Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1896 juli-dec (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief)
Toegang: 209
Inventarisnummer: 90 (oud nummer (voor ca 2005) 209:58)))

2e halfjaar 1896
nummer datum straat naam
476 01-07-1896 Kolfstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer A. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen
477 01-07-1896 Kleine Spuistraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer D.J. v. Goudoever de Jongh, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een stelling voor het afvoegen van het pand aan de Kleine Spuistraat No. 28
478 01-07-1896 Noordendijk 4 AANVRAAG. De ondergeteekende L.M.A. de Bruijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
479 02-07-1896 Matena'spad AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein gemachtigde van D. Versluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaaspad, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het slaan van tuipalen ten dienste der de aldaar te verrichten heiwerken.
480 03-07-1896 Voorstraat 350 KENNISGEVING. De ondergeteekende den heer Ad. Dronkert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 350, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van voormeld pand tot winkelhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
481 03-07-1896 Raamstraat 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Raamstraat no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van het benede gedeelte der voorgevel aan genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
482 03-07-1896 Steegoversloot 33 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Weekhout eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing
483 -07-1896 error related to network status
484 04-07-1896 Lange Kromhout ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van twee rioolspranten waarvoor de bestrating op te breken
485 ..-07-1896 Johan de Wittstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende T. van Camp gemachtigde van den Heer Bos eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Johan Witstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een houten loodsje afgedekt met schapt(?)
486 01-07-1896 Voorstraat 229 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel verzoekt vergunning, tot het plaatsen van eene schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 229 voor den tijd van 10 weken ingaande 3 Juli 1896 Oppervlakte 12 m2.
487 04-07-1896 Knolhaven AANVRAAG. De ondergeteekende J. Aarnoutse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Knolhaven no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
488 04-07-1896 Dubbeldamseweg (8 woningen) AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van - verzoekt vergunning tot het innemen van 20 M2 grond van de Dubbeldamscheweg tegenover de inbouw zijnde acht woningen voor den tijd van 3 weken.
489 04-07-1896 Nieuwehaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den heer Jan Gaastra Bz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwehaven no. 63, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor den tijd van vier weken tot het herstellen van den kroonlijst.
490 06-07-1896 den Hil 19 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Hil no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van het riool.
491 -07-1896 - -
492 07-07-1896 Raamstraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van De heer G. van Hemert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd pand op te breken ten einde een verstopt .. riool te herstellen
493 08-07-1896 Voorstraat 209 AANVRAAG. De ondergeteekende L.M. Kavelaars gemachtigde van de Wed. C.D. Pennock eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 209, wenschende : de stoep aan de Gemeente af te staan, verzoekende dat van wege de gemeente een trottoir worde gelegde en een hekje te mogen plaatsen op het trottoir aan de zijde van den Donkeren Steiger.
494 08-07-1896 Voorstraat 229 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. Pitz eigenaar van 't erf gelegen aan de Voorstraat 229, een winkelhuis met bovenwoninge.
495 09-07-1896 Toulonselaan 12 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Maatschappij Dordrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 12?[sic!], wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der riolering tot hetin orde brengen van een verstopping.
496 09-07-1896 Kolfstraat 38 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Kooijman gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doorsteken van een privaat uitloopende in het Riool aan de Gedempte Gracht.
497 09-07-1896 Knolhaven hoek Houttuinen 3-5 KENNISGEVING. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van de Wel Edelen Heer J. Aarnoutse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Knolhaven hoek Houttuinen no. 3-5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken der bestaande huizen en het daarvoor in de plaats bouwen van Twee woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
498 09-07-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans verzoekt vergunning tot het innemen van grond 38 M2 van 15 Juli tot 15 Aug. 15 weken.
499 10-07-1896 Vest 44 KENNISGEVING. De ondergetekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Mevr. Wed. M. Douw v.d. Krap eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het bestaande pakhuis en het aldaar weder opbouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
500 10-07-1896 Nieuwehaven 63, Hoge Nieuwstraat KENNISGEVING. De ondergetekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van den Heer J. Gaastra Bz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwe Haven no. 63, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: De uitvoering der voorgenomen drieledige splitsing van bovengenoemd pand, in een woonhuis toegankelijk van de Nieuwe Haven, en 2 Burger achterwoningen, uitkomende aan de Hooge Nieuwstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
501 13-07-1896 tramrails Johan de Wittstraat [0027.jpg] AANVRAAG. De ondergetekende Directeur der Rotterd. Tramweg Maatschappij te Dordrecht, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het lichten der rails in de Joh. de Wittstraat nabij de Joh. de Wittbrug.
502 08-07-1896 Singel 29 AANVRAAG. De ondergetekende Hendrik van Schaardenburg gemachtigde van de Wed. H. v.d. Nieuwenhuizen, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating om de verstopping te herstellen van een privaatriool van genoemd perceel.
503 11-07-1896 Keizerhof 8 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Jonkers, Timmerman, tot zetten van een stijger tot het afvoegen van den gevel voor het pand Keizerhof No. 8 vanaf 10 Julij tot 18 Julij 1896.
504 13-07-1896 Wijnstraat 19 AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman, het plaatsen van een schutting waarvoor in te nemen 6 M2 grond vanaf 13-27 Juli voor het pand No. 19 a/de Wijnstraat.
505 13-07-1896 Kromme Elleboog D77 KENNISGEVING. De ondergetekende J. Bosman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromelboog D no. 77, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder opbouwen van een agtergevel aan de gedempte gracht, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
506 13-07-1896 Wijnstraat 19 KENNISGEVING. De ondergetekende S. Bouman Jr gemachtigde van de Heer S. Bouman Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van de Voorgevel tot het plaatsen van een Pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
507 13-07-1896 tribune Burgermeester de Raadtsingel AANVRAAG. De ondergetekende J.P.F. Kraus Jr gemachtigde van de Dordrechtsche Harddraverij Vereeniging, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: op den 30 juli een beging te mogen maken tot het zetten der palen Tribune enz voor de te houden Harddraverij op 5 Augustus aanstaande op de Burgermeester de Raadtsingel.
508 14-07-1896 Voorstraat 405 AANVRAAG. De ondergetekende A. Rijshouwer gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 405, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: voor het plaatsen van een Zonnescherm.
509 15-07-1896 Voorstraat 209 AANVRAAG. De ondergetekende Wed. C.D. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 209, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een uithangbord en zonneschermen.
510 13-07-1896 Voorstraat 229 AANVRAAG. De ondergetekende P. van Driel gemachtigde van den Heer H. Pitz, het plaatsen van een steiger op het plankier aan den achtergevel van het pand N. 229 aan de Voorstraat voor den tijd van 12 weken.
511 15-07-1896 Wijnstraat 73 AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije & Zoon gemachtigde van M. van Zanten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 73, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: opgraven der Wijnstraat ter herstelling eener pompbuis.
512 15-07-1896 Lange Breestraat 13 AANVRAAG. De ondergetekende J.B. Baekelmans gemachtigde van de Meijer, Voorstraat, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Breedstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een reclamebord en het plaatsen vane en zonnescherm.
513 15-07-1896 Keizershof8 AANVRAAG. De ondergetekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den Heer Aart van Kamen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Keizershof no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van gemeentewege en trottoir voor genoemd pand wordt gelegd.
514 15-07-1896 Vest 2a KENNISGEVING. De ondergetekende G. van der Wall gemachtigde van de Wed. A. van Kersen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 2a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: tot verplaatsen van een deurkozijn en daarin plaatsen van een schuifkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
515 16-07-1896 Lindegracht 3 AANVRAAG. De ondergetekende W.F. Kloot gemachtigde van Breemer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegrag no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool doortesteken.
516 16-07-1896 Vriesestraat 112 KENNISGEVING. De ondergetekende H.E. van der Ka gemachtigde van den Heer J.C. van Asperen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 112, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken en wederopbouwen van een Bakkerij met heetwateroven in het achtergedeelte van genoemd perceel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
517 17-07-1896 Johan de Wittstraat AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer H. van Hattem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Johan de Witstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering.
518 17-07-1896 Spuiweg 30 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van den Heer J.J. Kooijmans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Spuiweg no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verwijderen van eene verstopping uit het riool die dient tot afvoer van faecalien gootsteen en hemelwater van genoemd pand en aangesloten is aan het aldaar aanwezige hoofdriool.
519 18-07-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen, het innemen van grond 30 M2 van 18 Juli to 15 Augustus 1896.
520 18-07-1896 Vest 44 AANVRAAG. De ondergetekende Wed. D. v.d. Krap eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
520(?) 17-07-1896 Kromme Elleboog D77 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende J. Bosman eigenaar erf aan de Kromelboog D77, te plaatsen eenner agtergevel.
521 14-07-1896 Visbrug 1 AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt verzoekt vergunning tot het plaatsen eener steiger groot 25 M2 voor het verbouwen van het Pand Vischbrug No. 1
522 - - AANVRAAG. De ondergetekende G. van Hemert [-]
523 13-07-1896 Wijnstraat 19 (F1179) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende S. Bouman eigenaar van 't erf aan Wijnstraat no. 19 (F1179), voor het maken van nieuwe pui aan de voorgevel.
524 14-07-1896 Wijnstraat 112 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Directie der Maatscahppij Holland, het laten staan van den schutting voor het pand 112 Wijnstraat ter oppervlakte van 9 m2 voor den tijd van een maand.
525 18-07-1896 Vest 44 AANVRAAG. De ondergetekende Carel A. Tenenti verzoekt vergunning tot het plaatsen eener stelling en schutting voor het pand get: no. 44 aan de Vest alhier ter grootte van 20.50 M2 voor den tijd van 5 weken.
526 20-07-1896 Nieuwkerkstraat 7 AANVRAAG. De ondergetekende A.T. Keijzer gemachtigde van huurder eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwkerkstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitsteeken van een uithangbord.
527 20-07-1896 Toulonselaan 12 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Levensverzekerings Maatschappij Dordrecht, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering.
528 20-07-1896 Kasperspad 61 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Heer D. van Seventer, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor genoemd pand tot het ontstoppen der riolering.
529 20-07-1896 Matena'spad hoek Noordendijk AANVRAAG. De ondergetekende J. v.d. Schouw het plaatsen van steen in het Matenaaspad hoek Noordendijk voor een te maken pand aldaar waar van in te nemen een plaats ruimte van 15 M2 vanaf 20 juli tot en met 3 Augustus 1896.
530 21-07-1896 Hoge Nieuwstraat 31-33 (F95-F96) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende H. Korthals gemachtigde van Oud-Katholieke Gemeente te Dordrecht eigenaar van 't erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat No. 31-33 (F95 en 96), dubbel woonhuis.
531 21-07-1896 Hoge Nieuwstraat 31-33 KENNISNEMING. De ondergetekende H. Korthals gemachtigde van de Oud-Katholieke Gemeente te Dordrecht eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat No. 31-33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der bestaande gebouwtjes en het wederopbouwen van een dubbel woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
532 21-07-1896 Noordendijk 72 AANVRAAG. De ondergetekende M. Kranendonk gemachtigde van Gebr. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 72, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen eene verstopping aan het riool voor bovegenoemd pand.
533 22-07-1896 Kromme Elleboog 39 AANVRAAG. De ondergetekende J. Bosman gemachtigde van den Heer J.H. Vaarties eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromelboog no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en rioolverstopping weg te nemen.
534 22-07-1896 Heerheymansuysstraat 75 AANVRAAG. De ondergetekende W.F. Kloot gemachtigd van N. Joosten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheymansuysstraat no. 75, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool door te steken.
535 22-07-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen gemachtigde van den Heer A.S. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde het riool op het gemeenteriool te kunnen aansluiten.
536 22-07-1896 erf Kromhout C157 en C1379 AANVRAAG OM ROOIING De ondergetekende M.J. van Dijke, eigenaar erf aan het Kromhout (C157 en 1379), een woning wenschende te bouwen.
537 22-07-1896 erf Kromhout C157 en C1379 KENNISNEMING. De ondergetekende M.J. van Dijke eigenaar van het erf gelegen aan het Kromhout C157 en C1379, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woning met houten bergplaatsje op bovebedoelde erf zijnde het 10 perceel bouwgrond gerekend vanaf den hoek Vrieseplein-Kromhout, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
538 23-07-1896 Singel 156 KENNISNEMING. De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van Dr. van Praag eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Singel no. 156, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het pand te verbouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
539 23-07-1896 Heerheijmanshuisstraat 2 AANVRAAG. De ondergetekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer D. v.d. Bergh eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmanshuisstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gebroken afvoerbuis van hemelwater te vernieuwen om ten dien einde de bestraating voor gemeld pand zoover nodig op te mogen breken.
540 23-07-1896 Vest 99-101 AANVRAAG OM ROOIING De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. Kuipers Gzn eigenaar van 't erf, gelegen aan Vest 99-101, te bouwen een woonhuis met bovenwoning.
541 23-07-1896 Vriesebrug zijde Vest AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije plaatsen van steen ter oppervlakte 29 m2 van den 23 Juli tot den 29 Juli (Vriesebrug zijde Vest)
542 23-07-1896 Vest 99 en 101 KENNISNEMING. De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. Kuipers Gzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest No. 99 en 101, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis en bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
543 25-07-1896 Merwekade 4 AANVRAAG. De ondergetekende H. Fransen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Merwekade no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat, ten dienst voor het leggen van een riool tot afvoer van hemelwater
544 25-07-1896 Vest 9 AANVRAAG. De ondergetekende J.P. Waals Het plaatsen van eene schutting voor het pand No. 9 aan de Vest waarvoor in te nemen 12 M2 grond van 28 Juli tot en met 4 Augs. 1896.
545 24-07-1896 Dijkstraat 15 AANVRAAG. De ondergetekende Anth. van Son huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Dijkstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitsteken van een zonnescherm.
546 24-07-1896 Vest 99 en 101 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Jonkers Timmerman, het plaatsen van stijger en schutting voor het pand aan de Vest No. 99 en 101 vanaf 1 Augustus tot en met 1 November 1896 groot 13 M2.
547 28-07-1896 Wolwevershaven AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt, het plaatsen eener steiger groot 10 m2 voor het gebouwde Pand van den Wel Ed. Heer Volgraaf Wolwevershaven
548 29-07-1896 Stoofstraat 6 KENNISNEMING. De ondergetekende J. Bosman gemachtigde van den Heer H. van Geel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreeken van een schuifkozijn en het daar voor plaatsen eenner deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
549 29-07-1896 Kromme Elleboog 78-79 KENNISNEMING. De ondergetekende J. Bosman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromelleboog no. 78 en 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen dezer woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
550 29-07-1896 Vest 9 (zijde Veststraat) AANVRAAG. De ondergetekende J.P. Waals, Het plaatsen van eene schutting achter pand No. 9 aan de Vest gevel zijde Veststraat waaarvoor hij nodig heeft 12 m2 van 30 Juli tot en met 13 Aug. 1896.
551 30-07-1896 Knolhaven 1 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans, het maken van een dam ter grootte van 12 M2 langs perceel No. 1 aan de Knolhaven en wel vanaf heden gedurende drie weken.
552 30-07-1896 St. Jorisweg 1 AANVRAAG. De ondergetekende M. de Bruin gemachtigde van de heer G. Boet huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
553 31-07-1896 Voorstraat 323 KENNISNEMING. De ondergetekende M. Daane mr. timmerman, gemachtigde van den heer H.J. Vaarties, eigenaar van het gebouw, gelegen aan Voorstraat no. 323, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het thans bestaande afgebrande gebouw en het weder opbouwen denzelfde volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
554 31-07-1896 Voorstraat 323, AANVRAAG OM ROOING. De ondergetekende M. Daane gemachtigde van den heer H.J. Vaarties, eigenaar van het gelegen gebouw aan de Voorstraat 323, volgens bijgaande teekeningen wenschende te bouwen.
555 31-07-1896 Wijnstraat 19 AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman Jr, het plaatsen van een schutting aan het pand Wijnstraat N. 19 van 6 Aug. tot en 20 Aug. 1896 voor een oppervlakte van 5 m2.
556 31-07-1896 Veersteiger en Binnen Walevest 3 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer N. van Herwaarden, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Veersteiger en Binnen Walevest No. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor den tijd van drie weken tot het herstellen van de kroonlijst
557 31-07-1896 Kolfstraat 24 AANVRAAG. De ondergetekende C. Pels eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir wordt gemaakt.
558 01-08-1896 Binnen Walevest 6 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnewalevest no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van gemeentewege doen maken van een trottoir in plaats der bestaande stoep en gedeeltelijk gemeentebestrating.
559 01-08-1896 Wijnstraat 3-5 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer G. Gerritsen en Wed. C. Kiele eigenaars vand e gebouwen en erven gelegen aan de Wijnstraat nos. 3-5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering
560 04-08-1896 Riedijk 55 AANVRAAG. De ondergetekende N. Klaus gemachtigde van de Wed. J. Ahaus (Ahhaus), het plaatsen van een steiger op de Riedijk voor het pand No. 55 gedurende twee weken ten einde de gevel opnieuw te voegen en te verwen.
561 06-08-1896 erf an Strijsingel hoek Sluisweg KENNISNEMING. De ondergetekende J.C. Schotel, eigenaar van het erf gelegen aan den Van Strijsingel hoek Sluisweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis en vier arbeiderswoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
562 07-08-1896 Raamstraat 41 AANVRAAG. De ondergetekende M. de Bruin gemachtigde van de heer N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Raamstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat op de Bagijnenstraat achter genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
563 07-08-1896 Voorstraat 241 KENNISNEMING. De ondergetekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van J. de Goeije eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 241, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van een gedeelte van het achterhuis van het voornoemd huis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
564 08-08-1896 Voorstraat 350 AANVRAAG. De ondergetekende Jan Degens en Zn, het plaatsen van een schutting voor het pand a/d Voorstraat N. 350 van af 17 Aug. tot en met 12 Oct. 1896 (8 weken) voor 10 m2.
565 10-08-1896 Voorstraat 176 AANVRAAG. De ondergetekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer A. de Groot eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 176, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontgraven van een riool (zijde Nieuwstraat)
566 04-08-1896 Matena'spad AANVRAAG. De ondergetekende J. v.d. Schouw het plaatsen van staan aan de Matenaaspad voor een pand aldar waarvan in te nmen een ruimte van tien meter van af 3 Augustus tot en met 21 Augustus.
567 06-08-1896 Singel hoek Sluisweg (D3299-D3183) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar, eigenaar de Singel hoek Sluisweg (D3299-3183), een winkelhuis en 4 arbeiderswoningen wenschende te bouwen.
568 08-08-1896 Matena'spad 22 (C1918) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende J.H. Braun eigenaar van 't erf, gelegen aan het Matena'spad 22, kadastraal bekend onder C1918, een brood en beschuitbakkerij wenschende te bouwen.
569 10-08-1896 Spuiweg 1 AANVRAAG. De ondergetekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van J. de Legarde eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Spuiweg no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van het riool.
570 11-08-1896 Knolhaven 3-5-7 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van den Heer J. Aarnoutse eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Knolhaven no. 3-5-7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating voor de Vleeschhouwersstraat in de Houttuinen en het doen van ontgraving van het aansluiten van een riool.
571 11-08-1896 Vest nabij de Johan de Witbrug AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije en Zoon verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van 6 m2 steen op de Vest nabij de Johan de Witbrug voor den tijd van zes dagen.
572 11-08-1896 Groenmarkt 66 AANVRAAG. De ondergetekende Carel A. Tenenti verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot her plaatsen eener stelling op de Groenmarkt voor het pand get: no. 66 tot het herstellen van den voorgevel.
573 11-08-1896 Groenmarkt 66 KENNISGEVING.De ondergetekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. her G.J. Veenhoven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een licht- en deurkozijn ein de onderpui en het plaatsen van een dubbel deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
574 12-08-1896 Bagijnenstraat 9 AANVRAAG. De ondergetekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnenstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat ged. opbreken en vervolgens 't riool t welk aansluiten aan t hoofdriool in orde te maken.
575 13-08-1896 Ruitenstraat 10 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende K. van Dongen eigenaar erf aan de Ruitenstraat no. 10, op dat erf het bouwen van een pakhuis met Bovewoning
576 13-08-1896 Ruitenstraat 10 KENNISGEVING.De ondergetekende K. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Ruitenstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen van een pakhuis met Bovewoning volgens bijgaande Teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
577 13-08-1896 Kromhout AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigde van den Heer D. Janse, eigenaar van t erf, gelegen aan het Kromhout, een dubbel woonhuis wenschende te bouwen
578 14-08-1896 Doelstraat 8-4 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende C.v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Sillevis Gzn, eigenaar van t erf, gelegen aan de Doelstraat 8-4, te bouwen kantoorgebouw en pakhuis met woningen
579 14-08-1896 Doelstraat 8-4 KENNISGEVING. De ondergetekende C.v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Sillevis Gzn, eigenaar van het beouw of erf gelegen aan de Doelstraat No. 8-4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen van een Kantoorgebouw met woning en pakhuis met woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
580 12-08-1896 Kromhout KENNISGEVING. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigde van den Heer D. Janse eigenaar van het erf, gelegen aan het Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een dubbel woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
581 14-08-1896 Korte Kromhout KENNISGEVING. De ondergetekende Z. van Schelt gemachtigde van C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 16 Stuks Burgerwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
582 14-08-1896 Spuiweg 66 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van de Wed. J.J. Kooijmans eigenares van het gebouw of erf, gelegen aand e Spuiweg no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating ten einde eene verstopping in het riool te verwijderen
583 15-08-1896 Voorstraat 218 AANVRAAG. De ondergetekende A. v.d. Heuvel Pz gemachigde van den heer A. Rijken eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 218, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven van het stads Rieool aanwezig in het Tolbrugstraat LZ ter ontstopping van het daar in uitkomende Rieool aanwezig in bovengenoemd gebouw voor het pakhuis Num. 218 rood
584 15-08-1896 Nicolaas Maassingel 156 AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen gemachtigde van Wel Ed. Heer Dr. van Praag eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel Nicolaas Maas no. 156, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor genoemd pand.
585 15-08-1896 Korte Kromhout 8 (C3017) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Z. van Schelt gemachtigd van C. van Andel eigenaar van 't erf, gelegen Korte Kromhout No. 8, C3017, 16 stuks burgerwoningen.
586 17-08-1896 Kromme Elleboog 74 AANVRAAG. De ondergetekende M. de Bruin gemachtige van de heer N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen Kromme Elleboog no. 74
587 ..-08-1896 Vest 9 AANVRAAG. De ondergetekende J.P. Waals, Het plaatsen van eene schutting voor pand No. 9 aan de Vest van 4 tot 31 Augs. 1896 tot een oppervlakte van 12 M2.
588 16-08-1896 Singel 156 AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen gemachtigde van Dr. van Praag verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een steiger voor het pand aan de Singel 156 ter grootte van 15 m2 oppervlak vanaf 19 Augustus tot 24 Augustus.
589 18-08-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende C. Kastelein gemachtigde van Den Heer van Dijke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: zoo het nodig mocht zijn een of meer tuijpalen te mogen slaan in de openbare weg voor het te beheijen pand in het Kromhout
590 18-08-1896 Hooge Nieuwstraat 31-33 AANVRAAG. De ondergetekende J. Aljes en A. Barto verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van en schutting voor de afgebroken pand aan de Hooge Nieuwstraat No. 31 en 33 gedurende 10 weken vanaf 18 augustus tot en met 27 october 1896. Oppervlakte 12 M2.
591 18-08-1896 Vleeshouwersstraat 51 AANVRAAG. De ondergetekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van J. Schaardenburg eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 51, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven van het stuk rieool aanwezig in de Vleeschhouwersstraat ter ontstopping van den daar op uitloopende spruit.
592 19-08-1896 Noordendijk 41 (C3446-C3437) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende L. de Bruin koopman won. Noordendijk, eigenaar van 't erf, gelegen aan de Noordendijk 41 (C3446-C3437) een winkel en bieerhuis wenschende bouwen
593 19-08-1896 Wijnstraat 112 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Brandassurantie Maatschappij Holland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 112, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het laten staan van den steiger zonder schutting tot den 20de September.
594 19-08-1896 Noordendijk 41 KENNISGEVING. De ondergetekende - gemachtigde van L. de Bruijn eigenaar van het erf, gelegen aan de Noordendijk no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis en en bierhuis beiden met bovenwoninge, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
595 19-08-1896 Singel 29 AANVRAAG. De ondergetekende H. van Schaardenburg gemachtigde van Mejufvrouw de Wed. van den Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breke der bestraating in de verstoppin(g) van het Rieool te herstelle.
596 19-08-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende N. en J. van Wel gemachtigd van D. Janse verzoekt vergunning tot het in nemen van 6 m2 straat in het Lange Kromhout voor een stijger met schutting vanaf 19 aug tot en met 30 sept 1896.
597 19-08-1896 Hoge Nieuwstraat 63rd KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J. Gaastra Bzoon eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogenieuwstraat no. 63rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van het oude en daarvoor inplaats stellen van een nieuw deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
598 19-08-1896 Buiten Walevest 7 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel Metselaar gemachtigde van den Heer J.P.A. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Buitenwalevest no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het vernieuwen der riolering
599 20-08-1896 Wijnstraat 11 AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman Jr, verzoekt vergunning tot het verlengen van tijd van 14 dagen van 20 Aug. tot 3 Sept voor een schutting aan de Wijnstraat N. 11 oppervlakte van 5 m2.
600 20-08-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer M.J. van Dijke verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het te bouwen woonhuis aan het Lange Kromhout ter oppervlakte van 6 m2 voor den tijd van 2 maanden
601 20-08-1896 BinnenWalevest 10 AANVRAAG. De ondergetekende W. Groenenberg gemachtigde van Mej. C.C. Vermeer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Binnenwalevest no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek of daarvoor van Gemeente wegen een trottoir kan worden gemaakt
602 21-08-1896 Kromhout 29 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A.S. Kes Jr eigenaar van 't erf, gelegen aan het Kromhout no. 29, op dat erf te maken een schoeing.
603 21-08-1896 Kromhout 29 KENNISGEVING. De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A.S. Kes Jr eigenaar het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een schoeing.
604 21-08-1896 Gravenstraat 8 AANVRAAG. De ondergetekende G. Beekman eigenaar het gebouw of erf, gelegen aan de Gravestraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
605 21-08-1896 Vriesestraat 95 AANVRAAG. De ondergetekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer S. van Kuijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. 95, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool verstopping te herstllen aan de Lengestraat(Lenghenstraat).
606 21-08-1896 Veststraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende P. ’t Hoen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Veststraat 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een uithangbord te mogen uithangen.
607 21-08-1896 Vriesestraat 11 (H603) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Nicolaas Geurink eigenaar van 't erf, gelegen aan de Vriesestraat 11 (H603), op dat erf eene pui wenschende te bouwen
608 21-08-1896 Vriesestraat 11 KENNISGEVING. De ondergetekende Nicolaas Geurink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen en veranderen van de pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
609 22-08-1896 Knolhaven en Houttuinen 3-5-7 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van - verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting langs de perceelen No. 3, 5 en 7 aan de Knolhaven en Houttuinen ter groote van 39 M2 tot en met 25 Sept. 1896.
610 verkeerde online foto
611 24-08-1896 Veststraat 7 KENNISGEVING. De ondergetekende H. Kelfkens gemachtigde van Den Heer D. de Jongh eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Veststraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken verbreeden en weder inzetten van het pakhuiskozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
612 13-08-1896 Steegoversloot 31 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart gemachtigde van Mev. de Wd. Mr. A. Blussé eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het wegnemen van de oude stoep en het maken van een nieuwe stoep met aan weer(s)zijde een ijzer balie te palatsen de stoep te maken met trottoirbanden en tegels, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
613 21-08-1896 Kolfstraat 9 (H1596) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende V. Padlina eigenaar erf de Kolfstraat no. 9 (A1596), een voorgevel.
614 21-08-1896 Kolfstraat 9 KENNISGEVING. De ondergetekende V. Padlina eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen en veranderen van den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
615 22-08-1896 Tolbrugstraat Waterzijde 9 (F558) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende T. van Camp gemachtigde van den heer Wakkee eigenaar van 't erf, gelegen aan het Tolbrugstraat WZ no. 9 (F558), de onderpui
616 24-08-1896 Torenstraat 54-56 KENNISGEVING. De ondergetekende K. Kruijmel timmerman gemachtigde van K. Kruijmel eigenaar van de gebouwen of erf, gelegen aan Toornstraat 54x56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder opbouwen van deze woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
617 24-08-1896 Vriesestraat 18 AANVRAAG. De ondergetekende Mej. de Wed. G. van der Hidde eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente
618 20-08-1896 Tolbrugstraat Waterzijde 9 KENNISGEVING. De ondergetekende T. van Camp gemachtigde van Den heer Wakkee eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Tokbrugstraatje W.Z. no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken van de bestaande pui en het plaatsen van een nieuwe volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
619 24-08-1896 Torenstraat 54-56 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende K. Kruijmel vraag rooiing van de nieuwe panden eigenaar van 't erf, gelegen aan K. Kruijmel Tor(en)straat 54-56, te bouwen 2 panden onder en bovenwoningen
620 24-08-1896 Twintighuizen 16 AANVRAAG. De ondergetekende K. Kruimel gemachtigde van de Wed. K. Kruijmel Kz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Twintighuizen no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat achter het Pand No. 16 tot het bij komen van een Riool van een sterfput van dat Pand.
621 24-08-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen, het innemen van 20 m2 grond van 1 Augs. tot 12 September 1896.
622 24-08-1896 Houttuinen 1 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans gemachtigde van - verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van steen voor perceel No. 1 aan de Houttuinen waarvoor noodig 10 m2 en wel vanaf 25 Aug. tot 25 September.
623 25-08-1896 Matena'spad 22 AANVRAAG. De ondergetekende H.P. den Boer en P.L. van Ooijen gemachtigde van H. Braun eigenaar van het gebouw gelegen aan de Matena'spad no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat open te mogen breeken om een versop(t) riool door te steeken.
624 25-08-1896 Spuiweg 43 AANVRAAG. De ondergetekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer N. Geurink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en Riool verstop(p)ing te herstellen.
625 25-08-1896 Voorstraat 4 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer W. van Brakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van gemeentewege doen maken van een trottoir langs genoemd pand.
626 25-08-1896 Groenmarkt 76rd KENNISGEVING. De ondergetekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van C. en J.J. Vrieendorp Jz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmark(t) no. 76rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken van een deurkozijn en daar voor plaatsen twee deurkozijnen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
627 28-08-1896 gedeelte der kade op het Vlak AANVRAAG. De ondergetekende A. Mak verzoekt, het ingebruik nemen van een gedeelte der kade op het Vlak op vrijdag 4 September 1896 vanaf 's ochtens vroeg tot zonsondergang, zorgdragende dat de passage en toegang tot den watertrap niet belemmerd wordt.
628 23-08-1896 Heerhijmansuisstraat 75 AANVRAAG. De ondergetekende W.F. Kloot gemachtigde van N. Joosten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerhijmansuisstraat no. 75, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool doorte steken.
629 28-08-1896 Voorstraat 345 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende D. Monte eigenaar van 't erf, gelegen aan de Voorstraat no. 345, de nieuwe winkelpui te palatsen.
630 28-08-1896 Voorstraat 345 KENNISGEVING. De ondergetekende D. Monte gemachtigde van de Heer D. Monté eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 345, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van de winkelpui voor genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
631 28-08-1896 Vriesestraat 73 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Keck, gelgen aan Vriessestraat no. 73, wenschende denavolgende ermissie tot het uithangen van een bord, betreffende het vak door zijn uitgeoefend.
632 28-08-1896 Matena'spad 22 (bakkerij) KENNISGEVING. De ondergetekende H.P. den Boer en P.L. van Ooijen gemachtigden van J.H. Braun eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matena'spad no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inrichten tot bakkerij van genoemd pand, waarvoor te bouwen een heeteluchtoven in een daarvoor uit tebouwen ruimte, jet maken van bergplaatsen van bloem enz en het verbouwen van eenige onderdeelen van het bestaande gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
633 22-08-1896 Singel 11 KENNISGEVING. De ondergetekende M. Daane gemachtigde van de Heer H. Kater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 3 woningen benede den thans bestaande en bewoonde woningen 1ste verdieping, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
634 29-08-1896 Doelstraat 6-8 AANVRAAG. De ondergetekende J. Kooijmans Lzn het plaatsen van een tijdelijke afscheiding voor de panden aan de Doelstraat No. 6 en 8 tot een oppervlak van 15 vierkante Meter voor den tijd van 10 weken te beginnen 1 September.
635 - AANVRAAG. De ondergetekende (niet ingekomen)
636 02-09-1896 Prinsestraat 23 AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. van Kamen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Prinsestraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verleggen van de Trottour banden door de gemeente en het elggen van parket tegels voor rekening van voornoemde eigenaar.
637 02-09-1896 Steegoversloot 33 AANVRAAG. De ondergetekende firma Weekhout, eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooinig.
638 02-09-1896 Steegoversloot AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt gemachtigde van den Heer Weekhout, het plaatsen eener schutting groot 8 M2 voor den tijd van zes weken Steegoversloot.
639 02-09-1896 Nieuwehaven 71 AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Wils, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwe Haven no. 71, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool.
640 02-09-1896 Steegoversloot 33 AANVRAAG. De ondergetekende firma G.C. Weekhout eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als:het opbreken der straat tot het maken van een riool.
641 03-09-1896 Vrankenstraat 10 AANVRAAG. De ondergetekende Jan Wünsch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Frankenstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating voor het ontstoppen van een riool
642 03-09-1896 Wijnstraat 11 AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman Jr gemachtigde van de Heer A.H. Roest het plaatsen van een schutting aan het pand Wijnstraat N. 11 van den 3 September tot 17 September 1897.
643 03-09-1896 Visstraat 8 AANVRAAG. De ondergetekende D.J. Kwak voor Post Telegraafkantoor, gemachtigde van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger tot het dichtmetselen van een scheur in de voorgevel van 7 tot 30 Sept.
644 03-09-1896 Lindegracht Papgang KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. Jonkers timmerman gemachtigde van den Her Lelievelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindegracht Papgang, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: afbreken van 2 woningen en het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
645 04-09-1896 Singel 156 AANVRAAG. De ondergetekende van Praag Singel 156, verzoekt vergunning tot het innemen van grond 12 M2 van 25 Augs. tot 14 Sept.
646 04-09-1896 Vrieseplein 4 KENNISGEVING. De ondergetekende H. van Dongen gemachtigde van de Heer Geb. Mooi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Vrieseplein no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bestaande houten loods vervangen door stenen gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
647 04-09-1896 Vest 44 AANVRAAG. De ondergetekende Wed. Douw v.d. Krap eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgraven van het Gemeenteriool tot het aansluiten van de rioolsprant van voormeld pand.
648 09-09-1896 Binnen Walevest 12 AANVRAAG. De ondergetekende de Wed. de Wit Gips eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Binnenwalevest no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
649 09-09-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende A. Schouten het innemen van 50 m2 grond voor 2 maanden vanaf 4 Sept. 1896.
650 09-09-1896 Binnen Walevest 8 AANVRAAG. De ondergetekende Gerrit van der Linden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnenwalevest no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
651 10-09-1896 Lijnbaan AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Ver: tot Verb. van Huisv(esting) der arb(eidende) klasse, het plaatsen van twee schuttingen ter gezamentlijke oppervlakte van 16 M2 voor twee maanden aan den bouw der 20 dubbele woningen aan de Lijnbaan
652 10-09-1896 Van Strijsingel AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Heeren Gebroeders Schouten, het plaatsen vane en schutting voor het bouwen van vier burgerwoonhuizen aan de Van Strijsingel ter oppervlakte van 20 m2 voor den tijd van zes weken.
653 10-09-1896 Dubbeldamseweg AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde - verzoekt vergunning tot het in gebruiknemen van 10 Me gemeentegrond tegenover de acht in aanbouw zijnde woonhuizen aan de Dubbeldamscheweg voor den tijd van drie weken tot het plaatsen van steen.
654 10-09-1896 Voorstraat 345 AANVRAAG. De ondergetekende D. Monte verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 345 benoodigd voor het veranderen van een winkelpui te oppervlakte van 7 M2 vanaf 14 Sept tot en met 21 Sept.
655 - - verkeerde foto [AANVRAAG 535 (1902). De ondergetekende J. Möls tot verlenging van tijd voor het plaatsen van stoelen en tafels voor het pand aan het Groothoofd No. 16 tot 1 October 1902.]
656 11-09-1896 Buiten Walevest 8 AANVRAAG. De ondergetekende J. Kooijmans Lzn, verlenging tot 1 October van het plaatsen de schutting voor het pand aan de Buitenwalevest No 8 beslaande een oppervlak van 13 m2 zijnde dus 5 weken meer als gevraagd.
657 14-09-1896 Lindegracht 6rd AANVRAAG. De ondergetekende J. van Leliveld, het plaatsen van een stelling voo het pand N. 6 rood Lindegracht waarvoor in te nemen 6 M grond vanaf 14 September tot en met 14 oktober.
658 ..-09-1896 Lindengracht (Papgang) 6rd AANVRAAG. De ondergetekende J. van Leliveld eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindengracht (Papgang) no. 6rood, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
659 11-09-1896 Kasperspad 72 AANVRAAG. De ondergetekende A.J. Zwart gemachtigde van J.C. Korpelijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kassperpat no. 72, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: Het opgraven van een verstop(t) riool om weder te herstellen.
660 12-09-1896 Palingstraat 6 AANVRAAG. De ondergetekende A. van der Giessen huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Palingstraat no. 6, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een uithangbord.
661 14-09-1896 Hoge Nieuwstraat 31-33 AANVRAAG. De ondergetekende J. Barendrecht, het plaatsen van eenige duizenden steenen aan de Hoogenieuwstraat voor pand No. 31 en 33 waarvoor inbeslag zal worden genomen 4 M2 voor den tijd van 4 weken alzoo tot 12 October.
662 17-09-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman Jr. het innemen van grond van 17 Sept. tot 1 October 5 M2.
663 17-09-1896 Kolfstraat 48 AANVRAAG. De ondergetekende J. Bosman gemachtigde van den Heer J. Seijffert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 48, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en rioolverstopping wegtenemen.
664 17-09-1896 Torenstraat 54-56 AANVRAAG. De ondergetekende K. Kruijmel Kz gemachtigde van K. Kruijmel Kz, het zetten van een schutting in het Toornstraatje voor de Panden No. 54-56 voor de tijd van 6 weken voor 9 M2.
665 17-09-1896 Voorstraat 340 KENNISGEVING. De ondergetekende G.J. de Vries bewoner van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 340, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het restaureren der bestaande pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
666 18-09-1896 Noordendijk 4 AANVRAAG. De ondergetekende A. van Herwijnen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk No. 4 o/1 I, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: Een opgraving te doen voor bovegenoemt huiz tot de rioleering ten einde een verbetering te maken voor de privaat.
667 19-09-1896 Lijnbaan KENNISGEVING. De ondergetekende H. van der Elst gemachtigde van M. Eliso eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het maken van een paalfundering voor een pakhuis met vijf Bovenwoningen volgens nader in te dienen plan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
668 19-09-1896 Lijnbaan AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende H. van der Elst gemachtigde van M. Eliso eigenaar van 't erf, gelegen aan de Lijnbaan te Dordrecht sectie C, een pakhuis met vijf bovenwoningen.
669 19-09-1896 Vrieseweg 41 AANVRAAG. De ondergetekende Geb. N. en J. van Wel gemachtide van Heer Regenten Clara Mariahof eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezeweg no. 41 A.B., wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping op te ruimen.
670 18-09-1896 Vriesestraat 35 AANVRAAG. De ondergetekende P. van Herwijnen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriesestraat no. 35, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemente (geportland cement).
671 11-09-1896 Groenedijk 4 (Villa Noordhove) KENNISGEVING. De ondergetekende A. Mulders gemachtigde van Mevr. Wed. O.B. de Kat eigenares van het gebouw Villa Noordhoven, aan Groenedijk no. 4, wenschende te navolgende werken te verrichten, als: het herstellen of zoo noodig t vernieuwen der heiningen a/d Groenedijk, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
672 13-09-1896 Wolwevershaven 57-59-61 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer A.C. Volker, het verlengen der huur van de schutting voor het in aanbouw zijnde pand aan de Wolwevershaven Nos. 57-59-61 en wel voor een oppervlakte van 17 M2 en voor een tijd van zes weken.
673 19-09-1896 Vriesestraat 74 [0200.jpg] KENNISGEVING. De ondergetekende M. de Bruin gemachtigde van de heer M. Mooi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een kozijntje in de achtergevel op de gedempte gracht achter genoemd pand tuschen de Vriezestraat en Kromme Elleboog, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
674 23-09-1896 Noordendijk 74 AANVRAAG. De ondergetekende A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating teneinde een riool verstopping te herstellen.
675 24-09-1896 Vrieseweg 16 KENNISGEVING. De ondergetekende [Brand gemachtigde van] J.J. de Ruijter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Vrieseweg no. 16 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verhoogen van vier deurdorpels.
676 24-09-1896 Vrieseweg 16 AANVRAAG. De ondergetekende [Brand gemachtigde van] J.J. de Ruijter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Vrieseweg no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het ophoogen van vier deurdorpels.
677 24-09-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans verzoekt vergunning tot het innemen van 32 m2 grond tot 15 Nov.
678 25-09-1896 Vriesestraat 33 AANVRAAG. De ondergetekende C. Kramer, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriesestraat no. 33, wenschende de navolgendewerken te verrichten, als: Het cementen van het trottoir dat reeds eigendom der Gemeente is.
679 error related to network status
680 25-09-1896 Knolhaven AANVRAAG. De ondergetekende A. van den Heuvel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Knolhaven no. -, wenschende de navolgendewerken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
681 21-09-1896 Voorstraat 183 KENNISGEVING. De ondergetekende R.J. van Pelt gemachtigde van de Heer N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 183, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een dubbele deurkozijn en het in plaatsen stellen van een schuif en deurkozijn aan de zijkant van genoemt pand in de steiger, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
682 25-09-1896 Vrieseweg 11 KENNISGEVING. De ondergetekende H. van der Elst gemachtigde van T. Knieriem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Friezensweg no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het gedeeltelijk verbouwen van het pand en het plaatsen van een nieuwe voorpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
683 25-09-1896 Vrieseweg 11 AANVRAAG. De ondergetekende T. Knieriem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
684 26-09-1896 terrein Lijnbaan KENNISGEVING. De ondergetekende H. van der Elst gemachtigde van M. van Hillo(Hilo) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan te Dordrecht, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een pakhuis met vijf bovenwoning(en) op een terrein gelegen aan de Lijnbaan te Dordrecht, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
685 26-09-1896 Wijnstraat 83 AANVRAAG. De ondergetekende W. Louwman gemachtigde van den Heer A.J. de Jongo(Hilo) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen aan de zijde der Gravenstraat
686 28-09-1896 hoek Sluisweg en Singel AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar, het in gebruik nemen van vijftien M2 gemeentegrond op den Sluisweg voor het in aanbouw zijnde pand op den hoek van de Sluisweg en den Singel waarvoor een schutting te plaatsen voor den tijd van 2 maanden.
687 25-09-1896 Kromhout 27-29 AANVRAAG. De ondergetekende A.S. Kes Jr. eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. 27-29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoekt een trottoir voor zijn pand. [Zal worden uitgevoerd]
688 30-09-1896 Bagijnenstraat 57a en 57c AANVRAAG. De ondergetekende R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnenstraat no. 57a&c, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing.
689 01-10-1896 Vriesestraat 11 AANVRAAG. De ondergetekende Cornelis Jan Seijffert, Het plaatsen van eene schutting voor den gevel van pand No. 11 aan de Vriezenstraat en wel vanaf 5 tot en met 10 October ter grootte van 4 M2.
690 01-10-1896 Vrieseweg 9 AANVRAAG. De ondergetekende A. Westmaas, huurder van het gebouw gelegen aan de Vrieseweg no. negen, wenschende de navolgende : om een Bord te plaatsen aan den Post der deur maat van het Bord 70 Centimeter uitstekenden
691 01-10-1896 - AANVRAAG. De ondergetekende P. v.d. Net voor L.M. de Bruin, het innemen van 27 M2 grond voor het plaatsen van en schutting vanaf 5 October gedurende 7 weken.
692 02-10-1896 Voorstraat 226 AANVRAAG. De ondergetekende Schulders en Tas gemachtigde van den Heer Jac. Schotel eigenaar van het gebouw gelegen aan de Voorstraat no. 226, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van en zonnezeil.
693 02-10-1896 Groothoofd 9 AANVRAAG. De ondergetekende W. Louwman gemachtigde van de Wed. J. Kriens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat voor gemeld pand op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen.
694 02-10-1896 Voorstraat 308 KENNISGEVING. De ondergetekende A. van Drooge eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 308, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verplaatsen van en deurkozijn van voormeld pand in de Haringstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
695 03-10-1896 Wijnstraat 11 AANVRAAG. De ondergetekende S. Bouman Jr gemachtigde van A.H. Roest verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting aan een pand Wijnstraat N. 11 fan 1 october tot 14 October van een oppervlakte van 5 M2.
696 -2-10-1896 Kromhout 27-29 KENNISGEVING. De ondergetekende A.S. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromhout 27 & 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een loods van hout.
697 03-10-1896 Blekersdijk 48 AANVRAAG. De ondergetekende N. Molenaar gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk no. 48, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: voor het wegruimen van een rijoolverstopping en wenschen daar voor de straat op te breeken.
698 05-10-1896 Voorstraat 350 AANVRAAG. De ondergetekende Jan Degens en Zn gemachtigde van - verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 350 van af 13 oct 96 tot en met 10 Nov 96 (4 weken) voor 10 M2.
699 05-10-1896 Voorstraat 340 AANVRAAG. De ondergetekende Jan Degens en Zn gemachtigde van - verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 340 vanaf 12 Oct tot en met 26 Oct 96 (2 w(eken)) voor 5 Mw.
700 05-10-1896 Bagijnestraat 57c-57d AANVRAAG. De ondergetekende N. Klaus verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting in de Bagijnestraat voor de panden No. 57c en d tot een oppervlakte van 12 M2 gedurende zes weken.
701 05-10-1896 gracht tussen Grote en Kleine Spuistraat 43 AANVRAAG. De ondergetekende van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gracht tusschen Gr. en Kl. Spuistraat no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van twee steigerhouten om een vale(?) muur in te voegen.
702 05-10-1896 Voorstraat 229 AANVRAAG. De ondergetekende H. Pitz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 229, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een uithangbord te plaatsen boven aan de Winkelpui
703 05-10-1896 Groenmarkt 5 AANVRAAG. De ondergetekende P.J. Berthel gemachtigde van de Ned. Bell Telephoon Mij, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der bestrating van Perceel Groenmarkt 5 tot het leggen van een aarde Buis dienende tot doorvoer van een Telephoonkabel in Perceel Groenmarkt 5.
704 05-10-1896 Voorstraat 229 AANVRAAG. De ondergetekende H. Pitz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 229, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Twee zonneschermen te plaatsen voor aan de Winkelpui, voor elke winkelkast een.
705 07-10-1896 erf Lijnbaan (Biesbosch) KENNISGEVING. De ondergetekende van Dorsser & Terhorst eigenaars van het erf, gelegen aan de Lijnbaan (Biesbosch), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een fabriek voor stoom en andere werktuigen, kantoorgebouw met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
706 08-10-1896 Kolfstraat 9 AANVRAAG. De ondergetekende V. Padlina verzoekt vergunning tot het intenemen 7 M2 grond vanaf den 9 october tot en met den 20 November voor het plaatsen van en schutting voor het pand Kolfstraat No. 9.
707 08-10-1896 Toulonselaan ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. ongen., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van en riool aan het nieuwe Gemeenteriool.
708 09-10-1896 afgebroken panden Binnen Walevest 5-7 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den her J.P. Wijers verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schtting voor en oppervlakte van 20 m2 langs de afgebroken panden aan de Binnen Walevest 5/7 voor den tijd van veertien daag in te gaan den 19de Oktober.
709 09-10-1896 erf Steegoversloot KENNISGEVING. De ondergetekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van C.N. v.d. Giessen en N. v.d. Giessen eigenaars van het erf, gelegen aan de Steegoversloot no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een pakhuis met bovenwoning en een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
710 09-10-1896 erf Steegoversloot ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende C.N. en N. v.d. Giessen eigenaars van het erf, gelegen aan de Steegoversloot ongen., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing
711 09-10-1896 Wijnstraat 83 KENNISGEVING. De ondergetekende A. de Jong eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Wijnstraat no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een bovenverdieping met nieuwe kap, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
712 10-10-1896 atthijs Balenstraat 9 AANVRAAG. De ondergetekende M. de Bruin gemachtigde van de heer B. Hello eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat voor genoemd padn op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
713 10-10-1896 Boogjes (Vest) 9 KENNISGEVING. De ondergetekende P. van Driel gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boogjes (Vest) no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het bestaande en het bouwen van een nieuwe vrije woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
714 10-10-1896 Boogjes hoek Kleine Spuistraat 13 KENNISGEVING. De ondergetekende P. van Driel gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boogjes hoek Kl. Spuistraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bestaande pakhuis te verouwen tot een benede(n)woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
715 10-10-1896 Wolweverhaven 3-5 AANVRAAG. De ondergetekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heeren N.L. en F. Volgraaf aan de Wolweverhaven no. 3-5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van gemeentewege het trottoir voor genoemd Pand wordt doorgebracht.
716 10-10-1896 Noordendijk AANVRAAG. De ondergetekende S. de Roo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Door en voor rekening der gemeente het maken van een trottoir voor bovengenoemd gebouw.
717 13-10-1896 Voorstraat 11 AANVRAAG. De ondergetekende G. van Barkel Gz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van een gedeelte der stoep voor pand no. 11, te weten, het uithalen der oude klinkers en vervangen door nieuwe klinkers.
718 14-10-1896 de Hil 27 AANVRAAG. De ondergetekende A. Meiboom eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hil no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
719 14-10-1896 Matena'spad 3 AANVRAAG. De ondergetekende D.J. Kwak gemachtigde van C. Brunner eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaaspad no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot ontstopping van het riool.
720 14-10-1896 Wijnstraat 83 AANVRAAG. De ondergetekende Josephus Klaus, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een steiger, langs het pand van den Heer A. de Jong Wijnstraat No. 83 en daartoe in het gebruik te nemen 11 m2 gemeentegrond vanaf 15 October tot en met 12 November 1896.
721 14-10-1896 Augustijnenkamp 46 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer A. Degens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat Lindegracht tot het wegruimen van eene verstopping in de spruileiding vraagd daar voor een voorloopige vergunning.
722 15-10-1896 Steegoversloot AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt, verzoekt vergunning tot het plaatsen eener schutting in t Steegoversloot groot 18 m2 voor den tijd van 8 weken.
723 15-10-1896 Heerheijmansuijsstraat 76 [geen online foto; overgeslagen met fotograferen] AANVRAAG. De ondergetekende A.J. Zwart gemachtigd - het plaatsen van een stelling voor het pand no. 76 Heerheymansuysstraat waarvoor in te nemen 6 m2 grond vanaf 19 oct tot 9 nov.
724 15-10-1896 Voorstraat 76 hoek Heerheijmanshuisstraat KENNISGEVING. De ondergetekende H. Korthals gemachtigde van de Oud Katholieke Gemeente eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat No. 76 hoek Heerheijmanshuisstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van een deurkozijn en het palatsen van 2 nieuwe lichtkozijnen in het achtergedeelte der zijgevel aan de Heerheijmanshuisstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
725 15-10-1896 Noordendijk 73 AANVRAAG. De ondergetekende G. Schouten gemachtigde van Gebr. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk no. 73, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het wegruimen van een rioolverstopping.
726 16-10-1896 Augustijnenkamp 46 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart gemachtigde van den heer A. Degens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een nieuwe spruit leiding ind e plaats van de oude spruitleiding buizen wijd 0.12 cMeters op de gedempte Lindegracht. [Afgewezen]
727 17-10-1896 Visstraat 17 AANVRAAG. De ondergetekende A.C. Zoethout Azn gemachtigde van Vereen. voor Van en Kunst huurder van het gebouw, gelegen aan Vischstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een uithangbord.
728 17-10-1896 Kalkstraat 10 KENNISGEVING. De ondergetekende G. van Aardenne gemachtigde van de heer A.H. Pols eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kalkstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een smederij met bovenwoning volgens bijgaande twee teekeningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
729 20-10-1896 Boogjes 12 KENNISGEVING. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigde van de Heer J. Korthals eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boogjes no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zetten van een houten schoeing aan de waterkant, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
730 20-10-1896 Boogjes 12 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigde van de Heer J. Korthals eigenaar van 't erf, gelegen aan de Boogjes no. 12, een houten schoeing.
731 20-10-1896 Loverstraatje 3 AANVRAAG. De ondergetekende W.F. Kloot gemachtigde van W. Stiegelis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de het Loverstraatje no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een privaat doortesteken.
732 20-10-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel verzoekt vergunning tot het innemen van 6 M2 straat in het Lange Kromhout voor een stijger met schutting van af 1 October tot 31 October 1896.
733 21-10-1896 Steegoversloot 33 AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt verzoekt vergunning tot verlenging van de tijd der schutting Steegoversloot N. 33 van den Heer Weekhout voor den tijd van drie weken.
734 21-10-1896 Lindegracht 6 AANVRAAG. De ondergetekende J. van Lelieveld erzoekt vergunning tot het laten staan van de schutting voor het pand aan de Lindegracht N. 6 waarvoor in te nemen 6 M2 grond van den 15 October tot en met den 29 October 1896.
735 22-10-1896 Singel 139 AANVRAAG. De ondergetekende G. Molendijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 139, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken om het riool te mogen doorsteken van de vakliezen stoffen.
736 22-10-1896 Singel 204 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den heer C. Gips eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 204, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het palatsen van een stelling voor den tijd van veertien daag tot het herstellen van den gevelkroonlijst, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
737 22-10-1896 Lindegracht 11 [nu Museumstraat] AANVRAAG. De ondergetekende A.C. Zoethout Az gemachtigde van Regenten Krankz(innigen) Gesticht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegracht no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating op de Vest voor ingraving van bliksemafleiders.
738 22-10-1896 Vrieseweg 11 AANVRAAG. De ondergetekende C. Bot Cz, verzoekt het plaatsen van een schutting voor het pand no. 11 aan de Vrieseweg waarvoor in te nemen 7.50 m2 grond van af den 26e October tot den 7e December 1896.
739 22-10-1896 Dijkstraat 23 AANVRAAG. De ondergetekende geb. N. en J. van Wel gemachtigde van M. Bak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dijkstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool in orde te maken.
740 22-10-1896 Binnen Walevest 14 KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J.P.A. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnenwalevest no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van het bestaande deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
741 22-10-1896 Voorstraat 185 (en 183) KENNISGEVING. De ondergetekende B.J. van Pelt (L. Breestraat 5, timmerman) gemachtigde van dhr. N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 185, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aftrekken van en gedeelte van het gebouw 183 en bijbrengen bij pand 185, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
742 23-10-1896 Binnen Walevest 6 AANVRAAG. De ondergetekende A.J. v. Nieuwkoop huurder van het gebouw, gelegen aan Binnen Walevest no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitsteken van een houten bord.
743 23-10-1896 Wolwevershaven57-59-61 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer A.C. Volker eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wolwevershaven no. 57-59-61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het laten staan van den steiger zonder schutting voor de tijd van drie weken tot het gedeeltelijk afvoegen van den gevel, vraagt daaartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
744 24-10-1896 Lange Kromhout ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Heer M.J. van Dijke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het laten staan van dens teiger zonder schutting voor de tijd van veertien daag tot het afvoegen van de gevel.
745 22-10-1896 Blekersdijk 2 KENNISGEVING. De ondergetekende W. Stok Jr gemachtigde van de Heer E. Waterbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opstellen van een houten loods, staande op een steenen voet en gedekt met pannen, geheel op eigen terrein.
746 22-10-1896 Blekersdijk 2 AANVRAAG. De ondergetekende W. Stok Jr. gemachtigde van den Heer E. Waterbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opstellen van een houten loods, staande op een steenen voet en gedekt met pannen, geheel op eigen terrein (De loods is buitenwerk groot 13 x 4.50 M).
747 26-10-1896 Marienbornstraat 76 KENNISGEVING. De ondergetekende J. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marie(n)bornstraat no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een achterhuis om te maken tot open erf, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
748 26-10-1896 Singel 144 AANVRAAG. De ondergetekende A.J. Bekkers gemachtigde van Mevr. Wed. J.P. Busch eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 144, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het nazien van een verstopt riool.
749 27-10-1896 Voorstraat hoek Kleine Spuistraat 322 AANVRAAG. De ondergetekende P. van Driel, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van eene schutting voor en bezijden het pand aan de Voorstraat hoek Kl. Spuistraat N. 322 ter oppervlakte van 22 M2 en wel vanaf den 20 October 1896 tot en met den 28 Januari 1897 (Dertien weken).
750 27-10-1896 Boogjes (Vest) 13 en 9 AANVRAAG. De ondergetekende P. van Driel, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van 2 schuttingen voor de panden aan de Boogjes (Vest) N. 13 en N. 9 ter oppervlakte van 7 en 4 M2 en wel vanaf 2 November tot en met den 7 December 1896 (vijf weken).
751 28-10-1896 Steegoversloot 33 AANVRAAG. De ondergetekende Z. van Schelt gemachtigde van de Firma L. Weekhout eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir van tegels met verzoek dat van Gemeentewege de benoodigde trottoirbanden zullen worden geplaatst.
752 30-10-1896 Heerheijmansuijsstraat 83 AANVRAAG. De ondergetekende P. Piantoni gemachtigde van de heer Kramers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheymansuysstraat 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen.
753 26-10-1896 Buiten Walevest 8 AANVRAAG. De ondergetekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Heer J.P.A. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Buiten Walevest no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afwerken van het trottoir met hardsteenen middenstoepplaat en verdere stroogeele vlechttegels.
754 29-10-1896 Riedijk (veerpersoneel) KENNISGEVING. De ondergetekende C. de Greef eigenaar van het gebouw gelegen aan Riedijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het voormalige huisje ten dienste van het Veerpersoneel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
755 28-10-1896 erf bij brug Maartensgat (kraan) AANVRAAG. De ondergetekende L. Vliegenthart en Zoon huurder van het erf, gelegen aan Brug bij Maartensgat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inkorten van de balustrade aan genoemde brug, afsluitende de toegang tot de daar geplaatste kraan, en genoemde kraan in haren werkkring sterk belemmeren, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
756 29-10-1896 Kolfstraat 4 en 6 KENNISGEVING. De ondergetekende J. van Welsenes gemachtigde van Heer J.A. Verreijdt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 4 en 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der perseelen No. - en No. - en daarvoor te plaatsen een huis als beneden en bovenwoning en een pakhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [Afgewezen]
757 29-10-1896 Kolfstraat 4 en 6 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende J. van Welsenes gemachtigde van Heer J.A. Verreijdt eigenaar van 't erf, gelegen aan Kolfstraat No. 4-6, een pakhuis met bovenwoning en en huis beneden en bovenwoning.
758 02-11-1896 Boogjes (Vest) 9 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende C.H. Sundermant eigenaar van 't erf, gelegen aan de Boogjes (Vest) No. 9, eene woning.
759 02-11-1896 Torenstraat 54-56 AANVRAAG. De ondergetekende K. Kruijmel Jz gemachtigde van K. Kruijmel Kz verzoekt vergunning tot het zetten van een schutting in het Toornstraatje voor de Panden No. 54-56 voor den tidj van 16 weken voor 9 M2.
760 02-11-1896 Nieuwkerksplein 15 AANVRAAG. De ondergetekende N. Klaus gemachtigde van het Bestuur v/h Pesthuis der Nieuwkerk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerksplein no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de bestrating ten einde en riool na te zien van bovengenoemd pand
761 02-11-1896 Voorstraat (Munt) muziekschool AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van het bestuur der Muziekschool eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat (Munt), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van gemeentewege doen herstellen der bestrating langs den voorgevel.
762 02-11-1896 Lange Breestraat 13 AANVRAAG. De ondergetekende P. Meijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Breedstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gelegd.
763 02-11-1896 van Strijsingel AANVRAAG. De ondergetekende Gebroeders Schouten, het laten staan van de schutting aan de vier in aanbouw zijnde burgerwoonhuizen aan den van Strijsingel voor de tijd van drie weken 20 m2.
764 06-11-1896 Toulonselaan 80 AANVRAAG. De ondergetekende C. Molendijk gemachtigde van J.H. Vlemminghs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 80, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken om een riool aan te sluiten aan het aanwezige gemeenteriool voor faucalien en hemelwater.
765 05-11-1896 erf Matena'spad 2 KENNISGEVING. De ondergetekende M. Daane gemachtigde van H. Kater eigenaar van het erf, gelegen aan het Matenaspad no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken van een pand en het daar er palatste bouwen van 4 woningen waarvoor als vervallen moet worden beschouwd kennisgevng no. 633 dde 28 Aug. '96, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
766 06-11-1896 Raamstraat uitkomende Bagijnhof 35 AANVRAAG. De ondergetekende A. Kooij gemachtigde van Mejufvr. de Wed. van Bakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat uitkomende Bagijnhof no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat opbreken en een riool aansluitende aan t hoofdriool in orde te maken
767 06-11-1896 Steltenstraat 6 AANVRAAG. De ondergetekende G. Brand metselaar te Dubbeldam, gemachtigde van A. v.d. Graaf eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steltenstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van spruitleiding.
768 02-11-1896 Singel hoek Sluisweg ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel hoek Sluisweg ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestarting tot het in orde brengen van de riolering, behoort bij de gezegelde aanvraag, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
769 06-11-1896 Voorstraat hoek Kl. Spuistraat 322 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Wed K. de Wijs Jzn eigenaar van 't erf, gelegen aan de Voorstraat hoek Kl. Spuistraat 322, een Heerenhuis
770 06-11-1896 Kleine Kalkstraat 10 AANVRAAG. De ondergetekende D. Pols, gemachtigde van - verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand in de Kleine Kalkstraat No. 10 ter oppervlakte van 8 meter vanaf 10 November tot 22 December.
771 06-11-1896 Van Strijsingel ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Heer Gebroeders Schouten eigenaars van de gebouwen en erven gelegen aan de Van Strijsingel ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestarting tot het aansluiten van twee rioolspranten op de gemeenteriolering liggende in den Singel.
772 ..-..-1896 Handelsteiger KENNISGEVING. De ondergetekende C.W. de Groot gemachtigde van Andre Hagedoorn Jz en Co huurder van het erf, gelegen aan Handelsteiger, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van en Loods met ijzeren bekapping voor ebrging van Bruinkool Briketten, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
772a 06-11-1896 Voorstraat hoek Kleine Spuistraat 322 KENNISGEVING. De ondergetekende P. van Driel gemachtigde van Mevr. de Wed. K. de Wijs Jr eigenares van het gebouw en erf, gelegen aan de Voorstraat hoek Kl. Spuistraat no. 322, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Herenhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
773 07-11-1896 Gelderlozepad C41 AANVRAAG. De ondergetekende A. Greven huurder gelegen aan Gelderloozepad C41 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een paal waarop een petroleum lantaarn meot geplaatst worden.
774 09-11-1896 Matena'spad 1G AANVRAAG. De ondergetekende J.H. Döbke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matena'spad no. 1G, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen van en verstopping in de riolering.
775 10-11-1896 Toulonselaan 76 AANVRAAG. De ondergetekende L. Molendijk gemachtigde van J. Bouwman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan De Toulonschelaan No. 76G, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken om een riejool te herstellen wegens verstop(p)ing van vacalien en Hemelwater.
776 11-11-1896 Kolfstraat 49 AANVRAAG. De ondergetekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van weduwe van Altena eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van het riool.
777 12-11-1896 Johan de Wittstraat 1 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het mogen plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 3 M2 voor den tijd van veertien dagen tot het herstellen van een voetmuurtje met ijzeren hek aan het pand Johan de Wit(t)straat No. 1 ingaande den 16 November.
778 12-11-1896 Lange Kromhout ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer M.J. van Dijke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het aansluiten van een rioolsprant.
779 12-11-1896 Noordendijk 74F AANVRAAG. De ondergetekende A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 74F, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der bestrating voor het wegruimen van een rioolon(t)stopping.
780 12-11-1896 Nieuwkerksplein 28 AANVRAAG. De ondergetekende C. van der Net gemachtigde van J.C. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerksplein no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der straat voor verstopping van het riool.
781 12-11-1896 Hoge Nieuwstraat 41 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar verzoekt vergunning tot het plaatsen van een loods op de Hoogenieuwstraat en het plaatsen van een partij metselsteen tegenover het aftebreken en weder optebouwen pand No. 41 ter oppervlakte van vijf en twintig M2 voor den tijd van vier weken integaan den 16e November 1896.
782 12-11-1896 Singel 229 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Mevrouw de Wed. F. van der Elst eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 229, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen der riolering.
783 12-11-1896 Hoge Nieuwstraat 41 [0310.jpg] KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Heer J. Hattink, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogenieuwstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
784 12-11-1896 Draai 6 AANVRAAG. De ondergetekende N. Klaus gemachtigde van J.W.A. Derks, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Draai no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een lichtkozijn in den zijgevel van zijn woning uitkomende aan de zijde van het havenkantoor.
785 13-11-1896 Elfhuizen 2 AANVRAAG. De ondergetekende M. van Erkelens, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Elfhuizen no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
786 13-11-1896 Vest 99-101 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Jonkers gemachtigde van - verzoekt verleng van een schutting voor het pand aan de Vest N. 99-101 vanaf 1 November tot 30 Nov. 1896. groot 13 M2.
787 13-11-1896 Hoge Nieuwstraat 31-33 AANVRAAG. De ondergetekende H.A. Korthals gemachtigde van de Oud Katholiek Gemeente eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat no. 31-33, wenschende de daarvoor liggende stoepen aan de Gemeente aftestaan onder beding dat daarvoor van Gemeentewege een trottoir of stoep worden gegeven.
788 13-11-1896 Hoge Nieuwstraat en Heerenstraat AANVRAAG. De ondergetekende Schulders en Tas, het plaatsen van een schutting aan de Hoogenieuwstraat en Heerenstraat waarvoor in te nemen 40 M2 gemeentegrond vanaf den 16 November tot en met den 28 December 1896.
789 13-11-1896 ankerbaken Wolwevershaven AANVRAAG. De ondergetekende Jan Marinus Visser gemachtigde van de Rijkswaterstaat eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een nieuw Ankerbaken in plaats van het bestaande aan de Wolwevershaven te Dordrecht
790 13-11-1896 Noordendijk 35 KENNISGEVING. De ondergetekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een houten loods op het erf gelegen achter bedoeld huis tegen het waschhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
791 13-11-1896 Noordendijk 35 AANVRAAG. De ondergetekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een houten loods op het erf gelegen achter bedoeld huis [vervallen]
792 14-11-1896 Kolfstraat 24 AANVRAAG. De ondergetekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Pels eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat opbreken en een riool aansluitende aan 't hoofdriool in orde te maken.
793 14-11-1896 Kleine Kalkstraat 10 AANVRAAG. De ondergetekende G. van Dongen gemachtigde van D. Pols, het plaatsen van een stelling aan de havenzij aan het Pand aan de Kleine Kalkstraat No. 10 zijnde zes M2 voor den tijd van 2 maanden.
794 16-11-1896 van Strijsingel (4 woonhuizen) AANVRAAG. De ondergetekende G. Schouten, het laten staan van de schutting aan de vier in aanbouw zijnde burger woonhuizen aan den van Strijsingel voor den tijd van twee weken.
795 16-11-1896 Munt 1 AANVRAAG. De ondergetekende Wed. mr. A. Blussé Soek eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Munt no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor bovengenoemd pand van Gemeentewege.
796 17-11-1896 Boogjes hoek Kl. Spuistraat 13 AANVRAAG. De ondergetekende P. van Driel gemachtigde van - verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een steiger voor het metselen van een schoorsteen aan de zijgevel van het pand aan de Boogjes N. 13 hoek Kl. Spuistraat ter oppervlakte van 4 M2 voor den tijd van een week.
797 16-11-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigd den heer D. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van genoemd pand aan de rioolering.
798 12-11-1896 Lijnbaan AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar, verzoekt vergunning tot het in gebruik houden van 16 M2 oppervlakte voor de in aanbouw zijnde panden aan de Lijnbaan en wel vanaf den 12 November tot den 12 December 1896.
799 16-11-1896 Lange Kromhout 138 AANVRAAG. De ondergetekende A. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout no. 138, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating teneinde een sluisje van een riool te herstellen.
800 17-11-1896 Doelstraat 32 AANVRAAG. De ondergetekende W. Ligtmans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Doelstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoek vergunning tot het plaatsen van een uithangbord.
801 17-11-1896 Korte Breestraat20 AANVRAAG. De ondergetekende G. Raijmakers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Korte Breedstraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
802 17-11-1896 Tolbrugstraat Landzijde 22 AANVRAAG. De ondergetekende A. Kooij gemachtigde van mejufv. de Wed. v. Altena eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Tolbrugstraat Landzij no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken en een riool aansluitende aan 't hoofdriool in orde maken.
803 -11-1896 Kolfstraat 6-8 KENNISNEMING. De ondergetekende G.v an Welsenes gemachtigde van Heer T.A. Verreijdt eigenaar van de gebouwen en erven gelegen aan de Kolfstraat no. 6 en 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken de bestaande pakhuizen en daarvoor laatsen één pakhuis met bovenwoning en een beneden en bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
804 18-11-1896 Knolhaven en Houttuinen 3-5-7 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans, het plaatsen van eene schutting ter groote 30 M2 langs de perceelen No. 3, 5 en 7 aan de Knolhaven en Houttuinen tot en met 13 December en ter verlenging van aanvrage No. 677.
805 19-11-1896 Keizershofkade 31rd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer H.F. Onderwater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Keizershofkade no. 31rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een deurkozijn in de gevel.
806 19-11-1896 Doelstraat 7 AANVRAAG. De ondergetekende G. Sillevis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Doelstraat no. 7 wenschte aan de Gemeente over dragen een trottoir gelegen voor bedoeld pand, en verzoekt nog eventueele verandering van bedoeld trtotoir een inrit daarte stellen waar het pakhuis in bedoeld pand tot berging van wagens dient
807 19-11-1896 Doelstraat 6-8 AANVRAAG. De ondergetekende J. Kooijmans Lzn, verlenging met 3 weken van het plaatsen van en tijdelijke afscheiding van de panden aan de Doelstraat N. 6 en 8 tot een oppervlakte van 15 vierkante Meter zijnde van 10 November tot 1 Decembeer.
808 20-11-1896 Platte Hellingen 4 AANVRAAG. De ondergetekende P. Piantoni gemachtigde van Mej. wed. Bakker eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Platte Hellingen no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
809 21-11-1896 Hoge Nieuwstraat 39 KENNISGEVING. De ondergetekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Heer J. Hattink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een Pakhuis en in de plaats daarvan optrekken van een kantoorgebouw en toebehooren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
811 23-11-1896 Noordendijk bij de molen "Kijk over den Dijk" AANVRAAG. De ondergetekende P. van der Net, verlenging der vergunning verleend bij bouwaanvraag no. 691 dd 1 oct. 1896 tot het plaatsen van een schutting a/den Noordendijk bij de molen "Kijk over den Dijk" vanaf 23 November tot en met 13 december waarvoor is ingenomen 27 m2 openbare weg.
810 ..-11-1896 Kleine Kraansteiger (Wijnstraat) AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Scholten huurder een gedeelte v/den Kleine Kraansteiger gelegen aan de Wijnstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afsluiten van den Kleine Kraan of Hengstensteiger.
812 24-11-1896 Kolfstraat 9 KENNISGEVING. De ondergetekende V. Padlina, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van het inwendige eener bestaande woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
813 24-11-1896 Twintighuizen 30 AANVRAAG. De ondergetekende G. Schouten gemachtigde van R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Twintighuizen no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een riool van bovengenoemd pand.
814 25-11-1896 Singel hoek Sluisweg ongenummerd AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel hoek Sluisweg ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afvoegen van de beide gevels waarvoor de stelling zonder schutting gedurende twee maanden te laten staan.
815 25-11-1896 Toulonselaan 40 (Eigenhaard) AANVRAAG. De ondergetekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van het bestuur van Eijgenhaard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de straat voor het herstelle van en riool.
816 26-11-1896 kade der Nieuwehaven AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel, het plaatsen van 3000 waalstenen op de kade der Nieuwehaven ter oppervalkte van 30 m2 voor veertien daag.
817 27-11-1896 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergetekende H. van Dongen gemachtigde van den Heer C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van het riool op het gemeente Riool.
818 26-11-1896 Oranjepark AANVRAAG. De ondergetekende bouwcommisse (H.A. Reus, Secr.) der tentoonstelling gemachtigde van de Ver: voor Vak en Kunst (W. Stok Jr, Secr.), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een 4 M hooge schuttingen als gedeeltelijke afsluiting van het Oranje Park.
819 28-11-1896 Voorstraat 129 AANVRAAG. De ondergetekende H.C. Rijkhoek gemachtigde van A.A. Roosa eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 129, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van de voorgevellijst waarvoor benoodigd is eene uit de lichtkozijn te maken stelling.
820 28-11-1896 St. Jorisweg 23 KENNISGEVING. De ondergetekende G.C. Rijkhoek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: achter zijn woonhuis zoch bevindende timmerwinkel te verbouwen en dezelve in te richten tot woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
821 30-11-1896 Vest 99-101 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Jonkers van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 99-101, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zetten van een steiger vanaf 1 Dec 1896 tot 10 Jan 1897
822 02-12-1896 Buiten Walevest 10 AANVRAAG. De ondergetekende K. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Buitenwalevest no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van het gemeente riool tot afvoer van faecalien gootsteen en Hemelwater.
823 03-12-1896 Hoge Nieuwstraat 51 AANVRAAG. De ondergetekende G. Penners gemachtigde van Den Heer J.H. Wilms eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogenistraat no. 51, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat om een rijool verstopping wegtenemen.
824 03-12-1896 Oranjepark (K1540) KENNISGEVING. De ondergetekende D.J. Kwak, eigenaar van het erf, gelegen aan het Oranje-Park sectie K1540, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Heerenhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
825 03-12-1896 van Strijsingel en Hooge Bakstraat 278 KENNISGEVING. De ondergetekende P.A. Weeldenburg en H.A. Korthals gemachtigde van de Levens Verzekerings Mij 'Dordrecht' eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel en Hooge Bakstr. no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 34 heerenhuizen 68 Beneden en Bovenhuizen en 7 dubbele arbeiderswoningen met ophoogingen Bestratingen beschoeiijng enz, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
826 04-12-1896 Houtuinen F1711 KENNISGEVING. De ondergetekende M. Daane gemachtigde van den heer G. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Houtuinen Sectie F1711, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van tien woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
827 03-12-1896 Lindegracht AANVRAAG. De ondergetekende Carel A. Tenenti verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen eener stelling voor het vernieuwen van een hekwerk a/h Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen of de Lindegracht.
828 05-12-1896 Gevuldegracht 11 KENNISGEVING. De ondergetekende K. van Dongen gemachtigde van Den Heer J. Kemp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gevulde gracht no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: herstellen van het Bovenste gedeelte van de voorgevel zijnde een schuin topgeveltje, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
829 05-12-1896 Gevuldegracht 11 AANVRAAG. De ondergetekende K. van Dongen gemachtigde van den heer J. Kemp, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting waarvoor intenemen 5 m2 vanaf den 9 Desember tot en met 23 Desember 1896.
830 07-12-1896 Buiten Kalkhaven 25 KENNISGEVING. De ondergetekende Schulders en Tas gemachtigde van den Heer A.J. H. Albers eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Buiten Kalkhaven no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een overdekt Balcon, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
831 07-12-1896 Vrieseweg 11 AANVRAAG. De ondergetekende C. Bos Cz, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand no. 11 aan de Vrieseweg waarvoor in te nemen 7.50 M2 grond van af den 7 December tot den 28 December 1896.
832 09-12-1896 Noordendijk benedendijks74 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk benedendijks no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen van een rioolsprant.
833 09-12-1896 van Strijsingel en Hoge Bakstraat 278 (D3659) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekerings Maatschappij Dordrecht eigenares van 't erf, gelegen aan den van Strijsingel en Hooge Bakstraat 278 (D3659), op dat erf Heren Beneden en Bovenhuizen en Arbeiderswoningen wenschende te bouwen.
834 10-12-1896 Stationsweg 1 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer Oldenburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stationsweg no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van den grond tot het nazien en herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
835 10-12-1896 Voorstraat 431 KENNISGEVING. De ondergetekende H. van der Kloet Mz gemachtigde van den Heer J.P.F. Buscht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 431, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van eene nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
836 10-12-1896 Voorstraat 431 (E226) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende J.P.F. Busch eigenaar van 't pan glegen aan de Voorstraat 431 (E226) van het pand bovenverd. de pui vernieuwen.
837 10-12-1896 Voorstraat 431 AANVRAAG. De ondergetekende H. van der Kloet Mz gemachtigde van den Heer J.P.F. Busch verzoekt vergunning tot het palatsen vane en schutting en steiger hebbende een oppervlakte van 10 M2 voor 14 dagen ingaande 2 dagen na de gunning Voorstraat no. 431.
838 10-12-1896 Voorstraat 233 AANVRAAG. De ondergetekende N. Korthals gemachtigde van de firma C. Schröder & Co eigenaar aan het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 233, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord.
839 11-12-1896 Steltenstraat KENNISGEVING. De ondergetekende D. de Kok, eigenaar van 4 gebouwen gelegen aan de Steltenstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken en opnieuw stellen van deur en raamkozijn in de voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
840 11-12-1896 Kolfstraat 93 KENNISGEVING. De ondergetekende L.P. Mulders Mr. Timmerman gemachtigde van W. Bozua, eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Kolfstraat no. 93, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der bestaande kap en plaatsen eener nieuwe, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
841 11-12-1896 Voorstraat 400 KENNISGEVING. De ondergetekende P. Bak Pzn eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 400, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van eene winkelpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
842 11-12-1896 Voorstraat 400 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende P. Bak Pzn eigenaar van 't erf, gelegen aan de Voorstraat 400, een Winkelpui.
843 12-12-1896 kade der Nieuwehaven AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel, het laten staan van een partij waalsteen voor een oppervlak van 20 M2 op de kade der Nieuwehaven voor veertien daag.
844 12-12-1896 Bleijenhoek 11 KENNISGEVING. De ondergetekende L. van der Waal, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bleijenhoek no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene kopergieters en koperslagers werkplaats en eenige veranderingen binnen eene bestaande woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
845 14-12-1896 Raamstraat uitkomende Bagijnstraat 45 AANVRAAG. De ondergetekende A. Kooij gemachtigde van mejufv. de Wed. van Bakel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Raamstraat uitkomende Bagijnstraat no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een riool aansluitende aan 't hoofdriool in orde maken en een gedeelte straat opbreken.
846 15-12-1896 Wijnstraat 23 AANVRAAG. De ondergetekende A. van Peeren, stucadoor, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten aan het gemeenteriool tot afvoer van privaat en gootsteenwater.
847 15-12-1896 Voorstraat 306 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart, gemachtigde van den Heer C.W. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 306, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat in de Lombartstraat tot het wegnemen van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor eene voorloopige vergunning.
848 16-12-1896 Augustijnenkamp 18 AANVRAAG. De ondergetekende H.J. van de Ven mede eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Aug.kamp no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het schoonmaken van een riool en daarvoor de straat te mogen opbreken.
849 16-12-1896 Heerheijmansuisstraat 27 AANVRAAG. De ondergetekende M. Goedhart gemachtigde van den heer Mets eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Heermansuisstraat no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat gedempte gragt, tot het wegnemen van een verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor eene voorloopige vergunning.
850 16-12-1896 Singel 36 KENNISGEVING. De ondergetekende Wed. A. van Altena gemachtigde van H.L. de Heus eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Singel no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van der onderkap en het plaatsen van een nieuwe kap van ongeveer den zelfde afmetingen.
851 16-12-1896 Bagijnhof 46 AANVRAAG. De ondergetekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den heer A. v. Hemert eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan het Bagijnhof no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontstoppen van het bestaande Rieool aanwezig voor bovengenoemd huis onder de straat.
852 foto 0380.jpg - error related to network status
853 17-12-1896 Bleijenhoek 11 AANVRAAG. De ondergetekende L. v.d. Waal eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan den Bleijenhoek no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een uithangbord 0.75 m uit den gevel.
854 17-12-1896 Stoofstraat 1 AANVRAAG. De ondergetekende J. Bosman gemachtigde van Mejufvrouw de Wed Fuik eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Stoofstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstoping weg te nemen.
855 18-12-1896 Hellingen 23 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende Geb. N. en J. van Wel gemachtigde van den Heer H. Hoebee eigenaar van 't erf, gelegen aan de Hellingen no. 23, een woonhuis wenschende te bouwen
856 -12-1896 KENNISGEVING. De ondergetekende Geb. N. en J. van Wel gemachtigde van den Heer H. Hoebee eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Hellingen no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van en woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
857 18-12-1896 Lijnbaan AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel gemachtigde van -, het laten staan van de schutting voor het werk aan de Lijnbaan ten dienste der Vereniging tot Verbetering van Huisvesting der arbeidende klasse ter oppervlakte van 16 m2 voor den tijd van 4 weken.
858 1812-1896 Voorstraat 400 AANVRAAG. De ondergetekende Gebr. N. en J. van Wel verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 400 voor en tijd van 14 dagen De oppervlakte bedraagt 70 M2 van 28 Dec. tot 11 Jan. 1897.
859 18-12-1896 Hoge Nieuwstraat 41 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van - verzoekt vergunning tot het laten staan der steen op de Hooge Nieuwstraat tegenover het pand No. 41 en tegen de schutting ter oppervlakte van vijftien M2 voor den tijd van drie weken.
860 19-12-1896 Korte Kromhout 131 AANVRAAG. De ondergetekende H.G. Bergman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan 't Korte Kromhout no. 131, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van eht riool voor en afvoer van facalien.
861 18-12-1896 Matena'spad 1 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer J.H. Döbke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaaspad no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van en verstopping in den riolering.
862 18-12-1896 Buiten Walevest 8 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J.P.A. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Buitenwalevest no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating op de Binnewalevest tot het aansluiten van een rioolsprant op het Gemeenteriool. Behoort bij de gezegelde aanvraag.
863 21-12-1896 Riedijk 38 (Leger des Heils) AANVRAAG. De ondergetekende J. Meijerink gemachtigde van Generaal (Wiliam) Booth eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: openbreken van een riool wegens verstopping uitkomende op de gracht nabij het Pompstraatje.
864 21-12-1896 Grote Spuistraat 312 KENNISGEVING. De ondergetekende J. Bosman gemachtigde van Den Heer Overbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Grootespuistraat no. 312, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verlagen van een lchtkozijn tot deurkozijn op de eerste verdieping, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
865 22-12-1896 Kleine Kalkstraat 10 AANVRAAG. De ondergetekende D. Pols het plaatsen van een stelling vor het pand no. 10 aan de Kleine Kalkstraat voor het afvoegen van den voorgevel.
866 23-12-1896 Heerheijmansuisstraat 67 KENNISGEVING. De ondergetekende J. Degens Johz. gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmansuisstraat no. 67, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van dat pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
867 24-12-1896 Singel 70 AANVRAAG. De ondergetekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer F. Schellenbach eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 70, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping.
868 28-12-1896 Hoge Nieuwstraat en Herenstraat AANVRAAG. De ondergetekende Schulders en Tas geamchtigfe van - , het plaatsen van een schutting aan de Hooge Nieuwstraat en Heerenstraat waarvoor in te nemen 40 m2 gemeentegrond vanaf 28 December 1896 tot en met 11 Januarij 1897.
869 29-12-1896 Doelstraat 54 AANVRAAG. De ondergetekende M. de Bruin gemachtigde van de heer N. van der Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Doelstraat no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat op de gedempte gracht voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
870 30-12-1896 Grote Spuistraat 37 AANVRAAG. De ondergetekende W. Louwman gemachtigde van den heer F. Slijper eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groote Spuistraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat op de gedempte gracht achter voormeld pand op te breken ten einde de verstopping in het riool, weg te nemen.
871 30-12-1896 Voorstraat 431 AANVRAAG. De ondergetekende J.P.F. Busch verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het laten staan van een schutting voor het pand no. 431 a/de Voorstraat ter oppervlakte van 10 m2 voor den tijd van 14 dagen vanaf 1 januari '97.
872 30-12-1896 Heer Heijmansuisstraat 92 AANVRAAG. De ondergetekende M. Ponsen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heer Heijmansuisstraat no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating voor het wegruimen van een riool verstopping.
873 30-12-1896 Knolhaven-Houttuinen 3-5-7 AANVRAAG. De ondergetekende J.J. Kooijmans, Het plaatsen van eene schutting ter grootte van 30 M2 langs de perceelen N. 3, 5 en 7 aan de Knolhaven-Houttuinen tot en met 28 Januari 1897 ter verlenging van aanvrage No. 804.
874 31-12-1896 Marienbornstraat 855 (C855) KENNISGEVING. De ondergetekende F. Böger eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Marienbornstraat no. 855, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van dat pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
875 31-12-1896 erf Noordendijk 6 en 7 KENNISGEVING. De ondergetekende P. van der Net eigenaar van het erf, gelegen aan de Noordendijk perceel no. 6 en 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van twee Dubbelde Woningen met daar achter een timmermanswerkplaats op steene voet en verders van hout, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015