Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1890


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 77 (1890 (1-386))); bron staat online)

1e halfjaar 1890

 • 001 kennisgeving Jan Degens en Zn gemachtigd van H. en H.C. v. Asperen, Voorstraat 275, wegbreken bestaande pui, nieuwe;
 • 002 aanvraag Jan Degens en Zn gemachtigd van H.C. v. Asperen, Voorstraat 275, plaatsen stelling;
 • 003 aanvraag om rooiing Jan Degens en Zn gemachtigde van den Heer H.C. van Asperen, Voorstraat 275 (4-1-1890);
 • 004 aanvraag C. v. Andel eigenaar Korte Kromhout 10, werkpaard te stallen in een voordat doel ingericht nieuw gebouwd steene gebouw;
 • 005 aanvraag J.C. Schotel metselaar, gemachtigd den Heer J. Gaastra Bzoon, eigenaar Voorstraat 15, opbreken der bestrating aan den zijgevel zijde Boomstraat tot het opruimen van een verstopping in de riolering (6-1-1890);
 • 006 aanvraag J. Bosman, gem. van Heer A. van Wordragen, eigenaar van de gebouwen aan den Riedijk uitkomende Blazersvest 5 en 9, het opbreken der straat tebehoeve het maken van een groter riool op het hoof(d)riool der gemeenten;
 • 007 P.A. van Rije en Zoon, gemachtigde van T.J. Smits Jzn, eigenaar van 3 gebouw en erf Wolwevershaven 27-29-31, dat door de gemeente de trautoir worde bestraat waar de stoppen gelegen hebben (9-1-1890);
 • 008 M. de Bruin, gemachtigde de Heer J. Brouwer, eigenaar gebouw of erf Raamstraat 7, een gedeelte straat op de gedempte gracht achter genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstemmen;
 • 009 W. Nooteboom, gemachtigde van C. v. Andel, eigenaar Korte Kromhout 10, het opbouwen van een Arbeiderswoning (10-1-1890);
 • 009a G. Schouten, gemachtigde van J. Kloppers, eigenaar Spuiweg 82, het uitbreken van een schuifkozijn en het daarvoor plaatsen van een deurkozijn (16-1-1890);
 • 010 A. Vrijenhoek metselaar, gemachtigde P. Kandel, Heerheijmanshuisstraat 87, het opbreken en ontgraven van de straat op de gedempte gracht achter het bewaarschool tot het schoonmaken van het riool;
 • 011 J.Ph. v.d. Steen, gemachtigde van Heer A.G. Boet, eigenaar Riedijk 24, het bestaande riool op tegraven wegens verstopping grachtzijde;
 • 012 S. Tarmond, huurder, Groote Spuistraat 25, uithangbordje aan pui tot aanwijzing van een barbierszaak;
 • 013 N. van Wel, gemachtigde van Wed. J.H. Hartman, eigenaar Voorstraat 40, het opbreken der straat, het aansluiten van het riool en wederdicht maken derstraat (22-02-1890);
 • 014 W.F. Kloot, gemachtigde A. Brand, eigenaar gebouw de Gevuldegrag 1, het opbreken der straat om een privaat aan te sluiten op het gemeente riool met afstand van het Lunustelsel (22-02-1890);
 • 015 W.F. Kloot gemachtigde A. Jansen, Nieuwelampetsteeg 1, het opbreken der straat om een privaat aantesluiten ....;
 • 016 Carel A. Tenenti, gemachtigde Wed. Ed. heer W. van der Elst, eigenaar Nicolaes Maessingel 46, het plaatsen van stelling op den publieken weg voor een bijbouw aan voornoemd pand (23 Jan. 1890);
 • 017 Aanvraag Leon. Pennock Lzn, eigenaar Palingstraat 1rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het onderzoeken van een verstopt riool;
 • 018 P.A. van Rije en Zoon, gemachtigde van Mev. de Wed. P.J. Geerkens, eigenaar Johan de Wittstraat 33, wenschende ..., als: het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool;
 • 019 M. de Bruin gemachigde van de Heer H. Hombroek, eigenaar Kolfstraat 44, een gedeelte straat achter genoemd pand op te breken op de gedemopte gracht ten einde een verstopt riool te herstellen (24 Jan. 1890);
 • 020 D.J. Kwak, eigenaar Lange Kromhout 8, het bouwen van een woonhuis;
 • 021 KENNISGEVING De ondergeteekende A. Brandt Timmerman, gemachtigde van Loge La Flamboyante, eigenaar Doelstraat 15, het maken van een schoorsteen voor keukengebruik (25 Jan. 1890);
 • 022 AANVRAAG J.Ph. v.d. Steen, gemachtigde van J. Aarnout, eigenaar Riedijk 66, de bestaande stoep te rijzen (22 Jan. 1890);
 • 023 P. Evers, eigenaar Doelstraat 3, het opbreken der stoep voor bovengenoemd pand voor het opruimen van een rioolverstopping;
 • 024 A.C. Temen, eigenaar Kromhout 156, het rijzen v/den voordeurdorpel v/het benedenhuis v/bovengenoemd pand (23 Jan. 1890);
 • 025 C. Bettinger, eigenaar Kolfstraat 85, het opbreken der stoep van bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir worde gelegd (24 Jan. 1890);
 • 026 M. Mooij, gemachtigde van N. van Strien, eigenaar het Kasperspad 82 & 84, het plaatsen van een uithangbordje aan de heven van pand N. 82;
 • 027 M. de Bruin, gemachtigde Den Heer C. Brussaard, eigenaar Steegoversloot 5, een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ....;
 • 028 G.J. Sax, eigenaar Groenendijk, wenscht .. het rooien van een met verf gemerkten iek(sic! (eik)) staande tegenover de brug (28 Jan. 1890);
 • 029 J. Bosman, gemachtigde van den Heer P. Hagenberg, eigenaar Krom(me)el(le)boog 15, het opbreken der straat ten behoven en te maken van een riool tot afvoer van ....;
 • 030 J.J. Kooijmans, eigenaar Kasperspad 17, het opbreken der straat ten einde eene verstopping uit het riool te verwijderen (29 Jan, 1890);
 • 031 C.C. Uittenbogaard, gemachtigde H.A. Vos van Hagestein, eigenaar Kalkhaven, het aanbrengen van een ijzer trapje aan de Buiten Kalkhaven voor zijne woning en daarvoor twee ijzere bouten door de gording aan te brengen;
 • 032 A. van de Weg, eigenaar Vriezeweg 4, het opgraven van een riool wegens verstopping;
 • 033 KENNISGEVING H.W. Veth, architect als gemachtigde van de Vereniging Verbeter. der Huis v. Arb. Kl., eigenaar Groenendijk, Het bouwen van 14 dubbele arbeiderwoningen (30 Jan. 1890);
 • 034 KENNISGEVING H.W. Veth, architect als gemachtigde van den heer J. LIPS Bz, eigenaar gebouw aan de Groenmarkt, Het verbouwen eener keuken tot kamer en inrichten eener nieuwe keuken en toebehooren (30 Jan. 1890);
 • 035 de Wed. J. Bouwman, eigenaar Toulonschelaan 76, het stellen van eene nieuwe pui aan den voorgevel en het maken van eene slaapkamer en eene keuken aan den achtergevel van het bestaande gebouw;
 • 036 N. van Wel, gemachtigde van W. Bruchem, eiogenaar St. Jorisweg 4, het bouwen van een broodbakkerij in het pand aan de St. Jorisweg;
 • 037 A.J. Bekkers, eigenaar Lastigeendstraat 1, het openbreken der straat tot het maken van een verstopt riool;
 • 038 Johs. Kooij, gemachtigde C. Sunderman, eigenaar Tolbrugstraat landzij(de) 24, een stijger of stelling te plaatsen om een kozijn uit te breken en weder een nieuw in zetten (21 Jan. 1890);
 • 039 J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van den Heer J.S. Wille, eigenaar Blauwpoortpslein 1, het opbreken der bestrating onder de poort tot het opruimen van een verstopping in de riolering (1 Febr. 1890);
 • 040 Josephus Kaus gemachtigde van het bestuur der vereniging tot verbetering der Huisvesting van de arbeidende Klasse, Groennedijk, Het leggen eene tijdelijke loopbrug voor aanvoer van materialen;
 • 041 AANVRAAG Om ROOIING F.A. van der Linden, Weeskinderedijk 47, (K795) een nieuwe houtloods op gemelselden voetmuur;
 • 042 F.A. van der Linden, eigenaar Weeskinderedijk 47, het oprichten van een nieuwe houtloods op steenen voetmuur (1 Febr. 1890);
 • 043 Hugo Houtgraaf, Krommenelboog 37, (H1994) eene blikslagerswerkplaats aan de gedempte sprant;
 • 044 A. van de Weg, eigenaar Aelbertcuipsingel 28, het opgraven van een riool wegens verstopping;
 • 045 Carel A. Tenenti gemachtigde van J. Aarnout eigenaar Riedijk 50, het opbreken der straat tot ontgraven van een riool ...;
 • 046 A. Vrijenhoek metselaar, gemachtigde S. de Jong, eigenaar Gevuldegracht 12, het opbreken en ontgraven van de straat...;
 • 047;
 • 048;
 • 049;

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015