Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1897 juli-dec (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 92 (1897 (451-813); bron staat online)

2e halfjaar 1897

nummer datum straat naam
451 01-07-1897 Wijnstraat 51 AANVRAAG OM ROOIING. G. van Welsenes, gemagtigd van den Heer H. van Randwijk, eigenaar erf Wijnstraat 51, nieuwe pui.
452 01-07-1897 Wijnstraat 51 KENNISGEVING. G. van Welsenes, gemachtigde van H. van Randwijk eigenaar de Wijnstraat no. 51, het plaatsen van een pui voor een gedeelte van genoemd pand.
453 01-07-1897 Vest 155 AANVRAAG. P. van Driel, tot het plaatsen van eenige lossen steen voor de pakhuizen a/d Vest N. 155 achter ter oppervlakte van 11 M2 voor den tijd van 3 weken.
454 02-07-1897 Nieuwstraat 22 AANVRAAG OM ROOIING. H. van der Elst, gemachtigde van C. Schillemans eigenaar van pand aan de Nieuwstraat 22.
455 02-07-1897 Nieuwstraat 22 KENNISGEVING. H. van der Elst, gemachtigde van C. Schillemans eigenaar van pand aan de Nieuwstraat 22, Het restaureren van het pand No. 22 aan de Nieuwstraat te Dordrecht.
456 02-07-1897 Dolhuisstraat 8 (E635) AANVRAAG OM ROOIING. L. Rijkhoek, eigenaar de Dolhuisstraat 8 (E635) een pakhuis met bovenwoning
457 02-07-1897 Dolhuisstraat 8 KENNISGEVING. L. Rijkhoek, eigenaar de Dolhuisstraat 8, Het afbreken van een pakhuis en het maken van een pakhuis met bovenwoning.
458 03-07-1897 Dwarsgang 7 AANVRAAG. Jan Degens en Zn gemachtigden van den Heer A. Kuipers te Zierikzee eigenaar van Dwarsgang 7, het opgraven 't riool in de gedempte gracht naast dat pand voor een verstopping.
459 03-07-1897 St. Jorisweg 1 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van F. Schellenbach eigenaar van St. Jorisweg 1, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
460 03-07-1897 Kromhout 154 AANVRAAG. (A. Rijkhoek gemachtigde van) den heer S. Boet eigenaar Kromhout 154, het opbreken der straat ten einde en riool te kunnen doorsteken voor het pand van de Heer S. Boet
461 03-07-1897 Toulonselaan AANVRAAG. Z. van Schelt, gemachtigde, het neerleggen van hout voor den tijd van tee dagen in het slob aan de Toulonschelaan groot 20 Mr.
462 18-06-1897 Bagijnestraat 11 KENNISGEVING. M. Goedhart, gemachtigde van den Heer A. de Heer, huurder van de Bagijnestraat 11, het pakhuis in te richten tot stalling van 1 of 2 paarden.
463 03-07-1897 Nieuwkerksplein 16 KENNISGEVING. J. Kooijman Lzn gemachtigde van Heer J. Kooijmans Dzn eigenaar gebouwen gelegen aan het Nieuwkerksplein 16, het eene verdieping inkorten der bestaande houten loods aldaar.
464 05-07-1897 van Strijsingel AANVRAAG. C. Kastelein, gemachtigde, eigenaar van de van Strijensingel, zoo nodig een tuipaal te lsan in de publieke straat voor den tijd van 14 dagen vanaf den 5 juli 1897 tot en met den 19 juli 1897.
465 08-07-1897 Prinsenstraat AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer J. van Santen eigenaar de Prinsenstraat, het opbreken der bestrating op de Keizershofkade tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
466 08-07-1897 Hellingen 25 KENNISGEVING. P. van Driel gemachtigde van den Heer C.H. Sunderman, eigenaar de Hellingen 25, het afbreken der heining muur en het bouwen eener nieuwe muur met toegang.
467 08-07-1897 Wijnstraat 51 AANVRAAG. H. van Randwijk, het plaatsen van een afschutting op de stoep van pand No. 51 aan de Wijnstraat voor 14 dagen vfanaf 8 Julij tot en met 22 Julij 1897.
468 08-07-1897 Voorstraat 330 AANVRAAG. P. van Driel, het plaatsen van eene schutting voor het pand a/d Voorstraat N. 330 ter oppervlakte van 9 m2 voor den tijd van 5 weken ingaande den 13 juli 1897.
469 09-07-1897 Schampersstraat AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer Aug. Bierens, eigenaar de Schampersstraat, het laten staan van de steiger zonder schutting tot het afvoegen van de voorgevel.
470 09-07-1897 Korte Kromhout ongenummerd AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van den Heer Aug. Bierens, eigenaar Korte Kromhout ongenummerd, het laten staan van den steiger zonder schutting tt het afvoegen van de voorgevel.
471 09-07-1897 Steenstraat 11 AANVRAAG. Carel A. Tenenti gemachtigde van de Weduwe E. Keuss, eigenaar de Steenstraat 11, het opbreken der straat tot 't ontstoppen van een riool.
472 08-07-1897 Achterhakkers 10 (Molen de Hazewindhond) AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van den Wel. Ed. Heer J.H. Lebret, eigenaar Achterhakkers Molen de Hazewind 10, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van de riolering.
473 09-07-1897 Korte Kromhout ongenummerd AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van de Heer Aug. Bierens, eigenaar het Korte Kromhout ongenummerd, het opbreken der bestrating tot het aansluiten der rioolspranten behoort bij de gezegelde aanvraag.
474 10-07-1897 Twintighuizen 34 AANVRAAG. M. Goedhart, gemachtigde van den Heer W. van Twist, eigenaar de Twintighuizen 34, het opbreken der straat achter genoemd pand tot hersteld van eene verstopping in het riool.
475 12-07-1897 Kromhout AANVRAAG. Z. van Schelt, het plaatsen van eene schutting aan het Kromhout ter oppervlakte van 34 M2 voor den tijd van drie maanden
476 13-07-1897 Nieuwstraat 49 AANVRAAG. W. Ploegers gemachtigde van L.H.H. Waterbeek, eigenaar Nieuwstraat 49, Het uithangen van een naambord met aanwijzing van bedrijf stoep breedte 115, ijzer van het bord 95, uit de stoep hoog 260.
477 14-07-1897 Joh. de Wittbrug AANVRAAG. P.J. Berthel, gemachtigde van de Ned. Bell Telephoon Mij eigenaar van palen gelegen aan de Joh. de Witbrug, het openbreken der bestrating aan de palen Joh. de Wittbrug tot het leggen van een telephoonkabel.
478 14-07-1897 Wijnstraat 21 AANVRAAG. Jan Rijkhoek gemachtigde van J. Wensch, eigenaar Wijnstraat 21, rijzing der dorpels en na de opbreking der thans aanwezige stoep van gemeentewegen het leggen van een trottoir.
479 14-07-1897 Vest AANVRAAG. J.C. Schotel, het plaatsen van 10000 waalsteen op de kade der Vest tegenover de Infirmerie ter oppervlakte van 10 M2 voor de tijd van 4 dagen.
480 14-07-1897 Schampersstraat 1 AANVRAAG. J.C. Schotel, gemachtigde van de Heer G.B. Rühle, eigenaar de Schampersstraat 1, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
481 14-07-1897 Dwarsgang 13 AANVRAAG. P. Kuiters eigenaar de Dwarsgang 13, het opbreken der straat ten einde een riool verstopping weg te nemen.
482 14-07-1897 Kunstminpad 20 AANVRAAG. Arie Boers Azn, gemachtigde van den Heer P.J. van Driel eigenaar Kunstminpad 20, de bestrating op te breken voor 't riool in orde te brengen
483 15-07-1897 Torenstraat 22 AANVRAAG. W.F. Kloot, gemachtigde van H. Breemer, eigenaar Toorenstraat Grag 22, het opbreken der bestraating om een privaat doortesteken.
484 15-07-1897 Oudenhovenstraat 8 AANVRAAG. N. Klaus gemachtigde van de Heer J.L. van Walraven, eigenaar Oudenhovenstraat 8, het opgraven van een riool voor bovengenoemd pand ten einde eene verstopping weg te nemen.
485 15-07-1897 Slikveld 6-8 KENNISGEVING. Josephus Klaus, eigenaar Slikveld 6-8, in den bestaanden voorgevel eenige kozijnen te verplaatsen en bij te plaatsen, en een bestaande achterkeuken gedeeltelijk aftebreken en, volgens teekening te verbouwen.
486 16-07-1897 Voorstraat 247 AANVRAAG. J. van Zuilichem eigenaar de Voorstraat 247, het plaatsen van een zeil.
487 16-07-1897 Groenmarkt 4 AANVRAAG. A. Pieters Jr, eigenaar de Groenmarkt 4, het plaatsen van een uithangbord.
488 16-07-1897 Corns. de Wittstraat 22 AANVRAAG. R. Spoel, huurder van de Corns. de Wittstraat 22, het uitsteken van een uithangbord.
489 16-07-1897 Korte Kromhout C3503 KENNISGEVING. Z. van Schelt, eigenaar Korte Kromhout C3503, het bouwen van 6 burgerwoningen en een bergloods voor hout.
490 19-07-1897 Voorstraat 301 KENNISGEVING. L.P. Mulders, gemachtigde van Huibert Kloosterman, eigenaar Voorstraat 301, Het omstreeks 1.20 Mt. opmetselen der achtergevel en het plaatsen van twee schuifkozijnen er in.
491 19-07-1897 Voorstraat 145 KENNISGEVING. J.C. Schotel gemachtigde van de firma J. Morks en Zoon eigenaar van de Voorstraat 145, het herstellen van het achtergebouw van genoemd pand uitkomend aan de Voorstraatshaven.
492 20-07-1897 Vrieseweg 14a AANVRAAG. Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer H.J. de Ruiter, eigenaar van de Vrieseweg 14a, het opbreken der straat tot het ontgraven en herstellen van een rioolsprant.
493 19-07-1897 Vriesestraat 13 AANVRAAG. Hendriks, Joh: Martinus, Huurder van het gebouw of erf gelegen aan Vriezestraat no. 13, een bord of aanwijzer aan genoemd pand te plaatsen.
494 20-07-1897 Voorstraat 145 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van de firma J. Morks en Zonen eigenaar de Voorstraat 145, het plaatsen van een steiger in de Voorstraatshaven tot het herstel van de achtergevel.
495 20-07-1897 Singel 79 KENNISGEVING. G. Booij gemachtigde van G.J. Roobol, eigenaar den Singel 79, het afbreken van een woonhuis.
496 22-07-1897 Noordendijk over de Groenedijk AANVRAAG. T.W. Vernes gemachtigde van P. van der Net eigenaar gebouw aan de Noordendijk over de Groenedijk, het plaatsen van een zonnezijl.
497 22-07-1897 Noordendijk over den Groenedijk AANVRAAG. T.W. Vernes eigenaar aan de Noordendijk over den Groenedijk, het plaatsen van een uithangbord hoogte uit den dak drie meter lengte der uithouwen 1.25 meter.
498 22-07-1897 Noordendijk over den Groenendijk AANVRAAG. P. van der Net, eigenaar aan de Noordendijk over den Groenendijk, het leggen eener Tradwar(?) ter bree(d)te aan de zijde van de in aanbouw zijnde panden van Geb. van Wel 1.2 M., en dan vervolgen volgens Rooilijn.
499 23-07-1897 Korte Kromhout ongenummerd AANVRAAG. W. Nooteboom egienaar het Korte Kromhout ongenummerd, verzoekt het leggen van een trottoir voor rekening der gemeente.
500 21-07-1897 Kalkhaven 5 KENNISGEVING. G. van Ardenne (architect) gemachtigde van Den A. Brand en Zn (Daniel Brand) eigenaar van Kalkhaven 5, het van binnen veranderen van het huis tot Graan(?)pakhuis en paardestal en het plaatsen van eenige kozijnen in de gevels volgens bij gaande teekening.
501 24-07-1897 Singel 180 AANVRAAG. A. van de Weg, eigenaar den Singel 180, het opgraven van een riool wegens verstopping.
502 24-07-1897 Spuiweg 48 (D2422) AANVRAAG OM ROOIING. H. van der Elst, gemachtigde van G. Koopman eigenaar gebouw aan de Spuiweg 48 (D2422)
503 24-07-1897 Spuiweg 48 KENNISGEVING. H. van der Elst, gemachtigde van G. Koopman eigenaar gebouw aan de Spuiweg 48, het uitbreken van de bestaande onderkoezijnen en het weder plaatsen van een nieuwe pui.
504 24-07-1897 - AANVRAAG. P.J. Berthel, gemachtigde van de Ned. Bell Telephoon Mij eigenares van palen gelegen in de gemeente Dordrecht, het open breken der bestratingen tot het onderzoeken der palen.
505 27-07-1897 Wijnstraat 121 KENNISGEVING. H.W. Veth Architect als gemachtigde van Wel Ed. heer C.J.J. Verbroek van N.B. eigenaar den Wijnstraat 121, Het tot kantoorgebouw inrichten van het aan het woonhuis oostwaarts grenzende Pand.
506 22-07-1897 Vriesestraat 74 AANVRAAG. Wed. C.W. Uhlhorn, gemachtigde van M. Mooij, Vriesestraat 74, het portlanden van het trottoir.
507 23-07-1897 Voorstraat 271 AANVRAAG. Gilles Hendrik v. Helden, gemachtigde van - eigenaar Voorstraat 271, het plaatsen van een uithangbord (vorm pince-ner(?)).
508 24-07-1897 Wijnstraat 51 AANVRAAG. H. van Randwijk, het plaatsen van een afschutting op de stoep van Pand No. 51 aan de Wijnstraat en wel vanaf 24 Julij tot en met Zaterdag 7 Augustus 1897. Groot 5 Meter 2.
509 24-07-1897 Spuiweg 56 KENNISGEVING. A. de Haas, eigenaar de Spuiweg 56, Het bouwen van eene verdieping op eene reeds bestaande enkele keuken, deze in te richten als de bestaande ten dienste der bovenwoning van voornoemd pand. (afgewezen)
510 26-07-1897 Visstraat 4 AANVRAAG. S. Bouman Jr gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap de Zwarte Ruiter, eigenaar Vischstraat 4, Het uithangen van een Gaslantaarn aan de Voorgevel.
511 26-07-1897 Hoge Bakstraat 18 AANVRAAG. K. Kruijmel gemachtigde van Wed. Bleidenstijn/Breitenstein, Huurster van Hoogenbackstraat 18, Het uithangen van twee zeiltjes voor de schuifkozijnen.
512 26-07-1897 Nieuwstraat 22 AANVRAAG. A. van Hulten, gemachtigde, het plaatsen van steen voor het pand No. 22 aan de Nieuwstraat waar voor in te nemen 6 M grond, van af 29 Juli tot en met 5 Augustus.
513 26-07-1897 Lange Breestraat 48 AANVRAAG. P. Rijken, eigenaar de Lange Breedstraat 48, het plaatzen van een stelling tot het doen vernieuwen gedeeltelijk van het dak.
514 26-07-1897 Lange Breestraat 48 KENNISGEVING. P. Rijken, eigenaar Lange Breedstraat 48, het vernieuwen gede(e)ltelijk van het dak.
515 26-07-1897 Steegoversloot 62 AANVRAAG. Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Wel Ed: Heer H.L. Werndly eigenaar Steegoversloot 62, Het opbreken der straat tot het ontgraven en herstellen van een riool op de gedempte gracht.
516 28-07-1897 terrein Knolhaven 10 AANVRAAG. C.J. Seijffert, gemachtigde de Heer P. Dolk, Het plaatsen van de vereischte schutting langs den voor en achtergevel van het terrein No. 10 aan de Knolhaven en wel vanaf 1 Augustus tot en met 30 September ter grootte van 20 vierkante meter.
517 28-07-1897 Torenstaat 3 AANVRAAG. F. van den Berg gemachtigde van L. Tarmond eigenaar Torenstaat 3, een uithangbord uithangen. Het is ongeveer een halve meter in 't vierkant en zal geplaatst worden boven de deur.
518 28-07-1897 Lange Breestraat 30 AANVRAAG. M. Goedhart, gemachtigde van Den Heer P. v.d. Krap, eigenaar van de Lange Breestraat 30, het plaatsen van een stijger bij den voorgevel om den gevel schoon te maken en daarna te cementen.
521 29-07-1897 Noordendijk 54 AANVRAAG. Gebr. Kes timmerlieden gemachtigde van den Heer A. Meijers, eigenaar Noordendijk 54, het verlengen van het houten gebouw.
520 29-07-1897 Voorstraat 301 AANVRAAG. V. Padlina gemachtigde van H. Kloosterman, eigenaar de Voorstraat 301, het plaatsen van een uitsteekende stelling aan de Havenzijde over te verrichten der werkzaamheden volgens de kenningsgeving.
519 28-07-1897 Wijnstraat 121 AANVRAAG. H. de Hartog gemachtigde, het plaatsen van een schutting voor het pand in Wijnstraat No. 121 groot twaalf meter en wel van af 2 Augustus tot 30 Augustus. (afgewezen)
522 30-07-1897 Merwekade 8 AANVRAAG. N. Klaus, het plaatsen van een steiger voor het pand No 8 aan de Merwekade tot het vernieuwen van het plafond van het balkon.
523 27-07-1897 Groenmarkt 53 AANVRAAG. L. van Dam, huurder van Groenmarkt 53, het uithangen van een reclamebord aan vermeld pand.
524 27-07-1897 Voorstraat 59 KENNISGEVING. Z. van Schelt gemachtigde van Mej. de Wed. P. de Roo, eigenaar de Voorstraat 59, Het afbreken van het bestaande en werderopbouwen van een nieuw woonhuis.
525 31-07-1897 Noordendijk 41 (Kijk over den Dijk), Lijnbaan KENNISGEVING. D.J. Kwak, gemachtigde van de firma van Dorser en Terhorst, eigenaar van de loodsen geegen aan de Noordendijk achter de Molen de Kijk over den Dijk 41, Het afbreken van die loodsen en het weder plaatsen bij de nieuwe fabriek van de Firma van Dorsser en Terhorst in de Lijnbaan alhier.
526 31-07-1897 Slikveld 8 AANVRAAG. J.C. Schotel, metselaar, gemachtigde van de heer Jos. Klaus, eigenaar het Slikveld 8, het plaatsen van een steiger voor de tijd van 3 weken tot het herstellen van de voorgevel.
527 02-08-1897 Nieuwbrug 6 AANVRAAG OM ROOIING. Mev. de Wed. J. de Koning, eigenaar Nieuwbrug 6, aan de Havenzijde.
528 02-08-1897 Nieuwbrug 6 KENNISGEVING. P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Mev. de Wed. J. Koning, eigenaar Nieuwbrug 6, Het maken van een kistdam voor beton bestorting op en lijn A-R en het storten van Brikken op de lijn B-C.
529 02-08-1897 Vriesestraat 7 AANVRAAG. J.F.H. van den Engh, gemachtigde van A. van der Hoeven, eigenaar Vriezestraat 7, te plaatsen een staande vlaggenstok in schuine richting.
530 04-08-1897 Gravenstraat 10 KENNISGEVING. Gebrs. de Bres gemachtigde A. de Jong eigenaar Gravenstraat 10, het verandere van een lichtkozijn tot een deurkozijn in de benedepui aan de voorgevel en het verlengen van de stoep trede. En het maken van een vrije opgang.
531 05-08-1897 Nieuwstraat 22 AANVRAAG. A. van Hulten gemachtigde, het plaatsen van een stijger voor het pand aan de Nieuwstraat No. 22 waar voor in te nemen 4 M grond van af 16 Augustus tot en met 6 September.
532 05-08-1897 Nieuwstraat 22 AANVRAAG. A. van Hulten gemachtigde C. Schillemans, eigenaar Nieuwstraat 22, het op breken der strraat om het riool van genoemd pand aan het Hooft riool aan te sluiten.
533 05-08-1897 Taankade 18 AANVRAAG. H. van Kammen gemachtigde van Mej. Voogd v/d Straaten eigenares van Taankade no. 18, het aanbrengen van een zonnezeil met rol.
534 06-08-1897 Spuiweg 56 KENNISGEVING. A. de Haas, eigenaar de Spuiweg 56, Het afbreken eener bestaande enkele keuken en het bouwen van eene dubbele keuken ten dienste der beneden en bovenwoning.
535 05-08-1897 - AANVRAAG. H.E. van der Kaa, gemachtigde van Gem. Zangersbond huurder van -, Het voor den dag van 12 Augustus plaatsen van 5 handwijzers met opschrift richting terrein zanguitvoering en wel op de zelfde plaatsen de tentoonstellingsborden.
536 07-08-1897 Gravenstraat 10 AANVRAAG. Gebrs. de Bres gemachtigde van A. de Jong, eigenaar Gravenstraat 10, Het verlengen van de stoep trede.
537 07-08-1897 Voorstraat 9 AANVRAAG. P.F. van Uden gemachtigde van den Heer P.J. van Driel, eigenaar de Voorstraat 98, Een opening maken in het trottoir voor het ontstoppen van de buis van het hemelwater.
538 08-08-1897 Beverwijkstraat 1 AANVRAAG. A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van het bestuur van het Gasthuis, eigenaar gebouw gelegen aan de Beverwijkstraat 1, Het oprebken van het trottoir ter ontstopping van een riool.
539 09-08-1897 Raamstraat 47 AANVRAAG. S. de Roo, gemachtigde van - verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het innemen van 4 M2 gront tot het plaatsen van een stelling aan het pant aan de Raamstraat No. 47 voor de tijd van 6 weken ingaande den 16 augustus.
540 09-08-1897 Blekersdijk 2e AANVRAAG. M.P. Boogert gemachtigde van P. van Driel, eigenaar Bleekersdijk 2e, zonnescherm uit te hange.
541 10-08-1897 Burgemeester de Raadtsingel AANVRAAG. J. Aljes en A. Barto gemachtigde van de Heer L. Brand eigenaar van Burgemeester de Raadtsingel, het slaan van en paal aan beide zijde van de brug tot tijdelijke ondersteuning van deze om later tot vernieuwing over te gaan.
542 10-08-1897 Houttuinen hoek Schuitenmakersstraat 2 AANVRAAG. P. van Driel eigenaar aan Houttuinen hoek Schuitenmakersstraat 2, het opbreken der straat tot onderzoek der riooleering wegens verstopping.
543 10-08-1897 Raamstraat 12 AANVRAAG. M. de Bruin gemachtigde den heer G. van Hemert/Heemert, eigenaar Raamstraat 12, het opbreken van een hard stenen tegel ten einde een verstopte afvoerbuis aan een gootsteeen te herstellen.
544 10-08-1897 Heerheijmansusistraat KENNISGEVING. J.C. Schotel gemachtigde van de Heer J. Metz eigenaar Heerheijmansusistraat, het afbreken van het gedeelte gevel en daarvoor gedeeltelijk vernieuwen van de gevel.
545 12-08-1897 Van Strijsingel 279 KENNISGEVING. G. Schouten en J.C. Schotel gemachtigde van - eigenaar erf gelegen aan de Van Strijsingel 279, het bouwen van een winkelhuis met bakekrij en bovenwoning en een Burgerwoonhuis.
546 12-08-1897 Van Strijsingel AANVRAAG. G. Schouten en J.C. Schotel gemachtigde van - het plaatsen van een steiger met schutting voor de in aanbouw zijnde huizen aan de Van Strijsingel ter oppervlakte van 18 M2 voor de tijd van zes weken te rekenen vanaf 25 Augustus.
547 12-08-1897 Noordendijk 52 KENNISGEVING. Gebrs. Kes timmerlieden, gemachtigde van den Heer A. Meijers eigenaar Noordendijk 52, het bouwen van een gebouwtje dienden tot werkplaats.
548 12-08-1897 Van Strijsingel 279 AANVRAAG OM ROOIING. G. Schouten en J.C. Schotel eigenaar den Van Strijsingel 279, twee huizen.
549 12-08-1897 Noordendijk 52 AANVRAAG OM ROOIING. Gebrs. Kes, Timmerlieden gemachtigd van den Heer A. Meijers, eigenaar den Noordendijk 52, een gebouwtje te plaatsen diende tot werkplaats.
550 13-08-1897 Kasperspad 21 Jan Rijkhoek, eigenaar Casperspad 21, opbreken eener bestrating tot het ontstoppen van een riool.
551 13-08-1897 Groenmarkt 61 AANVRAAG. Schulders en Tas gemachtigde van de Wed. C.J. Faure Schotel, aan de Groenmarkt 61, het uithangen van een zonne zeiltje.
552 13-08-1897 Knolhaven 36 AANVRAAG. A. Kooij gemachtigde van Den Heer K. Marang, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot 't plaatsen van een stelling voor 't pand van bovengenoemde Heer Knolhaven No. 36 alhier voor 't cementen der voorgevel.
553 14-08-1897 Torenstraat 26 AANVRAAG. H. Laagland gemachtigde van H. Bremer/Breemer, eigenaar Torenstraat 26, het plaatsen van een vlaggestok gedurende een tijdsverloop tot het huis door hem word bewoond.
554 14-08-1897 hoek der Buiten Kalkhaven AANVRAAG. J. Kooijman Lz gemachtigde van de W. Ed. Heer D. Brand, eigenaar aan den hoek der Buiten Kalkhaven, het plaatsen van eenige steigerhouten rond dat pand.
555 19-08-1897 Kromme Elleboog, Voorstraat 216 AANVRAAG. A. Das het innemen van 18 M2 van den openbare weg in de Kromme Elleboog [Blindenliedengasthuisteeg] achter den tuin van het pand aan de Voorstraat get. N. 216 voor het plaatsen van een houten loods vanaf 20 tot 27 Aug. 97.
556 16-08-1897 Lange Breestraat 6 AANVRAAG. D.J. van Rije gemachtigd van H. van IJsbergen eigenaar Lange Breedstraat 6, de 2 stoephekken welke gerooken zijn om de zelfe te maken.
557 17-08-1897 Lange Breestraat 13 AANVRAAG. P. Meijers, eigenaar de Lange Breedstraat no. 13, het opbreken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
558 19-08-1897 Wijnstraat 121 AANVRAAG. H. den Hartog, het plaatsen van een schutting voor het pand in de Wijnstraat nr. 121 waarvoor in te nemen 12 M2 grond van af 25 Augustus tot en met 21 September 897.
559 20-08-1897 Voorstraat 59 AANVRAAG. J.H. van Hoven en H.C. 't Hart, gemachtigde van Mej. de Wed de Ro(o), het plaatsen eener schutting aan de Voorstraat N. 59 beslaande 3 M2 vanaf 22 Aug. tot 26 Sept. '97.
560 23-08-1897 Varkenmarkt en Knolhaven AANVRAAG. C. Kastelein, eigenaar aan Varkenmarkt en Knolhaven, zoo noodig tuipalen te mogen slaan in de publieke/puplieke straat als boven genoemd voor de tijd van 14 dagen.
561 23-08-1897 1 Kunstminpad 20 AANVRAAG. Arie Boers Azn, gemachtigde den heer P.J. van Driel, eigenaar van 1 Kunstminpad 20, de bestrating op te breken ten einde een riool verstopping op te ruimen.
562 24-08-1897 Vleeschhouwersstraat 16rood AANVRAAG. G. Schouten gemachtigde van J. Fok eigenaar Vleeschhouwersstraat 16rood het opbreken der bestrating tot het herstellen van een riool ten behoeve van bovengenoemd pand
563 23-08-1897 Voorstraat 59 (G1060) AANVRAAG OM ROOIING. J.H. van Hoven & H.C. 't Hart, verzoeken belefd om Rooiing voor het pand van Mej.d e Wed. de Roo, aan de Voorstraat No. 59 (G1060).
564 25-08-1897 Kolfstraat 58 AANVRAAG OM ROOIING. C.J. Seijffert, gemachtigde van de Heer W. van Vugt, de Kolfstraat 58, een winkelpui aan den voorgevel.
565 25-08-1897 Kolfstraat 58 KENNISGEVING. C.J. Seijffert, gemachtigde van de Heer W. van Vugt, de Kolfstraat 58, Het plaatsen van een winkelpui aan de voorgevel van voornoemd pand.
566 27-08-1897 Kolfstraat 43 AANVRAAG. D. Krüger, gemachtigde van D. Krüger, eigenaar van de Kolfstraat 43, als het op breeken van de straat om een rijool verstopping weg te nemen.
567 27-08-1897 Hallincglaan 5 KENNISNEMING. Gebr. Kes Timmerlieden, gemachtigde den heer A. Mom, eigenaar de Hallincglaan 5, het inbreken van een deurkozijn en het steenen gebouw, en het daarvoor plaatsen van een brug.
568 27-08-1897 Vriesestraat 55 AANVRAAG OM ROOIING. H.E. van der Elst, gemachtigde van H. Houtgraaf, eigenaar van t gebouw aan de Friezestraat te Dordrecht 55, (H530), het restaureren van het pand.
569 27-08-1897 Vriesestraat 55 KENNISNEMING. H. van der Elst gemachtigde van H. Houtgraaf, gebouw gelegen aan de Friezestraat 55, Het restaureren van het pand aan de Friezestraat te Dordrecht.
570 27-08-1897 Hellingen 94 AANVRAAG. C. van der Net gemachtigde van Mevr. de Wed. Dooremans, eigenares van de Hellingen 94, het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
571 29-08-1897 Kromme Elleboog 35 AANVRAAG. J. Kooijmans gemachtigde van den Heer C. de Wit eigenaar Krommen Elboog 35(?), Het opbreken der bestrating ten einde eene verstopping uit het riool te verwijderen.
572 01-09-1897 Voorstraat 184 AANVRAAG. J.C. Schotel, metselaar, gemachtigd van den Heer S. Stolp eigenaar de Voorstraat 184, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
573 01-09-1897 Voorstraat 184 AANVRAAG. S. Stolp, eigenaar van Voorstraat 184, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in het riool.
574 02-09-1897 Sint Jorisweg 34 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde van den Heer F. Schellenbach eigenaar den Sint Jorisweg 34, het aansluiten van een rioolsprant op de gemeente riolering waarvoor de bestrating op te breken.
575 01-09-1897 Noordendijk 54 AANVRAAG. K. van Dongen gemachtigde van - het plaatsen van een stelling aan den Noordendijk voor het pand get. No. 54 voor den tijd van 4 weken oppervlakte 4 M2 vanaf 5 September.
576 02-09-1897 Riedijk 61 AANVRAAG. H.J. Wind huurder van de Riedijk 61, het plaatsen van een bord aan de gevelpin vooruitstekend 0.70 cm.
577 02-09-1897 Raamstraat 41 AANVRAAG. M. de Bruin, gemachtigde de heer N. v.d. Giesse eigenaar van de Raamstraat 41, het opgraven van een gedeelte straat op de Bagijnenstraat achter genoemd pand ten eindde een verstopt riool te herstellen.
578 02-09-1897 St. Jorisweg 3 AANVRAAG. A.P.H. de Vos gemachtigde van P.H. van Hoften eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 3, verzoekt dat van Gemeentewege het trottoir voor bovengenoemd pand geasphalteeerd wordt te gelijk en op de zelfde wijze als zulks voor het pand St. Jorisweg 5 geschiedde.
579 03-09-1897 Bagijnhof en Vriesestraat 68 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van Heeren Regenten van de Lenghenhof eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof & Vriezenstraat no. 68, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten va een rioolsprant waarvoor de bestrating op te breken in de gedempte gracht (Lenghenstraat).
580 03-09-1897 Binnen Walevest 61rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Heer D. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnenwalevest no. 61Rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opruimen van een verstopping in de riolering waarvoor de bestrating op te breken.
581 03-09-1897 Noordendijk C3445 AANVRAAG OM ROOIING. M. Daane gemachtigde van den heer J. Brand mr. metselaar te Dubbeldam, eigenaar de Noordendijk C3445, 2 burgerwoningen met bovewoningen volgens teekeningen.
582 03-09-1897 Noordendijk C3445 KENNISGEVING. M. Daane gemachtigde van den heer J. Brand eigenaar erf aan den Noordendijk sectie C3445 het bouwen van 2 burgerwoningen met bove woningen volgens bijgaande teekening ten oosten grensende aan den heer A. van den Wiel ten weste grensende aan den eher Greeve.
583 03-09-1897 Marienbornstraat 5 KENNISGEVING. M. Goedhart, gemachtigd van den Heer C. de Ruiter eigenaar de Marienbornstraat 56, het maken van een nieuwe voorgevel voorgenoemd pand aan nader op te geven rooilijn.
584 04-09-1897 Knolhaven en Varkemarkt 8-11 AANVRAAG. G.J. te Veldhuis, gemachtigd van de Wed. van der Hidde, eigenares van de gebouwen aan de Knolhaven en Varkemarkt 8-11, het schoren van de voorgevels van beide panden voor de tijd van drie weken.
585 06-09-1897 Kolfstraat 58 AANVRAAG. C.J. Seijffert, gemachtigd van de Heer W. v. Vugt, Het plaatsen van een schutting langs den voorgevel van pand No. 58 a.d. Kolfstraat vanaf 4 tot en met 11 Sept. 97. ter groote van 6 M2.
586 01-09-1897 Voorstraat 328-330 AANVRAAG. P. van Driel, gemachtigde van het verlengen der schutting huur van af 1 Septemb. tot 15 September 1897 voor de panden a/d Voorstraat N. 328-30 ter oppervlakte van 15 M2.
587 07-09-1897 Kasperspad 38 KENNISGEVING. L. Molendijk gemachtigde van K. Bothof eigenaar het Kasperspad 38, het uitbreken van een lichtkozijn en daarvoor in de plaatstellen van een deurkozijn.
588 08-09-1897 Voorstraat 360 AANVRAAG. K. van Dongen gemachtigde van den Heer van Mei eigenaar van de Voorstraat grensende Pelsestraat no. 360, het opbreken der straat ten einde een riool verstopping te herstellen van bovegenoemd Pand.
589 08-09-1897 Riedijk 60 AANVRAAG. Corns. Bonten Nz, eigenaar de Riedijk 60, het opbreken van de straat.
590 08-09-1897 Dijkstraat 10 AANVRAAG. G. Penners, gemachtigde van C.C. Arbouw, eigenaar de Dijkstraat 10, het opbreeken van de straat om een dakgoot aan te sluiten op het hoof(d)rijool.
591 (2x) 08-09-1897 Gevuldegracht 11 AANVRAAG. K. van Dongen, gemachtigde van den Heer J. Kemp eigenaar de gevulde gracht 11, het door de gemeente te maken van een nie(u)we stoep voor bovegenoemd Pand. (vervallen)
592 08-09-1897 Vrieseweg KENNISGEVING. J.C. Jonkers gemachtigde van de Metaalwarenfabriek Nederland, eigenaar van Vriezeweg, het vergroote van een bergloods.
593 09-09-1897 Lange Breedstraat 31 KENNISGEVING. C.J. Seijffert, gemachtigde van de Heer A. van Dijl, eigenaar gebouw aan de Lange Breedstraat no. 31, Het plaatsen van een pakhuisdeurkozijn a/d voorgevel van genoemd pand.
594 09-09-1897 Ferdinand Bolsingel 103 AANVRAAG. W.F. Kloot gemachtigde van B. van Buul eigenaar Ferdinand Bolsingel 103, het op breken der bestraating om een buis aantesluiten van Hemelwater.
595 09-09-1897 Torenstraat 38 AANVRAAG. T.G. van der Elst, eigenaar de Torenstraat 38, het opbreken der straat voor het wegruimen van een rioolverstopping.
596 10-09-1897 Kromme Elleboog 21 en 23 AANVRAAG. W.F. Kloot gemachtigde van R. van Es huurder van Kromme Elboog 21 en 23, het opbreken der bestraating om een riool doortesteken op de geslooten grag aan de Lindestraat.
597 10-09-1897 Singel 192 AANVRAAG. Adrianus van de Weg, gemachtigde van - eigenaar van den Singel 192, het opgraven van een riool wegens verstopping.
598 10-09-1897 Voorstraat 256 AANVRAAG. L. Molendijk gemachtigde van C.E. Braun, eigenaar Voorstraat 256, de straat te mogen opbreken om een riejool te herstellen wegens verstopping van farcalien en hemelwater.
599 10-09-1897 Burgemeester de Raadtsingel 15 KENNISGEVING. Schulders en Tas, gemachtigde van de Wed. A.F.D. Planken, eigenares van gebouwen aan de Burgemeester de Raadtsingel 15, het maken van een Brug voor toegang naar de nieuw gebouwde huizen.
600 10-09-1897 Singel 77 KENNISGEVING. Schulders en Tas, gemachtigde van de Wel Ed. Heer F.C. Deking Dura, eigenaar de Singel 77, het maken van een heining muur op heifundering en het verlengde van den bestaande heining muur.
601 10-09-1897 St. Jorisweg 37 KENNISGEVING. Schulders en Tas, gemachtigde van Mr. J.C. Stoop eigenaar aan de St. Jorisweg 37, het vernieuwen van den bestaande heining langs het Kasperspad.
602 10-09-1897 Pelserstraat 16 KENNISGEVING. A. van Beek gemachtigde van G. Huis eigenaar de Pelserstraat 16, het doen uitbreken van een deur en twee lichtkozijnen in en voorgevel en daarvoor weder inmetselen evenzooveel dito nieuwe kozijnen.
603 10-09-1897 Knolhaven 10 AANVRAAG. C. Kastelein, het afzetten van de Knolhaven voor het pand no. 10 aldaar vanaf Maandag 13 September tot en met Woensdag morgen 15 September 1897.
604 10-09-1897 Kolfstraat 45 AANVRAAG. J. Bosman gemachtigd van den Heer Seijffert, eigenaar de Kolfstraat 45, het opbreeken der straat ten einde een riool verstopping weg te nemen.
605 11-09-1897 Kasperspad 80 AANVRAAG. G. Penners, gemachtigde van J. Sasselet [van Chastelet] eigenaar Kasperspad 80, het op breeken van de straat om een rijool verstopping wegtenemen.
606 10-09-1897 Bagijnhof 24 KENNISGEVING. L.P. Mulders gemachtigde van den Heer J.K. Spoel eigenaar van Bagijnhof 24, het afbreken der voorgevel tot op den puibalk, de kap en 1e verdieping af of uitbreken en het weder opbouwen.
608 14-09-1897 Voorstraat 322 AANVRAAG. J. van Driel gemachtigde van mevr. de Wed. K. de Wijs eigenares van de Voorstraat 322, Het opbreken der straat (Kleine Spuistraat) tot aansluiting der riolen van voornoemd nieuw gebouw pand aan eene bestaande spuitleiding.
607 14-09-1897 Torenstraatje 30 AANVRAAG. Josephus Klaus, gemachtigde van H. de Ridder eigenaar het Torenstraatje 30, den dorpel van het deurkozijn te vernieuwen en zooveel noodigd te rijzen en daartoe de kantlaag van het trottoir op te nemen.
609 13-09-1897 Noordendijk AANVRAAG. Gebr. van Wel, het plaatsen van een steiger met schutting van de in aanbouw zijnde huizen aan den Noordendijk waarvoor in te nemen 21 M2 grond vanaf 13 September tot 18 Sept.
610 14-09-1897 Augustijnenkamp 3 KENNISGEVING. P. van Driel gemachtigde van de Heer J.Ph. Redert eigenaar gebouw de Augustijnenkamp 3, Het uitbreken van een raamkozijn aan de voorgevel en het daarvoor plaatsen van een deurkozijn.k
611 16-09-1897 Singel 69 AANVRAAG. J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van de Heer N. Reus Pz eigenaar aan de Singel 69, het opgraven der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
612 17-09-1897 Stoofstraat 1 AANVRAAG. J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J. Seiffert eigenaar de Stoofstraat 13, het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
613 17-09-1897 Knolhaven 10 AANVRAAG. C. Kastelein het afzetten van de Knolhaven tegenover het pand no. 10 voor het verrichten van eenig heiwerk aldaar vanaf Vrijdag middag 17 Sept. tot en met Zaterdag middag 18 Sept. 97.
614 17-09-1897 Latourpad 134a,b,c KENNISGEVING. D.J. Kwak gemachtigde van Wed. H. van der Hil, eigenaar van de gebouwen aan het Latoerpad 134a,b,c enz Het repareren van de kappen der huizen, en het aanbrengen van gooten tot afvoer van hemelwater.
615 17-09-1897 Steenstraat 22 AANVRAAG. J.C. Schotel, metselaar, gemachtigde van de Wel Edel Heer J. Gaastra Bz, eigenaar de Steenstraat 22, het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering liggen in de Kolfstraat.
616 17-09-1897 Vrieseplein 7 AANVRAAG. J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Wel Edel heer J. Gaastra Bz, eigenaar het Vriezenplein 7, het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering.
617 17-09-1897 Toulonselaan 28 AANVRAAG. M. Kranendonk gemachtigde van de Erve Wed. J. de Heer eigenaar de Toulonsche Laan 28, Het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen een verstopping aan het riool voor bovegenoemd pand.
618 18-09-1897 Aardappelmarkt AANVRAAG. P.A. van Rije en Zn het opslaan van haar materialen voor en oppervlakte van 25 M2 van 21 Sept tot 5 October a/d Aardappelmarkt.
619 21-09-1897 Spuiweg 48 AANVRAAG. Z. van Schelt, het plaatsen eenen schutting Spuiweg 48 groot 10 M2 voor de tijd van een week of 6 dagen.
620 21-09-1897 Kasperpad 38 KENNISGEVING. L. Molendijk gemachtigde van K. Bothof, eigenaar het Kasperpad 38, Het bij bouwen van eene keuken achter zijn wooning.
621 20-09-1897 Kromhout AANVRAAG. Z. van Schelt, het opslaan van bouwmaterialen tegenover en in aanbouw zijnd pand in het Kromhout, ter oppervlakte van 10 M2 vanaf den 21 September tot en met 5e October 1897.
622 21-09-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. J.P. Waals, gemachtigd van de heer P. van Vliet, Het plaatsen van eene schutting voor het in aanbouw zijnde pand K. Kromhout naast de Heer Crowin [Croin] pand No. 1 vanaf 1 Sept. tot 15 Oct. 1897.
623 21-09-1897 Kasperspad 38 AANVRAAG. L. Molendijk gemachtigde van K. Bothof, eigenaar het Kasperspad 38, De straat te moogen opbreken om een riool te mogen aansluiten aan het gemeenteriool dienden tot afvoer van fancalien, hemel- en gootsteenwater.
624 21-09-1897 Lindegracht ongenummerd KENNISGEVING. A.J. Bekkers eigenaar aan de Lindegracht ongen., het bouwen van een benedenhuis met bovenwoning
625 21-09-1897 Lindegracht ongenummerd (H1503) AANVRAAG OM ROOIING. A.J. Bekkers eigenaar aan de Lindegracht ongen. (H1503), een boven en bene(n)den huis
626 22-09-1897 agter de Nieuwkerk 4 AANVRAAG. W. Louwman, gemachtigde van Mejufvrouw wed. J. Kriens, eigenaar aan agter de Nieuwkerk 43, om de straat voor gemeld pand op te breken ten einde de verstopping in het prievaatsprant weg te nemen.
627 23-09-1897 van Hoogstratensingel AANVRAAG OM ROOIING. gemachtigde van Den Wel Ed. Heer F.C. Deking Dura, eigenaar de van Hoogstraten Singel
628 23-09-1897 Singel 178 AANVRAAG. H. Jansse Clausing, gemachtigde O. Bloembergen, eigenaar Singel 178, het openbreken der straat tot het nazien van een verstopt riool.
629 23-09-1897 Voorstraat 59 AANVRAAG. Van Hoven en 't Hart, verlenging van de schutting staande op de Voorstraat No. 59 beslaande 3 M2 tot 17 Oct. '97.
630 24-09-1897 Vrieseweg 14 AANVRAAG. J.C. Schotel de Maatschappij Nederland, eigenaar de Vrieseweg 14, het opbreken der bestrating tot het ontstoppen van een riolering.
631 24-09-1897 Wijnstraat 119 AANVRAAG. J.C. Schotel gemachtigde de Wel Ed. Heer C.J.J. Verbroek van N:B: eigenaar de Wijnstraat 119, het opbreken der stoep tot het in orde brengen deer riolering.
632 24-09-1897 Marienbornstraat 56 AANVRAAG. M. Goedhart, het plaatsen van een stijger tot het bouwen van een nieuwe voorgevel Marienbornstraat N. 56 en een schutting vanaf maandag 27 September tot maandag 18 October. 3 vierkante meters.
633 24-09-1897 - 24 AANVRAAG. V. Padlina, het plaatsen van een schutting voor het pand no. 24 waarvoor in te nemen 6 M2 grond vanaf 27 September tot en met 18 October 1897.
634 27-09-1897 Blindeliedengasthuisteeg 2 AANVRAAG. A.J. Zwart gemachtigde van H.J. Vaarties, eigenaar Blindeliedengasthuisteeg 2, het opgraven van een verstopt riool om weerder te herstellen.
635 24-09-1897 Gevuldegracht 2 AANVRAAG. P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Kuipers eigenaar Gevolde gracht 2, het opbreken van de straat voor het voornoemde huis tot het maken van een riool uit voornoemde huis.
636 28-09-1897 van Strijsingel AANVRAAG. Jacobus Johannes van Sluisdam, de van Strijsingel, het opbreken der straat voor aansluiting der rioolen.
637 28-09-1897 Dolhuisstraat 8 AANVRAAG. J.H van Hoven & H.C. 't Hart, gemachtigde L. Rijkhoek, het plaatsen een schutting beslaande 5 M2 voor den tijd van twee weken vanaf 28 Sept. tot en met 12 Oct. 1897 aan De Dolhuisstraat No. 8
638 39-09-1897 Nieuwehaven hoek Aardappelmarkt AANVRAAG. P.A. van Rijen en Zn, het plaatsen van een leisting(?) voor afsluiting van een riool van dezelve ter oppervlakte van 1 M2 in de Nieuwehaven hoek Aardappelen markt van 30 Sept. tot 13 October. (belasting f 1-; dat verder het afdammen zal geschieden volgens aanwijzing van en in overleg met de Directeur van gemeentewerken, moetende de afdamming voor of op 13 october 1897 geheel zijn weggetuimd, terwijl het opruimen der dammen moet geschieden geheel ten genoege van de Directie van Gemeentewerken)
639 01-10-1897 van Strijsingel AANVRAAG. De ondergeteekende Jacobus Johannes van Sluisdam aannemer, van de gebouwen (of erf), gelegen an de Van Streij Singel wenschende de navolgende werken te verrichten, als: door het wegbreken der schutting de steigerhouten nog eenigeen tijd te moogen laten staan tot dat het voegwerk is afgeloopen dat einde November zal zijn geschied.
640 01-10-1897 van Altenastraat AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, gemachigde van de Heeren eigenaars van de erven gelegen aan de van Altenastraat, het opbreken der straat aan de Toulonschelaan ten Einde het schoonmaken van het riool in bove genoemde straat.
641 01-10-1897 Singel of Breedeweg 2 AANVRAAG. J. Bosman gemachtigde van Den Heer A.H. van de Weg, eigenaar Singel of Breedeweg 2, het maken eener brug over de sloot en het maken eener loods op zijn terrein.
642 01-10-1897 Wijnstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende L. van Rhijn als gemachtigde van Den Heer A. Drughorn, eigenaar de Wijnstraat 17, Het Plaatsen van een bord aan de voorgevel als Depot van de Broodbakkerij Flora. (geen tekening overlegd)
643 01-10-1897 Sarisgang 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Rombout gemachtigde van P.W. Bothof eigenaar van Sarisgang 9, het vergrooten van een keuken, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
644 01-10-1897 Voorstraat 282-284 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van de Hr. J. Verschuur Pzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 282-284 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een Pui en het vergrooten der winkel, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
645 01-10-1897 Voorstraat 282-284 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van de Hr. J. Verschuur Pzn eigenaar van 't erf gelegen aan de Voorstraat No. 282-284, te plaatsen een Pui.
646 30-09-1897 Singel 11 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van den Heer A.C. Tewe eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis en houten pakhuis, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
648 02-10-1897 Lijnbaan KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. VETH, Architect als gemachtigde van de Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz [= de Meterfabriek] te Parijs eigenaar van het erf, gelegen aan de Lijnbaan voor het Fabrieksterrein der Firma v. Dorsser en Terhorst, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen eener Gasmeterfabriek met bijbehoorende Kantoren, en woningen voor meesterknecht en concierge, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
647 02-10-1897 Lijnbaan AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Johannes Cornelis Schotel, Gemachtigde van de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz eigenaar van de Lijnbaan, op dat erf een fabriek met kantoorlokalen en directeurswoning.
650 04-10-1897 Vriesestraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van H. Houtgraaf, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot: het plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 6 vierkante meter voor den tijd van 6 weken voor het pand in de Vriezestraat No. 5 ingaande 5 October.
651 29-09-1897 Korte Kromhout naast 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Joh.P. Waals gemachtigde van de heer P. van Vliet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Kromhout naast No. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreeken van den straat tot het aansluiten van een riool op het Gemeenteriool.
652 02-10-1897 Varkenmarkt 5 en 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende Cornelis Bothof te Zwijndrecht gemachtigde van Dirk de Jong eigenaar van de gebouwen gelegen aan de Varkenmarkt 5 en 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van bovenstaande panden daarvoor te plaatsen een smederij met twee Bovenwoningen, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
653 02-10-1897 Varkemarkt 5 en 7 (F1144-F1145) AANVRAAG OM ROOIING, Cornelis Bothof te Zwijndrecht gemachtigde van den Heer Dirk de Jong te Zwijndrecht, eigenaar de Varkemarkt 5 en 7 (F1144 en 1145), een smederij met twee bovenwoningen.
654 05-10-1897 Augustijnenkamp 37 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van A. Gennes [A. Gennisse], eigenaar van Nougestijnkamp no. 37, tot het doortrekken van rotwar[trottoir] voor de Gemeente.
655 05-10-1897 Noordendijk benededijks 74A AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk benededijks no. 74A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolen vraagt daartoe, [onder overlegging de gevorderde teekeningen] de vereischte vergunning.
656 05-10-1897 Aardappelmarkt AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon verzoekt vergunning tot het opslaan van bouwmaterialen voor een oppervlakte van 40 M2 van 6 October tot 19 October a/d Aardappelmarkt.
657 06-10-1897 Knolhaven 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van [de heer P. Dolk] verzoekt vergunning tot Het instand houden van bestaande schutting voor en achter het pakhuispand a/d Knolhaven No. 10 en wel vanaf 4 October tot en met 6 December 1897 ter grootte van 20 M2.
658 07-10-1897 Matthijs Balenstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van de Heer Valke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor beleefdelijk een voorloopige vergunning
659 07-10-1897 Vriesestraat 57 AANVRAAG. De ondergeteekende Abraham van Dam gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een ijzer om eenig borstelwerk aan te hangen, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
660 07-10-1897 Grotekerksbuurt 15 KENNISGEVING. De ondergeteekende Nicolaas Klaus gemachtigde van het R.K. Parochiaaal Armbestuur eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Grootekerksbuurt no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een gebouw ingericht voor broodbakkerij met Oven, in de tuin van het St. Jacobsgesticht Groote Kerksbuurt No. -. geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
661 08-10-1897 Vriesestraat 71 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.P. van Well gemachtigde van H. Hombroek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 71, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: get herstellen van een heining langs de Gendempte gracht aan de agterzijde heeft daarvan, kennis.
662 08-10-1897 Lindegracht AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers verzoekt vergunning tot het plaatsen van een steiger ten dienste van het bouwen van een huis a/d Lindegracht ter groote van 12 vierkante Meter vanaf 11 october tot 11 November.
664 08-10-1897 Steegoversloot 74 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes gemachtigde van de heer G. Logger eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van Gemeentewegen portland cementen van den troittoir van genoemd pand vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
665 08-10-1897 Schampersstraat 50 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer van Wijnen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Schampersstraat no. 50, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat van genoemd pand op te breken ten einde eene verstopte afvoerbuis van hemelwater te herstellen vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
666 09-10-1897 Singel 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van A.H. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een steene loods achter bovenbedoeld pand, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
667 09-10-1897 Singel 2 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van A.H. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een toegangsbrug tot het terrein van bovenbedoeld pand, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. (Afgewezen)
668 01-10-1897 Toulonselaan KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Bozuwa eigenaar van het erf gelegen aan de Toulonschelaan, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van twee winkelhuizen met vrijje beneede en bovewooningen, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
669 01-10-1897 Toulonselaan AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G. Bozuwa eigenaar van Toulonschelaan (K..).
669 09-10-1897 Vriesestraat 95 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer J. van Kuik eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezenstraat no. 95, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een verstopping in het riool te herstellen aan de Lengestraat [Lenghenstraat], vraagt daartoe de vereischte vergunning.
670 12-10-1897 Knolhaven AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon verzoekt vergunning tot het plaatsen van steen op de Knolhaven groot 17 m2 van 12 October tot 25 October.
671 13-10-1897 Vrieseweg 92 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Zwart gemachtigde van P. Breedveld eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een verstop(t) riool om weder te herstellen, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
672 13-10-1897 Augustijnenkamp 16 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Augustijnenkamp no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het onderzoeken van een verstopt riool.
673 14-10-1897 Bleijenhoek 8 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van mejuffrouw de weduwe A.G. Boet eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Ade Bleijenhoek no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte grond achter genoemd pand ten einde een verlate riool te herstellen dienden tot afvoer van hemel en gootsteenwater.
674 14-10-1897 Korte Kromhout 76 AANVRAAG. De ondergeteekende E. Septer gemachtigde van de heer W. Schampers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Kromhout no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een houten gebouwtje tot stalling van een hit en berging van hooit etc, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
675 14-10-1897 Raamstraat 41 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde van Mej. Wed: L. Kerkhofs eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het stellen van een nieuwe schutting in den ebstaanden rooilijn aan de zijde van de Bagijnestraat, vraagt daartoe [onder overlegging der gevorderde teekeningen) de vereischte vergunning.
676 14-10-1897 Pelserstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende L. van Rhijn gemachtigde van Den Heer van Eik eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Pelserstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: aan de voorgevel boven de deur van het pakhuis een bord te plaatsen voor brandstoffen, vraagt daartoe [onder overlegging der gevorderde teekeningen) de vereischte vergunning.
677 15-10-1897 Voorstraat 265 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van Den Heer J.P. Berck eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 265, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestaande pui volgens teekening te veranderen, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
678 15-10-1897 Dolhuisstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Molendijk gemachtigde van L. Rijkhoek verzoekt vergunning tot het plaatsen van een stijger in de Dolhuisstraad No. 8 voor het afvoegen van dien gevel voor den tijd van 12 dagen.
679 15-10-1897 Noordendijk 54 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van A. Meijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde het aansluiten van en riool uit bove(n)genoemd pand.
680 15-10-1897 Steenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende P.H. de Bres eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Steenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gemaakt
681 16-10-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt verzoekt vergunning tot verlenging der tijd van vier weken voor de schutting bestaande in het Korte Kromhout.
682 16-10-1897 Kromhout 154 AANVRAAG. De ondergeteekende August Rijkhoek gemachtigde van S. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. 154, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van het riool op de straat om het door te steken, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
683 16-10-1897 Lindegracht 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers verzoekt vergunning tot het innemen van 8 M2 grond tot het oplsaan van bouwmaterialen a/de Lindegracht t/over het pand no. 7 vanaf 17 October tot en met 15 November 1897. (belasting f 3,20)
684 18-09-1897 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hendrik Albertus Korthals gemachtigde van de Levens Verzekerings Mij Dordrecht, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan van Strijsingel, no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van 10 Heerenhuizen, geeft daarvan onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
685 16-10-1897 Handelskade AANVRAAG. De ondergeteekende D. Hins, timmerman gemachtigde van de Mij Nederland (Maatschappij Nederland, directeur Johannes de Jonge] eigenaar van de gebouwen aan de Handelskade, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk plaatsen van een houten gebouw tegen de achterzijde van de bestaande gebouwen, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
686 16-10-1897 Handelskade KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Hins timmerman gemachtigde van de Mij Nederland eigenaar van de gebouwen en erf gelegen aan de Handelskade, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk plaatsen van een houten gebouw tegen de achterzijde van de bestaande gebouwen.
687 18-10-1897 Nieuwstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van mejuffr. Wed. A. v.d. Tak eigenaar van de gebouwen en erf gelegen aan Nieuwstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen eener stelling op de straat tot 't repareren van de kroonlijst.
688 20-10-1897 Raamstraat 39 AANVRAAG. De ondergeteekende Th. Hagenberg eigenaar van de gebouwen en erf gelegen aan Raamstraat no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het stellen van een nieuwe schutting in de bestaande rooiklijn aan de zijde van de Bagijnstraat vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
689 20-10-1897 Korte Kromhout 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van de Heeren Croin en Reus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afsluiten van een gang van den publieken weg weg tussen de panden der H.H. Croin en Reus en den Heer - door het plaatsen van een heining met staande kraalschroten met deklijst en plint ter breedte van 2 Meter, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
690 20-10-1897 Voorstraat 279 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van den heer P. Bouman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 279, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der utistekende uitstalkas(t) en de Pui te bekleden met Pilusters, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
690 20-10-1897 Kromme Elleboog 24 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Degens Hz [Vriesestraat 47] eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromme Elboog no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken een gedeelte straat op de gedempte gracht tusschen de Kromme Elboog en Kolfstraat zijnde door het verstopen van een riool.
690 20-10-1897 Achter de Nieuwkerk 13-14-15 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van D. Monte en van Es eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan achter de Nieuwkerk 13-14-15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgraven van een riool om het zelve te rapareren aanwezig voor bovengenoemde panden zoo het langer nooit duren dan een dag te zorgen dat het gerepareerde weder is aangevuld.
691 20-10-1897 Korte Kromhout 14 AANVRAAG. De ondergeteekende H.G. Bergman, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Kromhout no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een nieuw riool en het aansluiten daarvan op de hoofdleiding.
692 21-10-1897 Singel 180 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 180, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool.
693 21-10-1897 Knolhaven 10 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van P. Dolk en Zoon, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Knolhaven no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het leggen van een riool.
694 21-10-1897 Raamstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de Heer J. Brouwers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat op de Bagijnenstraat achter genoemd pand ten einde een verstopt tiool te herstellen.
695 21-10-1897 Botjesstraat 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van P. van der Wal, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Botjesstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vermaken van de pui volgens bijgaande tekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
696 21-10-1897 Wilgenbos 17 KENNISGEVING. De ondergeteekende Petrus Looman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Willigenbosch no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene houtloods van steen?, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
697 22-10-1897 Binnen Walevest 22 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. v.d. Schouw gemachtigde van de Heer C. van Waaldijk van Doorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan pakhuis Binnen Walevest no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van een oud inrijkozijn en weder ter zelfde plaats in stellen van een nieuw kozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
698 22-10-1897 Bagijnhof 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. de Vries gemachtigde van den Heer P. Wagenaar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het wegbreken der onderpui en het daarvoor in plaats stellen van een nieuwe pui voglens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
699 22-10-1897 Augustijnenkamp 62 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van W. Venus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om het bestaande deurkozijn uittebreken en te vervangen door een grooter deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
700 23-10-1897 Botjesstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, het innemen van 6 M2 grond in de Botgensstraat tegen het pand no. 3 voor het plaatsen van een schutting en wel vanaf den 28 october tot den 11 November 1897.
701 23-10-1897 Toulonselaan 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende A.A. van Altena gemachtigde van De Hr. van Arbeiderswoningen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van een gedeelte schoeiing langs de Toulonschelaan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
702 28-10-1897 Oudenhovenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A.J. van Velzen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Oudenhovenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het herstellen van een rioo; vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
703 28-10-1897 Krommen Elleboog 30 AANVRAAG. De ondergeteekende J. de Rek, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Krommen Elleboog no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat op de gracht.
704 28-10-1897 Dubbeldamseweg 32 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den heer J. van Es eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamseweg no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool verstopping weg te nemen.
705 28-10-1897 Voorstraat 282-284 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis, het plaatsen van een schutting voor de Panden No. 282-284 aan de Voorstraat eigenaar den Heer Verschuur groot 9 Meter voor de tijd van 3 weken vanaf 29 October.
706 28-10-1897 Aardappelmarkt AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van steen op de Aardappelmarkt voor een oppervlakte van 15 M2 van 30 October tot 19 November.
707 29-10-1897 Aardappelmarkt AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het opslaan van bouwmaterialen voor een oppervlakte van 15 m2 van 29 october tot en met 28 november op de Aardappelmarkt. (belasting f 4,50)
708 28-10-1897 Bagijnenstraat 47rd AANVRAAG. De ondergeteekende J. Haksteen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnenstraat no. 47rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van Gemeentewege van een trottoir voor bovengenoemd pand.
709 28-10-1897 Breedstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende L. van Rhijn gemachtigde van de Wed. Dubois, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Breedstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een bord an de voorgevel te plaatsen als depothouder van de broodbakkerij Flora, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
710 29-10-1897 Voorstraat 265 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, het plaatsen van een schutting voor het pand a/d Voorstraat no. 265 en daartoe 5 M2 gemeentegrond in gebruik te nemen van af 29 October tot en met 6 November 1894.
711 29-10-1897 Kromme Elleboog 16 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mev. de Wed. A. Ridderhof eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Krom elboog no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat op de gedempte gragt tot hertel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor beleefdelijk een voorloopigen vergunning.
712 29-10-1897 Singel 111 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten verzoekt vergunning tot het tijdelijk plaatse van een afschutting voor het te verbouwen pand aan de Singel No. 111 voor den tijd van vier wegken ingaande 1 November 1896 ter groote van 6 m2.
713 29-10-1897 Verlengde Schampersstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende N. en J. van Wel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Verlengde Schamperstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en riool in orde te bengen.
714 29-10-1897 Riedijk KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Bozuwa gemachtigde van J.A. Fransen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een lichtkozijn en wederplaatsen van een deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
715 29-10-1897 Vriesestraat KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. Tollens C.Hz., eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: eene verdieping te maken boven de bestaande werkplaats en het maken van een balkon, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
716 29-10-1897 Vest (badhuis) KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Commissie tot oprichting van een Volksbadhuis [Departement Maatschappij tot Nut van 't Algemeen], huurder van het erf gelegen aan Vest ongenummeerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Badhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
717 29-10-1897 Sarisgang 9 AANVRAAG. De ondergeteekende Ph. Bothof, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Sarisgang no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat in de Sarisgang voor het maken van een rioolaansluiting.
718 39-10-1897 Groenmarkt 61 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van de Wed. Faure Schotel, wonende Groenmarkt no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een reclamebord.
719 01-11-1897 Voorstraat 425 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Spiering gemachtigde van C.A. v.d. Straaten, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 425, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het aan de voorgevel ophangen van een ijzeren Naambord, hoogte uit de trottoir 3 Meter onderkant bord, blijft binnen de trottoir. (In genoemd pand is 't bord aanwezig)
720 01-11-1897 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa gemachtigde -, Het plaatsen van eene schutting voor het terrein aan de Tolonschelaan te Dordrecht voor den tijd van drie maanden waarvoor in te nemen 25 M2.
721 02-11-1897 Korte Breestraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende August Rijkhoek gemachtigde van de Heer A. v.d. Berekamp, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Korte Breestraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat ten einde en riool door te kunnen steken.
722 03-11-1897 Singel 200 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 200, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool wegens verstopping.
723 05-11-1897 Hallinglaan 5 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebr. Kes Timmerlieden gemachtigde van den Heer A. Mom, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hallinglaan no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bijbouwen van een tuinkamer, keuken en twee kamers boven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
724 05-11-1897 Stoofstraat 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van A. de Leeuw, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stoofstraat uitkomende a/d ged. gracht no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een keukentje in verband met de bestaande woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
725 06-11-1897 Lijnbaan Gasmeterfabriek AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het plaatsen van een steiger voor den tijd van twee maanden aan de Lijnbaan voor de in aanbouw zijnde Gasmeterfabriek ter oppervlakte van 40 m2.
726 08-11-1897 Vest (Volksbadhuis) AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijmans Lzn, het plaatsen van eener afscheiding rond het te bouwen Volksbadhuis met een kalkloods en Directie keetje ter grootte van 30 vierkante Meter voor den tijd van zes weken.
727 08-11-1897 Knolhaven 8 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mejufvrouw wed. G. van der Hidde, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Knolhaven no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat op te breken ten einde de verstopping in het riool op te ruimen.
728 08-11-1897 Wijnstraat 75 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer H.C. Wüst eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 75, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het daarstellen van een bergplaats in den tuin, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
729 08-11-1897 Augustijnenkamp 1 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije gemachtigde van P. Bouman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Augustijnenkamp 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool.
730 08-11-1897 Voorstraat 265 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, verlenging v/h plaatsen der schutting voor het pand a/d Voorstraat no. 265 met in gebruik neming van 5 M2 gemeentegrond vanaf 7 tot 13 November 1897. (belasting f 0.50)
731 10-11-1897 Wilgenbos AANVRAAG. De ondergeteekende Albers Co-operatieve Creameries Ltd/Limited eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Willigenbosch, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het maken van een rioolaansluiting ten behoeve van boven bedoelde fabriek.
732 11-11-1897 Riedijk 36 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, gemachtigde van de Heer J.H. Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van het riool op de gedempte gracht achter de Riedijk ten einde eene verstopping weg te nemen.
733 11-11-1897 Noordendijk 74G AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, gemachtigde van A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk no. 74G, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering.
734 12-11-1897 Vriesestraat 78 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni, gemachtigde van G.H. Tollens, vergunning tot plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 4 M2 voor het pand aan de Vriesestraat N. 78 voor de tijd van 3 weken vanaf 22 November tot 13 December 1897.
735 12-11-1897 Wijnstraat 107 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van A.Th. Jansen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 107, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van de voorgevel door inplaats der twee onderste lichtkozijnen een deurkozijn te plaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
736 12-11-1897 Straatweg AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van J. van der Hoeven, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Straatweg kadaster K 157/58, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het veranderen van eene schuur tot woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
737 12-11-1897 Voorstraat 121 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van Den heer G. Sillivis, eigenaar van het gebouw gelegen aan de Voorstraat No. 121, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een ijzeren balk over de plaats van het huis geteekend Num. 122 daar op te stellen een Muurtje ter zwaarte van 16 CM(?) ter vorming van een keukentje ten behoeve van het huis geteekent Num. 122, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
738 13-11-1897 Vest bij de Johan de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein gemachtigde van - van het erf, gelegen de Vest bij de Johan de Wittstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: zoo noodig een tuijpaal te mogen slaan in de publieke weg voor den tijd van acht dagen
739 11-11-1897 Voorstraat 59 AANVRAAG. De ondergeteekende Mej. de Wed. De Roo gemachtigde van - eigenares van het gebouw gelgen aan de Voorstraat no 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het cementen van de troitaar [trottoir] voor het pand No. 59. (Van Hoven en 't Hart)
740 13-11-1897 Kuipershaven 48 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van de Heeren J.J.B.J. Bouvy eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kuipershaven no. 48, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het inmaken van een izjeren buis tot afvoer/affoer van warm water uit genoemd pand.
741 13-11-1897 Pelserstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer H. du Hen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Pelserstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating op te mogen breken ten einde een rioolverstopping op te ruimen.
742 04-11-1897 Voorstraat 215 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van J. de Goeije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat No. 215, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van het voornoemde huis volgens bijgaande tekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
743 13-11-1897 Voorstraat 372 KENNISGEVING. De ondergeteekende L. van der Wiel gemachtigde van J.J. de Waal eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 372, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder gebouwen van een pakhuis gelegen achter het gebouw No. 372 en uitkomende aan de Belgracht, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
744 15-11-1897 Lindegracht 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers verzoekt het innemen van 20 M2 grond tot het opslaan van bouwmaterialen wn het bowuen van en voorgevel voor het pand N. 7 aan de Lindegracht vanaf 25 November tot 20 December. (belasting f 10)
745 18-11-1897 Korte Kromhout ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende E. van Ballegooie gemachtigde van Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout ongen., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat wegens aansluiting der riolering voor de panden a/h Korte Kromhout volgens ingediende kennisgeving.
746 18-11-1897 Varkenmarkt 24 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Van Vollenhoven en Comp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verhoogen van de bestaande ijskelder, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
747 19-11-1897 Aardappelmarkt AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn verzoekt vergunning tot het plaatsen van steen op de Aardappelmarkt ter groote van 25 M2 van den 20 november tot den 3 December.
748 19-11-1897 Varkenmarkt 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van [D. de Jong te Zwijndrecht], het plaatsen van een schut(t)ing voor het pand No. 7 aan de Varkenmarkt en wel van af den 22 November tot en met 28 Desember waarvoor in gebruik te nemen 6 M grond.
749 19-11-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende W. Nooteboom, het plaatsen van een schutting met steiger voor het bouwen van drie dubbele woonhuizen ope en erf gelegen aan het Korte Kromhout, benoodige oppervlak 20 M2 vanaf 1 Dec 1897 tot met Maart 1898. (belasting f 26)
750 19-11-1897 Korte Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Nooteboom eigenaar van het erf gelegen aan het Korte Kromhout ong. kadastraal bekend onder no. 3577-3576-3574 sectie .., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van drie dubbele woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
751 20-11-1897 Voorstraat 282-284 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis, verlenging van tijd voor de schutting tot 26 Nov huis Voorstraat N. 282 N. 284.
752 19-11-1897 Hellingen 68 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Sluis, eigenaar van het de Hellingen no. 68, het verhoogen der bestaande keuken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
753 19-11-1897 Stoofstraat 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van A. de Leeuw eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stoofstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen der kap en reppereeren der achter topgevel van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
754 20-11-1897 Hil 14 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van C. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hil no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat op de Vest voor verstopping van het riool.
755 23-11-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, eigenaar het Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het laten staan der stelling voor 't afwerken der gevels van de gebouwde huizen.
756 24-11-1897 Latourpad Singel 184 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van de Weduwe A. van der Hil eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Litoer Pat Singel no. 184, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen opgraven van het aanwezige gemeente hoofdriool tot het aansluiten van farcaliën-, hemel- en gootsteenwater.
757 23-11-1897 Vriesestraat 16 en 18AC AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van de Luth. gemeente (J.H. Dobken) en A. Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat Nu. 18Ac no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven van het aanwezige riool voor den uitgang van het pand geteekend No. 18AC ter ontstopping van het zelve.
758 24-11-1897 Matthijs Balenstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Herweijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen leggen van een riool tot afvoer van faecale stoffen.
759 24-11-1897 Lange Kromhout 102 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van Den heer B.M. Hoeks eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout no. 102, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken tot het doen aansluiten aan het aanwezige hoofdriool tot afvoer van faucaliën- hemel- en gootsteenwater.
760 24-11-1897 Merwekade AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Dubbelman aannemer van het onderhouden der Dordrechtsche waterwegen, gelegen aan de Merwekade enz, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgraven van een ankerbaak op den hoek v/de Merwekade a/de Voorstraathaven voor het vernieuwen van genoemde baak.
761 24-11-1897 Vest Volksbadhuis AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen aan de Vest nabij de Johan de Wittbrug ten dienste van het bouwen v/h Volksbadhuis ter oppervl. van 36 M2 gedurende 3 weken (van 24 November tot 15 December 97).
762 24-11-1897 Vest Volksbadhuis AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lz, het innemen van 20 m2 gemeentegrond voor het plaatsen van een schutting om het te bouwen Volksbadhuis aan de Vest van af 29 November 1897 tot 3 januari 1898.
763 25-11-1897 Wijnstraat 107 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een schutting voor het pand 107 aan de Wijnstraat waarvoor in te nemen 4.50 M2 gemeentegrond en wel vanaf 25 November tot en met den 2 Decemebr 1897.
764 25-11-1897 Grote Spuistraat 39 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mev. de Wd. J.G. Jung eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Groote Spuistraat no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken er straat gedempte gragt tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor een voorloopige vergunning.
765 25-11-1897 Nieuwstraat 5 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heer Huibert Veth Gzn, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inrichten van het pakhuis tot kantoor en het daarvoor veranderen van een deurkozijn in een lichtkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
766 27-11-1897 St. Jorisweg 29 AANVRAAG. De ondergeteekende J.S. Kes, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontstoppen van een riool van genoemd pand
767 27-11-1897 Voorstraat 215 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van een schutting voor het huis aan de Voorstraat No. 215 van de 29 November 1897 tot den 2 Januarin 1898 tot eene oppervlakte van 5 M2.
768 29-11-1897 Vriesestraat 55 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Dongen gemachtigde van H. Houtgraaf eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 55, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van de riooleering van genoemd pand van facalie en gootsteenwater.
769 29-11-1897 Korte Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Joh: Petrus Waals gemachtigde van de heer P. van Vliet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Het K: Kromhout no. - wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een woonhuis, geeft daarvan, ondere overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
770 30-11-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende M. van Hilte, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inslaan van een ijzer in het Korte kromhout no. ... dienden om een tuij aan te zetten van de heistelling.
771 30-11-1897 Kasperspad 25 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Rijkhoek gemachtigde van de Wed: de Kok eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een verstopping door te steken.
772 30-11-1897 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Joh.P. Waals gemachtigde van de Heer P. van Vliet, Het plaatsen van een schutting tot het bouwen van een woonhuis aan het Korte Kromhout no. - naast bestaand perceel van de Heer van Vliet van 1 Dec tot 5 Jan. 1898 8 M2.
773 01-12-1897 Ferdinand Bolsingel 111 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten, het tijdelijk plaatsen van een schutting voor het te verbouwen pand aan de Fer. Bolsingel No. 111 voor den tijd van negen weken ingaande 1 december 1897 ter groot(t)e van 14 M2.
774 02-12-1897 Voorstraat 348 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa gemachtigde van W.C. Bender, het plaatsen van eene schutting voor het pand No. 348 aan de Voorstraat voor den tijd van vijf weeken Oppervlakte 5 M2.
775 02-12-1897 Kasperspad 21 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Casperspad no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en riool te ontstoppen
776 02-12-1897 Cornelis de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van mejuf. A.C.W. Wensch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Cornelis de Wittstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven van het riool aanwezig in de Beverwijckstraat vant bovengenoemd gebouw ter ontstopping van het zelve welk riool is uitloopende in het riool aanwezig in de Cornelis de Wittstraat
777 02-12-1897 Voorstraat 348 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Bozuwa gemachtigde van W.C. Bender eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 348, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van de bestaande pui vor bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
778 03-12-1897 Voorstraat 96 AANVRAAG. De ondergeteekende A.A. van Altena gemachtigde van N. van Dijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 96, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een uithangbord, vraagt daartoe onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
779 06-12-1897 Varkenmarkt 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van - het plaatsen van waalsteen voor het pand No. 7 aan de Varkenmarkt en wel vanaf den 6 Desember tot en met 13 Desember waarvoor in te nemen 6 M grond
780 07-12-1897 Vest hoek Noordendijk 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van J.H. Bruins eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest hoek Noordendijk no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te moogen opbreken op de Vest om het rioop te moogen doorsteken van de vakliezer[facalien] stoffen.
781 07-12-1897 Riedijk 38 AANVRAAG. De ondergeteekende C.H. Kooij gemachtigde van Leger des Heils eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: nazien van de rioleering, buiten het gebouw, uitkomende aan het gedempte grachtje.
782 08-12-1897 Vrieseweg 20e AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer G. van Heck eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezenweg no. 20e, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen der riolering.
783 08-12-1897 Dijkstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van de heer M. Bak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dijkstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riolering in orde te maken.
784 09-12-1897 Knolhaven 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer P. Dolk, Het instandhouden van bestaande schuttingen voor en achter het pakhuispand a/d Knolhaven No. 10 en wel van af 9 Dec. 1897 tot en met 9 Januari 1898 ter grootte van 20 M2.
785 11-12-1897 Van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekerings Mij Dordrecht eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 10 Herenhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
786 08-12-1897 Voorstraat 270 AANVRAAG. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van den Heer P. Bouman, het maken van een schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 270 voor den tijd van 4 weken innemnde een plaats ruimte van plm. 5 vierkante meter vanaf 9 December
787 09-12-1897 Singel AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van den Heer A.C. Tewe, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van zijn pand aan het gemeenteriool.
788 10-12-1897 Lange Kromhout 59 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van M. van Proosdij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het veranderen der voorgevel door inplaatsen eener Pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
789 09-12-1897 Toulonselaan ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen, medeeigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Toulonschelaan ong., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde een riool verstopping te voorzien.
790 14-12-1897 Dubbeldamseweg 7 en 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Wel Ed. Heer C. Borren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamscheweg 7 en 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken eenner schoeijing voor de zelver paarden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
791 15-12-1897 Lenghenstraat 60-64 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van het Doopsgezond Kerkbestuur eigenaar van het kerkgebouw [of erf], gelegen aan de Lenghenstraat no. 60-64, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het doen aanleggen van een gewoon trottoir, door en voor rekening der Stedelijke gemeente tegen kosteloozen afstand van den vrijkomende grond achter de ebstaande erfscheiding aan den openbaren weg.
792 15-12-1897 hoek Singel Vrieseweg 20f KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan hoek Singel Vrieseweg no. 20f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het wegbreken en opnieuw stellen van het ijzerhek met voetmuur langs den Singel tot eigendom v/d Heer Deking Dura, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
793 15-12-1897 hoek Singel en Vrieseweg 20f AANVRAAG. De ondergeteekende J.N. Reus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den hoek Singel en Vrieseweg no. 20ff, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating tot het wegbreken en opnieuw stellen van het ijzer hek met voetmuur en aansluiting van een draaineerbuis aan het hoofdriool.
794 15-12-1897 Visstraat 11-13-15 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. Thobé, eigenaar van de gebouwen aan de Vischstraat no. 11, 13, 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van genoemde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
795 15-12-1897 Visstraat 11-13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende B.J. Thobé, het plaatsen van een schutting aan de Vischstraat voor de panden N. 11, 13 15, waarvoor intenemen 390 M2 voor den tijd van vier weken van 17 December 97 tot en met 17 Januari 1898.
796 16-12-1897 Johan de Wittstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van de Heer Crollius eigenaar van het gebouw of erf aan de Johan de Wittstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het leggen van een afvoerbuis van Hemelwater aan te sluiten op het Hoofdriool.
797 16-12-1897 Tolbrugstraat Landzijde 1 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers gemachtigde van D. Uiterwijk eigenaar van het gebouw of erf aan Tolbrugstraat L.Z. no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger tot het portlanden der voorgevel van voormeld pand gedurende 14 dagen.
798 16-12-1897 Johan de Wittstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van A.A. Crollius eigenaar van het gebouw of erf aan de Johan de Wittstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een afvoerpijp voor hemelwater aan den voorgevel van bovengenoemd pand.
799 17-12-1897 Noordendijk hoek Lijnbaan AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van -, het plaatsen van een schutting ter oppervlakte van vijf en twintig vierkante meter voor het in aanbouw zijnd pand aan de Noordendijk hoek Lijnbaan voor de tijd van twee maanden ingaande den 1ste Februari 1898.
800 17-12-1897 Noordendijk hoek Lijnbaan 85 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van -, eigenaar van het gebouw of erf aan den Noordendijk hoek Lijnbaan no. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van dat gebouw en het opbouwen van twee winkelhuizen met bovenwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
801 17-12-1897 Vrieseweg 207, Singel AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van -, het plaatsen van een schutting langs het te verplaatsen ijzeren hek aan de Singel behoorende bij pand No. 207 Vriezenweg waarvoor noodig 10 m2 voor de tijd van twee weken.
802 17-12-1897 Vest (Volksbadhuis) AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen a/d Vest bij de Johan de Wittbrug ten dienste voor het bouwen van het Volksbadhuis ter oppervlakte van 5 M2 gedurende 2 weken (van 17 December tot 31 Dec: 97)
803 16-12-1897 erf Latourpad KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den J.W. van der Kamp eigenaar van het erf, gelegen aan het Latourpad, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op dat erf bouwen van negen stuks arbeiderswoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
804 20-12-1897 Hellingen 96 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. W.C. den Hertog eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hellingen no. 96, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat voor het riejool.
805 23-12-1897 Voorstraat 304 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van C. Goudoever de Jong eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat Lombertstraat no. 304, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der strat om een riool doortesteken.
806 20-12-1897 Lindegracht AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers, het plaatsen van een steiger met schutting a/d Lindegracht het opslaan van bowumaterialen voor den tijd van vier weken.
807 24-12-1897 Voorstraat 49 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den heer A. Mom, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwenn en vernieuwen van het achtergedeelte van voornoemd pand, in gericht tot koek en banketbakkerij met pakhuis uitkomende aan de Haven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
808 28-12-1897 Voorstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den heer A. Mom, het paatsen van een steiger in de Voorstraatshaven aan den achtergevel van het gebouw gelegen aan de Voorstraat N. 49 ter oppervlakte van 8 m2 voor den tijd van 4 weken ingaande den 29 December 97.
809 28-12-1897 Tolbrugstraat Landzijde 24 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van Sunderman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Tolbrugstraat L.Z. no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontstoppen van een riool uitloopende in de BlindeliedenGasthuissteeg.
810 29-12-1897 Kasperspad 88 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde va de Wed. Gascard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 88, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken om het riool doortesteken van de fancalien stoffen.
811 29-12-1897 Voorstraat 215 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van een schutting voor het huis aan de Voorstraat No. 215 van den 2 Januari 1898 tot den 5 Februari 1898 tot eene oppervlakte van 5 M2.
812 30-12-1897 Lange Kromhout 59 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van -, het plaatsen van eene schutting in het pand Lange Kromhout No. 59 voor den tijd van een week Oppervlakte 7,50 M2 ingaande 4 Januari 1898
813 03-01-1898 Lijnbaan ongenummerd (Meterfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Mij Vervaardiging van Gasmeters eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het laten staan van den steiger zonder schutting tot den 15 Maart a.s.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015