Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1857


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:37 (oud nummer (voor ca 2005) 209:5)))
(updated: 21 maart 2009)

001 Voorstraat D60 A. Stempels (5-1-1857)
002 Voorstraat D263 A. Mom, afbreken voorgevel
003 Nieuwehaven A398 J.W. van Herwaarden
004 Voorstraat D40 H. Molst, winkelpui (5-2-1857)
005 E109 Hellingen de Roo, loo(t)s afbreken
006 Groothooft B96 Willem van Heemst, zeil
007 Bagijnhof D874 huurder J. Coenraads, zeil
008 C361 Torenstraat A. van der Linden, pui (25-2-1857)
009 C128a Boomstraat A. Verhoeve, zonnezeil
010 C12 Voorstraat J. Verheul, afbreken/nieuwbouwen
011 Voorstraat D730 J.G. van Overbeek, winkelpui
012 D104 Voorstraat H. Wensch, stadsboom
013 C982 Steegoversloot W. van Ballegooijen, beldraad (pakhuis D922, Kloveniersdoel D928)
014 D611 Raamstraat A. van Dalen
015 C902 Weeshuisstraat A. v.d. Munt, kozijn
016 A252 Houttuinen C. Kiele, afbreken huis (6-3-1857)
017 A419 Nieuwehaven H. Meppelder, afbreken
018 Vriezestraat D1037 W. Schillemans, afbreken/opbouwen
019 Buiten Kalhaven D165 de wed van der Koogh, het uitbreken van den onderbouw der bestaanden gevels, en het ...vraagt daartoe de vereischte vergunning H.W. VETH, Dordrecht den 9 Maart 1857
020 A514,515 Vlak J.L. Wijers
021 D595 Raamstraat Israel. Gemeente, afbreken
022 D641 Lange Breestraat Horripor, stelling
023 C114 Taankaaistijger B. van Buul, A. v.de Weg, verdieping op agterhuis
024 D180 uithoek der Kalkhaven te doen weg breken drie Schuifkozijnen en een deurkozijn en weder nieuwe te doen plaatsen met vier kozijnen aan de Norodoostzijde en vier kozijnen aan de Noordwestzijde met een deurkozijn na binnen slaande, vraagt daartoe de vereischte verginning Hk van loon Lz, Dordrecht den 17 Maart 1857. Toegestaan onder de bepaling van....
025 D116 Voorstraat Marits van Craijestijn
026 Boerenvischmarkt B301 C van Bergen, B301 Boerenvischmarkt, Het in plaats stellen van twee verouderde stoephekken door twee meer moderne zonder punten of weerhaken. (19-3-1857)
027 A146 Grotekerksbuurt Simon Zadoks
028 C11 Voorstraat J. Renout, voorgevel
029 D922 Korte Breestraat J. van de Weg
030 E467 de Witte Leeuw A. Schipper
031 C1 Voorstraat wed J.J. Pennock
032 A213 Vleeschhouwerstraat C en P. Schepens, afbreken driekant
033 D263 Voorstraat A. Mom
034 C33 Voorstraat J.P. Revers, nieuwe gevel
035 B92 Boom BELVU (Bellevue) J. Bordier(Boudier), havenput
036 D31 Voorstraat (vischmarkt) J. Rijmerik, afbreken
037 E1 Kromhout A. de Groot
038 D163 Kalkhaven  AANVRAAG
De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van den WelEdle Heer L. Dupper / Backer & Rombouts eigenaar van het pakhuis staande aan de Kalkhaven genaamd ELBURG wijk D no 163, de navolgende werken te verrigten, als:
het zetten van eene stelling op de buiten Kalkhaven ten eeinden de gootsenalen en lijsten te vernieuwen, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 1 April 1857.
Toegestaan onder de bepaling ....
039 D728 Vischstraat H. Bax, wijnkooper
040 A191 Grotekerksbuurt F.J.W. Heghuijzen, zijl
041 D180 beneden punt der Kalkhaven Hk van Loon, het leggen van een gemetseld stoepje langs de Noordwestzijde van voorschreven huis ter breedte van 0.75 Ned el (7-4-1857)
042 C1197 Voorstraat A. Kes, afbreken
043 A466 Hooge Nieuwstraat G. van der Hidde
044 D898 Voorstraat Longepee, stoep (15-4-1857)
045 Korte Kalkhave D144 AANVRAAG
De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van de Heer B. van der Linden eigenaar van het huis staande op de Korte Kalkhaven wijk D(A) no 144, de navolgende werken te verrigten, als:
In de zijmuur belend aan de Keizershof twee schuifkozijnen te plaatsen en de daartoe benoodigde stelling, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 16 April 1857 P.A. van RIJE
Toegestaan onder de bepaling...
046 D423 Kleine Spuistraat J. van Goudoever de Jongh, dak kuiperij
047 D141 Keizershofstraat AANVRAAG
De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van mejufvrouw de wed B.J. van LEER eigenaar van het huis staande in de  Keizershofstraat wijk D No 141, de navolgende werken te verrigten, als:
voor een gedeelte afbreken daarna weder op trekken, van den voorgevel en een zijmuur, belend door het huis van den Heer A. Mom, maar door plaatsing van een twee hoog dubbel deurkozijn, de aanwezig zijnde gazlantaarn, voor een gedeelte daarvoor komende, is de ondergeteekende zijn nederig verzoek, indien het zijn kan, denzelven een weinig te verplaatsen. En om voor de werkzaamheden te mogen zetten een open stelling, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 18 April 1857.
Toegestaan onder de bepaling...
048 Rietdijk C219 bewoner A.G. Kooijmans, zeiltjes
049 B92 Boom BELVU J. Bordier(Boudier), stoep (24-4-1857)
050 Heerheymansuysstraat C670 Jan Degens en Zoon, C670 Heerheymansuysstraat, pui/zijmuur
051 D873b Bagijnhof T. de Vrij
052 E438 Hoogt A. Bouman
053 C1009 Steegoversloot A. Rovers, uitbreken kozijnen gevel (24-4-1857)
054 D23 Voorstraat Franciscus Blom
055 Voorstraat C40 M. Degens, pui
056 C894 Weeshuisstraat W. van Rijswijk, pui (4-5-1857)
057 C1347 Voorstraat wed Pieren, stoep
058 Slikveld D191 J. van Kuijk
059 B24 Wijnstraat Thomas Korthals, afbreken
060 A300 Groenmarkt Societeit de Vriendschap, zonnezeil
061 D 121 en 122 Prinsestraat A. Bouman Az en H. Vliegenthart, het schoonmaken van den Havenput liggende op de KEIZERSHOFKADE verzoekende voor zoo vert het noodig mocht zijn de straat op te nemen om de werkzaamheden te kunnen verrichten (19-5-1857)
062 A191 Grotekerksbuurt F.J.W. Heghuijzen
063 C36 Voorstraat J. Koning, stoep
064 A121 aan de Kraam G.O. Lotsij, stelling
065 D 121 en 122 Prinsestraat A. Bouman Az en H. Vliegenthart, den ouden havenout op de Keizershofkade wegbreeken, en in deszelfs plaats een nieuwe maken, ter groote van 450 el (vierkant), 30 mei 1857
066 D64 Voorstraat S. van Nassau, zonnezeiltje (juni 1857)
067 D40 Voorstraat H. Mölst, zeil goud/zilverkast [=etalage]
068 D573 Raamstraat J. Vrolijk mr smid, afbreken
069 C15 Voorstraat M. de Haan
070 Walevest het Rijk
071 Achterhakkers De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van hemzelf de Werf en de Brug Achterhakkers af te mogen sluiten van heden Maandag 22 tot zaturdag 27 Junij ten einde zonder belemmering het schip Grootmeester Nationaal in het water te laten, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 22 Junij 1857 Jan Schouten
Toegestaan onder de bepaling van zoo spoedig mogelijk de passage op .. te herstellen.
072 D40 Voorstraat H. Möls, schermen
073 E469 aan de Witte Leeuw P. Balen, zetten kalkhok voor 3/4 weken
074 D866 Bagijnhof A. van maarseveen, oude pui
075 Kuipershaven B 136/294 Heeren J Backer+Sundberg, Wijnstraat en Kuipershaven B 136/294, Het opbreken der straat uitgraven, schoonmaken der havenput liggende op de Kuipershaven.
076 Augustijnenkamp C1119 erven J. Langendonk, voorgevel
077 E. Kromhout Pieter Verstraten
078 Heerheymansuysstraat C537 H de Jongh, C537 Heerheymansuysstraat, afbreken en nieuw s tellen (6-7-1857)
079 D872 Bagijnhof P. de Vrij, voorgevel
080 Achterhakkers De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van hemzelf de Werf en de Brug Achterhakkers af te mogen sluiten van heden Maandag 13 Juli tot maandag 20 Julij ten einde zonder belemmering het schip Agatha en Maria in het water te laten, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 18 Julij 1857 Jan Schouten
Toegestaan onder de bepaling [-]
081 D623,624,625 Hil G.S. Goette, deurkozijn
082 E435 Bakstraat B. van der Rest, afbreken
083 C1605 Voorstraat Struik, notaris, afbreken
084 D214 Prinsenstraat J. van Eeekeren, bovengevel
085 D956 Sarasgang P. Horst, afbreken
086 D168 rafinaderij staande op de Kalkhaven de heeren Backer en Rombouts, het opgraven der havenput liggende op de buiten Kalkhaven ten einde dezelve schoontemaken en de nodig reparatien aan te verrrigten (7-8-1857)
087 C1398 K. Kolfstraat A. de Jong
088 D368 Voorstraat N.A. de Joncheere, stoep
089 D1030 Lutherse Gemeente, gevel/poort
090 C1253 Nieuwstraat Wm Verhoeven, vorogevel (22-8-1857)
091 C37 Voorstraat H.B. van ELK, gevel
092 D704 Voorstraat A. Vos, havenput
093 A459 Vlak G. van Kamen, apotheker
094 Gravenstraat B183 Blusse van Zuidland, B183 Gravestraat (25-8-1857)
095 Vest M.J. Repelaer wed P.H. van de Wall van Puttershoek, pakhuisje Vest tussen koetshuis en Kl Spuistraat
096 C1361 Kolfstraat L. Pieters, schot(=schutting)
097 Breestraat D645 P.J. van Rije, deurkozijn
098 C1588 Kolfstraat wed Bax geb Gregoor, pui
099 C106 Voorstraat J. Kuipers, gevel
100 D930 K. Breestraat C. Kleton
101 C1521 Nieuwstraat A.J. v.d. Tak, afbreken
102 D22 Voorstraat S. Morks, kast
103 C1657 Nieuwkerkhof J. Berends
104 A408 Nieuwehaven Monchemius
105 A340 Varkenmarkt C.J. Schotel, havenput
106 C1407 K. Kolfstraat C. van Kooten, zijmuur Stoofstraat
107 Riedijkstraat C304 F.J. van Lamoen
108 B151-152 Schrijversstraat N. Kampman en wed J. van Roosendaal, riool
109 A275 Groenmarkt J. Vermeulen, gevel
110 C223 Riedijk H.W. Mast, voorportaal
111 Kuipershaven B287 Heer Moll, B287, pakhuis Kuipershaven. (24-10-1857)
112 C1626 Gevulde Gracht Dk Kreekelenberg, afbreken
113 C351 Torenstraat afbreken
114 - B. v.d. Elst, ijzer hek (15-11-1857)
115 C1323 Nieuwstraat A.J. v.d. Tak, afbreken
116 C523 Voorstraat mej wed C.H. van Kamen, winkelkast
117 C75 Voorstraat hoek Distelsteiger H. Boet, schoorsteen
118 A102 Maartensgat J.R. v.d. Linden, sekreet
120 D991 Vriezestraat J.W. Hijstek, blinde, tabaksrolle
121 A146 Grotekerksbuurt S. Zadoks (schuitenmakerstraatje)

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015