Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1891-1893


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:126 (oud nummer (voor ca 2005) 209:94)))
1891 524 15 oct J.L. Verpoorten Tolbrugstraat LZ Het opbreken der stoep en straat tot het wegnemen van een verstopping in de spruitleiding (toegestaan onder de bepaling als boven)
1891 542 21 oct J v.d. Teen 36 Heerheymansuysstraat Om een gat en de straat te breken
1891 566 9 nov J. an Welsenes 9 Stek Het wegnemen eener verstopping in het riool
1891 568/
569
10 nov W. de Wit 32/72 Marienbornstraat -
1891 597 30 nov A de Rek 43 Augustijnenkamp Het uitbreken van een deurkozijn en vervangen door een grote kap.
1891 613 11 dec F.A. Helvoort 19/23 Stek Plaatsen houten loods en herstellen bestaande loods
1891 619 11 dec F.A. Helvoort-Pel 23 Stek Verzoeke rooiing
1892 188 22 apr J de Roo 73 Heerheymansuysstraat Het opbreken van de stoep voor bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in plaats van gemeentewege een troittoir wordt gelegd.
1892 308 14 jan G. Bozua 82 Marienbornstraat
[= huizen van de Molenpoort]
Het leggen van een riool op de erven kadaster bekend onder N538 van Sectie G.
1892 372 29 juli G. Bozua 82 Marienbornstraat
[= huizen van de Molenpoort]
Het bouwen van twee werkplaatsen elk met een bovenwoning en twee enkele woningen. (dat gebouwd worde in te geve rooiing en overeenkomstig de voorschriften der verordening op het bouwen)
1892 379 29 juli G. Bozua 82 Marienbornstraat Het plaatsen van een schutting met stelling voor genoemd erf, aan de gedempte gracht (Toegestaan onder de bepaling dat de stelling geplaatst worde volgens aanwijzing en in overleg met den Directie der Gemeentewerken, de schutting voorzien worde van naar binnen draaiende of schuivende deuren en dat binnen 3 maanden na heden alles geheel moet zijn weggeruimd)
1892 403 19 aug G. Bozua 82 Marienbornstraat Het opbreken der straat voor ’t maken van een riool (Toegestaan onder de bepaling dat de ontgraving steeds behoorlijk worde afgezet en verlicht, dat de kosten der van gemeentewege te verrichten aanvulling en bestrating af..? per m 2 ? voor rekening van belanghebbende zijn en dat voor met de ontgraving aangevange worde een aen het riool zal zijn aangelegd. Hiervan schriftelijk worde kennis gegeven aan het Bureau der Gemeentewerken)
1892 439 8 sept P Meiboom 90c gracht tussen de Vest en Heerheymansuysstraat In der gevel langs de gracht een deurkozijn uitnemen en een schuifkozijn in te plaatsen
1892 444 12 sept P. Meiboom 90c Veststraat Het opgraven der straat voor verstopping van het riool
1892 496 17 oct J. Klaus 37 Wijnstraat De verzakkingen aan de stoep voor genoemd pand te mogen rijzen.
1892 535 5 nov A Singels Az 92 Marienbornstraat Het wegbreken en vernieuwen van een scheidingsmuur langs de Veststraat
1892 551 18 nov Regenten Koningshof Veststraat Een houten glind te plaatsen vraagt daartoe rooiing.

[Een glint (gelint) = een uit palen en latwerk bestaande schutting, om weiden af te delen of twee erven van elkaar te scheiden./  't gelint of 't glint = "afheining met latten of paaltjes, bv. aan weerskanten van de stoep van het huis, waardoor een vrije ruimte bewaard blijft tussen het huis en de weg]
1892 563 21 nov P Meijboom 28 Wijngaardstraat achter de Nieuwkerk Het ontgraven van een riool
1893 91 28 febr J de Roo 73 Heerheymansuysstraat Het opbreken der bestrating voor genoemd pand voor herstel van een rioolverstopping
1893 127 22 mrt N Lareman 71 Heerheymansuysstraat Het opbreken en ontgraven van de straat wegens verstopping van een riool
1893 172 7 apr C. Kloot 3 ‘t Stek Het plaatsen van een schutting voor den tijd van 2 maanden tot het afbreken en weder opbouwen van genoemd pand
1893 198 18 apr M. Klovert 7 Gedempte Gracht achter Marienbornstraat Het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering
1893 198a 19 apr C. Kloot 3 Stek Verzoeke rooiing
1893 265 9 mei J. de Koning 11 Stek Het opruimen eener verstopping in het riool en daarvoor openmaken der bestrating
1893 381 7 juli J de Roo 73 Heerheymansuysstraat Het opbreken der bestrating voor bovengenoemd pand voor het maken van een rioolaansluiting

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015