Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1898-1899


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:130 (oud nummer (voor ca 2005) 209:98)))
1898 384 22 juni A.J. Hageman 29 Wijnstraat Het afbreken en weder opbouwen van een stalling met woning en kolenbergplaats.
1898 403 1 juli J.E. Jonkers 27-29 Wijnstraat Het innemen van 18m2 grond van 2 juli t/m 2 sept. Kosten F [..].
1898 453 27 juli W. Kes 90 Marienbornstraat Het opbreken der bestrating op de gedempte gracht tot het ontstoppen van de riolering.
1898 469 3 aug D. Pols Marienbornstraat Het afbreken van een loods
1898 490 18 aug Gebr. Pols Veststraat Het bouwen van 3 dubbele woningen en een winkel met bovenwoning [dat gebouwd moet worden overeenkomstig de voorschriften der alhier van kracht zijnde verordening op het bouwen]
1898 505 24 aug D. Pols Veststraat Het plaatsen van een schutting aan een terrein ter oppervlakte van 24 m2 voor de tijd van 9 weken - 26 oct. Kosten F 21,60.
1898 509 25 aug .. Kerkhof Heerheymansuysstraat Het opbreken der straat/gedempte gracht tot herstel van een verstopping in de spruitleiding.
1898 519 3 sept Dames Pijzel 1 Gravenstraat Het herstellen van de stoep van voormeld pand en wel 't gedeelte aan de Wijnstraat.
1898 527 8 sept D. Pols Veststraat Het opbreken der straat voor het aansluiten met riolen aan het hoofdriool van 4 in aanbouw zijnde panden.
1898 562 24 sept P. Schungel 92 Marienbornstraat Het opbreken der straat voor het aansluiten met het riool van genoemd pand aan het hoofdriool.
1898 582 6 okt A.J. Hageman Jr. 29 Wijnstraat Te hebben van gemeentewerken voor genoemd pand een troittoir worde gelegd.
1898 598 17 okt J. van Welsenes 9 Stek Het nazien of schoonmaken van een riool.
1898 614 25 okt .. van Meurs 79 Marienbornstraat Het maken van eene bergplaats met loods.
1898 636 9 nov Mej. A. van Laar 98 Heerheymansuysstraat Het opbreken van een gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd pand ter einde een verstopt riool te herstellen.
1898 641 11 nov Mej. A. van Laar 58 Heerheymansuysstraat Het uitbreken van 2 lichtkozijnen en andere daarvoor in de plaats te stellen aan de voorgevel.
1898 649 15 nov Gebr. Pols Kad. Sectie Veststraat Het maken van een troittoir van gemeentewerken.
1898 691 7 dec Beelaert van Emmichhoven 18A-F Molenpoort Het herstellen van een heining loopende langs genoemden panden.
1899 2 3 jan J. van Welsenes 9 Stek Het herstellen van een riool verstopping voorgenoemd pand.
1899 25 17 jan J. van Welsenes Stek Het innemen van 400 m2 grond voor het opslaan van een schouwburgtent voor den tijd van 5 weken ingaande den jan 1899 [vervallen]
1899 31 20 jan A. van Beek 102 Heerheymanssuysstraat Het opbreken der straat op de gracht.
1899 86 17 febr A. van Hulten Veststraat [adresboek 1897: A van Hulten, metselaar, Sarisgang 16rd]
1899 92 22 febr D. Pols Veststraat Het plaatsen van een stelling ter opp. van 6 m2 van 22 tot 28 febr ’99. Kosten F 0,60.
1899 153 16 mrt M. Mooij Marienbornstraat Het uitbreken van 2 lichtkozijnen en ’t plaatsen van een winkelraam.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015