] (Delft) Het is hier nog steeds ideaal wonen (Peter van Hemmen, Gijs Verhulst, Händellaan Delft);
[12] (Dordrecht) We pakken de Vogelbuurt komende jaren gefaseerd aan (Ronald Viergever);
[13] (Delfshaven) Kijk op de wijk (Max Brouwer, Sjibakstraat);
[14] (Ommoord) Klant centraal zo wonen wij (Lia en Daan Claeys)
[15] Een beller is sneller;
[16-17] Geen last van, maar zorgen over de buren (Marleen Monster en Mike Verbiesen)
[18] Themabijeenkomst met huurders en VvE's goed bezocht (Mimi Slauerhoff);
[19] Leerwerkplekken onmisbaar (Bert Wijbenga, Kevin);
[20] Minder kosten, meer confort (SlimWonen in Rotterdam);
[21] Voorwaarden Koopgarant vanaf 1 maart aangepast;
[22] Zweedse puzzel + contactgegevens
[23-24] Woonbron aanbod koopwoningen (Beverwaard, Campus Hoogvliet);
najaar 2014 (nr. 2 jg. 10) [01] Nét even anders
[02] colofon; van de redactie: Nét even anders
[03] deze keer in dit magazine
[04-05]; Huren of kopen bij Woonbron (Tamara Schreuder); Al zestig jaar naar volle tevredenheid huren in Overschie (mw. Klatten-Wieleman)
[06] Kort nieuws (Woonbron in de parlementaire enquete (ss Rotterdam); Waar bent u het meest trots op in Nederland?; Woonbron genomineerd voor de Gouden Piramide; Special over nieuwe dienstverlening Woonbron;
[07] Klant centraal zo woon ik (Van der Madestraat, Danny Stolk)
[08-09] (Delfshaven) Schiemond uit de steiger; Midzomerfeest;
[10] (Delft) Complexbeheerders: zichtbaar en persoonlijk (Piet van Velzen);
[11] (IJsselmonde) In de kledingbank draag je een steentje bij aan armoedebestrijding (Sandra Zimmerman);
[12] (Hoogvliet) Woonbron bouwt nieuwe woningen in Oudeland;
[13] (IJsselmonde) Kijk op de wijk (Mirjam Oldenburg, heer Drent);
[14] (Spijkenisse) Terug naar school en en diploma halen (Project Samen);
[15] (Dordrecht) Een droom komt uit: een zelfontworpen woning (Leonora en Avni Zeqiri, Wielwijk);
[16] (IJsselmonde) Buurtkantine De Ooievaar: Een ontmoetingsplek voor alle leeftijden;
[17] Kort nieuws (Groene Tuin opgeleverd; gezellig wonen in De Klockelaer);
[18] Zweedse puzzel + contactgegevens
[19-20] Woonbron aanbod koopwoningen (Loods Holland 29 Delfshaven, Afrikalaan 54; Admiraalsplein 154, 78;);
voorjaar 2015 (nr. 1 jg. 12) [01] 'Heilige Boontjes', Blij met uw snelle feedback, Mijn Woonbron
[02] colofon; van de redactie: Partner in prettig wonen;
[03] deze keer in dit magazine
[04-05]; Heilige Boontjes geeft werkloze jongeren een zetje, Rotterdams koffieproject, Koffiebar Ookami;
[06] Vraag het onze klantenservice; Vijf tips om uw tuin of balkon op orde te houden;
[07] Blij met uw snelle feedback (Romee van Barneveld)
[08] Nieuwe look voor oude meubels;
[09] Per direct beschikbaar, Rotterdam Amelandsestraat 37a, Zevenkampse Ring 374, Alerdincksingel 65;
[10] Huurverhoging; Heeft u snel een huurwoning nodig>
[11] Inloggen waar en wanneer ik wil (Angela Dumay, MijnWoonbron.nl);
[12-13] Bijzondere samenwerking (Krakeelpolder; Bahit Abdelmajid, Wahid Vakhtari);
[14] Laat uw stem horen (Mila Jokjoe, Annie de Vreede; Moe'stuin);
[15] Frieda Vogel Het is hier net een groot gezin (speeltuin Korenaarstraat Rotterdam);
[16-17] Ander gezicht voor de Sagenbuurt, Oud IJsselmonde (mevrouw Holt en mevrouw Eijkhout);
[18] Woonnet Rijnmond, de stek voor een nieuwe plek!
[19] Lekker rustig in de serviceflat (Gerda Nijland en Roel Bosch, De Kulk, Hoogvliet)
[20] Ze regelt u uw zaken met Woonbron;
najaar 2015 (nr. 2 jg. 12)  

Laatst gewijzigd: juli 2005-2009-2011-januari 2013.