Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1865-1909


(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:119)
jaar huisnr.   naam bouwvergunning
Bleijenhoek
1865 C260 127 G. Kunst opbouwen van een huis (11 aug)
1868 C258 13 P. Plaisier vernieuwing voorgevel
1868 C254 50 L.N. Bremer vernieuwing keuken
1868 C254 190 L.N. Bremer vernieuwing schoeijing
1873 C250 150 W. van Ameiden bowuen van een nieuwe gevel
1874 C393/394 158 J.F. Kalman bouwen van een woon- en pakhuis
1878 C242 131 W. van Ameiden maken v/e onderpui
1878 C253 317 Wed. H. de Witt opbouwen van een topgevel
1879 - 139 J.F. Kalkman bouwen v/e ijzerbergplaats
1887 16 551 C. Gips en Zonen vernieuwen walbeschoeijing
1893 43 - J. van Chastelet maken v/e nieuwe gevel
1893 14 350 D. van Loon bouwen van een nieuw pand
1893 16 476 D. Boest Gips plaatsen ijzerhekwerk
1893 7 632 Breemer plaatsen nieuwe pui
1896 11 844 L. v.d. Waal verbouwen v/e pand en werkplaats
1897 6 428 A. Spoor weder opbouwen winkelh. cafe met annex
1899 43 2011 J. van Chastelet vergrooten de cafe
1899 - 499 Best. der Dordr. Polikliniek bouwen v/e Polikliniek v/d concierge [doorgestreept]
1899 - 502 A.A. Spoor bouwen van een winkelhuis
1900 - 532 A.Spoor bouwen winkelh. met bovenwon.
1902 11 28 L. v.d. Waal vernieuwen v/d bovenwoning
1902 25 84 C. de Graaf maken v/e nieuwe voorgevel
1904 8 44/434 C. van Driel bouwen cafe met 3 bovenwoningen (12 juli)
1904 6/8 531/473 M. Bos plaatsen koekoeken (24 Aug.)
1904 4 665/559 Wed. A.A. Spoor plaatsen afvoerbuis (11 oct.)
1904 8 674/568 C. van Driel wijziging bouwplan 444/434 (18 Oct.)
1904 10 636/541 A.Ph. Verweij verandering kozijnen (1 Nov.)
1904 10 742/614 Ph. Zock bouwen winkel met werkpl. (22 Nov.)
1904 10 833/679 Ph. Zock wijziging B. A742 (24 Dec.)
1905 15 43/26 F. Böger vernadering pand (31 jan.)
1905 ? 102/69 A.Ph. Verweij afbreken en herbouw pand (28 febr.)
1905 4/6 344/144 M. Bos dichtmaken 4 lichtopeningen (25 mei)
1908 4 409/307 Ph. Zock verbouwing v/e winkel m. woonh.
Gravenstraat
1864 B158 550 D. Pijzel bouwen van een huis (25 april)
1866 B179 165 G. van Heck bouwen van een winkelhuis (25 juni)
1867 B180 35 G. van Heck vernieuwing bovengevel
1871 B181 77 H. Schuiten herstelling gevel
1871 B183 271 P.A. van Rije afbreken van een pand
1872 B183 35 J. Schuijten bouwen van een tuinmuur
1872 B178 219 G. van Heck verandering van de voorgevel
1877 B262 65 T.K. Küper plaatsen dubbel deurkozijn
1878 B265 35 Satter herstellen van de voorgevel
1885 23 45 C. van Waalwijk van Doorn maken van een nieuwe pui
1885 27(?) 185 S.L. Boers plaatsen van een deurkozijn
1885 25 233 Wed. J. Ponsen veranderen van de pui
1888 14rood 392 P. Schotel bouwen van een magazijn (8 nov)
1888 4 534 Stoop van Zwijndrecht verbouwen winkelhuis (mei 1889)
1889 43 624 P. Molenkamp vernieuwen gedeelte schoorsteen
1891 1 474 Dames Pijzel verandering van de voorgevel
1895 17 297 Kuper verbouwen achtergebouw
1895 11a 653 J.H. Hartsheim maken van een nieuwe pui
1896 23 143 C. van Waalwijk van Doorn opbouwen van de gevel
1896 25 262 A. Ponsen opbouwen voorgevel
1900 11 464 J.H. Hartsheim vernieuwen van een pui
1904 87 14/308 A.A. Colombijn van Raamsdonk verbouwing v/d kap (20 jan.)
1904 87 105/343 A.A. Colombijn bouwen van een schoorsteen (2 maart)
1905 17/19 183/135 Wed. T.K. Küpper plaatsing oven (29 mrt)
1905 21 257/198 W. Kooijman JWz verbouwing pand (2 mei)
1905 16 726/526 J. Buijtink aanbrengen van een heijschbalk (1 nov. 1905)
1906 43 591/416 P. Molekamp vergooten v/d kamer enz (10 juli)
1907 18 686/472 W. van Twist bouwen v.e. keuken (21 aug)
1907 1 990/694 L. van Schelt bouwen van 4 schoollokalen (16 dec.)
1908 - 757/557 L. van Schelt veranderen van privaten enz
1909 25 159/117 A. Ponsen wegbreken van een schot
1909 16 56/369 J. Buijtink verbouwen van een keuken
Steegoversloot
1863 C1006 391 A. Mulders vernieuwen landhooft met brugleuning (3 Aug.)
1864 C1164 529 Wed. A. Degens vernadering zijgevel (28 Mrt)
1865 C1176 90 P. de Klerk herstelling voorgevel (1 mei)
1865 C1008/1009 172 G. de Klerk en Zn. gedeeltelijk herbouwing (10 juli)
1865 C1008 232 N. Rovers opmetselen gedeelte voorgevel (28 Aug.)
1866 C1032 151 J.E. Redert bouwen van een huis met bakkerij (8 Juni)
1866 C974 189 mej. Boonen opbouwen van een gevel (29 juli)
1866 C994 196 J.W. van Vollenhoven opbouwen bovengevel (5 Aug.)
1866 C1165 209 J.J. de Jong vernieuwing v/d voorgevel (20 Aug.)
1866 C1010 256 J.A. Smits van Nieuwerkerk bouwen v/d schoorsteen
1866 C1177 283 N. Quast bovengevel vernieuwen
1867 D967 67 Wed. C. van Koote opbouwen zijmuur en voorgevel
1868 ? 83 Wed. M. Roest vernieuwing voorgevel
1868 C1029 271 H. 't Hooft opbouwen gevel bijbouwen m..? perceel (14 Nov)
1869 C1028/1029 11 Korthals en H. 't Hooft bouwen winkel met woonh. en 2 woningen (25 Jan.)
1869 C1164 43 Wed. A. Degens opbouwen der woning (22 febr.)
1869 C1011 116 R. Gips loodsje vernieuwen (1o mei)
1870 C997 92 D. Tijssens vernieuwen gevel (18 april)
1870 C1168 221 dr. N.B. Donkersloot vernieuwen v/d gevel
1871 C1186 1 wed B.J. Plukhooij vernieuwen v/d boven voorgevel
1871 C1018 6 H. Degens bouwen v/d woonhuis
1871 C1004 93 J. Roest herstellen v/e brug
1871 C1017 270 P. Tijssen bouwen eener pui
1873 C1005 39 Wed. A. Komans vernieuwen v/d voorgevel
1873 C997 45 D. Tijssen leggen van balken in de zijgevel
1874 C1192 62 J. Brussaard plaatsen v/e deurkozijn
1874 C1092 77 J.C. de Waardt plaatsen v/e lichtkozijn
1875 C1174 156 Jnvr. Salacroup verplaatsen heining
1875 C1177-1178 166 N. Quast afbr. topgevel en weder afdekken
1876 C974 94 C.M. Boonen vernieuwen van ramen en deur
1876 C1025 290 H. Knottenbelt plaatsen v/e pand
1877 C1192 38 C. Brussaard opbouwen v/h pand
1878 C1187/1188 100 H.L. Muelhaus opbouwen v/e woonhuis
1878 C1007 111 mej. H.J.A. Singels vernieuwing muur
1878 C1025 135 H.J. Knottenbelt plaatsen v/e ijzer hek
1878 C977 278 H.L. Muehlhaus opbouwen v/d gevel
1878 C1087 298 A. Rietveld vernieuwen v/d voorgevel
1880 C ? 67 Societeit DE VRIJHEID maken van 2 privaten
1880 C1193 76 H.W. Mast maken v/e deurkozijn
1881 C995/996 63 J.J. Stronck plaatsen v/e afschutting
1881 C992 190 L. van Ooijen vernieuwen van kozijnen
1883 C1186 208 B. Pieters plaatsen deurkozijn
1883 C1006 291 A. Mulders vernieuwen v/d pui
1884 24 174 J. Geerkens plaatsen v/e nieuwen pand
1884 66 297 J. Romijn opbouwen v/e heiningmuur
1886 65 206 A. Rietveld plaatsen deurkozijn
1887 - 265 A. Salacroup veranderen v/d pui
1888 43 283 W. Steiner plaatsen winkelkozijn
1888 - 542 N. Quast maken van een ijzeren schoorsteen
1889 68 397 J.D. Holtheijer vernieuwen v/d voorgevel
1890 25 215 mej. A. Middelhoven plaatsen van 2 kozijnen
1893 20 250 wed A.P. Schotel Gz maken v/e nieuwe voorgevel
1895 21 169 J. Geerkens opbouwen van een woonhuis
1895 47 250 J.H. dne Bandt opbouwen v/h pand
1896 23 164 H. de Koning vernieuwen der pui
1896 - 709 C.N., N. v.d. Giessen bouwen v/e pakhuis
1896 - 483 L. Weekhout maken van een pui bijb. huis
1897 82 94 H.J. Tijssen veranderen der pui
1898 71 49 W. Dooren vernieuwen pui met winkel
1898 13 717 J.N. Reus verbouwen v/h pand
1899 4 11 J.N. Reus verbouwen v/h pand
1899 42 30 A. Roest Jr vernieuwen v/d kap
1899 35 178 H.L. Muhlhaus bijbouwen kamer en keuken
1899 22 598 C. v.d. Hoogenband plaatsen v/e nieuwe gevel
1899 22 604 C. v.d. Hoogenband verbouwen pand tot werkpl. met bergpl.
1899 82 722 H. Thijse opbouwen v/e zijgevel
1899 54 727 A. van der Boor maken van een nieuwe pui
1899 58 17 C.Bonten Nz plaatsen nieuwe kap enz
1900 80 483 bestuur school Muring opbouwen v/e nieuwe pand
1900 36 625 H. de Graaf, secretaris der volkskofiehuis verbouwen v/e pand
1901 43 41 A. Roest Jr. maken van een tuin en boven kamer en keuken
1901 - 65 M. Goedhart maken v/e badkamer
1901 48 132 J.A. Schoorel vernieuwen v/d voorgevel
1901 - 360 G. Brussaard plaatsen v/e nieuwe onderpui
1902 11 414 C. Brussaard verbouwen v/e pand
1902 46 502 R. Larij [KUNSTSCHILDER]  en J.H. Larij bouwen van een woonhuis
1902 9 541 C. Brussaard verbouwen van een keuken tot binnenpl.
1902 - 554 H. 't Hooft maken van een achtergevel
1902 38 584 L. Posthumus plaatsen van een ijzeren hek
1902 67 587 R.A. de Jonge bouwen van 2 woonhuizen
(Steegoversloot 69 / Museumstraat 1)
1902 4a 589 C.N. v.d. Giessen plaatsen van een pui
1902 46 594 J.H. en R. Larij [KUNSTSCHILDER] verbouwen van een pand
1904 67 46/320 R.A. de Jonge verbouwing van trappen (2 Febr.)
1904 33 56/324 J. Bodes bouwen van een broeikast (geweigerd)
1904 59 460/442 wed. A.J. Nijsten herstelling voorgevel (19 Juli)
1904 62 512/463 A.S. van Oven bijbouw, kamer enz (16 Aug.)
1905 27 1/1 Th. Smeulers dichtmetselen deurkozijn (14 jan.)
1905 27 34/15 Th. Smeulers bouwen privaat (25 Jan.)
1905 6 52/29 Stoop van Zwijndrecht vernieuwing deurkozijn (31 Jan.)
1905 62 176/128 A. Barto herstel heining (29 Mrt.)
1905 34 834/600 H.J. Rieff vernieuwen van een kap (17-1-1906)
1906 26 199/63 G. Sillevis bouwen nieuwe zijgevel enz (21 Mrt.)
1906 30 546/381 B. Hello portlanden van de voorgevel (26 Juni)
1906 33 697/490 J. Bovis(?) verbouwen voorgevel woning (29 Aug.)
1907 48 89/6(?) Vergragt maken van een winkelpui en vergr. lichtkozijn (27/2)
1907 67 296/190 R.A. de Jong plaatsen licht en deurkozijn en serrekoz. (16/4)
1907 19 763/493 M. v.d. Schulp verbouwen v.h. pand (5 Sept.)
1907 19/17 936/648 M. v.d. Schulp verbouwen van 't perceel
1907 59 965/673 wed. A.J. Nijsten vernieuwen v.d. top v.d/ achtergevel (10 Dec.)
1908 75 365/273 Carl A. Tenenti binnenveranderingen
1908 79rd 448/337 G.A. Korthals binnenveranderingen v.h woonhuis
1909 82 120/88 H.J. Tijssen vergrooten van lichtramen
1909 7a 133/101 W. van Vugt inwendige verbouwing v.e. winkelhuis
1909 55 127/95 H. van Kammen verbouwen van een voorgevel enz
1909 72 355/258 W. van Roosendaal maken v.e. glask(?). verander.
1909 75 391/283 mej. A.C.A. 't Hooft beschieten en vernieuwen kap
1909 30(?) 459/322 H. Rieff verbouwen onderpui

En hier meede onse toewensing van Hijl en aanbod van waare broederschap te menen wij als weleer agenten voorn. en in der selve Naam (get) F.G. van Ingen. (Dordr 16 Meij 1798).

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015