Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1895 januari-juni


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 87 (1895 (1-385))); bron staat online)

1e halfjaar 1895

nummer datum straat naam
001 03-01-1895 erf Matena's pad 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende gebr. Kes Timmerlieden eigenaar van het erf, gelegen aan het Matena's pad gedeelte no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van acht enkele woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
002 03-01-1895 erf Matena's pad (C3179) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Gebr. Kes Timmerlieden eigenaar van 't erf gelegen aan het Matena's pad 1 gedeelte (C3179), acht enkele woningen
003 03-01-1895 Groenmarkt 45 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van den Heer (dr.) F. Delhez eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het maken van een riool volgens bijgaande aanvraag
004 04-01-1895 Knolhaven 9rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Israelitsche Gemeente eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Knolhaven no. 9rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering.
005 05-01-1895 Schrijversstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van de Heer L. Tarmond v.d. Heijden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan S Grijverstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: den aanleg van een troitoir voor genoemd pand en voor rekening der Gemeente
006 07-01-1895 gedempte gracht Heerhijmanssuisstraat en Nieuwkerksplein 28rd AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van T. Meiboom eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de gedemptegracht Heerhijmanssuisstraat en Nieuwkerksplein no. 28rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor verstopping van een riool
007 07-01-1895 Spuiweg 86a AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den Heer H.C. v. Maaren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 86a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een lichtkozijn en het darvoor plaatsen van een dubbel deurkozijn
008 08-01-1895 Cornelis de Wittstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus gemachtigde van A.W.C. Wensch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Witstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een voordeurtreede buiten de Gevel van het te bouwen huis zooals bij het huis daarnaast en het Genasium [Gymnasium] aan den overkant
009 10-01-1895 Weeskinderendijk 13U AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. van den Oever(Oefer) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Weeskinderendijk no. 13U, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verkoopen van steenkolen en Bricetten, om een kleinbord voor de woning uit te maggen hangen tot verkoop dier artikkelen
010 10-01-1895 Lindegracht 26 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Mej. Wed. A. Kooman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegracht no. 26, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het herstellen van en riool
011 11-01-1895 Vrieseweg 335a KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van P. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg Kad. 335a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van twee woningen en eht bowuen van drie woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [afgewezen]
012 11-01-1895 Grotekerksbuurt 64 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van D. Meeldijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gr.Kerksbuurt no. 64, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van tewe kozijnen achtergevel 2 kozijnen voorgevel en plaats der Pui en daartoe de noodige schuttingen te Plaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
013 14-01-1895 Toulonselaan 12 AANVRAAG. De ondergeteekende Levensverzekering Mij Dordrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoeke rooiing
014 16-01-1895 Bagijnhof 26-28 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. Bijl, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof No. 26 en no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en opnieuw bouwen van een voorgevel enz, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
015 13-01-1895 Kromme Elleboog 65-67-69 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer H. Kroeseklaas eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Krommenelleboog no. 65, 67, 69, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: drie afvoeren van facalien te mogen aansluiten aan 't gemeenteriool 't welk zich bevindt achter gemelde panden in de gedempte gracht
016 17-01-1895 Heerhijmansuisstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van W. en W. Mijnders eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerhijmanshuisstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het maken van een riool en om voornoemde straat af te zetten voor rijtuigen om voornoemd werk te verrigten
017 17-01-1895 Varkenmarkt 60 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van W. van Twist eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Varkenmarkt no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het maken van een riool
018 17-01-1895 Lange Breestraat 46 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van D.J. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Breedstraat no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat achter het voornoemde huis aan de Bagijnenstraat voor het herstellen van een riool
019 18-01-1895 Toulonselaan 10 AANVRAAG. De ondergeteekende P. de Roo gemachtigde van den WelEd. Heer Nebbens Sterling eigenaar van eht erf gelegn aan de Toulonschelaan no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het liggen van een tidjelijke brug van 18 januari tot en met den 16 maart 1895.
020 18-01-1895 Nieuwstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een houten loods, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
021 21-01-1895 Vrieseweg (K3350) KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van P. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg K3350, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van Twee woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
022 22-01-1895 Vriesestraat 67-69 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van de Heer L.F. de Groot eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Vriesestraat no. 67-69, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: tot ontgraven van het bestaande rieool voor het bovengenoemde gebouw ter ontstopping van het zelve
023 24-01-1895 huis Matthijs Balenstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde Mejufv. A.C.W. Wensch eigenaresse gelegen achter het huis aan de Matthijs Balenstraat N. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het daarstellen van eene stelling met afschutting ten dienste van een daar te stellen gebouw bestaande in benedem en bovenwoning uitgang hebbende aan den Cornelis de Wittstraat voor den tijd van zes maanden.
024 24-01-1895 Cornelis de Wittstraat 17 (D735) AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van Mejufv. A.C.W. Wensch eigenaar van 't erf, gelegen de Cornelis de Wittstraat 17 (D735), Een woonhuis wenschende te bouwen
025 24-01-1895 Singel 22B AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van G. Lawende eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 22B, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen eener rioolverstopping
026 24-01-1895 Bagijnhof 30 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Schmidt JMz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bagijnhof no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene bovenwoning in een bestaand gebouw, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
027 25-01-1895 Bagijnenstraat 57 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van R. v.d. Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnenstraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een rioolverstopping ten behoeve van bovengenoemd pand.
028 25-01-1895 Riedijk 66 (64) AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van J. Arenoud(Arenout) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een kozijn uitkomende aan het pand No. 64 dat een pand is van de Gemeente
029 21-01-1895 Bagijnhof 32 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de dames (J. en C.) Krim eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnhof no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van den hoofdingang van voormeld pand, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
030 21-01-1895 Lindenstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. Bosman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindenstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een kamer met gedeeltelijke overbouw aan zijn pand, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
031 25-01-1895 Merwekade 24a AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Arenout Sr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Merwekade no. 24a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een koekoek ten diensten van genoemd pand, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
032 26-01-1895 Groothoofd 12 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel Metselaar gemachtigde van den Heer W. Jore [Jooren] eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het repareren van een ingevallen riool.
033 26-01-1895 Vrieseplein 4 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van den Heeren Geb: Mooi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Vrieseplein no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het open breken der bestrating ten einde in een rioolverstopping te voorzien.
034 28-01-1895 Muys van Holijstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer G.H. Goedhart eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Muis van Holijstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken der straat tot het wegnemen van een verstopping in de spruitleiding van het lernurstelsel vraagd daarvoor eene voorloopige vergunning.
035 29-01-1895 Singel 71 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van de Heer P.C. Jorissen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel v/h v. Hoogstratensingel no. 71, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen der brug met landhoofd voor bovengenoemd pand.
036 30-01-1895 Vlak 1 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J.L. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Vlak no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het van gemeentewege doen plaatsen van hardsteenen trottoirbanden en bestraat trottoir in plaats van het bestaande gemetselde trottoir langs de zijmuur van genoemd pand.
037 30-01-1895 Binnen Walevest 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer J.L. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Binnen Walevest no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het schoonmaken der havenwaterput.
038 30-01-1895 Boomstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van den Wel Ed. Heer F. van Brakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het palatsen van een stelling voor genoemd pand noodig voor het cementen der gevel.
039 31-01-1895 Lindengracht 12 (Krankzinnigengesticht) KENNISNEMING. De ondergeteekende mr. H.J.M. Tijssens gemachtigde van HH regenten v/het Geneesk. gesticht v/krankzinnigen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindengracht no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het gedeeltelijk afbreken van bovengenoemd pand
040 31-01-1895 Buiten Walevest (telefoonpalen) AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde van Ned. Bell Telephoon Maatschappij eigenares van palen staande aan den Buiten Walevest, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der bestating aan de kabelpaal tot het herstellen der gebroken kabel van Dordrecht op Zwijndrecht
041 06-02-1895 Voorstraat 57 KENNISNEMING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den Wel Ed. Heer H. Hoijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het restaureren van den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
042 08-02-1895 Voorstraat 57 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van de Wel Ed. Heer H.T. Hoyer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van schot en stelling voor het restaureren van de voorgevel.
043 08-02-1895 Voorstraat 247 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. van Zuilichem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 247, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en wederopbouwen van een genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
044 08-02-1895 Voorstraat 247 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. van Zuilichem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 247, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een erker aan de voor en achtergevel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
045 08-02-1895 Voorstraat 247 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. van Zuilichem eigenaar van 't erf, gelegen aan de Voorstraat no. 247, een winkelhuis wenschende te bouwen.
046 09-02-1895 Simgel 171 AANVRAAG. De ondergeteekende T. van Camp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Aelbert Cuipsingel no. 171, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken van een keuken met loodsje en het maken van eren werkloods overdekt met ashalft(asfalt) volgens teekening met steenen voet, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
047 11-02-1895 Voorstraat 247 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Visser gemachtigde van J. van Zuilichem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 247, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zetten eener stelling met schutting voor den tijd van vier maanden en een stelling in de haven, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
048 14-02-1895 Stekstraatje 64rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Wel Edel Heer R. Gips eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stekstraatje no. 64rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontdooien der waterleiding.
049 14-02-1895 Korte Breestraat 6rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. van den Brink huurder van het gebouw, gelegen aan de Korte Breedstraat no. 6rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uithangen van een naambord in den vorm van een laars.
050 15-02-1895 Stek 5 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken van het pakhuis tot de bestaande balklaag en daarna op te bouwen tot vorming van en pakhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
051 14-02-1895 Wijnstraat 52-54 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat 52-54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het geheel afbreken van bovengenoemde panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
052 14-02-1895 Wijnstraat 52-54 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat 52-54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van schutting en stijger tot het afbreken en wederopbouwen van bovengen: perceelen en wel van 1 Maart tot 1 Sept. 1895.
053 18-02-1895 Voorstraat 222 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Daane, J. Zock, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een schutting te palatsen op de stoep van het huis staande aan de Voorstr. Nummer 222 voor den tijd van tien dagen om eenige werkzaamheden te verrichten aan de voorgevel.
054 21-02-1895 Singel 223 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers gemachtigde van Mevr. de Wed. Schullig eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 223, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het voorzien en zoonoodig repareeren van een verstopt riool.
055 20-02-1895 Kolfstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende R. Ponte gemachtigde van A. v.d. Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een zeiltje voor het raam tot wering der zon voor de winkelwaren
056 22-02-1895 Bagijnhof 28 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. Bijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een schutting wegens het wegbreken van den voorgevel aan genoemd pand vanaf 1 Maart tot 1 Mei, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
057 22-02-1895 Bagijnhof 28 AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. Bijl eigenaar van 't erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 28, Een nieuwe voorgevel aan genoemd pand.
058 22-02-1895 Matena'spad gedeelte 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. Kes Timmerlieden eigenaar van het erf, gelegen aan het Matena'spad gedeelte no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling met schutting voor den tijd van drie maanden.
059 25-02-1895 Raamstraat 25 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Daane eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 25, verzoekt beleeft de thans bestaande stoep van gemeentewege te vernieuwen.
060 23-02-1895 Voorstraat 301 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van de heer H. Kloosterman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 301, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een nieuwen voorgevel met eenige veranderingen binnenshuis volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
061 23-02-1895 Voorstraat 301 AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van de heer H. Kloosterman eigenaar van 't erf Voorstraat 301, nieuw te maken voorgevel.
062 24-02-1895 Dubbeldamsenweg KENNISGEVING. De ondergeteekende C. Tempelaar gemachtigde van N.J. v.d. Berg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Dubbeldamschenweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vermaken van een pakhuis of bergplaats tot kamer en keuken en aanhoorigheden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
063 24-02-1895 Dubbeldamsenweg AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende C. Tempelaar gemachtigde van N.J. v.d. Berg eigenaar van 't erf aan den Dubbeldamschenweg, een bergplaats te amoveeren en hiervoor een kamer en keuken wenschende te bouwen
064 22-02-1895 Hellingen 56 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Dijkman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van drie woonhuizen gelegen achter de panden 56, 56a, 56b, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
065 23-02-1895 Sluisweg 21 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Louwman gemachtigde van P. Pluimert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Sluisweg no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen der onderpui van zijnen spekslagerswinkel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
066 25-02-1895 Varkenmarkt 24 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Van Vollenhoven en Comp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Varkenmarkt no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een deurkozijn in de voorgevel en daartoe benodigde stelling, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
067 25-02-1895 Gevuldegracht 14 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer W. Kooiman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vervuklde gracht no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een riool het welk verstopt is om in orde te maken
068 27-02-1895 Sint Jorisweg 20 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer F. Schellenbach eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Sint Jorisweg no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de rioolering.
069 error related to network status
070 01-03-1895 Cornelis de Wittstraat 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Bozuwa eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der aldaar bestaande panden en het wederopbouwen van een woonhuis met werkplaatsen en bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
071 01-03-1895 Cornelis de Wittstraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Bozuwa eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een schutting met stelling voor genoemde panden, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
072 01-03-1895 Cornelis de Wittstraat 9 (D3504-D3503) AANVRAAG OM ROOOING. De ondergeteekende G. Bozuwa timmerman eigenaar van 't erf gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 9 (D3504-D3503), een woning met werkplaatsen en bovenwoningen
073 01-03-1895 Voorstraat 301 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten gemachtigde van den Heer H. Kloosterman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 301, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatse(n) van een stelling voorgenoemd pand voor den tijd van tien weken.
074 02-03-1895 Voorstraat 286 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van den heer J. Zock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 286, wenschende de navolgende werken te verrichten, als:Het inrichten van een Magazijn van ijzerwaren met daarbij behoorende vrije Bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
075 04-03-1895 Vest 72 AANVRAAG. De ondergeteekende F. de Zwart gemachtigde van H. Veth GHzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 72, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een gat aan de Vest ten einde eene verstopping in het riool na te zien
076 04-03-1895 Steegoversloot 52 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van A. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 52, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van den onderdorpel van het beneden schuifkozijn.
077 04-03-1895 Toulonselaan 12 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Kzn gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij Dordrecht, eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk afdammen van een gedeelte sloot langs die laan met een gedeelte sloot aan de linkerzijde van genoemd terrein ten einde daar eene fundering te kunnen aanleggen, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
078 04-03-1895 Stek 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zetten der stellingen voor den opbouw van Pand 5 gedurende zes weken.
079 04-03-1895 Stek 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanleggen van wegen de Gemeente van en trottoir langs genoemd pand.
080 04-03-1895 Stationsweg 1 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van M. v. Oldenburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stationsweg no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van den grond in het Plan(t)soen tot het wegnemen van een verstoppin(g) in de spruitleiding.
081 05-03-1895 Sarisgang 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van G.R. Tijssen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Sarisgang no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen der bestaande kap en achtergevel aan voornoemd pand, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
082 05-03-1895 Walevest 11 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Bak gemachtigde van Wel Ed. Heer Jacob Vriesendorp en Zn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Walevest no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een houten loods tot opbergen van houtwaren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
083 07-03-1895 Walevest 11 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende P. Bak gemachtigde van Wel Ed. Heer Jacob Vriesendorp en Zn eigenaar van 't erf gelegen aan de Walevest no. 11, en houten loods tot berging van houtwaren
084 06-03-1895 Hellingen 78 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van mej. de Wed. H.C. den Hartog eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 78, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering.
085 06-03-1895 Bagijnhof 28 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. Bijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnhof no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verlengen van een scheidingsmuur volgens bestaande dikte van 18 cm, verdieping hoogte wordt 3 meter uit beganen grond, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
086 07-03-1895 Cornelis de Wittstraat 64 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Ek Pz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Cornelis de Wittstraat no. 64, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een schoorsteenpijp gtegen de zijmuur 24 cm voor de zijmuur uit en 2,5 meter vanuit de trautoir beginnen, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
087 08-03-1895 Boomstraat 15rd AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van de Heer J. Gaastra eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 15rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verzetten van een kozijn in den zijgevel van voornoemd pand
088 08-03-1895 Voorstraat 286 AANVRAAG. De ondergeteekende G.C. Rijkhoek gemachtigde van de Heer J. Zock eigenaar van het gebouw en erf, gelegen aan Voorstraat no. 286, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen vane en steiger met eene schutting voor het maken en stellen van een winkelpui voor genoemd pand vanaf 14 Maart tot 1 Meii 1895, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
089 11-03-1895 Korte Breestraat 15 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van Heer G. van Rekum Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Korte Breedstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bestaande gebouw afte breken en te verbouwen tot een woonhuis volgens bijzijnde teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
090 08-03-1895 Vrieseweg 25 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van P. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vrieseweg no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van den Puikozijn en schutting ter grootte van 9 vierkante meter voor eene week.
091 11-03-1895 Mathtijs Balenstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den Wel Ed. Heer C. Borren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Mathtijs Balenstraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool te mogen leggen tot afvoer van Hemelwater.
092 11-03-1895 Lindestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindestraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een waterleiding te ontstoppen(ontdooien?) en van gemeentewege te bestraaten.
093 12-03-1895 Singel 94 AANVRAAG. De ondergeteekende A.M. Borren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 95, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontdooien van de waterl(eiding).
094 12-03-1895 Dwarsgang 21 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Brandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dwarsgang no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken deer straat ten einde een waterleiding te ontdooien
095 12-03-1895 Noordendijk 40 AANVRAAG. De ondergeteekende R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van den weg ten einde een riool verstopping te herstellen.
096 13-03-1895 Singel 37 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Mej. Wed. A. Zoethout eigenaresse van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het ontdooien der waterleiding
097 13-03-1895 Steegoversloot 45 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer A.C.J.A. van Wageningen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontdooien der waterleiding
098 14-03-1895 Groenendijk 13A AANVRAAG. De ondergeteekende J. Monte gemachtigde van Mejufvr. W.C. Monte eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenendijk no. 13A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opgraven der grond dienende tot het on(t)dooien der waterleiding
099 14-03-1895 Oudenhovenstraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende Mej. Wed. J.H. Suhr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Oude Hovenstraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de riolering van gootsteen en hemelwater wegens verstopping in het grindpad Oudehovenstraat.
100 14-03-1895 Voorstraat 57 AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den Wel Ed. heer H. Hoijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 57, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het rijzen van den stoep als trottoir te maken en het verplaatsen van een der stoephekken naar de buitenzijde van den gevel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
101 14-03-1895 Singel 129 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A. Mak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 129, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het optrekken van een slaapverdieping boven de Huiskamer aan den achter of tuinzijde, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
102 12-03-1895 Marienbornstraat 92 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Singels Azn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de scheiding muur aan de zijde van de gedempte gracht een ahlve meter verhogen en daartie benodigde stelling voor den tijd van 14 dagen vanaf den 22 Maart, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
103 14-03-1895 Toulonselaan (van Altenastraat) 64f AANVRAAG. De ondergeteekende Matthijs den Hartog huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Toull.laan (van Altenastr.) no. 64f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van ijzeren haken in het kozijn voor het uitstallen van spek
104 14-03-1895 Toulonselaan (van Altenastraat) 64f AANVRAAG. De ondergeteekende Matthijs den Hartog huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Toull.laan (van Altenastr.) no. 64f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uithangen van een uithangbord.
105 14-03-1895 Toulonselaan (van Altenastraat) 64f AANVRAAG. De ondergeteekende Matthijs den Hartog huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Toull.laan (van Altenastr.) no. 64f, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitsteken van een zonnescherm
106 14-03-1895 Wijnstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer L. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een steiger voor gemeld pand te mogen plaatsen ten einde de voorgevel in te voegen te beginnen direct de volgende week na de permissie en voor 2 /12 a 3 weken uiterlijk
107 15-03-1895 Spuiweg en Singel AANVRAAG. De ondergeteekende W. Bouwhuis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Spuiweg en Singel, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van 2 slaapkamers, keuken en alcoof en het plaatsen en een stelling aan den Singel zijnde vanaf 22 tot en met 29 Maart 1895, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
108 18-03-1895 Marienbornstraat 41 AANVRAAG. De ondergeteekende B. van der Meusen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor herstelling van een riool.
109 18-03-1895 Loverstraatje AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer M. Vertrecht (Vertregt Jr) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Loverstraatje, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inbreken van een deurkozijn in den heiningmuur tuin van Ophorst, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
110 19-03-1895 Vleeshouwersstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van A. Versteeg Sr bewoner van het gebouw of erf, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het hangen van een zonnescherm met twee uitsteekhaken aan de kozijnstijlen van zijn winkelraam.
111 19-03-1895 Singel 217 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van Th. van Hulst eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 217, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van het riool.
112 -03-1895 Noordendijk 69a KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van T. Stekelbos (Stecelbosch) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 69a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitnemen van een schuifkozijn en daarvoor een deurkozijn te plaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
113 21-03-1895 Marienbornstraat 106 AANVRAAG. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van den heer Hoogstad eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 106, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van den bestaand topgevel en t maken vane en niewue gevel tot op de hoogte der bestaande oude Pui volgens teekening vraag verguning voor het plaatsen van een steiger voor de tijd van 14 dagen, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
114 21-03-1895 Hellingen 47 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Wel Ed. Heer van Aardenne Directeur van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
115 21-03-1895 Korte Nieuwstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van P. Junger eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Nieuwstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatse van een stijger om een rollaat te herstellen voor den tijd van 8 dagen.
116 22-03-1895 Matena'spad 34 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Redert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaspad no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating tot het herstellen van een rioolverstopping voor en ten behoeve van bovengenoemde panden
117 22-03-1895 Prinsengracht (Stek) AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den heer H. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Prinsengracht (Stek), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool.
118 21-03-1895 Wolwevershaven 5 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Roodenburg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wolwevershaven no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van vloerplanken en liggers van het plankier in de rivier achter genoemd pand met het daaropzetten van een balustrade, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
119 -03-1895 Vischmarkt 2 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer A. van Bruggen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vischmarkt no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling op de straat voor het herstellen van den voor- en zijgevel van voormeld pand
120 22-03-1895 Groenmarkt 8 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigde van Wel Ed. Heer W.H. van Bilderbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken van het genoemde perceel en daarna verbouwen tot Kantoorgebouw met woning voor Huisbewaarder, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
121 23-03-1895 Kolfstraat 36 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer A. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het ontstoppen van een riool van voormeld pand
122 23-03-1895 Noordendijk (Korte Kromhout) 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Arnoldus de Groot en Zonen eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk (Korte Kromhout) no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van den heining langs den tuin van t huis N. 1 in 't Korte Kromhout
123 23-03-1895 Steegoversloot 62 (Schoolstraat) AANVRAAG. De ondergeteekende Hurkmans & van den Berg gemachtigde van den Hr: Dr. Wendley eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verhoogen van den heining langs den tuin aan de zijde van de Schoolstraat.
124 21-03-1895 Hellingen 47 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Wel Ed. Heer G. van Aardenne Directeur van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ter einde en rioolverstopping wegtenemen
125 25-03-1895 Blekersdijkje 24rd AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van Den heer van der Hil eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. 24rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat voor het doorsteken van het rieool van de vaklieze stoffen.
126 26-03-1895 Sarisgang 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Deijffert gemachtigde van G. Tijssen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Sarisgang no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen vane en steiger voor dat pand gedurende 14 dagen vanaf 26 Maart
127 26-03-1895 Toulonselaan 60 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Pelt Hz gemachtigde van A. van der Sijden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van twee kozijnen in den voorgevel en het plaatsen van een groot lichtkozijn en het inrichten van genoemd pand tot winkel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
128 29-03-1895 erf Noordendijk tegenover den Groenendijk KENNISNEMING. De ondergeteekende L. van der Wiel eigenaar van een gedeelte van het erf, gelegen aan den Noordendijk tegenover den Groenendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
129 29-03-1895 erf Noordendijk tegenover den Groenendijk AANVRAAG. De ondergeteekende L. van der Wiel eigenaar van een gedeelte van het erf, gelegen aan den Noordendijk tegenover den Groenendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen vane en schutting ten behoeve van het bouwen van een woonhuis aldaar en wel vanaf 22 April voor den tijd van 12 weken.
130 29-03-1895 erf Noordendijk tegenover den Groenendijk AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende L. van der Wiel eigenaar van 't erf gelgen aan den Noordendijk tegenover den Groenendijk, een woning te bouwen
131 27-03-1895 Voorstraat 250 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. de Bres gemachtigde van B. de Koningh eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat No. 250, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van een pakhuis achter genoemd pand
132 27-03-1895 Breestraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den heer C. van Rekom eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Breedstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor den tijd van 6 weken tot het vernieuwen van den voorgevel van af 2 April, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
133 28-03-1895 Noordendijk KENNISNEMING. De ondergeteekende W. Nooteboom gemachtigde van S. de Roo timmerman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van twee Woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
134 28-03-1895 Noordendijk 90 (C3096) AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende S. de Roo Timmerman Noordendijk eigenaar van 't erf gelegen aan de Noordendijk 90 (C3096), twee woonhuizen wenschende te bouwen, verzoekt, in voldoening aan 't bepaalde bij artikel 15 der Verordening op het bouwen enz, te Dordrecht, dat hem door of van wegen Burgemeester en Wethouders zal worden gegeven de vereischte rooiing.
135 28-03-1895 Vrieseweg AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van P. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken eener vrije opgang met de daardoor onstane vertimmering, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
136 28-03-1895 Bagijnhof 12 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnhof no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een naambord vuiten zijne voorgevel.
137 28-03-1895 Marienbornstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Brand eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het wegnemen van een rioolverstopping
138 29-03-1895 Groenmarkt 39 KENNISNEMING. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van Carel Netto eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het gedeeltelijk vernieuwen van de Winkelpui voor dat gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
139 29-03-1895 Kaspersppad 27 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van Vrouw de Kok eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kaspersppad no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een riool te herstellen voor genoemde huisjes
140 29-03-1895 Paulusgang AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders eigenaar van het erf, gelegen aan Paulusgang, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Om de straat te mogen openmaken tot nazien van 't riool.
141 02-04-1895 Singel 53 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Heer J. van Dijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 53, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het oprebken van de bestrating tot het in orde brengen van een verstopping in de riolering
142 03-04-1895 Voorstraat 302 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Heer D.A.N. Vriesendorp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 302, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der havenwaterput liggende voorgenoemd pand aan de Voorstraatshaven
143 04-04-1895 Molenaarsstraatje AANVRAAG. De ondergeteekende A. Verbeek gemachtigde van mej. A. van Laar eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Molenaarsstraatje, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het maken van een riool voor afvoeren van faecalien enz uit bovenbedoeld pand.
144 04-04-1895 Steegoversloot 82 AANVRAAG. De ondergeteekende H.J. Tijssen gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 82, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen uithangen van losse Zonnenschermen.
145 04-04-1895 Weeshuisplein 4 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Stoel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Weeshuisplein no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir voor rekening van de Gemeente
146 04-04-1895 Riedijk 65 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van Mej. de Wed T. Borsje eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 65, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van de bestaande en het weder daar stellen van een nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
147 04-04-1895 Riedijk 65 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van Mej. De Wed. T. Borsje eigenaar van pand, gelegen aan de Riedijk 65
148 05-04-1895 Singel en Spuiweg KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van W. Bouwhuijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel en Spuiweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een keuken en twee bergplaatsen boven de overdekte gang, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
149 05-04-1895 Singel en Spuiweg AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van W. Bouwhuijs eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Singel en Spuiweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling voor den tijd van 2 weken vanaf den 15 April tot en met den 29 April 95.
150 06-04-1895 Singel 182 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer D. Gips eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 182, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat tot het in orde brengen van een riool.
151 05-04-1895 Kolfstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van heer J(T).A. Verreijdt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het dichtmetselen van 2 lichtramen en het inhangen van 2 deuren zonder glasruiten in genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
152 05-04-1895 Nieuwstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende H. Veth GHz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
153 08-04-1895 Groenmarkt 8 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende W.H. Bilderbeek eigenaar van 't erf, gelegen aan de Groenmarkt 8, een huis
154 08-04-1895 Wijnstraat 130 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij Dordrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 130, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor den tijd van drie weken tot het cementen vand en zijmuur vanaf den 17de April.
155 08-04-1895 Schrijversstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Schrijversstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het in orde brengen van de rioolering.
156 09-04-1895 Stoofstraat 5-7 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Maassen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 5 en 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een gedeelte muur te vernieuwen tusschen de panden No. 5 en No. 7 van de Heeren Maasen en van Efferen.
157 09-04-1895 Vleeshouwersstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende Th. Peterson eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
158 10-04-1895 Heerheijmansuisstraat 98 AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Zwart gemachtigde van Mejufvrouw van Laar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheimanshuisstraat no. 98, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een schutting voor bovengenoemd pand vanaf den 10e April voor den tijd van eene week.
159 10-04-1895 Heerheijmansuisstraat 98 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. de Zwart gemachtigde van Mejufvrouw van Laar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheimanshusistraat no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van den topgevel van bovengenoemd pand
160 10-04-1895 Singel 106 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt administrateur van het gebouw, gelegen aan den Singel no. 106, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating voor het opruimen van een rioolverstopping
161 11-04-1895 Kromhout 82 AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak eigenaar van het gebouw gelegen aan het Kromhout no. 82, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot ontstopping van het riool.
162 11-04-1895 Raamstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de Heer J. van Hemert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt afvoerbuis van hemelwater te herstellen.
163 12-04-1895 Matena'spad AANVRAAG. De ondergeteekende J. Gerdes van Dalen gemachtigde van Ph.D. Gerdes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaaspad no. 1a(?), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat wegens verstopping der riolering.
164 12-04-1895 Vrieseweg 35A AANVRAAG. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekering Mij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezeweg 35A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat voor het huis teneinde een riool te ontstoppen.
165 1204-1895 Wijnstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den heer L. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de toestemming voor 't plaatsen van een steiger voor gemeld pand te verlengen met vijf weken
166 06-04-1895 Groenmarkt 8 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van de Wel Ed. Heer W.H. van Bilderbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van eene steiger en schutting aan voornoemd pand ten dienste afbraak en wederopbouw der gevels
167 12-04-1895 Steenstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van het bestuur der Gerf: Schoolvereeniging eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steenstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen eener separatiemuur en maken van 2 Privaten verbreeding van een plat tot inrichting eener Speelkamer, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
168 13-04-1895 Lange Kromhout 130-132 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Daane gemachtigde van A. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout N. 130-132, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen der noodige stelling ten dienste tot reparatie der gootschalen en neuslijsten voor den tijd van 3 weken of 21 dagen
169 09-04-1895 Steegoversloot 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Stok Jr architect gemachtigde van de Wel Ed. Heer J. Geerkens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het oude Pand en op het daardoor vrij gekregen terrein het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
170 13-04-1895 Dwarsgang 18 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Korthals gemachtigde van J. Seijffert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dwarsgang no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken en weder opbouwen van een kap en achtergevel en bijbehoorende werkzaamheden.
171 15-04-1895 Dubbeldamseweg 11 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van den Heer J.N. Spits eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamscheweg no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de hulpbrug en landhoofd te herstellen
172 15-04-1895 Bomkade AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den heer P. Poots eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bomkade wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het ontgraven van het Rieool van bovengenoemd huis.
173 16-04-1895 Noordendijk 90 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Nooteboom (Noordendijk No. 56) eigenaar van het erf, gelegen aan de Noordendijk 90, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van en woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
174 16-04-1895 Noordendijk 90 (C2096) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende W. Nooteboom Onderwijzer v.d. Ambachtschool eigenaar van 't erf gelgena and e Noordendijk no. 90 (C2096), een woonhuis.
175 17-04-1895 Vest 87 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Es eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 87, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitspannen van een zonnezijl.
176 18-04-1895 Voorstraat hoek Boomstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende J.G. Breure huurder van den Heer Gaastra eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat hoek Boomstr. no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een uithangbord aan den voorgevel van bovengenoemd pand.
177 18-04-1895 Vrieseweg 92 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Zwart gemachtigde van P. Breedveld eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseweg no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een verstop(t) riool om weder te herstellen
178 19-04-1895 Toulonselaan 76 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van J. Bouwman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het doorsteken van het rieool
179 18-04-1895 Vriesestraat 76 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van H. Zoeteman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. 76, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool doortesteken en het riool komt uit op de grag(gracht).
180 19-04-1895 Singel 186 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 186, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool wegens verstopping.
181 19-04-1895 Wijngaardstraat 14 KENNISNEMING. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer J. de Wit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de heining muur met het vernieuwen van een deurkozijn in die muur aan het Nieuwkerksplein get. 14rood, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
182 19-04-1895 Suikerstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger en schot voor 't pand voor den tijd van twee weken en zulks vanaf 6 Mei tot en met den 18e Mei 1895.
182a 19-04-1895 Suikerstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Greef verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het in gebruik nemen van 6.6. M2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand no. 3 in de Suikerstraat van 1 Mei tot en met 21 mei 1895.
183 19-04-1895 Suikerstraat 3 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van de voorgevel van dat pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
184 19-04-1895 Voorstraat 139 KENNISNEMING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van Hendrikus Schenau eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 139, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: in de bestaande gevelpui nieuwe ramen te mogen plaatsen, en op de stoep een houten tree te mogen plaatsen ter volle hoogte van de gevelbreedte, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
185 18-04-1895 Wijnstraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monte gemachtigde van Mej. de Wed. Zahn(n) Monte/b> eigenaaresse van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 12, geeft te kennen dat zij de stoep voor gemeld pand wel afstaan onder voorwaarden er van gemeentewege een nieuwe gemaakt wordt
186 19-04-1895 Bagijnhof 28 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. Bijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene houten loods
187 20-04-1895 Voorstraat en Torenstraat 16-43 KENNISNEMING. De ondergeteekende den Heer J. Gaastra Bz eigenaar van de pakhuizen, gelegen aan de Voorstraat en Torenstraat no. 16-43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen dezen pakhuizen tot winkel en woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
188 20-04-1895 Geldelozepad 2 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van de Wed. Kooijmans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Geldeloozenpad no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken van een bestaand en het weder inmetselen van een nieuw lichtkozijn in den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
189 22-04-1895 Wijnstraat 1 KENNISNEMING. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer L. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte metselwerk te mogen bouwen op den gevel daar zijde gelijk aan den gevel rivierzijde volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
190 12-04-1895 Kolfstraat 29 KENNISNEMING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van T. Koonings eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van eene Bakkerij met winkel en woonhuis in de thans bestaande benedenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
191 26-04-1895 Kolfstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde, het in gebruik nemen van 9 M2 grond tot het plaatsen van een afschutting voor het pand no. 29 aan de Kolfstraat vanaf 15 Mei voor den tijd van 4 weken.
192 26-04-1895 Corn. de Wittstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Benz verzoekt bergunning tot het plaatsen van een schutting voor het herstellen van een heiningmuur v/het pand no. 19 a/de Corn. de Wittstraat vanaf 1 Mei tot en met 14 Mei waartoe in gebruik te nemen 3 M2 grond.
193 22-04-1895 J. de Wittbrug (tramrails) AANVRAAG. De ondergeteekende Lafeber gemachtigde van Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, Tramlijn, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbeteren der ligging der rails op de J. de Wittbrug en het nazien en zoo noodig herstellen der wissels enz.
194 23-04-1895 gedempte gracht achter de Kromme Elleboog AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman verzoekt vergunning tot het in gebruik namen van een gedeelte van de gedempte gracht achter de Kromme Elleboog tot het opslaan van oude pannen ter oppervlakte van 7 M2 voor den tijd van 4 weken vanaf den 23e April 1895.
195 24-04-1895 Suikerstraat 3 AANVRAAG OM ROOOIING. De ondergeteekende C. de Greef, eigenaar de Suikerstraat 3, nieuwe pui
196 24-04-1895 Doelstraat 32 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Spruit gemachtigde van W. Ligtmans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Doelstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het Portlanden Cementen eene gevel verzoek vriendelijk vergunning het palatsen eene stelling voor het pand voor den tijt van drie weeken
197 24-04-1895 Kolfstraat hoek Nieuwe Lampetsteeg 15 AANVRAAG. De ondergeteekende Vittore Padlina eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kolfstraat hoek Nieuwe Lampetsteeg no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afstaan van zijne stoep aan de Geemnte Verzoekende dat van Gemeentewege een trottoir worde gelegd en dat evenzoo een trottoir worde gelegd langs voornoemd pand aan dde zijde van der Nieuwe Lameptsteeg ter breedte van 60 c.m.
198 -
199 25-04-1895 Vest 97 KENNISNEMING. De ondergeteekende Willem Johannes Schillemans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 97, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het bestaand gebouw en het maken van een nieuw gebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
200 26-04-1895 Wijnstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn vergunning tot het in bezit nemen van negen M2 straat gedurende vier weken ten dienste van het pand No. 1 staande aan de Wijnstraat te rekenen vanaf 1 Mei 1895.
201 26-04-1895 Dolhuisstraat 14-16 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn verzoekt vergunning tot het in bezit nemen van tien M2 straat gedurende drie weken ten dienste van de panden N. 14&16 staande aan de Dolhuisstraat te rekenen vanaf 1 Mei 1895.
202 26-04-1895 Voorstraat 286 KENNISNEMING. De ondergeteekende G.C. Rijkhoek gemachtigde van den Heer J. Zock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 286, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van en steenen gebouw en ignericht tot smederij in de ruin achter genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
203 24-04-1895 Boomstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Brakel Gzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente
204 24-04-1895 Kromhout hoek Vrieseweg AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van De Heer G. Boet huurder van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout hoek Vrieseweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen
205 24-04-1895 Vriesestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende F.P. Ligthart eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente
206 24-04-1895 Vriesestraat AANVRAAG. De ondergeteekende H. Buijtink (eigenaar) van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
207 27-04-1895 Grotekerksplein 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mev. de Wed. Mr. A. Blussee [Blussé] eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Grootekerksplein no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een stelling aan de voorgevel tot herstelling van den lijst
208 01-05-1895 Matena'spad 34 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer Redert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matenaaspad no. 34, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen
209 01-05-1895 Kuipershaven 20 AANVRAAG. De ondergeteekende H.C. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kuipershaven no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een bord van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij voor zijn pand.
210 01-05-1895 Voorstraat 143 AANVRAAG. De ondergeteekende H.C. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 143, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een bord van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij voor zijn pand.
211 01-05-1895 Vest 97 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners verzoekt vergunning tot het opslaan van 30.000 steen a/de Vest tegenover het pand no. 97 waarvoor in te nemen 10 M2 grond vanaf 4 Mei tot en met 8 Juni 1895.
212 01-05-1895 Pottenkade AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen, het in gebruik nemen van 10 m2 Gemeentegrond vanaf 1 mei tot en met 5 Juni tot het opslaan van metselmateriaal op de Pottenkade.
213 02-05-1895 Noordendijk 34 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk no. 343, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der ebstraating tot het ontstoppen van de riolering.
214 03-05-1895 Gr. Spuistraat 20 KENNISNEMING. De ondergeteekende H. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gr. Spuistraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van eene nieuwe pui in het ebstaande pakhuis inrichting tot woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
215 03-05-1895 Wijnstraat 60 KENNISNEMING. De ondergeteekende H. van Dongen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inbreken van een deurkozijn tot toegang van de bestaande bergplaats, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
216 03-05-1895 Steegoversloot 47 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een stelling met schutting en wel van den 9 Mei tot en met den 30 Juni 1895 en het Steegoversloot No. 47 waarvoor in te nemen 14 M2 gemeentegrond
217 03-05-1895 Gr. Spuistraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Gr. Spuistraat No. 20 vanaf 13 Mei tot 25 Mei 1895 tot een oppervlak van 5 M2.
218 03-05-1895 Kuipershaven 12 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van mejuffrouw C. de Bruijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kuipershaven no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verleggen der stoep met het daarop geplaatst ijzeren hek week door het verhoogen der bestrating geregeld onder water staat.
219 03-05-1895 Blekersdijkje 50 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van den Heer J. Boger eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. 50, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat dienden tot het verhelpen eene verstopping aan het riool van bovengenoemd pand.
220 03-05-1895 Lange Breestraat 46 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije & Zn gemachtigde van A.J. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Breedstraat no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating voor en ten behoeve van bovengenoemd pand tot het opruimen van een rioolverstopping
221 04-05-1895 Bleijenhoek 9 [0223.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van P. Don eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bleijdenhoek no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een schuin voor uitstekend uithangbord ter breedte van den ingang van het deurkozijn
222 04-05-1895 Noordendijk 30 KENNISNEMING. De ondergeteekende W. & M. v.d. Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 30, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het zetten van een rasterwerk ten Z.O. van den stoommolen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
223 04-05-1895 Noordendijk 30 (C87 tot C92) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende W. & M. van de Weg eigenaar Noordendijk 30 (C87 tot C92), een rasterwerk.
224 03-05-1895 Marienbornstraat 108 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Willemsen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 108, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep voor bovengenoemd pand, met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gelegd.
225 04-05-1895 Vriesestraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Drughorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente.
226 03-05-1895 Vest 97 (H2440) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Willem Johannes Schillemans eigenaar van 't erf de Vest 97 (H2440), eene woning wenschende te bouwen, verzoekt, in voldoening ..
227 04-05-1895 Voorstraat 286 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G.C. Rijkhoek, gemachtigde van den Heer J. Zock eigenaar van 't erf, gelegen Voorstraat 286.
228 04-05-1895 Singel 35 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van Mejufvrouw de Wed. v.d. Nieuwenhuizen Godfried Schalckensingel no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating en het herstelle van een Privaat Riejool
229 06-05-1895 Singel 87 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, het innemen van 12 m2 grond voor het plaatsen van een schutting voor het pand no. 87 a/den Singel alhier en wel van af den 7 Mei tot en met 28 mei 1895
230 05-05-1895 Toulonselaan en Oranjepark (blok B) KENNISNEMING. De ondergeteekende J.N. Reus eigenaar van Blok B gelegen aan de Toulonschelaan en Oranje Park, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: voornoemd Blok te bebouwen met vijf dubb. heerenhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
231 09-05-1895 Groenmarkt 39 AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schuthok voor het huis aan de Groenmarkt No. 39 voor werkzaamheden aan de pui 13 1/2 M2 grond gedurende 6 weken vanaf 15 Mei 1895 tot 24 Juni 1895.
232 03-05-1895 Voorstraat 245 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Stempels eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 245, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen uithangen van een zonnezijl.
233 04-05-1895 Singel 85 KENNISNEMING. De ondergeteekende Johs. Petrus Waals gemachtigde van de Heere Gebr. Germ eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 85, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het doen van herstellingen aan de tuinmuur aldaar, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
234 06-05-1895 Vest 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van den heer Brauns eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het doorsteken van het rieool.
235 06-05-1895 Spuiweg 77 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel gemachtigde van den heer A.A. Backer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Spuiweg no. 77, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bestraten van een gedeelte trottoir voor bovengenoemd pand
236 07-05-1895 Wijngaardstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer van Vendeloo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een rioolverstopping op te ruimen.
237 07-05-1895 Geldelozepad 29/51 KENNISNEMING. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn gemachtigde van den Heer D.A. Smits eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Geldeloose Pad no. 29/51, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van twee woonhuizen aan dat Pad een schoeijing aan de voorzijde langs de sloot en een landhoofd aan het pad voor een brug tot toegang der huizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
238 08-05-1895 Raamstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende J.M.J. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat aan de Bagijnhofstraat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
239 08-05-1895 Vriesestraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende Hendriks, Johannes Martinus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een geportlande trottoir voor rekening der gemeente
240 08-05-1895 Mariënbornstraat AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schmidt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Mariënbornstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening van de Gemeente
241 09-05-1895 Vriesestraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van der Hoeven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
242 09-05-1895 Vriesestraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Geurink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
243 09-05-1895 Vriesestraat AANVRAAG. De ondergeteekende A. van der Hoeven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
244 09-05-1895 Vriesestraat (kerk) AANVRAAG. De ondergeteekende F. Koonings gemachtigde van Ger. Gemeente eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriezestraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
245 09-05-1895 Vriesestraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende K. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
246 09-05-1895 Vriesestraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Blauw gemachtigde van de Wed. A.J. de Blauw eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
247 09-05-1895 Vriesestraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende H.J. Giltaij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
248 10-05-1895 Vriesestraat 18a-c AANVRAAG. De ondergeteekende A. Meijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 18A-C, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
249 08-05-1895 Geldelozepad 29 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn gemachtigde van den Heer D.A. Smits eigenaar van 't erf gelegen aanhet Geldeloozepad 29, twee woonhuizen.
250 08-05-1895 Steegoversloot 47 KENNISNEMING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van den Wel Ed. Heer J.H. de Bandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
251 09-05-1895 Kromme Elleboog 38 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van den W.M. van Pelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromme Elleboog no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een loodsje met vernieuwen v/den heining langs de ged. gracht achter bovenbedoeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
252 09-05-1895 Kromme Elleboog 38 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van M. van Pelt eigenaar van 't erf, gelegen aan de Kromme Elleboog no. 38, loodje met schutting.
253 09-05-1895 Singel 271 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van den H. van Overzee eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 271, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van een voetmuurtje met ijzeren hek langs de tuin, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
254 10-05-1895 Aardappelmarkt 31 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van Mev. Dw. A. Brand eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Aardappelmarkt no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het huis en het bouwen van een nieuw huis volgens bijgaande teekening (twee stel tezamen 6 stuks), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
255 10-05-1895 Aardappelmarkt 31 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G. van Aardenne Architect gemachtigde van mevrouw Dew. A. Brand, eigenaar van Aardappelmarkt no. 31, bouwen huis.
256 10-05-1895 Stek 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opnemen der bestrating voor genoemd pand voor het inleggen der rioolbuizen.
257 09-05-1895 Torenstraat 23 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Jonker Timmerman gemachtigde van den Heer G. Klaassen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toorenstraad no. 23, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van een pakhuis kozijn en het zetten van een pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
258 10-05-1895 's-Gravendeelsedijk (suikerfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende Dordr. Suikerfabriek eigenaar van het erf, gelegen aan den 's-Gravendeelschedijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het wegnemen van een gedeelte houten schutting en het vervangen door een gemetselde afscheiding langs den publieken weg./td>
259 11-05-1895 Korte Breestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Berenkamp eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Breestraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een riool verstopping te herstellen
260 11-05-1895 Prinsenstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtige van den Heer J. van Wageningen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Prinsenstraat no. 6 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling op de straat tot het herstellen der lijst van den voorgevel
261 11-05-1895 Voorstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel, het plaatsen van een schutting en steiger voor en ten behoeve van het pand no. 16 a/de Voorstraat waarvoor in gebruik te nemen 6 M2 Gemeentegrond voor den tijd van 9 weken vanaf den 15 Mei 1895.
262 13-05-1895 Kasperspad 78 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van J. Kriens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad no. 78, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het ontstoppen van een riool.
263 14-05-1895 Vest AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners, het innemen van 4 M2 grond voor het opslaan van bouwmaterialen op de Vest vanaf 4 Mei tot en met 8 Juni 1895.
264 09-05-1895 Wijnstraat (voormalige kraan) AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals, het opslaan van een partij afbraak op het terrein aan de Wijnstraat a/de voormalige Kraan.
265 09-05-1895 Vriesestraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende van de Ven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriesestraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente. [Niet uitgevoerd]
266 10-05-1895 Voorstraat 427-429 AANVRAAG. De ondergeteekende J.F.A. Busch eigenaar van de gebouwen of erven gelegen aan de Voorstraat no. 427/429, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger in de Voorstraatshaven achter voormelde perceelen tot het verrigten van eenige verfwerken
267 15-05-1895 Hogen Nieuwstraat 71 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van H. van de Graaf eigenaar van de gebouw of erf gelegen aan Hoogen Nieuwstraat no. 719, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de stoep
268 16-05-1895 Lange Breestraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den heer W.H. Dalmeijer eigenaar van de gebouw of erf gelegen aan de Lange Breedstraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat gedempte gracht tot herstel van een verstopping in de spruitleiding vraagt daarvoor eene voorloopige vergunning
269 16-05-1895 Lange Breestraat 44 AANVRAAG. De ondergeteekende C.W. Uhlhorn eigenaar van de gebouw of erf gelegen aan de Lange Breedstraat no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat aan de Bagijnestraat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
270 15-05-1895 Varkenmarkt 64 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van de Directie der St(oom) bierbrouwerij de Sleutel en Ster eigenaar van de gebouw of erf gelegen aan de Varkenmarkt no. 64, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat aan de Knolhaven voor het nazien der havenput.
271 15-05-1895 Riedijk 44 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Don gemachtigde van de Gez. Stevens eigenaressen van de gebouw of erf gelegen aan de Riedijk no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een ijzeren hekje op de stoep voor bovengenoemd pand
272 16-05-1895 Merwekade 3rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand Merwekade 3rood voor den tijd van 4 weken tot een oppervlakte van 9 M2 gerekend vanaf 16 Mei a.s.
273 16-05-1895 Merwekade 3rd KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer H. van Brakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Merwekade no. 3Rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der houten kamer en eht daarstellen van eenen Steenen kamer), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
274 17-05-1895 Spuiweg 15 KENNISNEMING. De ondergeteekende Geb. de Bres gemachtigde van H. Bax eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken van een oud gebouw en maken van een pakhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
275 17-05-1895 Spuiweg 15 (D931) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Geb. de Bres gemachtigde van den heer H. Bax eigenaar erf Spuiweg 15 (D931), tot verbouwing van een pakhuis met bovenwoning
276 17-05-1895 Stoofstraat 28 KENNISNEMING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van W. Bozua Mr. Blikslager eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Stoofstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder opbouwen der bestaande werkplaats, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
277 17-05-1895 Aardappelmarkt 35 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het palatsen van een schutting voor het pand N: 35 a/d Aardappelmarkt vanaf 27 Mei tot 2 Sept 95 waarvoor in te nemen 7 M2 grond waarvan 6.5. m2 particulier eigendom.
278 18-05-1895 Vriesestraat 44 AANVRAAG. De ondergeteekende Herman Verreijdt bewoner van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 44, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van een riool aan de Gevuldegracht.
279 10-05-1895 's-Gravendeelsedijk (suikerfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende A. Blok verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het terrein van de Suiekrfabriek a/de 's-Gravendeelschedijk vanaf den 11 tot en met den 18e Mei 1895.
280 18-05-1895 Kolfstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van F. Koonings eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep voor bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gemaakt.
281 10-05-1895 's-Gravendeelsedijk (suikerfabriek) KENNISNEMING. De ondergeteekende Arie Blok gemachtigde van de Dordrech(t)sche Suikerfabriek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegnemen eener houten schutting en vervangen door een gemetselde muur, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
282 18-05-1895 Loverstraatje 1 (achter Voorstraat 235) AANVRAAG. De ondergeteekende Joh. Ek Az gemachtigde van J. Zock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Loverstraatje no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een smederij voor den heer J. Zock achter het pand aan de Voorstraat No. 235 en daarvoor tijdelijk te plaatsen een stijger vanaf 22 tot en emt 25 mei, geeft daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
283 08-05-1895 Molenstraat 6 KENNISNEMING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van Geb. Dicke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Molenstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van bestaande pakhuis en het bouwen van een nieuw Pakhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
284 18-05-1895 Loverstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Johannes Ek Az gemachtigde van J. Zock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Loverstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trijsbalk buiten den gevel stekende 1 meter en ter hoogte van 5.50 m uit de straat
285 -
286 20-05-1895 Turfsteiger 74D AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van Mejuf. de Wed. J.W. Houtgraaf eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Turfsteiger no. 73D, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der straat dienden tot het leggen van een riool voor bovegenoemd pand. Reeds op zegel aangevraagd.
287 21-05-1895 Lange Breestraat 40 KENNISNEMING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van de heer A. van Dijl eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breedstraat no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opmetselen van een top opden voorgevel om hem met één handeling te sluiten om den gevel te voltooien, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
288 21-05-1895 Groenmarkt 5 KENNISNEMING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Dir. van de Societeit de Vriendschap [D. Moolhuijzen] eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van twee hardsteenen palen op de stoep, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
289 21-05-1895 Singel b/d Vrieseweg KENNISNEMING. De ondergeteekende F.C. Deking Dura eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel b/d Vrieseweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het amoveeren vane en woonhuis en stalgebouw en het daar ter plaatsneming van een Heerenhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
290 22-05-1895 Wijnstraat 7B (Oude Kraan) AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde den M. van Zanten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 7B, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het leggen van een pompbuis, en in de zoogenaamde oude Kraan de straat opbreken voor herstelling van de haveput.
291 24-05-1895 Nieuwstraat 61 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van Mejufv. de Wed. Lemkes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken der oude en het zetten van een nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
292 24-05-1895 Nieuwstraat 61 AANVRAAG OM ROOING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van Mejufv. de Wed. Lemkes eigenaar Nieuwstraat no. 61, een pui wenschende te vernieuwen.
293 24-05-1895 Grote Spuistraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van de weduwe van Altena eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groote Spuistraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgrave van riool.
294 24-05-1895 Grote Spuistraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Groote Spuistraat No. 20 vanaf 25 Mei tot 8 Juni tot een oppervlak van 6 M2.
295 24-05-1895 Voorstraat 425 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Dooren gemachtigde van Verstraten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 425, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een zonnenscherm.
296 24-05-1895 Riedijk 65 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand van Wed. J. Borsje Riedijk No. 65 ter oppervlakte van 7 M2 vanaf 28 Mei tot 10 Juni.
297 27-05-1895 Gravenstraat 17 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van F.H. Küpper eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan 's Gravenstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verbouwen van het achtergebouw, met het verzoek de zijmuur volgens bestaande zwaarte door te trekken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
298 24-05-1895 Matena'spad ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Gebroeders Kes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matena'spad ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating op acht plaatsen tot het aansluiten van een rioolsprant van iedere woning
299 24-05-1895 Voorstraat 35 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn gemachtigde van den heer H. van Kammen bewoner van het gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een rolzeil aan genoemd pand in plaats van de bestaande uitzetzeiltjes.
300 24-05-1895 Singel 35 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van de Wed. G. v.d. Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Godfried Schalckensingel no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating en het herstelle(n) van een Prievaat Rieool.
301 25-05-1895 Voorstraat 345 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van S. Monté huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 345, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een uithangbord voor bovegenoemd pand.
302 26-05-1895 Groenmarkt 68 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, het plaatsen van een schutting voor het pand no. 68 aan de Groenmarkt waarvoor in te nemen 5 m2 grond vanaf 27 Mei tot en met 10 Juni.
303 26-05-1895 Groenmarkt 68 KENNISNEMING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van de Wed. B. van Geluk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 68, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en weder opbouwen van den top van den gevel van vorengenoemd pand, geeft daarvan, (onder overlegging) der gevorderde teekeningen, kennis.
304 26-05-1895 Torenstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije, het plaatsen van een schutting voor het pand no. 16 aan de Torenstraat waarvoor in te nemen 3 M2 grond vanaf 29 Mei tot en met 5 Juni 1895.
305 -05-1895
306 -05-1895

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015