Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1875-1882


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:122 (oud nummer (voor ca 2005) 209:90)))
1875 032 7 febr J. de Bres D .. Vest of Boogjes .... verzoekt het aanplakbord langs de zijgevel weg te nemen
1875 033 8 febr W.F. van den Dorpel C1122 Lastig Eendstraatje het leggen van een ronde steen, diameter a M in de straat
1875 034 9 febr P. Gips DBzn Johan de Wittstraat Het bouwen van een woonhuis met paalfundering
1875 035 9 febr Pieter Johannes van Horssen C1345 Voorstraat Verzoek om de pui te veranderen en stelling te zetten gedurende 14 dagen
1875 036 10 febr A.J. Bekkers D408 Botgensstraat Het uitbreken van een deurkozijn en het stellen van een nieuw dito
1875 037 12 febr J.C. van Asperen C1676 Vriesestraat (gang) Voorgevel afbreken, nieuwe dito bouwen
1875 038 12 febr P. Vlasblom C284 Riedijkstraatje Voorgevel afbreken, nieuwe dito opbouwen, schutitng plaatsen gedurende 6 weken.
1875 042 13 febr J de Hart (rentmeester)
(dir Koningshof)
C774 Marienbornstraat Het afbreken der frontmuur met derzelve poort, in deszelfs plaats een ijzeren hek plaatsen op gemetselde voet.
1875 058 5-2-1875 J.P.B. Onderwater van Brandwijk D171 Kalkhaven verstopt riool Buiten Kalkhaven
1875 081 27 maart J Verwaart C787 Marienbornstraat Afstand doende van de stoep verzoekt van gemeente wege een troittoir.
1875 107 16 juni C. van Wageningen Grotekerskplein Het met eene verdieping verhoogen van den gevel aan het plein
1875 108 16 juni E.F. van Vloten B192 Wijnstraat Het plaatsen van een ijzer hekje ten einde de waterplaats te beletten
1875 109 16 juni Mejufvr Verpoorten Slikveld Het maken van een waterloop door het troittoir tot afvoer van hard?water
1875 110 17 juni A.P. Schotel Gzn A161 Houttuinen Het verplaatsen van deur en raamkozijnen (pand de Zwarte Arend) ten einde zulks tot Steenhouwerij in te rigten
1875 111 17 juni P. Bak, J. Vriesendorp A523 Binnen en Buiten Walevest Het gebouwen van twee loodsen tot berging van houtwaren, en het plaatsen van een schutting over den tijd van 3 maanden
1875 112 17 juni G.O. Faasen en A. de Koning E903/905 Zandweg Het leggen van een riool in verbinding met het hoofdriool in de te diepen sloot voor rekening der Gemeente.
1875 113 17 juni G. de Kluizenaar C794 's Gravendeelse weg Het gedeeltelijk vernieuwen van de kap en het plaatsen van twee kozijnen in den Noordelijken gevel
1875 119 24 april A Ridderhof C801 hoek Marienbornstraat Zijgevel portl.
1875 128 30-4-1875 A. de Waal A172 Schuitenmakersstraatje stelling
1875 136 7 mei A.P. Schotel Gzn A161 Houttuinen Het plaatsen van een stelling gedurende het verbouwen (toegestaan voor 4 weken)
1875 196 9-7-1875 C. Jansen A154 Schuitenmakersstraatje stelling
1875 281 10-9-1875 K.J.J. Lotsij D208 Prinsenstraat put Buiten Kalkhaven
1875 294 21-9-1875 G. van Egeren D216 Prinsenstraat 2 vleeschrekken
1875 296 23 sept. B vd Meusen C838 Marienbornstraat Het afbreken van het geheele gebouw en het daar stellen van een nieuw volgens teekening en het plaatsen van een schot.
1875 306 1-10-1875 H. Quast A179 Schuitenmakersstraatje deurkozijn in voorgevel
1876 040 25 febr V. Thierens D119 Prinsenstraat goedleggen dekzerk
1876 046 28 febr H.A. Dicke D110 Prinsenstraat stijlen korenmetershuis
1876 050 28 febr H. Onderwater A241 Houttuinen -
1876 082 31 maart A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen het afbreken en weder opmetselen van de scheidingsmuur langs het Schuitenmakersstraatje
1876 091 6 april J. Hesselink D114 Prinsenstraat -
1876 147 20 mei H.F. Onderwater A240 Houttuinen -
1876 302 11-10-1876 Gebr Dicke D110 Vuilpoort troittoir waterzijde
1876 307 21 okt H.F. Onderwater A241 Houttuinen waterleiding
1877 010 18-1-1877 J. van Well Burgemeesterspoortje maken pakhuis
1877 011 18-1-1877 C.B. Eijgenraam D731 Voorstraat verplaatsen pui
1877 018 27-1-1877 Douair Jantzon van Erfrenten D145 Keizershof het ontgraven en schoonmaken der havenput
1877 019 3-2-1877 J. de Her E1951 Toulonschelaan bouwen woonhuis
1877 022 8-2-1877 C. Arbouw C600 Vest veranderen pui
1877 024 9-2-1877 F. Verwaart C630 Heerheijmansuistraat -
1877 025 10-2-1877 J. van Wel C Burgemeesterspoortje 2 arbeiderswoningen
1877 062 24-3-1877 wed J. Keizer D129 Prinsenstraat afbreken/opbouwen topgevel
1877 065 29 maart FK Kupper B262 Gravenstraat Het wegbreken van een deur en lichtkozijn en daarvoor in plaats stellen van een dubbele deurkozijn.
1877 079 7 april C. Brussaard C1192 Steegoversloot Het maken van 2 treden aan den achtergevel van het pand
1877 110 - A. Kes L. Kromhout -
1877 112 3-5-1877 A. v.d. Sluijs D180 Kalkhaven verhoogd rabat
1877 119 12 mei Verhave D120 Prinsenstraat gebouw gedeeltelijk vernieuwen
1877 120 12-5-1877 A. Bouman Az D147 KEIZERSHOF verplaatsen van een kozijn in den voorgevel
1877 138 25-5-1877 A. van Eck D181 Bt Kalkhaven havenput
1877 139 26 mei A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen het plaatsen van een stelling ten einde 2 lichtkozijnen op de eerste verdieping uit te breken en digt te metselen
1877 155 9-6-1877 Mr P. Blusse van oud Alblas D169 Kalkhaven stelling 3 weken
1877 158 9-6-1877 A. v.d. Sluis D181 Kalkhaven vernieuwen straatje voor gebouw
1877 177 22 juni A.P. Schotel Gzn A157 Schuitenmakersstraat Uitbreken van een deurkozijn en 't plaatsen van een dubbel derukozijn met naar buiten slaande deuren
1877 252 14 sept Verhave D120 Prinsenstraat afstond grond stoep
1877 295 5 nov H.F. Onderwater erf aan de Bomkade deurkozijn
1877 253 10-9-1877 Vos van Hagestein D170 Kalkhaven het vernieuwen der kroonlijst aan de Binnen en Buiten Kalkhaven
1877 273 2-10-1877 L.J. Joosten D128 Kalkhaven uitbreken pui en nieuwe stellen
1877 291 3-11-1877 wed A. Kooman D138 KEIZERSHOF vernieuwen deurkozijn voorgevel
1878 010 19 jan A.P. Schotel Gzn A157 Schuitenmakersstraat verbreeden van het deurkozijn van het wagenhuis met 50 cm
1878 011 19-1-1878 H. Spoel D217 Prinsenstraat bovenzerk
1878 035 8 febr Satter B265 Gravenstraat Het doen zakken van drie kozijnen in den voorgevel, en de stoep gedeeltelijk te herstellen en het plaatsen van een stelling.
1878 085 11-3-1878 A. de Koning D168 Kalkhaven nazien riool
1878 145 18-5-1878 C. van den Heuvel D104 Prinsenstraat schuifkozijn zijmuur
1878 187 20-6-1878 J. Kroonen Kalkhaven stoommachine 14 dagen
1878 192 27-6-1878 L. van Efferen D149 Kalkstraat zonnezeil
1878 214 13 juli J. Hesselink D114 Bomkade opbreken der straat aan de Bomkade tbv schoonmaken havenput
1878 218 19-7-1878 G. van Heck D126 Prinsenstraat stelling
1878 261 9-9-1878 K.J.J. Lotsij D209 Prinsenstraat waterput Bt Kalkhaven
1878 262 - Dr. van Oldenborgh - bouwen villa Stationsweg/Singel
1878 329 12-11-1878 G. van den Heuvel D179 Kalkhaven plaatijzeren schoorsteenpijp
1878 340 27-11-1878 A. de Koning D166 Kalkhaven havenput
1878 347 - G. van den heuvel D179 Kalkhaven stookplaats
1879 018 28 jan G van Heck B180 Gravestraat Het opgraven van een riool tot herstel eene verstopping.
1879 022 1-2-1879 P. Poots D139 Keizershof het uitnemen van de bestaande pui van eenlichtkozijn, en het vermaken van het overblijvend lichtkozijn
1879 041 1-3-1879 H.F. de Court Onderwater D172 Binnen Kalkhaven kozijn ringmuur dubbel deurkozijn
1879 136 10 mei A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen 't afbreken en wederopbouwen van 't bestaand kantoor welke ten zwaarte van 22 cm zal opgetrokken worden
1879 159 23 mei A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen gedeeltelijk wegbreken der zijgevel langs het Schuitenmakerstraatje thans tot gevel dienende
1879 160 23 mei A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen plaatsen stelling in de Schuitenmakerstraat
1879 260 12-9-1879 Dordr. Schildersbond E Corn. de Wittstraat gebouw vergaderzaal en  bovenwoningen
1879 318 20-11-1879 wed P. Ek E239 Corn. de Wittstraat troittoir
1880 001 3-1-1880 G. van Heelsbergen E252a Corn de Witttstraat werkplaats-> woonhuis en werkplaats
1880 003 - V. Padlina Kolfstraat E1595 bord gevel
1880 032 16-2-1880 M. Kranendonk Corn de Wittstraat bouwen dubbel woonhuis
1880 039 19-2-1880 A. de Koning D168 Kalkhaven put
1880 044 21-2-1880 J. van Hoven E248 Corn de Wittstraat voorgevel
1880 058 8 mrt A.P. Schotel Gzn A160 Houttuinen uitbreken en plaatsen van een deurkozijn en het plaatsen van een schot tot 't afsluiten
1880 060 11 mrt D Pijzel B167 Gravestraat Het plaatsen van een stelling om togtramen aan te brengen.
1880 075   A.P. Schotel Gzn A160 Schuitenmakerstraat leggen van een ingangtree voor het geplaatst kozijn vallende binnen de lijn van de bestaande uitgebouwde schoorsteen met verzoek de straat aleen de straat te verhoogen
1880 081 26 mrt J de Hart-rentmeester C774 Marienbornstraat Het opgraven der straat.
1880 085 31-3-1880 de Court Onderwater D174-174a Kalkhaven -
1880 097 9 apr A.P. Schotel Gzn A160 Schuitenmakerstraat leggen van een tree met stootbord waaronder de sloe[=riool/waterafvoer] doorloop houdt
1880 107 16-4-1880 de Jongh en Schuijten Mijlsche Haven -
1880 113 23-4-1880 H. Geresteijn D122 Prinsenstraat ingang voor rijtuigen in de pui
1880 160 27-5-1880 G.W. de Boo E52 Corn de Wittstraat optrekken houten pui
1880 200 6 juli A.P. Schotel Gzn A165 Houttuinen plaatsen van een stelling
1880 205 11 oct Smits v. Nieuwerkerk B188 Gravenstraat Het opbreken van het troittoir tot herstelling van de waterput.
1880 218 2 aug A.P. Schotel Gzn A172/173 Schuitenmakerstraat afbreken van het pand en het maken van een open bergplaats
1880 254 10-9-1880 K.J.J. Lotsij D208 Prinsenstraat stelling
1880 279 2 okt A.E.J.M. van Oppen D117 Prinsenstraat en Bomkade plaatsen van lichtkozijn en deurkozijn aan de gevel aan de Bomkade
1880 283 8-10-1880 H. Spits D129 Prinsenstraat en Keizershofkade opgraven der havenput en trekbuis, om schoon te aken en zonoodig herstellen
1880 317 14-12-1880 G.J. van Welie D132 Prinsenstraat driehoekig bord tegen voorgevel
1880 323 - wed P. Nijsen E247 Corn de Wittstraat -
1881 058 18 mrt A.P. Schotel Gzn A156/157 Schuitenmakerstraat verplaatsen van het bestaand staldeurkozijn en de beide daarnaast staande lichtkozijnen
1881 065 22-3-1881 H. Spits D143-144 Keizershof uitnemen van een kozijn plaatsen twee nieuwe kozijnen
1881 075 2-4-1881 A. Bouwman D212 Prinsenstraat  schutting 6 maanden
1881 127 31-5-1881 B. de Court Onderwater D171 Kalkhaven schoonmaken walterput
1881 150 17 juni wed J. Colijn D118 Bomkade het wegnemen van het thans bestaande deurkozijn in het pakhuis
1881 197 22 juli C. Brand D159 Bomkade maken van een houten loods volgens bijgaande tekeningen (kan niet)
1881 216 6-8-1881 H. Kramer E242 Corn de Wittstraat afbreken opbouwen huis
1881 225 13-8-1881 J. de Jong D128 Keizershof spekrookerij
1881 233 27-8-1881 H. de Jongh D128 Keizershof veranderen lichtkozijn in een pakhuisdeuren en het plaatsen van eens chutting
1881 265 1-10-1881 mej. E.C. Spoel E243 Corn de Wittstraat vernieuwen huis
1881 267 2-10-1881 H.F. Onderwater D181 Kalkhaven veranderen beneden woning
1881 287 22-10-1881 A. Bouwman D148 Korte Kalkhaven verplaatsen kozijnen
1881 311 2 dec A. Bouman D148 Kalkhaven trekbuis pakhuis
1882 066 27 mrt J v Oldenburgh B133 Wijnstraat Reparatie voorgevel.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015