Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1898 juli-dec (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 94 (1898 (402-732); bron staat online)

2e halfjaar 1898

nummer datum straat naam
402 01-07-1898 's-Gravendeelsedijk 55 AANVRAAG. De ondergeteekende H. de Hartog Timmerman te Dordrecht, het plaatsen van een dicht geplankte schutting groot 15 vierkante meter voor de te bouwen pande aan de Schravendeelsedndijk getekent no. 55 en wel vanaf 1 Juli tot den 15 Julij.
403 01-07-1898 Wijnstraat 27-29 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, tot zetten van een schutting en stijger voor het pand aan de Wijnstraad No. 27 en 29 groot 18 m2 vanaf 2 Julij tot en met 2 Sept.
404 01-07-1898 Blekersdijk D3825-D3824 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk Kad. Sectie D 3825 3824, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van drie woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
405 01-707-1898 nabij Villa Maria 152 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. de Vries gemachtigde van A. Eterman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan nabij Villa Maria no. 152, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een dubbel woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
406 02-07-1898 Singel Rozenhof AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak, het verplaatsen van een schutting aan den Singel Rozenhof van af 4 Juli voor den tijd van 10 wekens waarvoor in te nemen 50 m2. grond.
407 02-07-1898 Noordendijk 73rd AANVRAAG. De ondergeteekende L. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 73 rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van zonnenschermen a/de bovenwoning.
408 02-07-1898 erf Spuiweg 85 AANVRAAG. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigden van den heer J. Lips Bzn eigenaar van het erf, gelegen aan den Spuiweg tegen den spoorvliet N. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van twee bruggen over de sloot Spuiwegzijde, met steenen landhoofden enz zooals op de reeds ingediende teekeningen behoorende bij kennisgeving van 12 Mei 1898 No. 270 aangegeven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
409 02-07-1898 Spuiweg 85 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Heer J. Lips Bz eigenaar van het erf, gelegen aan den Spuiweg no. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een brug tot vervoer van materiaal enz naar het terrein.
410 04-07-1898 Vest 7C AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij, t plaatsen van een stijger voor t pand op de Vest No. 7C tot t herstellen van bovengenoemd pand vanaf 7 Juli 1898 tot en met 14 Juli '98.
411 06-07-1898 Voorstraat 254 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebroeders Ek, verlenging der vergunning verleend bij bouwaanvraag N. 313 dd 6 Juni 1898 tot het plaatsen van en schutting voor het pand No. 254 a/de Voorstraat waarvoor is ingenomen 5 M2 grond tot en met 20 Juli '98.
412 06-07-1898 Dijkstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende Jacobus van Leliveld gemachtigde van de Jong eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dijkstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van het riool.
413 07-07-1898 Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Hendrik van Dongen eigenaar van de gebouwen gelegen aan de Korte Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van genoemde panden op het gemeenteriool in het Korte Kromhout met een gemeenschappelijk riool.
414 07-07-1898 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Hendrik van Dongen gemachtigde van de Heer A. Markman eigenaar van de gebouwen of erven gelegen aan den Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van het gemeenschappelijk riool aan het gemeenteriool in het Korte Kromhout.
415 07-07-1898 Cornelis de Wittstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld gemachtigde van J.G. Herbrechter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat, voor het aansluiten der rioolleidingen van drie Panden aan het Hoofdriool.
416 05-07-1898 Raamstraat 55 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 55, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een Rioolverstopping te herstellen.
417 08-07-1898 Singel 171 KENNISGEVING. De ondergeteekende T. van Camp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 171, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vermaken van de kap van zijn houten loods achter zijn werkpalats en het stellen van drijfsteenen muren tusschen de gebindten en het maken van een lichtkoker op de kap, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
418 08-07-1898 Vriesestraat 79 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners Gemechtigde van den heer S.A. Rutte, het innemen van 5 M grond voor het plaatsen van en schutting voor het pand Vriesestraat No. 79 vanaf 1 Augustus tot 28 Augustus 1898.
419 08-07-1898 Cornelis de Wittstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. van Hoven en H.C. 't Hart, verlenging der schutting aan de Cornelis de Wittstraat No. 223 beslaande 4 M2 tot 9 Aug. 98.
420 09-07-1898 Vest (Spuibrug-Zwemschool) AANVRAAG. De ondergeteekende M. van Hillo, wenschende de navolgende werken te verrichten, als het lossen van palen op de kade tusschen de Spuibrug en Zwemschool aan de Vest, gedurende vier a vijf weken te beginnen op 8 juli 1898, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
421 15-07-1898 Wijngaardstraat 27 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer van Vendeloo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
422 12-07-1898 Korte Breestraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den heer J.N. Spits eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Breestraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegnemen van de stoep door den eigenaar en vraagd belefdelijk van Gemeentewegen een trottoir voor genoemd pand.
423 12-07-1898 Papeterspad 13 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan het Papeterspad no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat v/het opruimen eener verstopping v/het riool bij de aansluiting aan het gemeenteriool.
424 12-07-1898 Spuiweg KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J. Lips Bz eigenaar van het erf, gelegen aan de Spuiweg no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een houten beschoeiing langs het onbebouwd blijvend gedeelte terrein langs den Spuiweg, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
425 13-07-1898 Achterhakkers AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het innemen van 26 M2 grond voor het plaatsen van en schutting voor het pand no. - Achterhakkers vanaf 14 juli voor den tijd van 17 weken.
426 13-707-1898 Hellingen 67-69 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Loon timmerman alhier, het plaatsen van een schutting ter oppervlakte van 20 vierkante meter aan de Hellingen voor de panden geteekend No. 67 en 69 en wel voor den tijd van 8 weken.
427 13-07-1898 Taankade AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van steen op de Taankade oppervlakte 12 M2 gedurende vijf weken vanaf 30 Junij tot 3 Aug. 1898.
428 13-07-1898 Vest 80 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer A. Termond(?) huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 80, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstelle van de voorgevel.
429 13-07-1898 St. Jorisweg 39 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van het thans bestaande riool dienende tot afvoer der faecalien (en aansluiting aan het hoofdriool).
430 07-1898 Toulonselaan 60 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van der Sijde gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van zijn Rieool wegens verstopping te verhelpen aan de straat.
431 verkeerde online foto
432 14-07-1898 Bagijnhof 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer A. de Wijs eigenaar van het gebouw, gelegen aan het Bagijnhof no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
433 15-07-1898 bouwterrein bij villa Maria 48 KENNISGEVING. De ondergeteekende Anthonie Schouten gemachtigde van - eigenaar van het erf, gelegen aan het bouwterrein bij villa Maria no. 48, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bowuen van een Heerenhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
434 15-07-1898 Botgensstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J.H. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Botgensstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van het deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
435 15-07-1898 Nieuwstraat 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Welsenes gemachtigde van de Heer H. Veth eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een deurkozijn in den zijgevel van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
436 15-07-1898 Taankade 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, verlenging der vergunning tot het plaatsen van een schutting achter de panden No. 18 en 20 aan de Taankade waarvoor in te nemen 13 M2 grond vanaf 1 Juli tot 1 Augs. 1898.
437 13-07-1898 Boomstraat 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, verlenging der vergunning tot het plaatsen van een schutting voor de panden No 18 en 20 aan de Boomstraat waarvoor in te nemen 13 M2 grond vanaf 1-15 juli 1898.
438 16-07-1898 Achterhakkers 19 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer F. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Achterhakkers no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een heerenhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
439 18-07-1898 Nieuwkerksplein 29 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van Mej. Kriens eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerksplein no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen.
440 16-07-1898 Achterhakkers 19 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer F. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Achterhakkers no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbrekebn der bestrating tot vernieuwen van een gedeelte der riolering.
441 18-07-1898 Torenstraat 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer H. de Ridder eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Torenstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een lichtkozijn in de voorgevel van bovengemoend groot 0.70 x 0.50 M. op de 1ste verdieping, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
442 19-07-1898 Groenmarkt 34-36 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten, verlenging van tijd voor de schut(t)ing aan de panden No. 34 en 36 aan de Groenmark(t) en vanaf 20 juli tot en met 3 Augustus waar voor in te nemen 7 M. grond.
443 20-07-1898 Blekersdijk 2 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den Heer A. Meijers Jr. eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bleekersdijk no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat en het opruimen eener verstopping in de rioolering van voornoemd pand.
444 20-07-1898 Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van A. Marckman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk a/d Sluis no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk vernieuwen van de beschoeiing langs het terrein achter bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
445 21-07-1898 Wilgenbos 17 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Looman, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Het Willigenbosch no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken eener paardenstal en wagenloods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
446 21-07-1898 Voorstraat 38 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer H. van Kammen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van Gemeentewege doen maken van een trottoir.
447 22-07-1898 Beverwijksplein 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer J. de Lange, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Beverwijksplein no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat voor genoemd pand ten einde een verstopt riool op te breken.
448 22-07-1898 Bomkade 10 AANVRAAG. De ondergeteekende J. v.d. Schouw gemachtigde van de Heer A. van Heck, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Boom Kade no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van zijn riool voor het pand.
449 22-07-1898 Bagijnhof 2 AANVRAAG. De ondergeteekende Mej. v. Beek huurder van het gebouw gelegen aan Bagijnhof no. 2 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een rolzeil.
450 22-07-1898 terrein Villa Maria D3826 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hendrik van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen op het terrein Villa Maria Sectie D3826, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Winkelhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
451 25-07-1898 Elfhuizen 9 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van Mjvr(?) Vetter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Elfhuizen no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat voor herstelling van het rijool.
452 25-07-1898 Mariënbornstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van de Heer J. v.d. Beemt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Mariënbornstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat op de gedempte gracht achter bovengenoemd pand ten einde eene verstopping weg te nemen in het riool.
453 27-07-1898 Marienbornstraat 90 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Heer W. Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Marienbornstraat no. 90, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating op de gedempte gracht tot het ontstoppen van de riolering.
454 27-07-1898 Boomstraat 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van de Heer Franszen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Boomstr. vroeger no. 18-20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen van een hardsteenen soep liggende voor het aldaar nieuw gebouwde pand, vraagt daartoe (onder overlegging der gevorderde teekeningen), de vereischte vergunning.
455 28-07-1898 Kolfstraat 63 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Bouman Jr gemachtigde van A.C. van der Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 63 wenschende voor rekening van de Gemeente Dordrecht een trottoir in palatst van zijne eigen stoep.
456 27-07-1898 Voorstraat 104 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 104 vanaf 28 Juli tot en met 4 Aug. 98 ter groote van 9 M2.
457 28-07-1898 Nieuwkerksplein hoek Riedijkstraatje 25 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monté, verlenging tot het plaatsen van een schutting v/h pand aan de Nieuwkerksplein hoek Riedijkstraatje 25 en wel vanaf 25 juli tot 15 Augustus 6 M2.
458 28-07-1898 Kolfstraat 87 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Hordijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 87, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
459 29-07-1898 Lijnbaan 43 KENNISGEVING. De ondergeteekende Arie Bras gemachtigde van W. Monfrooij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ophoogen van het terrein en het maken van eene beschoeiing lan(g)s dat terrein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
460 29-07-1898 Vleeshouwersstraat 35 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C. de Ruiter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken van de thans bestaande pui en het plaatsen van een nieuwe pui volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
461 29-07-1898 Houttuinen 16 KENNISGEVING. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigd van den J.B. Thobé eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Houttuinen no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het Bouwen van een Loods of pakhuis volgens bijgaande Teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
462 01-08-1898 Voorstraat 234-236 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert, Het instandhouden van de bestaande schutting aan de Voorstraat voor de panden 234 en 36 en wel vanaf 1 tot en met 6 Augustus Oppervlakte 8 M2.
463 02-08-1898 kade van Achterhakkers AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het plaatsen van 20.000 waalsteen op de kade van Achterhakkers voor het in aanbouw zijnd pand van den Heer F. Lebret ter oppervlakte van 20 M2 voor den tijd van 6 weken.
464 31-07-1898 Voorstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende H. v. Schaardenburg gemachtigd van Heer Straat [C.A. v.d. Straten] eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreke der bestraating en het het herstelle van een Prievaat Rieool.
465 01-08-1898 Gevuldegracht 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Jacob Brand [gemachtigde van] eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gevuldegracht no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir voor rekening van de Gemeente.
466 01-08-1898 Vest 72 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij, t plaatsen van een stijger met schot voor t pand op de Vest N. 72 tot t herstellen van bovegenoemd pand en wel vanaf 1 Augustus '98 tot en met 8 Augs. '98 en oppervlakte 4 M2.
467 01-08-1898 Kromhout-Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, verlenging der vergunning tot het plaatsen van een schutting Kromhout-Noordendijk, waarvoor is ingenomen 10 M2 grond vanaf den 29 Juli '98 voor den tijd van 14 dagen.
468 02-08-1898 Achterhakkers 22 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel het laten staan den schutting voor het pand Achterhakkers N. 22 ter oppervlakte van 10 m2 voor den tijd van 4 weken.
469 03-08-1898 Marienbornstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Pols eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Marienbornstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
470 04-08-1898 Vriesestraat 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van de Heer A. Drughorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een voorgevel en dak, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
471 04-08-1898 Vriesestraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis [gemachtigde van de Heer A. Drughorn], vergunning tot: het plaatsen van een stelling met schutting groot 5 M2 voor de tijd van 2 weken ingaande met 15 Aug. aan de Vriezestraat No. 10
472 04-08-1898 Cornelis de Wittstraat 13 KENNISGEVING. De ondergeteekende L. v.d. Berg gemachtigde van den Heer J.G. Herbrechter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een schoeiing te palatsen langs de haven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
473 04-08-1898 5 telefoonpalen Nieuwburg, Mattensteiger, Varkenmarkt, Hoge Nieuwstraat, Blauwpoortsplein AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde van Nederl. Bell Telephoon Mij, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van 5 Nieuwe Telephoonpalen met bijbehoorende werkzaamheden en wel N. 1 Nieuwburg, N. 2 Mattesteiger, 3 Varkenmarkt 4. H. Nieuwstraat, 5 Blauwpoortsplein, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
474 05-08-1898 Noordendijk 33 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Stiegelis Jr gemachtigde van J. Brand Cz, eigenaar van de gebouwen, gelegen aan Noordendijk no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor zijne panden, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
475 05-08-1898 Noordendijk 33 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Stiegelis Jr gemachtigde van L. v.d. Wiel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor zijn en erf panden, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
476 05-08-1898 Noordendijk 33 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Stiegelis Jr gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor zijn pand, vraagt daartoe de vereischte vergunning.
477 05-08-1898 Riedijk 56 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van den Heer J. v.d. Put eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een steiger te mogen plaatsen tot het maken van een steenen bergloo(d)sje a/d ged(empte) gracht volgens bijzijnde teekening
478 05-08-1898 Cornelis de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. v. Hoven en H.C. 't Hart, om de bestaande schutting aan de Cornelis de Wittstraat te laten staan van af 9 Aug. tot en met 13 Oct. '98. 11 M2.
479 05-08-1898 Riedijk 56 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van den Heer J. v.d. Put eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een houten loods of bergplaats uitkomende a/d gedempte gracht af te breken en te vervangen door en steenen gebouwtje volgens bijzijnde teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
480 05-08-1898 Vriesestraat 52 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. Waalwijk van Doorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 52, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van dit pand en het plaatsen van een pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
481 05-08-1898 Blekersdijk D3828 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk Kad. D3828, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
482 06-08-1898 Vleeshouwersstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, het schooren van den voorgevel tot het plaatsen van een Nieuwe pui Vleesschouwersstraat N. 15 en het plaatsen van en schutting ingaande Maandag den 8 Augustus tot en met den 20 Augustus ter groote van 4 vierkante Meters.
483 06-08-1898 Vest (Volksbadhuis) AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn gemachtigde van het Bestuur van het Volksbadhuis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van twee afscheidingen ieder lang 2.10 m en hoog 2 meter in het verlengde der zijgevels aan het gebouw met een rijvlenk in de richting van der uitbouw aan den achtergevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
484 08-08-1898 Nieuwstraat 36 AANVRAAG. De ondergeteekende P.H. de Bres eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de stoep af te staan aan de gemeente met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gementewege een trottoir zal worden gemaakt.
485 09-08-1898 Nieuwehaven 65 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. Heer L.P. Masion eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwehaven no. 65, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het voor zijne rekening voor de gemeente te doen portlanden den thans bestaande trottoir voor voormeld pand.
486 09-08-1898 Wijngaardstraat 66 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van den Heer A.K. van den Heuvel, het plaatsen van een steiger voor het repareren van een gevellijst voor de tijd van een week aaan en huis aan de Wijngaardstraat no. 66
487 10-08-1898 Nieuwstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Heer W. Koch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der straat tot t ontstoppen van het riool.
488 10-08-1898 Nieuwehaven 67a KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van Joost Pieterman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwe Haven no. 67a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een kamer op een bestaande keuken bij Dr. Benjanmins, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
489 10-08-1898 Weeskinderendijk 47 KENNISGEVING. De ondergeteekende Handelsvereeniging v.h. o/d firma F. & A. van der Linden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Weeskinderendijk no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van 2 raamkozijnen. [vervallen]
490 10-08-1898 Visstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van Gebrs. Pols eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan De Visstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van drie dubbele woningen en een winkel met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
491 11-08-1898 Bagijnhof 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. de Wijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof, no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een gebouw met winkelvertrek magazijn onder en boven woning en werkplaats, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
492 12-08-1898 Dijkstraat 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. de Vries gemachtigde van P. Bosman Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dijkstraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het overtimmeren van een gedeelte Pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
493 12-08-1898 Singel (stratenplan Villa Maria) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van - eigenaar van het erf gelegen aan den Singel -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van drie herenhuizen op de perceelen Nos. 11-12-13 van het Stratenplan Villa Maria, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
494 12-08-1898 Voorstraat 97 KENNISGEVING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde van Wel Ed. Heer Mr. A. den Bandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 97, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van den gevellijst en daartoe uitleggen van een stelling, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
495 12-08-1898 erf Villa Maria KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer H. Grobben eigenaar van het erf gelegen aan en straat op de Villa Maria, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van twee huizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
496 15-08-1898 Voorstraat 295 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van de Heer C. van Seventer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 295, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene nieuwe winkelpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
497 13-08-1898 Voorstraat & Vriesestraat 238 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Hendrik Buijtink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat & Vriesestraat no. 238, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de trottoir aan de Voorstraat zijde op te mogen breken ten einde een verstopte afvoer van Hemelwater te herstellen.
498 17-08-1898 Gfr. Singel 35 AANVRAAG. De ondergeteekende H. v. Schaardenburg gemachtigde van Mejufvrouw de Wed. v.d. Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gfr. Singel no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het op breke der bestraating en het doorsteke van een verstop(t) Rieool.
499 30-08-1898 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekerings Mij "Dordrecht" eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een gedeelte stratenplan met ophooging en riolering en het maken van een voetmuur met hekje daarop rond het Kantoorgebouw der Mij(Maatschappij). [vervallen]
500 15-08-1898 Blekersdijk D3822-D3823 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk Kad. N. 3822 en 3823 sectie D, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van vijf woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
501 18-08-1898 Weeskinderendijk 47 KENNISGEVING. De ondergeteekende Handelsvereeniging voorh. o/d firma F. & A. van der Linden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Weeskinderendijk no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het rijzen van het bestaande dak de vloeren en de 2 raamkozijnen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [afgewezen]
502 20-08-1898 Voorstraat 33 AANVRAAG. De ondergeteekende Gerardus Kramer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der gemeente.
503 22-08-1898 Voorstraat 33 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Kramer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een gedeelte straat opbreken tot t aansluiten van een riool van vocale stoffen uitkomende uit t pand bovegenoemd en aan te sluiten aan t hoofdriool Taankastijger.h
504 20-08-1898 Vleeshouwerstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart verlenging van de schutting van Vleeschhouwerstraat N. 15 en wel vanaf den 21 Augustus tot Zaterdag 27 Augustus 1898.
505 24-08-1898 Veststraat AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols, het plaaten van een schutting ter oppervlakte van en terrein aan de Veststraat ter oppervlakte van 24 M2 voor den tijd van 9 weken.
506 22-08-1898 Visstraat 13-15 AANVRAAG. De ondergeteekende Morks & Geuze eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan Vischstraat no. 13-15, wenschen het aanbrengen van zonneschermen voor hun winkeletalage.
507 24-08-1898 Noordendijk over den Groenendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn gemachtigde van den heer Rotermundt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk over den Groenendijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
508 25-08-1898 Kromme Elleboog 26 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.P. Slegt gemachtigde van J. Degens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromme Elleboog no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een onderpui volgens de bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
509 25-08-1898 Hermansuisstraat 35 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mwvd. de W. Kerkhof Pelsestraat(?), eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Hermansuisstraat no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat gedempte Gragt tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
510 26-08-1898 Vriesestraat 79 AANVRAAG. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van den Heer S.A. Rutten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der oude stoep en het maken van een troutor (trottoir) voor rekening der gemeente.
511 27-08-1898 Singel, managerie Kunstmin AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van het Bestuur der Vereeniging Kunstmin eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een brug aan den Singel voor den tijd van acht dagen tot toegang naar den tuin, waarvoor dien een menagerie is geplaatst.
512 30-08-1898 Cornelis de Wittstraat 30 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van de Erve M. Kranendonk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het aanbrengen van een afvoerbuis tegen de voorgevel van bovegenoemd pand tot afvoer van hemelwater.
513 30-08-1898 Cornelis de Wittstraat 30 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van de Erve M. Kranendonk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat ten dienste voor het leggen van een riool, reeds opzegel aangevraagd.
514 02-09-1898 Vest 105 AANVRAAG. De ondergeteekende W. v.d. Wijngaard plaatsing van twee stellingen voor het plaatsen van twee dagkozijnen aan het pand Vest No. 105.
515 02-09-1898 Vest 105 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. v.d. Wijngaard gemachtigde van C. Hombroek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 105, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: twee dagkozijnen te plaatsen aan de Vest en vernieuwing van twee deuren (die reeds bestaan hebben), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
516 03-09-1898 Knolhaven 39 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van steen op de stoep voor het pand aan de Knolhaven N. 39 ter oppervlakte van 2 m2 van 5 Sept. tot 10 September.
517 03-09-1898 Wijnstraat 27 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, vergunning tot verlenging van de schutting voor het pand aan de Wijnstraad No. 27 en 29 groot 18 M2 vanaf 3 Sept. tot 23 Sept. 1898.
518 03-09-1898 Bagijnenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van het bestuur der Doopsgezinde gemeente, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnenstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontstoppen van een riolering waarvoor de straat op te breken.
519 03-09-1898 Gravenstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Dames Pijzel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gravenstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de stoep van voormeld pand en wel 't gedeelte aan de Wijnstraat.
520 05-09-1898 Visstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende C.W. van Seventer gemachtigde van R. Schudi, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ophangen van een gaslantaarn boven de winkeldeur, om te dienen voor buitenverlichting.
521 06-09-1898 Lange Kromhout 83 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van -, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het opruimen van een rioolverstopping.
522 06-09-1898 Voorstraat 131 AANVRAAG. De ondergeteekende P. de Roo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 131, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een bord aan de Puilijst.
523 07-09-1898 Wijngaardstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed: J. Kriens, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat No. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
524 07-09-1898 Wijngaardstraat 46rd AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Kramer, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 46rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
525 05-09-1898 Kromme Elleboog 27 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Mejufvrouw (Wed.) Kuiters, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromelboog no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
526 08-09-1898 Voorstraat 318 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den Heer E. Schut, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 318, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verhogen van de bestaande stoep om reden de zelve is verschoven.
527 08-09-1898 Veststraat AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van D. Pols eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Veststraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat voor het aansluiten met rioolen aan het Hoofdriool van vier in aanbouw zijnde panden aan de Veststraat.
528 07-09-1898 Hellingen AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Loon, timmerman alhier, het plaatsen van een schutting aan de Hellingen ter oppervlakte van 20 vierkante meter en voor den tijd van 14 dagen.
529 10-09-1898 Bagijnhof 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van de Heer de Wijs, Het plaatsen van eene schutting gedurende 16 weken vanaf Maandag 12 Sept 1898 ter grootte van 12 M2. N. 10.
530 verkeerde online foto
531 13-09-1898 Singel Rozenhof AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel Rozenhof, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor het bouwenv an 4 herenhuizen aan den Singel van af 19 September 1898 tot 15 December 1898.
532 13-09-1898 Groenmarkt 34 AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep voor bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een cementen trottoir zal worden gemaakt.
533 14-09-1898 Spuiweg 56 AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Haas eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat en het nazien der rioleering voor het opruimen eener verstoping in de rioolbuizen van voornoemd pand.
534 15-09-1898 Breestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van H.C. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Breedstraat no. 1 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool door te steken.
535 14-09-1898 Voorstraat 295 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn timmerman, het plaatsen van een schutting voor het pand a/d Voorstraat N. 295 voor een oppervlakte van 6 M2 van 21 Sept. tot en met 28 Sept. 98.
536 16-09-1898 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigtde van Levensverzekerings Mij Dordrecht eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bowuen van 18 Herenhuizen volgens bijgaande teekeningen en op het bovengenoemd terrein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
537 16-09-1898 Blekersdijk D3821 (kerk) KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van Gerf. Gemeente A eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk Kad. S no. 3821, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van eene kerk met Consistorie en woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [Zie kennisgeving N. 570]
538 16-09-1898 Vest 97 (café) AANVRAAG. De ondergeteekende J.W. van Schelt gemachtigde van P. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 97, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een gaslantaarn boven den ingang van het café.
539 16-09-1898 Steenstraat 18 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van Wed. L. v.d. Made eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Steenstraat no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor bovengenoemd pand tot het doorsteken van het riool.
540 16-09-1898 Spuiweg 26 II AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den heer R. Stempels eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg, no. 26 II, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat (trottoir) voor het nazien deer riolen en verwijderen eener verstopping.
541 17-09-1898 Vriesestraat 52 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten, het plaatsen van een schutting voor het pand Vriesestraat 52 van af 21 Sept. tot en met 12 October 1898 ter groot(t)e van 7 M2.
542 19-09-1898 Achterhakkers AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel het plaatsen en laten staan van een partij waalsteen ter oppervlakte van 20 M2 voor het in aanbouw zijnd pand Achterhakkers voor de tijd van 6 weken.
543 16-09-1898 Binnen Kalkhaven (gebouw Loodswezen) AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van het departement van Marine eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bn. Kalkhaven no., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een riool in het gebouw v. 't Loodswezen en dat aan te sluiten aan het bestaande riool in het huis bewoond door den brugwachter daarnaast.
544 17-09-1898 Houttuinen 10 AANVRAAG. De ondergeteekende W.N. van Dooren eigenaar van he gebouw of erf, gelegen in de Houttuinen no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het aanbrengen van een uithangbord.
545 19-09-1898 Vriesestraat 79 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg, gemachtigde den Heer S.A. Rutten eigenaar van het gebouw gelegen aan de Vriesestraat no. 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een bovewoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
546 19-09-1898 Kromhout 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van het Bestuur der Dordrechtsche Melkinrichting eigenaar van het gebouw gelegen aan het Kromhout no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen der Inrichting, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
547 20-09-1898 Achterom AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van het Hervormd Bestedelingehuis eigenaar van het gebouw gelegen aan het Achterom, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstoping in de riolering.
548 20-09-1898 Hellingen 168 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde den Heer J.H. Lebret eigenaar van het gebouw gelegen aan de Hellingen no. 168, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering.
549 21-09-1898 Voorstraat 76 AANVRAAG. De ondergeteekende W. van Hattem huurder van het gebouw aan de Voorstraat no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het aanbrengen van een lantaarn voor deur van het pand.
550 21-09-1898 Korte Breestraat 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den heer H.C. Wijers eigenaar van het gebouw gelegen aan de Korte Breedstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van de bestaande en het opbouwen van een nieuwe voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
551 21-09-1898 Taankade 18-20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van de Heer Franszen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Taankade vroeger No. 18-20, verzoekt dat van Gemeentewege zal worden bestraat de bakstoep langs bovegenoemd pand.
552 -
553 22-09-1898 Herheijmansuisstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende Arie Boers Azn & L.P. Mulders gemachtigden van den Heer D. v.d. Bergh eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Herheijmanshuisstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de voorgevel van gemeld pand te vervangen door een nieuwe en de bovenzolders in te richten als wooning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
554 23-09-1898 Wijnstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eener schutting voor het pand no. 23 Wijnstraat Groot 9 vierkante meter ingaande 26 September tot 3 Oct.
555 23-09-1898 Wijnstraat 23 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van A. van Peeren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen eener Pui veranderen der werkplaats, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
556 23-09-1898 Vriesestraat 57 KENNISGEVING. De ondergeteekende de Wed: P. Brandt eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der pui en het plaatsen van een deurkozijn en twee lichtkozijnen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
557 23-09-1898 Singel 133 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van Wed. de Waard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. l14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een rioolverstopping ten behoeve van bovengenoemd pand.
558 21-09-1898 Korte Breestraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, Het plaatsen van een steiger met schutting v/het pand a/d Korte Breestraat N. 10 ter oppervlakte van 6 M2 voor den tijd van 5 weken ingaande den 27 September 1898.
559 26-09-1898 Voorstraat 202 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van de Heer J. Meijers, Het plaatsen van een schutting aan den voorgevel van pand N. 202 a/d Voorstraat ter grootte van 5 M2 gedurende 2 weken.
560 26-09-1898 Binnen Walevest 22 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. van Nieuwkoop, innemen van 20 M2 grond voor het plaatsen van steen en grind van af 27 Sept. tot en met 4 October 1898 voor het pand Binnenwalevest 22.
561 27-09-1898 Achterhakkers langs de Kalkhaven AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld woonende te Dubbeldam, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsche van steen p.m. 12 M2 Achterhakkers langs de Kalkhaven vanaf 27 September tot en met 9 october 1898.
562 24-09-1898 Marienbornstraat 92 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten gemachtigde van P. Schüngel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het aansluiten met het riool van genoemd pand aan het Hoofdriool.
563 27-09-1898 Voorstraat 202 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. Seijffert gemachtigde van de Heer P. Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 202, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het wegbreken der bestaande en het palatsen van een nieuwe pui voor genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
564 27-09-1898 Buiten Walevest AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde van Nederlandsche Bell Telephoon Mij, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een Bord op de Buiten Walevest ten dienste der Rievier Kabel Dordrecht-Zwijndrecht.
565 27-09-1898 Raamstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende F. Böger gemachtigde van C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Raamstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het onteruimen van een afvoerput voor het hemelwater
566 28-09-1898 Vriesestraat 38 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mej. v/d Hidde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen.
567 29-09-1898 Stoofstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Leeuw eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat om en rioolverstopping te herstellen.
568 29-09-1898 Groenmarkt 65 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. Ek gemachtigde van de Heer A. v. Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 65 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een nooddeur in de gemeenschappelijke gang uitkomende in de Houttuinen alhier.
569 29-09-1898 's-Gravendeelsedijk AANVRAAG. De ondergeteekende Jac. Verburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den 's-Gravendeelschedijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een zonnezeil.
570 28-09-1898 kerkgebouw Bleekersdijk Kadastrale sectie D3220-D3821 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van Gerf. Gemeente A. eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk Kad. Sectie D3220-3821, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Kerkgebouw Consestorie en woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
Burgemeester en Wethouders geven de volgende voorschriften: dat gebouw moet worden overeenkomstig de voorschriften der alhier van kracht zijnde verordening op het bouwen en dat de fundeering dwars door het gebouw moet gekoppeld worden met voldoende ankers een en ander in overleg met de directie van Gemeentewerken.
571 30-09-1898 Draai 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende Joh.M.A. Derks eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Draai no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van vier nieuwe lichtkozijnen in den voorgevel en het vernieuwen van het dak waarvoor eene borstwering te maken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
572 30-09-1898 Boomstraat 14 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni, gemachtigde van Mej. Kriens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat aan de Taankade achter voormeld pand om eene rioolverstopping te herstellen.
573 30-09-1898 Suikerstraat 8 en 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de heer George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 8 en 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken der ebstaande stoomgrutterij en het aldaar maken van 3 dubbele woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
574 01-10-1898 Kuipershaven KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van de firma J.J.B.J. Bouvy eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kuipershaven, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
575 30-09-1898/td> Burgemeester de Raadtsingel 19 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van de Wel Ed. Zeer gel.Heer W.H. Roobol eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Burgemeester de Raadtsingel no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat ten dienste voor het leggen van een riool. Reeds op zegel aangevraagd.
576 01-10-1898 Raamstraat 42 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den Heer Th. Hagenberg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 42, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en riool verstopping weg te nemen.
577 03-10-1898 Kasperspad 40 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Molendijk gemachtigde van K. Bothof eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad N. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken voor het leggen van een riool dienden tot afvoer van hemelwater.
578 04-10-1898 Toulonselaan 74 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Dongen gemachtigde van de Heer P. Brand eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat wegens verstopping der riooleering voor boven genoemd pand.
579 05-10-1898 Cornelis de Wittstraat 36 (schouwburg) AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr gemachtigde van de Schouwburg Vereeniging eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Cornelis de Wittstraat no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een Straatje voor de buitendeuren der Koffiekamer ter breed(t)e van die deuren.
580 06-10-1898 Singel 178 AANVRAAG. De ondergeteekende Jorisse Clausing gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 178, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het nazien van een verstopt riool.
581 06-10-1898 Voorstraat 342 AANVRAAG. De ondergeteekende D.C. van der Straaten gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 342, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het repereeren van het trottoir van bovengemeld pand
582 06-10-1898 Wijnstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Ka gemachtigde van de Heer A.J. Hageman Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 29, wenschende de navolgende werken verrichten te hebben als die van gemeentewege voor genoemd pand een trottoir wordt gelegd.
583 06-10-1898 Singel villa Maria KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van - eigenaar van het erf, gelegen aan Singel villa Maria no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een herenhuis ter vervanging van een der drie reds vroeger aangevraagde onder No. 493, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
584 07-10-1898 Vrieseweg 20f KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezeweg no. 20f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een winkelhuis met werkplaats en een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
585 07-10-1898 Steekhoven 72r AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van de Wel Ed. Heer Herm. 't Hooft, eigenaar van gebouw of het erf, gelegen aan de Steekhoven no. 72r, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating op te mogen breken voor een putverstopping te herstellen
586 10-10-1898 van Strijsingel 278 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekerings Mij 'Dordrecht' eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de van Strijsingel no. 278, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een gedeelte statenplan met ophooging, riooleering, en cirkelvormige voetmuur met ijzerhekje daarop, volgens de daarbij behoorende teekening en overeengekomen wijziging, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
587 10-10-1898 bouwterrein Vrieseweg AANVRAAG. De ondergeteekende M. van Hillo, het bergen van heipalen van morgens 6 uren tot savonds 6 uren aan den Vriezenweg voor het bouwterrein van den Heer de Reus voor den tijd van 2 weken te beginnen op 11 October 1898. Oppervlakte 15 M2.
588 10-10-1898 Cornelis de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. v. Hoven & H.C. 't Hart, om de bestaande schutting aan de Corn. de Wittstraat te laten staan vanaf 13 Oct tot en met 23 Oct 98. 11 M2.
589 13-10-1898 Bleijenhoek 14 KENNISGEVING. De ondergeteekende A.Ph. Verweij, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bleijenhoek no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een raamkozijn hoog en breed in den dag 2.60 M x 1.18 M, met vast beenden en schuivend bovenraam in den achtergevel van bovengenoemd pand grenzende aan het erf behoorende bij de gasfabriek der gemeente Dordrecht, geeft daarvan kennis.
590 13-10-1898 Stek 31 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer v. Helvoort eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ind e gang naast genoemd pand om eene rioolverstopping te herstellen.
591 13-10-1898 Heermanshuistraat en Gracht 46 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. van der Net gemachtigde van den Heer R.W. v.d. Linden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heermanshuistraat en Gracht no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een Oude en het weder op Bouwen van een Nieuwe Loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
592 12-10-1898 Ruitenstraat 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van Heer R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ruitenstraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van en pakhuis en te maaken drie bovewooningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
593 14-10-1898 Voorstraat 255 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigd van J.A. Rodbard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 255, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een pui het veranderen der bestaande winkel in winkel en kamer benevens het plaatsen van een erker, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
594 13-10-1898 Vrieseweg AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen van een schutting voor den tijd van acht weken ter oppervlakte van 10 M2 voor het in aanbouw zijnd winkelhuis aan de Vriezeweg vanaf den 17 Oktober te rekenen.
595 14-10-1898 Heerheijmansuisstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. v. Hoven en H.C. 't Hart, het plaatsen eener schutting aan de Heerheijmanshuisstraat N. 2 beslaande 5 M2 van af 17 oct. tot en met 14 Nov 98.
596 14-10-1898 Voorstraat 304 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer A.J. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 304, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating in de Lombardstraat tot het opruimen van een verstopping in de riolering.
597 15-10-1898 Vrankenstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Degens Johzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vrankenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en vernieuwen van de kap en repareren van den voorgevel van dat gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
598 17-10-1898 Stek 9 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken of schoonmake van een riool verstopping voor genoemd pand.
599 18-10-1898 Achterom 13 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mevr. de Wd. Werkhoven eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Achterom no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat op de gedempte Gragt tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daar beleefdelijk eene voorloopige vergunning voor.
600 18-10-1898 Draai 6 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, vergunning tot het plaatsen van een steiger voor het pand v/d Heer J.W.A. Derks Draai No. 6 ter oppervlakte van 15 m2. gedurende twee weken vanaf 19 Oktober 1898.
601 20-10-1898 Blauwpoortsplein 7 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van den heer Wille eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Blauwpoortsplijn no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het cementte van een stoep
602 20-10-1898 Wijnstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den heer G. Gerritse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat in de Palingstraat ten einde een verstopping in het riool weg te nemen.
603 20-10-1898 Binnen Walevest 12 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kranendonk huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnen Walevest no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een reclamebord aan den gevel van genoemd pand.
604 20-10-1898 Haringstraatje 312rd KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Fok eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Haringstraatje no. 312rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een deurkozijn in den gevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
605 21-10-1898 Prinsenstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van den Heer G. van Brakel, het plaatsen van een schutting aan de Prinsenstraat No. 28 van 25 oct. tot 9 November de plaatsruimte 7 1.2 M2.
606 21-10-1898 Corn. de Wittstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende C.L. Bentz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Corn. de Wittstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van Gementewege voor genoemde panden een trottoir wordt gelegd.
607 21-10-1898 Prinsenstraat 37 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van den Heer J. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Prinsenstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeelteijk verbouwen der bestaande winkelpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
608 21-10-1898 Prinsenstraat 28 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van den Heer G. van Brakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Prinsenstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een geheel nieuwe Pui volgens bij gaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
609 22-10-1898 Voorstraat 252 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van den heer C.W. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 252, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repareren gootlijst, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
610 22-10-1898 Wilhelminastraat Sectie D3884 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van K. Wieringa eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wilhelminastraat Sectie D3884, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
611 24-10-1898 Buiten Kalkhaven 2 AANVRAAG. De ondergeteekende C.W. van Seventer gemachtigde van firma Wed. A. Brand en Zoon eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Buiten Kalkhaven no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen en ophanven van 2 stuks lampen voor buitenverlichting systeem Washington, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
612 25-10-1898 Corn. de Wittstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. van Hoven en H.C. 't Hart, verlenging van tijd van den schutting aan de Corn. de Wittstraat 23 beslaande 11 M2 van 28 oct tot en met 25 Nov. 98.
613 25-10-1898 Veststraat AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols het plaatsen van een schutting aan een terrein aan de Veststraat ter oppervlakte van 24 m2 voor den tijd van 21 dagen vanaf 26 October tot 16 November.
614 25-10-1898 Marienbornstraat 79 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Mej. de Wed. v. Meurs eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Marienbornstraat no. 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van eene bergplaats met loods.
615 27-10-1898 Vrieseplein 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Mooi en H. Schram de Jong, eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseplein no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vergrooten van het ketelhuis, tot het plaatsen van een nieuwe stoomketel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
616 27-10-1898 Vrieseweg 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Westmaas gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vrieseweg no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een houten loodsje met steenen voet, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [Afgewezen]
617 27-10-1898 Dubbeldamseweg 96 (een zandweg) AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kool timmerman te Dordrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dubbeldamscheweg no. 96, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van de weg in het zand om het riool schoon te maken.
618 27-10-1898 Prinsenstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van den Heer J. v.d. Straaten, vergunning tot zetten van een schutting voor het pand no. 7 Prinsenstraat voor 3 weken vanaf 31 Oct. tot 21 November 1898. Oppervlakte 5 M2.
619 28-10-1898 Riedijk 60 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Mookhoek gemachtigde van de Heer C. Bonte eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: volgt het opbreke der straat gedempte Riedijksgracht no. 60 ten einde een Riool verstopping te Herstellen.
620 28-10-1898 Lijnbaan AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel Metselaar verzoekt het plaatsen van een steiger voor denn tijd van 6 weken voor de te bouwen panden aan de Lijnbaanstraat ter oppervlakte van 20 m2. ingaande den 29sten Okyober.
621 29-10-1898 Raamstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de Heer S. Brouwers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreke van een gedeelte stoep op de Bagijnestraat achter genoemd pand ten einde een verstopt riool te herstellen.
622 28-10-1898 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. Kes, verziekt vergunning tot het innemen van 13 M2 Gemeente grond voor het plaatsen van een schutting in het Kromhout voor het pand get. no. van af 1 November 1898 voor den tijd van 6 weken.
623 31-10-1898 Vest nabij de Korte Nieuwstraat AANVRAAG. De ondergeteekende B. Jonkers verzoekt vergunning tot het innemen van 10 M2 grond voor het opslaan van ijzeren balken op de Vest nabij de Korte Nieuwstraat vanaf 31 october tot en met 5 November '98.
624 ..-10-1898 Voorstraat 131 AANVRAAG. De ondergeteekende firma v. Gend en Loos (J.P. Woonink) gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 131, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord waarp vermeld de naam der firma.
625 31-10-1898 Steegoversloot 10 AANVRAAG. De ondergeteekende Van der Elst & Lebret gemachtigde van J.H. Lebret eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: 't ophangen van een uithangbord, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
626 28-10-1898 Lijnbaan 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van Bestuur tot Verb. Huis v. Arb. klasse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lijnbaan no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een nieuw deurkozijn met een buitenwaars trapje te plaatsen volgens bijgaande teekening op eigen terrein, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
627 28-10-1898 Stekstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Welsenes gemachtigde van Heer M.A. v.d. Kieboom eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de cno. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een deurkozijn tot toegang van bovengenoemd pand.
628 31-10-1898 Steenstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende Andr. J. Hurkmans gemachtigde van F. Vissers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steenstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een houten reclame laars.
629 31-10-1898 Heerhijmanssuisstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer van Vendeloo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerhijmanssuisstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping te herstellen.
630 31-10-1898 Vest 18 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van de Firma Singels eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een afdak van een hok ten dienste voor hardsteenen tegls met het daar voor afnemen en meter opmetselen van de lossen lagen metselwerk, staande op het erf aan den waterkant, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
631 02-11-1898 Grote Spuistraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende Hendrik van Dongen aannemer het pand Groote Spuistraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde een riool verstopping te voorzien.
632 04-11-1898 Cornelis de Wittstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners gemachtigde van P.J. Hulsebos eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Corn: de Wittstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ijdelijk plaatsen van een houten wagenloods in de rooilijn op bovenbedoeld terrein en in verband daarmede het wegbreken van de muur langs dat terrein zoover de loods strekt met verzoek de loods aldaar te mogen behouden tot 1 Juli 1899, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
633 05-11-1898 Hellingen AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den heer Kastelijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken des straat ten einde een aansluiting te verlengen tot afvoer van hemelwater aan de voorgevel.
634 05-11-1898 Vriesestraat 57 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers timmerman, het zetten van schutting voor het pand aan de Vriezestraat No. 57 groot 5 M2 vanaf 7 November tot 21 November.
635 07-11-1898 Singel AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no., wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het aansluiten der rioolen van 4 panden aan het hooft riool in de Singel.
636 09-11-1898 Heer Hermansuisstraat 98 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van Mejuffrouw A. van Laar eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Heer Hermansuisstraat no. 98, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd pand ten einde een verstopt riool te herstellen.
637 09-11-1898 bouwterrein "Villa Maria" KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan bouwterrein "Villa Maria", wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbouwen van twee kamers a/het in aanbouw zijnde pand, waarvoor een kennsigeving is ignediend onder no. 500 dd 15 Aug. 1898, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
638 10-11-1898 Prinsenstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigd van den Heer G. van Brakel, het verlenging van tijd voor 8 dagen van de schutting aan de Prinsestraat N. 28 van 10 Nov tot 17 Nov. de Plaatsruimte 7 1/2 Meter.
639/td> 10-11-1898 Voorstraat 202 AANVRAAG. De ondergeteekende Cornelis Versteeg huruder van het gebouw gelegen aan de Voorstraat no. 202, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een vleeschrek tegen de puistijlen van het winkelraam om kleine vleeschwaren aan te hangen./td>
640 11-11-1898 Heerheimansuisstraat 58 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van Mejuffrouw A. van Laar eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheimansuisstraat no. 58, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een uitstekende stelling te palatsen voor genoemd pand.
641 11-11-1898 Heerheimanssusistraat 58 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van Juffrouw A. van Laar eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheimanssusistraat no. 58, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van twee lichtkozijnen en andere er in de plaats daarvan stellen aan de voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
642 11-11-1898 Voorstraat 255 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting van het pand Voorstraat 255 alhier ingaande op 16 November voor den tijd van zes weken in te nemen oppervlakte 15 M2.
643 10-11-1898 Voorstraat 123 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Randwijk gemachtigd van L.H. Waterbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 123, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: t repareeren van een hek geplaatst op de stoep dat gedurende 8 dagen verwijdert zal zijn.
644 12-11-1898 Lange Kromhout 27 AANVRAAG. De ondergeteekende C.H. de Vries gemachtigd van A.S. Kes Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Langen Kromhout no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een houten stal met koetshuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
645 11-11-1898 Ruitenstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende H. de Hartog, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Ruiterstraat No. 4 te Dordrecht ter groot(t)e van 20 vierkante M2 en wel van af 15 November tot en met 27 December.
646 12-11-1898 Parallelweg AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat op de Paral(l)elweg voor het pand van den Wel Ed. Heer Calli Detravie(?) ten dienste van het leggen van een riool voorgenoemd pand.
647 15-11-1898 terrein Villa Maria KENNISGEVING. De ondergeteekende J.P. Waals eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Terrein Villa Maria, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van twee woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
648 15-11-1898 Spuiweg 32 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van C. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Spuiweg no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van zijn woonhuis aan de Spuiweg, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
649 15-11-1898 Veststraat G1731 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Pols gemachtigde van Gebr. Pols eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Veststraat kad. 1731 van sectie G, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir van gemeentewegen voor 4 dubbele woningen.
650 15-11-1898 Heerheijmansuisstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers, het plaatsen van een steiger tot het voegen van een gevel en wel vanaf 15 Nov. ene 29 Nov. Heerheijmansuisstraat 2. Oppervlakte 5 Mw.
651 17-11-1898 Achterhakkers 22a AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders & Tas, het innemen van 26 M2 Gemeentegrond voor het plaatsen van een schutting voor het pand no. 22a Achterhakkers vanaf den 18de November '98 tot 30 December '98.
652 17-11-1898 Heerheijmansuisstraat 36 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den heer L. v. Es eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heermansuisstraat no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat tot herstel van een verstopping in de spruitleiding vraagd daar Beleefdelijk voor eene voorloopige vergunning.
653 17-11-1898 Bagijnhof 10 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schmidt Az gemachtigde van den Heer C. de Wijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnhof no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat voor 't maken van een riool.
654 18-11-1898 Marienbornstraat 37 AANVRAAG. De ondergeteekende F.N. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Riooldoorsteking.
655 19-11-1898 Suikerstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het plaatsen eener schutting in den Suikerstraat voor het pnad get: no. 8 ter grootte van 15 M2 voor den tijd van 3 weken.
656 19-11-1898 Wilhelminastraat 52 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wilhelminastraat no. 52, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een dubbel woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
657 19-11-1898 Krispijnscheweg KENNISGEVING. De ondergeteekende Corn. Jan Seijffert gemachtigde van Vereeniging IJsclub voor de Armen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Krispijnscheweg -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een houten gebouw ten dienste van genoemde vereeniging als restauratie, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
658 21-11-1898 Voorstraat 366 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van de heer A.J.M. Bröcker (A. Bröker) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 366, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van het huis aan de Voorzijde en inrichten tot winkelhuis en het maken van een nieuw achterhuis volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
659 19-11-1898 Geldelozepad 29-31 KENNISGEVING. De ondergeteekende Johannes Roobol eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Geldeloospad no. 29/31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van vijf en twintig Burgerwoningen, met voor twee woningen één bruggetje (van de twee blokken van zes en veertien woningen) en laatste blok twee, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [weigert te teekenen]
660 22-11-1898 Voorstraat 169 (pui van Voorstraat 255) KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van H. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 169, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het palatsen van een bestaande pui, nl die van het pand Voorstraat 255, naar het pand Voorstraat 169, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
661 22-11-1898 Voorstraat 169 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogeband, het plaatsen van een schutting Voorstraat 169 er oppervlakte van 5 M2 vanaf 23 tot en met 29 Nov.
662 22-11-1898 Vriesestraat 82 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den heer Seijffert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 82, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten dienste van rioolverstopping weg te nemen.
663 23-11-1898 Prinsenstraat 37 AANVRAAG. De ondergeteekende J. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Prinsenstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het in orde brengen der stoep voor zijn pand met portland cement.
664 24-11-1898 villa Maria KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Jansen timmerman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vil(l) Maria, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: tot opbouw van vier brugerwoningen met schilderswinkel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
665 18-11-1898 Lindegracht 3 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Quartel huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegracht no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een uithangbord.
666 24-11-1898 Voorstraat 202 AANVRAAG. De ondergeteekende Cornelis Versteeg, huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 202, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het hangen van een vleeschrek tuschen de beide puistijlen (onder bepaling van hieraan geen vet of vleesch te zullen hangen).
667 25-11-1898 Johan de Wittstraat 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak, gemachtigde van mr. H.J.M. Tijssens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Johan de Wittstraat no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen inwendig en aan de achtezijde van dat gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
668 25-11-1898 Voorstraat 255 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting in de steiger grenzende aan het pand Voorstraat 255 hiervan benoodigd een oppervlak van 8 M2 gedurende 3 weken.
669 25-11-1898 Voorstraat 255 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, gemachtigde van J.A. Rodbard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 255 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen der zijmuur tot aan de 1e verdieping, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
670 25-11-1898 Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst, gemachtigde van L. Foudraine/Voudraine eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een beneden woning voor schilderswinkel en eene vrijje bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
671 25-11-1898 nieuwe straat (Villa Maria) KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan nieuwe straat (Villa Maria), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
672 26-11-1898 Corn. de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. van Hoven en H.C. 't Hart, om de bestaande schutting aan de Corn. de Wittstraat te laten staan vanaf 26 Nov. tot en met 9 Dec. '98. M.M.
673 26-11-1898 Suikerstraat hoek Molenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het plaatsen van eener schutting in de Suikerstraat en hoek Molenstraat ter grootte van 18.5 M2 voor den tijd van 2 weken.
674 26-11-1898 Corn. de Wittstraat 44 KENNISGEVING. De ondergeteekende Wed. J. van Hoven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Corn. de Wittstraat no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een lichtkozijn uitbreken en het daarstellen van een deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
675 25-11-1898 Vriesestraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenento, gemachtigde van de Heer W.C. Klein eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken en ontgraven der straat tot het aansluiten van een rioolsprant op het van wege de Gemeente gelegde riool aan de Vriesestraat voor voormeld pand.
676 28-11-1898 Voorstraat 366 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Bouman Jr, het innemen van 7 /12 M2 grond voor het palatsen van een schutting voor het pand nr. 366 a/de Voorstraat vanaf den 1 December '09 voor den tijd van 8 weken.
677 29-11-1898 Heerhijmanshuisstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers, het plaatsen van een steiger tot het afvoegen van een gevel a/d Heerhijmanshuisstraat N. 2 tot 6 December.
678 28-11-1898 Achterhakkers AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld, Het plaatsen van steen p.m. 12 M2 Achterhakkers vanaf 28 November tot en met 3 December 1898.
679 30-11-1898 Raadhuissteiger AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. Steenweg, het innemen van 10 M2 grond i/den Raadhuis steiger voor het opslaan van een gedeeltelijken inboedel op 30 November '98.
680 26-11-1898 Wijnstraat 26 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Leenders gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraad no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een gaslantaarn met en uitstekende arm tegen de pui
681 27-11-1898 Burgemeester de Raadtsingel AANVRAAG. De ondergeteekende Hendrik van Dongen gemachtigde van Mevr. de Wed. J.H. Court Smit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Burgemeester de Raadtsingel, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanlsuiten van het riool op het gemeenteriool daar ter plaatse
682 30-11-1898 Singel 152 AANVRAAG. De ondergeteekende Hendrik van Dongen gemachtigde van de Wel Ed. Heer J.J. Vriesendorp Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 152, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der ebstrating teneinde in en riool verstopping te voorzien.
683 30-11-1898 Cornelis de Wittstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Dongen gemachtigde van C.J. Benz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Cornelis de Wittstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het aansluiten der riooleering voor bovengenoemd pand voor vocalen gootsteen en heemelwater.
684 01-12-1898 Vrieseweg 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Westmaas eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: 't maken van een steenen loodsje, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
685 02-12-1898 Prinsenstraat 37 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. van Wel gemachtigde van de Heer J. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Prinsenstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een portland cement trttoir van Gemeente wege
686 02-12-1898 Wijnstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende J.M. Wapperom huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een reclamebordje.
687 02-12-1898 Godfried Schalkensingel 60 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Wel Ed. Heer Staring eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Godfried Schalkensingel no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een schoeijin(g) lang 10 meter in de sloot aan de Hallingelaan.
688 05-12-1898 Hoge Nieuwstraat 61 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Alleman timmerman gemachtigde van den heer D. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogenieuwstraat no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van en deukozijn 1 lichtkozijn en 4 ijzeren lichtramen ter vervanging van de oude deuren in den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
689 07-12-1898 Parallelweg 11 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn gemachtigde van den heer J. Waalwijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Paral(l)elweg no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor genoemd pand ten dienste van het leggen der rioolleering in het gemeente rieool.
690 05-12-1898 Blekersdijk (terrein der villa Maria) AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den heer Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bleekersdijk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat van een en te maken aansluiting a/h hoofdriool voor een nieuw gebouwd pand op het terrein der villa Maria
691 07-12-1898 Molenpoort 18a-f KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van Wel Ed: Heer Beelaerts van Emmichoven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Molenpoort no. 18 a-f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van een heining loopende langs voornoemde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
692 08-12-1898 Steegoversloot 14 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer Muhlhaus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steegoversloot no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen der stoep van dat pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
693 08-12-1898 Kromme Elleboog 22 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromme Elleboog no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep voor bovenbedoeld pand met verzoek dat daarvan in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gelegd.
694 05-12-1898 Burgemeester de Raadtsingel AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van mevr: wed. B. v.d. Elst eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Burgemeester de Raadtsingel -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een ijzeren zinker door de vliet waarvoor de bestrating op te breken.
695 08-12-1898 Singel ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, eigenaar van de drie gebouwen (of erf) gelegen aan den Singel ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het aansluiten der riolering.
696 09-12-1898 Burgemeester de Raadtinsgel 13 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van de Wed. PLancken eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Burgemeester de Raadtinsgel no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor het leggen van een riool
697 09-12-1898 Kromhout (Dordrechtsche Melkinrichting ) AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. Kes, verlenging der vergunning tot het plaatsen van en schutting voor het in aanbouw zijnde pand der Dordr: Melkinrichting a/het Kromhout wel vanaf 13 december tot 3 januari 1899. oppervalkte 12 M2.
698 09-12-1898 Suikerstraat en hoek Molenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het geplaatst houden der schutting in de Suikerstraat en hoek Molenstraat ter grootte van 33,17 M2 voor den tijd van 1 week.
699 09-12-1898 Gevulde Gracht 5 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Rijkhoek, gemachtigde van de Heer H.M. Brugman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de gevulde gracht no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat ten einde het riool door te kunnen steken.
700 12-12-1898 Singel 57 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van de Heer H.C. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat het ontgraven der riolen van voornoemd padn, tot verwijdering eener verstopping.
701 08-12-1898 Knolhaven 26 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. van Buul eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Knolhaven no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een muurbord.
702 11-12-1898 Vrieseweg AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, vergunning tot het laten staan van de steiger voor het in aanbouw zijnde pand aan de Vriezenweg ter oppervlakte van 10 M2 voor den tijd van drie weken.
703 11-12-1898 Lijnbaanstraat ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, vergunning tot het laten staan van de schutting aan de Lijnbaanstraat thans nog ongenummerd voor de tijd van drie weken ter zelfder oppervlakte 20 m2.
704 11-12-1898 Spuiweg 85 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer J. Lipz Bz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Spuiweg no. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het oprebken der bestrating tot het aansluiten der riolering op de Gemeenteriolering.
705 11-12-1898 Vrieseweg ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer J.L. Otto eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezenweg ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van de rioolsprant op de gemeenteriolering waarvoor de bestrating op te breken.
706 11-12-1898 Singel 63 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer A.J.A. de Bosson eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 63, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het aansluiten van de riolering op de Gemeenteriolering.
707 13-12-1898 Singel 57 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den heer H.C. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: De bestaande zinker leggende onder de heul voor voornoemd pand en deze te vervangen door eene rechte ijzere buis.
708 12-12-1898 Raamstraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van De Heer J. van Hemert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van en gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd padn ten einde en verstopt riool te herstellen.
709 14-12-1898 Blekersdijk AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van den Heer Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten van de rioolen der aldaar staande drie panden op het gemeenteriool te mogen aansluiten en daarvoor de noodige ontgravinge te verrigten en de straat optebreken.
710 15-12-1898 Raamstraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heer J. Ouburg Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat op de Bagijnenstraat achter voormeld pand tot het ontstoppen van een riool
711 09-12-1898 Burgemeesterspoortje 72 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van N. Kamermans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Borgemeester Poortje no. 72, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een Nieuwe voorgevel en een Keuken met Privaat volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
712 15-12-1898 Steegoversloot 7 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de Heer C. Brussaard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 72, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repereere der stoep voor genoemd pand.
713 16-12-1898 Lijnbaan 41 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Monfrooij, aan de Lijnbaan no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het palatsen van een bergloods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
714 17-12-1898 Blekersdijk (terrein villa Maria) AANVRAAG. De ondergeteekende Nicolaas Klaus gemachtigde van de Heer C. v.d. Hogenband eigenaar van gebouwen of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het maken van drie aanslutingen op het hoofdriool voor drie panden op het terrein der villa Maria.
715 19-12-1898 Breestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van den Heer J.C. Wijers(Weijers) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Breedstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating om een riool doortesteken.
716 16-12-1898 de Hil en Vest 12-14 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van C. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hil en Vest no. 12-14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Vereenigingslokaal met 3 bovenwoningen waarvan de toegangen zijn aan den Hil en Vestzijde, zoals de bijgaande teekening dit aangeeft, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
717 16-12-1898 Steegoversloot 13 KENNISGEVING. De ondergeteekende Jozef M. Weber gemachtigde van de Heer A. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een atelier voor fotografie, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
718 16-12-1898 Tolbrug 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van W. van Vugt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Tolbrug no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het daarstellen van een nieuwe kap op bovenbedoeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
719 17-12-1898 Spuiweg 22 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Wel Ed. Heer J. Borren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: van gemeentewgen het leggen eenner Trowaar(trottoir) voor het zelver pand N. 22 aan de Spuiweg en zulks afstand doende van de Bestaande stoep.
720 19-12-1898 Hoge Nieuwstraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije Zn Zoon, het plaatsen van een schutting voor het pand van den Wel Ed. D. Schouten aan de Hoogenieuwstraat N. 61 ter oppervlakte van 11 M2 van 20 December tot 2 januari '99.
721 21-12-1898 Nieuwstraat 67 AANVRAAG. De ondergeteekende Dirk Reidel huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 67, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord.
722 22-12-1898 Kromme Elleboog 3 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van C. de Witt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromelboog no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: 't opbreken der straat om de verstopping in t riool te verdrijven
723 23-12-1898 Oranjepark (3 herenhuizen) KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak en B. Groeneveld eigenaars van het erf gelegen aan het Oranjepark, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van drie Heerenhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
724 23-12-1898 Suikerstraat en hoek Molenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het geplaatst houden der stelling en schutting in de Suikerstraat en hoek Molenstraat voor de tijd van 1 week. 33.5 m2.
725 27-12-1898 Ruitenstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende H. den Hartog het plaatsen van een schutting voor het pand in de Ruitenstraat N. 4 te Dordrecht ter groot(t)e van 20 vierkante M2 en wel van af 27 December 1898 tot en emt 17 Januari 1899.
726 28-12-1898 Spuiweg 49 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Mookhoek gemachtigde van de Heer R. Bakker eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Spuiweg no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: volgt het opbreken der straat en het ontgrave ten einde een Riool verstopping te herstellen.
727 29-12-1898 Noordendijk beneden 749 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde de Gezusters Kraamer eigenaressen van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk benede no. 749, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeke der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daar voor beleefdelijk eene voorloopige vergunning.
728 29-12-1898 Kolfstraat 44 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde den D heer C/H H. Hombroek(s) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd pand tusschen de Kolfstraat en Nieuwstraat ter einde een verstopt riool te herstellen.
729 29-12-1898 Suikerstraat hoek Molenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het gepalatst houden eener stelling en schutting in de Suikerstraat hoek Molenstraat ter grootte van 22 M voor den tijd van 1 week.
730 31-12-1898 Lijnbaan KENNISGEVING. De ondergeteekende eigenaar van het erf gelegen aan de Lijnbaan no. nog onbekend, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een woonhuis bestaande in onder en bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
731 02-01-1899 Cornelis de Wittstraat 14 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer W.J. van Zanten eigenaar van het erf gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding.
732 02-01-1899 Voorstraat 255 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, het verlengen der plaatsing van de schutting voor het pand Voorstraat 255 voor den tijd van 4 weken gezamenlijk oppervl. 15 M2.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015