Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1895 juli-dec (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 88 (1895 (386-748))); bron staat online)

2e halfjaar 1895

nummer datum straat naam
386 01-07-1895 Singel AANVRAAG. De ondergeteekende J.T. Visser verzoekt het aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het innemen van 28 m2 grond voor opslag van heipalen a/den Singel tegenover het pand no. - vanaf 2 Juli tot en met 15 Juli.
387 01-07-1895 Steegoversloot 47 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas verzoekt het aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot verlenging van tijd voor het schot aan[en] het Steegoversloot No. 47 en wel tot en met den 27 Juli 1895.
388 02-07-1895 Papeterspad 7-9 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Papeterspad No. 7 en 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat tot het onderzoeken der riooleering wegens verstopping in het afvoerriool dier huizen.
389 02-07-1895 Vest 48 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Heere Regenten van het Geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. 48 wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegnemen van een oud deurkozijn en het plaatse van en nieuw deurkozijn in de buiten van den Bleek of erf
390 03-07-1895 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijmans Lzn verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot verlenging van den tijd bepaald voor het plaatsen van een bergloods inde Toulonschelaan volgens gemaakte overeenkomst van 24 Dec. 1894 ter groote van 70 M2 vanaf 1 Juli tot en met 2 Sept. 95.
391 05-07-1895 Hellingen 79 KENNISGEVING. De ondergeteekende P. Bak gemachtigde van den Heer J. Verstraaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 79, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken van het oude en het weder plaatsen van een nieuw deurkozijn met deuren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
392 05-07-1895 - AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het innemen van den Grond der openbareweg tot het plaatsen eener schutting Groot 2 meter en wel vanaf 8 Julij tot en met 22 Julij.
393 05-07-1895 Heerheimanshuisstraat 41 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van W. Louwman eigenaar an het gebouw of erf, gelegen aan den Heerheimanshuisstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om agter zijn huis heerheimanshuisstraat No. 41 om het muurtjetegen de gedemtte gracht te herstellen om dat het vooroverwerk, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
394 05-07-1895 Pottenkade 3 en 9 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den WelEd. Heer J. Hordijk Jaczn eigenaar van de gebouwen, gelegen aan de Pottenkade no. 3 & 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een steiger voor gemelde panden te mogen plaatsen ten einde een voorlijst te vernieuwen.
395 06-07-1895 Johan de Wittstraat 19 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van Mevr. de Wed. H. van Gijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen de Johan de Witstraat no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het uitgraven en herstellen van een riool.
396 05-07-1895 Singel 130-132 KENNISGEVING. De ondergeteekende Jan Schouten en J.C. Schotel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel N. 130-142, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der daarop staande gebouwen en het daar ter plaatse stichten van drie en twintig burgerwoningen en vier herenhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
397 08-07-1895 Lijnbaan 1 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer H. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der Lijnbaan ten einde een riool te verlegge.
398 05-07-1895 Vest 131 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den heer van Aken eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 131, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van en riool om schoon te maken.
399 06-07-1895 Vriesestraat 38 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mej. G. v.d. Hidde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om voor het riool sprant een gat in de straat te breken om de verstopping op te ruimen.
400 06-07-1895 Voorstraat 342 AANVRAAG. De ondergeteekende D. v.d. Straten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 342, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der straat tot het nazien van een verstopt riool.
401 11-07-1895 Singel 139 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Molendijk gemachtigde van den Heer C. Molendijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 139, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het doorsteken van het riool.
402 11-07-1895 Tolbrugstraat Waterzijde 12 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders mr. timmerman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Tolbrugstraat W.Z. no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een uitstekende stelling uit te mogen leggen tot herstel der topgevel.
403 08-07-1895 Steegoversloot 49 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van Mevr. Wd. A. Crollius eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen eener stelling of het uitleggen van een uitstekende stelling tot het repareren der gevellijst.
404 10-07-1895 Noordendijk 69 6/7 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van Welzenis eigenaar van de gebouwen of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 69 6/7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van negen privaten ten dienste der bovengemelde gebouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
405 11-07-1895 Merwekade 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van H.S. Fransen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Merwekade no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een paar deuren in plaats van ramen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
406 11-07-1895 Heerheijmanssuisstraat 52 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metsealar gemachtigde van den Heer H. Vleesch Dubois eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmanssuisstraat no. 52, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van en steiger voor de voorgevel tot het uithakken en cementen van dier gevel en wel voor denn tidj van viertien daag.
407 11-07-1895 Marienbornstraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en zoon verzoekt het aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het opgraven van een straat, aan de Marienbornstraat N. 20 tot het maken van drie spranten en daarvoor 24 uren de weg af te zetten op dinsdag den 16e Juli 1895.
408 12-07-1895 Heerheimansuisstraat 29 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. van der Elst gemachtigde van C.J. Versluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheimanshuisstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van het ebstaande en het weder opbowuen van een benede en bovewoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
409 12-07-1895 Heerheimansuisstraat 29 (G621) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van C.J. Versluis eigenaar van 't erf gelegen aan de Heerheimanshuisstraat no. 29 (G621).
410 12-07-1895 erf Toulonselaan AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Z. van Schelt eigenaar van 't erf gelegen aan Toulonschelaan, vijf heerenhuizen.
411 12-07-1895 Wijnstraat 46 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Welsenes gemachtigde van de Heer C.W.M. Eigenraam(Eijgenraam) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van één deur en één raamkozijnen daar voor noodig verplaatsing van 2 spuistijlen aan de pui van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
412 12-07-1895 Wijnstraat 46 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes, het plaatsen van een schutting op den trottoir van pand N. 46 aan de Wijnstraat eigenaar de Heer C.W.M. Eigenraam en wel van af Maandag 15 Julij t/m Zaterdag 27 Julij 1895 en ter breedte van 1 meter lang 4.50 m.
413 09-07-1895 Hoge Nieuwstraat 77 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer A. van Oijen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoge Nieuwstraat no. 77, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven der straat ten einde en rioolverstopping te herstellen.
414 13-07-1895 Noordendijk 95 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van Gebr. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 95, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen opgraven van een riool.
415 13-07-1895 Voorstraat 24 (Wijngaardstraat) AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer Boonzaaijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat in de Wijngaardstraat alwaar het pand aan de Voorstraat No. 24 uitkomt om eene rioolverstopping op te ruimen.
416 15-07-1895 Sint Jorisweg AANVRAAG. De ondergeteekende A. Rijkhoek gemachtigfde van den Heer A.J. Terwe eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Sint Jorisweg no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der straat ten einde een riool te kunnen doorsteken voor het pand van den Heer A.J. Terwe.
417 16-07-1895 Vriesestraat 66 AANVRAAG. De ondergeteekende H. Korthals gemachtigde van Mej. P. van der Weijden eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van een gedeelte straat ten einde bij de aansluiting van de rioolsprant en hoofdriool te kunnen komen, op de gedem(p)te gracht tusschen de Vriezestraat en Krommenelboog.
418 16-07-1895 Voorstraat 224 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer J. de Zoete eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 224, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven eener straat tot het onderzoeken van den hoekplaster.
419 16-07-1895 Singel 79 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het plaatsen van steen op de Singel voor het in aanbouw zijnde huis van den Heer Deking Dura No. 79 van 18 Juli tot 28 Augustus 1895 ter oppervlakte van 23 M2.
420 17-07-1895 Singel 79 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert, Het opslaan van een partijtje werkhout gedurende 14 dagen an den Singel 79 vanaf 15 Juli tot en met 29 Juli wrvoor in te nemen 5 m2.
421 17-07-1895 Singel AANVRAAG. De ondergeteekende J.T. Visser, het innemen van 28 M2 grond aan den Singel voor het opslaan van heipalen vanaf den 15e tot en met den 20e Juli 1895.
422 17-07-1895 Vrankenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Degens Johz gemachtigde van -, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrankenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot opruiming van een rioolverstopping.
423 16-07-1895 Lijnbaan 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende A.M. Borren eigenaar van het erf, gelegen aan de Lijnbaan no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van eene houten keet tot tijdelijke berging aanemmersmaterialen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
424 17-07-1895 Marienbornstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende H. Kelder eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente.
425 18-07-1895 Nieuwehaven 11 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van E. Monte(e) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwe Haven no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een trautoir[trottoir] voor het voornoemde huis door de gemeente.
426 18-07-1895 Vrankenstraat 14 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer van Altena eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Frankestraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat opbreken ten einde en verstopt riool in orde te maken.
427 18-07-1895 Voorstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel verlenging der vergunning tot het plaatsen van eene schutting en steiger voor en ten behoeve van het pand N. 16 a/d Voorstraat waarvoor in gebruik te nmen 6 m2 gemeentegrond voor den tijd van 3 weken vanaf den 18 Juli 1895.
428 19-07-1895 Groenmarkt 39 (35) AANVRAAG. De ondergeteekende C. Netto, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van het Zonnescherm van perceel 35 naar 39 tot op een hoogten van 1 Meter 87 c.m. volgens bijgeaande vorige aanvraag, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
429 19-07-1895 den Hil 39 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Schouten gemachtigde van de wed. H. Fok eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Den Hil no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen van een gekoppeld deur en raamkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
430 18-07-1895 Ruitenstraat 10 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ruiterstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een pakhuis tot berging van koolen en turf, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
431 1807-1895 Ruitenstraat 10 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van R. van Andel eigenaar van 't erf, gelegen aan de Ruitenstraat No. 10.
432 19-07-1895 Kolfstraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de heer (A.) van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
433 19-07-1895 Singel vroeger Ferdinand Bolsingel AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, veranderen der voorgevel aan het Pand Singel vroeger Ferdinand Bolsingel N. - en daarvoor Plaatsen eener schutting van 8 Meter oppervlak 14 dagen lang van 22 Juli.
434 19-07-1895 Singel 117 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van G. Vetten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 117, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een voorgevel van bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
435 20-07-1895 Lijnbaan 16-20 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Hoebee Sr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lijnbaan no. 16/20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een kaaimuur langs bovengenoemd terrein, vraagt daartoe onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
436 20-07-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht tot het plaatsen van een schutting voor het pand Steegoversloot N: 21 en hiervoor in gebruik wenst te nemen 12 M2 vanaf 23 Juli tot 30 Sept.
437 -
438 19-07-1895 Stek 5 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Stek no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: verzoek van Gemeentewege den aanleg van een tro(i)ttoir voor genoemd pand N. 5 zijnde aan de voorzijde aan het Stek.
439 20-07-1895 Korte Breestraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Meeldijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Korte Breestraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat teneinde en riool-verstopping te herstellen. Dordrecht,d en 20 Juli 1895. J. Rijkhoek.
440 22-07-1895 Vriesebrug AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht tot het plaatsen van steen aan de Vriesebrug zijnde 25 M2 voor het in aanbouw zijnde huis aan de Singel vanaf 23 Juli tot den 6 Augustus.
441 22-07-1895 Voorstraat hoek Kolfstraat 206 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Gaastra Bz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat hoek Kolfstraat no. 206, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool voor Hemelwaater.
442 23-07-1895 Hellingen 47 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman geamchtigde van den WelEd. heer G. van Aardenne directeur van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat en einde een rioolverstopping wegtenemen.
443 23-07-1895 Augustijnenkamp 11 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den Heer J. van Dalen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en rioolverstopping wegtenemen.
444 25-07-1895 Nieuwkerkstraat 3 KENNISNEMING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigden van den Heer H.C. v. Asperen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwkerkstraat no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inrichten der smederij tot woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
445 25-07-1895 Nieuwstraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende G.C. Jonkers gemachtigde van Mejufv. de Wed. H.P. Lemkes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraad no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van wegen de gemeente een Trottoir gelegen word voor bovengemeld pand.
446 25-07-1895 Voorstraat 235 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G.C. Jonkers gemachtigde van den Heer A. Camerling eigenaar van 't erf, gelegen aan Voordstraad no. 235, op dat erf vernieuwen van een pui.
447 25-07-1895 Voorstraat 235 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Jonkers, timmerman, gemachtigde van de Heer A. Camerling eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraad no. 235, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van den pui aan bovengemeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
448 26-07-1895 Wijnstraat 46 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes verzoekt, vergunning tot het plaatsen van een schutting op den tro(i)ttoir van pand N. 46 Wijnstraat eigenaar de Heer C.M.H. Eigenraam(Eijgenraam) en wel vanaf Zaterdag 27 Julij tot en met Zaterdag 3 Augsutus 1895 zijnde verlenging aanvraag N. 412 oppervlakte 1 meter bij 4.50 meter.
449 26-07-1895 Riedijk hoek Riedijkstraatje 22 KENNISNEMING. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mej. wed. Verheul eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Rietdijk hoek Rietdijkstraatje no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de zijmuur te hertellen in het Rietdijkstraatje, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
450 -07-1895 Vest 97 (café) AANVRAAG. De ondergeteekende W.J. Schillemans gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 97, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een uithangbord(t) genaamt Café.
451 26-07-1895 Cornelis de Wittstraat (Lange Loods) KENNISNEMING. De ondergeteekende D.J. Kwak aannemer van het ... Genie Rijk der Nederlanden eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat Rijkswerf, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van drie lichtopeningen in de zuidelijken gevelmuur van de Lange Loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
452 26-07-1895 Voorstraat 33 (Taankade) AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van Mevr: Wed. Bosson Hordijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat in de Taankade voor het pand N. 14 voor het schoonmaken van een havenput.
453 29-07-1895 Singel (Deking Dura) AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes, vergunning tot het opslaan van eenige ijzere balken a/den Singel tegenover het in aanbouw zijnde pand van Mr. Deking Dura waarvoor in ten nemen 5 M2 grond vanaf 24 juki tot en met 12 Augustus 1895.
454 27-07-1895 Steegoversloot 53 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Wed. H. Degens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 53,wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de straat aan de Augustijne kamp voor het herstellen van een riool.
455 ..-..-1895 Spuistraat 29 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van C. Hogerzeil eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuistraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inrichten van het benedenhuis tot slachterij, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
456 26-07-1895 Nieuwstraat 59 AANVRAAG. De ondergeteekende B.J. van Leer Jzn gemachtigde van Mej. de Wed. v.d. Hidde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van wegen de gemeente een Trottoir gelegen word voor bovegemeld pand.
457 27-07-1895 Geldelozepad 24 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, gemachtigde van den heer W. van Twist eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Geldeloosepad no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van den grond tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding
458 29-07-1895 Steegoversloot 47 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot verlenging van tijd voor de schutting in het Steegoversloot No. 47 en wel tot en met den 3 Augustus.
459 29-07-1895 Lange Breestraat 64 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Böneker, gemachtigde van - huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breedstraat no. 64, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: voor het plaatsen van een uithangbord
460 29-07-1895 Groenmarkt 41 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den Heer J. Hoebee eigenaar van het gebouw, gelegen aan den Groenmarkt no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vlakleggen van de bestaande stoep aanwezig voor bovengenoemd huis.
461 30-07-1895 Nieuwkerkstraat 5 KENNISNEMING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigden van den Heer H.C. van Asperen eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Nieuwkerkstraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vermaken van een deurkozijn tot raamkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
462 31-07-1895 Merwekade (Gasfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van de Gemeente Gasfabriek eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Merwekade no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van bestrating en het doen van ontgraving ten dienste voor het maken van zes teeklingen(?) voor het Kolentransport voor de uitbreiding der Gemeente Gasfabriek aan de Merwekade alhier, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
463 31-07-1895 Nieuwstraat 13 AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Greef verzoekt vergunning tot het plaatsen van een steiger voor pand 13 aan de Nieuwstraat tot het cementen van de gevel en tot dat doel 4 M2 gemeentegrond gedurende een week in gebruik te mogen nemen en zulks van den 8 Augustus tot 15 Augustus 1895.
464 01-08-1895 Voorstraat 178 (Nieuwstraat) KENNISNEMING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van den Heer H.W. Veth eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 178, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het inbreken van een deurkozijn in de zijgevel aan de Nieuwstraat van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
465 01-08-1895 Voorstraat 215 KENNISNEMING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van J. de Goeije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 215, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van het plat aan de haven achter voornoemd huis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
466 02-08-1895 Noordendijk KENNISNEMING. De ondergeteekende W. Nootenboom gemachtigde van J. van Chastelet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
467 02-08-1895 Noordendijk (C3096) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J. van Chastelet steenhouwer Bleijenhoek te Dordrecht eigenaar van 't erf, gelegen aan de Noordendijk (C3096), een Woonhuis wenschende te bouwen.
468 01-08-1895 Heerheimanssuisstraat 71 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. Recourt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheimanssuisstraat no. 71, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het maken eener keuken op een binnenplaats, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
469 03-08-1895 Singel 77 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert verzoekt vergunning tot Het opslaan van eenig ribhout 5 M2 aan den Singel N. 77 gedurende den tijd van 8 dagen ingaande 3 Augustus.
470 03-08-1895 Nieuwkerkstraat 13 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwkerkstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het gedeeltelijk verbouwen eener bestaande woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
471 05-08-1895 Spuiweg 15 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten verzoekt vergunning tot het opslaan van steen voor het pand nr. 15 a/den Spuiweg waarvoor in te nemen 6 M2 grond vanaf 7 Augustus tot 21 Augustus.
472 03-08-1895 St. Jorisweg hoek Kasperspad 35 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg hoek Kasperspad no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken eener bestaande woning en het maken van ééne beneden en twee bovenwoningeng, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
473 03-08-1895 St. Joriswe 35 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. van Andel eigenaar van 't erf, gelegen aan den St. Jorisweg no. 35, een woning wenschende te bouwen.
474 05-08-1895 telefoonpalen in verschillende straten en aan havens AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde der Ned. Bell Telephoon Mij eigenares van palen staande aan verschillende straaten en havens, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het openbreken der bestratingen tot onderzoek daarvan
475 05-08-1895 Singel 31 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde vanMejufvrouw de Wed. G. v.d. Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Godfriedschalkensingel 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreke der ebstrating en het herstelle van een Prievaat Riejool.
476 06-08-1895 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eener schutting in het Oranje Park ter groote van 12 m2 vanaf 8 Augustus tot en met 7 November 1895.
477 06-08-1895 Singel 117 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen der schutting Singel N. 117 gedurende 8 dagen ter groot(t)e van 8 M2 tot en met 12 Aug.
478 07-08-1895 Riedijkstraatje 22 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Bouwman verzoekt vergunning tot het plaatsen van een stelling met schutting ter groote van 10 m2 voor het pand in het Riedijkstraatje N. 22 ten einde de zijgevel te vernieuwen voor den tijd van 2 weken vanaf 7 Augustus.
479 08-08-1895 Vest 117 KENNISNEMING. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van H. Hombroek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 117, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een deurkozijn i/de zijmuur, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
480 09-08-1895 achter de Schampersstraat en Kromhout KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van C.L. Schotel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen op een terrein achter de Schampersstraat en Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van twee burgerwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
481 09-08-1895 achter de Schampersstraat en Kromhout KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. van Welzenis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen op een terrein achter de Schampersstraat en Kromhout, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een werkplaats met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
482 09-08-1895 erf het verlengde der Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel eigenaar, erf gelegen het verlengde der Schampersstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een dubbel woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
483 09-08-1895 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG Om ROOIING.De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel eigenaar van 't erf gelegen aan het verlengde der Schampersstraat, een dubbel woonhuis.
484 06-08-1895 Wijnstraat 8rd AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A.J. Hageman Jr, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat no. 8rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het aanleggen van een riool
485 09-08-1895 verlengde der Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van den Heer H. Spoel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan verlengde gedeelte der Schamperstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
486 09-08-1895 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van den heer H. Spoel eigenaar van 't erf gelegen aan het verlengde gedeelte der Schamperstraat.
487 10-08-1895 Sint Jorisweg 35 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, het zetten van de schutting met steiger voor het pand aan de Sint Jorisweg No. 35 waarvoor in te nemen grond 20 m2 vanaf 17 Aug. tot 17 Oct.
488 10-08-1895 Voorstraat 235 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, het zetten van een schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 235 waarvoor in te nemen grond 4.50 m2 vaaf 19 Aug. tot 2 Sept.
489 13-08-1895 Voorstraat 227 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Groenenberg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 227, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de plaatsen een rolzeil.
490 14-08-1895 Sarisgang 12 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners gemachtigde van den Heer L. Vermeer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan De Scharisgang no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de bestrating om een riool verstopping wegtenemen.
491 16-08-1895 open erf Berkenpoort (meisjesschool) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het innemen van 19 M2 grond voor opslag van bouwmaterialen op het open erf gelegen bij den ingang der meisjesschool of zoogenaamde Berkenpoort voor den tijd van 4 weken. (16 sept.)
492 16-08-1895 Hoge Nieuwstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van der Schouw gemachtigde van J. van Waalwijk van Doorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hoogenieuwstraat no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voor het cementen van den voorgevel.
493 15-08-1895 verlengde gedeelte der Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van H. Voskuil em C.H. van Efferen eigenaars van de erven gelegen aan het verlengde gedeelte der Schamperstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bowuen van twee enkele woningen met aangebouwde keukens en privaten alles nog ongenummerd, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
494 15-08-1895 verlengde gedeelte der Schampersstraat (C3326-C3328) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van H. Voskuil em C.H. van Efferen eigenaars van de erven gelegen aan het gedeelte der Schamperstraat (C3326-C3328), op dat erf 2 enkele woningen wenschende te bouwen
495 16-08-1895 Voorstraat 172 KENNISNEMING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 172, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk verbouwen van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
496 16-08-1895 Voorstraat 172 (gang meisjesschool/Berkepoort) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer George H. Figi eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 172, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen der benoodigde telling voor eht gedeeltelijk verbouwen van voornoemd pand in de gang der meisjesschool (genaamd Berkepoort).
497 17-08-1895 Voorstraat 230 AANVRAAG. De ondergeteekende H.P. van Well gemachtigde van E.E. Haagens, aan de Voorstraat no. 230, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen voor zijn winkel van een zonnezeil.
498 17-08-1895 Wijngaardstraat 54b AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer N. van der Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaardstraat no. 54b, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat op de gedempte gracht waar genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
499 17-08-1895 Voorstraat 380-382 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Wel Ed. Heer H. Linders eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 380-382, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat ten koste der gemeente een trottoir worde gelegd van portl. cement.
500 20-08-1895 Grotekerksbuurt 29 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer W. Kramer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Grootekerksbuurt no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger om de voorgevel te voegen.
501 20-08-1895 Pelserstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek gemagtige van Wed. van den Heuvel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Pelserstraat wijk - no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken en ontgraven van de straat wegens verstopping van het riool.
502 20-08-1895 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het verlengen der schutting in het Oranje park ter groot(t)e van 45 M2 ingaande 21 Augustus tot en met 9 November 1895.
503 2-08-1895 Dwarsgang 15 AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Greef, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Dwarsgang no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde en riool te ontstoppen.
505 23-08-1895 Vest 118 KENNISNEMING. De ondergeteekende A. du Vijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. 118, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 2 pakhuizen met bovenwoningen met balcon, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
504 21-08-1895 Vest 118 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende A. du Vijn wonende Spuiweg N. 86, eigenaar van 't erf gelegen aan de Vest 118, twee pakhuizen met bovenwoningen.
506 23-08-1895 - AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten, het plaatsen van een schutting voor den tijd van 3 weken vanaf 29 Augs.
507 23-08-1895 Voorstraat 235 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, het zetten van een schutting voor het pand Voorstr. N. 235 waarvoor in te nemen grond 3 m2 vanaf 14 Aug. tot 2 Sept.
508 23-08-1895 Steegoversloot 47 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van der Kloet Mz gemachtigde van de Wel Ed. Heer C.J.J. Verboek van Nieuw-Beijerland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van ijzeren stoeppalen met stoepkettingen op de stoep.
509 23-08-1895 Singel 194 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 194, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool.
510 23-08-1895 Wijnstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Hurkmans gemachtigde van S. de Roo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithangen van een houten laars op 50 centim. uit den gevel.
511 20-08-1895 Nieuwkerksplein 25 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwkerksplein no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen der pui in de voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
512 23-08-1895 Heerheijmansuisstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman, het plaatsen van steenen op de gedempte gracht uitkomende aan de Doelenstraat ten behoeve van het in aanbouw zijnde pand in de Heerhijmanshuisstraat No. 29 ter grootte van 15 vierkante M voor den tijd van 3 weken vanaf te rekenen van 29 Augs. 1895 tot en met 14 Septemver a.s.
513 24-08-1895 Spuiweg 39 [doorgehaald] AANVRAAG. De ondergeteekende Gebs. N. en J. van Wel gemachtigde van Mej. Wed. D. Bisschop eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep het haaks zetten van eenige kozijnen in den gevel en het plaatsen van een schutting
514 26-08-1895 Lindegracht 5 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtige van J. van Peld/Pelt te Swijndrecht eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindegracht no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rieool verstopping te herstellen en zoo nodig het oude weg te nemen en daar een nieuwe te vervangen.
515 27-08-1895 den Hil 12 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van C. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Hil no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
516 26-08-1895 Wijnstraat (rails Rotterdamse Tramweg Maatschappij) AANVRAAG. De ondergeteekende Lafeber gemachtigde van de Rott. Tramweg Maatschappij, wenschende de navolgende werken te verrichten, het lichten der rails in de Wijnstraat.
517 30-08-1895 Kasperspad 13C AANVRAAG. De ondergeteekende J. Rijkhoek gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad no. 13C, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde eene rioolverstopping te herstellen.
518 28-08-1895 Wijnstraat 6 KENNISNEMING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A.H. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken en wederopbouwen van een Burgerwoonhuis met bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
519 28-08-1895 Wijnstraat 6 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A.H. Roest eigenaar van 't erf gelegen aan de Wijnstraat no. 6, Een Burgerwoonhuis
520 29-08-1895 Verlengde Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende H. Kelfkens gemachtigde van den Heer C. v.d. Ende eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Verlengde Schampers(s)traat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van twee dubbele Burgerwoningen volgens bijgaande tekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
521 29-08-1895 Verlengde Schampersstraat AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. Kelfkens gemachtigde van Den Heer C. v.d. Enden eigenaar van 't erf, gelegen aan Verlengde Schamperstraat.
522 29-08-1895 Verlengde Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende H. Kelfkens gemachtigde van Den Heer C. Borgstijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Verlengde Schamperstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een Burgewoning Volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
523 29-08-1895 Verlengde Schampersstraat AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. Kelfkens gemachtigde van Den Heer C. Borgstijn eigenaar van 't erf gelegen aan Verlengde Schamperstraat
524 30-08-1895 Kasperpad 35 AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina, het opslaan van een partij metselsteen in het Kasperpad t/over hetpand No. 35 waarvoor in te nemen 12 M2 grond vanaf 31 Augustus tot en met 9 Nov. 1895.
525 31-08-1895 verlengde der Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel, eigenaar van het erf, gelegen aan het verlengde der Schamperstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van zeven woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
526 31-08-1895 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG OM ROOOIING. De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel, eigenaar van 't erf gelegen aan het verlengde der Schamperstraat, zeven woonhuizen.
527 31-08-1895 Spuiweg 62 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van den Heer P. Verschuur, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een gat in de straat te breken om de verstopping in het prievaatrieool op te ruimen voor genoemd pand.
528 ..-..-1895 Voorstraat 235 error related to network status (J.C. Jonkers, 7.50 m2 grond)
529 02-09-1895 Singel 79 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije & Zn verzoekt vergunning tot het opslaan van metselsteen tegenover het pand no. 79 aan den Singel waarvoor in te nemen 15 M2 grond vanaf 28 Augs. tot en met 9 oct.
530 02-09-1895 Singel 79 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welzenis, het opslaan van eenige ijzeren balken op en Singel tegenover het pand No. 79 waarvoor in te nemen 5 M2 vanaf 2 September tot 16 September 1895.
531 30-08-1895 Gravenstraat 37 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer A.J.A. de Bosson eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gravenstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uithakken en invoegen van den voorgevel waarvoor een stelling te plaatsen voor den tijd van veertien dagen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
532 02-09-1895 Tolbrug 1 KENNISNEMING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer Wilms eigenaar van het gebouw of erf, gelegn aan de Tolbrug no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen van bestaand balcon aan de Voorstraatshaven achter genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
533 03-09-1895 Aardappelmarkt 35 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn, het geplaatst laten van den schutting voor het pand No. 35 a/d Aardappelmarkt van 3 tot en met 16 Sept. 95.
534 04-09-1895 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot verlenging van het gebruik der loods in de Toulonschelaan met vier weken.
535 04-09-1895 Groenmarkt 29 AANVRAAG. De ondergeteekende M. van der Kloet, huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een zonnescherm.
536 05-09-1895 Vest 118 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende A. du Vijn mr. metselaar en aannemer Spuiweg 86, eigenaar van 't erf, gelegen aan de Vest 118
537 05-09-1895 Kromme Elleboog 36 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Her J. Kooiman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromelboog no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat op de gedempte gracht achter genoemd pand tot het opruimen van eene verstopping in de spruitleiding.
538 06-09-1895 Gravenstraat 37 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde de H.A.J.A. de Bosson eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gravenstraat no. 37, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een steiger voorgenoemd pand vanaf 10 Sept tot en met 1 Oktober.
539 05-09-1895 Noordendijk KENNISNEMING. De ondergeteekende L. van der Wiel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een ijzer afsluithek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
540 06-09-1895 Palingstraat 11rd KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van de Heer A.H. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Palingstraat no. 11 rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van een deurkozijn waarvoor in de plaats te stellen een grooter deurkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
541 06-09-1895 Riedijk 28 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van de Heer A.G. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Rietdijk no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een gebouwtje dienende tot pakhuis te plaatsen aan de gedempte gracht agter vernoemt huis volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
542 07-09-1895 Riedijk 28 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende A.G. Boet, eigenaar de Riedijk no. 28, aan de kant van de Riedijksgracht wenschende te bouwen.
543 07-09-1895 Singel 77 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert, Het opslaan van een partij hout aan de Singel No. 77 gedurende den tijd van acht dagen en wel van af Zaterdag 7 September tot en met 14 September 95 Oppervlakte 6 m2.
544 07-09-1895 Noordendijk (Chastelet) AANVRAAG. De ondergeteekende S. de Roo timmerman, verzoekt vergunning tot het innemen van 8 M2 grond voor het palatsen van en schutting voor het te bouwen pant[pand] gelegen aan den Noordendijk voor den heer Schastelet te beginnen van 10 October tot 20 November.
545 09-09-1895 Lindegracht 3 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van M. Breemer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindegrag no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: eht opbreken der bestraating om een riool doortesteken.
546 09-09-1895 Kasperspad 72 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Corpeleijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad no. 72, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het openbreken der bestrating ten einde een rioolverstopping te herstellen.
547 09-09-1895 hoek Kasperspad St. Jorisweg AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina, het plaatsen van metselsteen waarvoor in te nemen 4 M2 grond vanaf 9 tot en met 16 September hoek Kasperspad St. Jorisweg.
548 01-09-1895 Voorstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende den Heer J. Gaastra eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir voor Gemeente rekening.
549 09-09-1895 Grotekerksbuurt 21 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Heer J.H. Döbke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Grootekerksbuurt no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van den voorgevel waarvoor en steiger gedurende 3 weken te plaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
550 09-09-1895 Grotekerksbuurt 21 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, verzoekt tot het plaatsen van een schutting voor het pand Grootekerksbuurt No. 21 en wel vanaf den 10de September tot den 1ste Oktober 1895. Oppervlakte 8 m2.
551 06-09-1895 Marienbornstraat 22-24 [Meterfabriek] KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz te Parijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Marienbornstraat nos. 22-24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der gebouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
552 05-09-1895 Vest 118 KENNISNEMING. De ondergeteekende A. du Vijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 118, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van 4 enkele woningen met uitgebouwd privaat en balcon a/d Spuihaven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
553 09-09-1895 Steegoversloot 47 KENNISNEMING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van den Wel Edelen Heer H.J. den Bandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een nieuwe stoepzerk voor gemeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
554 10-09-1895 Nieuwstraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende Mejufvr. de Wed. H.P. Lemkes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 61, doet aanvraag voor een geportlande stoep voor bovengemeld pand
555 10-09-1895 Kolfstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde vabn den Heer G.J. Bustin eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolkstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating voor gemeld pand op te mogen breken ten einde een rioolverstopping te herstellen.
556 10-09-1895 Spuiweg 39 AANVRAAG. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het huis van mej. de Wed. D. Bisschop Spuiweg 39 voor den tijd van veertien dagen en wel vanaf 18 September tot en met 4 October oppervlakte 16 M2.
557 10-09-1895 Spuiweg 39 KENNISNEMING. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel gemachtigde van Mej. de Wed. D. Bisschop, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Spuiweg no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het versterken van den voorgevel en het haaks zetten van de gevel kozijnen.
558 10-09-1895 plein voor Musis Sacrum AANVRAAG. De ondergeteekende J. Weeda gelegen aan - wensscht de navolgende werken te verrichten, als: het slaan van een tuipaal op het plein voor Musis Sacrum.
559 12-09-1895 Nieuwstraat 59 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. G. van der Hidde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwstraat no. 59, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het cementen van het trottoir ten hare kosten
560 13-09-1895 Voorstraat 127 KENNISNEMING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van heer A. Bisschop Pz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 127, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
561 12-09-1895 Voorstraat 127 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van heer A. Bisschop eigenaar van 't erf gelegen aan de Voorstraat no. 127, een nieuwe pui wenschende te bouwen.
562 12-09-1895 Kolfstraat 32 KENNISNEMING. De ondergeteekende Vitore Padlina eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen eener pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
563 12-09-1895 Kolfstraat 32 (H1057-H1058) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Vitore Padlina eigenaar van 't erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 32 (H1057-H1058)
564 12-09-1895 Vriesestraat 12 KENNISNEMING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer J.W. Hendriks eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 12, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken eener verbouwing aan voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
565 12-09-1895 St. Jorisweg 4 KENNISNEMING. De ondergeteekende Willem Bouwhuijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Verandering der winkelpui met poortje en opgang voor een bovenhuis en achter een nieuwe bijbouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
566 12-09-1895 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende S. de Roo timmerman, vergunning tot het innemen van 8 M2. grond voor het plaatsen van een schutting voor het te bouwen pand aan den Noordendijk voor den heer Schastelet [Chastelet] te beginnen 16 September tot 10 october.
567 12-09-1895 Hoge Bakstraat3 AANVRAAG. De ondergeteekende Johs. Ek Az verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting in de Hooge Bakstraat voor het pand No. 3 vanaf 13 Sept. tot en met 13 October waarvoor in te nemen 5 M2 grond.
568 13-09-1895 Voorstraat 137 KENNISNEMING. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van mevr. de Wed. P. Bisschop eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 137, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk herstellen van de stoep, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
569 13-09(8)-1895 Voorstraat 137 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes, vergunning tot het plaatsen van een schutting op de stoep van het huis N. 127 aan de Voorstraat gedurende 8 dagen lang 5 bij 1 meter. Oppervlakte 5 meter 2 vanaf 18 tot met 25 Sept. 1895.
570 12-09-1895 Noordendijk (kad. B512) KENNISNEMING. De ondergeteekende C.J. van Benthem gemachtigde van J.B. Thobé eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk kadastraal bekend no. 512 Sectie B, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een houten loods te bouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
571 12-09-1895 Noordendijk (kad. B512) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C.J. van Benthem gemachtigde van J.B. Thobé eigenaar van 't erf aan den Noordendijk (B512), een bergloods wenschende ter bouwen.
572 16-09-1895 Heer Heymansuisstraat 29 (Doelstraat) AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman, het plaatsen van steenen en en stelling op de gedempte gracht uitkomende aan de Doelstraat ten behoeve van het in aanbouw zijnde pand in de Heerh:straat, No. 29 ter grootte van 10 vierkante M voor den tijd van 2 weken te rekenen vanaf 16 Sept. a.s.
573 14-09-1895 Voorstraat 216 KENNISNEMING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van J. van Waalwijk van Doorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 216, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een nieuwe onderpui, herstellen stoep, en de ramen 1e verd. te veranderen in deuren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
574 17-09-1895 Torenstraat 3-13 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Tarmond eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Torenstraat no. 3/13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir wordt gelegd.
575 16-09-1895 Singel 106 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 106, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het wegruimen van een rioolverstopping.
576 16-09-1895 Hoogt hoek Willigenbos 58 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den heer W. van Twist eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogt hoek Willigenbos no. 58, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot het schoonmaken van een haveput.
577 16-09-1895 Wijngaardstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer Boonzaaijer eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijngaar(d)straat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor dat pand om eene rioolverstopping op te ruimen
578 13-09-1895 Hoge Bakstraat 3 (D84) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Mej. E.M. van Rije, eigenares van 't erf aan de Hogebakstraat 3 (D84), eene woning wenschende te bouwen
579 14-09-1895 Bagijnhof 13 KENNISNEMING. De ondergeteekende P. Arenout Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van eene nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
580 14-09-1895 Kasperspad 61A AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer J. Schotman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 61 A, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor eene voorloopigen vergunning
581 18-09-1895 Grotekerksplein 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer Mr. A.A. Mol huurder van het gebouw of erf, gelegen aan het Grootekerksplein no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een schoorsteen of trekpijp over eene gang of plaats van gemeentegrond achter het archiefgebouw
582 18-09-1895 Singel 123 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer A. Mak eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel No. 123, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor eene voorloopigen vergunning.
583 16-09-1895 Bagijnstraat 53 AANVRAAG. De ondergeteekende R. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnstraat no. 53, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de bestrating om een rioolverstopping te herstellen
584 18-09-1895 Augustijnenkamp 13 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer A. Degens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Augustijnekamp no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding
585 18-09-1895 Singel 77 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert, Het opslaan van een partij hout aan de Singel voor pand No. 77 vanaf 18 September tot en met 2 October 1895 (Oppervlakte 9 M2)
586 21-09-1895 Heerhermanhuisstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman, het plaatsen van een stelling en schutting ter grootte van 5 M2 voor het in aanbouwd pand in den Heerhermanhuisstraat No. 29 voor den voorgevel voor den tijd van zes weken vanaf den 21 September tot 2 November.
587 20-09-1895 erf verlengde der Schampersstraat KENNISNEMING. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel, eigenaar van het erf, gelegen aan het verlengde der Schamperstraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 4 woonhuizen met doorgang, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
588 20-09-1895 erf verlengde der Schampersstraat AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel, eigenaar van 't erf, gelegen aan het verlengde der Schamperstraat, het bouwen van 4 woonhuizen met doorgang.
588 21-09-1895 Steegoversloot 47 KENNISNEMING. De ondergeteekende Schulders en Tas, gemachtigde van Wel Ed. Heer C.J.J. Verbroek van Nieuw-Beijerland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 47, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een nieuwen stoep zerk voor gemeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
589 20-09-1895 Marienbornstraat 22-24 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 22-24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Pakhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
590 21-09-1895 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Wolwevershaven No. 63 en wel vanaf den 23 September tot en met den 26 October 1895 waarvoor in te nemen 13 1/2 M2 Gemeentegrond.
591 21-09-1895 Torenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Kooijman, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir.
592 20-09-1895 Marienbornstraat 22-24 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen van een schutting voor de tijd van 4 weken ter oppervlakte van 12 M2 voor het pand aan de Marienbornstraat No. 22-24 vanaf 23 September.
593 20-09-1895 Marienbornstraat 22-24 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters enz te Parijs, eigenaar van 't erf, gelegen aan de Marienbornstraat no. 22-24, een pakhuis wenschende te bouwen.
594 23-09-1895 Riedijk 28 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, het plaatsen van een steiger met schutting op de gedempte Gracht achter de Riedijk voor het pand No. 28 gedurende 3 weken oppervlakte 5 M2.
595 23-09-1895 erf Reeweg (Rooms Katholieke begraafplaats) AANVRAAG. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemagtigde van het R. Kathol. Kerkbestuur eigenaar van het erf gelegen aan den Reeweg no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het omkuilen en ophoogen van een terrein, ebhoroende bij en grenzende aan de R. Kathlijke Begraafplaats, tot uitbreiding van laatstgenoemde, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen de vereischte vergunning.
596 17-09-1895 Aardappelmarkt 35 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Brand gemachtigde van Mevr. de Wed. A. Brand eigenares van eht gebouw of erf, gelegen aan Aardappelmarkt no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der stoep met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een cementen trottoir worde gelegen
597 27-09-1895 Wijnstraat 6 (Mattenkade) AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen een de steiger op de Mattenkade achter het pand aan de Wijnstraat No. 6 met dien verstande dat er geen schutting geplaatst kan worden zonder dat de passage geheel gestremd wordt van daar dat een afdekking op 2 M hoogte gemaakt zal worden.
598 23-09-1895 Sint Jorisweg 4 AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld, 20 M2 grond voor opslag van bouwmaterialen voor het pand van den Heer W. Bouwhuis aan de Sint Jorisweg No. 4 en wel vanaf den 25 September 1895 tot en met den 16 October 1895.
599 24-09-1895 Riedijk 32 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus verzoekt vergunning tot het plaatsen van Waalsteen op de gedempte Gracht achter de Riedijk voor het pand No. 32 gedurende een week oppervlakte 4 M2.
600 25-09-1895 Voorstraat 127 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes, verlenging der aanvraag N. 569 tot plaatsing van een schot op de stoep van het pand N. 127 Voorstraat oppervlak 5 meter vanaf 26 September tot en met 2 October 95.
601 25-09-1895 Torenstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende V. Padlina, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der stoep voor bovengenoemd pand met verzoek dat daarvoor in de plaats van Gemeentewege een trottoir zal worden gelegd.
602 26-09-1895 Kolfstraat hoek Dwarsgang 46 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Vleesenbeek gemachtigde van J.M. Littig, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstr. hoek Dwarsgang no. 46, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Eenige steenen optebreken in de goot lopende langs genoemd gebouw, tot wegruiming vane en verstopping waar de goot in uitloopt.
603 26-09-1895 Torenstraat 14 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van den Heuvel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 14, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trototir voor rekening der Gemeente.
604 26-09-1895 Kromme Elleboog 38 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van den Heer M. van Pelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kromme Elleboog no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat voor gemeld pand op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen.
605 26-09-1895 Torenstraat 20 AANVRAAG. De ondergeteekende de Wed. J.W. Houtgraaf eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir van Gemeentewege
606 26-09-1895 Torenstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. P. van Steenderen de Kok eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente
607 27-09-1895 Steegoversloot 47 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een stelling voor het pand aan het Steegoversloot No. 47 en wel vanaf den 27 Sept. tot den 4 October.
608 27-09-1895 Vleeshouwersstraat 39 KENNISNEMING. De ondergeteekende Th. Peterson eigenaar van het gebouw, gelegen Vleeshouwerstraat no. 39, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een schoorsteen aan boven bedoeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
609 30-09-1895 Bagijnhof 13 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis, het plaatsen van een schot benoodigd voor het zetten van een pui voor de tijd van twee weken aan het Bagijnhof N. 13 beginnende met 1 Oct. Oppervlakte 6 M2.
610 30-09-1895 ankerpaal Merwekade en Wolwevershaven AANVRAAG. De ondergeteekende J.M. Visser, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het herstellen van een ankerpaal op de Merwekade en een idem op de Wolwevershaven
610a 30-09-1895 Torenstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Bruggen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Torenstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen van een trottoir voor rekening der Gemeente
611 26-09-1895 Kasperspad AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Lawende eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een verstopt riool uitloopende in t hoofdriool in orden te maken.
612 01-10-1895 Wijnstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den Heer A.H. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van wege de Gemeente de stoep voor genoemd pand wordt weggenomen en daarvoor in plaats trottoir (gewone keien(?) bestrating) wordt gemaakt.
613 01-10-1895 Bagijnhof 31 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Heeren Regenten van het Bestedelingenhuis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen van een regenwaterafvoerpijp doch aan te sluiten aan de bestaande rioolsprant.
614 01-10-1895 Voorstraat 127 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes het laten staan van de afschutting op den trottoir van het Voorstraat huis N. 127 van af Woensdag 2 October 1895 tot en met Woensdag 9 October 1895. Oppervlakte volgens aanvrage N. 569 (5 Meter)
615 02-10-1895 Kromhout 152 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van S. Boet eigenaar van pand gelegen aan het Kromhout 152
616 02-10-1895 Doelstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mej. v/d Hidde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Doelstraat no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de straat op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen.
617 02-10-1895 Vest 118 AANVRAAG. De ondergeteekende A. du Vijn, tot het plaatsen van eene schutting voor en ten dienste der in aanbouw zijnde huizen aan de Vest N. 1180 ter oppervlakte van 9 M2 en voor den tijd van zes weken ingaande 4 October 1895.
618 02-10-1895 Kromhout 152 KENNISNEMING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van S. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout te Dordrecht no. 152, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verbouwen van het bestaande pand en het daarstellen van een nieuwe pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
619 03-10-1895 Wijnstraat 54 AANVRAAG. De ondergeteekende Joh. Petrus Waals, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 54, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreeken van de straat tot het aansluiten van een riool op het Gemeenteriool in de Wijnstraat voor perceel No. 54
620 03-10-1895 Heerheimansuisstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van C.J. Versluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Heerheimanshuisstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een rieool sprant te mogen leggen op het hoofdrieool der Gemeente voor water van huisselijk gebruik en foecalieen.
621 04-10-1895 Voorstraat 216 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Klaus, het plaatsen van en schutting voor het pand N. 216 aan de Voorstraat waarvoor in gebruik te nemen 12 M2 grond vanaf 7 October tot en met 4 November 1895.
622 04-10-1895 Marcelis Schampersstraat 10Y AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Bisschop eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marcelis Schampersstraat no. 10Y, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van de straat voor het maken van drie sprant.
623 05-10-1895 Spuiweg 39 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. N. en J. van Wel, plaatsen van de schutting voor het huis aan den Spuiweg 39 te willen verlengen tot en met 12 October 1895. Oppervlakte 16 M2.
624 07-10-1895 Kolfstraat 43 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van F. Mensen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 43, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een rioolverstopping ten behoeve van bovengenoemd pand.
625 07-10-1895 Voorstraat 420 AANVRAAG. De ondergeteekende Arie Boers Azn gemachtigde van den Heer J. Hordijk Jaczn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 420, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestrating aan de Suikerstraat op te mogen breken ten einde een rioolverstopping te herstellen.
626 07-10-1895 Nieuwstraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek gemachtigde van H.J. Geurink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken ontgraven der straat achter het pand Gracht wegens verstopping van het riool
627 ..-10-1895 Wijnstraat 52-54 AANVRAAG. De ondergeteekende Joh. Petrus Waals, het plaatsen van en schutting voor de panden No. 52 en 54 aan de Wijnstraat ahlier
628 07-10-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van den Hoogenband, het plaatsen van en schutting voor het pand no. 21 aan Steegoversloot van den 1 Oct tot en met den 21 October waarvoor in gebruik te nemen 12 M2 grond.
629 18-10-1895 Kolfstraat 50 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. A. van Chastelet eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 50, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen van de stoep om daar voor in de plaats eene stoep van klinkers met trottoirbanden te verkrijgen
630 08-10-1895 Den Hil 14-16 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. de Vries eigenaar van de gebouwen en erven, gelegen aan Den Hil no. 14 en 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het wegbreken der bestaande puiten en daarvoor te plaatsen twee nieuwe, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
631 08-10-1895 Groothoofd KENNISGEVING. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer P.J. Boudier eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het gedeeltelijk herstellen van de rollaag der voetmuur van het hek aan het Groothoofd
635 10-10-1895 Singel 74 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon, het opslaan van metselsteen tegenover het pand No. 74 aan den Singel waarvoor in te nemen 8 M2 grond vanaf 10 October tot en met 16 October.
634 09-10-1895 Wijnstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, het zetten van en schutting voor het pand in de Wijnstraad N. 6 vanaf 14 Oct. tot 15 Dec 1895. groot 12 M2.
633 09-10-1895 Nieuwkerkspein 33 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van J.C. de Vries eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerkspein no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor verstopping van het riool
632 09-10-1895 Kasperspad 66 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van de Heer M. Smol eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 66, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde en rioolverstopping weg te ruimen
637 14-10-1895 Spuistraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende Johannes Ek Az, het plaatsen van een schutting in de Spuistraat voor het pand N. 29 vanaf 14 October tot en 28 October 1895 waarvoor in te nemen 5 M2 grond.
636 10-10-1895 Riedijk 6 KENNISNEMING. De ondergeteekende G. te Veldhuis gemachtigde van heer A. van Wordragen, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Rietdijk no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen der bestaande pui tot winkelpui volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
638 11-10-1895 Voorstraat 216 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, het nog in gebruik nemen van 4 Mw gemeentegrond tot het palatsen van een schutting voor het pand No. 216 aan de Voorstraat vanaf 7 October tot en met 4 November.
639 14-10-1895 Voorstraat 197 (2x) KENNISNEMING. De ondergeteekende Z. van Schelt, gemachtigde van G. Vetten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 197, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen eener Pui met vrije opgang, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
640 14-10-1895 Voorstraat 197 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eener schutting voor den tijd van 6 weken ingaande den 1ste November groot 8 M2.
641 14-10-1895 Voorstraat 197 AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van G. Vetten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 197, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het leggen een troitwaar voor rekening der Gemeente Dordrecht
642 14-10-1895 Nieuwstraat 36 AANVRAAG. De ondergeteekende Geb. de Bres, in het gebruik nemen der Nieuwstraat voor het pand No. 36 ter grootte van 20 Mr meter voor den tijd van 3 dagen van 15 tot 18 oct. 95
643 -10-1895 Spuiweg 39 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. N. en J. van Wel, vergunning tot het plaatsen van de schutting van het huis aan den Spuiweg 39 te willen verlengen tot en met 19 oct. 1895
644 14-10-1895 Sint Jorisweg 4 AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld, verlenging van 15 M2 grond voor het laten staan van steen voor het pand van den Heer Bouwhuis aan de Sint Jorisweg No. 4 en wel vanaf den 16 october 1895 tot en met den 1 November 1895.
645 16-10-1895 Heerheijmansuisstraat 49 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende B.J. van Pelt, Timmerman gemachtigde van D. Versluis eigenaar van 't erf, gelegen aan de Heerheijmanshuisstraat no. 49, nieuwe heining achter genoemd pand
646 16-10-1895 Heerheijmansuisstraat 49 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. van Pelt, gemachtigde van D. Versluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmanshuisstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken en opbouwen van een heining achter genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
647 16-10-1895 Bakstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende Joh. Ek Az, het verlengen van tijd van een week van de bestaande schutting in de Bakstraat voor het and No. 3 waardoor in plaats werd genomen 5 M2 grond
648 verkeerde foto
649 error related to network status
650 ..-10-1895 Singel 63 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.H. van Hattem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 63, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
651 17-10-1895 Ruitenstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer R. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ruitenstraat no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping te herstellen.
652 17-10-1895 St. Jorisweg 28 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van de Wed. A. Blusse van O.B. eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repareren vand en heining aan de Nicolaasstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
653 17-10-1895 Gravenstraat 11a KENNISGEVING. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van H. Hartsheim eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gravenstraat no. 11a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitnemen van 2 raamkzijnen daarvoor in de plaats stellen van een deurkozijn met naar binnen draaijend deuren, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
654 18-10-1895 Gravenstraat 11a AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting op den trouttoir[trottoir] van het pand Gravestraat No. 11a voor 14 dagen en groot 4 meter vanaf 23 oct: tot en met 6 Nov. 1895.
655 18-10-1895 Aardappelmarkt (publieke verkoping) AANVRAAG. De ondergeteekende P. Donkersloot verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het gebruik makenv an 60 meter 2 grond om daar op te plaatsen een hoeveelheid scheepsinventaris enz tot publieken verkoop op 25 Oktober 1895 op de Aardappelmarkt voor den tijd van 3 dagen
656 18-10-1895 Dubbeldamseweg AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C.J. van Benthem, eigenaar van 't erf gelegen aan de Dubbeldamscheweg
657 18-10-1895 Dubbeldamseweg KENNISGEVING. De ondergeteekende C.J. van Benthem, eigenaar van het erf, gelegen aan de Dubbeldamscheweg, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van drie arbeiderswoningen op het land van den Heer C. van Straaten, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
658 22-10-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Knikman, verlengen van den tijd der vergunning tot het plaatsen van een schutting in het Steegoversloot No. 21 ingaande den 22e October tot en met 5 November ter grootte van 12 M2
662 23-10-1895 Lange Breestraat 32 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Meiboom, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lange Breedstraat no. 32, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: als het opbreeken van de straat aan de Bagijnestraat tot het doen on(t)stoppen van een riool
661 23-10-1895 Sint Jorisweg 6 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van E.H. Schoemaker eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Sint Jorisweg no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool
663 24-10-1895 Bagijnestraat 40 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer R. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnestraat no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping te herstellen
664 24-10-1895 Augustijnenkamp 11 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van de Heer J. van Dalen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ter een rioolverstopping weg te nemen
665 24-10-1895 Bagijnhof 13 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Arenout Jr, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnhof no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aanbrengen van een uithangbord, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
666 25-10-1895 Sint Jorisweg 35 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, verlengen van tijt voor de schutting voor het pand Sint Jorisweg N. 35 vanaf 17 Oct tot 15 Dec groot 20 M2.
667 25-10-1895 Ruitenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Heer H.M. Linders eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ruitenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken en ontgraven der straat tot het aansluiten van een rioolsprant aan het gemeenteriool in de Ruitenstraat.
668 25-10-1895 Voorstraat 89 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer J. Kroonen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 89, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bijwerken van den topgevel aan den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
669 26-10-1895 Singel 132 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Schouten en J.C. Schotel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 132, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het aansluiten van 4 stuks rioolspranten
670 26-10-1895 Riedijk 6 AANVRAAG. De ondergeteekende G. te Veldhuis, het plaatsen van een schot op de bestaande stoep voor het pand van den heer A. v. Wordragen Rietdijk N. 6 voor de tijd van 14 dagen ingaande Maandag 28 October 1895 lengte 5 Meter Breedte 1 Meter
671 26-10-1895 Singel 192 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Singel no. 192, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van een riool wegens verstopping
672 28-10-1895 Spuistraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende Johs. Ek Ez, 14 daag verlenging van de bestaande schutting in de Spuistraat voor het pand N. 29 waardoor in plaats wordt genomen 5 M2 grond.
673 28-10-1895 Toulonselaan ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen, gemachtigde van Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan ong. wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aansluiten der rioolen op het gemeente riool.
674 29-10-1895 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, verlenging van tijd voor de schutting aan de Wolwevershaven N. 63 voor 2 weken en wel vanaf 26 October tot 9 November 1895.
675 29-10-1895 Palingstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende Antonette Heineman, huurster, van het gebouw of erf, gelegen aan de Palingstraat no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een bord tegen het pand hier boven genoemd
676 30-10-1895 Gravenstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes gemachtigde van J.H. Hartsheim (de Jong) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gravestraat no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het aan den gevel bevestigen van een uithangbord 0.60 m uit den gevel het bord is hoog en breed geheel 0.80xc 0.60
677 30-10-1895 Sint Jorisweg 4 AANVRAAG. De ondergeteekende B. Groeneveld verzoekt vergunning tot het plaatsen van steen voor het pand van den Heer W. Bouwhuis aan de Sint Jorisweg No. 4 plaats ruimte vijf M2 vanaf den eerste November tot en met den 14 November.
678 30-10-1895 Grotekerksbuurt 34-36 (Manhuissteiger) KENNISNEMING. De ondergeteekende W. Waldman en C. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Grootekerksbuurt no. 34-36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: 't herzien van stutbalken gelegen tusschen de 2 huizen; hoeken Manhuissteiger en in de Steiger, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
679 30-10-1895 Groenendijk ongenummerd KENNISNEMING. De ondergeteekende G. Monté gemachtigde van J. Monté eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Groenendijk ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een brug tot toegang van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
680 01-11-1895 Heerheimansuisstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van C.J. Versluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheimanshuisstraat no. 29, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: dat van gemeentewegen een trottour[trottoir] worde gelegd voor genoemd pand
681 05-11-1895 Heerheimansuisstraat 33 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde van W. Stiegelis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerhijmanssuisstraat no. 33, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat om een riool doortesteken
682 05-11-1895 Kromhout 152 [0299.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende E. Ballegooie metselaar, het plaatse(n) van waalsteen 20 m2 grond aan het Kromhout N. 152 voor den tijd van 2 weken vanaf 5 November 1895 [vervallen]
683 06-11-1895 Gravenstraat 11 AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Welsenes, het verlengen der aanvraag N. 6554 plaatsing schot pand Gravestraat N. 11 groot 4 meter vanaf 6 november tot en met 13 november 95
684 08-11-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Knikman, het plaatsen van een schutting voor het pand N. 21 Steegoversloot waarvoor in te nemen 12 M2 grond vanaf 5-12 November 1895.
685 08-11-1895 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt verlenging voor den tijd van 20 dagen van het plaatsen der schutting Oranje Park.
686 09-11-1895 Visstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mak, verzoekt vergunning tot het uitsteken van een zeil voor pand 17 aan de Vischstraat op Zaterdag 9 November 1895.
687 09-11-1895 Voorstraat 216 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, 14 dagen verlenging van het plaatsen der schutting voor het pand No. 216 a/d Voorstraat tot de oppervlakte van 16 M2 van 5 tot en met 19 nov. '95.
688 11-11-1895 Matena'spad 74 AANVRAAG. De ondergeteekende H.D. Gerdes, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Matenaaspad no. 74, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat weg enz verstopping der riolering.
689 11-11-1895 Riedijk 6 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis, het verlengen van de tijd van het geplaatste schot voor Pand van den Heer A. v. Wordragen Rietdijk N. 6 lengte 5 M Breedte 1 m ingaan 11 Nov tot 18 Nov.
690 11-11-1895 Adriaan van Altenastraat 64h AANVRAAG. De ondergeteekende A. van de Kop gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Adriaan van Altenastraat no. 64h, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een bord uit te steken van een meter lengte waarop staat Aardappelen uit groot en klein, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
691 12-11-1895 Den Hil 14 en 16 (H217, H2223) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. de Vries, eigenaar Den Hil 14 en 16 (H217, H2223), Twee panden onder de bestaande Gevels.
692 12-11-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van de Wel Ed. Heer J. Gerkens, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten dienste voor het leggen van een riool voor bovegenoemd pand. Reeds op zegel aangevraagd.
693 15-11-1895 Spuistraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende Johs. Ek Azn, een week verlenging van de bestaande schutting in de Spuistraat voor het pand N. 29
694 -
695 15-11-1895 Wijnstraat 52-54 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat N. 52 en 54, verzoek bij deze te verkrijgen een trotwoir van gemeente met hardsteen banden voor bovengenoemde panden
696 14-11-1895 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een stelling voor het pand aan de Wolwevershaven N. 63 voor den tijd van 4 weken en wel vanaf den 14 November tot den 12 December 1895.
697 15-11-1895 Steegoversloot 21 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Knikman, verlenging van den tijd tot plaatsing van een schutting in het Steegoversloot No. 21 groot 12 m2 vanaf 13 Nov. tot en met 20 November 1895.
698 15-11-1895 verlengde Schampersstraat (C3315 C3347) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.H. Bouman en A. van de Rest, eigenaar erf de verlengde Schamperstraat (C3315 C3347)
699 15-11-1895 verlengde Marcellus Schampersstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende S.J. Bouman gemachtigde van J.H. Bouman en A. van de Rest, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de verlengde Marcel. Schamp.straat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een winkelhuis en twee Burgerwoningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
700 15-11-1895 Suikerstraat 25 KENNISNEMING. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van R. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 25, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het uitbreken en weder inzetten van kozijnen aan den voorgevel van bovengenoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
701 14-11-1895 Kleine Spuistraat 18 KENNISNEMING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heer C. v. Goudoever de Jonge eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kleine Spuistraat no. 18, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der bestaande en het maken eener nieuwe voorgevel van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
702 15-11-1895 Dubbeldamseweg 40-42 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van de Dames M. en G. Sillevis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Dubbeldamseweg no. 40-42, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het daarstellen van een buizenrieool van uit het bovengenoemde gebouw in het bestaande Rieool aanwezig in den toegangsweg naar het Oranjepark aan de zijde van den Dubbeldamscheweg, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
703 15-11-1895 Wilgenbos (telegraafkabel) AANVRAAG. De ondergeteekende van Nievelt gemachtigde van de Staat der Nederlanden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opreken der bestrating tot herstel van een telegraafkabel in het Willigenbosch, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
704 16-11-1895 Hellingen 96 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van de Wed. W.C. den Hartog eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 96, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: tot opgraven der straat voor verstopping van het riool.
705 16-11-1895 Bagijnestraat 97 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van de Heer J. Willemse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnestraat no. 97, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een gat in de straat te breken ten einde de rioolverstopping te ruimen op de gedempte gracht achter de Vriezestraat van het privaatriool.
706 19-11-1895 Lindegracht 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Willem Back gemachtigde van N. van der Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lindegracht no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een bord uit te hangen ter aanbeveling va mijne artikelen als Tabak en Sigaren, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
708 20-11-1895 Raamstraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Meeldijk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 45 uitkoende aan de Bagijnestraat, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde eene rioolverstopping te herstellen.
707 20-11-1895 Lindestraat 80 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer P. Brandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindestraat no. 80, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat op de gedempte gracht naast gemeld pand om eene rioolverstopping op te ruimen, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
709 22-11-1895 Dwarsgang 19 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer P. Brandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dwarsgang no. 19, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor dat pand om eene rioolverstopping op te ruimen
710 22-11-1895 Kleine Spuistraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, verzoekt vergunning tot het plaatsen van een stelling en schutting voor het pand get: no. 28 aan de Kleine Spuistraat voor den tijd van 3 weken vanaf 23 November waarvoor in te nemen 5 m2 grond.
711 23-11-1895 Singel 232 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Beekman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel voorheen Albert Cuipsingel no. 232, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool
712 27-11-1895 Vest bij de Zwemschool AANVRAAG. De ondergeteekende A. du Vijn verzoekt vergunning tot verlenging van de bestaande schutting voor de in aanbouw zijnde woninge aan de Vest bij de Zwemschool n: voor den tijd van vier weken. De vergunning was vervallen den 15 November 1895.
713 ..-11-1895 Vest 118 KENNISNEMING. De ondergeteekende A. du Vijn eigenaar van het erf, gelegen aan de Vest no. 118, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van vijf stuks panden in palats van vier stuks volgens kennisgeving no. 552 6 September 1896 een en ander overeenkomstig de bij genoemde kennisgeving overgelegde teekeningen
714 28-11-1895 Voorstraat 216 AANVRAAG. De ondergeteekende Joseph Klaus, verlenging van het plaatsen der schutting voor het pand No. 216 a/d Voorstraat vanaf 20 Nov. tot en met 7 december 1895 tot een oppervlakte van 16 M2.
715 28-11-1895 Wijnstraat 49 KENNISNEMING. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 49, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken der ouden en het ophalen van een nieuwen Gevel en het maken van een vrijen toegang naar de bovenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
716 29-11-1895 Wijnstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr, het zetten van een stelling met schutting op het Trottoir van het huis No. 49 aan de Wijnstraat waarvoor in te nemen 6,72 vierkante grond vanaf 12 December tot 14 December.
717 30-11-1895 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. N. en J. van Wel, het plaatsen van een steiger zonder schutting in het verlengde der Schamperstraat
718 30-11-1895 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. N. en J. van Wel, het plaatsen van 5000 steen oppervlakte 3 M2 in het verlengde der Schamperstraat voor een week.
719 30-11-1895 Korte Kromhout10 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Waals gemachtigde van mej. Visser te Breda eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Korte Kromhout no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van en heining achter genoemd pand langs de zoogen. Marc: Schampersstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
720 ..-11-1895 Visstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mak, het uitspannen van een zeil voor publieke verkooping voor het pand aan de Vischstraat no. 17
721 30-11-1895 Muijs van Holystraat 32rd (kerk) KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Lodewijks gemachtigde van het bestuur de Kerkelijk Kas de Westerkerk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Muijs van Holystraat 32 rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om de schoorsteen op te trekken in het dienstlokaal de Westerkerk, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
722 -
723 04-12-1895 Blekersdijkje 4 AANVRAAG. De ondergeteekende W.F. Kloot gemachtigde E.P. Waterbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Blekersdijkje, no. 4, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestraating om een riool doortesteken
724 06-12-1895 Kasperspad 65 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van de Heere M. van Kooij en H. Corijnus eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kasperspad no. 65, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een gat in de straat te breken om de verstopping in de rieoolsprant op te ruimen
725 02-12-1895 Tolbrugstraat Landzijde 20 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Tolbrugstraat LZ no. 20, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het aanbrengen van de noodige herstellingen aan de pui van het bovengenoemd huis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
726 05-12-1895 Voorstraat 154 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van C.N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 154, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het maken van een pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
727 06-12-1895 Bagijnestraat 28 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Wouters stukadoor gemachtigde van J.D. Schmidt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bagijnestraat no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het openmaken van een verstopt riool van het pand Bagijnestraat no. 28.
728 10-12-1895 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Wolwevershaven No. 63 vanaf den 12e December tot en met den 9 Januari 1896 waarvoor in te nemen 12 M2 gemeentegrond
729 10-12-1895 Zwijndrechtsveer (ankerbaken) AANVRAAG. De ondergeteekende J.M. Visser, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van een ankerbaken aan het Zwijndrechtsveer
730 11-12-1895 Johan de Wittstraat 13 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Wel Ed. heer J. Geerkens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Johan de Wittstraat no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen van den steenen voetmuur onder het ijzeren hek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
731 11-12-1895 Kolfstraat 36 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het plaatsen eener stelling voor het pand get: no. 36 aan de Kolfstraat voor den tijd van 8 dagen.
732 12-12-1895 Kolfstraat 36 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den heer A. v.d. Straaten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 36, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van den top van den voorgevel van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
733 13-12-1895 Vrieseplein (wafelkraam) AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. Kes timmerlieden gemachtigde van de Wed. H. van Einsbergeneigenares de wagelkraam gelegen aan het Vrieseplein, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen harer wafelkraam naar de Johan de Wittstraat
734 13-12-1895 Lange Kromhout (C1379) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel eigenaar van het erf gelegen aan het Lange Kromhout no. C1379, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
735 13-12-1895 Lange Kromhout (C1379) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar eigenaar van 't erf het Lange Kromhout no. C1379, een woonhuis wenschende te bouwen
736 14-12-1895 Wijnstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr, tot het verlengen van de tijd van 14 dagen voor de schutting voor het huis N. 49 aan de Wijnstraat ingenomen 6,72 vierkante meter grond.
737 14-12-1895 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toul:laan, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een schutting [vervallen]
738 16-12-1895 van Strijsingel 268 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek gemachtigde van C. van der Made eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan van Strijsingel no. 268, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken en ontgraven van de straat wegens verstopping van een riool.
739 16-12-1895 Vriesestraat 61 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Verhoeven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen de pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
740 error related to network status
741 17-12-1895 Oudenhovenstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den Heer C.A. Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Oudenhovenstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het ontgraven van het aanwezige Rieool voor bovengenoemd pand ter ontstopping van hetzelve.
742 17-12-1895 Schuitemakersstraat 17 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van den Heer D. Kooijman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Schuitemaakersstraat no. 17, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreke der bestraating en het aanlegge van een Prievaat Rieool en aan te sluiten in het hooft Rieool.
743 19-12-1895 Dwarsgang 11 AANVRAAG. De ondergeteekende F.G. Koster, huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Dwarsgang no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Voor het plaatsen van een uithangbord
744 19-12-1895 Kolfstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, het in gebruik nemen van 7 M2 gemeentegrond wegens het plaatsen van een schutting in de Kolkstraat No. - voor den tijd van 7 dagen vanaf 19 tot 25 Dec. 1895.
745 20-12-1895 Sluisweg 7 AANVRAAG. De ondergeteekende J.B. Hesels, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Sluisweg no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de verhoogde straat troitor in het slop voor het koetshuis van den Wel Edel heer van Gijn om een onderzoek te doen naar een ingezakt rijool.
746 22-12-1895 Latourpad KENNISGEVING. De ondergeteekende T. van Camp gemachtigde van den Heer van Hil, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Latoerpad, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een houten privaten heining, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
747 27-12-1895 Noordepoort 10 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van den Heer Brauns eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordepoort no. 10, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor het doorsteken van het riool van de vakliere stoffen
748 30-12-1895 - AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F Kraus, het plaatsen van een schutting vanaf 29 Dec. 95 tot 4 Jan 1896 Oppervlakte 6.70 M2

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015