Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1856


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:36 (oud nummer (voor ca 2005) 209:4))
(updated: 28 maart 2009)

001 E584a Tweeden Singel H.C. van Maaren, afbreken koepen (21-1-1856)
002 MW72 Breedweg As Vrijlandt, sten gebouw op eigen erf
003 A19 Groenmarkt J.R. Koning, hekjes op stoep (1-2-1856)
004 C1606 Voorstraat T. Pieren, winkelkasten
005 Kuipershaven Den Heer L. van Duren op Kuipershaven om de havenput te openen om dezelve schoon te maken. (12-2-1856)
006 C1213 Nieuwstraat C. Brunner (12-2-1856)
007 C1193 Steegoversloot mej. Schillemans, kozijnen (18-2-1856)
008 Achterhakkers hemzelven de werf en de brug achter hakkers af te mogen sluiten van Maandag 25/2 tot Zaterdag 1/3 ten einde zonder belemmering het schip Arij Scheffer te laten in het water loopen (22-2-1856)
009 C526 Voorstraat B. Stam, stoep
010 C. Voorstraat wed D. Brandt, stoep
011 B139 Wijnstraat  Wed Ed Heer J. van Oldenborgh, B 139 Wijnstraat, Het zetten van een stelling om den gevel te verwen. En het plaatsen van een ijzer hek op de stoep. (29-2-1856)
012 D837 Stadsvest  A. Brand Dz als eigenaar van de boomgaard en schuur op de Stadsvest D837 (kad H 225, 228), houte bergloods / heining zwamschool (29-2-1856)
013 D837 Stadsvest D. Klerk Gz, erf op de Stadsvest D837 (kad H229)
014 C87 Voorstraat mej. Singels, afbreken gevel
015 D32 Voorstraat mej. D de Wit, gevel
016 Melkpoortje Hordijk en Gips, branderij De Ooijevaar, houten schoeijing
017 D877 Bagijnhof Lafeber en van Roosendaal, zonnezeil
018 C1672 Vriezestraat/Stoofstraat D. de Klerk, afbreken huizen
019 E619 Jan Schouten, afbreken
020 E Spuiweg F. den houter, koepel afbreoek / stenen huis
021 Melkpoortje Hordijk en Gips, branderij De Ooijevaar, trekbuis (14-3-1856)
022 A278 Groenmarkt C. de Joncheere, afbreken voorgevel
023 C1199 Vest nabij Vriesepoort P. Struis, afbreken twee lage pakhuisjes
024 C1030 Steegoversloot C.G. 't Hooft, geveltop
025 B175 Gravenstraat  A. Kluit, apotheker, Het plaatsen van eene stelling. (22-3-1856)
026 D679 Lage Breestraat van Dijl schilder, afbreken
027 B113 Wijnstraat D.J. Breedveld, afbreken topgevel
028 E474 Twintighuizen F. Lebret, treden nieuw gebouwd huis
029 D895 Voorstraat A. Steijnders, rolzijl
030 D1076 Vervolde Gracht C. van Seventer, boventop gevel
031 A424 Hoge Nieuwstraat H. Knijf, voorgevel
032 D1029-1030 Lutherse Gemeente, voorgevel
033 B167 Gravenstraat Heer D. Pijzel, B167 Gravestraat, Maken van een steenen beer gelijk om die welk de andere zijde der stoep staat. (4-4-1856)
034 D419 Voorstraat douairiere van der Wall van Puttershoek, een treis, ophijsen van 100 kilo
035 E561b Spuiweg J.P.F. Dicke, tuin, bruggetje uit de koepel
036 E233 Bleekerssloot C. van Kooten, schot te zetten
037 C1261 Nieuwstraat P. Verhoeve, afbreken
038 D145 Korte Kalkhaven het rippareren berapen der voorgevel en een stelling voor te plaatsen zullende de openinge der straat in behoorlijke orde worde digt gemaakt (11-4-1856)
039 A202 Groenmarkt M. v.d. Weijden, havenput
040 D581 Raamstraat W. van Hemert, pui
041 A359 Knolhaven J. Korthals, oude pui (21-4-1856)
042 D631 Hil W. Waalbrink, oude voorwerk afbreken
043 B100 Groothooft Arie Kooijmans, afrollend zeil
044 E470 Witte Leeuwbrug J.H. Lebret, het inkorten van het derde vertrek achter de herberg of tapperij genaamd De Witte Leeuw om daar door een vrij gezigt te krijgen in zijn eigen huis (5-5-1856)
045 E2332 Bleekerssloot A.C. Zoethoud, ijzer hek
046 C1285 Nieuwstraat H.J. de Meer, voorgevel (10-5-1856)
047 C1016 Steegoversloot Frans Zoeteman, zonnezijltjes
048 C174 Riedijk Lourens Tarmond, zonnezijl
049 A141 Grotekerksbuurt P. de Koning, gevel (16-5-1856)
050 D168 Kalkhaven heeren Backer en Rombouts, het maken van eene stelling bij de schoorsteen van de raffinaderij staande aan de Buiten Kalkhaven ten einde eenige raparatien aan dezelve te verrigten (28 mei 1856)
051 C1358 Kolfstraat A. van Munk, voorgevel
052 A141 Grotekerksbuurt pompput, loode trekbuis
053 D720 Voorstrat douairiere Repelaer, afbreken tuinmuur in Loverstraatje
054 D420 Stadsvest douairiere van de Wall van Puttershoek, voor het koetshuis, zarkje
055 A437 Hoge Nieuwstraat H. Brunner, spant
056 B320 Wollewevershaven M.A. Rees, wegbreken gebouw
057 D290-291 Voorstraat F. v.d. Elst en H.J. Jansse, havenput
058 E233 Bleekerssloot C. van Kooten, ijzeren balie (17-6-1856)
059 A437 Hoge Nieuwstraat H. Brunner
060 C1584 Kolfstraat F. de Musterdt, voorgevel
061 B115 Palingstraat A. de Bruin, afbreken voorgevel
062 A247 Houttuinen A. Bouman, pui
063 C441 Torenstraat J. van de [..], muur
064 D1029-1030 Vriesestraat Evang. Luth. Gemeente, schot
065 C936 Voorstraat N. Rodenburg, havenput
066 Buiten Vuilpoort D152 erven Vriesendorp, pakhuis, riool (26-6-1856) 
067 A107 Maartensgat Elias Mourits, havenput Hooikaai
068 A513 Bn Walevest J. Martin Pannaye
069 D30 Voorstraat J. Rijmerink, zijmuur berapen
070 D641 Lage Breestraat A.T. d Herripon, stoep
071 C410 Achter Nieuwkerk C. Beerentempel, opbouwen woonhuis
072 C598 Heerheijmansuisstraat B. van Eijgens, voorgevel
073 E474 Twintighuizen F. Lebret, watertrap in de haven
074 C372 Torenstraatje wed. Cs Kemp, voorgevel (11-7-1856)
075 C1058 Lindegracht Geneesk Gesticht van Krankz
076 A500-501 Hoge Nieuwstraat J.P. Hessels
077 C71 Voorstraat A. Vrijland, stoep
078 D721 Voorstraat A. van Vromen, gevel pui
079 D1290-1291 Voorstraat (hoek Ruitenstraat) H.J. Jansse en F. v.d. Elst
080 D168 Kalkhaven de firma van Backer & Rombouts, eigenaar van de rafinaderij in de Kalkhaven D168, het zetten van een af te sluiten schot ..de schoorsteen staande aan de buiten Kalkhaven ten einde er eenige werkzaamheden aan te verrigten (22 julij 1856)
081 C135 Taankade wed. C. Kooijman
082 E235 Blekerssloot van Hoffen, huis
083 C213 Riedijk W. van Amijde, zonzeil
084 D263 Voorstraat A. Mom, stoep (31-7-1856)
085 D354 Boogjes mej. wed Kohn en Comp, reparatie pakhuis
086 C1017 Steegoversloot J. Rademaker, rolzonnezijl
087 Achterhakkers hem zelven de werf en de brug aftemogen sluiten van Dingsdag 12 Augustus tot Woensdag den 20 Augs ten einde zonder belemmering het schip De Vereeniging te water te laten (11-8-1856)
088 D273 Boogjes bij Slikveld Jan Hordijk, fabriek, waterput
089 A388 Nieuwe Haven S. de Geus, havenput
090 D924 G. den Turk, afbreken voorgevel
091 D166 Kalkhaven A. de Koning, havenput (19-8-1856)
092 A141 Grotekerksbuurt P. de Koning, stadsput
093 C Nieuwe Lampetsteeg H. Buns, dubbel deurkozijn
094 A127 Nieuwe Haven J. de Munnik
095 C 1584 Kolfstraat F. de Mutsert, twee kozijn/pui
096 B126 Palingstraat  L. van Duren, Het opgraven der trekbuis uit den havenput liggende voor gemeld huis. (28-8-1856)
097 A121 aan de Kraan G.O. Lotsij, wegbreken bordesje
098 D260 Voorstraat F. v.d. Elst, gevel
099 A408 Nieuwe Haven wed Monhemius, havenput
100 D291 Steenstraat J.M. Hurkmans, voorgevel
101 D291 Achterom wed C Kemp, uitbreken oude pui
102 C129 Taankade J. Recourt, riool (29-9-1856)
103 A470-471-472 Hoge Nieuwstraat A. Reus
104 D113 Prinsenstraat (logement de Gouden Leeuw) P. Barendrecht, lijst herstellen (2-10-1856)
105 A347 Knolhaven Cs Bertrand, havenput
106 D3/6 Voorstraat Johs Minnigh, uit en afbreken huis
107 C1180 Hof mej. van de Brandeler, tuinmuur
108 D1029-1030 Vriezenstraat Luther Gemeente, privaat 
109 D113 Prinsenstraat (logement de Gouden Leeuw) P. Barendrecht, havenput (1-11-1856)
110 D1013 Vriezestraat B.A. de Vrij
111 685 Lange Breestraat J.J. Verporten, volterape
112 C490 Voorstraat S. van Dorsser, loode pompbuis
113 B182 Gravenstraat P.A. van Rije, Het opbreken van een klein gedeelte der stoep tot het herstellen van een riool. (11-11-1856)
114 B86 Wijnstraat Jacob .., o.a. trapje
115 C961 Voorstraat mr C.W.O. van Dorsser, havenpomp
116 A28 Groenmarkt D. Schotman, afbreken voorgevel
122 C1340 Voorstraat J. Conelli, pui

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015