Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1889-1891


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:125 loopt tot nr. 508 dd. 10-10-1891 (oud nummer (voor ca 2005) 209:93)))
17 Prinsenstraat
1889 395 9-8-1889 J.D. Holtheijer 68 Steegoversloot het vernieuwen van het gedeelte van de voorgevel en het daarbij plaatsen van de nood...(?)
1889 397 9-8-1889 J.D. Holtheijer 68 Steegoversloot het vernieuwen van de voorgevel
1889 473 21sept F. Boger 55 Marienbornstraat Het opbreken der straat en het herstellen van een privaat in de gedempte gracht achter genoemd pand.
1889 479 26-9-1889 C.B. Bekkers Dubbeldamscheweg Metaalwarenfabriek
1889 504 30-9-1889 J.J.B.J. Bouvy 62 Steegoversloot riool
1889 554 26-10-1889 C. van Wageningen 7 Houttuinen twee draaiende deuren
1889 559 1 nov Wed J van Eigen 104/106 Heerheymansuisstraat Het maken van 2 bovenwoningen op twee bestaande woningen.
1889 574 14 nov L. van Tetherode Gravenstraat 15 Het opbreken der bestrating voor genoemd pand tot het aansluiten van een rioleering
1889 624 21 dec P. Moolekamp 43 Gravenstraat Het vernieuwen van een gedeelte van den schorsteen van het fornuis
1890 10 16 jan P. Kandel 87 Heerheymansuisstraat Het opbreken en ontgraving van de straat op de gedempte gracht achter het bewaarschool tot ‘t schoonmaken van het riool.
1890 31 24-1-1890 J.A. Vos van Hagestein 31 Kalkhaven ijzer trapje
1890 53 10 jan Wed J van Eijgens 104/106 Heerheymansuisstraat Stelling 3 mnd
1890 66 17-2-1890 J. Joosten Prinsenstraat 8 stoep
1890 94 3 maart A. Brussaard 77 Marienbornstraat Een steiger te plaatsen om genoemd pand af te breken.
1890 162 31-3-1890 W. Steuner 43 Steegoversloot hardst. paal
1890 197 11 april J.D. Schultz v. Haegen 11 Gravenstraat Het doen leggen van een sprant of riool in het aldaar aanwezige riool der gemeente tot afvoer van hemelwater en faecalien.
1890 247 2-5-1890 dames Sillevis 26 Steegoversloot voorgevel
1890 277 12 mei Mr P van den Santheuvel 42 Steegoversloot Het plaatsen van een steiger voor
1890 285 16 mei J Erkers 96 Marienbornstraat Het afbreken van de ouden enhet zetten van een nieuwe gevel.
1890 289 19 mei A. Brussaard 77 Marienbornstraat Het opbreken van een stoep voor bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in de plaats van gemeentewege een troittoir wordt gelegen.
1890 295 23-5-1890 H.F. Onderwater 7 Korte Kalkhaven met toestemming van de Directie der Hoogdrukwaterleiding het dorspoelen van het riool van bedoeld pand
1890 297 23-5-1890 V. Padlina 7-9 Bagijnestraat bouwen 2 woningen
1890 308 28-5-1890 dept van Justitie 40 Steegoversloot lijst gevel gerechtsgebouw
1890 322 2 juni W?.A. Klovert 3? Gedempte gracht Marienbornstraat Het opbreken der straat voor verstopping riool.
1890 331 5 juni De Bruin 11 Gravenstraat Het uitnemen van de oude kozijnen en het plaatsen van nieuwe kozijnen, volgens teekening. Verzoeke schutting.
1890 332 5-6-1890 Beglinger 8 Kalkstraat kozijnen
1890 404 9-7-1890 J. Kuipers 21 Schuitenmakersstraat voorgevel
1890 412 16-7-1890 firma Nievervaart Heijtink 3 Korte Kalkhaven het ontgraven van de kraan(?) staande aan de havenzijde voor dat perceel tot het herstellen van het raam
1890 413 16-7-1890 Gebrs Ek Corn de Wittstraat 52,54 afbreken loods
1890 415 14 juli J. de Kok 73 Marienbornstraat / Veststraat De noodige tuipalen te mogen slaan voor het plaatsen der heistelling.
1890 426 21-7-1890 J.J.B.J. Bouvy-de Jongh Steegoversloot 62 -
1890 437 26 juli P. Kandel 87 Heerheymansuisstraat Het opbreken en ontgraven van de straat op de gedempte gracht tot het schoonmaken van het riool.
1890 453 29 juli H. Kramer 83 Heerheymansuisstraat Verzoek dat van gemeentewege de stoep voor bovengenoemd pand wordt weggenomen en dat daarvoor in d eplaats een troittoir wordt gelegd.
1890 479 20-8-1890 Schouwburg Vereeniging 36 Corn de Wittstraat riool
1890 494 28 aug HH diakenen 23 Vest hoek Heerheymansuisstraat Het opbreken van de straat op de gedempte gracht
1890 554 4-10-1890 A.K. Kes Jr 47 Vest bij Stekstraatje 4 woningen
1890 586 22-10-1890 J.L. van Ooijen 12 Bomkade het opbreken der straat voor gemeld pand tot het doen van eenige reparatie aan het riool
1890 599 1-11-1890 Dordr. Rijststijfselfabriek 2 Schuitenmakersstraat het gedeeltelijk opgraven van de straat langs de muur van de voorm. bierbrouwerij
1891 3 10-1-1891 A. Verhave 22 Prinsenstraat oven maken
1891 28 29 jan P.Kandel 87 Heerheymansuisstraat Het opbreken en ontgraven van de straat op de gedempte gracht tot ’t schoonmaken van een verstopt riool
1891 51 7-2-1891 A. Verhave 22 Prinsenstraat maken winkelpui
1891 68 16 febr C Kuijper 40 Steegoversloot Vernieuwen van een hardsteenen stoeppo..l(?)
1891 77 20-2-1891 B. de Jonge ijzeren naambord
1891 85 25-2-1891 F.B. Sartori 52 Heerheijmansuisstraat -
1891 170 6 apr Wed P.Kandel 87 Heerheymansuisstraat rioolverstopping
1891 255 14-5-1891 Verhoeven 1 Prinsenstraat deurkozijn, schuifkozijn
1891 263 20 mei J. Arnout 86/88 Marienbornstraat Het repareren der stoep voor deszelfs panden.
1891 264 21 mei C.L.H. Vincken VESTSTRAAT Het maken van een dubbele deur in den aanwezig zijnde heining.
1891 285 27-5-1891 C.L.H. Vincken 9 Vest ged afbreken pakhuis
1891 357 30-6-1891 Anth. du Vin 2 Schuitenmakersstraat ged afbreken der voorm. bierbrouwerij De Leeuw (voorgevel tot op borstwering) inrichten tot 4 arbeiderswoningen
1891 363 9-7-1891 H.W. de Bas 12 Prinsenstraat aanschuren 3 zerken vd. stoep
1891 433 27-8-1891 J. Kools 23 Prinsenstraat troittoir gemeentewege
1891 474 18-9-1891 dames Pijzel 1 Gravenstraat voorgevel

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015