Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1897 januari-juni (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 91 (1897 (1-450); bron staat online)

1e halfjaar 1897

nummer datum straat naam
001 02-01-1897 Handelskade D.J. Kwak, gemachtigde van Johannes de Jonge, het bouwen van een loods
002 02-01-1897 Steegoversloot 41 Jurgens & Co, gemachtigde van J. Roest Jz (eigenaar), het zetten van een stelling aan de voorgevel voor het verrichten van cementwerk van 6 jan. tot en met 30 jan.
003 02-01-1897 Singel 106 P. Piantoni, gemachtigde van Heer v.d. Voorn Grootenboer, het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen
004 02-01-1897 Toulonschelaan 60 A. van der Sijde, eigenaar, het verbouwen van een bestaand pand
005 06-01-1897 Noordendijk 33 J. van Schelt, gemachtigde van C. van Andel (eigenaar), het zetten eenen loods achter genoemd pand
006 04-01-1897 Hellingen 25 G.W.N. en J. van Wel, gemachtigde van den Heer M. Hoebee, het plaatsen van een schutting aan het Hellingen No. 25 oppervlakte 3 M2 en tevens het zetten van een stijger zonder schutting op de speelplaats van het school voor zes weken vanaf 12 januari
007 04-01-1897 Voorstraat 206 Adrianus Krim, het daarstellen eener scheidingsmuur tuschen het pand Voorstraat 206 en de Koffiebranderij v/d Wel Ed. Heer Gaastra
008 05-01-1897 Kleine Kalkstraat 10 D. Pols, plaatsing van een stelling om af te voege ter oppervlakte van 8 meter voor den tijd van 4 weken aan het pand in de Kleine Kalkstraat No. 10
009 05-01-1897 Nicolaasstraat 21 M. de Bruin, gemachtigde van de heer H. Bosman, een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ter einde een verstopt riool te herstellen
010 06-01-1897 Riedijk 36 N. Klaus gemachtigde van de heer J.H. Meijers, het opbreken van de straat op de gedempte gracht achter de Riedijk voor bovengenoemd pand ter einde eene verstopping van het riool weg te nemen
011 07-01-1897 Torenstraat 54-56 K. Kruijmel Kz, gemachtigde van K. Kruijmel Kz, eigenaar, het zetten van een stelling in plaats schutting te verlengen van de schutting in het Toornstraatje voor de panden No. 54x56 voor de tijd van 3 weken
012 08-01-1897 het Korte Kromhout 16 J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van de Heer A. Bierens (eigenaar) het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering
013 09-01-1897 Toulonschelaan 60 A. van der Sijde, gemachtigde van - eigenaar, het inrigten van genoemd pand tot slachterij
014 11-01-1897 Hoge Nieuwstraat Schulders en Tas, gemachtigde van - eigenaar, het plaatsen van een schutting aan de Hooge Nieuwstraat waarvoor in te nemen 8 M2 gemeentegrond vanaf 12 januarij tot en met 26 januari
015 11-01-1897 Hoge Nieuwstraat J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van - eigenaar, het plaatsen van een partij oude steen ter oppervlakte van 10 M2 op de Hooge Nieuwstraat tegenover het in aanbouw zijnde kantoor der belastingen voor den tijd van drie weken
016 11-01-1897 Hoge Nieuwstraat 41 J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den heer J. Hattink, het laten staan van den steiger zonder schutting voor den tijd van twee maanden
017 11-01-1897 Noordendijk benedendijks 74 J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer A. Hulstman, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
018 11-01-1897 Kleine Kalkstraat 10 D. Pols, gemachtigde van -, het plaatsen van een stelling aan de havenzijde ter oppervlakte van 6 meter aan het pand in de Kleine Kalkstraat No. 10 voor den tijd van 6 weken
019 12-01-1897 Voorstraat 149 H.P. Slegt, gemachtigde van J. Slegt, het vermaken van de winkelpui
020 12-01-1897 Voorstraat 149 (G1137) AANVRAAG OM ROOIIING: H.P. Slegt, timmerman eigenaar van 't erf aan Voorstraat J. Slegt te Dordrecht, geteekend No. 149, kadastraal bekend onder No. 1137 van Sectie G dier gemeente op dat erf het vermaken der winkelpui wenschende te bouwen, verzoekt, in voldoening aan 't bepaalde bij artikel 15 der Verordening op het bouwen, enz, te Dordrecht, dat hem door of van wege Burgemeester en Wethouders zal worden gegeven de vereischte rooiing. Dordrecht 12 januari 1897 H.P. Slegt.
021 12-01-1897 Kolfstraat 93 Arie Boers Azn, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een steiger voor het pand No. 93 staande aan de Kolkstraat benodigd tot het plaatsen van een nieuwe bekapping waarvoor alreeds is aangevraagd. Oppervlakte 7 M2 vanaf 13 januari - 27 Jan ; 97.
022 12-01-1897 de Boogjes (Vest) 15a P. van Driel, gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman, Het maken van een schoorsteen (trekpijp) in het kantoor
023 12-01-1897 Heerhijmanshuisstraat / Heerheijmansuisstraat 84 J.H. de Wit, gemachtigde van C. van der Ende, het herstellen der benedenkozijn van gemeld pand
024 12-01-1897 Marienbornstraat 32 A. Kooij, gemachtigde van de Heer W. de Wit, een gedeelte straat opbreken en een riool van vocale stoffen aansluiten der aan t hoofdriool welk verstopt is in orde maken
025 15-01-1897 Kasperspad 25 A. Rijkhoek, gemachtigde van de wed. de Kok, eigenaar, het opbreken der straat ten einde een riool door te steken.
026 15-01-1897 gebouw aan de Vest 152 C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van Roestenberg en van Zanten, eigenaar, deze panden in te richten voor een lithografische metaalwarenfabriek.
027 15-01-1897 aan de Wijnstraat 111 J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den Heer Mr. A. Sigmond, eigenaar, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van en verstopping in de riolering.
028 15-01-1897 aan de Grotekerksbuurt 32-34 J.C. Schotel, gemachtigde van -, het afbreken dier gebouwen.
029 15-01-1897 Lange Breestraat 2 Johannes Versteeg, gemachtigde van de Wed: Veenendaal, eigenaar, een uithangbord te bevestigen buiten aan de muur van genoemde woning met opschrift "Bier en Gedisteleerd".
030 19-01-1897 Vriesestraat 91 Arie Boers Azn, gemachtigde van Mej. dew. A. Spruijt, de straat der gracht achter gemeld pand op te mogen breken om een rioolverstopping op te ruimen.
031 19-01-1897 Vriezeweg / Vrieseweg 29A C. Molendijk, gemachtigde van Levensverzekering Maatschappij, de straat te mogen opbreken om het riool schoon te maken.
032 20-01-1897 A. Kooij, gemachtigde van Mejuf.w de Wed. Giberius, Een gedeelte straat opbreken en een verstopt riool aansluiten aan het hoofdriool en orde te maken.
033 21-01-1897 Kuipershaven 4 M. Kranendonk, gemachtigde van Mejuf. de Wed. Möls, het herstellen van een hek staande op de stoep van bovengenoemd pand.
034 21-01-1897 Ambachtschool (Lange Kromhout), Voorstraat 328 D. Janse, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout de Ambachtschool, wenschende de navolgende werken te verrichten als: het uithangen van een reclamebord met intrekking van de vergunning verleend op aanvraag No. 81 dato 24 Februari 1891 voor de plaatsing van dit bord aan pand No. 328 aan de Voorstraat.
035 21-01-1897 de Heerenstraat hoek Binnen Walevest 1 P. van Driel, gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman, Het uitbreken van 't middelste zijeren lichtraam a/d zijde der Heerenstraat en het plaatsen van een hooger dito vast raam.
036 21-01-1897 Singel 197 M. Daane, eigenaar gebouw, In de benedenwoning het optrekken van een schoorsteen.
037 22-01-1897 Grotekerksbuurt 34-32 J.C. Schotel, metselaar, eigenaar, het bouwen van een nieuw woonhuis met vergaderlokaal.
038 22-01-1897 Grotekerksbuurt 34-32 (F962) AANVRAAG OM ROOIING. J.C. Schotel, metselaar, eigenaar, Grootekerksbuurt 34-32, F962, een nieuw huis.
039 24-01-1897 Lange Breestraat 12 M. Goedhart, gemachtigde van den Heer W.H. Dalmijer, eigenaar, het opbreken der straat op de gedempte gragt, tot herstel van eene verstopping in de spuileiding vraagd daarvoor een voorloopigen vergunning.
040 26-01-1897 Voorstraat 322 P. van Driel, het plaatsen van eene schutting en stelling voor en bezijden het pand aan de Voorstraat No. 322 voor den tijd van 11 weken ingaande den 29 Januari 1897, eerstgenoemde ter oppervlakte van 10 m2.
041 27-01-1897 Steegoversloot 41 Jurgens en Co, gemachtigde van den Heer J. Roest Jz., verlenging voor het plaatsen van de stelling aan de voorgevel van het pand aan het Steegoversloot No. 41 van het verrigten van cementwerk van 1 Febr tot en met 15 Febr.
042 27-01-1897 Groenmarkt 32 AANVRAAG OM ROOIING. L.J. Jansen, wonende Toulonschelaan (Oranjehof), eigenaar Groenmarkt 32, wenschende te verbouwen
043 27-01-1897 Groenmarkt 32 L.J. Jansen, eigenaar Groenmarkt 32, het plaatsen van een nieuwe pui en het maken van binnen betimmeringen.
044 28-01-1897 Bagijnhof en Vriesestraat J.C. Schotel, metselaar, gemachtige van Heeren Regenten van den Lenghenhof, eigenaar, het aanbrengen van een ijzeren afvoerbuis op de bestaande aansluiting der riolering.
045 28-01-1897 Steenstraat 18 en 20 N. Klaus, gemachtige van Mejufvr: Wed. L. v.d. Made, eigenaar, het opbreken der straat voor bovengenoemde panden, ten einde eene verstopping in het riool weg te nemen.
046 29-01-1897 Wijnstraat 28 J.C. Jonkers, timmerman, gemachtige van de Heer Kalsen, het afbreken van een voorgevel en het maken van een nieuwe voorgevel.
047 29-01-1897 Houttuinen 13 A.C. Bouman, eigenaar, het maken van een burgerwoonhuis.
048 29-01-1897 Houttuinen 13 AANVRAAG OM ROOIING. A.C. Bouman, een Burgerwoonhuis, Houttuinen 13 (F1457).
049 29-01-1897 Heerheijmansuisstraat 27 J.C. Schotel, metselaar, gemachtigde van den heer J.P. Mets, eigenaar, het opbreken der bestrating op de achter het perceel gelegen gracht tot het ontstoppen der riolering.
050 29-01-1897 Torenstraat 54-56 K. Kruijmel Kz, gemachtigde van K. Kruijmel Kz, eigenaar, het zetten van een stelling in het Toornstraatje No. 54x56 panden daar de tijd verscheenen is den 30 januari verzoek ik ondergeteekende verlenging van 3 weken
051 30-01-1897 Knolhaven 3 J.J. Kooijmans, gemachtigde van -, het plaatsen van een schutting ter grootte van 9 M2 voor perceel No. 3 aan de Knolhaven alhier ter verlengen van aanvrage No. 804 voor den tijd van zes weken.
052 02-02-1897 Singel 234 Geb. N. en J. van Wel, gemachtigde van M. Bak, het openbreken der straat om een verstopt riool in orde te brengen.
053 03-02-1897 Voorstraat 149 H.P. Slegt, gemachtigde van J. Slegt, het plaatsen van een schutting aan het pand Voorstraat 149 ter grootte van 1 Meter en lengte van 3.50 meter voor den tijd van Donderdag 4 tot 18 Februari.
054 04-02-1897 Lange Kromhout ongenummerd J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den Heer M.J. van Dijke, eigenaar, het repareren en het voegwerk van den voorgevel waarvoor een stelling te plaatsen voor 14 dagen.
055 04-02-1897 Voorstraat 160 AANVRAAG OM ROOIING. C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van N. v.d. Giessen
056 04-02-1897 Voorstraat 160 C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van N. v.d. Giessen, het verbouwen tot winkeltje met bovenwoning.
057 04-02-1897 Groenmarkt 32 L.J. Janssen, het plaatsen van een schutting voor het pand no. 32 aan de Groenmarkt ter oppervlakte van 4 M2 vanaf 8 Februari voor den tijd van 4 weken.
058 05-02-1897 Lange Kromhout M. Daane, gemachtigde van de heer G. van de Weg, eigenaar, het bouwen van twee pakhuizen met twee bovenwoningen.
059 05-02-1897 Lange Kromhout (C3422) AANVRAAG OM ROOIING. M. Daane, gemachtigde van de heer G. van de Weg, eigenaar, volgens bijgaande teekening
060 06-02-1897 Voorstraat 160 Z. van Schelt, gemachtigde van -, het plaatsen van eenen schutting voor den tijd van 10 weken ter grootte van 9 M2 aan het Pand Voorstraat N. 160
061 06-02-1897 Vischstraat 9 G. te Brake, een reclamebord uit te hangen.
062 09-02-1897 Matena'spad 70 AANVRAAG. J. v.d. Schouw, gemachtigde van D. Versluis, eigenaar, het herstellen van zijn riool aan genoemd pand.
063 09-02-1897 Grotekerksbuurt W. Hulstman, eigenaar, het openbreken der straat tot het onderzoeken van een bunkering muur.
064 09-02-1897 Singel 255 M. Kranendonk, gemachtigde van de Heer L. Kramer, eigenaar, het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen eene verstopping aan het riool voor bovengenoemd pand.
065 10-02-1897 Stationsweg 1 J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer W.J. Ponsen, eigenaar, het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering.
066 10-02-1897 Kasperspad 11 H. de Bruin, gemachtigde van den Heer de heer J.P. v.d. Straaten, eigenaar, een gedeelte straat op te breken ten einde een gedeelte riool te herstellen voor genoemd pand.
067 10-02-1897 Vriesestraat 95 K. van Dongen, gemachtigde van S. van Kuijk, eigenaar, het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping te herstellen.
068 14-02-1897 Grotekerksbuurt 48 G. Roos, eigenaar, het repareeren en verhoogen der stoep voor voormeld pand.
069 11-02-1897 Heer Heijmansuisstraat 67 Jan Degens, Johszn., het plaatsen van een stelling voor het pand aan de Heer Heijmansuisstraat 67 tot het in orde brengen van den topgevel van 15 febr tot 1 Maart '97.
070 12-02-1897 Begijnenstraat 57c-57d N. Klaus, gemachtigde van R. van Andel, het plaatsen van een steiger in de Begijnenstraat voor de panden 57 c en d ten einde de gevels opnieuw te voegen gedurende vier weken vanaf 16 februari 1897.
071 12-02-1897 Singel 106G Arie Boers Azn, gemachtigde van den heer A. v.d. Boor, eigenaar, de bestrating voor gemeld pand op te mogen breken ten einde een pletie verstopping op te ruimen
072 12-02-1897 Grotekerksbuurt 32-34, Manhuisteiger J.C. Schotel, het plaatsen van een schutting langs het pand aan de Grootekerksbuurt 32 en 34 en aan de Manhuisteiger ter oppervlakte van dertig vierkante meter voor denn tijd van drie maanden.
073 12-02-1897 Kolfstraat 6-8 G. van Welsenes, gemachtigde van de Heer T.A. Verreijdt, het plaatsen van een afschutting voor de panden No. 6 en 8 Kolfstraat vanaf 12 febr. 97 tot en met 5 maart 1897, oppervlakte 9 meter 2 breed 0.75 lang 12 meter.
074 12-02-1897 Voorstraat 165 Z. van Schelt, gemachtigde van de Heer W. Bonten, eigenaar, het plaatsen eener Pui van Tiekhout[teakhout] en zandsteen.
075 12-02-1897 Raamstraat 61 C. van der Net, gemachtigde van F. Grootenboer, eigenaar, het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
076 14-02-1897 Voorstraat 35 J.C. Schotel, metselaar, gemachtigde van den heer H. van Hammen, eigenaar, het gedeetelijk afbreken en wederopbouwen van genoemd pand.
077 13-02-1897 Binnen Walevest J.C. Schotel, gemachtigde van Wel. Ed. Heer J.P.A. Wijers, het innemen van tien m2 gemeentegrond aan de Binnen Walevest tot het nederleggen van 1- M3 rotssteen voor dent ijd vand rie weken.
078 12-02-1897 Rietdijk / Riedijk 10 AANVRAAG OM ROOIING. H. van der Elst, gemachtigde J.H. Retel, eigenaar gebouw Rietdijk 10 (G279). een woning
079 12-02-1897 Marienbornstraat 31 (G429 AANVRAAG OM ROOIING. J.M.J. van Wel, Marienbornstraat 31 (G429), eene woning.
080 12-02-1897 Riedijk 10 KENNISGEVING. H. van der Elst gemachtigde van J.H. Retel, eigenaar Riedijk 10, het afbreken van het bestaande en wederopbouwen van een nieuw pand.
081 13-02-1897 Ferdinand Bolsingel / Singel 106F AANVRAAG. A.J. Zwart, gemachtigde van den Heer C. Degens, eigenaar Singel vroeger F.B. Singel 106F, het opgraven van het hoofdriool om aan te sluiten met en riool voor genoemd pand.
082 15-02-1897 Groenmarkt Vleeschhouwersstraat 55 KENNISGEVING. C.J. Seijffert, gemachtigde van heer H. van Dijk, eigenaar, het maken van een open plaats met nieuwe achtergevel en het plaatsen van een deurkozijn in den zijgevel.
083 16-02-1897 Riedijk 43 H. Vrinter, huurder, Riedijk 43, het uitsteken van een uithangbord.
084 16-02-1897 Wijnstraat 28 J.C. Jonkers, plaatsen van een stijger en schutting aan het pand aan de Wijnstraat No. 28 groot 7 M2 vanaf 22 febr tot en met 21 maart 1897.
085 16-02-1897 Wijnstraat 28 AANVRAAG OM ROOIING. J.C. Jonkers, gemachtigde van den Heer Calse, een gevel
086 17-02-1897 Loverstraat 8-10 L.P. Mulders, gemachtigde van J. van Dijl, eigenaar de gebouwen aan de Loverstraat 8-10, tot herstellen der straat van de voornoemde panden on(t)staan door het vallen eener overstaande tuinmuur.
(088) 17-02-1897 Nieuwstraat 27 AANVRAAG OM ROOIING. Schulders en Tas, eigenaar Nieuwstraat 27 grenzende aan de gedempte gracht, een houten loods
087 17-02-1897 Vleeschhouwersstraat 49 Th. Peterson, eigenaar, Vleeschhouwersstraat 49, 't ontstoppen van een riool
089 17-02-1897 Achterom 51-53-55-5 KENNISGEVING. Z. van Schelt, gemachtigde van F. Koonings, eigenaar, Achterom 51-53-55-57, het optrekken der achtergervels en het veradneren van het dak.
090 17-02-1897 Bomkade 12 KENNISGEVING. H.E. van der Kaa, gemachtigde van den Heer W.B.C. van Oijen, eigenaar, het afbreken van een Pakhuis, gelegen achter genoemd pand met het daarvoor gedeeltelijk in de plaats bouwen van eengie kamers.
092 19-02-1897 Vest 68 AANVRAAG. Carel A. Tenenti, het plaatsen eener stelling voor het pand get: no. 68 aan de Vest alhier tot het herstellen van de lijst aan den voorgevel.
091 19-02-1897 Groenmarkt 55, Vleeschhouwersstraat AANVRAAG. C.J. Seijffert, gemachtigde van de Heer H. van Dijk, Het plaatsen van een tijdelijk schutting in de Vleeschhouwersstraat langs den zijgevel van het pand No. 55 aan de Groenmarkt, gedurende 2 weken (opperblakte 6 mr vierkante Meter)
093 19-02-1897 Voorstraat 289-291 H.J. Tollens C.Hz, gemachtigde van Mej. de Wed. K. Koopman wed. J.G. Hameter, eigenaar, het verbouwen der thans bestaande werkkamer en atelier.
094 19-02-1897 Steegoversloot 82 J.P.F. Kraus, gemachtigde van H.J. Tijssen, eigenaar, het veranderen der Winkelpui zijnde het te lood zetten der bestaande stijlen en een vast raam met een ruit.
095 12-02-1897 Marienbornstraat 31 J.M.J. van Wel, eigenaar, Marienbornstraat 31, Het afbreken van eene bestaande en het maken eener nieuwe woning.
096 20-02-1897 Hellingen ? AANVRAAG. Geb. N. en J. van Wel, gemachtigde den heer H. Hoebee, het opbreken der straat ten einde de rioolering in orde te maken.
097 22-02-1897 Kolfstraat 95 Arie Boers Azn verzoekt aan het Gemeentebesuur van Dordrecht vergunning tot het laten staan der steiger voor het pand Kolfstraat No. 95 tot en met 27 Febr. 97.
098 20-02-1897 Nieuwstraat 27 Schulders en Tas, eigenaar Nieuwstraat 27, het bouwen van een houten loods.
099 22-02-1897 Torenstaat 1 D. Monté, gemachtigde van J.G. Koning, eigenaar Torenstaat 1, het vernieuwen van de gevellijst en het leggen van een uitsteekstelling aan voornoemd oand.
100 23-02-1897 Oranjepark Z. van Schelt, gemachtigde van - eigenaar, Oranjepark, Het opgraven der grond of straat voor het nazien van het riool.
101 23-02-1897 Singel 46 A. van Hulten, gemachtigde van de verschillende eigenaren van het gebouw aan de Singel 46, het op breken der straat om de verstopping te herstellen in het riool van genoemd pand.
102 24-02-1897 Steegoversloot 62 Carel A. Tenenti, gemachtigde den Wel. Ed. Heer Dr. Werndly, eigenaar, het opbreken der straat tot het ontgraven en ehrstellen van een rioolsprant aan de zijgevel van voormeld pand op de Gedempte gracht [=Schoolstraat].
103 24-02-1897 Voorstraat 311 N.A. Stempels, eigenaar, Voorstraat 311, het hangen van een uithangbord betreffende bestelkantoor van de "Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij".
104 24-02-1897 Varkenmarkt AANVRAAG. Van Epenhuisen, het opbreken der bestrating op de Varkenmarkt tegenover de bierbrouwerij "de Sleutel en de Ster" voor het vernieuwen van een pompbuis, waarvoor bovengenoemde straat daar ter plaatse af te sluiten vanaf 1 Maart 97 voor de tijd van 24 uren.
105 25-02-1897 Kromme Elboog/Elleboog 11 W.F. Kloot, gemachtigde van Mej. W. Dubous, het opbreken der straat om en riool doortesteken.
106 26-02-1897 Toulonschelaan Barend Groeneveld, gemachtigde 22 M2 grond voor het plaatsche [plaatsen] van steen a/d Touwlootsche Laan voor een in aan bouw zijnde pand van den heer D.J. Kwak vanaf 26 februari tot en met 12 maart 1897.
107 26-02-1897 Bieschbosch b/d Lijnbaan H.E. van der Kaa, gemachtigde van de Heer E. van Dijk en J.B. Treure, eigenaren den Bieschbosch b/d Lijnbaan, Het bouwen van een kalkblusserij, pakhuizen en kantoor.
108 26-02-1897 kade van de Oude Kraan J.C. Schotel, het plaatsen van 50.000 waalsteen op de kade van de Oude Kraan makende 40 M2 voor den tijd van drie weken.
109 26-02-1897 Voorstraat 35 J.C. Schotel, het plaatsen van een steiger met schutting voor het pand Voorstraat No. 35 ter oppervlakte van acht m2 voor den tijd van zeven weken in te gaan den 8ste Maart a.s.
110 26-02-1897 Riedijkstraat hoek Nieuwkerksplein 25 AANVRAAG OM ROOIING. D. Monté, Riedijkstraat hoek Nieuwkerksplein 25, een nieuwe winkelpui.
111 25-02-1897 Voorstraat 35 AANVRAAG OM ROOIING. Hette van Kammen, Voorstraat 35, een winkelhuis met woning.
112 26-02-1897 Riedijkstraat hoek Nieuwkerksplein 25 D. Monté, gemachtigde van A.L. Tongerloo, eigenaar Riedijkstraat hoek Nieuwkerksplein 25, het stellen van een nieuwe winkelpui.
113 27-02-1897 Taankade 18 J.C. Schotel, metselaar, het plaatsen van 10.000 waalsteen op de Taankade tegenover het pand No. 18 ter oppervlakte van 10 M2 voor een tijd van drie weken.
114 27-02-1897 Groothoofd 6 A. v.d. Heuvel Pz, gemachtigde van den Heer M.A. v.d. Kerkhoven, eigenaar, gebouw het Groothoofd 6, het ontgaven van het rieool van de Plitie ter ontstopping van het zelve.
115 28-02-1897 Burgemeester de Raadtsingel 13 J.C. Schotel, metselaar, gemachtigde Mejufvrouw A.F.D. Plancken, de Burgemeester de Raadtsingel 13, het bouwen van twee voor- en vijf achtergelegen woonhuizen.
116 27-02-1897 Voorstraat 275 W. Tupker, Oosteinde 44 Rotterdam, huurder van Voorstraat 275, het uitbrengen van een uithangbord.
117 02-03-1897 Voorstraat bij de Visbrug N. Klaus, het plaatsen van steen op de Voorstraat aan de haven nabij de Vischbrug ter oppervlakte van 4 M2 gedurende vijf weken vanaf 8 Maart.
118 02-03-1897 Torenstraat 5 M. Goedhart, gemachtigde van Mejv. de W.d A. Ridderhof, eigenares aan de gedempte gracht Torenstraat 5, het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daar voor eene voorloopige vergunning.
119 02-03-1897 St. Jorisweg 25 en 27 A. Rijkhoek, gemachtigde van den Heer A.J. Tewe, eigenaar St. Jorisweg 25, Het leggen van een nieuwe spruitleiding voor het pand bewoond door den Heer Mink St. Jorisweg No. 27. De aansluiting is nu gecombineerd met A.J. Kes.
120 03-03-1897 Kromme Elleboog 26 W.F. Kloot, gemachtigde van J. v.d. Bosch, eigenaar Kromme Elboog 26, het opbreken der straat om een riool doortesteken.
121 03-03-1897 Ruitenstraat 10 (aanvraag) K. van Dongen, verzoekt ... tot het plaatsen van een stelling voor een te Bouwen pakhuis en bovenwoning aan de Ruitenstraat No. 10 voor den tijd van vijf weken ingaande den 8 Maart Oppervlakte 5 m2.
122 03-03-1897 Blekersdijk 24 C. Molendijk gemachtigde van Wed. van der Hil, eigenaar Bleekerdijkje no. 24, de straat te mogen opbreken om het riool door te steken.
123 03-03-1897 Heerheijmansuisstraat 27 J. Mets Heerheijmanzuistraat 27, riool opgraven achter bedoelt pand.
124 04-03-1897 Voorstraat 175 (aanvraag om rooiing) C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van J. Asperen Azn, de Voorstraat 175
125 04-03-1897 Voorstraat 175 (kennisgeving) C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van J. v. Asperen Azn, eigenaar Voorstraat 175, het plaatsen van een pui door verplaatsing der bestaande stijlen.
126 04-03-1897 Groenmarkt 4 (aanvraag om rooiing) C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van A. Pieters Sr, een nieuwe pui
128 05-03-1897 Korte Kromhout W. Nooteboom, eigenaar, het Korte Kromhout, Het bouwen van een dubbel woonhuis.
129 05-03-1897 Korte Kromhout (C3502) (aanvraag om rooiing) W. Nooteboom, won. Noordendijk 35b, eigenaar Korte Kromhout (C3502), een dubbel woonhuis.
130 05-03-1897 Korte Kromhout (C3502) (aanvraag) W. Nooteboom, het plaatsen van een steiger met schutting ten behoeve de bouw van dubbel woonhuis (Korte Kromhout) 8 M opppervlakte vanaf 5 Maart tot 1 Juni a.s.
131 05-03-1897 Marienbornstraat 29 J.M.J. van Wel, eigenaar Marienbornstraat 29, Het bovengedeelte van den voorgevel vernieuwen en het maken van nieuwe lichtramen in het benden gedeelte van dien gevel.
132 05-03-1897 Wijnstraat 1 J.C. Schotel, gemachtigde van L. Pennock, eigenaar, Wijnstraat 1, het herstellen in de riolering in de Palingstraat.
133 06-03-1897 Groenmarkt 55 C.J. Seijffert, gemachtigde van den heer H. van Dijk, Het verlengen van den tijd met 14 dagen van een bestaande schutting in de Vleeschhouwersstraat (zijgevel van pand No. 55 aan de Groenmarkt).
134 06-03-1897 St. Jorisweg (kennisgeving) H. van de Elst, gemachtigde van F. Schellenbach, eigenaar St. Jorisweg, Het afbreken van het bestaande en weder opbouwen van een beneede en bovewoning.
135 10-03-1897 Voorstraat 165 Z. van Schelt, het plaatsen eenen schutting aan de Voorstraat No. 165, ter grootte van 13 meter voor den tijd van 5 weken.
136 05-03-1897 Kuipershaven 40-42 L.P. Mulders, mr. timmerman, gemachtigde van den Heer A. Roest Jz., eigenaar, Kuipershaven 40-42, tot plaatsen eener nieuwe kap en het inbreken van een schuifkozijn.
137 08-03-1897 Beverwijksplein (aanvraag) A. v.den Heuvel, het opbreken der bestrating van het wegruimen van een rioolverstopping op het trottoir voor het ziekenhuis aan het Beverwijksplein.
138 09-03-1897 Gravenstraat 18 J.C. Schotel, gemachtigde van Mevrouw de Wed. G. v. Heck, Gravenstraat 18, het ontstoppen van een rioolpsrant uitkomende aan het riool aan de Varkenmarkt.
139 09-03-1897 Steenstraat 4 B. van Buul, gemachtigde - eigenaar, van Steenstraat 4, het openbreken der straat om een verstopt riool door te steken.
140 10-03-1897 Kromhout Geb. van Wel gemachtigde D. Janse, het plaatsen van een steiger zonder schutting in het Kromhout. Het pand is nog ongenummerd.
141 10-03-1897 Toulonschelaan (Oranjehof) L.J. Janssen, huurder Toulonschelaan (Oranjehof), het leggen van eene voetbrug over de sloot aan de Toulosnchelaan
142 10-03-1897 Groenmarkt 32 L.J. Janssen, verlenging der vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand no. 32 a/de Groenmarkt Oppervl. 4 Mw. vanaf 8-22 maart 1897.
143 10-03-1897 Korte Breestraat 3 H.W. Veth, architect als gemachtigde van de Wel. Ed. Heer H.C. Wijers, eigenaar Korte Breestraat 3, het afbreken van genoemd pand en het daarvoor in de plaats optrekken van een gebouw tot uitbreiding der aangrenzende Likeurstokerij.
144 11-03-1897 Riedijk 10 S. de Roo, het innemen van 6 Mw grond tot het plaatsen van een stelling aan het pand aan de Riedijk No. 10 ingaande 11 maart tot en met 18 april (schutting)
145 11-03-1897 Binnen en Buiten Kalkhaven J. Kooijmans Lz, het plaatsen van twee schuttingen een aan de binnen een en aan de buiten Kalkhaven alhier ten dienste der aldaar te bouwen pakhuizen met woningen, op een open terrein, beslaande en oppervlakte van 50 M2 voor den tijd van acht weken.
146 11-03-1897 Muntpoortje a/d Voorstraat Dirk. Johs. Breedveld, het plaatsen van twee schuttingen voor het Muntpoortje a/d Voorstraat ter gezamenlijke oppervlakte van 5 M2 in te gaan op 15 Maart 1897 en eindigende 8 Mei 1897.
147 11-03-1897 Kalkhaven 9 G. van Aardenne, gemachtigde van heer D. Brand, Kalkhaven 9, het bouwen van een woonhuis en een bergplaats met twee bovenwoningen volgens bijgaande teekening.
148 11-03-1897 Voorstraat 233 C. Schröder & Co, eigenaar Voorstraat 233, het plaatsen van een zonnescherm voor de Etalagekasten.
149 12-03-1897 Hellingen 78 L. Dijkmans, gemachtigde van Wed. W.C. den Hartog, eigenares van Hellingen 78, het nazien van en riool en het opbreken der straat.
151 13-03-1897 St. Jorisweg (C1383) (aanvraag om rooiing) H. van der Elst, gemachtigde van F. Schellenbach, de St. Jorisweg (C1383), een woning
152 13-03-1897 Vest 95 J. van Keppel, eigenaar Vest 95, Het opbreken der straat voor het maken van een rioolaansluiting.
153 11-03-1897 Steegoversloot 39 A.P. Schotel Gzn, gemachtigde van den heer J.A. de Vries, eigenaar, Steegoversloot 39, het herstellen der stoep en het vastzetten van het ijzeren hek.
154 12-03-1897 Willigenbosch (D3235) (aanvraag om rooiing) C. v.d. Hoogenband gemachtigde v/d Albers Co-operatieve Creameries Limited, het Willigenbosch (D3235), pakhuis te bouwen.
155 12-03-1897 Willigenbosch / Wilgenbos (kennisgeving) C. v.d. Hoogenband gemachtigde v/d Albers Co-operatieve Creameries Limited, het Willigenbosch, het verbouwen hunner fabriek en het bouwen van pakhuizen
156 13-03-1897 Groenmarkt (kennisgeving) Schulders en Tas, gemachtigde van den Heer N. Reus Pz, eigenaar Groenmarkt, het veradneren van de bestaande Pui.
157 15-03-1897 Lange Breestraat 12 M. Goedhart, gemachtigde van den Heer W.H. Dalmijer, Lange Breestraat 12, het opbreken der straat gedempte gragt tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
158 15-03-1897 Kasperspad 66 A.J. Zwart, gemachtigde van M. Smol, eigenaar Kasperspad 66, het opgraven van een riool om dit weder te herstellen.
159 (158) 30-03-1897 Singel uitkomende Steltenstraat (kennisgeving) Z. van Schelt, gemachtigde eigenaar, Singel uitkomende Steltestraat, het bouwen van dertien dubbele woningen.
160 16-03-1897 Sint Jorisweg 12 (aanvraag) Pieter Noodelijk, eigenaar, Sint Jorisweg 12, een staande vlaggenstok te mogen plaatsen.
161 16-03-1897 Houttuinen 13 H. en C. 't Hart en J.H. van Hoven, gemachtigde den Heer A.C. Bouman, het plaatsen van een schutting beslaande 9 M2 vanaf 22 Maart tot en met 20 April op het terrein aan de Houttuinen No. 13.
162 17-03-1897 Geldelozepad (D3687) (aanvraag om rooiing) J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den Heer Pieter Bothof, het Geldelozepad ongenummerd, D3687, drie woonhuizen.
163 17-03-1897 Geldelozepad (kennisgeving) J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den Heer Pieter Bothof, het Geldelozepad ongenummerd, het bouwen van drie burgerwoonhuizen.
164 18-03-1897 Lindengracht 18 H. den Hartog, kooper der afbraak, aan de Lindegracht 18, het wegbreken van het pand nr. 18 a/d Lindengracht.
165 Lindengracht 18 H. den Hartog
166 18-03-1897 Blekersdijk 10 B. van der Sijde, eigenaar Bleekersdijk 10, het uitsteken eener zonnezijl aan het genoemt pant.
167 19-03-1897 Riedijkstraat 25 D. Monte, gemachtigde A.L. Tongerloo, het zetten van een schutting voor pand in de Riedijkstraat N. 25 benoodigd voor het stellen van een winkelpui van 23 maart tot 6 April 1897 ter grootte van 6 vierkante meter.
168 18-03-1897 Binnen Walevest 17-19 (aanvraag om rooiing) Carel. A. Tenenti, gemachtigde van de firma M.J. Masion & Zonen, aan de Binnen Walevest 17-19, een frontmuur aan de buitenwalevest volgens bijgaande teekening
169 18-03-1897 Binnen Walevest 17-19 Carel. A. Tenenti, gemachtigde van de firma M.J. Masion & Zonen, eigenaar gebouwen Binnen Walevest 17 en 19, het verbreeden en maken ene nieuw houten weeg op steenen voet voor pakhuis no. 19, het verhoogen der kap voor beide pakhuizen en het maken van een nieuw voorfront volgens teekening aan de Buiten Walevest.
170 19-03-1897 Matena'spad Carel. A. Tenenti, gemachtigde van den Wel Ed. Heer H.M. Vriesendorp, het Matenaaspad, het ontgraven en herstellen van een riool
171 19-03-1897 Johan de Wittstraat 31 T.v an Camp, gemachtigde van den Heer Kievit de Jonge, eigenaar de Johan de Wittstraat 31, het plaatsen van twee stuks lichtkoezijnen in het achter dakschild.
172 19-03-1897 Hooge Nieuwstraat 61 (kennisgeving) H.E. van der Kaa, gemachtigde van Wel Ed. Heer D. Schouten Lzn, eigenaar Hooge Nieuwstraat 61, Het maken van een ketelbemetseling, benevens het plaatsen van ijzeren ramen en deur in den beneden gevel aan den Binnen Walevest.
173 20-03-1897 Singel 144 A.J. Bekkers, gemachtigde Mevr. Wed. J.P. Busch, eigenaar Singel 144, het openbreken der straat tot het onderzoeken van een verstop riool.
174 20-03-1897 Groenmarkt 55 C.J. Seijffert, gemachtigde den Heer H. van Dijk, Het verlengen van tijd met 2 weken van een bestaande schutting in de Vleeschhouwersstraat zijgevel van pand No. 55 aan de Groenmarkt
175 21-03-1897 terrein de Oude Kraan J.C. Schotel, het laten staan van een partij waalsteen ter oppervlakte van 25 M2 op het terrein genaamd de Oude Kraan (Houttuinen) en wel voor de tijd van vier weken.
176 19-03-1897 Binnen Walevest 61rood (AANVRAAG) J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer D. Schouten, eigenaar, Binnenwalevest 61rood, het plaatsen van een steiger voor den tijd van vier weken ten einde den gevel te cementen.
177 22-03-1897 Augustijnenkamp 24 H.A. Korthals, gemachtigde van de Oud Katholieke Gemeente, eigenares van den Augustijnenkamp 24, het opgraven van een verstopt riool, om dit te herstellen.
178 22-03-1897 Wijnstraat 28 J.C. Jonkers, plaatsen van een schutting voor het pand Wijnstraat No. 28 vanaf 21 maart tot en met 3 April 1897. Groot 7 M2.
179 23-03-1897 Kromhout Z. van Schelt, eigenaar den opstand der loodsen gelegen aan Kromhout, het afbreken dier loodsen.
180 23-03-1897 Twintighuizen 26 T. Ouborg, gemachtigde K. Kruijmel Kz, eigenaar Twintighuizen 26, Het ophanden van een borretje[bordje] met er op Haring en Zoute visch enz aan een ijzertje dat des avond ingehaalt wordt.
181 23-03-1897 Vest 155-159 Ruttenberg en van Zanten, eigenaar Vest 155-159, Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
182 23-03-1897 Bagijnhof M. Goedhart, gemachtigde den Heer J.J. Steenhoven, eigenaar Bagijnhof, het opbreken der straat op de gedempte gragt tot herstel van eene verstopping in de spuitleiding, vraagd daarvoor eene voorloopige vergunning.
183 23-03-1897 Schuitenmakersstraat 1 J.C. Barth, Schuitenmakersstraat 10, om te mogen uithangen een Zinken hoed.
184 25-03-1897 Voorstraat 324 [=D324] Hendrik van Dijk & Co, gemachtigde van Heer J. Bosch Evers alhier, eigenaar, Voorstraat 324, het plaatsen van een uithangbord uit de grond gemeten 3 M utistekende 1.25 M de stoep is breed 1.60 M.
185 25-03-1897 Lange Breestraat 10 C. van der Net, gemachtigde van C. de Wijs, eigenaar de Lange Breestraat No. 10, het wegbreken der stoep en het daarvoor maken van een trottoir met portlandcement bestreken voor rekening der gemeente.
186 25-03-1897 Singel 232 J.J. Kooijman gemachtigde van G. Beekman, eigenaar Singel 232, Het opbreken van een gedeelte bestrating van genoemd perceel en het ontgraven van het riool ten einde eene verstopping daaruit te verwijderen.
187 26-03-1897 Binnen Walevest 17-19 Carel A. Tenenti, het plaatsen eener schutting ter grootte van 15 M2 voor een tijd van 2 weken op de Buitenwalevest voor de pakhuizen der firma M.J. Masion & Zonen get. 17 & 19 aan de Binnen Walevest
188 26-03-1897 Kromhout K. van Dongen, het plaatsen van een stelling voor het bouwen van twee pakhuizen met bovenwoningen aan het Kromhout naast den heer de Roo kolehandelaar waarvoor nodig is 15 M2 voor ten tijt van 2 maanden
189 26-03-1897 Singel 111 (aanvraag om rooiing) C. v.d. Hoogenband, gemachtigd van A.C. Tewe, Singel 111, e bouwen een winkelhuis en bovenhuis
190 26-03-1897 Wolwevershaven 11 en 13 J. Kooijmans Lzn, gemachtigd de W.Ed. Heer J.C. Gips en Mevrouw de Weduwe Prins Visser eigenaars van de gebouwen gelegen aan de Wolwevershaven 11 en 13, het plaatsen van enkele steigerhouten op en naast het bordes van genoemde panden ten dienste eener herstelling aan de Voorgevellijst.
191 26-03-1897 Kromhout 16, Marcellus Schampersstraat D.J. Kwak, emachtigde van Aug. Bierens, eigenaar Kromhout 16, Het bouwen van vier woonhuizen, en een woonhuis in de Marcelus Schampersstraat.
192 26-03-1897 Korte Kromhout C. Kastelein, gemachtigde Nooteboom, eigenaar het Kromhout, zoo noodig een tuipaal te mogen slaan in de publieke weg aan het Korte Kromhout alhier voor den tijd van 5 a 6 dagen vanaf 26 maart.
193 26-03-1897 Geldelozepad J.C. Schotel, gemachtigde Pieter Bothof, het mogen plaatsen van een schutting met steiger in het Geldeloozepad ter oppervlakte van 15 M2 voor het optrekken van den voorgevel voor een tijd van drie weken ingaande den 1 April 1897.
195 28-03-1897 Bagijnhof 30 A. Schmidt, eigenaar het Bagijnhof 30, het afstaan der stoep aan de Gemeente Dordrecht, met beleefd verzoek dat van Gemeentewege, hardsteenen trottoirbanden worden gelegd, de stoep ebstraat en met por(t)landsch cement bezet wordt.
194 27-03-1897 Korte Kalkhaven H. van Dongen, het plaatsen van steenen op de Korte Kalkhaven tot een oppervlak van 10 M2 vanaf 27 maart tot en met 3 april 1897.
196 29-03-1897 Knolhaven 3 J.J. Kooijmans, gemachtigde, het plaatsen van eene schutting voor perceel No. 3 aan de Knolhaven ter verlenging der loopende aanvrage ter grootte van negen vierkante meters tot 20 april a.s.
197 29-03-1897 Lindestraat 1 J. Bosman, Lindestraat(?) 1, het maken van een schuifkozijn in de zijgevel van pand No. 1.
198 30-03-1897 Steltenstraat 2, Smousenpad 2 A. van Hulten, gemachtigd van C. van der Graaff, eigenaar de Steltenstraat 2, het aanbrengen van een steennen vondament onder de fans bestaande houten loods op het Erf gelegen aan het Smousenpat No. 2.
199 30-03-1897 Wijnstraat (museum) W. Stiegelis, het plaatsen van een stelling voor het Museumgebouw in de Wijnstraat voor den tijd van vier weken.
200 31-03-1897 bouwterrein Groenedijk P. van der Net, eigenaar van het bouwterrein over de Groenedijk, het plaatsen van 5 M2 schutting voor den tijd van zes weken ingaande op 31 Maart.
201 02-04-1897 Lindegragt 10 M. Goedhart, den heer huismeester van het gesticht tot Krankzinnige, Lindegragt 10, het opbreeken der straat aan de Vest, tot herstel van een verstopping van afvoer van waswater.
202 02-04-1897 Singel 223 J. Bosman, den heer D. Morks, eigenaar Singel 223, het opbreken der straat ten einde een riool verstopping weg te nemen.
203 02-04-1897 Groenmarkt 39 Carel Netto, eigenaar Groenmarkt 39, heeft onwetend aan den gevel doen plaatsen een vlaggestok (wegens gemis van plaatsruimte in huis) verzoekt beleefd vergunning die vlaggestok daar te mogen behouden.
204 27-03-1897 Vest 40 (kennisgeving) M. Kranendonk, de Heer T.J. Maassen, eigenaar aan de Vest 40, Het verlagen van een gedeelte straat ten dienste vor het insnijden van bovegenoemd pand.
205 27-03-1897 Vest 40 (AANVRAAG) M. Kranendonk, de Heer T.J. Maassen, eigenaar aan de Vest 40, Het opbreken der straat ten dienste voor het leggen van een riool voor bovegenoemd pand reeds op zegel aangevraagd.
206 03-04-1897 Prinsestraat 18 T. Schoolenberg, eigenaar Prinsestraat 18, het bestaande kapje op de keuken en aftenemen en het te vernieuwe mede keuke ...
207 03-04-1897 Kasperspad 35 A. Rijkhoek, den Heer C. v. Andel, eigenaar het Kasperspad 35.123, het aansluiten van een een nieuw riool op een spruitbuis zoo er een spruit voorligt.
208 03-04-1897 Noordendijk, Korte Kromhout en Buiten Walevest P.J. Berthel, Ned. Bell Telephoon Mij, het openbreken der bestrating Noordendijk Korte Kromhout en Buiten Walevest tot het plaatsen van palen en vernieuwen van palen.
209 03-04-1897 Lage Bakstraat 16 K. van Dongen, gemachtigde van den Heer W. den Broeder, eigenaar de Lage Bakstraat 16, het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping te herstellen.
210 05-04-1897 Boogjes 19 H. den Hartog, gemachtigde van de Heer R. van Andel, eigenaar Boogjes 19, het plaatsen van een schuifkozijn.
211 05-04-1897 Begijnestraat 57F H. den Hartog, gemachtigde van de Heer R. van Andel, eigenaar Begijnestraat 57F, het plaatsen van een deurkozijn.
212 05-04-1897 Groenmarkt 4 K. van Dongen, gemachtigde van den heer A. Pieters, het plaatsen van een Steiger achter het pand aan de Groenmarkt N. 4 in de Voorstraathaven voor den tijd van 14 dagen.
213 05-04-1897 Lange Kromhout 170 G. Schouten, gemachtigde F. Kleijn, eigenaar het Lange Kromhout 170, uitbreken van een deurkozijn en het daarvoor in plaats stellen van een schuifkozijn.
214 05-04-1897 Heerheijmansuisstraat 35 Arie Boers Azn, gemachtigde van Wed. L. Kerkhofs, eigenares van Heerheijmanshuisstraat 35, de bestrating op de gracht op te mogen breken ten einde een pletie verstopping op te ruimen
215 06-04-1897 Singel 154 Hurkmans en v.d. Berg, gemachtigde van de Wel. Ed. gestr. heer Mr. W. v.d. Elst, het plaatsen van en steiger aan den Singel N. 154 ten dienste van het repareren van het balkon.
216 06-04-1897 Noordendijk hoek Groenendijk (aanvraag om rooiing) C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van G.J. Sax, eigenaar Noordendijk hoek Groenendijk, bouwen een woonhuis met schoeing
217 06-04-1897 Korte Breestraat 3 Schulders en Tas, gemachtigde van H.C. Wijers, het plaatsen van een schutting voor het pand N. 3 gelegen aan de Korte Bree(d)straat waarvoor in te nemen 6 1/2 M2 gemeentegrond en vanaf 5 April tot en met den 24 Mei 1897.
218 06-04-1897 Voorstraat 175 C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van J. van Asperen, eigenaar Voorstraat 175, het maken van een salon en het verlengen der bestaande toegang naar de reeds bestaande bovenwoning.
219 06-04-1897 Singel 154 (Kennisgeving) Hurkmans en v.d. Berg, gemachtigde van de W. Ed. gestr. Heer Mr. W. v.d. Elst, eigenaar aan den Singel 154, het repareeren van het Balkon en het plaatsen van een steiger.
220 08-04-1897 Ruitenstraat 9 Arie Boers Azn, gemachtigde van den heer Jan Hordijk Jacsz, eigenaar de Ruitenstraat 9, de bestrating op te mogen breken ten einde een putverstopping op te ruimen.
221 09-04-1897 Toulonschelaan Cafe Zomerlust (Kennisgeving) H. van der Elst, gemachtigde van J.H. Vlemming, eigenaar gebouw aan Toulonschelaan Cafe Zomerlust, Het uitbreken van bestaande koezijnen en weder plaatsen van nieuwe met het daarstellen van twee privaten.
222 09-04-1897 Lenghenstraat 60-64 (Kennisgeving) H.W. Veth Architect als gemachtigde van het Doopsgezind Kerkbestuur eigenaar van het erf, gelegen aan de Lenghenstraat no. 60-64, wenschende de anvolgende werken te verrichten, als: het daarstellen van een Kerkgebouwtje voor de Doopsgezinde Gemeente.
223 09-04-1897 Kromhout 7 D.J. Kwak, gemachtigde van N.R. Barendregt Directeur der Dordrechtsche Melkinrichting, het plaatsen van een stelling voor het cementen der voorgevel van het huis in het Kromhout No. 7 vanaf 13 April 1897 tot 30 April 1897.
224 10-04-1897 terrein aan de Vest (Aanvraag) J.C. Schotel, verzoekt vergunning tot het opslaan van een partij waalsteen ter oppervlakte van 25 M2 voor veertien daag op het terrein aan de Vest nabij de Vriesenstraat
225 09-04-1897 Lenghenstraat 60-64 (aanvraag om rooiing) H.W. Veth, Architect, als gemachtigde van het Doopsgezind Kerkbestuur, eigneaar erf Lenghenstraat 60-64, een kerkgebouwtje.
226 10-04-1897 Marienbornstraat 29 F. Zwart, gemachtigde van Den Heer van Wel, een stelling te plaatsen me schot 7 M2 oppervlakte voor t pand Marienbornstraat No. 29 voor drie weken vanaf 12 April.
227 12-04-1897 Riedijkstraat M. Goedhart, gemachtigde van Mv. de Wd. G. Stam(?)(Bax) eigenares van het gebouw gelegen aan de Riedijkstraat, het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
228 12-04-1897 Vrieseweg (aanvraag) C. Molendijk gemachtigde van de Levensverzekerings Maatschappij eigenaar Vriezenweg, de straat te moogen opbreken om het riool te mogen doorsteken van de vaklieen [fecalieën] stoffen.
229 12-04-1897 Vrieseplein 3 De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer Bakhuis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Vrieseplein no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot 't ontgraven en ehrstellen van een rioolsprant.
230 09-04-1897 Voorstraat 328-330 (kennisgeving) W. Stok Jr, gemachtigde van de firma Bahlmann & Co Berlage eigenaar de Voorstraat 328, het renoveren van het pand Voorstraat no. 328 en het daar ter plaatse bouwen van een woon- & winkelhuis, in verband en met puiverandering van de winkel pand no. 330.
231 10-04-1897 Binnen Walevest 17-19, Buitenwalevest Carel A. Tenentie, verzoekt het plaatsen van eene schutting ter grootte van 15 m2 tot en met 17 april a.s. op de Buitenwalevest voor de pakhuizen der firma M.J. Masion & Zonen, get: no. 17-19 aan de Binnen Walevest.
232 11-04-1897 Wijnstraat 98 (F1282-F1283) (aanvraag om rooiing) H. van Loon, vertegenwoordiger van de Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel" eigenares van 't erf de Wijnstraat hoek Hengstensteiger 98, kad. 1282 en 1283 van Sectie F, een winkel met woonhuis en vergaderlocaal.
233 11-04-1897 Wijnstraat 98 (Kennisgeving) H. van Loon gemachtigde de Ger: Jonge: Vereen. "Samuel", eigenares de Wijnstraat 98, het verbouwen van benedenwoning tot winkel met woonhuis en vroedere schilderswerkplaats in te richten tot vergaderlocaal.
234 13-04-1897 Tolbrug 7 J.C. Seijffert, gemachtigde van den Heer W. v. Vugt, Het plaatsen van een steiger langs den voorgevel van pand No. 7 aan de Tolbrug ter grootte van 16 M2 buiten de stoep gedurende 2 weken.
235 13-04-1897 Marienbornstraat 51e (Kennisgeving) Wed. A. van Alten, eigenares Marienbornstraat 51e, het afbreken en weder opbouwen van den achergevel.
236 12-04-1897 Wijnstraat 112 AANVRAAG. Brandverzekering Maatschappij "Holland", eigenaar Wijnstraat 112, het plaatsen van een vlaggestok.
237 13-04-1897 den Hil uitkomende Vest 10 A. Vrijenhoek, gemachigde van de Wed. van Welie, eigenaar den Hil uitkomende Vest 10, het opbreken en ontgraven van de straat wegens herstelling van het riool
238 14-04-1897 Korte Kromhout 1 (Kennsigeving) Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde den W. Edl. heer Croin, eigenaar het Korte Kromhout no. 1, het maken van een uitbouw achter het huis ten dienste voor kolen en kippenhok en het maken van een waranda achter het huis.
239 12-04-1897 den Hil 25 AANVRAAG. C. van der Net, gemachtigde F. Grootenboer, eigenaar den Hil no. 25, het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
240 14-04-1897 Elfhuizen 27 A. Meiboom, eigenaar de Elfhuizen no. 27, het opbreeken vand e straat aan de Hil tot het doen on(t)stoppen van een riool.
241 14-04-1897 Twintighuizen Hoogt 10 H. Wegman, gemachtigde H. Wegman, eigenaar Twintighuizen Hoog(t) 10, Het ophangen van een reklamebord in het Midden voor zijn winkelpui aan de puilijst.
242 14-04-1897 Heer Heymansuisstraat 43 H. Plasier, eigenaar Heer Heijmansuisstraat 43, het vernieuwen van den bestaanden heining
243 14-04-1897 aan en uitkomende aan de Steltenstraat 21 H.P. Slegt, gemachtigde van eigenaar aan en uitkomende aan de Steltenstraat 21, Het bouwen van Elf burgerwoonhuizen tegenover de bestaande gebouwen met een straat van 10 meter.
244 14-04-1897 aan en uitkomende a/d Steltenstraat 21 (aanvraag om rooiing) H.P. Slegt, aan en uitkomende a/d Steltenstraat 21, kad. C3449, te bouwen 11 Burger Woonhuizen.
245 14-04-1897 Dubbeldamseweg 40 C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van P. Sillevis, eigenaar Dubbeldamscheweg 40, het plaatsen van een schutting en het beschilderen van dezelve.
246 15-04-1897 Korte Kromhout 2-4-6 A. Mulders, eigenaar aan Korte Kromhout 2-4-6, het opmaken der straat het onderzoeking ter verstopping in het riool.
247 13-04-1897 Voorstraat 206 Carel A. Tenenti, gemachtigde den Heer A. Krim, eigenaar Voorstraat 206, het opbreken der straat in de Kolfstraat tot 't ontstoppen van een riool.
248 16-04-1897 Schampersstraat C. v.d. Hoogenband, het in beslagnemen van 48 M2 grond volgens bijgaande teekening nl. van 20 April -18 Mei.
249 16-04-1897 Cornelis de Wittstraat P.J. Berthel, Ned. Bell Telephoon Mij, eigenaar percelen aan de Cornelis de Wittstraat bij de Molen de Maagd, het openbreken der bestrating tot het daar stellen van een tuijpaal tot versterking der daar staande Telephoonpaal.
250 16-04-1897 Riedijk S. der Roo, het innemen van 6 M2 grond tot het plaatsen van een stelling aan het pant aan de Riedijk voor de tijd van 3 weken ingaande den 18 April.
251 16-04-1897 Voorstraat 124 J.C.M. Peterse, eigenaar Voorstraat 124, het maken van een Zonnezeil aan de pui van genoemd pand.
252 20-04-1897 St. Jorisweg J. Parel, het plaatsen van tuipalen in de bestrating v/d St. Jorisweg voor en tijd van twee weken te beginnen 22 April 1897.
253 20-04-1897 Riedijk 5 Arie Boers Azn, gemachitgde den Heer A. Kuipers eigenaar Riedijk 5, de bestrating op te mogen breken ten einde een rioolverstopping op te ruimen.
254 20-04-1897 Johan de Wittstraat 33 AANVRAAG. wed. P.J. Gerkens/Geerkens, eigenaar de Johan de Wittstraat 33, het opbreeken vand e straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
255 20-04-1897 Vriesepoort H.P. Slegt, het plaatsen van een partij metselsteen aan de Vriezepoort waarvoor in te nemen 10 M2 voor den tijd van een week in te gaan 21 April 1897.
256 21-04-1897 Toulonselaan 68 B.J. van Pelt gemachtigde van P. v.d. Graaf eigenaar Toulonschelaan 68, 2 lichtkozijnen uithalen en 1 lichtkozijn inbrengen, volgens bijgaande teekening.
257 22-04-1897 Groenmarkt 4 G.J. te Veldhuis, het plaatsen van een schutting voor het huis N. 4 aan de Groenmarkt voor den tijd van 14 dagen de groote is 6 1/2 M2 ingaande 27 April.
258 22-04-1897 Groenmarkt 4 G.J. te Veldhuis, gemachtigde van den Heer P. Pieters, eigenaar Groenmarkt 4, te plaatsen een pui
259 22-04-1897 Bagijnhof 14 (aanvraag om rooiing) G.J. te Veldhuis, gemachtigde van den Heer J.H. Boers, aan het Bagijnhof 14, plaatsen een pui volgens teekening
260 22-04-1897 Bagijnhof 14 G.J. te Veldhuis het plaatsen van een schutting aan het Bagijnhof No. 14 voor den tijd van zeven dagen ingaande drie Mei groot 5 M2.
261 22-04-1897 Begijnestraat 57 (kennisgeving) H. den Hartog, gemachtigde de heer R. van Andel, erf gelegen aan de Begijnestraat 57, het Bouwen van een pakhuis met bovenwooning.
262 22-04-1897 Bagijnhof 14 (kennisgeving) G.J. te Veldhuis, gemachtigde van J.H. Boers, eigenaar Bagijnhof 14, het plaatsen van eene nieuwe pui en het maken van een winkel volgens bijgaande teekening.
263 22-04-1897 Vrieseplein 3 (AANVRAAG) M.J. Bakhuis, eigenaar aan Vrieseplein no. 3, Het opbreken der bestrating om een riool verstopping te herstellen.
264 22-04-1897 Toulonselaan 22 H.A. Korthals, gemachtigde van de Levens Verzekerings Mij., eigenaar de Toulonschelaan 22, Het opbreken der straat teneinde onderzoek eener riool verstopping.
265 22-04-1897 Voorstraat 175 Joh. van Asperen Azn, gemachtigde van A. van Asperen Jzn, eigenaar Voorstraat 175, het uithangen en bevestigen van een ijzer uithangbord.
266 22-04-1897 Begijnestraat 5 (aanvraag om rooiing) H. den Hartog gemachtigde van de Heer R. van Andel, de Begijnestraat 57, een woning
267 23-04-1897 Nieuwehaven 6A Carel A. Tenenti, gemachtigde van firma M.J. Masion & Zonen eigenaars van de Nieuwehaven 6a, Het plaatsen van een deurkozijn met eene naar buiten draaiende deur in de scheidingsmuur uitkomende op de Hoogenieuwstraat.
268 23-04-1897 Heer Heymansuisstraat 27 J.C. Schotel, gemachtigde de Heer J. Mets eigenaar HHsuisstraat 27, het opbreken der bestrating op de daarachter liggende gracht tot het ontstoppen en veranderen der riolering.
269 23-04-1897 Voorstraat 289 H.J. Tollens, gemachtigde van - eigenaar aan de Voorstraat 289, het plaatsen van een ijzeren uithangbord op 4.50 m boven het trottoir.
270 23-04-1897 Voorstraat 124 Jan Degens en Zn, gemachtigde van den Heer J.C.M. Peterse, eigenaar Voorstraat 124, het vernieuwen van de puilijst.
271 28-04-1897 Singel 273 G. Schouten, gemachtigde van Mevr. de Wed. Balen, eigenaar den Singel 273, het wegbreken van een houten loopbrug.
272 28-04-1897 Singel 273 G. Schouten, gemachtigde van Mevr. de Wed. Balen eigenaar de Singel 273, plaatsen van een schutting voor het wegte breken bruggetje voor den tijd van een maand.
273 28-04-1897 Noordendijk a/d molen Kijk over den Dijk S.M.A. de Bruijn, eigenaar Noordendijk, het leggen van een trottoir van Gemeentewege voor en in aanbouw zijnde panden a/d molen "Kijk over den Dijk".
274 26-04-1897 Singel 164 M. Goedhart, gemachtigde van Mevr. C. de Koning, eigenares Singel 164, het opbreeken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagt daar voor beleefdelijke eene voorloopigen vergunning.
275 26-04-1897 Cornelis de Wittstraat 18 AANVRAAG. M. Kranendonk, gemachtigde van de Heer A. Barto, eigenaar, Cornelis de Wittstraat 18, Het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen eene verstopping van het riool van bovegenoemd pand.
276 26-04-1897 Dubbeldamseweg AANVRAAG. Wed: J. Bekker & Zn, eigenaar Dubbeld:weg het opbreken der bestrating tegen over hun fabriek voor het leggen van rails.
277 26-04-1897 Sluisweg 50 Arie van Gelder, eigenaar de Sluisweg 50, het hangen van een bord aan het winkelhuis van voornoemd pand.
278 26-04-1897 Voorstraat 60 Aanvraag. Z. van Schelt, gemachtigde van Z. van Schelt verzoekt vergunning tot verlenging van de tijd van de schutting van het Pand Voorstraat N. 60 voor 14 dagen.
279 26-04-1897 Van Strijsingel 279 (aanvraag om rooiing) G. Schouten en J.C. Schotel, den Van Strijsingel 279, kad. D3688-D3689-D3690 twee woonhuizen waarvan de zijgevels an het Geldeloozepad komen
280 26-04-1897 Van Strijsingel 279 (kennisgeving) G. Schouten en J.C. Schotel, eigenaar den Van Strijsingel 279, het bouwen van negen en twintig burgerwoonhuizen.
281 27-04-1897 Kolfstraat 8/10 G. van Welsenes, gemachtigde de Hr. A.J. Verreijdt, eigenaar Kolfstraat 8/10, het van gemeentewegen aan leggen van een trottoir voor gemelde panden.
282 27-04-1897 Vest G. van Welsenis, gemachtigde D. van Buul, eigenaar de Vest, het voor den schilderswinkel ophangen van een uitstekend bord ogneveer 0.75 cm in den midden van den gevel.
283 27-04-1897 Kromhout, M. Schampersstraat (aanvraag om rooiing) D.J. Kwak, gemachtigde van Augs: Bierens, eigenaar het Kromhout en aan de Marcellus Schampersstraat 16, te bouwen 4 woonhuizen aan het Kromhout en aan de Marcellus Schampersstraat
284 29-04-1897 Beverwijksplein 1 D. Monte, gemachtigde Heeren Regenten v/h Ziekenhuis, eigenaar het Beverwijkplein 1, het rijzen van het hekwerk langs genoemd Ziekenhuis.
285 29-04-1897 Beverwijksplein 1 AANVRAAG. D. Monté, gemachtigde regenten v/het Ziekenhuis Beverwijksplein 1, het opbreken der straat voor het rijzen van het hek langs het Ziekenhuis
286 29-04-1897 Wijnstraat 37 A.J. Hurkmans, gemachtigde van Joh: Klaus, eigenaar de Wijnstraat 37, het uithangen van een houten laars op 50 centim: uit den gevel.
287 30-04-1897 Noordendijk, stoomhoutzagerij "Fortuin" J.B. Thobé, verzoekt vergunning tot het innemen van 30 M2 grond voor het opslaan van steen op het erf der voormalige stoomhoutzagerij "Fortuin" aan den Noordendijk vanaf 1 Mei - 15 Mei 1897.
288 01-05-1897 Merwekade 4 M. Kranendonk, gemachtigde vand e Heer H. Franzen, eigenaar Merwekade 4, Het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen eene verstopping aan het riool voor bovegenoemd pand.
289 01-05-1897 Blekersdijk (kennisgeving) Z. van Schelt, gemachtigde J. Molenaar, eigenaar Bleekersdijkje het bouwen van een keuken met bergplaats en maken van een nieuw lichkozijn i/den voorgevel.
290 01-05-1897 Voorstraat 328 P. van Driel, het plaatsen van een steiger met schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 328 ter oppervlakte van 8.50 M2 voor den tijd van 15 weken ingaande den 4 mei 1897.
291 28-04-1897 Korte Kromhout 7 Maatschappij Nederland gemachtigde van de Dordrechtsche Melkinrichting, eigenaar Korte Kromhout no. 7, het tijdelijk voorlopig plaatsen van een stoomontwikkelaar inhoud der ketel 100 lieter stoomstapnning 2 atmosfeer.
292 03-05-1897 St. Jorisweg Schulders en Tas, gemachtigde het plaatsen van een schutting aan de St. Jorisweg voor het open erf van F. Schellenbach en wel vanaf den 7 Mei tot en met den 7 Juli 1896, Oppervlakte 19 M2.
293 01-05-1897 Joh. de Wittstraat 39 Carel A. Tenenti, gemachtigde Mevr. de Wed: J. Vriesendorp, eigenares de Joh. de Wittstraat no. 39, het opbreken der straat tot het ontgraven en herstellen van een rioolsprant.
294 01-05-1897 Singel 107 B. van Buul, eigenaar Singel 107, het openbreken der trottoir van genoemde straat ten einde een gootsteenbuis die verstopt is door te steken.
295 03-05-1897 Marienbornstraat 29 J.M.J. van Wel, acht dagen verlending van de verleende vergunning onder No. 226 betreffende ge geplaatste schutting in de Marienbornstraat 29
296 29-04-1897 Vriesestraat 108 H. den Hartog gemachtigde van J. Verwaard, het plaatse van een tent voor en aan het huis, in de Vriezestraat No. 108 geduurende de kermisweek en wel vanaf 14 Junij tot 28 Junij de groot(t)e is acht Meter.
296 04-05-1897 Wijngaardstraat 16 P. Piantoni, gemachtigde de heer van Vendeloo, eigenaar Wijngaardstraat 16, het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen
297 04-05-1897 Lindengracht 16 F. de Zwart, gemachtigde van den heer van de Ven eigenaar Lindengracht 16, het opbreken der straat ten einde rioolverstopping weg te nemen.
298 05-05-1897 Noordendijk benedendijks 74 J.C. Schotel, gemachtigde A. Hulstman, eigenaar Noordendijk benedendijks 74, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
299 05-05-1897 Kolfstraat 6-8-10-12 AANVRAAG. A.J. Verreijdt, eigenaar Kolfstraat No. 6-8-10-12, voor genoemde panden van Gemeentewege een trottoir te maken.
300 05-05-1897 Wijnstraat 98 M. Daane, gemachtigde van het bestuur der Geref. Jongeling Vereeniging, vergunning tot het plaatsen van een schutting dienden tot het uitbreken van de thans bestaande voorpui en een nieuwe in plaats te stellen voor de tijd van veertien dagen voor het huis aan de Wijnstraat No. 98 hoek Hengsten steiger van af 11 Mei 1897.
301 07-05-1897 Korte Kromhout J.C. Schotel gemachtigde tot het plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 25 M2 voor de neiuw te bouwen pandjes voor den Heer August Bierens a/h Korte Kromhout en wel voor een tijd van zes weken.
302 06-05-1897 Kolfstraat 4 P. Meijers, eigenaar de Kolfstraat no. 4, voor het genoemd gebouw een trottoir van gemeenteweegen te doen plaatsen.
303 07-05-1897 Kromhout 73 Carel A. Tenenti, gemachtigde van de Heer P. van Andel eigenaar Kromhout no. 73, het opbreken der straat tot het ontgraven en herstellen van een rioolsprant.
304 07-05-1897 Lange Kromhout K. van Dongen, gemachtigd van den Heer G. van de Weg, eigenaar het Lange Kromhout, het opbreken der straat voor het maken van 2 rioolen in de in aanbouw zijnde pakhuizen met bovenwoninge aan het L. Kromhout tot afvoer van gootsteen hemewater en faecalien.
305 ..-05-1897(?) Muntpoortje a/de Voorstraat D.J. Breedveld, schutting voor het Muntpoortje a/de Voorstraat 5 M2.
306 03-05-1897 Rietdijk Aanvraag. Jan Morks en Zoon(?), gemachtigde, afsluiting van den Rietdijk vanaf het Melkpoortje tot Blijenhoek doordat een wagen door het vervoer van een ketel is defect geraakt vanaf 3-5 mei.
307 06-05-1897 Singel 150 J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer P.A. v. Drooge, eigenaar Singel 150, het plaatsen van een steiger voor den tijd van drie weken tot het herstellen van de gevellijst.
308 06-05-1897 Singel 152 J.C. Schotel, gemachtigde den Heer A.J. Lebret, den Singel 152, het plaatsen van een Steiger voor den tijd van drie weken tot het herstellen van de gevellijst.
309 07-05-1897 Sluisweg 12 Carel A. tenenti, gemachtigde van den Wel Ed. Heer S.M. Hugo van Gijn, het plaatsen eene stelling voor het pand get: no. 12 aan de Sluisweg
310 07-05-1897 Burgemeester de Raadtsingel J.C. Schotel, gemachtigde van mejufvrouw de Wed. A.F.D. Planken, eigenaresse erf aan de Burgemeester de Raadtsingel, het bouwen van twee burgerwoonhuizen.
311 07-05-1897 Toulonschelaan 68 B.J. van Pelt (mr. timmerman L. Breestraat 58) gemachtigde van P. v/d Graaf-Schouten, eigenaar Toulonschelaan 68, het bouwen van een keuken achter genoemd pand.
312 08-05-1897 Riedijk 10 S. de Roo, verlenging der vergunning verleend bij bouwaanvraag nr. 250 16 April voor het plaatsen van een schutting voor het pand nr. 10 a/den Riedijk van af 10 Mei voor den tijd van twee weken.
313 10-05-1897 Aardappelmarkt (kennisgeving) Schulders en Tas, gemachtigde den Heer P. Reus Nz, eigenaar Aardappelmarkt, het rijsen der bestaande kap voor het maken van een tweede verdieping achter gebouw.
314 10-05-1897 Voorstraat 355 AANVRAAG. P. van Staveren Mz, gemachtigde van den Heer J.C. Roodzant, eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 355, wenschende de navolgende werken te verrichten als: Het plaatsen van een uithangbord aan den voorgevel van voornoemd pand.
315 10-05-1897 Tolbrug 1 J.W. van Schelt gemachtigde van J.H. Wilms, eigenaar van Tollebrug 1, het uithangen vn een gaslaantaarn.
316 14-05-1897 Kromhout 7-9 D.J. Kwak, gemachtigde van N.R. Barendregt, eigenaar gebouw gelegen aan het Kromhout no. 7-9, het plaatsen van een privaat in aansluinting aan het Gemeente riool.
317 11-05-1897 Kromme Elleboog 49 G. van Dongen, gemachtigde van Mejuffrouw de Bond, eigenaar Krommen elleboog 49, Het doorsteelen en schoonmaker der rioolen achter bovengenoemd pand van fokalie en gootsteen water.
318 11-05-1897 Noordendijk AANVRAAG. P. van der Net, gemachtigde van het Pand aan den Noordendijk, vergunning tot verlenging van acht dagen tot 20 Mei van de geplaatste schutting te mogen laten staan groot vijf M2 meter.
319 11-05-1897 Marienbornstraat 44 AANVRAAG. Jakobus van Leliveld, gemachtigde van H. Kelder, eigenaar Mariabornstraat 44& Acht(?), het opgrave van het riool.
320 11-05-1897 Stationsweg 1 M. Goedhart, gemachigde van Mev. Oldeburg, eigenaar Stacionweg 1, het opbreken der straat en het opgraven in het plan(t)soen tot het leggen van een nieuw riool naar het stadsriool buizenstijd 15 l. in de plaats van het riool liernurstelsel.
321 11-05-1897 Bagijnhof 14 G.J. te Veldhuis, vergunning tot verlenging van de tijd van het schot aan het Begijnhof N. 14 voor de tijd van veertien dagen Oppervlakte 5 M2.
322 12-05-1897 Tolbrugstraatje Waterzijde 30 H.P. van Well gemachigde van den Heer P. van Herwijnen eigenaar van het gebouw gelegen aan het Tolbrugstraatje W/zijde no. 30, als van de beneden kozijnen één kozijn te maken om de bendenwoning in te rigten tot een palhuis voor berging van behangersartikelen.
323 12-05-1897 Marienbornstraat 29 en 31 J.M.J. van Wel, eigenaar Marienbornstraat 29 en 31, Het afstaan der stoepen verzoeke dat van Gemeentwege een trottoir worde gelegd met hardstenen banden.
324 13-05-1897 Groenmarkt 4 AANVRAAG. G.J. te Veldhuis, verzoekt aan het Gemeentebestuur Dordrecht de tijd van het schot geplaatst aan de Groenmarkt N. 4 te verlengen met veertien daegn.
325 13-05-1897 Cornelis de Wittstraat 62 N. Klaus gemachtigde van den heer A.B. Verhoef eigenaar van het gebouw gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat, ten einde eene buis van een gootsteen op de put van het hemelwater aan te sluiten.
326 13-05-1897 Voorstraat 218 KENNISGEVING. C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A. Rijken eigenaar van Voorstraat 218, het uitbreiden zijner bakkerij.
327 13-05-1897 hoek Noordendijk en Groenendijk KENNISGEVING. C. v.d. Hoogenband gemachtigde van G.J. Sax, eigenaar gelegen aan de Hoek Noorden- en Groenendijk, het bouwen van een huis.
328 13-05-1897 Voorstraat 398 KENNISGEVING. D. Pols, gemachtigde van P. Bak, eigenaar Voorstraat no. 398, het vernieuwen der kap, het vernieuwen der achtergevel, het wegbreken der keuken en eenige verandering binnen het gebouw..
329 14-05-1897 Voorstraat Muntpoortje AANVRAAG. Dirk Joh. Breedveld, gemachtigde, verlenging van de vergunning (verleend onder No. 146 en 300 vorige aanvraag) voor de schutting a/d Voorstraat a/h Muntpoortje en wel van 15 Mei 1897 tot 22 Mei 1897.
330 14-05-1897 Schampersstraat AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde, vergunning tot het plaatsen van een schutting van het nieuw te bouwen pand aan de Schampersstraat voor de tijd van 4 weken ter oppervlakte van 6 m2.
331 14-05-1897 Voorstraat 35 AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van H. van Kammen, eigenaar Voorstraat 35, het van gemeentewege doen plaatsen van trottoirbanden en het voor zijne rekening leggen van een trottoir van Kruisgroeftegels.
332 14-05-1897 Bagijnhof 64 KENNISGEVING. J.C. Schotel gemachtigde van den gezinde gemeente eigenaar het Bagijnhof 64, het afbreken van de oude en het daarstellen eener nieuwe keuken met daarnaast gelegen veranda.
333 26-03-1897 Matena'spad 22 J.H. Braun, eigenaar het Matena'spad 22, het bouwen van een heetelucht bakoven, naast een ebstaande oven in aansluiting met den bestaande schoorsteen.
334 15-05-1897 Singel 61 G. Booij, eigenaar aan den Singel 61, het afbreken van bedoeld pand.
335 17-05-1897 Kasperspad 13a Jan Rijkhoek, eigenaar aan Casperspad 13a, het opbreken der bestrating voor het ontstoppen van een riool.
336 17-05-1897 Botjesstraat AANVRAAG. P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van Waalsteen in de Botjesstraat ter oppervlakte van 24 M2 voor de tijd van af 17 Mei tot en met 30 Mei 1897.
337 10-05-1897 Voorstraat 82 KENNISGEVING. B.J. van Pelt, gemachtigde van Mej. A. Brand, eigenaar aan de Voorstraat 82, het veranderen van de bestaande pui, volgens teekening.
338 14-05-1897 Dolhuisstraat 10 A. Schouten, gemachtigde den Heer H.P. Roodenburg, eigenaar Dolhuisstraat 10, het grootendeels afbreken en weder nieuw opbouwen van een smederij met bovewoning, betreffende bovegenoemd pand.
339 14-05-1897 Raamstraat 46 KENNISGEVING. H. van der Elst, gemachtigde J. Haksteen, eigenaar de Raamstraat 47, Het afbreken van het bestaande gebouw en het weder uitbrijden van een smeederij met bovenwooning.
340 14-05-1897 Raamstraat 47 AANVRAAG OM ROOIING. H. van der Elst gemachtigde van J. Haksteen, aan de Raamstraat 47, een woning;
341 14-05-1897 Grotekerksbuurt 28-30 J.C. Schotel, gemachtigde van .. eigenaar, gelegen aan de Grootekerksbuurt 28-30, het van gemeentewegen stellen van trottoirbanden en daarstellen van een trottoir van hardgebakken tegels voor eigen rekening met het weder plaatsen van de hardstenen stoeppaal.
342 15-05-1897 Vest 63 AANVRAAG. D. Klip gemachtigde Heuder, eigenaar Vest 63, een ijzer uithangbord te hangen voor een Kruidenierswinkel.
343 16-05-1897 Steltenstraat 23 H.P. Slegt, gemachtigde D. de Kok eigenaar Steltenstraat 23, Het verplaatsen van een woning en wederopbouwen van die zelfde woning aan de tegenovergestelde kant der aan te leggen straat reeds aangevraagd den 25 Juni 1896.
344 17-05-1897 Voorstraat 165 KENNISGEVING. Z. van Schelt, gemachtigde van Corns. Bonten Nz, eigenaar aan de Voorstraat 165, Het maken van eene nieuwe kap.
345 17-05-1897 - AANVRAAG. C. v.d. Hogenband, het plaatsen van een schutting met loods hiervan innemend 48 M2 vanaf 19 Mei tot en met 25 Mei. (waar?).
346 18-05-1897 Houttuinen 11 KENNISGEVING. A.C. Bouman, eigenaar de Houttuinen 11, het herstellen van den heining
347 18-05-1897 Voorstraat Muntpoortje AANVRAAG. Dirk Joh. Breedveld, gemachtigde van -, verlenging van de vergunning (verleend bij vorige aanvraag) voor de schutting b/d Voorstraat a/h Muntpoortje en wel van 22 Mei tot 29 Mei 1897.
348 18-05-1897 Schuitemakersstraat 26 AANVRAAG. M. Goedhart, gemachtigde van Mw. de Wd. J. Petit, eigenares van Schuitemakersstraat 26, verzoek belefdelijk door het opruimen van de stoep voor genoemd pand, het maken van een trottoir van gemeente wegen.
349 19-05-1897 Vriesestraat 10 KENNISGEVING. Wed.e L. Kerkhof huurster van een pand van de Gemeente Dordrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 19, tot het voor hare rekening maken van een verdieping op te trekken van steen en te voorzien van een platbekleeding van zink op het achter gedeelte van het door haar bewoonde perceel.
350 19-05-1897 St. Jorisweg 5 Jan Hordijk Jansz, gemachtigde van Mevr: Wed.e G. Heeleij, eigenares van den St. Jorisweg 5, dat van Gemeentewege voor dat pand een trottoir zal worden gemaakt, zoo mogelijk gecement.
351 20-05-1897 Vriesestraat en Korte Breestraat AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van den Heer H.C. Wijers, eigenaar van het gebowu of erf gelegen aan de Vriezenstraat en Korte Breedstraat No. wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor den tijd van drie weken tot het hestellen van de acrotere.
352 21-05-1897 Kromhout 76b AANVRAAG. E. Septer, gemachtigde van W. Schampers, eigenaar Kromhout 76b, het maken van een naar buiten draaiende deur in den heining van genoemd pand.
353 21-05-1897 Kromhout 76b AANVRAAG. E. Septer, huurder van Kromhout 76b, het uithangen van een reclamebord.
354 21-05-1897 Voorstraat hoek Kl. Spuistraat 322 AANVRAAG. P. van Driel gemachtigde van Mevr. K. de Wijs eigenares van gelegen aan de Voorstraat hoek Kl. Spuistraat 322, Het opbreken der bestrating in de Kl. Spuistraat tot aansluiting der riolen van voornoemd pand aan eene bestaande spuitleiding.
355 21-05-1897 Noordendijk AANVRAAG OM ROOIING. Geb. N. en J. van Wel, den Noordendijk, sectie C, vier woonhuizen.
356 21-05-1897 Noordendijk KENNISGEVING. Geb. N. en J. van Wel, erf an den Noordendijk no. -, het bouwen van vier woonhuizen.
357 20-05-1897 Blekersdijk 2a C. v. Heusden, gemachtigde van Schouten, eigenaar Bleekersdijk 2a, het hangen van zonnescherm.
358 21-05-1897 Binnen Kalkhaven 9-11-13 AANVRAAG. N. Klaus gemachtigde van den Wel. Ed. Heer D. Brand Azn, eigenaar van gebouwen gelegen aan de Binnenkalkhaven 9-11-13, het opbreken der straat tot het maken van een riool naar de Kalkhaven.
359 21-05-1897 Wijnstraat 10 J. Kooijman Lzn, gemachtigde van den heer S. de Roo, het in gebruik nemen van 4 M2 stoep ten deinste eene schutting voor het maken van een nieuwe winkelpui in het pand aan de Wijnstraat N. 10 voor den tijd van twee weken van af 1 Juni tot 15 Juni.
360 22-05-1897 Heerheimansuisstraat 76-78-80-82 AANVRAAG. Otto de Kat & Zoon gemachtigde van de Erven Slingelandt van Goidtschalxoord, eigenaar van de vier woningen gelegen aan de Heerheimansuisstraat 76-78-80-82, het opbreken der stoepen vmet verzoek dat daarvoor van gemeentewege een trottoir wordt gemaakt.
361 22-05-1897 Grotekerksbuurt 30-32 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van -, het laten staan van den schutting voor de panden 32-30 aan de Grootekerksbuurt ter oppervlakte van 12 M2 voor den tijd van drie weken.
362 21-05-1897 Wijnstraat 10 KENNISGEVING. J. Kooijmans Lzn, gemachtigde van S. de Roo, eigenaar Wijnstraat 10, het wegbreken der oude en het maken van een nieuwe winkelpui.
363 24-05-1897 Vest 36 AANVRAAG. Carel A. Tenenti, gemachtigde van Mevrouw de Wed: M.A. Douw v.d. Krap, eigenares van de Vest 36, het plaatsen van een stelling tot het metselen van een scheidingsmuur aan de Vest.
364 24-05-1897 Vest 36 KENNISGEVING. Carel A. Tenenti, gemachtigde van Mevrouw de Wed: M.A. Douw v.d. Krap, eigenares van de Vest 36, het maken van een muur tot afscheiding van haar tuin en publieken weg aan de Vest
365 (2x) 21-05-1897 Korte Breestraat 3 AANVRAAG. H.W. Veth, Architect, als gemachtigde van den Wel Ed. Heer H.C. Wijers, eigenaar van het gebouw gelegen aan de Korte Breestraat no. 3, verzoekt, dat het zich voor de oude Likeurstokerij bevindende Trottoir door de Gemeente langs het nieuw bijgebouwde gedeelte worde voortgezet.
366 21-05-1897 Kromme Elleboog 7 KENNISGEVING. G.C. Jonkers, timmerman, gemachtigde van de Heer G. v.d. Straaten, eigenaar Krommenelboog 7, het uitbreken van een deur kozijn en het plaatsen van een pakhuiskozijn.
367 24-05-1897 Torenstraat 36 AANVRAAG. A.C. Nieuwenhuis, huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat 36, het doen plaatsen van een vlaggestok aan de voorgevel boven de deur toegang gevende tot het Café.
368 24-05-1897 Voorstraat 337 Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Hr. C. Holtmark van Dijkerhof, het plaatsen van een stelling in de steiger naast het pand aan de Voorstraat No. 337 voor het invoegen van den gevel.
369 25-05-1897 Vriesestraat 22R AANVRAAG. J.H. v.d. Brink, gemachtigde, de Vriezenstraat 22R, als Schoenmaker, een ijzeren Laars(t) te mogen uit hangen aan de post van de deur van de boven woning No. 22 R Vriezenstraat.
370 25-05-1897 kade Voorstraatshaven (Wijnbrug) AANVRAAG. N. Klaus verzoekt, het plaatsen van steen op de kade a/d Voorstraathaven bij de Wijnbrug geduren een week oppervlakte 4 M2 vanaf 26 Mei 1897.
371 25-05-1897 Groenmarkt 36 AANVRAAG. Josephus Klaus, gemachtigde van N.L. Grobben huurder van Groenmarkt 36, aan den gevel een zonnenscherm te mogen uitsteken tot bewaring der winkelgoederen.
372 25-05-1897 Dijkstraat 15 AANVRAAG. A. van Son, gemachtigde, eigenaar van Dijkstraat 15, het uithangen van een reclamebord.
373 25-05-1897 Merwekade 28 AANVRAAG. J. van Welsenes, gemachtigde van de Heer J. van Herwaarden, huurder van de Merwekade 28, Het utihangen van een rolzeil voor een gedeelte van gemeld pand.
374 25-05-1897 Sluisweg 50 AANVRAAG. Arie van Gelder, eigenaar de Sluisweg 50, het hangen van een zeil voor een der winkelramen van voornoemd pand.
375 26-05-1897 Groenmarkt 4 AANVRAAG. G.J. te Veldhuis verzoekt de tijd van het schot geplaatst aan de Groenmarkt No. 4 te verlengen met acht dagen., 6 M2.
376 26-05-1897 Korte Breestraat 3 AANVRAAG. Schulders en Tas gemachtigde van den Heer H.C. Weijers [Wijers], verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Korte Breedstraat N. 3 waarvoor in te nemen 6 1/2 M2 gemeentegrond en wel vanaf de 25 Mei tot en met den 8 Juni 1897.
377 26-05-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. Barend Groeneveld gemachtigde, verlenging van het staan van een steiger voor het in aanbouw zijnde pand van den Heer M. Notenboom, aan het Korten Kromhout vanaf 4 Juni tot en met 25 Juni 1897. 8 M2.
378 26-05-1897 Dubbeldamseweg 5 AANVRAAG. A.Th. Jansen, gemachtigde van der Camp eigenaar Dubbeldamscheweg 5, het leggen van een brug van de tijd van 3 maanden ten dienste eener poffertjeskraam van P. Verheul te Utrecht voor de maanden Juni-Juli-Augs. (afgewezen)
379 26-05-1897 Schampersstraat AANVRAAG. C. v.d. Hoogenband, het plaatsen van een schutting met loods groot 48 M2 tot en met 1 Juni aan de Schampersstraat.
380 26-05-1897 Riedijk 4 KENNISGEVING. W.F. Kloot gemachtigde van A.N(M). Verhoude, eigenaar Riedijk 4, het herstellen van een stoep.
381 28-05-1897 Riedijk 53 AANVRAAG. N. Klaus gemachtigde van de Heer G.B. Lotman (Lottman) eigenaar van het gebouw gelegen aan de Riedijk no. 53, het opbreken der straat in het Veststraatje ten einde een verstopping in het riool weg te nemen.
382 28-05-1897 Lenghenstraat 60-64 KENNISGEVING. H.W. Veth Architect als gemachtigde van het Kerkbestuur der Doopsgez. gemeente eigenaar van erf gelegen aan de Lenghenstraat 60-64, Het bouwen van een Kerkje of plaats van bijeenkomst voor bovengenoemde Gemeente zijnde deze aanvraag eene wijziging der vroegere tot gelijk doel ingediende, die thans vervalt.
383 22-05-1897 Wijnstraat 98 (Hengstensteiger) AANVRAAG. M. Daane, Verlenging voor de tijd van acht agen der thans bestaande schutting voor het huis hoek Hengsten steiger in de Wijnstraat N. 98.
384 29-05-1897 Botjesstraat AANVRAAG. P.A. van Rije & Zn, het plaatsen van Waalsteen in de Botjesstraat ter oppervlakte van 12 M2 voor de tijd van 31 Mei tot en met 12 Juni 1897.
385 31-05-1897 Voorstraat 304, Lombardstraat AANVRAAG. P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Notaris Harshagen eigenaar de Voorstrat 304, het opgraven van het riool in de Lombartstraat.
386 29-05-1897 Singel 72 AANVRAAG. K.A. Mulders eigenaar Singel 72, het plaatsen van een vlaggestok in staande richting boven de puilijst.
387 29-05-1897 Grotekerksbuurt 30 KENNISGEVING. J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer Johs. Tuinenburg, eigenaar gelegen aan de Grootekerksbuurt 30, het herstellen van de bestaande stoep.
388 31-05-1897 Wijnstraat 19 AANVRAAG. S. Bouman Jr, gemachtigde van Heer L. Bouman, eigenaar Wijnstraat 19, het plaatsen van een zonnezeil aan de voorgevel.
389 (2x) 01-06-1897 Groenmarkt 55 AANVRAAG. C.J. Seijffert gemachitgde van de Heer H. van Dijk eigenaar gebouw aan de Groenmarkt (Vleeschhouwersstraat) 55, Het vernieuwen van den bestaanden schamperpaal aan den voorgevel voor eigen rekening. (Zal door de gemeente worden uitgevoerd)
390 01-06-1897 Kolfstraat 54 AANVRAAG. V. Padlina, gemachtigde van A. Degens het plaatzen van en stelling tot het doen repareren van de gevel van het pand aan de Kolfstraat N. 54; 16 in 4 weken.
391 01-06-1897 Hilstraat 48 AANVRAAG. P. Rijken eigenaar Hilstraat 48, het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
392 01-06-1897 van Strijsingel 278 (D3659) AANVRAAG OM ROOIING. H.A. Korthals, gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij "Dordrecht", eigenaar erf gelegen aan den van Strij-Singel 278 (D3659) acht heerenhuizen.
393 01-06-1897 Van Strijsingel 278 KENNISGEVING. H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij "Dordrecht", eigenares van het gebouwn en erf gelegen aan de Van Strijsingel 278, Het bouwen van acht heerenhuizen.
394 01-06-1897 Tolbrug 7 AANVRAAG. J. van Schelt gemachtigde van J. van Vucht eigenaar van Tolbrug 7, het uithangen van een gaslantaarn.
395 02-06-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. Johannes Petrus Waals gemachtigde van de Heer P. van Vliet, Het platsen van een schutting aan het Korte Kromhout No. .. nabij het huis van de Heer Crowin [Croin] en wel van 7 Juni tot 31 Augs. 1897. Oppervlakte 8 M2.
396 02-06-1897 Matena'spad 22 AANVRAAG. G. Molendijk gemachtigde van Heer Bruins eigenaar Mattenaspad 22, de straat te mogen opbreken om een riool te leggen voor de faucalien en hemelwater.
397 04-06-1897 Heerheijmansuisstraat 16 AANVRAAG. P. Piantoni gemachtigde van de Heer van Vendeloo eigenaar Heerheijmansuisstraat 16, het opbreken der straat om eene riool verstopping op te rimen.
398 04-06-1897 Korte Kromhout KENNISGEVING. J.P. Waals gemachtigde van Heer P. van Vliet, eigenaar Korte Kromhout, Het bouwen van een woon en winkelhuis volgens bijgaande teeekening.
399 04-06-1897 Riedijk 3 AANVRAAG. A. van Peeren, stucadoor gemachtigde van H. van der Kuip eigenaar ...dijk 3, het cementen van een gevel bedoeld pand, waarvoor een steiger te plaatsen gedurende 4 weken.
400 04-06-1897 Voorstraat 398 AANVRAAG. A. van Peeren, stucadoor, gemachtigde van de Heer P. Bak eigenaar Voorstraat 398, het cementen van het troitor voor rekening van de heer P. Bak.
401 04-06-1897 Knolhaven 10 KENNISGEVING. Anton vande Sande gemachtigde van P. Dolk & zoon te Rotterdam eigenaar aan de Knolhaven no. 10, Het afbreken van het pand en daarvoor een nieuw te bouwen.
402 04-06-1897 Knolhaven 10 (F1018) AANVRAAG OM ROOIING. Anton van de Sande, architect te Rotterdam, handelende ten deze namens de firma P. Dolk en Zoon, eigenaar erf gelegen aan de Knolhaven No. 10 (kadastraal bekend onder F1018), een pakhuispand c.a.
403 04-06-1897 Wijnstraat 23 AANVRAAG. A. van Peeren, stucadoor, eigenaar Wijnstraat 23, het cementen van het trottoir voor eigen rekening.
404 04-06-1897 Dubbeldamseweg 5 AANVRAAG. J.C. van Dooren, timmerman, gemachtigde van J. v.d. Kamp eigenaar erf gelegen aan de Dubbeldamscheweg 5, het leggen van een brug over de sloot.
405 03-06-1897 Nieuwehaven 27 AANVRAAG. P.A. van Rije en Zn gemachtigde van den Heer D. Muijsson [Muysson], eigenaar Nieuwehaven 27, het rijzen van een gedeelte der stoep ter hoogte van het hoogstgelegen gedeelte van dezelve.
407 07-06-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. Barend Groeneveld gemachtigde van M. Notenboom eigenaar het Korte Kromhout, het opbreken der straat, voor het in aanbouw zijnde pand van den heer M. Noteboom Korte kromhout voor het aansluiten van een riool aan het hoofdriool.
408 10-06-1897 Visstraat 4 AANVRAAG. S. Bouman Jr, gemachtigde van de naamlooze vennootschap der Rutten's bierbrouwerij te Maastricht, eigenaar van Vischstraat no. 4, Het aansluiten met een nieuw riool aan het riool van de gemeente.
409 11-06-1897 Dubbeldamseweg 40 AANVRAAG. A. v.d. Heuvel Pzn, gemachtigde van de Dames Sillevis, eigenaar gebouw aan de Dubbeldamscheweg 40, het ontgraven van het riool aanwezig voor het bovengenoemd pand ter ontstopping van het zelve.
410 11-06-1897 Boomstraat 12 AANVRAAG. W. Louman, gemachtigde van Mej. de wed.e Kriens eigenaar de Boomstraat 12, om de straat achter gemeld opand op te breken ten einde een verstopping in het riool weg te nemen
411 12-06-1897 Botjesstraat AANVRAAG. P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van steen in de Botjesstraat ter oppervlakte van 8 M2 van 13 juni tot en met 3 juli.
412 11-06-1897 Kasperspad 17 AANVRAAG. J.J. Kooijmans gemachtigde - eigenaar Kasperspad 17, het opbreken der bestrating het doen van ontgraving en het leggen van een riool in aansluiting met het bestaande hoofdriool.
413 12-06-1897 Kuiperhaven 44 AANVRAAG. Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer D. Gips eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kuiperhaven No. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling op de straat tot het herstellen van het voegwerk aan de zijmuur, in de Schrijvers(s)straat van voormeld pand.
414 14-06-1897 Wijnstraat 46 AANVRAAG. Wed.e Maliepaard gemachtigde van de Heer Eigenraam [Eijgenraam], eigenaar Wijnstraat 46, het uithangen van een zonenzeil.
415 14-06-1897 Lijnbaan AANVRAAG. Johannes Tarmond gemachtigde van het gebouw aan de Lijnbaan (winkelhuis rechts) wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een utihangbord aan de vorogevel waarop de woroden "Kruideniers en grutterswaren".
416 14-06-1897 Voorstraat 398 AANVRAAG. Gebr. van Wel gemachtigde van P. Bak eigenaar de Voorstraat 398, het opbreken der straat ten einde genoemd gebouw aan te sluiten aan de stadriolering.
417 15-06-1897 Blekersdijk 2 AANVRAAG. W.F. Kloot gemachtigde van E.K. Waterbeek, eigenaar Bleekersdijk 2, het leggen van een riool aan te sluiten op het hooftriool met 15 duims buizen.
418 15-06-1897 Lindegracht 3 AANVRAAG. W.F. Kloot gemachtigde van N. Breemer, eigenaar de Lindegrag(t) 3, het opbreken van de straat om een riool doortesteken.
419 16-06-1897 Riedijk 36 AANVRAAG. N. Klaus, gemachtigde J.H. Meijer eigenaar Riedijk 36, het oprebken der straat op de gedempte gracht achter de Riedijk ten einde eene verstopping in het riool weg te nemen.
420 16-06-1897 Wijnstraat 7 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van den Heer L. Pennock, eigenaar de Wijnstraat 7, het opbreken der bestrating in de Palingstraat tot het in orde brengen van een verstoping in de riolering.
421 16-06-1897 Vriesestraat 128 (H1720) AANVRAAG OM ROOIING. Vittore Padlina, de Vriesestraat 128 (H1720), een winkelhuis met bovenwoningen.
422 17-06-1897 Lindestraat 33 AANVRAAG. G. Bosman, gemachtigde de Heer P. Piera, eigenaar Lindestraat 33, het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
423 18-06-1897 Keizershofkade 23 AANVRAAG. E. van Ballegooijen gemachtogde van A. van Kamen eigenaar Keizershofkade 23, het opbreken van de straat wegens herstelling van een riool voor het pand No. 23 Keizershofkade.
424 17-06-1897 Nieuwbrug 6 AANVRAAG. Cornelis van Gilt gemachtigde van huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwbrug no. 6, Een bord te plaatsen aan den voorgevel van het huis met het opschrift "C. van Gilst Nieuwe Melkinrichting".
425 18-06-1897 Vlak 9 AANVRAAG. Arie Boers Anz, gemachtigde van de Heer J. Hordijk Jaczn, eigenaar 't Vlak 9, een steiger voor gemeld pand te plaatsen ten einde de voorgevel opnieuw in te voegen.
426 18-06-1897 Vest 152-159 KENNISGEVING. C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van Ruttenberg en v. Zanten, de Vest 152-159, het herbouwen der panden als metaalwarenfabriek.
427 18-06-1897 Bleijenhoek 6 (H1125) AANVRAAG OM ROOIING. A.(A.) Spoor, erf aan den Bleijenhoek 6 (H1125).
428 18-06-1897 Bleijenhoek KENNISGEVING. H. van der Elst, gemachtigde van A. Spoor, eigenaar den Bleijenhoek no. -, Het afbreken van het bestande en weder opbouwen van een winkelhuis Cafe met anex woongebouw.
429 18-06-1897 Kasperspad 28 AANVRAAG. A.J. Zwart gemachtigde van Mej. Wed. Gascart [Gascard Bothof] eigenaresse het Kasperspad 28, Het opgraven van een verstopt riool om dit weder te herstellen.
430 25-06-1897 Toulonselaan Zuivelboerderij AANVRAAG. M. van Dorsser gemachtigde van de Jonge eigenaar Toulonschelaan Zuivelboerderij, het opbreken der bestrating aan de Zuivelboerderij ten einde in een rioolverstopping te voorzien.
431 25-06-1897 Riedijk 37 AANVRAAG. N. Klaus gemachtigde van de Heer A. Zoutewelle eigenaar de Riedijk 37, het opbreken der straat op de Glasblazersvest tot het maken eener aansluiting aan het hoofdriool.
432 24-06-1897 Muijs van Holystraat 36 KENNISGEVING. Egbert Mooi, Huurder van de Muijs van Holijstraat no. 36, het verlengen van het bestaande gebouw, dat gedeelte interichten voor machinekamer en het maken van eene houten loods op steenen voet.
433 25-06-1897 Riedijkstraatje 17 AANVRAAG. G. Schouten gemachtigde van C. Spaan, eigenaar het Riedijkstraatje 17, het opbreken van de straat voor het hertellen van een privaat.
434 25-06-1897 Steegoversloot tussen 4 en 6 AANVRAAG. P. v.d. Blijk bewoner van het Steegoversloot tusschen de panden 4 en 6, het plaatsen van een markiesen boven het balcon.
435 25-06-1897 Voorstraat 383 (E303) KENNISGEVING. Jan Rijkhoek gemachtide Wilem B.C. v. Ooijen eigenaar de Voorstraat 383 (E303), het afbreken en wederopbouwen van den achtergvel van genoemd pand.
436 26-06-1897 Bagijnestraat AANVRAAG. S. de Roo, gemachtigde het innemen van 4 M2 grond tot plaatsen van een schutting voor een te bouwen huis aan de Bagijnestraat voor een tijd van 7 weken ingaande 26 Juni - 7 Augs.
437 26-06-1897 Grotekerksbuurt 30 AANVRAAG. J.C. Schotel, het laten staan van de schutting voor het pand Grootekerksbuurt No. 30 ter oppervlakte van 12 M2 voor den tijd van vier weken tot en met 10 Juli 1897.
438 26-06-1897 Voorstraat 306 AANVRAAG. M. Goedhard, gemachtigde den heer C.W. v. Rije, eigenaar de Voorstraat 306, het opbreken der straat tot herstel van eene lekcatie in de trekbuis van de pomp in de Lombardstraat.
439 24-06-1897 Van Strijsingel (Rozenhof) AANVRAAG. Jacobus Johannes van Sluisdam, het plaatsen van eene schutting op de trottoir aan de Van Strijen singel bij Rozen hof ter lengte van 60 M2 en ter bredte van 150 M2 voor den tijd van 13 weken van 28 Juni-27 Sept. 97.
440 25-06-1897 Papeterspad 2H AANVRAAG. J. Vrolijk gemachtigde van Van der Kloet, eigenaar Papeterspad 2H, het uithangen van een zonnezeil.
- 22-06-1897 Marienbornstraat 50 KENNSIGEVING. J.M.J. van Wel, eigenaar Marienbornstraat 50, het plaatsen van een hek ter vervanging van een staande houten heining en idem het doen van een steenen privaat ter vervanging van een bestaanden houten.
441 22-06-1897 Dolhuisstraat 10 AANVRAAG. J. Barendrecht, het plaatsen van een steiger met schutting aan de Dolhuisstraat voor het pand get. No. 10 waarvoor inbeslag zal worden genomen 5 M2 voor den tijd van eene week alzoo tot 26 Juni
442 24-06-1897 Kasperpsad 40 KENNISGEVING. L. Molendijk gemachtigde van K. Bothof, eigenaar Kasperpsad 40, Het bouwen van een keuken met Bergplaats achter het bestaande pand No. 40 voor berging van Bloemenmantjes en bloempotten.
443 28-06-1897 Bagijnestraat AANVRAAG. K. van Dongen, het plaatsen van een stelling aan de Bagijnstraat vanaf 1 Julie tot en met den 28 Julie ter oppervlakte van 4 M.
444 28-06-1897 Vriesestraat AANVRAAG. M. Kranendonk (gemachtigde van de Heer J.B. Koldenweij) het plaatsen van steen op de gedempte gracht achter het pand van bovegenoemde Heer aan de Vriezestraat vanaf 28 Juni tot 10 Juli de oppervlakte van 5 mw.
445 28-06-1897 Cornelis de Wittstraat 36 KENNISGEVING. J.P.F. Kraus Jr, gemachtigde van het Bestuur der Schouwburg eigenaar van de Cornelis de Wittstraat 36, het maken van een lossen inhakende noodtrap, en en vast Balcon, aan de zijde van de Cornelis de Wit(t)straat, en het maken van een noodgang, tusschen de Schouwburg en Koffiekamer over de Veranda, met een lossen trap naar buiten, ten dienste der front en zijloges.
446 25-06-1897 Boomstraat 5 AANVRAAG. G. van Welsenis gemachtigde van de Heer F. Klarenaar, huurder de Boomstraat 5, het ophangen van 2 draaijende zonzeilen.
447 28-06-1897 Singel 269 AANVRAAG. C. Molendijk gemachtigde van de Dames Hussen eigenaar Singel 269, de straat te mogen opbreken om het riool te mogen doorsteken van de faucalien en gootsteen water.
448 28-06-1897 Noordendijk benedendijk 74 AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer A. Hulstman, eigenaar den Noordendijk benedendijk 74, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping.
449 28-06-1897 Boogjes (Vest) 8 AANVRAAG. P. van Driel, gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman, eigenaar gebouw aan de Boogjes (Vest) No. 8, Het opbreken der straat langs de gevel v/het pakhuis tot onderzoek der funderingen.
450 30-06-1897 Voorstraat 329 AANVRAAG. C. Wilschut, huurder van de Voorstraat 329, het uithangen van een reclamebord.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015