Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - H.G. Beerman (negatieven)


Fotograaf H.G. Beerman - inventarisatie negatieven (nrs. 1 t/m 6557 en B1 t/m B89)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 131
Inventarisnummer: 1908

Collectie H.G. Beerman op de beeldbank:
https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/collection/code/309


negatieven 5000-5599 (deel 9)


Negatieven Beerman

5000 Brouwersdijk, v.d. Koogh (23011) 18/24
5001 Hendrikstraat, Bloemen (23481) 18/24
5002 Schrijversstraat, Mij Holland, Drukkerij de Longte (23446) 18/24
5003 Schrijversstraat, Mij Holland, Drukkerij de Longte (23447) 18/24
5004 Schrijversstraat, Mij Holland, Drukkerij de Longte (23446) 18/24
5005 Schrijversstraat, Mij Holland, Drukkerij de Longte (23446) 18/24
5006 Vrieseweg, Bruidspaar de Bruin (23441) 18/24
5007 Kon. Wilhelminastraat, Bruidspaar Dielemans (23414) 18/24
5008 Steegoversloot, Manschot Interrieur Mij Holland (23448) 18/24
5009 Krispijnseweg, Mej. de Geest (Schilderij) (23415) 18/24
5010 Krispijnseweg, Mej. de Geest (Schilderij) (23415) 18/24
5011 Patersweg, Bruidspaar v.d. Berg (23442) 18/24
5012 Voorstraat, opname de Bruijn (23494) 18/24
5013 Visstraat, Etalage Overwijn (23419) 18/24
5014 Schrijversstraat, Mij Holland Drukkerij de Longte (23447) 18/24
5015 Groenmarkt, Groep IJskoot (23625) 18/24
5016 Rozenhof, Bruidsgroep Rutter (23643) 18/24
5017 Vriesestraat, Mevr. Kerkhof (23677) 18/24
5018 Amerstraat, Bruidspaar Erkelens (23644) 18/24
5019 Jac. Catsstraat, opname Gerritse (23641) 18/24
5020 Rozenhof, Bruidspaar Rutter (23642) 18/24
5021 Voorstraat, opname Cohen (23626) 18/24
5022 Bankastraat, Bruidspaar v.d. Linden (23673) 18/24
5023 Standhasenstraat, Bruidspaar Schreuder (23672) 18/24
5024 Bn Walevest, Gem. Kweekschool (Docenten) (23656) 18/24
5025 Waddingsveen, Bruidspaar Kempkes (23722) 18/24
5026 Vriesestraat, Fam. Mol (23797) 18/24
5027 Bosboomtoesijnstr. [Bosboom Toussaintstraat], Fam. Lozie (23783) 18/24
5028 Brouwersdijk, Fam. Wetselaar (23782) 18/24
5029 Waddingsveen, Bruidsgroep Kempkes (23723) 18/24
5030 Bilderdijkstraat, bruidspaar W. de Jong (23724) 18/24
5031 Dubbeldamseweg, Fam. v.d. Rest (23758) 18/24
5032 Stadhuisplein, afdeeling Onderwijs (23714) 18/24
5033 Merwekade, opname Koekkoek (23846) 18/24
5034 Kon. Wilhelminastraat, Bruidspaar Dielemans (23807) 18/24
5035 Patersweg, Bruidspaar J. Admiraal (23886) 18/24
5036 Koninginnestraat, Bruidspaar van Buul (23838) 18/24
5037 Zwijndrecht, Bruidspaar J.C. de Kievit (23955) 18/24
5038 Nieuwehaven, opname Busch (23907) 18/24
5039 Cornelis de Wittstraat, Mevr. Vriesendorp (23976) 18/24
5040 Zwijndrecht, Bruidspaar J.C. de Kievit (23955) 18/24
5041 Nieuwehaven, opname Busch (23907) 18/24
5042 Cornelis de Wittstraat, Mevr. Vriesendorp (23976) 18/24
5043 Zwijndrecht, Bruidspaar Wouters (23869) 18/24
5044 Zwijndrecht, Mevr. Kievit (23954) 18/24
5045 Singel, Fam. Groep Stadig (23921) 18/24
5046 Biesbosstraat [Biesschbosstraat], Bruidspaar Dijkema (23670) 18/24
5047(!) Pastersweg, Bruidspaar van Loon (23671) 18/24
5058(!) Bagijnhof, opname Steenhoven (23970) 18/24
5059 Wijk by Duurstede, opname Wed. P. v.d. Pol (23893) 18/24
5060 Dirksland, Bruidsgroep C.J. Poortvliet (23836) 18/24
5061 Dubbeldamseweg, Groep A. Smulders (23852) 18/24
5062 Lingestraat, bruidspaar J. Erkelens (23774) 18/24
5063 Utrecht, opname Groep G. Asmus (23857) 18/24
5063 (2) Wijnstraat, opname Gratema (23618) 18/24
5064 Jozef Israelsplein, Bruidspaar Glimmerveen (23817) 18/24
5065 Haarlem, Bruidspaar Meijer (23809) 18/24
5066 Noorderstraat, opname van Dijk (23799) 18/24
5067 Dordrecht, opname Groep Kammerman (23877) 18/24
5068 van Beverenstraat, Bruidsgroep Kuijpers (23747) 18/24
5069 Rotterdam, Bruidsgroep C.P. Kijkuit (23703) 18/24
5070 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Fam. Groep Keller (24033) 18/24
5071 Nijverheidstraat, Handels Onderneming Prabo (24089) 18/24
5072 Nijverheidstraat, Handels Onderneming Prabo (24089) 18/24
5073 Nassaustraat, Bruidspaar Beerman (24090) 18/24
5074 Bethlehemplein, Bruidspaar C.M. de Grauw (24076) 18/24
5075 Bankastraat, Groep Zusters Ziekenverpleging (24140) 18/24
5076 Rotterdam, opname Bothof (24179) 18/24
5077 Rotterdam, opname Bothof (24179) 18/24
5078 Burgemeester de Raadtsingel, Fam. Groep Stevensen (24197) 18/24
5079 Noordendijk, opname fa. van de Weg Houthandel (24137) 18/24
5080 Stationsweg, opname Interrieur Huzie "Anna" (24138) 18/24
5081 Groenmarkt, opname Vermeer (24289) 18/24
5082 Corn. de Wittstraat, Vriesendorp Interrieur (24218) 18/24
5083 Corn. de Wittstraat, Vriesendorp Interrieur (24218) 18/24
5084 Balistraat, Fam. Groep N. de Jong (24258) 18/24
5085 Steegoversloot, opname de Reus (24344) 18/24
5086 Hendrikstraat, opname Vogelzang Groep (24380) 18/24
5087 Stooplaan, Mevr. Stam (24389) 18/24
5088 Singel, opname Busch (24379) 18/24
5089 Reeweg, opname de Vries (24377) 18/24
5090 Reeweg, opname de Vries (24377) 18/24
5091 Dordrecht, opname van Buuren (Bouw & Woningdienst) (24315) 18/24
5092 Gevaertsweg, opname Herwijnen in de Bloemen (24431) 18/24
5093 Vriesestraat, opname v.d. Straaten (24402) 18/24
5094 Nieuwstraat, opname fam. Hoogvliet (24581) 18/24
5095 Vrieseweg, opname fam. Arnoldus (24505) 18/24
5096 Amsterdam, opname Bruidspaar v.d. Sijde (24558) 18/24
5097 Vrieseweg, opname Bruidspaar Arnoldus (24504) 18/24
5098 Mart. Steijnstraat, opname fam. Luijten (24471) 18/24
5099 Dubbeldamseweg, Heer Schalke (24572) 18/24
5100 Bt Walevest, opname Fam. Masion (24699) 18/24
5101 Dubbeldamseweg, opname P. van Beelen (24693) 18/24
5102 Enschede, Rorink en v.d. Broek Machinefabriek (24734) 18/24
5103 Singel, opname Schless (24732) 18/24
5104 Enschede, Rorink en v.d. Broek Machinefabriek (24734) 18/24
5105 Kromhout, opname Bruidspaar Frijling (24606) 18/24
5106 Ceramstraat, opname Bruidspaar de Korver (24711) 18/24
5107 Zuidendijk, opname J.F. Jacquemijns (24754) 18/24
5108 Vest, opname Fam. C. Versluijs (24745) 18/24
5109 Adr. van Bleijenburgstraat, opname Lebret (24886) 18/24
5110 Willemstraat, Bruidspaar Versloot (24848) 18/24
5111 Reeweg, opname van Es (24896) 18/24
5112 Riouwstraat, opname Bruidspaar Keizer (24830) 18/24
5113 Oranjepark, opname Bruidspaar Boer (24850) 18/24
5114 Gouda, opname Bruidsgroep Hellings (24849) 18/24
5115 Oranjelaan, opname fam. Malschart [Malschaert] (24862) 18/24
5116 Patersweg, opname Bruidspaar te Veldhuijs [Veldhuis] (24974) 18/24
5117 Patersweg, opname te Veldhuijs [Veldhuis] Groep (24973) 18/24
5118 Patersweg, opname Bruidspaar te Veldhuijs [Veldhuis] (24973) 18/24
5119 Toullouijsestraat [Toloijsenstraat], opname Bruidspaar C. de Groot (24945) 18/24
5120 Wolvewershaven, Mr. Salomonson (Schildeirj) (24939) 18/24
5121 Wijnstraat, Fam. Amoraal 25027, 18/24
5122 Corn. de Witstraat, Fam. Vriesendorp (aandelen) (copy) 25020, 18/24
5123 Oranjepark, Mevr. Braun 25065, 18/24 [= volgens klantenadministratie d.d. 12-6-1935]
5124 Dordrecht, Fam. Braat 25061, 18/24 [= volgens klantenadministratie d.d. 10-6-1925]
5125 Dordrecht, Fam. Braat 25061, 18/24 [= volgens klantenadministratie d.d. 10-6-1925]
5126 Corn. de Witstraat, Fam. Vriesendorp (brief) (copy) 25020, 18/24
5127 Zwijndrecht, opname Fam. W.J. v.d. Veen 25041, 18/24
5128 Oranjelaan, opname Landbouw Winterschool 25120, 18/24
5129 Berkepad, opname Bruidspaar de Lange 25290, 18/24
5130 Singel, opname Bruidspaar B. Bisschop-Boer 25233, 18/24
5131 Singel, opname Bruidspaar B. Bisschop-Boer 25234, 18/24
5132 Borneostraat, opname Bruidspaar Blaak 25202, 18/24
5133 A. v. Blijenburgstraat, opname Lebret 25288, 18/24
5134 Dordrecht, Vrijwillige Landstorm 25136, 18/24
5134 Dordrecht, Vrijwillige Landstorm 25136, 18/24
5135 Oranjelaan, Ladnbouw Winterschool 25120, 18/24
5136 's Gravendeel, Bruidspaar Verkerk 25115, 18/24
5137 Berkepad, Bruidspaar de Lange 25291, 18/24
5138 Burg. Raadsingel, opname Fam. Heekesen 25319, 18/24
5139 Burg. Raadsingel, opname Fam. Heekesen 25320, 18/24
5140 Hoekenessesttraat, Bruidspaar Stehouwer 25397, 18/24
5142 [geen 5141] Bankastraat, Bruidspaar [Karel] de Ringh [Elisabeth] Dolk, [1935] 25327, 18/24
5143 Dordrecht, Bruidspaar J. Lengton 25334, 18/24
5144 Oud Beijerland, Fam. J.W. Smit 25379, 18/24
5145 Oud Beijerland, Fam. J.W. Smit Bruid-Groep 25379, 18/24
5146 Voorstraat, Fam. Groep v. Buchem 25356, 18/24
5147 Reeweg, Heer Muijlwijk 25484, 18/24
5148 Wijnstraat, Bruidspaar Dr. F.W. v. Vuure 25494, 18/24
5149 Boeroestraat, Bruidspaar, Kurpershoek 25444, 18/24
5150 Bn Kalkhaven, Bruidspaar Ploegers 25400, 18/24
5151 Dubbeldameweg, Fam. Boonstra 25493, 18/24
5152 Voorstraat, opname v.d. Rest 25474, 18/24
5153 Bn Kalkhaven, Bruidsgroep Ploegers 25401, 18/24
5154 Pijnacker, Bruidspaar W. Zwaan 25403, 18/24
5155 Havenstraat, Toon Berg opname Huize Stoop 25502, 18/24
5156 Havenstraat, Toon Berg opname Huize Stoop 25502, 18/24
5157 Dubbeldamseweg, Slagerij v.d. Eijk 25501, 18/24
5158 Dubbeldam, J. de Keizer, Bruidspaar 25536, 18/24
5159 Dubbeldamseweg, Slagerij v.d. Eijk 25588, 18/24
5160 Bagijnhof, Sigarenmagazijn Jansen 25545, 18/24
5161 Corn. de Witstraat, Fa. v.d. Boogert 25580, 18/24
5162 H.I. Ambacht, Heer N. v.d. Ven 25521, 18/24
5163 Singel, Fam. Verheij Weijers (25528) 18/24
5164 Barendrecht, Bruidspaar Boogers (25746) 18/24
5165 Breda, Bruidspaar Visser (25714) 18/24
5166 Zwijndrecht, Bruidspaar Schrijvers (25839) 18/24
5167 Groenmarkt, opname Giltaij (25722) 18/24
5168 Frederikstraat, opname Heer Zadelhof (25837) 18/24
5169 Frederikstraat, opname Heer Zadelhof (25837) 18/24
5170 Groenmarkt, Fam. Groep P. Wingelaar (26055) 18/24
5171 Craaijesteijnstr. [Craijensteijnstraat], Bruidspaar Sanders (26128) 18/24
5172 Craaijesteijnstr. [Craijensteijnstraat], Bruid Sanders (26129) 18/24
5173 's Gravenhage, Bruidspaar Oosterwijk (26198) 18/24
5174 Paul Krugerstraat, Fam. Besterveld (26188) 18/24
5175 Borneostraat, opname Ackerman (26144) 18/24
5176 Genemansstraat, Bruidspaar v.d. Linden (25942) 18/24
5177 Rotterdam, Fam. Teekens (25948) 18/24
5178 Dordrecht, opname Heer Rietveld (25901) 18/24
5179 Oranjelaan, M.T.S. Heer Dumon(t) (25904) 18/24
5180 Dordrecht, Heer Roosa (25902) 18/24
5181 Oranjelaan, M.T.S. Heer van Asperen (25905) 18/24
5182 Dordrecht, Heer de Jager (25900) 18/24
5183 Zwijndrecht, Bruidspaar de Haas (25943) 18/24
5184 Cronjestraat, Mevr. van Eijsden (25963) 18/24
5185 Bn Walevest, Gem. Kweekschool (docenten) (26332) 18/24
5186 Reeweg Zuid, Mevr. de Vries (26229) 18/24
5187 Krispijnseweg, Bruidspaar Scheepbouwer (26219) 18/24
5188 Groenmarkt, Bruidspaar IJdo (26443) 18/24
5189 Voorstraat, Fam. van Klaveren (26430) 18/24
5190 Bt Walevest, Fam. de Bruijn (26464) 18/24
5191 Reeweg, Fam. Kreule (26513) 18/24
5192 Reeweg, Fam. Kreule (26513) 18/24
5193 St. Jorisweg, Bruidsgroep Mahne (26541) 18/24
5194 Utrecht, Bruidsgroep v.d. Put (26553) 18/24
5195 de la Reystraat, Fam. Boom (26558) 18/24
5196 Oranjelaan, Fam. Nelson (26572) 18/24
5197 Voorstraat, Panden Vroom & Dreesman (26565) 18/24
5198 Noordendijk, Fam. de Graaf (26605) 18/24
5199 Singel, Bureau Gem. Werken Directeur Versteegh (26600) 18/24
5200 Groenedijk, Mevr. van Doorn (26602) 18/24
5201 Reeweg, Heer Visser (26627) 18/24
5202 Bleekersdijk, Heer Visser firmant Beest & Visser (26652) 18/24
5203 de la Reystraat, Fam. Boom (26614) 18/24
5204 Sluisweg, Mevr. Riet (26736) 18/24
5204 (2) Prinsenstraat, Diakonessehuis [Doaconesenhuis] (26754) 18/24
5205 Bleijenhoek, Dordtsche Glashandel (26782) 18/24
5206 Alblasserdam, Mevr. Stellaart (26821) 18/24
5207 Singel, opname Sepmeijer (26851) 18/24
5208 's Hertogenbosch, Bruidspaar van Vugt (26857) 18/24
5209 's Hertogenbosch, Bruidsgroep van Vugt (26858) 18/24
5210 Noordendijk, Ad. de Heer muziekgroep (27086) 18/24
5211 Burg. Raadtsingel, Bruidspaar Stoop van Delden (27025) 18/24
5212 Burg. Raadtsingel, Bruidsgroep Stoop van Delden (27026) 18/24
5213 Reeweg, Groep Herwijnen (27061) 18/24
5214 Dubbeldamseweg, Rie Pennock Damesmode (27159) 18/24
5215 Dubbeldamseweg, Rie Pennock Damesmode (27159) 18/24
5216 Dordrecht, Verzekering Mij Holland (27162) 18/24
5217 Zwijndrecht, de heer Visser, Houthandel (27233) 18/24
5218 Zwijndrecht, de heer Visser, Houthandel (27233) 18/24
5219 Zwijndrecht, de heer Visser, Houthandel (27233) 18/24
5220 Oranjelaan, Mevr. van Rijn v. Alkemade (27213) 18/24
5221 St. Jorisweg, opname kinderen Mahne (27242) 18/24
5222 St. Jorisweg, opname kinderen Mahne (27242) 18/24
5223 Andijk, opname Bruidsgroep v.d. Weg (27273) 18/24
5224 Groenmarkt, Dordtsche Credietbank (27252) 18/24
5225 Reeweg, Bruidspaar van Loon (27282) 18/24
5226 Reeweg, Bruidspaar van Loon (27282) 18/24
5227 Hoogt, Mevr. van Dijl (27264) 18/24
5228 Hoogt, Mevr. van Dijl (27263) 18/24
5229 Dubbeldamseweg, Groep Prinsen (27311) 18/24
5230 Nieuwehaven, Groep Masion (27331) 18/24
5231 Singel, Bruidsgroep de Ruiter (27382) 18/24
5232 Dubbeldamseweg, Groep Prinsen (27310) 18/24
5233 Singel, Huize v.d. Broek (27467) 18/24
5234 Borneostraat, opname fam. Vrolik in Bloemen (27356) 18/24
5235 Krommedijk, Fam. te Veldhuijs [Veldhuis] (27390) 18/24
5236 Sumatrastraat, opname Kraké [Krahe] (27469) 18/24
5237 Voorstraat, Fam. Biggelaar (27579) 18/24
5238 Bn Walevest, Docenten Gem. Kweekschool (27516) 18/24
5239 Reeweg, H. van Vendeloo (27726) 18/24
5240 Noorderstraat, fa. P. Looman (27979) 18/24
5241 den Helder, Bruidspaar Deelder (27987) 18/24
5242 den Helder, Bruidsgroep Deelder (27988) 18/24
5243 Alblasserdam, Bruidspaar Stam (27898) 18/24
5244 Alblasserdam, Bruidspaar Stam (27898) 18/24
5245 Hoogt, Sinnege Damstee (27996) 18/24
5246 Hoogt, Sinnege Damstee (27995) 18/24
5247 Utrecht, Bruidsgroep Rijkelijkhuizen (29027) 18/24
5248 Nessestraat, Bruidspaar Noteboom (29049) 18/24
5249 Reeweg, Mevr. Konings (29070) 18/24
5250 Kuipershaven, Bruidspaar Bosch (29072) 18/24
5251 Scheidingsweg, Groep Reitsma (29081) 18/24
5252 Oud Alblas, Boudet van Dam (29163) 18/24
5253 Spuiweg, Brandkastenfabriek Jubileum (29082) 18/24
5254 Oranjepark, Huwelijk dochter Eras (29226) 18/24
5255 Oranjepark, Huwelijk dochter Eras (29226) 18/24
5256 Hooikade, Waalwijk van Doorn (29320) 18/24
5257 Gelderloozepad [Geldelozepad], opname C.J. van Randwijk Roobol (29332) 18/24
5258 's Gravenhage, Ant. Poptie (29329) 18/24
5259 Noordendijk, Slagerij Nannings (29271) 18/24
5260 Noordendijk, Slagerij Nannings (29271) 18/24
5261 Marnixstraat, Bruidspar Schouten (29324) 18/24
5262 Zwijndrecht, Veilingmeester van Rees (29477) 18/24
5263 Zwijndrecht, Veilingmeester van Rees (29561) 18/24
5264 Knolhaven, opn. Groep v. Wel (29534) 18/24
5264 Zwijndrecht, opn. Groep van Wel (29534) 18/24
5265 Zwijndrecht, opn. Los (29529) 18/24
5266 Oranjelaan, Docenten Landbouw Winterschool (29694) 18/24
5266 (2) Rhenen, Heer v.d. Linden (29522) 18/24
5267 Reviusstraat, Bruidsgroep de Blij (29757) 18/24
5268 Voorstraat, Groep de Maagd (29734) 18/24
5269 Reeweg, Fam. Groep Verboom (29795) 18/24
5270 Jan Vethkade, Fam. Groep van Wilgen (29702) 18/24
5271 Vest, Bruidspaar v.d. Schalk v. Duijnen (29810) 18/24
5272 Reeweg, Mevr. Meijwaard (29866) 18/24
5273 Oranjepark, Fam. Groep Verhagen (29866) 18/24
5274 Reeweg, Bruidpsaar Meijer (29969) 18/24
5275 Vriesestraat, Bruidpsaar Dekkers (29991) 18/24
5276 Bankastraat, Zr. Geerta [Geerts] (29924) 18/24
5277 Standhasenstraat, Bruidspaar Baas (29807) 18/24
5278 Boeroestraat, fam. Erkens (29959) 18/24
5279 A. van Blijenburgstraat, Fam. Groep Versloot (28207) 18/24
5280 Vrieseweg, Heer Vegter (28102) 18/24
5281 Frederikstraat, Heer Zadelhof in de Bloemen (28310) 18/24
5282 Zwijndrecht, Bruidspaar Schaardenburg (28195) 18/24
5283 Haamstede, Bruidsgroep Ds. J. den Hollander (28538) 18/24
5284 Frederikstraat, Fam. Groep Teekens (28587) 18/24
5285 A. van Blijenburgstraat, Bruidspaar Jansen (28569) 18/24
5286 Corn. van Beverenstraat, Fam. Kuijlaars Groep (28541) 18/24
5287 Nigtevecht, Bruidsgroep de Haan (28577) 18/24
5288 Kasperspad, paar Zoutewelle (28547) 18/24
5289 Dolhuisstraat, Toon Berg Glazenier (28536) 18/24
5290 Oranjelaan, Docenten Landbouw Winterschool (28514) 18/24
5291 Boeroestraat, Bruidspaar van Son (28533) 18/24
5292 Anna Paulonastraat [Paulownastraat], Bruidspaar Wassink (28655) 18/24
5293 Alexanderstraat, Fam. Groep Aarts (28631) 18/24
5294 's Gravenadeel, Kinderen Dr. Sissingh (28733) 18/24
5295 Oude Hovenstraat, Fam. Groep Bouman (28762) 18/24
5296 Rijnkenstraat (Reinkenstraat), Bruidspaar Korpershoek (28785) 18/24
5297 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Bruidspaar Crone (28863) 18/24
5298 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Bruid Crone (28865) 18/24
5299 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Bruid Crone (28865) 18/24
5300 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Bruidsgroep Crone (28864) 18/24
5301 Achterhakkers, Heer de Boer (28848) 18/24
5302 Achterhakkers, Mevr. de Boer (28847) 18/24
5303 Stevensweg, Mw. van Lennep (28876) 18/24
5304 Stevensweg, Mw. van Lennep (28876) 18/24
5305 Rijnvisfeijtstr. [Rhijnvisch Feithstraat], Groep Berhtel (28968) 18/24
5306 Rijnvisfeijtstr. [Rhijnvisch Feithstraat], Groep Berhtel (28968) 18/24
5307 Wieldrecht, Groep van Herwijnen (28918) 18/24
5308 Dubbeldamseweg, Slagerij v.d. Eijk J.P. Heijeplein (28949) 18/24
5309 Dubbeldamseweg, Slagerij v.d. Eijk J.P. Heijeplein (28949) 18/24
5310 Dubbeldamseweg, Slagerij v.d. Eijk J.P. Heijeplein (28949) 18/24
5311 Ceramstraat, Bruidspaar Pennock (28935) 18/24
5312 Dordrecht, Bruidsgroep Vermeulen (30232) 18/24
5313 's Gravendeel, Bruidspar Alblas (30977) 18/24
5314 Pr. Mauritsstraat, opname Groep Domenie (30017) 18/24
5315 van Blijenburgstraat, Kinderen Ch. Looman (30112) 18/24
5316 Jac. van Lennepstraat, Bruidsgroep de Boef (30183) 18/24
5317 's Gravendeel, Groep van Iperen (30294) 18/24
5318 Ameide, A. van Holten (30261) 18/24
5319 Blijenburgstr., Kind Looman (30211) 18/24
5320 Singel, Groep van Herwijnen (30393) 18/24
5321 Amsterdam, Bruidspaar Teune (30587) 18/24
5322 's Gravendeelsedijk, Secpreserve (30396) 18/24
5323 's Gravendeelsedijk, Secpreserve (30396) 18/24
5324 Singel, Bruidspar v.d. Giesen (30410) 18/24
5325 Burgm. de Raadtsingel, Mevr. Stad (30590) 18/24
5326 Burgm. de Raadtsingel, David Stad (30506) 18/24
5327 Burgm. de Raadtsingel, Mevr. Stad (30590) 18/24
5328 Aardappelmarkt, Groep de Snoo (30673) 18/24
5329 Kromhout, Groep van Herwijnen (30646) 18/24
5330 Kromhout, opname van Herwijnen (30701) 18/24
5331 Burg. de Raadtsingel, opname Past. v.d. Wildt St. Anthoniekerk (30795) 18/24
5332 Strijensas, Groep Herweijer (30788) 18/24
5333 Kromhout, Groep Herwijnen (30708) 18/24
5334 Hugo de Grootlaan, Bruidspaar Bartels (30925) 18/24
5335 Boeroestraat, Groep Rijkelijkhuisen (30941) 18/24
5336 Willemstraat, Kind Koekoek (30930) 18/24
5337 Jaslaan Dubbeldam, Fam. M. van Walraven (32739) 18/24
5338 Nieuwstraat, Verouden (Kerkdak) (32768) 18/24
5339 Schiedam, Bruidspaar van Almen (32395) 18/24
5340 Schiedam, Bruidspaar van Almen (32395) 18/24
5341 Vrieseweg, Bruidspaar Breurman (32330) 18/24
5342 Amsterdam, Bruidspaar Leefsma (32684) 18/24
5343 Stationsweg, opname Kappelaan Fransen (Groep Huize St. Anna) (32687) 18/24
5344 Stationsweg, opname Kappelaan Kraakman (Groep Huize St. Anna) (32692) 18/24
5345 Stationsweg, opname Kappelaan Kraakman (Groep Huize St. Anna) (32691) 18/24
5346 Gravestraat, Bruidspaar Braat (32491) 18/24
5347 Vlietweg, Mevr. en Heer de Snoo (30380) 18/24
5348 Groenmarkt, Interrieur Direkteur Geuze (33103) 18/24
5349 Groenmarkt, Interrieur Direkteur Geuze (33103) 18/24
5350 Singel, Bruidspaar v.d. Giessen (30375) 18/24
5351 Singel, Fam. de Vries in de Bloemen (33552) 18/24
5352 Oranjelaan, Docenten Landbouw Winterschool (33418) 18/24
5353 Hillegersberg, opname Groep van Gool (33395) 18/24
5354 Kwins(t)heul, opn. Groep Flik[Flip van] Stekelenburg (33396) 18/24
5355 Rotterdam, Bruidspaar A. van Gool (33394) 18/24
5356 Rotterdam, Bruidspaar A. van Gool (33394) 18/24
5357 Strijesas, Bruidspaar B. Herweijer (30789) 18/24
5358 Jan Vethkade, Bruidsgroep Franken (33674) 18/24
5359 Amsterdam, Bruidsgroep H. Singelenberg (33682) 18/24
5360 Singel, Bruidsgroep v.d. Engh (33676) 18/24
5361 Groenmarkt, opname Groep Vrolik (33778) 18/24
5362 Vrieseweg, opname Groep van Valen (33733) 18/24
5363 Vriesestraat, opname Groep Mol (33772) 18/24
5364 Singel, Bruidspaar v.d. Engh (33677) 18/24
5365 Vest, Bruidsgroep Verheijden (33835) 18/24
5366 Oudelandstraat, Groep Doremalen [Dooremalen] (33876) 18/24
5367 Aardappelmakrt, Bruidspaar de Snoo (33818) 18/24
5368 Dupperstraat, Groep Ophorst (30885) 18/24
5369 Strijen, Groep Quist (34010) 18/24
5370 Kasperspad, Bloemisterij Bothof (34270) 18/24
5371 Oranjelaan, Cactussen bij van Tilburg (34272) 18/24
5372 H.I. Ambacht, Groep Kauling (34288) 18/24
5373 Berkenpad, Groep v.d. Sandt (34273) 18/24
5374 Giesenmondestraat, Groep de Vries (34271) 18/24
5375 Soembastraat, Bruid Machacek (34345) 18/24
5376 Dubbeldam, Groep Stehouwer (34380) 18/24
5377 Kasperspad, Bruidspaar Bothof (34372) 18/24
5378 Reviusstraat, Groep Verspeek (34308) 18/24
5379 Barendrecht, Mevr. van Gurp (34478) 18/24
5380 Dubbeldam, Bruidspaar A. Vermeij (34315) 18/24
5381 Bagijnhof, Fam. Groep B. van Buul (34355) 18/24
5382 Krommedijk, Mevr. Schoff (34557) 18/24
5383 Krispeijnseweg, Fam. Groep Hertsheijm (34597) 18/24
5384 Timorstraat, opname Zegelaar (34584) 18/24
5385 Toulonschelaan, Groep Pluimert (34606) 18/24
5386 Krispeijnseweg, Groep Hertsteijn (34597) 18/24
5387 Bankastraat, Groep Hage (34665) 18/24
5388 Dubbeldam, Bruidspaar v.d. Boogaard (34824) 18/24
5389 Gouverneurstraat, Bruidspaar Sebes (34903) 18/24
5390 Dupperstraat, fam. v. Heck (34963) 18/24
5391 's Gravenhage, opname Goverts (35640) 18/24
5392 Stooplaan, Bruidspaar Veldhuijzen (35660) 18/24
5393 Lekstraat, opname Perijpe [Puijpe] (35601) 18/24
5394 H.I. Ambacht, firmant Jonker en Stans (35772) 18/24
5395 Reeweg, opname Treure (35610) 18/24
5396 Dordrecht, Muziek vereen. "Cresendo" (35710) 18/24
5397 Bleekersdijk, Bruidspaar Bruijs (35677) 18/24
5398 Reeweg, Fam. Treure in de Bloemen (35610) 18/24
5399 Dubbeldam, Bruidspaar Verhagen (35625) 18/24
5400 Prinsenstraat, Fam. J. Steenhoven (35611) 18/24
5401 Voorstraat, Fam. Schulders (35189) 18/24
5402 Heradesstraat, opname Fam. J. Kroonen (35505) 18/24
5403 Oranjelaan, Docenten Landbouw Winterschool (35474) 18/24
5404 Singel, opname fa. de Bruijn en Roosdom (35498) 18/24
5405 Singel, opname fa. de Bruijn en Roosdom (35498) 18/24
5406 Singel, opname fa. de Bruijn en Roosdom (35498) 18/24
5407 Kromhout, fa. te Veldhuijs [Veldhuis] (35316) 18/24
5408 Emmastraat, Groep van Hugt (35480) 18/24
5409 Dubbeldamseweg, fam. v.d. Kamp (35352) 18/24
5410 Dordrecht, Zang vereen. Orpheus (35013) 18/24
5411 Maartensgat, opname Mevr. v.d. Broek (35392) 18/24
5412 Zuidendijk, Mevr. van Eck (35439) 18/24
5413 Verhulststraat, Bruidspaar Cornelisse (35019) 18/24
5414 Dordrecht, Zang vereen. Orpheus (35013) 18/24
5415 Celebesstraat, Fam. Klootwijk (35580) 18/24
5416 Dubbeldam, Fam. P. in 't Veld (35579) 18/24
5417 Maasdwarsstraat, Fam. de Jong (35323) 18/24
5418 Dubbeldamseweg, opname Koomans (35262) 18/24
5419 Bankastraat, opname Passchier (35207) 18/24
5420 Dordrecht, Dordtsche Slagersvereen. (35993) 18/24
5421 Voorburg, Bruidspaar de Wit (35911) 18/24
5422 Berkenpad, opname Broere (35978) 18/24
5423 Kromhout, Bruidsgroep Rijkhoek (35997) 18/24
5424 Dordrecht, Dordtsche Winkeliers Vereen. D.W.V. (35919) 18/24
5425 Dordrecht, Dordtsche Winkeliers Vereen. D.W.V. (35919) 18/24
5426 Dordrecht, Dordtsche Slagers Vereen. (35993) 18/24
5427 Dubbeldam, Fam. Groep Berkhout (35920) 18/24
5428 Steegoversloot, opname Haber (36214) 18/24
5429 H.I. Ambacht, opname W. Stans (36339) 18/24
5430 Almsvoetstraat, Groep C. Detmers (36159) 18/24
5431 Steegoversloot, opname Haber (36214) 18/24
5432 Blijenburgstr., Mevr. Hartig (36278) 18/24
5433 H.I. Ambacht, Bruidspaar W. Stans (36339) 18/24
5434 Steegoversloot, opname Haber (36214) 18/24
5435 's Gravenhage, Bruidspaar Steenbergen (36148) 18/24
5436 Steegoversloot, opname Haber (36214) 18/24
5437 Zwijndrecht, Groep J. den Hollander (36062) 18/24
5438 Museumstraat, Directeur Museum Jhr. Six (36454) 18/24
5439 Vest, Bruidsgroep Cornelissen (36419) 18/24
5440 ter Aar, Mej. Heemskerk (36036) 18/24
5441 Dubbeldam, Groep v.d. Graaf (36030) 18/24
5442 Florisstraat [Floresstraat], Bruidspaar Bouman (36303) 18/24
5443 Wijnstraat, Bruidspaar Mr. Holsteijn (36804) 18/24
5444 Wijnstraat, Bruidspaar Mr. Holsteijn (36803) 18/24
5445 Oranjelaan, Bruidspaar J. van 't Hooft (36866) 18/24
5446 Boeroestraat, Fam. Groep Molenaar (36751) 18/24
5447 Toulonschelaan, Bruidspaar Corijnus (36763) 18/24
5448 Bt Walevest, Fam. de Bruijn (36726) 18/24
5449 Bt Walevest, Fam. de Bruijn (36726) 18/24
5450 Zwijndrecht, Groep J. Plomp (36785) 18/24
5451 Voorstraat, Fam. Groep Dekkers (36954) 18/24
5452 Singel, opname Kunkler [Kunkeler] (37079) 18/24
5453 Marnixstraat, opname Crone (37035) 18/24
5454 Dubbelmondestraat, Groep Kloens (37017) 18/24
5455 Marnixstraat, Bruidspaar Crone (37035) 18/24
5456 Dubbeldamseweg, Bruidspar v.d. Graaf (37082) 18/24
5457 Marnixstr., Bruidspaar Crone (37035) 18/24
5458 Aart de Gelderstr., Bruidspaar Huisman (36927) 18/24
5459 Geldeloozepad, Groep J. Vliegenthart (36950) 18/24
5460 Jac. Catsstraat, Groep Goosens (37662) 18/24
5461 Mart. Steijnsstraat, Groep Blenck [Blenk] (37202) 18/24
5462 Mart. Steijnsstraat, Groep Blenck [Blenk] (37202) 18/24
5463 Bleekersdijk, Mevr. Visser (37641) 18/24
5464 Noordendijk, Groepje Jansen (37374) 18/24
5465 Noordendijk, Bruid Jansen (37373) 18/24
5466 Kromhout, Bruidspaar Hageman (37259) 18/24
5467 Noordendijk, Bruidspaar Jansen (37371) 18/24
5468 Noordendijk, Bruidspaar Jansen (37372) 18/24
5469 Noordendijk, Groep Seits (37418) 18/24
5470 Emmastraat, opname J.H.E. Muijs (37551) 18/24
5471 Zwijndrecht, opname Leenheer (37291) 18/24
5472 Joh. de Wittstraat, opname Groep Meursing (37138) 18/24
5473 Steegoversloot, opname Hordijk (37288) 18/24
5474 Voorstraat, opname Goverts [Govers] (37878) 18/24
5475 Tieslenstraat [Tieselensstraat], opname fam. Zebregts (38135) 18/24
5476 Dubbeldamseweg, opname Groep v.d. Wildt (38874) 18/24
5477 Vriesestraat, opname v.d. Boogaard (37912) 18/24
5478 Balistraat, opname Groep Moret (38010) 18/24
5479 Genemansstraat, Groep v.d. Salm (37867) 18/24
5480 Vrieseweg, Bruidspaar Kruithof (37984) 18/24
5481 Zwijndrecht, Mevr. Bezemer (37975) 18/24
5482 Sumatrastraat, Bruidspaar Rijke (38495) 18/24
5483 Sumatrastraat, Bruidspaar Rijke (38496) 18/24
5484 Beverwijksplein, opname Verhees (38451) 18/24
5485 Reviusstraat, Groep A. Heilsma (38057) 18/24
5486 Voorstraat, Mevr. Fok (38056) 18/24
5487 Willemstraat, Groep Louwaart (38368) 18/24
5488 's Gravenhage, Bruidspaar Kooij (38357) 18/24
5489 Soembastraat, opname Engels (38270) 18/24
5490 Billitonstraat, opname Groep Koster (38111) 18/24
5491 Nicolaasstraat, Bruidspaar Schouten (38432) 18/24
5492 Raamstraat, Mevr. Smetana (38331) 18/24
5493 Stevensweg, opname Kooijman (38253) 18/24
5494 Kotterstraat, Groep J.C. v.d. Linden (38569) 18/24
5499 Vriesestraat, opname Dekkers (38505) 18/24
5500 Vriesestraat, opname Dekkers (38505) 18/24
5501 Hallinglaan, opname van Rije (38522) 18/24
5502 Vriesestraat, opname Dekkers (38505) 18/24
5503 Marnixstraat, Heer L. Muller (38523) 18/24
5504 Marnixstraat, opname Groep L. Muller (38523) 18/24
5505 Visstraat, Bruidspaar Schenau (38749) 18/24
5506 Kop van 't Land, Groep Valk (38737) 18/24
5507 Vrieseweg, Groep Groeneveld (38619) 18/24
5508 Krispeinseweg, Bruidspaar Harsheijm (38782) 18/24
5509 Museumstraat, Groep Langevoort (38638) 18/24
5510 Touwdraaiershof, Bruidspaar den Dungen (38697) 18/24
5511 Schamperstraat, fam. van Alten in de Bloemen (38735) 18/24
5512 Puttershoek, meisje Klapwijk (38668) 18/24
5513 Rozenhof, Heer van Wageningen (38777) 18/24
5514 Zuidendijk, groep de Bruijn (38736) 18/24
5515 Camerlingstr., Groep Melger (38722) 18/24
5516 Stooplaan, fam. de Vries in de bloemen (38894) 18/24
5517 Hartnibrigstr. [Hart Nibbrigstraat], Bruidspaar in de bloemen (38826) 18/24
5518 Jan Vethkade, Mevr. Moelker (38854) 18/24
5519 Gouverneurstraat, opname fam. Hoogerwerf (38819) 18/24
5520 Vrieseplein, opname fam. Groep de Graaf (38028) 18/24
5521 Mazelaarstraat, Groep Barendrecht (38044) 18/24
5522 Bankastraat, Dames Ek (39002) 18/24
5523 Voorstraat, Mej. Broekhuijzen (38910) 18/24
5524 Bleekersdijk, Groep Bergeijk (38955) 18/24
5525 Patersweg, Bruidspaar F. van Vliet (39252) 18/24
5526 Streefkerk, Bruidspaar Eits (39327) 18/24
5527 Corn. de Wittstraat, Groep fam. Schenk (39347) 18/24
5528 Vereniging, Bruidsgroep Monte (39376) 18/24
5529 Bagijnhof, fam. de Groot in de Bloemen (39282) 18/24
5530 Heijnsiusstr. [Heinsiusstraat], Bruidspaar Landsmeer (39315) 18/24
5531 Zwijndrecht, Groep den Hollander (39342) 18/24
5532 Spuiweg, fam. Groep Groeneveld (39229) 18/24
5533 Spuiweg, fam. Groep Groeneveld (39229) 18/24
5534 Mariastraat, Bruidspaar v.d. Linden (39378) 18/24
5535 Noordendijk, opname Nannings (39309) 18/24
5536 Vriesepoortshof, opname fam. Alleman (39375) 18/24
5537 Vriesepoortshof, opname fam. Alleman (39375) 18/24
5538 Soembastraat, Groep Thielen (39263) 18/24
5539 Zwijndrecht, Groep Boelrijk (39528) 18/24
5540 Revisustraat, opname Wagenaar (39567) 18/24
5541 Merwekade, opname van Leeuwen (39488) 18/24
5542 Anjelierstraat, fam. Goedhart (39420) 18/24
5543 Houttuinen, Bruidspaar A. de Bot (39525) 18/24
5544 Houttuinen, Bruidspaar A. de Bot (39525) 18/24
5545 Florisstraat [Floresstraat], fam. Schriek (39421) 18/24
5546 Huize Stoop (39552) 18/24
5547 J. van Lennepstraat, Bruidsgroep Fuchs(39448) 18/24
5548 J. van Lennepstraat, Bruidsgroep Fuchs(39447) 18/24
5549 Dubbeldamseweg, opname van 't Hoff (39401) 18/24
5550 Bosboomtoesijnstr. [Bosboom Toussaintstraat], Groep Hensen (39440) 18/24
5551 opname fam. Stoop (39552) 18/24
5552 Korte Breestraat, Bruidspaar Kunkler [Kunkeler] (39756) 18/24
5553 Vrieseweg, Bruidsgrop Heijman (39759) 18/24
5554 Emmastraat, opname C. Snaaijer (39669) 18/24
5555 Wijsenburgstraat [Weissenbruchstraat], Groep fam. Gram (39665) 18/24
5556 Emmastraat, Groep Snaaijer (39669) 18/24
5557 Willem Marisstraat, opname A. de Jong (39726) 18/24
5558 Breestraat, J. van Holten (39605) 18/24
5559 Vlietweg, Bruidspaar Nederpelt (39639) 18/24
5560 Paul Krugerstr., Bruidspaar van Hingst (39628) 18/24
5561 Voorstraat, Bruidsgroep P. Tas (39688) 18/24
5562 Kromhout, Bruidspaar van Alphen (39771) 18/24
5563 van Bleijenburgstraat, opname Groep de Zeeuw (39867) 18/24
5564 Kromhout, Bruidspaar van Alphen (39770) 18/24
5565 Voorstraat, Bruidspaar v.d. Velden (39876) 18/24
5566 Krommedijk, Fam. Focken (39810) 18/24
5567 Heijnsiustr. [Heinsiusstraat], Heer Rijksen (39858) 18/24
5568 Heijnenoord, Bruidspaar C. Leeuwenhoek (39787) 18/24
5569 Gouda, Bruidsgroep van Ooijen (39839) 18/24
5570 St. Jorisweg, Groep van Noort (39866) 18/24
5571 Kromhout, Bruidspaar Scholten (39874) 18/24
5572 Dubbeldam, Bruidspaar Markussen (39862) 18/24
5573 Dubbeldam, fam. J. Kooij (39938) 18/24
5574 Frederikstraat, fam. Zadelhof (40049) 18/24
5575 Wijnstraat, Groep Eigenraam [Eijgenraam] (39914) 18/24
5576 Patersweg, Bruidspaar Veldhuis (40068) 18/24
5577 Blaaksendijk, Bruidspaar A.E. Maasdam (40020) 18/24
5578 Scheidingsweg, Bruidspaar P. Dolk (39978) 18/24
5579 Krispeinseweg [Krispijnseweg], Bruidspaar Baan (39942) 18/24
5580 Borneostraat, Bruidspaar Pestman (39941) 18/24
5581 Borneostraat, Bruidspaar Pestman (39940) 18/24
5582 Merwekade, Bruidspaar ROMP (40064) 18/24
5583 Reeweg, opname Fritse (39958) 18/24
5584 Patersweg, Bruidsgroep Veldhuis (40066) 18/24
5585 Zwijndrecht, Bruidsgroep Lagendijk (40030) 18/24
5586 Stevensweg, Bruidspaar Quartel (40482) 18/24
5587 Maartensgat, Ir. v.d. Broek (40681) 18/24
5588 van Hoytemastraat, Groep Ruitenberg (40490) 18/24
5589 Voorstraat, Bruidsgroep Bruinzeel (40358) 18/24
5590 Burg. de Radtsingel, Groep Stevense (40745) 18/24
5591 Groenmarkt, fam. van 't Hof (40575) 18/24
5592 Zuidendijk, Bruidspaar Barendrecht (40508) 18/24
5593 Kasperspad, de Kreij (40324) 18/24
5594 Kuipershaven, Dordtsche Glashandel (40626) 18/24
5595 Houttuinen, Bruidspar A. Goosens (40646) 18/24
5596 Zuidendijk, Bruidspaar Barendrecht (40510) 18/24
5597 Pr. Hendrikstraat, Bruidspaar v.d. Graaf (40676) 18/24
5598 Zuidendijk, fam. Barendrecht (40509) 18/24
5599(!) de la Reystraat, Bruidspaar de Meer (40612) 18/24

Laatst gewijzigd: juli en oktober/november 2021.