Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1898 jan-juni (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 93 (1898 (1-401); bron staat online)

1e halfjaar 1898

nummer datum straat naam
001 03-01-1898 Voorstraat 279 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van der Wijde & Zn, het behouden van de schutting voor het pand nr. 279 a/de Voorstraat waarvoor is ingenomen 5 M2 grond vanaf 7 Januari '98 tot en met 21 Januari 98.
002 03-01-1898 Kolfstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende A.A. van Altena gemachtigde van Wed. A. van Altena eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van de gedempte gracht achter dat pand aan een bestaan(d) privaat opnieuw aan de rioleering aan te sluiten.
003 04-01-1898 Marienbornstraat 78 KENNISNEMING. De ondergeteekende F. Böger, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Den Maarriebornstraat no. 78, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van een Deurkozij(n) en raamp.
004 04-01-1898 Noordendijk 31A KENNISNEMING. De ondergeteekende H. Bosman gemachtigde van H. Bosman Nicolaasstraat 17, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 31A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het rechtzetten van een schoeijing achter bedoeld pand langs het balkgat van de gemeente, welke schoeijing door het hooge water is onderuit gezakt, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
005 07-01-1898 Augustijnenkamp KENNISNEMING. De ondergeteekende A.J. Bekkers, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Augustijnenkamp no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het amoveeren van den bestaande en vernieuwen van den voorgevel en verder restaureeren van het pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
006 06-01-1898 Singel 98 (Ons Verlangen) AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Bastiaan de Wolff, het kosteloos afdammen van een gedeelte sloot, achter het pand ("Ons Verlangen') aan den Singel vroeger Ferdinand Bolsingel No. 98, ten behoeve van eenige vernieuwingen, onder water, aan genoemd pand, voor den tijd van zes dagen. Oppervlakte 40 M
007 08-01-1898 Binnen Walevest 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, gemachtigde van -, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Binnen Walevest no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
008 10-01-1898 Kasperspad 61 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, gemachtigde van den heer J. Schotman Jz, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straad tot hersteld van eene verstoping in de spruileiding vraagd voor beleefdelijk eene voorloopige vergunning.
009 10-01-1898 Singel 198 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 198, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool wegens verstopping.
011 13-01-1898 Noordendijk b/d brug 82 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigde van de Heeren Marckman Janzen en v. Deurzen eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk b/d Brug no. 82, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 3 dubbele woonhuizen volgens bijgaand plan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
012 14-01-1898 Singel 98 KENNISNEMING. De ondergeteekende T. van Camp gemachtigde Den heer M. Mooij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 98, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen en vernieuwen van de kap van het middelste gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
013 14-01-1898 Visstraat 13-15 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van Morks en Geuze eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 13-15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis met werkplaatsen en bovenwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
014 11-01-1898 Vest (Volksbadhuis) AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen bij de Johan de Wittbrug ten dienste van het Volksbadhuis ter oppervlakte van 5 M2 (van 1(1) Jan tot 19 Febr. 98)
015 14-01-1898 Vest 79 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van Den heer Brugman 't plaatsen van een stijgerhout tegen de muur van 't pand op de Vest No. 79 voor t daarstellen van een stelling om de zijgevel te cementen vanaf 1 Februari 98.
016 12-01-1898 Knolhaven 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer P. Dolk Het instandhouden van bestaande schuttingen voor en achter het pand Knolhaven 10 en wel van af 12 Januari 1898 tot en met 12 Februari ter grootte van 20 M2.
017 11-01-1898 Varkenmarkt 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten, verlenging van het plaatsen van een schut(t)ing voor het pand aan de Varkenmark(t) No. 7 en wel vanaf 29 December 1897 tot en met 3 februari, waar voor in te nemen 6 M grond.
018 17-01-1898 Voorstraat 306 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C.W. v. Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 306, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breken der straat in den stijger tot het schoonmaken van den havenput en het opgraven van de trekbuizen tot hersteld van een lek in de buizen.
019 17-01-1898 Vest 4 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van Heren Huijskens en van Dijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat en opgraven van een riool, ten einde eene verstopping weg te nemen.
021 ..-01-1898 Kromhout J.P. Waals [geen online foto?]
022 18-01-1898 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozua, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken des straat voor drie in aanbouw zijnde panden aan de Toulonschelaan te Dordrecht voor aansluiting riolering van genoemde panden.
023 19-01-1898 Groothoofd 8 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni, gemachtigde van den Heer W. de Ridder, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
024 17-01-1898 Prinsenstraat 20 KENNISNEMING. De ondergeteekende B.J. van Pelt mr. timmerman, gemachtigde van de Heer G. Stoop huurder van het gebouw of erf gelegen aan de Prinsenstraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een Atelier te maken op de bestaande muuren en op een bestaand plat volgen bijliggende teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
025 20-01-1898 Riedijkstraat 25 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman, gemachtigde van Den Heer A.L. Tongerloo, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Rietdijkstraat no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een gat in de straat te breken ten einde om de verstopping in het prievaatriool op te ruimen.
026 20-01-1898 Lijnbaan KENNISNEMING. De ondergeteekende Schulders en Tas, gemachtigde van den Heer Roll, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een heining langs het terrein van de Maatschappij der Gasmeterfabriek.
027 21-01-1898 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Wel, eigenaar van de gebouwen gelegen aan den Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trot(t)oir voor genoemde huizen voor rekening der Gemeente.
028 25-01-1898 Vriesestraat 83 AANVRAAG. De ondergeteekende Willem Vogel Jz, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: eenige ontgraving op de gracht te doen om de verstopping van het privaat te herstellen.
029 26-01-1898 Weeskinderendijk 44 KENNISNEMING. De ondergeteekende Arie Blok te 's Gravendeel, gemachtigde van de heer F. & A. v.d. Linden, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Weeskinderendijk no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een houtloods op gemetselde teerlingen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
030 26-01-1898 Blauwpoortsplein 7 KENNISNEMING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer J.S. Wille, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Blauwpoortsplein no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van 2 lichtkozijnen in een der zijmuren van den doorgang der Blauwpoort, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
031 25-01-1898 Vriesestraat 83 KENNISNEMING. De ondergeteekende Willem Vogel Jz gemachtigde van -, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van een houten loodsje, staande op de gracht achter genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
032 27-01-1898 Vest 4 KENNISNEMING. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van Den heeren Huiskens en van Dijk, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk opstellen van een loods op het erf gelegen bij de fabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
033 27-01-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, van het plaatsen van een schutting voor de panden Vischstraat No. 13-15 alhier, hiervoor inemende 19.50 M2 grond voor de tijd van 3 maanden.
034 27-01-1898 Vrieseweg 14a AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer J.J. de Ruijter, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezeweg no. 14a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool.
035 27-01-1898 Blauwpoortsplein 7 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Wel Ed. Heer J.S. Wille, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Blauwpoortsplein no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool.
036 28-01-1898 Hellingen 46 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den heer van Aardenne, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool verstopping weg te nemen.
037 28-01-1898 Korte Kromhout 48 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer P.W. Schampers, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout no. 48, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van en gedeelte straat waar genoemd pand ten einde een verstopt riool in orde te brengen.
038 28-01-1898 Nieuwstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende De Joncheere & Zoon gemachtigde van den heer H. Veth Gzs, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bevestigen van een uithangbord aan de gevel v/h pand Nieuwstraat, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
039 31-01-1898 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld gemachtigde van M. Nootenboom en P. van Vliet, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat, en het aansluiten der rieoolleering van vier panden aan het Korten Kromhout.
040 31-01-1898 Singel 271a AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer J.G. van Schaardenburg, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 271a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het otnstoppen van een riolering.
041 31-01-1898 Groothoofd 8 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. de Ridder, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verlengen van het bestaande zonnezeil voor dat pand. [vervallen]
042 01-02-1898 Noordendijk benedendijks AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van A. Hulstman, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk benedendijks, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
043 verkeerde online foto?
044 ?
045 03-02-1898 Voorstraat hoek Disselsteiger 99 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den Heer D. Kreunen, eigenaar van het gebouw [of erf], gelegen aan de Voorstraat hoek Disselsteiger no. 99, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgaven van een prievat ter ontstopping van t zelve aanwezig in den Disselsteiger.
046 03-02-1898 Bleijenhoek 25 AANVRAAG. De ondergeteekende Kolijn [Colijn] gemachtigde van C.D. Greef [C. de Greef], eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Den Blijvenhoek no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontruimen van verstopping van een buis aan de straat.
047 26-01-1898 Burgemeester de Raadtsingel 23 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van den heer Herman F. Hoijer, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Burgemeester de Raad(t)singel no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor eene aansluiting op het hoofdriool der gemeente,
048 04-02-1898 Singel 196 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 196, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool wegens verstopping.
049 verkeerde online foto
050 04-02-1898 Singel 65 KENNISGEVING. De ondergetekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Wel Ed. Heer A.J.A. de Bosson, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 65, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een woonhuis op daartoe beheide fundeering, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
051 04-02-1898 Vest 38b KENNISGEVING. De ondergetekende A. Schouten gemachtigde van Mej: de wed: H. Hunsch geb. Luiten, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 38b, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een bovewoning met vrije opgang op het bestaande pakhuis Vest No. 38b, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
052 01-02-1898 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa/Bozua, het geplaatst houden van de schutting van de in aanbouw zijnde panden a/de Toulonsche laan vanaf 1 Feb. tot en met 14 Febr. 1898 Ingenomen oppervlakte 25 M.
053 04-02-1898 Voorstraat 215 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van eene schutting voor het huis Voorstraat N. 215 vanaf den 6 Februari tot den 26 Februari 1898 tot eene oppervlakte van 5 M2.
054 04-02-1898 Singel 111 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel (Ferd: Bolsingel) no. 111, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het geplaatst houden van de bestaande steiger zonder schutting
055 05-02-1898 Stoofstraat 23 KENNISGEVING. De ondergetekende Arie Boers Azn gemachtigde van den heer W. Bozua, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de borstwering der winkelpui door een nieuwe te mogen vervangen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
057 05-02-1898 Noordendijk en hoek Kromhout (telefoonpalen) AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel, gemachtigde van de Ned. Bell Telephoon Maatschappij, eigenares van palen gelegen aan Noordendijk en Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen der palen a/d Noordendijk en hoek Kromhout wegens verbouwing van panden aldaar.
058 07-02-1898 Gravenstraat 14 KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. Jonkers, timmerman gemachtigde van P. Schotel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gravestraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verwen(?) der voordeur Raamde(?) en lasper(?) kozijnen.
059 07-02-1898 Hil 26 KENNISGEVING. De ondergetekende C. van der Net gemachtigde van F. Grootenboer, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Hil no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der bestaande voorgevel en het daarvoor maken van een nieuwe, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
060 08-02-1898 Vest 128 (zwemschool) AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van het bestuur der Dordrechtsche Zweminrichting, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 128, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken om een riool te maken aansluitende aan t hoofdriool van uit t'Zwemschool op de Vest.
061 09-02-1898 Nicolaas Maassingel AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer (G.J.) v. Tricht huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Nicolaas Maassingen [no. 46], wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot hersteld van eene verstopping in de ruit leiding vraagt daar voor eene voorloopige vergunning.
062 09-02-1898 Nieuwstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den heer L.H.H. Waterbeek, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating der gracht loopende achter gemeld pand op te mogen breken ten einde een rioolverstopping op te ruimen.
063 09-02-1898 Kolfstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Lengton, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat tot het doen verstoppen van een riool.
065 10-02-1898 Bagijnhof 2 KENNISGEVING. De ondergetekende D.J. Kwak gemachtigde van Carel Netto eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een winkelpui voor dat huis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
066 10-02-1898 Vriesestraat 59 KENNISGEVING. De ondergetekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van Mejufv. de Wed. D.F. v. Dijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het amoveeren van een loodsje grenzende aan de gedempte gracht in deszelfs plaats daarstellen een heining muur met uitgang op den gracht daartegen te stellen 2 kasten af te dekken met een hinkoplat(?), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
067 11-02-1898 Molenstraat KENNISGEVING. De ondergetekende J.C. van Dooren, timmerman Varkenmark(t) 45, gemachtigde van Heer J. Busch Voorstraat N. 27, eigenaar van het pakhuis, gelegen aan de Molenstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van een lichtkozijn en het daarvoor in de plaats stellen een deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
068 11-02-1898 Toulonselaan 60 KENNISGEVING. De ondergetekende A. van der Seijde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating om een riool verstopping weg te nemen.
069 11-02-1898 Bagijnhof 2 AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak, het innemen van 15 M2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand no. 2 a/de Bagijnhof vanaf 17 februari tot en met 17 Maart '98.
070 verkeerde online foto
071 15-02-1898 Riedijk 22 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van B. Willmering eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de stoep te repareren.
072 16-02-1898 Voorstraat 306 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C.W. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 306, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot hersteld van eene verstopping in de spruileiding vraagd daarvoor beleefdelijk eene voorloopigen vergunning.
073 16-02-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van Morks en Geuze(n) eigenaren van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 13-15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbrekend der straat om de riolen van genoemde panden aan het Gemeenteriool aan te sluiten.
074 16-02-1898 brug der Norodendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - het plaatsen eene schutting aan de brug der Norodendijk groot 45 M2 voor den tijd van 3 weken.
075 17-02-1898 Varkenmarkt 5-7 AANVRAAG. De ondergeteekende Cornelis Bothof gemachtigde van Dirk de Jong eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. 5-7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afstaan der stoep voor gemeld pand en dat van Gemeentewegen een trottoir worden gelegd.
076 17-02-1898 Vest 4 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van H.H. Huijskens en van Dijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool ten einde eene verstopping weg te nemen.
077 14-02-1898 Toulonselaan [0073.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa, het laten staan van de schutting voor de in aanbouw zijnde panden in de Toulonschelaan, waarvoor ingenomen 25 M2 grond vanaf den 14 februari tot den 1 Maart 98. (belasting f 5)
078 18-02-1898 St. Jorisweg 29 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van A.S. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot ontstopping van een riool.
079 18-02-1898 Knolhaven 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den heer P. Dolk, Het instand houden van de bestaande steigers zonder schutting aan het pand Knolhaven No. 10 en wel vanaf 17 Februari tot en met 17 April 1898.
080 18-02-1898 Voorstraat 341 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr gemachtigde van Het R.K. Armbestuur tot het zetten van een stelling in de Voorstraathaven tegen de achtergevel van het huis Voorstraat No. 341.
081 18-02-1898 Groenmarkt 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. de Jonge eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van eene bovenkamer met zolder en kap, ten einde meer licht op de bestaande binnenplaats te kunnen ontvangen. Het verhoogen van het plat der bestaande bovengang en het maken van eene bovenkamer met zolder en kap, in het achtergedeelte van bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
082 19-02-1898 Voorstraat 234-236 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer J. Meijers eigenaar van het gebouw [of erf], gelegen aan de Voorstraat no. 234 en 236, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken der genoemde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
083 18-02-1898 Toulonselaan 66 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van J. van der Net eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een nieuwe keuken achter bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
084 21-02-1898 Varkenmarkt 5-7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten, het plaatsen van een stijger voor het pand aan de Varkenmarkt No. 5 en 7 en wel van 21 Februari tot en met 26 Februari waarvoor in te nemen 6 M. Grond.
085 16-02-1898 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, Het plaatsen eener schutting aan de Noordendijk voor een tijd van 8 weken ter groot(t)e 27 M2.
086 19-02-1898 Voorstraat 341 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr gemachtigde van Het R.K. Armbestuur eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 341, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van 5 lichtkozijnen uit de achtergevel en het daarvoor in plaatsstellen van een Kozijn.
087 24-02-1898 Augustijnenkamp 18 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers, het innemen van 3.50 m2 grond voor het plaatsen van een schutting tegenover het pand no. 18 Augustijnenkamp van 27 Februari tot en met 28 Maart '98.
088 24-02-1898 Cornelis de Wittstraat 19 KENNISGEVING. De ondergeteekende L.P. Mulders gemachtigde van den Heer P.J. Hulsbosch jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Cornelis de Wittstraat no. 191, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbreden der inrijpoort en het verplaatsen der bestaande loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
089 21-02-1898 Boogjes E341-E486 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Daane gemachtigde van den heer K. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boogjes secie E 341 bij 4861, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreeken van 2 steenen loodsen en weder opbouwen van een pakhuis met 2 bovenwoningen volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
090 26-02-1898 Lindenstraat 93 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den heer W. Bozuwa eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindenstraat no. 93, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating op te mogen breken ten einde een afvoer voor hemelwater welke stuk is te vernieuwen.
091 26-02-1898 Ruitenstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van G. Hermans (Voorstraat), 't plaatsen vane ens telling om te topgevel te rippereeren van 't pand No. 8 in de Ruitenstraat en wel vanaf 1 Maart 1898 tot en met 1 April 1898.
092 25-02-1898 Voorstraat 215 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn, het plaatsen van een schutting voor het huis aan de Voorstraat N. 215 van 27 Februari tot en met 5 Maart 1898 tot een oppervlakte van 5 M2.
093 23-02-1898 Kromhout 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende L.P. Mulders & Arie Boers Azn gemachtigde van den heer A. Mulders eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan't Kromhout no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een keuken achter gemeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
094 24-02-1898 Heerheijmansuisstraat 55 KENNISGEVING. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer W.J. Schaffers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmanshuisstraat no. 55, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de onderpui door een nieuwe te vervangen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
095 28-02-1898 Steegoversloot 71 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, vergunning tot Het plaatsen vane ene schutting voor het pand a/h Steegoversloot N. 71 alhier ter oppervlakte van 6 M2 voor den tijd van twee weken ingaande den 8 Maart 1898.
096 28-02-1898 Groothoofd 8 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. de Ridder eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een zonnezijl voor zijn pand.
097 01-03-1898 - KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Blusse en Co Dordrechtsche Courant eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van 3 Banden tot herstel der stoep voor de grote Balustrade, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
098 02-03-1898 Taankade 14 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn eigenaar van het gebouw gelegen aan de Taankade no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het bestaande gebouw en daar ter plaatse bouwen van een nieuw woonhuis met een pakhuis voor brandstoffen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
099 02-03-1898 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa, het laten staan van de schutting voor de in bouw zijnde pande in de Toulonschelaan waarvoor is ingenomen 25 M2 grond vanaf de 2 Maart tot en met de 15 Maart 98.
100 02-03-1898 Lindegracht 3 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van H. Breemer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegragt no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat om en riool doortesteken.
101 03-03-1898 Hellingen 168 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 168, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
102 03-03-1898 Heerhermanshuisstraat 102 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van der Net gemachtigde van Mjv. C. van der Laar eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerhermanshuisstraat no. 102, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen van een Keuken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. (In de keuken wordt een privaat gemaakt en verder is de bedoeling om de keuken in te richten tot slaapkamer; Afgewezen)
103 geen foto online
104 verkeerde foto online
105 05-03-1898 Gravenstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van de Dames (Th.) Pijzel, het plaatsen eener stelling voor het pand getr. No. 3 in de Gravenstraat dienden tot het in orde brengen vavn den Kroonlijst.
106 05-03-1898 Vrieseweg 55 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van de Heer Dr. J.J. Stronck eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vriezeweg no. 55, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken in orde brengen en weder plaatsen van het ijzeren hek en het daarvoor palatsen eener schutting op de heul, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
107 07-03-1898 Oudenhovenstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den Heer H. Hoebee eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Oudenhovenstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitgraven van het aanwezigen riool van bovengenoemd huis ter ontstopping van het zelve.
108 07-03-1898 Groenmarkt 57 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van de Heer Versteeg eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Groenmarkt no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een gedeelte straat uitbreken en en riool van vacalestoffen uitloopende in de Voorstraatshaven t welk verstopt is doorsteken.
109 07-03-1898 Dubbeldamseweg 24 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer J. Ouburg eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Dubbeldamscheweg no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool.
110 05-03-1898 Doelstraat 32 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van W. Ligtmans eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Doelstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor dat pand om eene rioolverstopping te herstellen.
111 04-03-1898 Bagijnhof 8 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. de Koning gemachtigde van C. v/d Holk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord vlak tegen den voorgevel.
112 07-03-1898 Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van W. Stiegelis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Benede en Bovenwoning op bovengenoemd terrein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
113 10-03-1898 Visstraat 11 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebroeders Ek gemachtigde van Heer H. Collignon te Antwerpen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Magazijn met bove(n)woning overdekte binne(n)plaats en stal, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
114 11-03-1898 Voorstraat 213 KENNISGEVING. De ondergeteekende L.P. Mulders gemachtigde van den heer W. Groenenberg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 213, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zolderkozijn a/d rechtergevel te herstellen en zoo noodigd een uitstekende stelling te mogen maken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
115 11-03-1898 Bagijnhof 12 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnhof no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen van den voorgevel en het veranderen van de kap, het vooruitbrengen der pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
116 11-03-1898 Nieuwstraat 71 (school) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.J. Stronck bestuurslid van de Vereniging voor in en uitwendige zending, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 71, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene kamer in aansluiting met het bestaande gebouw en het verplaatsen der ijzeren hekdeuren van de zijde der Nieuwstraat, naar de zijde der Lindengracht, naast de school, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
117 11-03-1898 Heerheimansuisstraat 102 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van der Net gemachtigde van Mjv. A. 't van Laar, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerhermanshuisstraat no. 102, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het Bouwen van Een Keuken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
118 10-03-1898 Spuiweg 76 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. van Pelt (mr. timmerman L. Breestraat 58) gemachtigde van dhr. A. Kop, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van één kozijn, en het daarvoor in de plaats stellen van twee kozijnen, volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
119 11-03-1898 Wijngaardstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van D. v.d. Graaf, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen.
120 11-03-1898 Groenedijk-Noordendijk C3005 KENNISGEVING. De ondergeteekende Arie Brand Hz Reeweg Oost gemachtigde van den heer G.J. Bax bloemist alhier, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Hoek van de groene en Noordendijk Sectie C3005, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een houte beschoeijing en het bouwen van een brugerwoonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
121 15-03-1898 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, verlenging van tijd van een schutting aan de Noordendijk Groot 27 M2 voor de tijd van 8 weken. (belasting f 21,60)
122 11-03-1898 Steegoversloot 12 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van het bestaande deurkozijn en het daarnaast plaatsen van een dito deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
123 11-03-1898 Wolwevershaven 49 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de firma Morks & Zonen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wolwevershaven no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vergrooten van de bestaande toegang, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
124 11-03-1898 Boomstraat 18-20 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.P. Waals, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 18-20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreeken van bovengenoemde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
125 12-03-1898 Boomstraat 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, Het plaatsen van eene schutting tot het afbreken van de panden No. 18 en 20 aan de Boomstr. en Taankade. De schuttingen te plaatsen zoo wel aan de Boomstr. als aan Taankade. Oppervlakte 20 M2 van 17 tot 30 Maart. (belasting f 4)
126 ..-03-1898 erf Lijnbaan C3653 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.H.C. Kröner [Johan Herman Conrad Kröner] architect Groningen, gemachtigde van W. Monfrooij, eigenaar erf, gelegen de Lijnbaan Kadaster C3653, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van eene fabriek met schoorsteen etc en interichten tot Siroopfabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [vervallen]
127 12-03-1898 telefoonpalen Blekersdijkje AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde van Ned. Bell Telephoon Maatschappij eigenaren van palen gelegen en staande op het pad van wijlen den Wel Edele heer A. de Groot overzijde Bleekersdijkje, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verzetten dier palen en het plaatsen daar van op het Bleekersdijkje en zulks wegens bebouwing van genoemd pad van wijlen de Wel Edele Heer A. de Groot en als tijdelijke maatregel, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
128 14-03-1898 Burgemeester de Raadtsingel 17 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. Heer W.J. Ponsen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Burgemeester de Raadtsingel no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het repareren der rollaag van de stenen brug, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
129 14-03-1898 Voorstraat 157 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den heer J.P. Mets eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 157, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat in den stijger tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
130 15-03-1898 Kolfstraat hoek Dwarsgang 43 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners gemachtigde van de heer D. Kruger, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat hoek Dwarsgang no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breken van de straat om een rijool verstopping wegtenemen.
131 15-03-1898 Voorstraat 234 en 236 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den heer J. Meijers, Het plaatsen van een schutting aan de Voorstraat voro de panden 234 en 236 en wel vanaf 15 Maart tot en met 15 Mei 1898 Tot oppervlakte 8 m2.
132 15-03-1898 Kolfstraat hoek Dwarsgang 43 AANVRAAG. De ondergeteekende gemachtigde van de Heer D. Kruger eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat hoek Dwarsgang no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zette van een stelling voor het portlande van een zijgevel vanaf 20 maart tot 20 april.
133 16-03-1898 Suikerstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Heer George H. Figi, het plaatsen eener stelling en afschutting ter grootte 13 m2 voor den tijd van 3 weken voor het pand No. 2 in de Suikerstraat vanaf 26 maart a.s.
134 16-03-1898 Nieuwehaven 65 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. Heer L.P. Masion eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwehaven no. 65, wenschende dat de hardsteenen abnden van het trottoir voor voormeld pand worden vernieuwd en het trottoir worde gecement voor kosten der Gemeente (Wordt niet uitgevoerd).
135 16-03-1898 Visstraat 3-5 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. Heer D. Schotman, het plaatsen eener stelling voor de panden get. No. 3 en 5 in de Vischstraat voor het restauren der beide topgevels.
136 16-03-1898 Lenghenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Doopsgezinde Gemeente eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lenghenstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen van een riolering.
137 16-03-1898 Vest of Boogjes 43-45 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, het plaatsen van steen aan de Vest of Boogjes voor de Pande No. 43 en 34 groot 16 M voor den tijd van 9 weken vanaf den 21 Maart '98.
138 16-03-1898 Visstraat 3-5 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer D. Schotman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. 3 en 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het restaureren der beide topgevels, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
139 16-03-1898 Suikerstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van voormeld pand tot het inrichten eener Koekfabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
140 16-03-1898 Voorstraat 412, Suikerstraat 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer George H. Figi eigenaar van de gebouwen of erf, gelegen aan de Voorstraat No. 412 en de Suikerstraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het doen van eenige veradneringen en herstellingen aan voormelde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
141 16-03-1898 Nieuwehaven 65 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer L.P. Masion eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwehaven no. 65, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
142 16-03-1898 Kolfstraat 28 KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van A. v. de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolkstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegnemen van een winkelpui en het plaatsen van een nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
143 17-03-1898 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende L. Molendijk, Het mogen plaatsen van een steiger van het afvoegen van de gevel van de in aanbouw zijnde panden aan de Toulonschelaan tot en met 30 april 1898.
144 17-03-1898 Nieuwkerkstraat 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. van Pelt (mr. timmerman L. Breestraat 58) gemachtigde van A.J. Hennekes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kerkstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van twee lichtkozijnen en het daarvoor in de plaats zetten van twee nieuwe lichtkozijnen en tevens een stelling te zetten, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
145 17-03-1898 Taankade 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg, vergunning tot berging van bouwmaterialen aan de Taankade tot eene oppervlakte van 18 M2 voor den tijd van veertien dagen aan de panden No. 18 & 20.
146 15-03-1898 Bagijnhof 2 AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak, verlengen der vergunning tot in gebruiknemen van 15 M2 grond voor het pand aan de Bagijnhof get. No. 2 vanaf 17 Maart tot 1 April 1898.
147 18-03-1898 Nieuwkerkstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Barendrecht gemachtigde van de Heer J. Hennekes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kerkstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repareren der Voorgevel en het plaatsen van een steiger voor ten hoogstens vier dagen van af den 23 tot en met 26 Maart 1898.
148 17-03-1898 Kolfstraat hoek Steenstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monté, het plaatsen van een schutting benoodigd voor het plaatsen van een winkelpui a/d Kolkstraat hoek Steenstraat N. 28 en wel vanaf 22 Maart tot 6 April en ter oppervlakte van 7 M2.
149 18-03-1898 erf Cornelis de Wittstraat 19 KENNISGEVING. De ondergeteekende L.P Mulders gemachtigde van den heer P.J. Hulsbosch, eigenaar erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een droog- en een wageloods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
150 18-03-1898 Burgemeesterspoortje 72 s KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers timmerman gemachtigde van het Bestuur van het Heilige Geest en Pesthuis (Otto de Kat & Zoon) van het gebouw of erf, gelegen aan Burgemeesterspoortje no. 72 s, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van deur en raamkozijn, en het plaatsen van 2 raam en 1 deurkozijn.
151 18-03-1898 Vest AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van de Wed. H. Wunsch geb. Luiten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van genoemd pand op het riool der gemeente.
152 18-03-1898 Hoge Nieuwstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Randwijk, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek, dat daarvoor in de plaats van gemeentewege een trottoir zal worden gelegd met behoud van de voor de ingang liggende hardstenen plaat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. (zie no. 162)
153 18-03-1898 Lange Breestraat 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende Wed. P. van Eck, eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breedstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der bestaande woning met uitzondering van den betrekkelijk nieuwe gevel en het opbouwen daarvan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
154 17-03-1898 Voorstraat 482-483 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van de heer C. Boonzaaijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 482 en 483, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van het achtergebouw door boord(?) beschadigd volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
155 18-03-1898 Sarisgang 12 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pzn gemachtigde van den Heer L. Vermeer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Sarisgang no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgraven van het stuk rieool aanwezig in den Sarisgang om daar op aan te sluiten een Rieool ter afvoer van Faecalien en Verbruiktwater van het hierboven genoemd huis.
156 19-03-1898 Burgemeesterspoortje 72 I KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van het Heilige Geest en Pesthuis (Otto de Kat & Zn) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Burgemeesterspoortje no. 72 I, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een lichtkozijn in de voorgevel.
157 19-03-1898 Walegang Marienbornstraat 50 [0153.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den heer van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Walegang Marienbornstraat no. 50, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een gedeelte Straat opbreken en riool van vocale stoffen aansluitende aan t hoofdriool schoon te maken
158 21-03-1898 Wijnstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Pianoni gemachtigde van de Heer L. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van schoren in de Palingstraat naast dat pand tot het vernieuwen van drie lichtkozijnen.
159 21-03-1898 Wijnstraat 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van drie lichtkozijnen aan de zijgevel van dit pand in de Palingstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
160 21-03-1898 Lange Kromhout 59 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van M. Proosdij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het Plaatsen van een zijl voor de Pui.
161 18-03-1898 Visstraat AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, aannemer van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk plaatsen van een ijzer in de trottoir voor het vastmaken van een tui.
162 18-03-1898 Hoge Nieuwstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Randwijk, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hooge Nieuwstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gelegd met behoud van de voor de ingang liggende hardsteen plaat.
163 21-03-1898 Voorstraat 88 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Oud Katholieke Gemeente, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 88, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreiden der pastorie, in den tuin aan de achterlijst, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
164 23-03-1898 Vleeshouwersstraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het opruimen van een rioolverstopping.
165 23-03-1898 Vrieseweg 4 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Schillemans van Huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Vrieseweg no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een zonnezijl te Plaatsen aan de Voorgevel maat van breedte 372 meter.
166 24-03-1898 den Hil 26 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van F. Grootenboer, het plaatsen van een stelling voor het pand aan den Hil N. 26 voor de tijd van twee weken vanaf 29 Maart tot 12 April en ter oppervlakte van 3.50 Mw.
167 24-03-1898 Boomstraat en Taankade 18-20 (Copie) KENNISGEVING. De ondergeteekende FRANSZEN eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat en Taankade no. 18 & 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: ter plaatse bouwen van een woon en winkelhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
168 24-03-1898 Voorstraat 201 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heer J. Ouborg Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 201, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opgraven der straat tot het ontstoppen van een riool.
169 25-03-1898 Noordendijk kadaster 3658 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk Kad. 3658, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van drie woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
170 25-03-1898 Wijnstraat 90 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer Louis Germ het plaatsen eener stelling en schutting ter grootte van 7 1/2 M2 voor den tijd van 4 weken voor het pand get. No. 90 in de Wijnstraat vanaf 31 maart.
171 25-03-1898 Wijnstraat 90 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer Louis Germ eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 90, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der bestaande en het maken eener nieuwe voorgevel en het inrichten van een winkel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
172 25-03-1898 Slikveld 18 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van Mej. Wed. Kriens eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Slikveld no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen der stoep van dat pand
173 -
174 30-03-1898 Voorstraat 341 (339) AANVRAAG. De ondergeteekende B.A. Frehe gemachtigde van het R.C. Armhuis eigenares van he gebouw gelegen aan de Voorstraat no. 341, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een zonnescherm (met zijscherm) in verbinding met het pand Voorstraat 339.
175 30-03-1898 Kasperspad 27 AANVRAAG. De ondergeteekende Chr. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Casperspad no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool.
176 30-03-1898 Suikerstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het naar buiten laten draaien van 3 stel deuren in de bovenverdiepingen van een gedeelte nieuwe voorgevel van voormeld pand; de onderste deur draait op ongeveer 2.80 m uit de begane grond.
177 31-03-1898 Nieuwstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende Geb. de Bres gemachtigde van C. de Meier eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uit hangen van een Sierbord of Naambord aan den voorgevel uitstekende op het uiteinde 1.50 M. onder kastbord uit de straat 3.25 m. bevestig met bouten door den gevel. [afgewezen]
178 31-03-1898 hoek Lindengracht-Nieuwstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J. Aljes & A. Barto, het innemen van 18 M2 grond voor het palatsen van een schutting op de hoek Lindengracht-Nieuwstraat vanaf den 5 April tot en met 8 Mei.
179 31-03-1898 Buiten Kalkhaven 25rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer W.J.H. Albers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Buitenkalkhaven no. 25rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de gevellijst waarvoor een steiger te plaaatsen voor de tijd van veertien daag.
180 01-04-1898 's-Gravendeelsedijk [0175.jpg] KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. Verburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de 's-Gravendeelschedijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bowuen van een winkelhuis en een arbeiderswoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
181 01-04-1898 Kolfstraat hoek Steenstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v. de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolkstraat(sic!) hoek Steenstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verzoeken als om tegen overgave van zijn stoep voor genoemd pand daarvoor in plaats te krijgen een trotwaar[trottoir] en die dan om te laten gaan langs de zijgevel tot aan het trotwaar van de bijzondere school, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
182 01-04-1898 Voorstraat 33 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer H. van Kammen, eigenaar van get gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van genoemd pand tot twee winkelhuizen en bovenwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
183 04-04-1898 Merwekade nabij de Kraan AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen op de Merwekade nabij de Kraan oppervlakte 2.50 M2 vanaf 4 April tot en met 18 April 1898.
184 04-04-1898 Tolbrug 7 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den heer W. van Vugt eigenaar van het gebouw gelegen aan de Tolbrug no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het op gelijke hoogte brengen van het lagere gedeelte van een houten uitbouw aan den achtergevel van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [Afgewezen]
185 04-04-1898 Muys van Holystraat 221 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg eigenaar van het gebouw gelegen aan de Muis van Holijstraat no. 221, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool.
186 05-04-1898 Gevuldegracht 5 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooi gemachtigde van den Heer Brugman eigenaar van het gebouw gelegen aan de Gevulde gracht no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken om een riool door te steken, van vocale stoffen aansluitende aan 't hofodriool.
187 04-04-1898 Doelstraat 54 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw gelegen aan de Doelstraat no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat op de gedempte gracht voor genoemd pand ten einde een verstopt riool te herstellen.
188 06-04-1898 erf Lijnbaan C3637 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van de heren A. Huiskens[Huijskens] en Willem van Dijk eigenaars erf, gelegen aan de Lijnbaan Kadastraal bekend Sectie C no. 3637, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een ketelmakerij en een Smederij benevens het vernieuwen van een Schoeing aan de riverzijde, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
189 07-04-1898 Cornelis de Wittstraat 13 [0184.jpg] KENNISGEVING. De ondergeteekende L. v.d. Berg gemachtigde van den Heer J.G. Herbrechte eigenaar van het gebouw gelegen aan de Kornelis de Wittstraat N. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: drie burgerwoonhuizen te bouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
190 07-04-1898 Nieuwkerkstraat hoek Wijngaardstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende B.J. van Pelt gemachtigde van J. Hennekes Kolfstraat N. 60 eigenaar van het gebouw gelegen aan de Kerkstraat hoek Wijngaardstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het open breken van de straat in de Wijngaardstraat naar het riool.
191 08-04-1898 Corn. de Wittstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende L. van den Berg, het innemen van 23 M2 grond voor het plaatsen van een schutting vanaf 13 April 1898 tot en met 13 Juli 1898 voor het pand no. 13 aan de Corn. de Wittstraat.
192 08-04-1898 Nieuwkerkstraat hoek Wijngaardstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende B.J. van Pelt gemachtigde van J. Hennekes Kolfstr. 60 eigenaar van het gebouw gelegen aan Kerkstraat hoek Wijngaardstr. no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een afvoerbuis te mogen plaatsen tegen den zijgevel van genoemd pand.
193 08-04-1898 Steltenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van C. van der Graaf eigenaar van het gebouw gelegen aan de Steltenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breken der straat om het riool van genoemd pand te herstellen wegens verstopping.
194 08-04-1898 Augustijnenkamp 18 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers eigenaar van het gebouw gelegen aan den Augustijnenkamp no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger tot het invoegen van den voorgevel voor den tijd van vier weken.
195 08-04-1898 Spuistraat 312 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Fok gemachtigde van - eigenaar van het gebouw gelegen aan de Spuistraat no. 312, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken eener bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
196 08-04-1898 Lange Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van J. Sterk van de Weg eigenaar van het gebouw gelegen aan Lange Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een houten werkplaats waarvan de wanden met steen bekleed, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
197 04-04-1898 Noordendijk hoek Lijnbaan [0192.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, metselaar, vergunning tot het laten staan van de schutting aan den Noordendijk hoek Lijnbaan tot den 1 Mei 1898.
Toegestaan tot wederzeggens, onder voorwaarde, dat de belasting aan ommezijde vermeld af f 10 moet worden voldaan bij de afgifte dezer vergunning en dat verder de schutting moet blijven staan overeenkomstig de voorschriften vervat in de vergunning verleend bij bouwaanvraag no. 799 dd 17 December 1897 met dien verstande dat als uiterste termijn voor het wegbreken van de schutting wordt vastgesteld den 1 Meii 1898.
Burgemeester en Wethouders Aldus aangenomen door den belanghebbende den 13 April 1898. A.R. Zimmerman (secretaris), H. Nebbens Sterling (burgemeester), J.C. Schotel.
198 09-04-1898 Lijnbaan (siroopfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen van een steiger met schutting voor de te bouwen Siroopfabriek aan de Lijnbaanstraat ter oppervlakte van 8 M2 voor den tijd van vier weken te rekenen vanaf 15 April.
199 04-04-1898 Boomstraat 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, verlenging derr vergunning tot het plaatsen van een schutting a/de panden no. 18 en 20 aan de Boomstraat waarvoor in te nemen 13 M2 grond vanaf 1 April tot en met 10 Juni 1898.
200 12-04-1898 Taankade AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen op de Taankade gedurende 6 weken ter oppervlakte van 15 M2 vanaf 12 April tot 20 Mei 1898.
201 12-04-1898 erf Lijnbaan C3653 (siroopfabriek) KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Monfrooij eigenaar van het erf, gelegen aan de Lijnbaan kad. Sectie C3653, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een siroopfabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
202 08-04-1898 Gevuldegracht 12 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Kemp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gevulde gracht no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: De hardsteenen stoep te rippereeren [repareren].
203 13-04-1898 Voorstraat 294 KENNISGEVING. De ondergeteekende V. Padlina gemachtigde van J.J.P. Repelaer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 294, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een tuin muur aan de Loverstraat zijde en het repareren van de bestaande hoog 3.75 m zwaar 22 c/m met pilaster van 11 c/m en un aanleg van 11 c/m, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
204 13-04-1898 Vest (volksbadhuis) AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van Commissie tot het oprichten v/een Volksbadhuis (secr. F.W. 't Hooft) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest ongenummerd, wenschende de navolgende werken te hebben: Dat van gemeentewegen een trottoir wordt gelegd langs genoemd pand.
205 14-04-1898 Voorstraat 312 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Fok eigenaar de Voorstraat no. 312, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen der kap en het vernieuwen der ramen en deur in den voorgevel.
206 14-04-1898 Joh. de Wittstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Mevr. de Wed: J. Geerkens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Joh. de Witstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het aansluiten van een rioolsprant op het van wege ge gemeente gelegde riool in de Joh. de Witstraat.
207 15-04-1898 Riedijk 54 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van der Put eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat op de gracht uitkomende tot het doen on(t)stoppen van een riool.
208 08-04-1898 Lange Breestraat 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Schouten gemachtigde van den Heer J. Crets eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breestraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk verbouwen van bvoegenoemd pnd 't welk aan de Begijnestraat uitkomt, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
209 16-04-1898 erf Nieuwstraat 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.P. van Well gemachtigde van den Wel Ed. Heer H. Veth Gz, eigenaaar van het erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het oude bestaande kozijn in een heiningmuur uit te breken en daat een nieuw voor in te plaatsen en eene kleine stelling te plaatsen
210 14-04-1898 Suikerstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende C.A. Tenenti, het geplaatst houden van de schutting voor het pand in de Suikerstraat No. 4 vanaf 15 April tot 1 mei 1898 waarvoor is ingenomen 13 m2 grond.
211 16-04-1898 Voorstraat 33 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het palatsen van een steiger met schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 33 voor een oppervlakte van 15 M2 en voor een tijd van acht weken te rekenen vanaf 20 April.
212 16-04-1898 Gravenstraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, gemachtigde van de Heer P. Schotel eigenaaar van het erf, gelegen aan de Gravenstraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
213 16-04-1898 Nieuwstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heer W. Koch eigenaaar van het erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontgraven en herstellen van een rioolsprant.
214 16-04-1898 Boomstraat 18-20, Taankade AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals het innemen van 13 M2 grond voor het plaatsen van een schutting aan de Taankade achter de panden nr. 18-20 aan de Boomstraat vanaf 19 April tot 31 Mei.
215 18-04-1898 Steegoversloot 62 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn gemachtigde van den Wel Ed. Heer D. van Oven eigenaaar van het erf, gelegen aan de Steegoversloot no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat naast het huis gelegen de Schoolstraat voor het in orde maken van het riool.
216 14-04-1898 Lindegracht (kerk) AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van het bestuur der Gereformerde gemeente eigenares van het bouw of erf, gelegen aan de Lindegracht zijnde een kerkgebouw, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping te herstellen.
217 geen online foto
218 verkeerde online foto
219 19-04-1898 Bagijnhof 12 AANVRAAG. De ondergeteekende H.P. Slegt, het pleatsen van een schutting voor het pand gelegen aan het Bagijnhof No. 12 te beginnen den 25 April gedurende veertien dagen tot 9 Mei 1898.
220 21-04-1898 Johan de Wittstraat (Villa Maria) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Henri Vriesendorp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Johan de Wittstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbouwen van een eetzaal, spreekkamer & slaapkamer met het verandere van de Entrée aan de Villa Maria, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
221 22-04-1898 Suikerstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Heer George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Suikerstraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgaven der straat tot het ontstoppen van een riool.
222 22-04-1898 Noordendijk over Groenendijk AANVRAAG. De ondergeteekende J. Barendrecht, het plaatsen van een steiger met schutting voor een nieuw te bouwen pand aan den Noordendijk over de Groenendijk voor den tijd van 3 weken van 27 April tot 18 Mei 1898. 6 M2.
223 22-04-1898 Loverstraatje AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina, het innemen van 16 M2 grond voor het plaatsen van een schutting in het Loverstraatje voor het vernieuwen van een tuinmuur vanaf 27 April tot en met 25 Mei 1898.
224 22-04-1898 erf Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende A.J. Bekkers eigenaar van het erf gelegen aan den Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een pand volgens bijgewenste teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
225 22-04-1898 Boogjes 43 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, het innemen van 11 M2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand no. 43 a/de Boogjes vanaf 26 April tot en met 28 Juni 1898.
226 22-04-1898 Visstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van de Firma van Gend en Loos eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het leggen van een riool.
227 25-04-1898 Voorstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer D. v.d. Made eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitsteken eener stelling uit de bovenverdieping van voormeld pand tot het in orde brengen der gootlijst.
228 25-04-1898 Lijnbaan KENNISGEVING. De ondergeteekende van Dijk & Co eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lijnbaan no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een open loods, voor opslag van pannen, tegels, drijfsteen enz, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
229 25-04-1898 Noordendijk (zijde Kromhout) AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, verlenging van vergunning tot het plaatsen van een schutting voor in aanbouw zijnde panden a/den Noordendijk (zijde Kromhout) voor den tijd van 2 weken. Ingenomen grond 27 m2.
230 27-04-1898 Loverstraatje AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina, het opslaan van een partij waalsteen in het Loverstraatje waarvoor in te nemen 14 m2 grond vanaf 28 April tot en met 19 Mei 1898.
231 28-04-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, voortzetting der schuttinghuur voor de panden No. 13-15 voor den tijd van vier weken (Zie aanvraag N. 33).
232 29-04-1898 Wijnstraat 90 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Renenti, verzoekt vergunning tot het geplaatst houden van de schutting voor het pand aan de Wijnstraat No. 90 vanaf 2 8April 1898 tot 20 Mei 1898, waarvoor is ingenomen 7 1/2 m2 grond voor den tijd van drie weken.
233 24-04-1898 Wijnstraat 113 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Larij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat No. 113, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van Gemeentewege het trottoir voor zijn pand zal worden gecement.
234 24-04-1898 Korte Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
235 27-04-1898 Nieuwstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Crets gemachtigde van C. Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nie(u)wstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een reclamebord.
236 28-04-1898 Stoofstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stoofstraat no. 2 wenschende van Gemeentewegen het leggen van een trottoir voor zijn pand N. 2 en zulks afstand doende van de betaande stoep.
237 29-04-1898 's-Gravendeelsedijk 55 AANVRAAG. De ondergeteekende H. den Hartog Timmerman te Dordrecht, het plaatsen van een docht geplankte schutingg groot 15 vierkante Meter voor te bouwen pande aan de Schravendeelsedijk geteekend N. 55 en wel van af 17 mei tot 14 Junij 1898.
238 29-04-1898 erf Voorstraat 33B KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van G. Kramer Az, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 33B, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis opgemelde erf, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
239 29-04-1898 Wijnstraat 51 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes, gemachtigde van H. van Randwijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 51, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een nieuw gedeelte fabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
240 29-04-1898 Lenghenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende W.J. van Bilderbeek, gemachtigde van de Doopsgezinde Gemeente eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lenghenstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een beugel ter voorkoming daar ter plaatse van een waterplaats.
241 30-04-1898 erf Noordendijk Sectie C3064 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.E. Monté eigenaar van het erf gelegen aan de Noordendijk Sectie C3064, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Winkelhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
242 29-04-1898 Voorstraat 33 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes, het plaatsen van een afschutting op eigen terrein voor het maken van pand aan de Voorstraat N. 33 waarvoor in te nemen 1 M2 van den openbare weg vanaf 7 Mei tot 4 Juni.
243 30-04-1898 's Gravendeelsedijk KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van Jacobus Verburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de 's Gravendeelschedijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis en arbeiderswoningen. Deze kennisgeving dient ter vervanging der kennisgeving N. 180 van 1 April, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
244 30-04-1898 Lijnbaan 1C KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de firma C. Gips en Zonen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. 1C, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van den in achtkanten vorm vooruitspringende steenen koepel en daarvoor in de plaats optrekken van een vlgens de rooijlijn der nieuwe aangrenzende gasmeterfabriek aangelegd Pand, ingericht voor werkplaats en teekenkamer, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
245 02-05-1898 Voorstraat 394 AANVRAAG. De ondergeteekende H. v. Schaardenburg gemachtigde van den Heer C. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 394, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeke der bestraating en het herstelle van een Prievaat Rieool.
246 03-05-1898 Wijngaardstraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Loon gemachtigde van J. Schudi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijngaardstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het schoonmaken van een riool en de noodige herstellingen.
247 04-05-1898 Kasperspad 17 AANVRAAG. De ondergeteekende wed. J.J. Kooijmans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde eene verstopping in het riool voor afvoer van facalien te verwijderen.
248 04-05-1898 Singel 152 KENNISGEVING. De ondergeteekende den heer J.J. Vriesendorp Jz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 152, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van voornoemd woonhuis achtergevel van af de borstwering veranderen te maken van hout a/d binnenzijde met gipsplaten voorzien zijgevels van metselwerk tot zolderbalklaag, zwaar 022, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
249 05-05-1898 Lastig Eendstraat 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lastig Eendstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een voorgevel.
250 06-05-1898 St. Jorisweg 40 (Kunstmin) AANVRAAG. De ondergeteekende C.C. Uittenbogaard gemachtigde van het Bestuur der Vereeniging Kunstmin eigenaar van het gebouw gelegen aan St. Jorisweg no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van deurdorpels aan de zijde van het Matena'spad.
251 06-05-1898 Groenmarkt 20 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. van Hulten eigenaar van het gebouw gelegen aan de Groenmarkt no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een nieuwe pui, en in rigten van het benedehuis tot pakhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
252 06-05-1898 Societeit de Harmonie AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van het Bestuur der Societeit de Harmonie, eigenaar van het gebouw gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling voor de te verrichten herstelligen aan de lijstgoot
253 07-05-1898 Johan de Wittstraat 165 (villa Maria) AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Heer H. Vriezendorp [Vriesendorp] eigenaar van het gebouw gelegen aan de Johan de Wit(t)straat (villa Maria) no. 165, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het aansluiten van een riool sprant op de Gementeriolering liggende in de Singel of Johan de Witstraat.
254 07-05-1898 Lijnbaan 15 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het plaatsen van een steiger met schutting voor het pand aan de Lijnbaan No. 15 en wel ter oppervlakte van 10 M2 en voor een tijd van vier weken.
255 07-05-1898 Taankade 14 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lz, het innemen van 20 M2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand No. 14 aan de Taankade en wel van af 11 Mei tot en met 2 Juni 1898.
256 06-05-1898 Gr. Spuistraat 312r AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, het plaatsen van een steiger met aschutting voor het pand aan de Gr. Spuistraat N. 312r ter oppervlakte van 6 M2 voor den tijd van 6 weken ingaande den 12 Mei 1898.
257 07-05-1898 terrein der gemeentereiniging KENNISGEVING. De ondergeteekende Arij Boers Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan - , wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opzetten van een ijzeren loods voor petroleum opslagplaats op het terrein der gemeente Reiniging.
258 09-05-1898 Voorstraat 180 AANVRAAG. De ondergeteekende Huibert Veth GHz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 180, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbrengen van een trijsbalk.
259 06-05-1898 Grote Spuistraat 37 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van F. Slijper eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groote Spuistraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de Straat op de gedem(p)te gracht achter voormeld pand op te breken ten einde de verstoping in het rieool weg te ruimen.
260 10-05-1898 erf Bleekerdijk, Singel en Johan de Wittstraat, Beeldjeshaven AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel en G. Schouten eigenaar van het erf gelegen aan de Bleekerdijk Singel & Johan de Wittstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een steiger door een gedeelte der Beeldjeshaven en het leggen van een spoor (draagbaar) dwears over de Cornelis de Witstraat naar de monding der Beldjeshaven ten diente van het vervoer van materiaal tot demping, riolering bebouwing enz.
261 10-05-1898 Bagijnhof 3-5 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het verlengen der vergunning tot het plaatsen eener stelling voor de panden get: no. 3 & 5 aan de Bagijnhof alhier.
262 10-05-1898 Johan de Wittstraat ongenummerd KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de heer Herman van Gijn, eigenaar van het erf, gelegen aan de Johan de Wittstraat ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een villa, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
263 11-05-1898 Elfhuizen 11 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.M.J. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Elfhuizen, no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van de pui en voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
264 12-05-1898 Lombardstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van K. Wegman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lommertstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van het riool.
265 12-05-1898 Nieuwkerksplein 33zw AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Net gemachtigde van de Wed. J.C. de Vries eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerksplein no. 33 zwart, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der straat voor verstopping van het riool.
266 12-05-1898 Vest 7rd KENNISGEVING. De ondergeteekende J.M.J. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 7rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eenen nieuwe voorgevel voor een bestaand pakhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
267 12-05-1898 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekerings Mij eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 4 heerenhuizen grenzende aan genoemde Singel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
268 12-05-1898 Taankade 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van L.J. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Taankade no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestaande gevelpui volgens bijgaande teekening te veranderen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
269 12-05-1898 Singel 212 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigde van den Heer J.J. Vriesendorp eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Singel no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van voornoemd pand volgens plan, met bijbehoorende teekening van gewijzigde gevel. De zijmuren vanaf zolderbalklaag tot plat zullen van hout met drijfsteen opgehaald worden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
270 12-05-1898 Spuiweg 85 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Teus en Zoon gemachtigde van de Heer J. Lips Bzn eigenaar van het erf, gelegen aan de Spuiweg no. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een fabriek met annexen en overbruggingen der toegang voor fabriek en bovenwoningen, met beleefd verzoek zoo spoedig mogelijk rooilijn aan te geven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
271 13-05-1898 Voorstraat 267 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van juffrouw Wed. A. Uitterlinden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 267, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van voormeld pand volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
272 13-05-1898 Kromhout hoek Noordendijk C3659 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Het Kromhout hoek Noordendijk Sectie C No. 3659, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Winkelhuis en twee burger woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
273 13-05-1898 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt verlenging der vergunning verleend bij bouwaanvragen nrs. 121 en 229 tot het plaatsen van schuttingen voor de in aanbouw zijnde panden aan de Noordendijk waarvoor is ingenomen tezamen 54 M2 voor den tijd van ee weeek.
274 13-05-1898 Vriesestraat 20 KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van K. de Vries< eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bijbouwen van een keuken an de achterzijde van het pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
275 14-05-1898 Bagijnestraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, het innemen van 5 M2 grond voor het plaatsen van een stelling voor het pand get. no. 4 aan de Bagijnestraat van af den 18e Mei tot en met 2 Juni 1898.
276 foto niet online
277 17-05-1898 St. Jorisweg 11 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Sluis gemachtigde van - eigenaar van het gebouw gelegen aan de St. Jorisweg no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord.
278 17-05-1898 Dijkstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van A. van Son eigenaar van het gebouw gelegen aan Dijkstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een zonnezijl voorgemeld pand.
279 17-05-1898 Vrieseweg 14a AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van J. de Boer eigenaar van het gebouw gelegen aan Vriezeweg no. 14a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een zonnezijl voorgemeld pand.
280 15-05-1898 Voorstraat 234-236 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer J. Meijers, Het instandhouden van de bestaande schutting aan de Voorstraat voor de panden 234 en 236 en wel vanaf 15 Mei tot en met 1 Augustus (Oppervlakte 8 M2)
281 13-05-1898 Varkenmarkt KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van de bierbrouwerij de Gekroonde Valk eigenaar van het gebouw gelegen aan Varkenmarkt, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een odue kap en het zetten van een ijzer kap, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
282 17-05-1898 Korte Breestraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van W. van Ooijen eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Korte Breestraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool
283 16-05-1898 Matthijs Balenstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Den Heer Valke, Amsterdam, eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleidng van hemel en gootsteenwater.
284 17-05-1898 Bagijnestraat 35 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van K. Marang practizijn, eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Bagijnestraat no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een gedeelte straat opbreken om een riool aansluitende aan t hoofdriool t welk verstopt is in orde te brengen.
285 20-05-1898 Binnen Walevest 65rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Heer G. van der Elst eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Binnenwalevest no. 65 rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering. [vervallen]
286 20-05-1898 Riedijk 38 AANVRAAG. De ondergeteekende C.H. Kooij gemachtigde van het Leger des Heils eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Riedijk no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: opbreken van de straat tot nazien der rioleering in de gedempte gracht
287 20-05-1898 Muys van Holijstraat 26 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van de Heer M. Bak eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Muis van Holijstraat no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een aansluiting op het bestaande riool ten dienste van afvoer van hemelwater.
288 20-05-1898 Tolbrugstraat Waterzijde 8 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van Den Heer A. Boers eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Tolbrugstraat WZ no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verandere der Pui volgens teekening met vrijje opgang, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
289 23-05-1898 Riedijk 41 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer M.J. Katan eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Riedijk no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor bovengenoemd pand ten einde en verstopping in het riool weg te nemen.
290 25-05-1898 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein gemachtigde van Z. van Schelt, gebouw of erf gelegen aan Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: zoo nodig een tuipaal te mogen slaan in de publieke weg aan het Korte Kromhout voor het bejeijen van panden aldaar voor den tijd van 10 dagen van 25 mei tot 3 Juni.
291 24-04-1898 Achterhakkers 24 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret eigenaar van gebouw of erf gelegen aan Achterhakkers no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbrken van de daar ter plaatse staande loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
292 23-04-1898 Wijnstraat 90 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het geplaatst houden van de schutting voor het pand aan de Wijnstraat No. 90 vanaf 20 Mei 1898 tot 27 Mei 1898 waarvoor is ingenomen 7 1/2 M2 grond
293 25-04-1898 Voorstraat 329 AANVRAAG. De ondergeteekende W. van Hulst (Wijnstraat 112) gemachtigde van den Heer Bosch Evers eigenaar van gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 329, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uitzetzeul voor de winkelruit.
294 25-04-1898 Johan de Wittstraat ongenummerd KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van Wed. J.D. Schultz van Haegen eigenaresse van het erf, gelegen aan de Johan de Witstraat ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een villa, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
295 27-04-1898 Riedijksgracht 36 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. Meijers gemachtigde van de Wed. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijksgracht no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een klein openning in de gede(p)mte gracht aan de Riedijk Riedijkgracht.
296 26-05-1898 Voorstraat 322 hoek Kleine Spuistraat AANVRAAG. De ondergeteekende mevr. de Wed. J. de Wijs Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat hoek Kl. Spuistraat no. 322, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir met ronde of schuine hoek a/d Kl. Spuistraat zijde voor rekening der Gemeente.
297 26-05-1898 Toulonselaan 74 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Dongen gemachtigde van P. Brand eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat wegen verstopping der riooleering voor boven genoemd pand
298 26-05-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband verlenging der plaatsing van de schutting voor de panden No. 13 en 15 staande aan de Vischstraat tot en met 2 Juni
299 26-05-1898 Taankade [0294.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen op de Taankade ter oppervlakte van 12 m2 gedurende vijf weken vanaf 25 Mei tot 29 Juni 1898.
300 26-05-1898 Cornelis de Wittstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. v. Hoven & H.C. 't Hart het plaatsen eener schutting aan de Cornelis de Wittstraat N. 23 bestande 7 M2 voor een tijd van 10 weken vanaf 1 Juni 1898.
301 26-05-1898 Lastig Eendstraatje AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Wit, voor het pand N. 6 in het Lastig Eendstraadje het plaatsen van een schutting waarvoor in te nemen 5 M grond vanaf 1 Juni tot en met 6 Juni.
302 26-05-1898 Singel 177 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van Mej. Wed. G. de Kluizenaar woonplaats Den Haag eigenaresse van het gebouw, gelegen aan den Singel no. 177(117), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating voor gemeld pand op te mogen breken ten einde een riool verstopping op ter uimen
303 26-05-1898 Lijnbaan ongenummerd KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Gasmeterfabriek eigenaar van erf, gelegen aan de Lijnbaan ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het hooger maken van de bestaande heining, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
304 27-05-1898 Suikerstraat 2-4 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer G.H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 2 en 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool.
305 27-05-1898 Ruitenstraat 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer D.J. Spruijt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ruitenstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van de kap volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
306 27-05-1898 Dijkstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van den Heer M. Bak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dijkstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool in orde te maken.
307 26-05-1898 terrein "Villa Maria" KENNISGEVING. De ondergeteekende C. van den Hoogenband gemachtigde van qq eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het terrein "Villa Maria", wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van vier woonhuijzen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
308 28-05-1898 Brouwersdijk KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Schmidt Azn gemachtigde van A. de Lange eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Brouwersdijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken eener wooning met schuurtje, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
309 27-05-1898 Prinsenstraat 31 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J.Th. van Eijndhoven huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Prinsenstraat no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: te mogen uithangen een ijzeren uithangbord.
310 27-05-1898 Voorstraat 242 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa, gemachtigde van Antoon de Korte eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 242, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het mogen aanbrengen van een rolzijlthe aan de bestaande pui van bovegenoemd pand.
311 01-06-1898 Dubbeldamseweg 13 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van de Wel Ed. Heer C.B. Bekkers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamscheweg no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken een ebstaande brug en het maken van een nieuwe houten brug over de sloot ter breedte van ongeveer 4 Meter met gebruik maken van dezelfde leuningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
312 01-06-1898 Voorstraat 254 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebroeders Ek gemachtigde van de Heer J. Buijtink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 254, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen der onderpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
313 02-06-1898 Voorstraat 254 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebroeders Ek, het plaatsen van een schutting voor het pand N. 254 a/d Voorstraat alhier en wel vanaf 15 Juni tot 6 Juli 5 2 oppervlak.
314 02-06-1898 Voorstraat 102 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 102 vanaf 15 Juni 98 tot 27 Juli 98 (6 weken) van een oppervlakte van 9 M2.
315 02-06-1898 Bagijnestraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Haksteen, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnestraat no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een treisbalk aan genoemd perceel.
316 02-06-1898 Bagijnestraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Haksteen, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnestraat no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een bergplaats en het doortrekken der trottoir voor genoemd perceel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
317 02-06-1898 Voorstraat 102 KENNISGEVING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde van de Dames Sillevis eigenaressen van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 102, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ammouveeren van den voorgevel en weder opbouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
318 02-06-1898 Bagijnestraat 45 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Haksteen, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnestraat no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Bergplaats volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
319 02-06-1898 Groenmarkt 34 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van den bestaanden voorgevel, het maken van een nieuwen en het plaatsen van een stelling voor zoolang de werkzaamheden duren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
320 03-06-1898 straat bij de Johan de Wittstraat (terrein Villa Maria) KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Schouten gemachtigde van - eigenaar van het erf, gelegen aan de neiwe straat bij de Joh: de Wit(t)straat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een burgerwoonhuis en een werkpalats met bovewoning op het bouweterrein bij vil(l) Maria, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
321 02-06-1898 erf Cornelis de Wittstraat 19 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de heer C.L. Benz eigenaar van het erf, gelegen aan de C. de Wittstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 2 nette Burgerwoonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
322 01-06-1898 Boomstrat 18-20 (Taankade) AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, Het innemen van 13 M2 grond voor het doen staan blijven van den schutting aan de Taankade achter de panden No. 18 en 20 aan de Boomstr. van 1 tot en met 15 Juni.
323 04-06-1898 Visstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebroeders Ek, het plaatsen van een schutting voor het bebouwen pand Vischstraat No. 11 van af heden 4 Juni tot en 4 Augs. a.s. 12 M2.
Toegestaan tot wederopzeggens onder voorwaarde dat de belasting aan ommezijde vermeld af f 10,80 meot worden voldaan bij de afgifte dezer vergunning en dat verder de schutting moet geplaatst blijven overeenkomstig de voorschriften vervat in de vergunning verleend aan C. van den Hoogenband bij bouwaanvraag van No. 298 dd 26 Mei 1898 met dien verstande dat als uiterste termijn voor het weghnemen van de schutting wordt vastgesteld den 5de Augustus 1898.
324 02-06-1898 Groenmarkt 36 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van A. Kampman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van den ouden en het maken van een nieuwen voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
325 06-06-1898 Kuipershaven 34 AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina gemachtigde van de Roomsch Kath. Gemeente eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kuipershaven no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
326 06-06-1898 Bagijnestraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Haksteen, het plaatsen van eene schutting voor het perceel aan de Bagijnestraat No. 45, vanaf Woensdag 8 Juni - 4 M2.
327 03-06-1898 Houttuinen 16 KENNISGEVING. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer N. Thobée eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Houttuinen no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen van een Loods of Bergplaats volgens bijgaande Teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [afgewezen]
328 03-06-1898 Groothoofd 8 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Pianonti gemachtigde van de heer de Ridder eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steijger aan de achterzijde van voormeld pand inde Palingstraat ten einde de achtergevel te cementen.
329 03-06-1898 Visstraat 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers timmerman gemachtigde van de heer D. Schotman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken eener oude en het zetten van een nieuwe kap en het afbreken van een top en het plaatsen van een gevellijst, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
330 06-06-1898 Lijnbaan 15 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het verlengen van de aanvraag No. 254 waarbij vergunning tot plaatsen vane en schutting groot 10 M2 tot den 7 Julij (pand Lijnbaan No. 15).
331 06-06-1898 Voorstraat 33 [0326.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het laten staan van de schutting voor het pand No. 33 aan de Voorstraat ter oppervlakte van 15 M2 voor den tijd van 4 weken.
332 06-06-1898 Elfhuizen 11 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij metselaar Kasperspad 9 alhier, verzoekt van het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot t plaatsen van een stijger met schot voor t pand op de Elfhuizen No. 11 en wel van af 15 Juni tot en met 21 Juni 1898. Oppervlakte 4 M2.
333 07-06-1898 Binnen Kalkhaven 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van Mevr: dw. A.H. Kuipers eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnenkalkhaven no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating voor gemeld pand op te mogen breken ten einde een verzakking van t riool te herstellen.
334 07-06-1898 Kromme Elleboog 29A AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van Mej. B. v.d. Mijlen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromme Elboog no. 29A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool door te steken.
335 07-06-1898 St. Jorisweg 19 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van A.S. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat tot het ontstoppen van een riool
336 07-06-1898 Vrankenstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van J. Wunsch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Frankenstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbrken en een riool van vocale stoffen aansluitende aan t hoofdriool achter bovengenoem(d) pand door te steken.
337 08-06-1898 Kasperspad 17 AANVRAAG. De ondergeteekende wed. J.J. Kooijman gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der ebstraating ten einde eene verstopping in het riool voor afvoer van facalien te verwijderen.
338 08-06-1898 Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van der Net gemachtigde van C. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk - wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen Waschlocaal van een ter vervanging van een bestaande houte loods staande achter het bestaande WaschLocaal grensende aan het Balkgat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
339 09-06-1898 Lange Breestraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schmidt Azn gemachtigde van de Wed. P. van Eck eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breedstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het doorsteken van een putje in het trottoir.
340 10-06-1898 St. Jorisweg 39 AANVRAAG. De ondergeteekende Adrianus van de Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven voor een roool wegens verstopping.
341 10-06-1898 Augustijnenkamp 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van mej. de Wd. A. Riddderhof eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Augestijne Kamp no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het leggegn van een spruit naar het hooftriool voor stoep en hemelwater.
342 10-06-1898 Toulonselaan 68 AANVRAAG. De ondergeteekende P. v.d. Graaf eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 68 wenschende het zeil buiten uit te hangen.
343 10-06-1898 Cornelis de Wittstraat 42 (copie) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.W. Echart eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Corns. de Wittstraat no. 42, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbouwen en plaatsen van een lichtkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
344 10-06-1898 Lijnbaan 41 [0339.jpg] KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het gebouw en daarvoor bouwen van 3 winkelhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
345 10-06-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van Morks & Geuze eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 13 en 15, wenschende dat door de gemeente zal worden aangebracht een gecementen trottoir op nader door haar te stellen voorwaarden.
346 13-06-1898 Wijnstraat (terrein Oude Kraan) AANVRAAG. De ondergeteekende L. Molendijk het plaatsen van twintig duisent metselsteen op het terijn genaamt de Ouwde Kraan geleegen aan de Wijnstraat voor den tijt van zes weken twaaluf M2.
347 13-06-1898 Dubbeldamseweg 34 KENNISGEVING. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van de Wel Ed. Heer C.B. Bekkers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dubbeldamscheweg no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een gebouw op het terrein der fabriek tusschen de bestaande gebouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
348 07-06-1898 's-Gravendeelseweg KENNISGEVING. De ondergeteekende A.J. Buis, sectie Ingenieur gemachtigde van de heer Directeur Generaal Mij. tot Expl. van S.S. [Staatsspoorwegen] te Utrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een houten gebouwtje op betonfundeering en gedekt met asphalt dakpapier dienende tot het plaatsen van Machinerien voor het schaven van dwarsliggers, gelegen aan den 's-Gravendeelschenweg, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. Rotterdam, den 7 Junij 1898.
349 10-06-1898 Boomstraat 18 en 20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, verlenging der vergunning tot het plaatsen van eene schutting voor de panden No. 18 en 20 aan de Boomstr. waarvoor in te nemen 13 M2 grond vanaf 10 Juni tot en met 1 Juli 1898.
350 10-06-1898 Boomstraat 18 en 20 (Taankade) AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, verlenging der vergunning tot het plaatsen van eene schutting achter de panden No 18 en 20 aan de Taankade waarvoor in tenemen 13 M2 grond vanaf 15 juni tot en met 1 Juli 1898.
351 08-06-1898 Grote Spuistraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, gemachtigde van den heer F. Slijper eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gr. Spuistraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een rolzeil a/d voorgevel van voornoemd pand.
352 13-06-1898 Voorstraat 185 AANVRAAG. De ondergeteekende H. Schoolenberg Tz gemachtigde van den Heer C.N. v.d. Giesen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 185, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een Zonnezeil.
353 13-06-1898 Noordendijk hoek Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen van een schutting voor drie in aanbouw zijnde panden aan de Noordendijk hoek Kromhout, waarvoor in te nemen 19 M2 grond vanaf den 16 Juni tot en met den 29 Juli 1898.
354 14-06-1898 Maartensgat AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van steen in het Maartensgat ter oppervlakte van drie M2 van 15 Juni tot 28 Juni 1898.
355 14-06-1898 Distelsteiger AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz, het ingebruiknemen van 4 meters grond in den Distelsteiger ter opslag van een partijtje waalsteen voor den tijd van eene week.
356 13-06-1898 Augustijnenkamp 30 AANVRAAG. De ondergeteekende H. v. Schaardenburg gemachtigde van de Wed. D. Kooijman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnekamp no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breke der straat ter door steke van een verstop Prievaat Rieool.
357 15-06-1898 Singel E256 AANVRAAG. De ondergeteekende Cs. van der Made Czn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan a/d Singel Wijk E no. 256, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: van het opbreken van de straat om een riool door te steken
358 15-06-1898 Spuiweg 26 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, Het plaatsen van eene schutting ter oppervlakte van 4 M2 voor het pand a/d Spuiweg N. 26 voor den tijd van eene week ingaande den 21 Juni 1898.
359 15-06-1898 Spuiweg 26 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van Driel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een winkelkozijn en het daarvoor plaatsen van twee lichtkozijnen (a/d voorgevel). [geen tekening]
360 16-06-1898 Hellingen 67-69 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. Kastelein eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 67 en 69, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van twee beneden en drie bovenwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
361 16-06-1898 Kuipershaven 2 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa gemachtigde van D. Baars eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Kuipershaven no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het mogen aanbrengen van een rolzijltje aan de bestaande pui van boven genoemd pand.
362 14-06-1898 Voorstraat 403 AANVRAAG. De ondergeteekende Jansen & Zoon gemachtigde van - eigenaar van het gebouw, gelegen aan Voorstraat no. 403, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: tot het plaatsen van een uithangbord, groot ongeveer 1 M.
363 16-06-1898 Vriesestraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Aardenne eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriesestraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een tratoir(trottoir) voor stadsrekening met het afstand doen der grond.
364 17-06-1898 Wijnstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Wel Ed. Heer D. Schouten Lz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een serre met zijde links(?) en glas afsluiting en trap, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
365 17-06-1898 Maartensgat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Bouman Jr aannemer, het plaatsen van een schutting voor het pand Maartensgat N. 11 voor den tijd van 27 Juni tot 1 Juli 1898 - 6 M2.
366 17-06-1898 Maartensgat 11 KENNISGEVING. De ondergeteekende S. Bouman Jr gemachtigde van den heer A. v.d. Linden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Maartensgat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een gebouwtje aan het genoemde pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
367 15-06-1898 Voorstraat 33a AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den heer Kramer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 33a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken van bovengenoemd pand en en riool van vocale stoffen aan te sluiten aan t hoofdriool.
368 15-06-1898 Bagijnestraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Haksteen, verlenging der vergunning tot het palatsen van een schutting in de Bagijnestraat No. 45 vanaf 15 Juni tot 23 Juni 1898 Oppervlakte 4 m2.
369 17-06-1898 Achterhakkers 18 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer F. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Achterhakkers no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van dat pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
370 18-06-1898 Achterhakkers 22 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Achterhakkers no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van eene steenen gevel in plaats van de houten met het verzoek om de deuren naar buiten draaien te mogen houden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [deuren niet naar buiten]
371 17-06-1898 Achterhakkers 22 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Achterhakkers no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van den houten gevel en het daarvoor in plaats maken van eenen steenen gevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
372 17-06-1898 Visstraat 17 (Algemeen Verkooplokaal) KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den Heer A. Mak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder opbouwen van een zijvleugel met bovenwoning a/het Algemeen Verkooplokaal, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
373 20-06-1898 Visstraat 13/15 AANVRAAG. De ondergeteekende C.W. van Seventer gemachtigde van firma Morks en Geuze eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 13/15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ophangen buiten de gevel van genoemd gebouw van twee lampen met petroleumgas-gloeilicht, systeem "Washington" ten dienste eener blijvende buitenverlichting, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
374 20-06-1898 Steenstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer H.A. Bremekamp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steenstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontgraven en hertellen van een rioolsprant.
375 20-06-1898 Dubbeldamse 82 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Molendijk gemachtigfde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamsche weg no. 82, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken dienden om een sprant te leggen aan het hoofdriool tot afvoer van hemelwater.
376 20-06-1898 Tolbrugstraat Waterzijde 8 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Nieuwenhuijs huurder van het gebouw gelegen aan de Tolbrugstraat Wz no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een lantaarn buiten den gevel van zijn pand.
377 20-06-1898 Voorstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtide van G. Boonzaijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de stoep.
378 21-06-1898 Elfhuizen 11 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van C. de Vries, een week verlenging van t alreeds aangevraagde schot staande voor t pand op de Elfhuizen No. 11 en wel vanaf 21 Juni tot en met 28 Juni.
379 22-06-1898 Groenmarkt 20 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten, plaatsen van een schut(t)ing aan het pand aan de Groenmark(t) No. 20 waar van gebruik te nemen 4 M2 grond, en vanaf 2 Juni tot en met 29 Juni.
380 23-06-1898 Matthijs Balenstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Matthijs Balenstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het maken van een nieuw rool tot afvoer van facalien ter vervanging van het bestaande Liernurluurstelsel.
381 24-06-1898 Marienbornstraat 32 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van W. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken en t bestaande riool van vocale stoffen aansluiten aan t hoofdriool t welk verstopt is door te steken.
382 21-06-1898 Steegoversloot 11 ('t Hof) AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van den Heer C. Brussaard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat achter genoemd pand in 't Hof ten einde een verstopt riool te herstellen.
383 22-06-1898 Lastig Eendstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lastig Eendstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opene van het trot(t)oir om een verstopping in de kooker of buis van de Besstekaamer vinden.
384 22-06-1898 Wijnstraat 29 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A.J. Hageman Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken ven wederom bouwen van een stalling met woning en kolenbergplaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
385 23-06-1898 Vest 54 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van J. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest alhier no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen eener nieuwe schutting tot afzetting van t ter(r)ein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
386 23-06-1898 Buiten Walevest (ankerbaak) AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Dubbelman aannemer v/h onderhoud der Dordsche waterwagen, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen van eenige ontgraving voor het vernieuwen van een ankerbaak op de Buiten Walevest.
387 24-06-1898 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van Levens Verzekeringsmij "Dordrecht" eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 19 beneden en bovenhuizen evenwijdig grenzende aan de Westelijke zijde van het bowuterrein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
388 27-06-1898 Blekersdijk 44 AANVRAAG. De ondergeteekende J. v.d. Bogaert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het maken van een verstopt riool.
389 27-06-1898 Taankade 14 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn, het innemen van 20 M2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand No. 14 aan de Taankade en wel vanaf 23 Juni tot en met 15 juli 1898. [bouwaanvraag 255 dd. 7 mei 1898]
390 28-06-1898 Breestraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende S. de Roo Jr gemachtigde van de Wed. van Ek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Breetstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstel(l)e van een gevellijst vraag daartoe vergunning tot het plaatsen van een stelling voor de tijd van een week ingaande den 3 juli 1898
391 28-06-1898 Groenmarkt 34-36 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten, het plaatsen van en schutting aan de panden No. 34 en 36 aan de Groenmark(t) waar voor in te nemen 7 M grond, en wel vanaf 28 Juni tot en met 19 Juli 1898.
392 29-06-1898 Wijnstraat 81 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Mevr. de Wed. J.D. Schultz van Haegen eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 81, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het otngraven en herstellen van een riool.
393 29-06-1898 Arend Maartenshof AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van Heeren Regenten v/d Arendmaartenshof, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating zijde Korte Kolfstrat tot het ontstoppen van een riolering.
394 29-06-1898 Vest 5 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. Heer J.W.M.J. Kolkman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der strat tot het ontgraven en herstellen van een rioolsprant.
395 30-06-1898 Riedijkstraatje 25 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monte, het plaatsen van een schutting noodig v/d verbouwing van en huis aan het Riedijkstraatje no. 25 tot een oppervlakte van 6 vierkante meter en wel vanaf 11 Juli tot 21 Juli 1898.
396 29-06-1898 Achterhakkers AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel het plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 10 M2 voor de tijd van 4 weken voor het pand Achterhakkers No. -
397 29-06-1898 Boogjes 43 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, het innemen van 11 m2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand No. 43 a/de Boogjes vanaf 29 juni tot en met den 18 julie
398 30-06-1898 Riedijkstraatje 25 KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Monte gemachtigde van L. Tongerloo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijkstraatje no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen v/d gevel het maken van een nieuwe kap en het veranderen v.d bovewoning volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
399 29-06-1898 Grote Spuistraat 22 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde den heer F. Slijper eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gr. Spuistraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen en inrichten tot eene brodbakkerij van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
400 29-06-1898 Varkenmarkt 45 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van een lichtkozijn tot deurkozijn.
401 30-06-1898 Vriesestraat 79 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde den Heer S.A. Rutten, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegnemen van den bestaanden gevel en het plaatsen van een nieuwen gevel en het veranderen van eeni(n)g binne(n)werk, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015