Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1862-1875


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:121 (oud nummer (voor ca 2005) 209:89)))
1862 119 21 junij C. van Meerkerk B179 Gravestraat Herstelling van de stoep.
1864 608 9 junij D. Pijzel B169 Gravestraat Het leggen eener pompbuis onder de straat.
1864 684 15 aug D. Pijzel B167 Gravestraat Het maken van een hardsteenen stoep met palen.
1865 131 26 mei P Blusse Van Zuidland B183 Gravestraat Herstelling van de waterput.
1866 165 25 juni G. van Heck B179 Gravestraat Het afbreken en weder opbouwen van een winkelhuis met bovenwoning.
1866 287 24 dec A. Smidt C818 Marienbornstraat Bouwen van twee woningen
1867 008 25 jan W. Waalbrink C860 Marienbornstraat Grachtmuur vernieuwen.
1867 155 29 julij J. van Oldenburgh B139 Wijnstraat Afbreken en verbouwen van een woning
1867 241 30 nov J. Schuijten B181 Gravestraat Opgraven van een vloeibuis.
1868 096 18 april C. van Waalwijk v. Doorn B267 Gravestraat Plaatsen van twee uitstalrokken en zonnescherm
1868 158 1 julij O.B. ’t Hooft van Benthuijzen B161 Wijnstraat Opgraven eener havenput
1868 200 8 aug H Boet B268 Gravestraat Plaatsen van een stelling.
1870 025 2 febr A Kluit Az B175 Gravestraat Het veranderen der pui
1871 077 22 apr H. Schuiten B181 Gravestraat Plaatsen van een stelling tot herstelling van den gevel.
1871 108 12 mei A.S. Hageman B124 Wijnstraat Een verdieping op zijn woning te maken.
1871 271 18 dec. P.A. van Rije B183 Gravestraat Het afbreken van een stal en koetshuis.
1872 035 19 febr J. Schuijten B183 Gravestraat Bouwen van een tuinmuur
1872 072 19 mrt J. Schuijten B183 Gravestraat Het verleggen van een spuiriool.
1872 219 9 sept G. van Heck B178 Gravestraat Verandering van de voorgevel.
1874 335 12 dec. J. Schuijten B182 Gravestraat Herstellen riool.

Een selectie (laatst gewijzigd: dd. 9-8-2008/14-2-2009):

003 4-1-1862 A. Bouman Az Jr D121 Princestraat het inbreken van den gevel en het herstellen eener nieuwe pui en gevel
024 3-3-1862 A. Bouman Az Jr Houttuinen A247-248 vernieuwing der beschoeiing
040 20-3-1862 A. Bouman Az Jr Houttuinen A247 het plaatsen van moppen / het plaatsen van houte in de haven
046 24-3-1862 A. de Groot Lz A238 Houttuinen leggen van dorpeltje
119 21-7-1862 C. van Meerkerk B179 Gravestraat herstelling v.d. stoep
133 11-8-1862 L. van Duren B129 Boerenvismarkt veranderen vd gevel
145 26-8-1862 D. van Tienen Jansen D209-210 Princestraat plaatsing van een ijzeren hek op de stoep
158 15-9-1862 A. de Koning D166 Kalkhaven verstopping riool Buiten Kalkhaven
181 13-10-1862 Smits van Nieuwkerk C1010 Steegoversloot veranderen van 1 kozijn
187 20-10-1862 wed J. Vliegenthart D178 Kalkhaven herstelling van het riool
199 27-11-1862 A. Vos van Hagenstein, P. Blusse van Oud Alblas D170-169 Kalkhaven schoonmaken van en havenput
207 19-1-1863 P.J. van nievervaart D162 Kalkhaven vernieuwen van een riool
225 12-2-1863 wed v.d. Koogh D165 Kalkhaven schoonmaken van en havenput
233 12-2-1863 J. jansen D179 Bn Kalkhaven buiten uitbouwen van een schoorsteen
234 20-2-1863 J.P.B. Onderwater D171 Kalkhaven onderzoek der havenput
273 3-4-1863 J.P.B. Onderwater van Brandwijk D171 Kalkhaven herstelling vloeibuis
302 27-4-1863 Derks D179 Bt en Bn Kalkhaven afbreken en weder opbouwen
352 17-6-1863 het rijk A123 magazijn ?
359 20-6-1863 J. Muller D195 Slikveld schuifkozijn
361 23-6-1863 de Dordrecht-Londonsche Stoomboot Mij D178 Kalkhaven vernieuwing der kozijnen
374 1-7-1863 Onderwater van Brandwijk D171 Kalkhaven plaatsen van eens teiger en kalkhok
378 11-7-1863 J. Hesselink D114 Prinsenstraat het wegnemen der houten palen en plaatsen van ijzeren
379 9-7-1863 J. Roest C1004 Steegoversloot herstelling schoeiing in het Stek
381 ? wed Stronk C1001 Steegoversloot ?
391 ? A. Mulders C1006 Steegoversloot ?
392 - S. Stadveldt C1005 Steegoversloot -
417 24-8-1863 J.W. Grimm en A. Mulders C1006+1007 Steegoversloot vernieuwing schoeiing
497 12-2-1864 C.J. van Emmerik D225 Prinsenstraat plaatsing v.d. gaper
432 22-9-1863 P. Blusse van Oud-Alblas D169 Kalkhaven verhooging rabat achtergevel
476 7-12-1863 wed L.N. Roodenburg D161 Kalkhaven schoonmaken havenput
480 18-12-1863 J. v.d. Heijden Tarmond en Cie C169 nieuwe kade -
519 14-3-1864 D. de Jong B187 Gravenstraat herstelling gevel
560 27-4-1864 D. de Jongh Wz B176 Gravenstraat herstelling gevel
575 12-5-1864 C. Brandt D118 Prinsenstraat onderzoek verstopping vloeibuis
590 24-5-1864 H. v.d. Straaten D128 Prinsenstraat klein zeiltje
608 9-6-1864 D. Pijzel B169 Gravenstraat pompbuis
619 20-6-1864 A. de Koning D166 Bt Kalkhaven maken twee kanaaltjes in de stoep voor lucht onder de houten vloer
645 8-7-1864 J.S. Vriesendorp Sr D152 Vuilpoort schoonmaken havenput
664 25-7-1864 W.A. Kemp A238 Houttuinen plaatsing van 1 lichtkozijn
682 13-8-1864 B.P. van Weijland D179 Kalkhaven plaatsen twee lichtkozijnen in de MOLEN
712 17-9-1864 L. Dupper D206 Prinsenstraat rijzing der stoep
724 7-10-1864 P. Barendrecht D113 Prinsenstraat afbreken zijmuur
729 8-10-1864 H. Jansse D117 Prinsenstraat schoonmaken havenput
730 10-10-1864 J. Hesselink D116 Prinsenstraat schoonmaken v.d. havenput
735 ? A. Mulders C1006 Steegoversloot kozijnen
751 14-11-1864 W.A. Kemp A238 Houttuinen trekbuis naar de haven
758 27-11-1864 J. Hesselink D116 Prinsenstraat nissen -> lichtkozijnen
001 11-1-1865 J. Hesselink D116 Prinsenstraat plaatsen van een ijzeren klep voor het riool buiten de VUILPOORT
019 6-2-1865 A.H. Kuijpers D158 Kalkhaven plaatsen van 2 kouzijnen
024 18-2-1865 Kemp en Schotel A191 Houttuinen nazien der vloeibuis
037 5-3-1865 P. Barendrecht D113 Prinsenstraat plaatsen kozijnen
039 6-3-1865 J. van Wageningen A178, 186, 187 Schuitenmakersstraat / Manhuisstraat het bouwen van 1 nieuw pakhuis
047 20-3-1865 K.M. Dicke D110 Prinsenstraat het vooruit brengen van den ronden hoek en het plaatsen van 3 lichtkozijnen
056 28-3-1865 J. v.d. Weg ADzn A135/175 Schuitenmakersstraat verleggen der stoepen
069 5-4-1865 Bakker, Rombouts D168 Kalkhaven herstelling trekbuis
076 12-4-1865 J. Salij D108 Prinsenstraat vooruitzetten der winkelkasten (niet verder van 10 duim)
095 29-4-1865 J. Salij D108 Prinsenstraat herstelling der stoep
114 9-5-1865 W. Nugteren te Giessendam Willigenbosch het stellen van palen enz om de molen af te breken (voor 8 dagen)
131 26-5-1865 P. Blusse van Zuidland B183 Gravenstraat waterput
149 12-6-1865 C.M. Dicke D110 Prinsenstraat herstelling aan den achtergevel
172 3-7-1865 G. de Klerk en Zn C1008-1009 Steegoversloot ged herbouwing
228 21-8-1865 J. v.d. Weg A148 Schuitenmakersstraat ?
233 26-8-1865 B. de Graaf D109 Prinsenstraat afbreken der goot tot herstelling van de zijmuur
245 30-8-1865 J.J. de Reus - het door naar buiten opendraaijennde deuren v.d. Waalsche Kerk
295 28-10-1865 J.H. Schultz van Haegen B186 Gravenstraat trede
319 4-12-1865 D. Pijzel B167 Gravenstraat herstelling riool
326 - Jantzon van Erfrenten Rozenhof afdamming
024 7-2-1866 J.W. Meiboom B172 Gravenstraat opbreken straat
033 ? H. Norenburg A150 Schuitenmakersstraat ?
039 22-2-1866 M.C. Lebret D107 Leuvebrug schutting
076 26-3-1866 M.C. Lebret D107 Leuvebrug vernieuwen van een zijgebouw
079 28-3-1866 Brunner D184 Kalkhaven repareren/vernieuwen der stadsboom
125 7-5-1866 A. Balen D208 Prinsenstraat stoep
128 11-5-1866 wed van Koten D154 Bomkade vernieuwen woonhuis
135 22-5-1866 C.M. Dicke D110 Bom digten van het voormalig camm. buisje
143 31-5-1866 J.P. Goedhart C Stek bouwen gymnastiekschool
165 25-6-1866 G. van Heck B179 Gravenstraat afbreken/opbouwen winkelhuis
178 11-7-1866 wed P.J. van Nievervaart D162 Kalkhaven herstellingen voorgevel
179 13-7-1866 mr P. Blusse van Oud-Alblas D169 Kalkhaven herstellingen voorgevel
194 28-7-1866 L. Dupper D168 Kalkhaven uitsteken lor zeiltje
251 6-10-1866 M.C. Lebret D107 Leuvebrug slaan van meerpalen
265 15-10-1866 J.A. Smits van Nieuwkerk C1010 Steegoversloot uitstekende schoorsteen
035 4-3-1867 G. van Heck B180 Gravenstraat bovengevel vernieuwen
038 2-3-1867 Onderwater van brandwijk D174 Kalkhaven bouwen van woon en pakhuis
088 13-5-1867 A.P. Schotel A160 Schuitenmakersstraat plaatsen van een stelling
133 19-6-1867 D. Hordijk D219 Prinsenstraat leggen v.e. stoep
110 27-5-1867 mevr A.v .d. Koogh D165 Kalkhaven oprbeken der straat,s choonamken vloeiput
139 25-6-1867 A. Kluijt Az B175 Gravenstraat gevel bepleisteren, stellng zetteni
150 15-7-1867 A.P. Schotel A170 Houttuinen vernieuwen v.d. heining
166 5-8-1867 J. Beerens D139 Kalkhaven zetten van een stelling
173 12-8-1867 Lebret D107 hoek Leuvebrug zetten van een stelling
214 28-9-1867 M.C. Lebret D107 Leuvebrug plaatsen leuning, ijzer 
230 2-11-1867 A. Blusse A126 Houttuinen vernieuwen v.d. muur
241 30-11-1867 J. Schuijten B181 Gravenstraat opgraven v.d. vloeibuis
016 31-1-1868 A. Bouman D121 Prinsenstraat uitbreken van twee raampjes en een neiuw kozijn plaatsen
029 17-2-1868 M.C. Lebret D108 Prinsenstraat bouwen nieuw magazijn
040 24-2-1868 M.A. Dicke D109 Prinsenstraat afbreken voorgevel
063 19-3-1868 J. Rijkhoek D108 VUILPOORT zetten van een kalkhok voor 3 maanden
084 8-4-1868 W. Roots(?) A248 Houttuinen ijzeren rookbuis
093 8-4-1868 J. Schuiten B181 Gravenstraat vloeibuis
108 30-4-1868 wed J. Roest C1004 Steegoversloot pleisteren gevel
121 13-5-1868 J. Hesselink D114-115 Prinsenstraat afbreken en wederopbouwen van de voorgevel
138 2-6-1868 W.A. Kemp C66 Turfsteiger leggen van een riool
170 10-7-1868 A. Dicke D109 Prinsenstraat schoorsteen vernieuwen
203 10-8-1868 M.C. Lebret D107 Leuvebrug zetten van een stelling
211 17-8-1868 M.C. Lebret D107 Leuvebrug vebrouwen van de gevels en plaatsens tellingen
212 17-8-1868 A. Bouman D121 Prinsenstraat schoonmaken van de havenput
218 24-8-1868 C.J. Schijff C1003 Steegoversloot herstellen waterloop
237 11-9-1868 mej wed G. van Kooten D154 Kalkhaven opgraven/schoonmaken waterput
260 26-10-1868 M.C. Lebret D107 Leuvebrug steleln van eener neiuwe winkepui
270 9-11-1868 Vriesendorp A131 Grote Kerk.Engelburgerkade rolrapen gevel
032 10-2-1869 E. Mauritz A174 Schuitenmakersstraat ?
047 26-2-1869 mej Stempels D132 Kl. Kalkstraat opgraven van een riool
057 11-3-1869 A.P. Schotel A157/159 Schuitenmakersstraat plaatsen van twee kozijnen
100 22-4-1869 H. van Loon D188 Bt Kalkhaven maken havenput
150 17-6-1869 N. Rovers C1008 Stek/Steegoversloot brughoofdje
170 2-7-1869 H. Wensch D102 Voorstraat -
175 17-7-1869 M.C. Lebret D107 Voorstraat stelling
215 2-9-1869 A.P. Schotel A160 Houttuinen leggen v.e. trekbuis
258 17-12-1869 G. van Egeren D185 kalkstraat maken uitsteekrek en toonbank
016 22-1-1870 S.C. de Jong A90 Annapoort ?
025 2-2-1870 A. Kluit Az B175 Gravenstraat veranderen pui
035 11-2-1870 van Efferen D179 Kalkstraat herstelling aan den gevel
075 26-3-1870 W. van Leer D185 Korte Kalkstraat maken van een over het water utistekene balkon aan de achtergevel
111 13-5-1870 C. Kruimel D212 Prinsenstraat -
151 9-7-1870 A.P. Schotel A157-159 Schuitenmakersstraat verplaatsen van kozijn en leggen van een trekbuis
157 16-7-1870 D. Bakker D130 Prinsenstraat opgraven der bestrating leggen van een trekbuis
184 20-8-1870 fa Bakker/Rombouts D168 Kalkhaven verpl. kozijn
185 20-8-1870 fa Bakker/Rombouts D168 Kalkhaven zonzeil
190 3-9-1870 D. Pijzel B167 Gravenstraat opgraven trekbuis
204 30-9-1870 A.H. Kuipers D156 Kalkhaven houten zijwanden door steenen vervangen
015 18-2-1871 J. Roest C1004 Steegoversloot vernieuwen pui
027 25-2-1871 J.P.J. de Joncheere D118 Prinsenstraat trekbuis
038 4-3-1871 wed A.v an der Koogh D165 Kalkhaven put
072 17-4-1871 Stork D126 Prinsenstraat herstelling stoep
077 22-4-1871 H. Schuiten B181 Gravenstraat herstelling gevel
082 29-4-1871 A. de Koning D168 Kalkhaven kozijnen verplaatsen
099 8-5-1871 J.P.B. Onderwater van Brandwijk D171 Kalkhaven havenput
121 20-5-1871 Roest C1004 Steegoversloot repareren stoep
151 24-6-1871 wed AC Helsman D189 Prinsenstraat bouwen woonhuis
184 7-8-1871 E. Maurits A162 Houttuinen rep. gevel
185 7-8-1871 A. de Koning D168 Bt Kalkhaven leggen dorpel
193 12-8-1871 Roest C1004 Steegoversloot herstellen brug (Stek)
262 28-11-1871 kerkbestuur RK B145-146 Schrijversstraat bouwen schoolgebouw
271 18-12-1871 P.A. van Rije B183 Gravenstraat afbreken stal-koetshuis
009 15-1-1872 J. Schuijten B183 Gravenstraat bouwen tuinmuur
035 19-2-1872 J. Mauritz A163 Houttuinen riool
068 9-3-1872 A.H. Kuipers D156 K. Kalkhaven opendr. deur
137 14-6-1872 H.W. Veth E1109-1123 6 arbeiders woningen
194 10-8-1872 J. van Nievervaart D162 Kalkhaven pompbuis opgraven
219 9-9-1872 G. van Heck B178 Gravenstraat voorgevel
200 21-8-1872 A. Verhave D120 K. Kalkstraat -
230 23-9-1872 Vliegenthart D153 Bomkade nazien riool
285 27-12-1872 J.P.B. Onderwater D171 Kalkhaven havenput
015 27-1-1873 J.P.J. de Jocheere D118 Prinsenstraat nazien pompbuis
039 3-3-1873 wed A Koman C1005 Steegoversloot voorgevel
047 8-3-1873 Kemp en Comp Houttuinen vernieuwen van een buis
056 15-3-1873 A. KOOLS D123 Prinsenstraat ??
059 15-3-1873 G.O. Lotsy A121 voorm. kraan bordes herstellen en portland cement
140 26-5-1873 A. Blusse A126 Grotekerksplein havenput
142 26-5-1873 J.A. Vos D170 Kalkhaven havenput
185 - J.M. Roodenburg D206 Prinsenstraat stelling
204 - P.J. de Kanter D204-205 Prinsenstraat -
209 - J.W.M. Roodenburg D206 Slijkveld trekbuis
211 18-8-1873 L. Sandberg D175 Kalkhaven havenout
240 4-10-1873 dames Stronck C1001 Steegoversloot rep. stoep
254 3-11-1873 J.P.B. Onderwater D171 Kalkhaven havenput
033 16-2-1874 A. Bouman D148 Kalkhaven vernieuwen van een kozijn
053 2-3-1874 Blusse en Comp A124 Houttuinen ringmuur
075 14-3-1874 A.P. Schotel A170 Houttuinen bouwen van een steenzagerij
097 30-3-1874 A. van der Sluis D180-181 Kalkhaven afbreken twee woningen, bouwen van een koffiehuis
111 - wed L. Roodenburg D161 Kalkhaven riool
112 20-4-1874 J. Schuiten B181 Gravenstraat waterput
124 27-4-1874 M.J. Moller D179 Kalkhaven verhoogen van het gebouw
152 8-6-1874 J.W.M. Roodenburg D209 Prinsenstraat havenput
178 27-6-1874 A. Bouman D121 Keizershof verpl. van een hijschpaal
183 4-7-1874 A. v.d. Sluis D181 Kalkhaven troittoir
194 11-7-1874 G. Poots D139 K. Kalkhaven plaatsen van een zonzeil
204 21-7-1874 A(P.). Schotel A160 Houttuinen KRAAN PLAATSEN
311 10-11-1874 H. Vliegenthart D153 Bomkade straat ontgraven herstel riool
323 - - D163 Bt Kalkhaven -
324 20-11-1874 A.H. Kuipers D159 Bn Kalkhaven havenput
331 2-12-1874 A. de Waal A172  Schuitenmakersstraat afbreken oude en opbouwen nieuwe gevel
335 12-12-1874 J. Schuijten B182 Gravenstraat riool
336 12-12-1874 Jonkhr Jantson van Erfrenten D145 Keizershofkade ontgraven van een put
338 21-12-1874 J.J. de Waal A172 Schuitenmakersstraat afbreken oude en opbouwen nieuwe gevel

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015