Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1855


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:35 (oud nummer (voor ca 2005) 209:3)))
(updated: 28 maart 2009)
001 D171 Voorstraat Maritz van Kraijestijn
002 D790 het Achterom wijlen B. van Efferen (5-1-1855)
003 B278 Kuipershaven H. van Randwijk mr Smid, Kuipershaven B278, Het opgraven der waterput liggende voor gemeld huis ten einde eenige reparatien aan derzelve te verrigten. (6-1-1855)
004 A291 Varkenmarkt mr. J.S. Lotsij, havenput (8-1-1855)
005 D893 Voorstraat Simon Zadoks, slopen/herbouwen (2-2-1855)
006 C767 Marienbornstraat Wm. Verhoeven, C767 Marienbornstraat, Het geheel afbreken van het in slegten staat bevindende pakhuis en deszelfs plaats te stellen vijf woonhuisjes. (7-2-1855)
007 C261 Riedijk C. Kunst bakenmeester, afbreken/nieuw bouwen
008 C161 Boomsttaat A. Kooijman, afbrekn muur (15-2-1855)
009 D251 Suikerstraat A.D. van de Weg, afbreken huis en pakhuis/nieuw pakhuis
010 A177 Schuitenmakersstraat J.J. Kooijmans, beneden timmerwinkel (22-2-1855)
011 C210-211 Riedijk J. Doon, oude gevel afbreken
012 C3 Voorstraat A. Klovert en Maria Degens, oude gevel afbreken
013 C216 Riedijk Phs Vreeborg, afbreken
014 C111 Taankade steiger schipper C. Vos, afbreken gebouw (27-2-1855)
015 D770 Achterom M. v.d. Weijden, afbreken
016 D75 Bagijnhof hoek Saragang P. Horst, pui en stoep
017 D25 Voorstraat C. van Steenwijk, winkelkast
018 C533 Voorstrat Dk Gips, pui
019 C1337 Voorstraat Leendert Schillemans, voorgevel (19-3-1855)
020 C334 Riedijk J. Thierens, pui (19-3-1855)
021 C968 Voorstraat hoek Steegoversloot Pieter Johannis Buijtink (huurder), zonnezeil, kruidenierswinkel en bord (26-3-1855)
022 C98 Voorstraat J.B. Moonen, voorpui (26-3-1855)
023 C3 Voorstraat A. Klovert en Maria Degens, achtergevel
024 C324 Riedijk H. Stevens, rolzijl (28-3-1855)
025 C436 Torenstraatje G. van der Hidde, afbreken/opbouwen (28-3-1855)
026 C177 Riedijk W. van Well, benedenpui
027 D1014 Vriezenstraat Ab van Overbeek, gevel opknappen (5-4-1855)
028 A247 Houttuinen A. Bouman, gevel (7-4-1855)
029 C677 Heerheijmansuisstraat H. Plasier, pui
030 A413 Nieuwe Haven J. Bronkhuizen, put (7-4-1855)
031 C1235 Nieuwstraat Johs Kruiselberg, voorgevel afbreken
032 C129 Boomstraat J. Morks, voorpui
033 B182 Gravenstraat P.A. van Rije, B182 Gravenstraat, het plaatsen van een deurkozijn en lijst waartoe de benoodigde stelling. (12-4-1855)
034 A385 Varkenmarkt J. Lindeman, woning boven smederij
035 C98-99 Voorstraat J. Moonen, voorgevel (13-4-1855)
036 B103 einde Palingstraat J. Belaers, deurkozijn/ijzer raampje
037 B331 Wolwevershaven H. Mauritz, stelling (20-4-1844)
038 C880 Voorstraat (Marienbornstraat) H. v.d. Heijden, het afbreken der overhangende tuinmuur in de Marienbornstraat en onmiddellijk dezelve weder op te metselen (23-4-1855)
039 C1236 Nieuwstraat J.C. Andriessen, slopen der ruine van het in deze maand afgebranden huis / broodbakkerij
040 C1538 Kromme Elleboog A. Driessen, afbreken
041 D1013-1089 Vriezestraat/Dwarsgang de Vrij, repareren
042 C1537 Kromme Elleboog J. de Bondt (A. Driessen)
043 C119 Voorstraat P.J. de Bosson, twee palen, ijzeren ketting voor poort
044 D388 Botjesstraat wed Cs Kemp, afbreken voorgevel
045 A404 Nieuwe Haven J. Staats Vriesendorp (26-4-1855)
046 C801 Marienbornstraat hoek Vest A. Ridderhof, met verdieping verhogen
047 C33 Voorstraat C. van Kooten, voorpui
048 D704 Voorstraat A. Vos, havenput
049 B167 Gravenstraat hoek Wijnstraat D. Pijzel, beide gevels
050 B49 Wijnstraat W. v.d. Weg Wz, schoren der gevel
051 E914 Achter Landswerf W.F. Hesmerg, huis en blekerij
052 Gravenstraat B183 Heer Blusse B183 (eigenaar stal en koetshuis), om de havenput open te leggen voor gemelde stal en koetshuis. (3-5-1855)
053 C334 Rietdijk J. Thierens, ijzer hek (kwart rond met rechtestaande spijlen)
054 D45 Voorstraat waterzijde wed. Cs Kemp, stadsboom
055 A514 Vlak J.L. Weijers, trakbuis
056 D Bagijnhof A. de Groot en cs, privaat riool
057 C159 Boomstraat C. van der Monde, deurcouzijn (14-5-1855)
058 B185 Gravenstraat  Jacobus van Welsenes, gevel (14-5 -1855)
059 D155 Binnen Kalkhaven C.W.O. van Dorsser, heining
060 C1536 Kromme Elleboog J. de Bondt, afbreken huis/samenvoegen met C1537
061 B301 Boerenvischmarkt  C. van Bergen, het hangen van een zonnezeil. Breed een al. (17-5-1855)
062 D676 Bagijnhof P. Horst,afbreken huis
063 C1330 Kromme Elelboog J. Driessen, voorgevel afbreken
064 C808 Marienbornstraat  J Thierens, C808 Marienbornstraat, afbreken oude gevel etc… (21-5-1855)
065 B91-92 Boombrug J. Bordier[Boudier], stoep
066 B88 Wijnstraat J.A. Staps, zonnezeil
067 C1 Voorstraat wed J.J. Pennock, stoep
068 E460 Hoog(t) H. van Gijn, kozijn (7-6-1855)
069 A295 Groenmarkt mej. E.J. Schouten, havenput
070 D670 Breestraat Hendrik de Konming, afbreken oude gevel
071 A215 Vleeschhouwersstraat Verhoeve, voorgevel
072 B333-334 Vlak J. Vrijthoff van der Sande la Coste
073 D420 wed P.H. van der Wall van Puttershoek, voorgevel
074 D134 Kalkstraat C. Romijn, riool (20-6-1855)
075 A61 Grotekerksbuurt mej. J. de Joncheere
076 C9 Voorstraat Bastijn, ramen
077 C8 Voorstraat J. Erkers (bewoner), zonzeil
078 Varkenmarkt C.J.M. Bertrand
079 D704 Voorstraat A. Vos van Hagestein, ringsteenen
080 D129 Prinsenstraat J. Keijser, havenput (3-7-1855)
081 D1050 Voorstraat hoek Tolbrugstraat wed. C. Stoop, zijmuur
082 C1541 Kromme Elleboog J. Bekkers, werkplaats en huis, onderpui
083 B 298 Palingstraat  L Volgraaf, Palingstraat B 298, ouden havenput … etc (10-7-1855)
084 A536 Walevest A.C. van Wageningen, havenput
085 D152 Buiten de Vuilpoort J. St. Vriesendorp, riool (16-7-1855)
086 A407 Nieuwe Haven A. pit, havenput
087 D116 buiten de Vuilpoort erven wijlen wed D. Piera / havenput openen
088 C22 Voorstraat J.C. Jantzon van Erffrenten, havenput (20-7-1855)
089 C1657 Vriezestraat L. van Sprang, afbreken voorgevel
090 C964-965 Voorstraat (Steegoversloot) P.J. de Raadt, stelling
091 C964-965 Voorstraat (Steegoversloot) P.J. de Raadt, hardstenen palen stoep
092 D877 Bagijnhof P. Horst, pui (25-7-1855)
093 D941 Vriezestraat D. de Witt, pui (25-7-1855)
094 C348 Torenstraat van Buel, gevel
095 C333 Riedijk mej. M.G. Meurs (bewoner), gaz lantaarn bovenraam
096 C1021 Vest D. Fruin, reparatie kroonlijst
097 D116 Princestraat en uitkomende buiten de Vuilpoort wed. D. Piera, nieuwe havenput (4-8-1855)
098 E157 Cromhout J. Hofwegen Legel, pui
099 D76 Voorstraat P.H. Rock, winkelpui
100 E91 Hellingen J. de Hartog, afbreken gebouw
101 C1134 Augustijnenkamp A. Kamerling, gevel (11-8-1855)
102 C26 Voorstraat O.J. Verkerk, havenput
103 E81 Hellingen Johannes van Keppelen, gevel
104 B10 Palingstraat A. Kooijmans, gevel/trap
105 D1019 Vriesestraat L. van den Berg, voorpui
106 D471 Spuistraat D. Moolekamp, achtergevel (21-8-1855)
107 B2-3- Wijnstraat H. van Wageningen, puien
108 D129 Prinsenstraat J. Keijser, havenput (24-8-1855)
109 A341 Varkenmarkt havenput
110 D255 Voorstraat J. Hordijk, gevel vol zetten
111 C710 Heerheijmansuisstraat A. Vreeborg, riool onder door het huis C703 in de Doelstraat tot C710
112 A241 Houttuinen J. van Overbeek, scheiding straat
113 E474 Hoog F. Lebret, afbreken voorgevel
114 A163 Houttuinen G. Mauritz, het wegbreken van het houten hekkin met den Poort en in derzelve plaatse een ijzer hekkin te plaatsen tot het verrigten dier werkzaamheden het terrein af te schieten met een schot (1-9-1855)
115 A497 Hoge Nieuwstraat J.P. Hessels, oude pui der smederij
116 D486 nabij Spuipoort wed Cs Kemp
117 B164 Wijnstraat O.B. 't Hooft, stelling gevel
118 C86 Voorstraat Cs Perk, pui (12-9-1855) 
119 C1651 Vriezenstraat M. v.d. Weijden, kozijnen veranderen
120 B101 nabij Grothooft wed. Koop, berapen gevel
121 op de Knolhaven Bertrand wijnkoper, balkon
122 A341 Varkenmarkt G. Schotel, gevel afhakken en volterapen
123 D375 Voorstraat S. Heijmans, schutting
124 A538 Walevest J.W. van Herwaarden
125 E109 Hellingen H. de Roo, 2 arbeiderswoningen (13-10-1855)
126 C1613 Tolbrugstraat mej. A.M. de Wit, afbreken oude gevel
127 E178 Noordendijk A.D. van de Weg, gelijk met P.H. de Haan E179
128 C1452 Kolkstraat(Kolfstraat) L. Revier, gevel
129 C1267 Nieuwstraat A. van Efferen, gevel
130 D116 Prinsenstraat J. Staats Vriesendorp, om agter genoemt huis (buiten de Vuilpoort) de straat op te nemen om een riool te onderzoeken
131 C454 Wijngaarstraat L.J. Martinse, gevel
132 B94 Wijnstraat Hollandsche en Belg. Spoorweg
133 A361 Knolhaven J. Karsseboom, riool (16-12-1855)
134 Buiten het Melkpoortje Hordijk en Gips, branderij De Ooijevaar, om het rabat straat achter gem. branderij op te breken (17-12-1855)a
135 D30 Voorstraat bij Zeevischmarkt Adrianus Johannes Rijmerinck, pui (20-12-1855)

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015