Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1886-1889


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:124 (oud nummer (voor ca 2005) 209:92)))
1886 386 3 sept Gebr. van Laar 100/102 Heerheymansuisstraat Het maken van een riool tot afvoer van faecale stoffen op het hoofdriool achter genoemden panden, ter vervanging van 5 tonnen.
1886 427 2 okt J. Klaus 37 Wijnstraat Een steiger te mogen plaatsen
1887 93 1 mrt A. van Buul 79 Heerheymansuisstraat Het opbreken der straat om aan te sluiten aan het gmeenteriool
1887 157 22 apr W.Th. van der Wal 73 Marienbornstraat Het maken van een uitzetzonnezeiltje.
1887 165 24 apr P Brandt Pz 76/15 Marienbornstraat Eene opening in de straat te mogen maken voor gemelde panden ten einde de riolen aan te sluiten.
1887 225 21 mei H. v.d. Koogh 52rd Wijngaardstraat Het bouwen van twee blokken elk van 5 dubbele arbeiderswoningen op genoemd terrein.
1887 262 13 juni W. Verhoeven 80 Marienbornstraat Het maken van een zonnescherm
1887 363 27 juli A.C. Singels Az Gedempte gracht tusschen Marienbornstraat en Heerheymansuisstraat Het afbreken van de bestaande afdak en muur en het plaatsen van een nieuwe muur met daarop rustend afdak.
1887 398 13 aug Sluis 81 Heerheymansuisstraat Het opbreken der straat voor genoemd pand, tot het aansluiten van een privaatriool.
887 440 1 sept J. Klaus 37 Wijnstraat Een aansluiting te maken op het aldaar bestaande riool tot afvoer van faecale stoffen en daartoe des straat op te breken en den bestaanden put te dempen.
1887 525 1 okt A. Meijers 70 Heerheymansuisstraat Het volrapen van den voorgevel met Portland cement en het daarvoor plaatsen van de benoodigde stelling voor de tijd van 1 week.
1887 568 18 okt H. v.d. Koogh 52 Wijngaardstraat Aansluiten rioleering …
1887 629 12 dec H. v.d. Koogh 52 Wijngaardstraat Verzoeke van gemeentewege ’t maken van een troittoir voor de gebouwde arbeiderswoningen.
1888 161 10 apr W. Verhoeven 82a-f Marienbornstraat De straat op te breken aan de gedempte gracht voor de verstopping van de privaat.
1888 269 29 mei Kerkbestuur Oud-Roomsch bisschop Clerezij 92 Marienbornstraat Het opbreken der straat om een riool aan te sluiten.
1888 280 1 juni Franzen 4 Veststraatje Een schoorsteenpijp buiten tegen den muur op te mestelen, te beginnen vijf meters boven den grond en daartoe eene [niet gevuld]
1888 342 2 juli P. Kandel 87 Heerheymansuisstraat Het opbreken en ontgraven van de straat op de gracht tot ’t schooonmaken van ’t riool.
1888 352 4 juli W. Verhoeven 80 Marienbornstraat Het opbreken der stoep van genoemd pand met verzoek een troittoir van gemeentewege.
1888 373 13 juli N. v.d. Giessen 54a,b,c en bez 56 gracht tusschen de Marienbornstraat en Heerheymansuisstraat en Wingerdstraat De huizen 54a, b, c en bezijden 56 af te rasteren.
1888 392 23 juli 14 Gravenstraat P. Schalie Het bouwen van een magazijn met een pakhuis en bergzolder op bovengenoemd erf.
1888 408 1 aug P. Kandel 87 Heerheymansuisstraat Het opbreken en ontgraven der straat op de gracht tot het schoonmaken van een riool.
1888 506 26 sept Groen Slingeland 83rd Heerheymansuisstraat Het opruimen der stoep voor bedoeld pand met verzoeke dat daarvoor in de plaats van gemeentewege een troittoir wordt gelegd.
1888 549 25 oct P. Plazier Heerheymansuisstraat Het plaatsen van een steiger op de gracht tot het herstellen en rijzen van een bergplaats achter het woonhuis.
1888 560 7 nov L.J. van den Steenhoven 13 Weeskinderendijk Maken van 23 arbeiderswoningen volgens bijgaande tekening op ’t terrein van molen Willem den I.
1888 577 16 nov A. Singels Az 92 Marienbornstraat Het weder opbouwen van de muur langs de gedempte gracht, de muur uit te breken tot doorgang van den feestwage?
1888 644 18 dec J. Arnout 86/88/90 Marienbornstraat Het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen
1889 118 25 mrt W. Verhoeven Wijnstraat Het bouwen van twee heerenhuizen met kelderverdieping

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015