Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1893-1895


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:127 (oud nummer (voor ca 2005) 209:95)))
Het opbreken van het troittoir voor het herstellen van een riool.
1893 523 4 okt Dr. J.J. Stronck 37 Marienbornstraat en gedempte gracht Het afbreken van het achter gedeelte van voornoemd pand uitkomende a/d gedempte gracht en het bouwen, op dat erf met gebruik van het open terrrein van een wijklokaal met bijgebouw.
1893 592 10 nov Sillevis en v/d Andel 66c 82c Marienbornstraat Het repareeren van den gemeenschappelijken achtergevel
1893 610 22 nov N. Lareman 71 Heerheymanssuystraat Het opbreken en ontgraven van de straat tot het schoonmaken van het riool.
1894 146 29 mrt G. Bozua Kad. Sectie C3109 Noordendijk Dat van gemeentewege een troittoir van straatklinkers worden gelegd.
1894 192 12 apr N. Lareman 71 Heerheymanssuystraat Het opbreken en ontgraven der straat.
1894 199 14 apr J de Roo 73 Heerheymanssuystraat Een steen te mogen ligten op de stoep leggende op een riool, welke verstopt is.
1894 204 19 apr J. Schijff 50 Steegoversloot Het repareeren en invoegen van den voorgevel waarvoor een steiger te plaatsen voor den tijd van 14 dagen.
1894 314 15 juni J. Klaus 37 Wijnstraat De bestaande gevelpui volgens teekening te kunnen veranderen [HJB, Afgel.]
1894 424 30 juli L. de Jong 9 Gravenstraat
1894 644 30 nov G. Recourt 71 Heerheymanssuystraat Het opbreken en ontgraven van de straat tot het schoonmaken van het riool.
1895 50 15 febr J. van Welzenes 5 het Stek Het gedeeltelijk afbreken van het pakhuis tot de bestaande balklaag en daarna op te bouwen tot een pakhuis met bovenwoning.
1895 76 4 mrt A. Roest 52 Steegoversloot Het vernieuwen van den onderdorpel van het beneden schut(?)kozijn.
1895 78 4 mrt J. van Welzenes 5 het Stek Het zetten der stelling voor den opbouw van pand N. 5 gedurende 6 weken.
1895 102 12 mrt A. Singels Az. 92 Marienbornstraat De scheidingsmuur aan de zijde van de gedempte gracht een halvve meter verhoogen en daartoe benoodigde stelling.
1895 256 10 mei J. van Welzenes 5 Stek Het openemen der bestrating achter voornoemd pand voor het leggen van de rioolbuizen.
1895 297 27 mei F.K. Kupper 17 ‘s Gravenstraat Het verbouwen van het achtergebouw met verzoek de zijmuren volgens bestaande zwaarte door te trekken.
1895 345 10 juni J. v. Welzenes 5 het Stek Het plaatsen van een deurkozijn in den gevel van genoemd pand.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015