Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1896 jan-juni (compleet)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 89 (1896 (1-475)(oud nummer (voor ca 2005) 209:57)); bron staat online)

1e halfjaar 1896

nummer datum straat naam
001 03-01-1896 Nieuwe Lampetsteeg 15 KENNISGEVING. De ondergeteekende V. Padlina gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwe Lampetsteeg no. 15, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het inrichten van een pakhuis tot benedenwoning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
002 03-01-1896 Vriesestraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans, verzoekt vergunning tot plaatsen van eene schutting voor perceel No. 61 aan de Vriesestraat ten dienste van het plaatsen van eene nieuwe onderpui aan den voorgevel voor den tijd van 14 dag vanaf 13 januari tot en met 27 Jan. 1896 ter grootte van 6 M2.
003 05-01-1896 Vriesestraat 61 (H527) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende A. Verhoeven, eigenaar van 't erf, gelegen aan de Vriesestraat 61 (H527), nieuwe onderpui aan den voorgevel.
004 06-01-1896 Krommen Elleboog 13 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van Mejufw. de Wed. Dubois eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Krommenelleboog no. 13, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Een riool uitloopende op t hoofdriool in orde te maken.
005 06-01-1896 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Wolwevershaven No. 63 van af den 10 Januarij tot en met den 31 Januari waar voor in te nemen 12 M2 gemeentegrond.
006 06-01-1896 Dijkstraat AANVRAAG. De ondergeteekende D. de Kok eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Dijkstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk maken van een klinkerbestrating voor boven bedoelde panden, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
007 07-01-1896 Kolfstraat 45 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer Seijffert eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
008 07-01-1896 Wijnstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat 49, verzoekt aan de Gemeente een cemente troittoir daar de stoep en bordes aan de gemeente afgestaan is.
009 07-01-1896 Lage Bakstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende H.C. Alblas eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lage Bakstraat no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating voor het maken van een rioolaansluiting.
010 10-01-1896 Voorstraat 154 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Bouman Jr, het plaatsen van een schutting aan het pand Voorstraat 154 van 3 Januari-24 Januari.
011 10-01-1896 Spuistraat 31 KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van W. Holtmark eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuistraat no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repareeren van een beste kamer op de gedempte gracht achter voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
012 10-01-1896 Kuipershaven 8 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A.J. Hageman Jr eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kuipershaven no. 8, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een schuifkozijn in de voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
013 ..-01-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelijn, aannemer v/het heien der fund., van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het tijdelijk plaatsen van een tuipaal in het trottoir voor het pand No. -.
014 11-01-1896 Vrankenstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Degens Johszn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Frankenstraat no. 2, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven van het riool tot opruiming eener rioolverstopping.
015 11-01-1896 Wijnstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, verlening van het schot van af 14 Jan tot en met 28 Jan 1896 groot 12 M2 voor het pand Wijnstraad No. 6
016 29-11-1895 Vrieseplein (C1377-C1378) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.C. Schotel, eigenaar het Vriezeplein (C1377-C1378), vier woonhuizen [vervallen]
017 29-11-1895 erf Vrieseplein KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel, eigenaar erf gelegen aan het Vrieseplein, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van vier woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [vervallen]
018 14-01-1896 Singel AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van den Heer H.C. Wijers eigenaar van het gebouw en(of) erf, gelegen aan de Singel vroeger v. Hoogstraate Singel no. onbekend, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het afbreken der bestaande en het maken eener nieuwe brug met ijzeren afsluithek op gemetselde landhoofden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
019 15-01-1896 Kromme Elleboog 21 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Bouwmeester eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kromme Elleboog no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat voor 't wegnemen van een rioolverstopping.
020 16-01-1896 Kromhout 152 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van A.G. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Kromhout no. 152, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het plaatsen van twee gaslantaarns aan de pui van bove genoemd pand.
021 16-01-1896 Matena'spad ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den heer J.H. Döbke eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Matena'spad ongenummerd, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een verstopping in de riolering.
022 16-01-1896 Steegoversloot 62 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer Dr. Wendlij eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 62, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opruimen van en verstoping in de riolering waartoe bestrating op te breken
023 17-01-1896 Wijnstraat 114 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar metselaar gemachtigde van den Heer C.J.J. Verbroek van N:Beierland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 114, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling voor den tijd van drie weken tot het herstellen van het voegwerk van den voorgevel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
024 17-01-1896 Vriezestraat en Bagijnhof 68 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van Heeren Regenten van den Lenghenhof eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat en Bagijnhof no. 68, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van een lichtkozijn en de zijmuur aan de gedempte gracht waarvoor een stelling te plaatsen voor den tijd van drie dagen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
025 17-01-1896 Marc. Schampersstraat KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van H.M. Vriesendorp eigenaar van het erf, gelegen aan de Marc. Schampersstraat no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: voor het erf breed 8 M een ijzer hek te palatsen en voor het erf 5 1/2 M bred een houte schutting te plaatsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
026 17-01-1896 Lenghenstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel, het plaatsen van en steiger op de Lenghenstraat tot het inbreken van een lichtkozijn voor den tijd van drie dagen; benoodigde oppervlakte één en een halve vierkante meter.
028 20-01-1896 Nieuwe Lampetsteeg 15 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, Het plaatsen van een schutting voor het Pand van den Heer V.Padlina aan de Nieuwe Lampetsteeg No. 15 en daartoe in gebruikt te nemen 6 M2 gemeentegrond van 20 tot 26 Janurij 1896.
027 18-01-1896 St. Jorisweg 1 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtife van d Heer G. Boet huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de St. Jorisweg no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen.
029 20-01-1896 Singel 11 AANVRAAG. De ondergeteekende [G. Penners gemachtigde van] den heer A. Kater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan De Singel no. 11, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreeken van de straat om een rijool verstopping weg te nemen/td>
030 20-01-1896 erf Wolwevershaven 1 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zn gemachtigde van Gebr. Volgraaf eigenaar van het erf, gelegen aan de Wolwevershaven no. 1, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het vernieuwen van een houtten schutting op steenen voet, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
031 21-01-1896 Lenghenstraat 970 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Molendijk gemachtigde van J. Willemsen eigenaar van het erf, gelegen aan Lengenstraat no. 970, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de straat te mogen opbreken op de Graacht om het riool te mogen doorsteken van de vaklaze stoffen
032 22-01-1896 hoek Vrieseplein-Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende M. van Hello, aannemer, (eigenaar) van het gebouw of erf, gelegen aan hoek Vrieseplein-Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het doen van twee tuipalen in de straat tegenover het erf.
033 22-01-1896 Wijnstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus Jr, het plaatsen van een Steiger voor het voegen van de Vorogevel voor het pand No. 49 aan de Wijnstraat tot en met Februari 1896.
034 23-01-1896 Vrieseplein, Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, vergunning tot het plaatsen van een Shcutting aan het Vrieseplein en gedeelte Lange Kromhout waarvoor in te neemn 50 M2 gemeentegrond voor den tijd van 9 weken en wel van af den 23 Januari tot en met den 26 Maart 1896.
035 24-01-1896 Vriesestraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Verhoeven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 61, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een cementen trottoir van Gemeentewege en voor rekening der Gemeente
036 24-01-1896 Stek AANVRAAG. De ondergeteekende Frans Schaap Jr Dordrecht, het innemen van zestig vierkante Meter grond aan het Stek te Dordrecht op 7 februari 1896, tot het houden van publieke verkoping van wagens, karren, deuren, ramen, brandhout enz.
037 25-01-1896 Voorstraat 154 AANVRAAG. De ondergeteekende S. Bouman Jr verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting aan het pand Voorstraat N. 154 van 24 Januari tot 7 Februari.
038 25-01-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eene schutting groot 9 Meter voor den tijd van 10 weken Pand Kromhout vanaf 25 Jan.
039 25-01-1896 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, eigenaar een blok gebouwen gelegen aan het Oranjepark, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het leggen van een trottoir van Gemeentewege omboven bedoeld pand.
040 25-01-1896 Torenstraat 54-56 KENNISGEVING. De ondergeteekende K. Kruijmel gemachtigde van Wed. K. Kruijmel en zoon eigenaresse van de gebouwen of erf aan Torenstraat No. 54-56, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woning op het terrein gelegen acher ge genoemde Noemers uitkomende aan de gracht, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
041 25-01-1896 Torenstraat 54-56 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende vraagd rooiing vaoor een pand gelegen achter de panden 54-56 in het Torenstraatje Wed. K. Kruijmel en zoon.
042 25-01-1896 Dubbeldamseweg (K1691) KENNISGEVING. De ondergeteekende E. Ballegooie mr. metselaar gemachtigde van den Heer Barendrecht eigenaar van het erf gelegen aan den Dubbeldamscheweg no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van een woning aan den Dubebldamscherweg kadaster K no. 1691 Ged., geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
043 24-01-1896 Vrankenstraat 7 AANVRAAG. De ondergeteekende J. de Vries eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vranckenstraat no. 7, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken der bestrating om een rioolverstopping op te ruimen.
044 25-01-1896 Vriesestraat 61 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijman, het plaatsen van eene schutting voor perceel No. 61 aan de Vriesestraat volgens aanvrage No. 2 gedateerd 3 Jan. 1896 nog te mogen verlengen tot en met den derden Februari 1896.
045 25-01-1896 Nicolaasstraat 24 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van W. Bouwhuis eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Nicolaasstraat no. 24, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: een gedeelte straat van voornoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen
046 27-01-1896 Singel 77 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel het afdammen der sloot aan de Singel vroeger van Hoogstartensingel voor pand No. 77 en wel voor den tijd van 1 week ingaande den 25 januari 1896 ter oppervlakte van 8 M2.
047 27-01-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eener schutting groot 18 M2 aan het Kromhout voor 10 weken ingaande 25 Januari.
048 27-01-1896 Voorstraat 41 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer J.W. Recourt eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 41, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: de bestaande klinkerbestrating van het trottoir te vervangen door trottoir tegels.
049 27-01-1896 Sint Jorisweg5 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Mevrouw de Wed. G. Heely(Heelij) eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Sint Jorisweg no. 5, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool.
050 28-01-1896 Kromhout 76a KENNISGEVING. De ondergeteekende E. Septer gemachtigde van Schampers eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Kromhout 76a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een overdekte karrenloods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
051 29-01-1896 nabij het Zwijndrechtshe overzetveer AANVRAAG. De ondergeteekende Willem Volker gemachtigde van aannemer van (eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan) Rijksonderhoudswerk no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een ankerbaak ten dienste der scheepvaart nabij het Zwijndrechtshe overzetveer
052 29-01-1896 Wolwevershaven 63 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van Den Heer D. Brand eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Wolwevershaven no. 63, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een stelling voor het afvoegen van een gevel en wel vanaf den 1 februari tot en met den 15 februari 1896.
053 31-01-1896 Voorstraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer J. de Wit eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 22, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat in de Torenstraat voor het maken van een aansluiting aan het gemeenteriool.
054 31-01-1896 Noordendijk 35b AANVRAAG. De ondergeteekende W. Nooteboom eigenaar van het gebouw gelegen aan de Noordendijk no. 35b, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Door en voor rekening der gemeente het maken van een trottoir voor bovengenoemd gebouw.
055 31-01-1896 Noordendijk 35a AANVRAAG. De ondergeteekende S. de Roo eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 35a, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Door en voor rekening der gemeente het maken van een trottoir voor bovengenoemd gebouw
056 31-01-1896 Noordendijk 35c AANVRAAG. De ondergeteekende J. van Chastelet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk no. 35c, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Door en voor rekening der gemeente het maken van een trottoir langs bovengenoemde woning
057 31-01-1896 Toulonselaan 40 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rijen en Zoon gemachtigde van de vereeniging Eigenhaard eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonschelaan no. 40, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opgraven en herstellen van het riool op de straat.
058 31-01-1896 Wijnstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers verzoekt vergunning tot zetten van een stijger voor het pand Wijnstraad No. 6 tot voegen van de gevel vanaf 31 Jan. tot 14 Febr.
059 31-01-1896 Bleijenhoek 31 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. Wünsch gemachtigde van Mej. C.H. Baars eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bleijenhoek no. 31, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het verplaatsen een lichtkozijn en het wegnemen van een deurkozijn en daar voor te plaatsen een dub(b)el deurko(e)zijn in den vorogevel van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
060 31-01-1896 Hellingen 45 KENNISGEVING. De ondergeteekende Pieter Ek gemachtigde van Gebs. Ek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hellingen no. 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een kantoor achter de bestaande loods volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
061 31-01-1896 Boomstraat 27 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van O.P. Smit eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boomstraat no. 27, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het veranderen de raamkozijnen in deurkozijnen en het maken van een balcon, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
062 31-01-1896 Hellingen 92 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van Wed. L.F. Dooremans eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 92, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
063 01-02-1896 Schampersstraat sectie C3370 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Daane gemachtigde van heer B. van den Esch eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Schampersstraat sectie C3370, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van 2 dubbele en een enkele burger woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
064 01-02-1896 Schampersstraat sectie C3370 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende M. Daane gemachtigde van heer B. van den Esch eigenaar Schampersstraat sectie C3370, te bouwen 2 dubbele en 2 enkele burgerwoningen.
065 01-02-1896 Kromhout Sectie C1379 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan t Kromhout Sectie C1379, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
066 03-02-1896 Singel 77 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel verzoekt vergunning tot het afdammen van de sloot aan den Singel vroeger van Hoogstratensingel voor pand no. 77 en wel voor den tijd van een week ingaande den 7 febr ter oppervlakte van 8 M2.
067 03-02-1896 Vriesestraat 38 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van Mej. v.d. Hidde en Brugman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 38, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: om een gat in de straat te breken om de verstopping op te ruimen
068 04-02-1896 Groenedijk 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. van Hulst eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenedijk no. 3, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het herstellen van de schoeiing loopende lang(s) de sloot aan het achterhuis het zetten van een keukentje met privaat volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
069 06-02-1896 Vrieseplein C1377-C1378 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel en W.P. Tas eigenaars eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Vriezenplein, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een oud gebouwtje en het stichten van vier heerenhuizen op het plein kad. sectie C no. 1377-1378, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
070 06-02-1896 Vrieseplein AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel W.P. Tas eigenaars eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrieseplein no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het afbreken van een oude en bouwen van 4 heerenhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. Verzoek rooiing.
071 06-02-1896 Wijnstraat 112 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Schotel metselaar gemachtigde van Heer Directeur der Brandassurantie Maatschappij Holland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 112, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het amoveeren van genoemd pand.
072 06-02-1896 Wijnstraat 112 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Schotel metselaar, het plaatsen van en schutting voor het pand aan de Wijnstraat N. 112 ter oppervlakte van 9 M2 voor de tijd van drie maanden ingaande 10 Februari 1896.
073 06-02-1896 Hellingen 140 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van C. Nannings eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 140, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der straat voor verstopping van het riool.
074 06-02-1896 Voorstraat hoek Wijnbrug 203 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer A. Dashet veradneren der bestaande onderpui aan het onderpui van eenen middelstijl, het maken van een winkelraam aande zijde der Wijnbrug en het aldaar dichtmetselen van 2 lichtkozijnen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
075 06-02-1896 Lange Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van - eigenaar van het erf, gelegen aan het Lange Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het stichten van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
076 06-02-1896 verlengde der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel, het plaatsen van een losse verplaatsbare stelling zonder schutting in het verlengde der Schampersstraat de erste vier huizen van af het Kromhout voor voegwerk voor 14 dagen.
077 06-02-1896 St. Jorisweg hoek Kasperspad 35 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van den Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg hoek Kasperspad no. 35, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
078 06-02-1896 erf Hil 14-16 KENNISGEVING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. de Vries eigenaar van het erf gelegen aan den Hil no. 14 en 16, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het vernieuwen der bestaande schuttingen aan de Vestzijde.
079 07-02-1896 Vleeshouwersstraat 26 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen het plaatsen van een steiger voor het pand aan de Vleeschhouwersstraat N. 26 van af 12 Febr tot 19 Feb: 96 tot het vastleggen der dekstukken.
080 07-02-1896 Boogjes 350rood KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije gemachtigde van E.H. de Koning eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Boogjes no. 350rood, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van een Steenen kantoor en mdoelkamer benevens een houten werk- en wagenloods op stenen voet, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
081 07-02-1896 Boogjes 350rood AANVRAAG OM ROOIING. E.H. de Koning eigenaar Boogjes 350rood
082 07-02-1896 in het Stek AANVRAAG. De ondergeteekende Frans Schaap Jr, het innemen van 129 M2 grond in het Stek voor het houden van en publieke verkooping op den 7e Februari 1896. [vervallen]
083 07-02-1896 Wijnstraat 45 KENNISGEVING. De ondergeteekende D. Monte gemachtigde van Ed. Heer J.C. van Hasselt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Wijnstraat 45, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het repereeren van den gevellijst en de daarvoor uitsteek stelling uit voornoemde gebouwte mogen uitleggen.
084 07-02-1896 Glasblazersvest AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Veth, het plaatsen van een partijtje brandhout op de Glasblazersvest waarvoor in te nemen 2 M2 gond vanaf 7 Februari tot en met 21 Feb.
085 07-02-1896 Bleijenhoek 31 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het plaatsen van een stelling benoodigd voor het verplaatsen van een lichtkozijn en het plaatsen van een dubbel deurkozijn aan den voorgevel van het pand get: no. 31 aan den Bleijenhoek.
086 07-02-1896 Wilgenbos 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van Wel Ed. Heeren Albers (Albers Co-operative Creameries Limited, A.J.H. Simons) eigenaren van het gebouw of erf, gelegen aan het Willigenbosch no. 6, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het veranderen der kantoren en het gedeeltelijk veradneren van het ondergedeelte van den bestaanden voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
087 07-02-1896 Wijnstraat 6 AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A.H. Roest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 6, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: dat van gemeentewege voor vermeld pand een trottoir wordt gelegen (de pakettegels voor zijne rekeking nemende)
088 08-02-1896 Torenstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van de Heer L. Tarmond eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Torenstraat no. 3, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat voor bovengenoemd ten einde eene aansluiting aan het Gemeenteriool te maken
089 08-02-1896 Nieuwstraat 55 KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van de Heer R. van Eijnsbergen eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Nieuwstraat no. 55, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een nieuwe voorgevel met bekapping
090 08-02-1896 Nieuwstraat 55 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, plaatsen van een stelling Nieuwstraat No. 55 welke benede niet wordt afgeschut maar aan de verdieping geheel met planke dicht gelegd om de winkelnering van de benede bewoner niet te belemmeren en wel voor den tijd van drie weken van den 17 Febr. tot en met den 9 Maart 1896. Waarvoor in te nemen 5 m2 gemeentegrond.
091 06-02-1896 Stoofstraat 27 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. J.H. van Heck eigenares van het gebouw, gelegen aan Stoofstraat no. 27, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het openmaken der Lindestraat dat ter voormeld perseel wegens eene verstopping der put, tot affoer van hemelwater.
092 -
093 11-02-1896 erf Schampersstraat achter 39-40-41 KENNISGEVING. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel, eigenaar van het erf, gelegen aan Schampersstraat achter 39-40-41, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van drie woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
094 10-02-1896 Vriesestraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer J.M. Hendrikse, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezestraat no. 12, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uithangen van een reclamebord ter hoogte van +- 5.50 m uit de straat uitspringende 1.20 m uit den voorgevel, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning
095 11-02-1896 Nieuwstraat 53 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer H.J. Voskuil eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 53, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het ontgraven en herstellen van een rioolsprant gelegen op een gracht achter voormeld pand
096 12-02-1896 Voorstraat 64 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigden van mevr. P.H. Dooremans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 64, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het verbouwen van voornoemd pand tot woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
097 13-02-1896 Voorstraat 174 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders mr. Timmerman gemachtigden den heer H. Fortuin< eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 174, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitnemen der ouden spiegelvensters en het plaatsen eener nieuwe spiegelruit in de winkelpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
098 13-02-1896 Keizershofkade 8 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heer A. van Kamen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Keizershofkade no. 8, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het afbreken van een stal en keotshuis en daarvoor in plaats opbouwen van een Sigarenfabriek, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
099 13-02-1896 in het verlengde der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende J. Ek Az, het behouden van een schutting van een pand in het verlengde der Schampersstraat tot en emt 14 februari waarvoor is ingenomen een oppervlakte groot 40 M2 waarvan 20 M2 meer ingenomen op 20 December '95 en 20 M2 op 21 Januari 1896.
100 13-02-1896 Riedijk 41 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus, gemachtigde van Mejufvr. Wed. E. Groen eigenares van het gebouw gelegen aan de Riedijk no. 41, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat voor bovengenoemd pand ten einde een aansluiting aan het hoofdriool te maken.
101 13-02-1896 Keizershofkade 8 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den heer Aart van Kamen eigenaar Keizershofkade no. 8 een sigarenfabriek.
102 verkeerde online foto (bouwaanvraag 1869)
103 14-02-1896 Voorstraat 47 AANVRAAG. De ondergeteekende H. Speijer, het plaatsen van een afschutting op den trottoir van het pand N. 47 aan de Voorstraat vanaf maandag 17 februarij tot en met Zaterdag 22 februari 1896. Oppervlak 5 Meter.
104 14-02-1896 Spuiweg 68 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van C. de Ruiter eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Spuiweg no. 68, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: plaatsen van een deurkozijn en verplaatsen van een schuifkozijn, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
105 15-02-1896 Wijnstraat uitkomende a/d Mattensteiger 20 AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel gemachtigde van Mevr. de Wed. K. de Wijs eigenares van het gebouw of erf gelegen aan de Wijnstraat uitkomende a/d Mattensteiger 20, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken der straat tot onderzoek en schoonmaken eener rioleering uitloopende in de haven.
106 15-02-1896 Voorstraat 154 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van C.N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 154, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het herplaatsen van twee stoephekken
107 14-02-1896 Buiten Kalkhaven 29 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.P. Waals gemachtigde van de Wel Ed. Heer Court Onderwater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Buiten Kalkhaven no. 29, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het plaatsen van een gewoon lichtkozijn in de Kelderverdieping gevel Buiten Kalkhaven, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
108 17-02-1896 Vleeshouwersstraat 26 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van den Heer van Ek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vleeschhouwersstraat no. 26, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het vernieuwen der topgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
109 18-02-1896 Hellingen 45 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van Geb. Ek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hellingen no. 45, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van de straat voor het leggen van een riool.
110 18-02-1896 Voorstraat 235 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers gemachtigde van de Heer Heppenstrijdt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 235, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een Rolzijl aan boven genoemd pand.
111 18-02-1896 Sint Jorisweg 4 AANVRAAG. De ondergeteekende Barend Groeneveld, het plaatsen van een steiger voor het pand van den Heer K. Bouwhuis aan de Sint Jorisweg N. 4 p.m. 7 M2 en wel vanaf den 25 februari tot en met 29 februarij 1896.
112 19-02-1896 Singel 249 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde de wed. J.J. Kooijmans Singel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 249, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: om een verstopping in het riool van genoemd pant te herstellen en daar toe buizen er uit te nemen en een nie(u)we leiding op hoofdriool te brengen
113 19-02-1896 Cornelis de Wittstraat 13 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende L. van den Berg gemachtigde van J.G. Herbrechter eigenaar de Corn. de Wittstraat 13, woonhuizen.
114 19-02-1896 Geldelozepad KENNISGEVING. De ondergeteekende J. v.d. Schouw gemachtigde van H. Louman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Geldelosepad no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een enkele woonhuis volgens bijgaande teekeningen en het maken van een schoeiing van het pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
115 19-02-1896 Cornelis de Wittstraat 13 KENNISGEVING. De ondergeteekende A.A. Hooft (Kapelstraat 40 Utrecht) gemachtigde van den heer J.G. Herbrechter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 13, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van twee woonhuizen naar de aangevraagde rooilijn aangevraagd den 6den Januarij 1896, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
116 20-02-1896 verlengde gedeelte Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, het maken van een open stelling voor een Pand aan het Verlengde gedeelte Schampersstraat vanaf 20 februarij tot en met 10 maart
117 20-02-1896 Geldelozepad A29 (D3647 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. Louman, het Geldeloosepad A29 (D3647), volgens bijgaande teekening een enkele woonhuis.
118 20-02-1896 Vriesestraat 86 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van de Heer van der Sijde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriesestraat no. 86, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat te einde een rioolverstopping weg te nemen.
119 21-02-1896 Voorstraat 47 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes namens H. Speijer, verlenging den aanvraag No. 103 v. 14 Febr. voor het plaatsen van een schot aan het pand 47 Voorstraat groot 5 meter vanaf 22 tot 29 februari 1896.
120 21-02-1896 Toulonselaan 44-46 ANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Arie Brand, eigenaar de Toulonschelaan 44 en 46, op dat erf twee woningen.
121 21-02-1896 Pelserstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek, gemachtigde van Wed. J. van den Heuvel, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Pelserstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken en ontgraven van de straat wegens verstopping van riool.
122 21-02-1896 Steegoversloot 54 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders, verzoekt vergunning tot het uitleggen van een uitstekende stelling tot herstellen der gevellijst voor ’t pand aan het Steegoversloot 54 toebehorende aan mej. Wed. A. Kooijman, Revier.
123 21-02-1896 Toulonselaan 44-46 KENNISGEVING. De ondergeteekende Arie Brand eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 44-46, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het afbreken der bestaande woningen, het maken van twee nieuwe woningen en het herstellen der schuur, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
124 21-02-1896 Johan de Wittstraat 35 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Stok Jr gemachtigde van H. van Hattem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Johan de Wittstraat no. 35, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van de oude en het maken van eene nieuwe Kapverdieping op het pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
125 21-02-1896 Steegoversloot 56 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders, Mr. Timmerman, gemachtigde van Mej. Wed. A. Kooijman-Revier eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot 56, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: de gevellijst te doen herstellen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
126 22-02-1896 Groenmarkt 6 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, gemachtigde van den Wel Ed. Heer W.H. van Bilderbeek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Groenmarkt no. 6, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het afbreken der bestaande en het maken eener nieuwe kap op voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
127 22-02-1896 Groenmarkt 6 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het uitsteken eener stelling uit de bovenverdieping van het pand No. 6 aan de Groenmarkt tot het in orde maken van den kroonlijst.
128 20-02-1896 Spuiweg 68 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C. de Ruiter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 68, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: een pakhuis of werkplaats tot en woonhuis maken volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
129 21-02-1896 Ferdinand Bolsingel 96 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van den Heer A.M. Borren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Ferdinand Bolsingel no. 96, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een keuken met aanboven gelegen slaapkamer en aanhooren, benevens het verplaatsen van twee licht en opnieuw stellen van een +- hoofdingangskozijn -in den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
130 21-02-1896 Prinsenstraat 23 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de heer Aart van Kamen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Prinsenstraat no. 23, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uitbreiden van genoemd pand door het bouwen van een kantoor met gang en daarboven gelegen slaapkamers, benevens het moderniseren van den voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
131 22-02-1896 erf Korte Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van Augs: Bierens eigenaar van het erf, gelegen aan het Korte Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een Stoomwasscherij, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
132 18-02-1896 Spuiweg 68 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, gemachtigde van de Heer C. de Ruiter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 68, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het wegnemen van een spruitlijding wijd 10 cm te vervangen van buizen wijd 20 c meters tot afvoer van 5 Privaten. [afgewezen]
133 24-02-1896 - AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart, het zetten van een schutting van 23 M2 straat tot schoring van den voorgevel voor 3 weken.
134 19-02-1896 Voorstraat 174 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders mr. timmerman, tot het plaatsen eener afschutting voor t pand aan de Voorstraat N. 174 en wel vanaf 27 februari tot 4 Maart groot 6 M2.
135 19-02-1896 Vleeshouwersstraat 26 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Vleeschhouwersstraat N. 26 van af .. Februari tot 4 Maart 1896 tot een oppervlak van 5 M2.
136 25-02-1896 Voorstraat hoek Wijnbrug 203 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, verzoekt vergunning tot het plaatsen eener schutting groot 13 M2 voor het pand get: no. 203 aan de Voorstraat hoek Wijnbrug voor den tijd van 14 dagen ingaande 25 Februari tot en met 10 Maart
137 25-02-1896 Spuiweg 68 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C. de Ruiter eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Spuiweg no. 68, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een nieuwe spruileiding wijd 15 cmet. tot het hooftriool.
138 26-02-1896 brug der Spoorweghaven AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van de M.sp. van Staatsspoorwegen (W. Crelens) eigenaar van het erf, gelegen aan brug der Spoorweghaven, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: opbreken van eennig straat werk tot herstellen der landhoofden van genoemde brug.
139 ..-02-1896 erf Noordendijk KENNISGEVING. De ondergeteekende C. van der Andel eigenaar van het erf, gelegen aan de Noordendijk, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een woning met een houten loods, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
140 27-02-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein aannemer van het heiwerk van het gebouw of erf, gelegen aan Kromhout, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het slaan van een tuipaal in het Kromhout.
141 28-02-1896 Noordendijk AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. van Andel Cz wonende Toulonchelaan No. -, eigenaar van 't erf aan den Noordendijk, huis, met keuken en loods.
142 27-02-1896 Keizershof 8 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmermans, het zetten van een schutting voor het pand aan Keizershof N. 8 vanaf 2 Maart tot 2 Juni 1896 groot 21 M2.
143 28-02-1896 Gravenstraat 23 KENNISGEVING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde van de Heer P. van Waalwijk van Doorn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Gravenstraat no. 23, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken en weder opbouwen van den bestaanden gevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
144 28-02-1896 het verlengde Schampersstraat C3317 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Geb. N. en J. van Wel eigenaar het verlengde Schampersstraat C3317, op dat erf drie huizen
145 28-02-1896 Toulonselaan 76 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk gemachtigde van Heer J. Bouwman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. 76, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: de straat te mogen opbreken om het riool te mogen doorsteken van de vaklieze stoffen.
146 27-02-1896 Groenmarkt 42 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Zeegers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 42, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het doen bevestigen en bevestigd houden van een uithangbord aan bovengenoemd pand
147 28-02-1896 Boogjes 350r [D350] AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende E.H. de Koning, eigenaar de Boogjes 350r, op dat erf eene werkplaats voor steenhouwers etc.
148 29-02-1896 St Jorisweg 11 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van Mej. Schampers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de St Jorisweg no. 11, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een rioolverstopping ten beheove van bovengenoemd pand.
149 29-02-1896 Boogjes 350r [D360] AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel Het plaatsen van eene schutting voor het terrein aan de Boogjes N. 350r en wel vanaf den 5 Maart tot den 16 April 1896 (zes weken) beslaande eene oppervlakte van 13 m2.
150 02-03-1896 Blekersdijkje 26 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek metselaar gemachtigde van wed. Chastelet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bleekersdijkje no. 26, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken en Ontgraven van de straat wegens verstopping van riool.
151 02-03-1896 Steltenstraat 22 AANVRAAG. De ondergeteekende D. de Kok eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Steltenstraat no. 22, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken van de straat voor het wegnemen van een rioolverstopping.
152 02-03-1896 Nieuwstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde van A. Dekkers van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 49, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van en reclamebord aan een voorgevel van gemeld pand.
153 02-03-1896 Geldelozepad AANVRAAG. De ondergeteekende J. van der Schouw, het plaatsen van steen in het Geldeloospad voor een in aanbouw zijnd pand aldaar waarvoor in te nemen 10 M2 grond van af 2 Maart tot en met den 16 Maart '96.
154 02-03-1896 Torenstraat 54-56 AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Hulten en Co, het plaatsen van steen agter het Pand aan het Toornstraatje No. 54 en 56, ter oppervlakte van 10 vierkante M voor den tijd van 2 weken, vanaf den 7 Maart tot 21 Maart.
155 03-03-1896 Voorstraat 270 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, gemachtigde van heeren Kerkvoogden der Waalsche Gemeente van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 270, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een steiger tot het herstellen van eenig timmerwerk aan den toren voor den tijd van vier weken
156 03-03-1896 Marienbornstraat 60 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Heck eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat 60, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat op de gedempte gracht achter voornoemd pand ten einde een riool te kunnen schoonmaken.
157 03-03-1896 Prinsenstraat 31 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde den heer H.F. Onderwater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Prinsenstraat no. 310, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aansluiten van een rioolsprant als afvoer van menagewater waarvoor de bestrating optebreken.
158 05-03-1896 Dwarsgang 4 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachigde van de heer N. van der Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Dwarsgang no. 4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het in orde brengen van de afvoerbuis van het hemelwater.
159 verkeerde online foto
160 05-03-1896 Raamstraat 54 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis gemachtigde van Keldermans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Raamstraat no. 54, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het vernieuwen van een Pui voor de bestaande volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
161 06-03-1896 Grote Kalkstraat 3 AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van de Wed: Kriens eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Groote Kalkstraat no. 3, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating voor het aansluiten van een riool.
162 06-03-1896 Groenmarkt 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer J. Lips Bzn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 9, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het maken van Smederij lakkerij kantootr enz in den tuin van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
163 06-03-1896 Steegoversloot 23 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer H. de Koningh, eigenaar het Steegoversloot no. 23, op dat erf [-] wenschende te bouwen, verzoekt ...
164 06-03-1896 Groenmarkt 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde den Heer H. de Koning, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Groenmarkt no. 9, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het afbreken den bestaande en het maken eener nieuwe odnerpui a/d voorgevel van voormeld pand., geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
165 06-03-1896 Vest 104 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van de Wed. de Roo eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 104, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een burgerwoning., geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
166 06-03-1896 Vest 104 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van de Wed. de Roo eigenaar aan de Vest no. 104, op dat een burgerwoning wenschende te bouwen, verzoekt ...
167 07-03-1896 Nieuwstraat 55 AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot plaatsing van een stelling voor het pand aan de Nieuwstraat N. 55 en wel voor den tijd van twee weken van den 9 Maart tot den 23 Maart 1896.
168 09-03-1896 Korte Kalkstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den heer P. Poots eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Korte Kalkstraat no. 16, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het daarstellen van een stelling ten behoeven van de beplijstering van den Achtergevel en het inbreken van twee schuifkozijnen de stelling te mogen verbinden met touwwerk aan den drie daar aanwezige meerpalen.
169 09-03-1896 Grote Spuistraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende firma C. van Megchelen en Co huurder van het gebouw of erf, gelegen Grote Spuistraat no. 2 wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het hangen van 1 Naambord waarvan de geheele lengte met stang bedraagt 1 Meter, hoogte tot aan den onderhant van genoemd bord bedraagt 3.07 Meter.
170 09-03-1896 Korte Kalkhaven KENNISGEVING. De ondergeteekende A. v.d. Heuvel Pz gemachtigde van den heer P. Poots eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Korte Kalkhaven no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het beplijsteren van den Ahcter Gevel en het daartellen van twee schuifkozijnen in de plaats van twee kozijntje met draairaamdjes, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
171 09-03-1896 Lange Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas eigenaar van het erf, gelegen aan het Lange Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbouwen van een burger Woonhuis volgens bijgaande teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
172 09-03-1896 erf Lange Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van den Heer H.C. van Randwijk, eigenaar van het erf, gelegen aan het Lange Kromhout no. - wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbouwen van een burgerwoonhuis volgens bijgaand teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
173 10-03-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende M. van Hillo aannemer der beheide fundeering v/een in aanbouw zijnd pand gelegen aan Kromhout no. - wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het inslaan van een ijzer dienden voor de heistelling aan het Lange Kromhout alhier.
174 12-03-1896 zijstraat Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans, het ingebruik nemen van veertig vierkante meter grond voor het plaatsen van een schutting en steiger in de zijstraat van het Korte Kromhout langs het terrein van den Heer Aug. Bierens alhier voor en tijd van acht weken ingaande den 12e Maart 1896.
175 12-03-1896 Blekersdijk 14 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Dijl Huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijk no. 14, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uithangen van een ijzer reclamebord.
176 12-03-1896 erf Lange Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. schotel metselaar eigenaar van het erf, gelegen aan het Lange Kromhout, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van twee woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
177 13-03-1896 erf Lange Kromhout ongenummerd AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.C. schotel, metselaar, eigenaar van 't erf, gelegen aan het Lange Kromhout te Dordrecht, geteekend ongenummerd, kadastraal bekend onder -, op dat erf twee woonhuizen te stichten.
178 13-03-1896 Doelstraat 2 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vermeulen bewoner van het gebouw of erf, gelegen aan Doelstraat no. 2, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aanbrengen van een rolzeil aan de pui van genoemd pand.
179 13-03-1896 Singel 11 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Penners gemachtigde van den Heer H. Kater eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 112, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreeken vand e straat iom een rijoolverstopping weg te nemen.
180 13-03-1896 Hoogt 9 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedahrt gemachtigde van Den Heer C. v.d. Matten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogt no. 9, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat op de gedempte gracht Kogelperk tot herstel van eene verstoping in de spruileiding, vraag daar beleeft eene voorloopige vergunning voor.
181 14-03-1896 Voorstraat 64 AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Heer P.H. Dooremans eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 64, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat in de Wijngaardstraat voor bovengenoemd pand ten einde een riool aan te sluiten.
182 14-03-1896 Augustijneekamp 18 AANVRAAG. De ondergeteekende F.J.A. van de Ven eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Augustijnenkamp no. 18, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: straat opbreken voor reparatie aan het riool.
183 14-03-1896 Voorstraat hoek Wijnbrug 203 AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van de Heeren Gebrs. Sierp huurders van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat hoek Wijnbrug no. 203, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het plaatsen van een reclamebord aan den voorgevel ter hoogte der zolderverdieping voorsprong 1.05 m.
184 15-03-1896 erf Toulonselaan (Oranjepark) KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus eigenaar van het erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van vier heerenhuizen op Blok D aan het Oranje Park en Toulonschelaan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
185 20-03-1896 Cornelis de Wittstraat 14 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Den Heer W.J.H. van Santen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 14, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spuileiding vraagd daar voor beleeft eene voorloopige vergunning.
186 20-03-1896 Dubbeldamseweg (K16791) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G. Bozua, timmerman, eigenaar van 't erf gelegen aan Den Dubbeldamseweg K16791.
187 14-03-1896 Blekersdijk 2B AANVRAAG. De ondergeteekende H.P. Waltman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Bleekersdijkje no. 2B, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitsteken van een rolzeil.
188 14-03-1896 Steegoversloot 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Ales en A. Barto, vergunning tot het wegbreken van de oude pui en het weder plaatsen van een nieuwe pui in het Steegoversloot No. 23 en het plaatsen van eens chutting daarvoor van 23 maart tot 4 april ter oppervlakte van 6 M2
189 14-03-1896 Bagijnhof 5a (Dordrechtsch Nieuwsblad) AANVRAAG. De ondergeteekende Th.F.W. Burger huurder van het gebouw gelegen aan het Bagijnhof no. 5a, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: tegen dit pand hagen van 4 kastjes ter breedte van 40 cm (hel halve Dordt. Nieuwsbl.) of 2 ter breedte van 80 c/m ieder (het geheele Dordr. Nieuwsbl.) de afstand uit den grond tot de kastjes door U te bepalenvraagt daartoe, onder overlegging van een Ex. Dordt. Nieuwsbl. de vereischte vergunning.
190 16-03-1896 Steegoversloot 50 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel Metselaar gemachtigde van den heer C. Schijff eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Steegoversloot no. 50, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het van gemeentewege doen maken van een geportland cement trottoir langs den voorgevel.
191 16-03-1896 Voorstraat 356 AANVRAAG. De ondergeteekende A.G. Zwanikken huurder van het gebouw gelegen aan Voorstraat 356, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aanbrengen van een uitsteekreclamebordje groot 50 cm hoog 75 cm breed aan de winkelpuilijst afstand van den gevel tot einde bordje hoogstens 1.20 meter.
192 16-03-1896 verlengde gedeelte der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een opstelling aan het verlengde gedeelte der Schampersstraat vanaf 16 Maart tot en met 1 Junie.
193 16-03-1896 Bagijnhof 20 (Sarisgang) AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van P. van Staveren eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Bagijnhof no. 20, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken voor een klein gedeelte van het trottoitje aan de zijde van de Sara'sgang voor het wegenemen der rioolverstopping.
194 17-03-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting in het Lange Kromhout waarvoor in te nemen 15 M2 gemeentegrond voor den tijd van 9 weken en wel vanaf den 14 Maart tot en met den 16 Mei 1896.
195 18-03-1896 Singel 15 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van de Wed. G. v.d. Nieuwenhuizen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Godfried Schalken Singel no. 15, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreke der ebstrating en het herstelle van een Prievaat Rieool
196 18-03-1896 Nieuwstraat 55 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Louwman gemachtigde van R. van Eijnsbergen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 55, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: om de straat op te breken ten einde de verstopping in het riool weg te nemen
197 19-03-1896 Wolwevershaven 57-59-61 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den heer A.C. Volker eigenaar van de gebouwen gelegen aan de Wolwevershaven nos. 57-59-61, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken dier panden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
198 19-03-1896 achter de Nieuwkerk 37 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Heer H. Spits eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan achter de Nieuwkerk no. 37, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
199 20-03-1896 erf Dubbeldamseweg KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Bozuwa, eigenaar van het erf gelegen aan den Dubbeldamschenweg, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van acht dubbele woonhuizen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
200 20-03-1896 Wilgenbos 6 (boterfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti verzoekt het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen eender schutting voor het pand get. No. 6 aan het Willigenbosch (Boterfabriek) ter grootte van 21 m2 voor den tijd van 4 weken.
201 21-03-1896 Toulonselaan 46 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Mookhoek verzoekt het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het platsen van eens telling of stijger bij het gebouw aan de Toulonschelaan No. 46 voor den tijd van acht weken de intenemen grond is in Oppervlakte groot 13 M2 aan vangende den 25 Maart 1896.
202 23-03-1896 Glasblazersvest AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Veth (P.O.C. de Veth, F. Leenman) verzoekt het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot berging van eenig brandhout in omvang 2 Meter aan de glasblazersvest vanaf 23 Maart tot en met 6 April 1896.
203 23-03-1896 Bagijnhof, Bagijnestraat, Elfhuizen en Spuiweg (Rijkstelegraafkabel) AANVRAAG. De ondergeteekende R. Plasschaert (opzichter der Telegrafie) gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating op Bagijnhof, Bagijnestraat, Elfhuizen en Spuiweg, ten behoeve van het leggen van een Rijkstelegraafkabel, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
204 24-03-1896 Vrieseweg 25rd AANVRAAG. De ondergeteekende A.F. Monte timmerman gemachtigde van Mej. M.J.H. Teesing (Theesing) huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezeweg no. 25rood, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een uitstekend Reclamebord.
205 24-03-1896 Noordendijk 53rd AANVRAAG. De ondergeteekende H. Verhoeven huurder van het gebouw, gelegen aan de Noordendijk no. 53rood, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitsteken van een reclamebordje.
206 24-03-1896 Bagijnestraat en Elfhuizen (Rijkstelegraafkabel) AANVRAAG. De ondergeteekende H. Romein (aannemer) verzoekt vergunning tot het afzetten van den openbare weg Bagijnestraat en Elfhuizen (leggen van een Rijks Telegraafkabel)
207 24-03-1896 Wijngaardstraat 70 AANVRAAG. De ondergeteekende J.H. Ploegers eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Wijngaardstraat no. 70, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
208 24-03-1896 St. Jorisweg 5 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije & Zoon gemachtigde van mevrouw de Wed. G. Heelij eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan St. Jorisweg no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating voor het herstellen van een riool
209 25-03-1896 Blindeliedengasthuisteeg 2 AANVRAAG. De ondergeteekende H.J. Vaarties eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Blindeliedengasthuisteeg no. 2, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat om de verstopping in het riool op te ruimen welke naar het hoofdriool voert.
210 25-03-1896 Varkenmarkt 3 AANVRAAG. De ondergeteekende T. van Valen gemachtigde van van Dubois eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Varkenmarkt no. 3, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitsteken van een zonnescherm voor bovengenoemd pand.
211 26-03-1896 Gravenstraat 23 AANVRAAG Om ROOIING. De ondergeteekende Jan Degens en Zn gemachtigde v/d Heer C. van Waalwijk van Doorn, eigenaar erf gelgen aan 's Gravenstraat no. 23.
212 26-03-1896 Voorstraat 211 AANVRAAG. De ondergeteekende E. Koch gemachtigde van Cammeling/Camerling eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 211, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: een bord op te hangen ogneveer 1 1/2 voet lengte en 3/4 voet bree(d)te.
213 26-03-1896 Voorstraat 16 en Torenstraat 1rd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer Jan Gaasta Bz eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Voorstraat 16 en Torenstraat 16Rood no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der ebstrating op de gedempte gracht achter de Torenstraat tot het opnieuw aansluiten van een rioolsprant.
214 26-03-1896 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Pelt Hz verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het in aanbouw zijnde pand van den Heer C. van Andel aan den Noordendijk en wel op een breete van 1.50 M en een lengte van 6 Meter vanaf 1 April tot den 15de Mei 1896.
215 26-03-1896 Spuihaven bij de brug over den Spuiweg AANVRAAG. De ondergeteekende R. Plasschaert Opz. der Telegraphie, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: als het baggeren van een geul in de Spuihaven bij de brug over den Spuiweg en het tijdelijk bergen van den grond op den Hil, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
216 26-03-1896 Vest 109 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijman verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van eene schutting groot vijf M2 voor perceel No. 109 aan de Vest alhier en wel vanaf heden tot 26 April 1896.
217 26-03-1896 Hellingen 49 AANVRAAG. De ondergeteekende A.W. van Aardenne gemagtigde van den Diaconiehof eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Hellingen no. 49, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een stelling voor herstelling van den lijst.
218 27-03-1896 Pelserstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Vrijenhoek metselaar gemachtigde van de Wed. J. v.d. Heuvel eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Pelserstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreke en ontgraven van de straat wegens verstopping van een riool.
219 27-03-1896 Lindestraat 81 AANVRAAG. De ondergeteekende W. Bosua eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Lindestraat no. 81, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreeken van de straat op de gracht tussen de Kolfstraat en de Kromelboog tot het doen on(t)stoppen van een riool.
220 27-03-1896 Vrieseweg 14a AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Hechten gemachtigde van - huurder van het gebouw of erf gelegen aan de Vriesenweg no. 14a, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een rek tot het aanhangen van vleesch en het uitsteken van een zeil voor de zon.
221 27-03-1896 Vrieseplein en gedeelte Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas verzoekt, tot het plaatsen van een schutting aan het Vriezeplein en gedeelte lange Kromhout waar voor in te nemen 50 M2 gemeentegrond voor den tijd van 13 qweken en wel vanaf den 27 Maart tot en met den 26 Juni 1896.
222 28-03-1896 Buiten Kalkhaven 24rood, 2 en 4zw en 31rood AANVRAAG. De ondergeteekende Joh.P. Waals gemachtigde van De Heer de Court Onderwater eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan De Buiten Kalkhaven no. 24rood, 2 en 4zw en 31rood, wenscht te verkrijgen voor bovengenoemde panden een trottooir van Waalklinker en voorzien van trottoirband, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
223 27-03-1896 Buiten Walevest (telefoonpalen) AANVRAAG. De ondergeteekende P.J. Berthel gemachtigde van de Ned. Bell Telephoon Mij eigenares van palen gelegen aan de Buiten Walevest, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het openbreken der bestrating tot onderzoeken der waterkabel Dordrecht-Zwijndrecht.
224 28-03-1896 Boogjes (Belgracht) AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Wel Ed. Heer E.H. de Koning eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Boogjes no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat op de Belgracht ten einde eene riool aansluiting te maken.
225 28-03-1896 Vriesestraat hoek Sarisgang 45 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van de heer W. Allemans eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vriezenstraat hoek Sarisgang no. 45, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: een gedeelte straat voor genoemd pand op te breken ten einde een verstopt riool te herstellen
226 30-03-1896 Steegoversloot 42 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van Heer Mr. A.C. Crena de Jong eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Steegoversloot no. 42, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: den heining der tuin uitkomende aan het Stek te mogen herstellen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
227 01-04-1896 Tolbrug 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende Hurkmans en v.d. Berg gemachtigde van het Rooms Kath. Armbestuur eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Tolbrug no. 9, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het wegbreken van een oude kap en het maken van een nie(u)we kap, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
228 01-04-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein gemachtigde van Z. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan het Kromhout, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: zoonodig een tuipaal te mogen slaan aan te publieke weg
229 01-04-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt verzoekt vergunning tot het plaatsen eener schutting aan t Kromhout groot 1 M2 voor denn tijd van 6 weken.
230 03-04-1896 Matthijs Balenstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van C. Borren eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een steiger voor het vernieuwen van het balcon.
231 02-04-1896 Matthijs Balenstraat 5 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van C. Borren eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Matthijs Balenstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het vernieuwen van een balcon van vorenbedoeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
232 02-04-1896 Noordendijk benedendijks 74 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van den Heer A. Hulstman eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Noordendijk benedendijks no. 74, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating tot het ontstoppen van de riolering.
233 03-04-1896 Geldelozepad AANVRAAG. De ondergeteekende J. v.d. Schouw verzoekt vergunning tot het plaatsen van steen in het Geldeloozepad voor een pand aldaar war van in te neemen een ruimte van 2 M2 vanaf 3 April tot en met 10 April 1896.
234 02-04-1896 Voorstraat 229 KENNISGEVING. De ondergeteekende W. Stok Jr gemachtigde van de Heer Pitz eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Voorstraat no. 229, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van het pand en op het daardoor vrijgekregen terrein het bouwen van een winkel- & woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
235 03-04-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Bekkers gemachtigde van A. van Leest eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Wijnstraat no. 88, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een steiger tot het amoveeren en weder opbouwen van(d) eenen nieuwen bovenvoorgevel 7 April tot 12 Mei, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning. [afgewezen]
235a 04-04-1896 Kromhout KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van C. van Andel eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Kromhout kad. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een woonhuis met wachlocaal daar achter, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
236 03-04-1896 Wijnstraat 99 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. van Leest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 88, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het vernieuwen van een bovenvoorgevel en het veranderen van de pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis. [(afgewezen of) vervallen]
- 07-04-1896 Singel 104 KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Singel no. 104, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opmetselen van een uitbouw aan den achtergevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
237 06-04-1896 Glasblazersvest AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Veth verzoekt tot het opslaan van een partijtje hout waarvoor in te nemen 2 M grond vanaf 6-20 April a/de Glasblazersvest.
238 08-04-1896 Vest 36 AANVRAAG. De ondergeteekende A.P. Schotel gemachtigde van Mevr: Douw v.d. Krap eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 36, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het leggen van de trede voor den Hoofdingang.
239 08-04-1896 Voorstraat 243 AANVRAAG. De ondergeteekende Marie Blom gemachtigde van van Rije Meijrink eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 243, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitsteken van een zonnescherm voor bovengenoemd pand.
240 08-04-1896 Glasblazersvest achter 11 AANVRAAG. De ondergeteekende F.J. Verheul verzoekt vergunning tot het opslaan van bouwmaterialen op de Glasblazersvest achter het pand No. 11 ter lengte van 16 M2 en breed 1 Meter voor den tijd van 3 weken.
241 08-04-1896 Geldelozepad 29 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.J. Louwman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan 't Geldeloozepad no. 29, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: 't plaatsen van een landhoofd en 't leggen van een brug vanaf zijn huis in 't pad over de sloot, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
242 09-04-1896 Voorstraat 49 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Gebr. Kes, eigenaar pand gelegen aan de Voorstraat 49, het afbreken van den ouden gevel en daarvoor een nieuwe
243 09-04-1896 Voorstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. Kes verzoekt vergunning tot het plaatsen van een steiger voor het pand no. 49 a/de Voorstraat voor den tijd van vijf weken van af 15 April e.k. waarvoor in te nemen 8 1/2 M.2 grond.
244 09-04-1896 Voorstraat 49 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebrs. Kes gemachtigde van den heer A. Mom, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 49, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het wegbreken van den oude gevel en het daarvoor plaatsen van een nieuwe, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
245 09-04-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een stelling voor het pand Wijnstraat 88 alhier. [afgewezen]
246 09-04-1896 Steegoversloot 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Aljes en A. Barto verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het verlengen van 14 dagen van 4 tot en met 18 april van de bestaande schutting in het Steegoversloot voor het pand no. 23
247 09-04-1896 Gravenstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Dengens en Zn het plaatsen van een stelling voor het pand aan de Gravenstraat N. 23 ten einde de voorgevel aftebreken en weder op te bouwen en zulks vanaf 15 April tot 30 April 96 voor 6 M2.
248 09-04-1896 Suikerstraat 25 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H. den Hartog timmerman gemachtigde van den heer R. van Andel eigenaar van het gebouw aan de Suikerstraat no. 25, het bouwen van een nieuwe voorgevel
249 09-04-1896 Suikerstraat 25 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. den Hartog timmerman gemachtigde van den heer R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Suikerstraat no. 25, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een nieuwe voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
250 09-04-1896 Voorstraat 185 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van N. v.d. Giessen eigenaar van 't pand aan de Voorstraat 185, van dit pand te maken een winkelpui
251 09-04-1896 Kromme Elleboog 4-6 (H1791-H1792) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van den Heer B.B.F. de Hosson eigenaar van 't erf gelegen aan den Krommen Elleboog C nos. 4 en 6 (kadatraal H1791-H1792) erf langs de Lampetsteeg en de gedempte gracht een pakhuis wenschende te bouwen
252 09-04-1896 Kromme Elleboog 4-6 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van Heer B.B.F. de Hosson eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Krommen Elleboog no. 4 en 6, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een pakhuis op het open erf achter genoemde percelen en het plaatsen van de noodige stelling, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
253 09-04-1896 Voorstraat 185 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 185, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een winkelpui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
254 10-04-1896 Lange Kromhout 27 AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis verzoekt het plaatsen van een schutting aan het pand in het Lange Kromhout N. 27 voor de tijd van 8 weken te beginnen met 13 April groot 15 Mw.
255 10-04-1896 Gravenstraat 25 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans het plaatsen van een steiger voor perceel No. 25 aan de Gravenstraat ter breedte van 1.50 ter lengte van 4 m2 en wel vanaf heden 13 April 1896 tot 8 Mei 1896.
256 10-04-1896 Hellingen 66 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van de Heer G. Sluis eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hellingen no. 66, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het vernieuwen van een achtermuur grenzende aan t terrein van den Heer Roobol, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
257 10-04-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen van een schutting voor het bouwen van twee panden aan het Lange Kromhout benoodigde oppervlakte 13 M2 voor den tijd van drie maanden.
258 10-04-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt het laaten staan van de schutting voor de drie eerste panden in het Kromhout gerekend vanaf het Vrieseplein tot en met 18 April s.s. waarvoor is ingenomen 27 M2 grond.
259 10-04-1896 Lindegracht 15 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Knikman gemachtigde van den Heer P. Sillevis Gz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindegracht no. 15, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het maken van een winkel met bovenwoning op bovengenoemd erf, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
260 10-04-1896 Lindegracht 15 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende A. Knikman gemachtigde van den Heer P. Sillevis Gz eigenaar de Lindegracht no. 15, een winkel met bovenwoning
261 09-04-1896 's-Gravendeelsedijk 7 KENNISGEVING. De ondergeteekende Louis Meus gemachtigde van Dordrechtsche Suikerfabriek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de s'Deelschen dijk no. 7, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het amoveeren van een steenen en een ijzeren schoorsteen en het weder opbouwen van een nieuwe steenen schoorsteen en het bijpalatsen van een nieuwen stoomketel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
262 10-04-1896 Gravenstraat 25 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.J. Kooijman gemachtigde van A. Ponsenk eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Gravenstraat no. 25, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van den voorgevel van genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
263 11-04-1896 Wolwevershaven 57-59-61 KENNISGEVING. De ondergeteekende A.C. Volker eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wolwevershaven 57-59-61, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een Woonhuis aan de Wolwevershaven te Dordrecht, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
264 15-04-1896 Singel 211 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van J. van der Rest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 211, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van de straat voor het herstellen van een riool
265 15-04-1896 Bleekersdijkje 2f AANVRAAG. De ondergeteekende J. Boogert huurder van het gebouw, gelegen aan Bleekersdijkje no. 2f, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uithangen van twee stuks zonnenzeiltjes voor de ramen der bovenwoning.
266 16-04-1896 Nicolaasstraat 26c AANVRAAG. De ondergeteekende D.J. Kwak eigenaar van het gebouw, gelegen aan de Nicolaasstraat no. 26c, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat tot ontstopping van het riool
267 16-04-1896 Singel 215 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van Den Heer D. Morks eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Singel no. 215, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
268 16-04-1896 Raamstraat 41 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende B.J. van Pelt Timmerman gemachtigde van N. v.d. Giessen eigenaar van 't erf, gelegen aan de Raamstraat no. 41, erf eene heining, achter genoemd pand.
269 16-04-1896 Raamstraat 41 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. van Pelt gemachtigde van dhr. N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Raamstraat no. 41, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van een oude en het maken van een nieuwe heining.
270 16-04-1896 Kromhout 27-29 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C.v.d. Hoogenband gemachtigde van A.S. Kes Jr eigenaar erf aan het Kromhout no. 27-29 (C1047-C1048), op dat erf een woonhuis wenschende te bouwen.
271 16-04-1896 Kromhout 29 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A.S. Kes Jr eigenaar van het erf, gelegen aan het Kromhout no. 29, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
272 17-04-1896 Buiten Walevest 8 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth architect als gemachtigde van de Wel Ed. Heer J.P.A. Wijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Buiten Walevest No. 8 naast aan het Badhuis, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het verbouwen en tot een dubbel Herenhuis inrichten van het door Z. Ed. bewoond Pand, met de tijdelijke plaatsing van een schutting aan den openbaren weg, en het afbreken van den stalbouw aan de Binnen Walevest, achter voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
273 17-04-1896 Hellingen 66 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooi gemachtigde van G. Luis, verzoekt t afsluiten van t water op de Hellingen grenzende aan t terrein van den heer Roobol achter pand No. 66 voor denn tijd van veertien daag.
274 18-04-1896 Merwekade (kolenloods gasfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lzn verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een tidjelijke schutting op de Merwekade ten dienste opbouw Kolenloods der Gasfabriek alhier voor den tijd van 10 weken te beginnen 23 April tot 2 Juli tot een oppervlak van 60 vierkante Meter.
275 18-04-1896 Wilgenbos 6 (boterfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot Het plaatsen van een stelling en schutting voor het pand get. no. 6 aan het Willigenbosch (Boterfabriek) ter grootte van 35 M2 voor den tijd van 4 weken ingaande den 20 april 1896.
276 18-04-1896 Steegoversloot 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Aljes en A. Barto verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het verlengen van 14 dagen van 18 april tot 2 mei van de bestaande schutting in het Steegoversloot voor het pand No. 23
277 18-04-1896 Heerheijmanssuisstraat 70 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Recourt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Heerheijmanssuisstraat no. 70, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een trottoir voor rekening der Gemeente
278 18-04-1896 Wijnstraat 122 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.N. Reus en Zoon gemachtigden van de Mij (Brandverzekeringsmaatschappij) Holland eigenares van het erf, gelegen aan de Wijnstraat 122, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het maken van een Kantoorgebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
279 verkeerde foto online
280 18-04-1896 Wijnstraat 88 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A. van Leest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 88, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een bovenvoorgevel en het veranderen der pui n.l. het verplaatsen der middenstijlen, daar de buitenstijlen dezelfde richting blijven behouden verzoekt ondergeteekende te bouwen, zonder hetgeen in rooijing te moeten afwachten, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
281 18-04-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A. van Leest eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 88, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een stelling, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
282 17-04-1896 terein Boogjes 350r (D350) AANVRAAG. De ondergeteekende P. van Driel verzoekt Tot verlenging der vergunning voor het plaatsen van eene schutting voor het terrein a/d Boogjes N. 350r vanaf 17 April tot 1 Mei 1896 twee weken
283 20-04-1896 Noordendijk (C3342) KENNISGEVING. De ondergeteekende S. de Roo Mr. Timmerman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk Sectie C3342, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
284 20-04-1896 Noordendijk (C3342) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende S. de Roo Mr. Timmerman, eigenaar van 't erf, aan den Noordendijk C3342, op dat erf een woonhuis wenschende te bouwen
285 21-04-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van A. van Leest eigenaar van 't pand gelegen aan de Wijnstraat 88, de bovengevel en verandering pui
286 21-04-1896 Vrieseweg 12 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van L. van der Garde eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vriezeweg no. 12, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opgrave van het riool
287 21-04-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Klaus verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting a/h pand Wijnstraat 88 en wenscht daarvoor 8.5 M2 in gebruik te nemen gedurende 4 weken
288 22-04-1896 Voorstraat 230 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Meeles gemachtigde van E.E. Haagens eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Voorstraat no. 230, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uitsteken van een zonnescherm.
289 22-04-1896 Lindegracht 13 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Knikman verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor perceel 13 aan de Lindengracht groot 10 Meter gedureden acht weken vanaf heden.
290 22-04-1896 Gravenstraat 8 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Beekman eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Gravestraat no. 8, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van de straat door het opnemen van de rioolverstopping.
291 23-04-1896 Stoofstraat 29 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer H. van Asperen eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Stoofstraat no. 29, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
292 23-04-1896 Suikerstraat 25 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen gemachtigde van R. van Andel, het plaatsen van een schutting voor het pand No. 25 a/de Suikerstraat waarvoor in te nemen 6 M2 grond vanaf 28 April voor den tijd van drie weken.
293 24-04-1896 Gravenstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn verzoekt het plaatsen van een stelling voor het voegen van een voorgevel van het pand aan de Gravenstraat No. 23 en wel van 1 tot 16 Mei 1896.
294 24-04-1896 Vrieseweg 14 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers gemachtigde van Heer Zwaan eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vriezeweg no. 14, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het zetten van een loods op bovengenoemd erf, met houten wanden, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
295 24-04-1896 Wijnstraat 88 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van den Heer A. van Leest eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Wijnstraat no. 88, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bovengedeelte van het pand interichten tot een vrije bovenwoning volgens bijzijnde teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
296 24-04-1896 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein verzoekt vergunning tot het opslaan van een partij heipalen a/het Oranjepark waarvoor in te nemen 66 M2 grond van af 24 April tot en met den 8 Mei.
297 verkeerde online foto
298 24-04-1896 Kromhout kadastraal nos. C3379-C3380 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Kromhout Kad. C3379-C3380, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van twee woonhuizen met daarachter een Timmerloods v/hout, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
299 25-04-1896 Wijnstraat 126 [0302.jpg] KENNISGEVING. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtigde van B.B.F. de Hosson eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Wijnstraat no. 126, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afwaterend leggen van de hardsteenen stoep voor de winkelpui van genoemd pand, geeft daarvan kennis.
300 18-04-1896 Vest 104 [0303.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van Mej. de Wed. P. de Roo eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vest no. 104, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het leggen van een riool vanuit bovengenoemd pand op het van de Gemeente aanwezige hooftriool en zulks tot afvoer van facalien, hemelwater en regenwater/
301 25-04-1896 Prinsestraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman verzoekt het zetten van een stijger en schutting voor het pand aan de Prinsestraad No. 23 vanaf 1 mei tot en met 5 Juni 1896 groot 12 M2.
302 25-04-1896 Wolwevershaven 57-59-61 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar verzoekt het plaatsen van een stelling voor de afgebroken panden aan de Wolwevershaven Nos. 57-59-61 voor een oppervlakte van 17 M2 en voor een tijd van één maand.
303 27-04-1896 den Hil 12-14-16 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer C. de Vries, eigenaar van erf aan den Hil No. 12-14-16, de westzijde een nieuwe schutting (volgens oude rooiing)
304 27-04-1896 Cornelis de Wittstraat 36 (schouwburg) AANVRAAG. De ondergeteekende J.P.F. Kraus gemachtigde van de Schouwburg Vereeniging eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Cornelis de Wittstraat no. 36, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van de straat voor het platsenv an een ijzer hek
305 27-04-1896 Cornelis de Wittstraat 36 (schouwburg) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J.P.F. Kraus gemachtigde van de Schouwburg Vereeniging eigenaar van 't erf gelegen aan de Cornelis de Wittstraat no. 36, op dat erf een ijzer hek wenschende te bouwen.
306 27-04-1896 Weeskinderendijk 13C KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Penners gemachtigde van den Heer L.J. v.d. Steenhoven eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan Weeskinderendijk no. 13C, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreeken van een zijgevel en weder opbouwen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
307 28-04-1896 Voorstraat 64 AANVRAAG. De ondergeteekende Joh. Ek Az verzoekt vergunning tot het plaatsen van een schutting voor het pand no. 64 a/de Voorstraat waarvoor in te nemen 7 M2 grond vanaf 29 April tot en met 6 Mei.
308 28-04-1896 Riedijkstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende Bastiaan van der Rest huurder van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijkstraat no. 16, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uithangen van een Zonnescherm.
309 29-04-1896 Stoofstraat 21 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende J. Bosman verzoekt beleefd voor den Heer P. Piera eigenaar van 't erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 21, het wegbreken eenner heining en het plaatsen eenner muur
310 29-04-1896 Wolwevershaven 3 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heeren M.L. en F. Volgraaf eigenaars van het erf, gelegen aan de Wolwevershaven no. 3, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van een woonhuis aldaar, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
311 29-04-1896 Wolwevershaven 3 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heeren M.L. en F. Volgraaf eigenaars van 't erf aan de< Wolwevershaven No. 3, een woonhuis wenschende te bouwen
312 29-04-1896 Wolwevershaven 1 AANVRAAG. De ondergeteekende H.E. van der Kaa gemachtigde van de Heeren M.L. en F. Volgraaf eigenaars van het erf, gelegen aan de Wolwevershaven no. 1, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het terugzetten op een terrein van de bestaande veotmuur met houten schutting als afscheiding van het verkochte gedeelte grond aan de Gemeente grenzende aan het Bolwerk, vraagt daartoe, onder overlegging van gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
313 29-04-1896 Voorstraat 185 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn verzoekt het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Voorstraat No. 185 van af 4 Mei 1896 tot 25 Mei 1896 6 M2.
314 29-04-1896 Torenstraat 18 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van A. van Buul eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Torenstraat no. 18, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating voor het wegruimen van een rioolverstopping ten behoeve van vorengenoemd pand.
315 29-04-1896 Stoofstraat 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer P. Piera eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Stoofstraat no. 21, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het wegbreken eenner heining en het daarvoor plaatsen eenner muur aan de Lindestraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
316 30-04-1896 Merwekade hoek 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende Joh. Petrus Waals gemachtigde van de Heer Fransen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Merwekade hoek no. 4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het plaatsen van een licht en lucht kozijntje in een muur langs het Vestenstraatje van bovengenoemd pand de maat van het raampje 0.70 x 1.20 m en komt boven de begane grond +-2.50 M. [vervallen zie resolutie]
317 30-04-1896 Toulonselaan AANVRAAG. De ondergeteekende C. Kastelein gemachtigde van A. Schouten eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: tuipalen te mogen slaan in het Oranjepark, vraagt daartoe, de vereischte vergunning
318 30-04-1896 Varkenmarkt (school terrein Synagoge) KENNISGEVING. De ondergeteekende G. van Aardenne gemachtigde van het Israelitisch Kerkbestuur eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een schoolgebouw met vergaderkamer, het maken van urinoir en privaten op het terrein der Synagoge, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
319 30-04-1896 Suikerstraat 25 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. den Hartog gemachtigde van R. van Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Suikerstraat no. 25, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van een bove(n)woning, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
320 01-05-1896 Dubbeldamseweg 30 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer J. van Es eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Dubbeldamseweg no. 30, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat ten einde en rioolverstopping weg te nemen
321 01-05-1896 Voorstraat 313 KENNISGEVING. De ondergeteekende B.J. van Pelt gemachtigde van dhr. N. Spiering eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 313, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het veranderen van de pui, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
322 01-05-1896 Voorstraat 313 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende B.J. van Pelt Mr. Timmerman, gemachtigd van dhr. N. Spiering eigenaar van 't erf, gelegen aan de Voorstraat No. 313, puiverandering
323 02-05-1896 Grotekerksplein 2 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Mev. de Wd. Mr. A. Blussé eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan het Grootkerksplein no. 2, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat tot het schoonmaken van een regenput.
324 04-05-1896 Bleijenhoek 14 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van de Heer D. van Loon eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Bleijenhoek no. 14, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken der straat ten dienste voor het verhelpen eene verstopping aan het riool voor bovengenoemd pand.
325 03-05-1896 Wijnstraat 112 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Mij (Brandverzekeringsmaatschappij) Holland eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Wijnstraat no. 112, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een steiger op het plankier achtergenoemd pand tot het optrekken van de gevel voor den tijd van 6 weken.
326 04-05-1896 Groothoofd 14 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtigde van Wed. A. Roza eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Groothoofd no. 14, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating voor bovengenoemd pand voor het vernieuwen van een bestaande afvoerpijp.
327 04-05-1896 Voorstraat 225 AANVRAAG. De ondergeteekende Adr. Govers gemachtigde van den heer W. Groenenberg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 225, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen een rolzijltje.
328 06-05-1896 Hellingen 47 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van de Wel Ed. Heer van Aardenne ... van den Dieaconiehof eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hellingen N. 47, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat ten einde een rioolverstopping weg te nemen.
329 06-05-1896 Dubbeldamseweg KENNISGEVING. De ondergeteekende T. van Camp gemachtigde van de Mejvr. van Heelsbergen eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Dubbeldamseweg no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een waranda aan den achtergevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
330 06-05-1896 Riedijk 61 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kromeich gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 61, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Drie parapluitje aan elkander vastgemaakt boven de deur te hangen van 's morgens tot 's avonds
331 06-05-1896 Vriesestraat 78 AANVRAAG. De ondergeteekende C.H. Tollens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezenstraat no. 78, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het aanbrengen van een reclamebord aan den voorgevel van genoemd pand.
332 06-05-1896 Vrieseweg 20 AANVRAAG. De ondergeteekende T. van Camp gemachtigde van de Kerken der Vrije Evang. Gemeente eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vriesenweg no. 20, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het gedeeltelijk opbreken van de straat voor genoemd pand om riool voor hemelwater in orde te brengen.
333 07-05-1896 Kromhout C3384 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van Gez. van Schelt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan t Kromhout Sectie C N. 3384, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen eener kamer achter bestaand Pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
334 08-05-1896 Lindenstraat 80 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van Mev. de Wed. P. Brand eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindenstraat no. 80, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken deer straat op de gedempte gracht aldaar om een rioolverstopping op te ruimen
335 08-05-1896 Varkenmarkt (bierbrouwerij) AANVRAAG. De ondergeteekende C. van der Net gemachtigde van de Directie der St(oom) Bierbr(ouwerij) de Sleutel en Ster eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opreken der straat op de Knolhaven vanaf de bestaande waterput tot de kaaimuur en het breken van een gat in dezelven voor het leggen van een trekbuis voor de machine.
336 08-05-1896 Vest 103 KENNISGEVING. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van H. Hombroek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest no. 103, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het dichtmetselen van twee raamopeningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
337 08-05-1896 Vest 103 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van H. Hombroek eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 103, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een stelling voor den tijd van een week.
338 08-05-1896 Lijnbaan (20 dubbele arbeiderwoningen) KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Vereeniging tot verb. der Huisv: v.d. Arb: Klasse eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lijnbaan no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen van 20 stuks dubbele arbeiderswoningen met 2 winkels in het front aan de Lijnbaan en het plaatsen der daarvoor vereischte schutting aan den openbare weg, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
339 08-05-1896 Lijnbaan AANVRAAG Om ROOIING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Vereeniging ter Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse eigenares erf aan de Lijnbaan, op dat erf twintig arbeiderswoningen met 2 winkels wenschende te bouwen
340 12-05-1896 Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt verzoekt vergunning tot het plaatsen eener schutting voor een pand Kromhout groot 20 M2 voor den tijd van 10 weken ingaande den 12 Mei
341 08-05-1896 zijstraat van het Korte Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde - verzoekt vergunning tot het ingebruik nemen van veertig M2 grond voor het plaatsen van een schutting steiger enz in de zijstraat van het Korte Kromhout langs het terrein van den Heer Aug. Bierens alhier, voor den tijd van vijf weken ingaande den 8e mei 1896, ter verlenging van Aanvraag No. 174.
342 07-05-1896 Voorstraat 197 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Groenewoud, gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 197, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uithangen van een Zonnescherm.
343 07-05-1896 Dwarsgang 6-8 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van den Heer T. Hagenberg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Dwarsgang no. 6 en 87, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aansluiten aan het hoofdriool tot afvoer van het Hemelwater.
344 08-05-1896 Voorstraat 209 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van Mejufv. de Wed. Pennock eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraad no. 209, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het veranderen van eenig bouwwerk en tot vernieuwen der pui hjet uitbreken van twee kozijnen en tot vernieuwen deszelfde in de steiger, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
345 09-05-1896 Lange Kromhout 152 AANVRAAG. De ondergeteekende (E. Ballegooijen gemachtigde van) S. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Kromhout no. 152, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: op graven van een rijool.
346 11-05-1896 Nieuwe Lampetsteeg AANVRAAG. De ondergeteekende C. Molendijk, het plaatsen van steen i/de Nieuwe Lampetsteeg waarvoor in te nemen 5 M2 grond van af de 11 Mei tot en met de 28 Mei 1896.
347 11-05-1896 Torenstraat 1 AANVRAAG. De ondergeteekende J.G. Koning eigenaar van het gebouw, gelegen aan Torenstraat no. 1, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een geschilderd bord tegen den gevel van genoemd perceel.
348 12-05-1896 Singel 25 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Kranendonk gemachtifde van J. van de Weg eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 25, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken der straat ten einde tot het verhelpen eene verstopping in het riool van bovegenoemd pand
349 12-05-1896 Nieuwstraat 176 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van den Heer A. de Groot Azn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Nieuwstraat no. 176, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het digtmetselen van twe kozijnopeningen aan den voorgevel van voormeld pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
350 13-05-1896 Voorstraat 293 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Stevens gemachtigde van huurder - van het gebouw, gelegen aan Voorstraat no. 293, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het ophangen van een zonnescherm.
351 13-05-1896 Vrankenstraat 10 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van de Wed. P. Brandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vrankenstraat no. 10, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
352 13-05-1896 Riedijk 36 AANVRAAG. De ondergeteekende M. de Bruin gemachtigde van A.G. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 36, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van een gedeelte op de gedempte gracht achter genoemd pand ten einde het verstopt riool waar drie herte(?)..ers(?) te herstellen
353 13-05-1896 erf Handelskade KENNISGEVING. De ondergeteekende D.J. Kwak gemachtigde van Johs. de Jonge huurder van het erf, gelegen aan de Handelskade, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Uitbouwen van loodsen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
354 14-05-1896 Matena'spad 70 AANVRAAG OM ROOIINGG. De ondergeteekende D. Versluijs, eigenaar gebouw aan Matenaspad 70 (C2572), een woning
355 15-05-1896 Wolwevershaven AANVRAAG. De ondergeteekende Z. van Schelt, het plaatsen eener schutting groot 10 m2 aan het Pand Wolwevershaven van den Heer Volgraaf voor 10 weken.
356 15-05-1896 Kromhout 76B AANVRAAG. De ondergeteekende E. Septer, gemachtigde van - Huurder van het gebouw of erf, glegen aan Kromhout no. 76B, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uithangen van t zonnescherm
357 12-05-1896 Wijnstraat 112 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, verzoekt vergunning tot het laten staan de steiger met schutting voor pand 112 Wijnstraat oppervlakte van 9 M2 voor den tijd van 2 maanden
358 16-05-1896 Hellingen 84 AANVRAAG. De ondergeteekende Jakobus van Leliveld gemachtigde van weduwe Versteeg verzoekt vergunning tot het plaatsen van een stelling voor het cementen der voorgevel voor het pand N. 84 Hellingen
359 16-05-1896 Botgensstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende P.G. van Helden gemachtige van J.H. Wildeman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Botgensstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van een klein gedeelte der gedempte gracht naast genoemd perceel tot doorspoeling van het zich daarin bevindende riool.
360 17-05-1896 Augustijnenkamp 8zw AANVRAAG. De ondergeteekende D. Tilgenkamp huurder van het gebouw, gelegen aan den Augustijnenkamp no. 8zwart, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: aanbrengen van een zonnenscherm voor een Snoepwinkeltje.
361 18-05-1896 Kasperspad 72 AANVRAAG. De ondergeteekende A.J. Zwart gemachtigde van J.C. Corpelijn eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Kasperspad no. 72, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opgraven van een verstop(t) riool en weder te herstellen.
362 16-05-1896 Twintighuizen 6 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van Den Heer W. v. Dalen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Twintighuizen no. 6, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat Achter voornoemd pand tot herstel van eene verstopping
363 19-05-1896 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende C. van Andel Cz eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Noordendijk, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het ophogen der dijk en het leggen der stoep aan den Noordendijk van Gemeentewege
364 19-05-1896 Toulonselaan 46 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Mookhoek verzoekt een verlengging van een daar geplaatste stelling of stijger bij het gebouw aan de Toulonschelaan No. 46 voor de tijd van vier weken de in te nemen grond is een Oppervlakte Groot 13 M2 Aanvangende 21 Mei 1896.
365 19-05-1896 Voorstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebrs. Kes, vergunning tot het geplaatst laten van een schutting voor het pand no. 49 a/de Voorstraat waarvoor is ingenomen 8 M2 grond van af 20 Mei-10 Juni.
366 19-05-1896 Heerhijmanshuisstraat 65 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van L. de Jong eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerhijmanshuisstraat no. 65, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: dat door de gemeente een trautoir worde gelegen voor het voornoemde huis
367 20-05-1896 Voorstraat 154 AANVRAAG. De ondergeteekende C.N. v.d. Giessen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 154, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een zonnezeil aan de voorgevel.
368 20-05-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende Schulders en Tas, het plaatsen van een schutting in het Lange Kromhout waarvoor in tenemen 15 M2 gemeentegrond voor den tijd van twee weken en wel van af den 16 mei tot den 30 mei 1896.
369 20-05-1896 Augustijnenkamp 24 AANVRAAG. De ondergeteekende Wed. P.J. Schouten, huurder van het gebouw, gelegen aan Augustijnenkamp no. 24, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uithangen van en zonnenscherm.
370 21-05-1896 Lindegracht 21 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Bosman gemachtigde van P. Piera, het plaatsen van een schutting aan de Lindegracht voor het pand no. 21 a/de Stoofstraat waarvoor in te nemen 4 M2 grond vanaf 21-28 Mei.
371 21-05-1896 Lindegracht, Papgang AANVRAAG. De ondergeteekende R. van Andel, eigenaar van de gebouwen, gelegen -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afsluiten met een houten heining van den zoogen. Papgang aan de zijde van de Lindegracht, tijdens het verbouwen van de aldaar onbewoonbare verklaarde panden, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
372 21-05-1896 Voorstraat 185 AANVRAAG. De ondergeteekende Jan Degens en Zn, het plaatsen van een schutting voor het pand a/d Voorstraat 185 vanaf 26 mei tot en met 1 Juni 96 6 M2 innemende
373 22-05-1896 Lange Kromhout ongenummerd AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel emtselaar, gemachtigde van den Heer C. van de Andel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout ongenummerd, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aansluiten van een rioolsprant waarvoor de bestrating optebreken
374 22-05-1896 Taankade 4 AANVRAAG. De ondergeteekende L.J. Jansen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Taankade no. 4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreeken van de straat tot het doen on(t)stoppen van een riool.
375 22-05-1896 Riedijk 40 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergetekende gemachtigde van den van 't erf gelegen aan Riedjk 40, de bestaande puit te veranderen. Jos. Klous.
376 22-05-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting v/h pand Wijnstraat 88 en wenscht daarvoor 8.5 M2 grond in gebruik te nemen vanaf 19 Mei tot 16 Juni 1896.
377 22-05-1896 Riedijk 40 AANVRAAG. De ondergeteekende Jos. Klaus, verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting vanaf 25 Mei tot 39 Mei voor het Padn No. 40 aan de Riedijk ter M2 oppervlakte 9 M2.
378 22-05-1896 Riedijk 40 KENNISGEVING. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van Jacobus Meijers eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 40, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: de bestaande pui te vernieuwen volgens bijzijnde teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
379 22-05-1896 Augustijnenkamp 1 AANVRAAG. De ondergeteekende Mackaij huurderes van het gebouw of erf, gelegen aan de Augustijnenkamp no. 1, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitsteken van een zonnezeiltje
380 22-05-1896 buitenplaats Weizigt (Krispijnseweg) KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van de Wel Ed. Heer H.B. de Roo van Capelle eigenaar van het gebouw, gelegen op het Buiten "WEIZICHT" aan den weg naar Chrispijn, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het gedeeltelijk wegbreken en verbouwen van het achtergedeelte van het Woonhuis op Weizicht volgens bijgaand plan, ter hoogte en in den geest van het blijvende voorgebouw, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
381 23-05-1896 Buiten Walevest 8 AANVRAAG. De ondergeteekende J. Kooijman Lz, het plaatsen van een schutting voor het pand aan de Buiten Walevest No. 8 beslaande een oppervlak van 13 M2 voor den tijd van 13 weken ingaande 28 Mei.
382 22-05-1896 Riedijkse Veer AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van de Gemeente Dordrecht, het plaatsen van eene schutting met steiger en kalkloods aan het Riedijksch veer alhier ter groot(t)e van 32 M2 vanaf heden tot en met den 26e Juni 1896.
383 23-05-1896 Lindenstraat 80 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni, gemachtigde van Mej. de Wed. P. Brandt eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan de Lindenstraat no. 80, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der strat om eene rioolverstopping op te ruimen.
384 23-05-1896 verlengde gedeelte der Schampersstraat AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen gemachtigde van den Heer B. van der Esch, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Verlengde gedeelte der Schampersstraat, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat voor het aansluiten van Riolen voor en utigenoemde Panden.
385 25-05-1896 Voorstraat 272 AANVRAAG. De ondergeteekende Louis Brunott gemachtigde van C.B. Eijgenraam, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 272, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het aanbrengen van een stang voor de winkeldeur om koopwaren aan te kunnen hangen.
386 26-05-1896 Wilgenbos 6 (boterfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti, het plaatsen eene schutting voor het pand No. 6 aan het Willigenbosch (Boterfabriek) ter grootte van 35 M2 voor den tijd van 4 weken.
387 26-05-1896 viaduct Spoorwegbrug (rijkstelegraafkabel) AANVRAAG. De ondergeteekende R. Plasschaert Opzichter der Telegraphie, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van betrating aan het viaduct bij den Spoorwegbrug voor het aanleggen van een Rijkstelegraafkabel.
388 26-05-1896 Noordendijk AANVRAAG. De ondergeteekende S. de Roo timmerman, het innemen van zeven M2 grond tot het plaatsen van een stijger voor en te bouwen woonhuis aan den Noordendijk ingaan(de) 27 mei tot 3 Juli.
389 28-05-1896 Steenstraat 9 AANVRAAG. De ondergeteekende J.M. Hurkmans gemachtigd van F. Vissers, eigenaar van het erf gelegen aan Steenstraat No. 9, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uithangen van een bord in den vorm van een laars
390 28-05-1896 Oranjepark AANVRAAG. De ondergeteekende A. Schouten het plaatsen van enschutting tot tijdelijke afscheiding van den openbaren weg van Blok D in 't Onranjepark voor den tijd van drie maanden tot een oppervlak van 50 M2 vanaf 3 Juni 1896.
391 28-05-1896 Marienbornstraat 15 AANVRAAG. De ondergeteekende P. Piantoni gemachtigde van Mej. de Wed. P. Brandt eigenares van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 15, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat om eene rioolverstopping op te ruimen.
392 29-05-1896 Noordendijk 69a-69ij AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Welzenes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan den Noordendijk No. 69a tot en met 69ij, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreeken van de straat tot het doen aansluiten van de rioolen.
393 29-05-1896 Johan de Wittstraat 35 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten, het plaatsen van een stelling tot het repareren van een balkon aan het pand aan de Johan de Withstraat No. 35 gedurende acht dagen.
394 29-05-1896 Johan de Wittstraat 35 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van H. van Hattem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Johan de Withstraat No. 35, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het repareren van het bestaande balkon voor genoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
395 29-05-1896 Lombardstraat 5 AANVRAAG. De ondergeteekende M. Goedhart gemachtigde van den Heer C.W. van Rije eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Lombartstraat no. 5, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der straat tot herstel van eene verstopping in de spruitleiding vraagd daarvoor een voorloopige vergunning.
396 30-05-1896 Binnen Walevest (oude kazerne) AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van Het Rijk der Nederlanden, het plaatsen van een steiger voor de Oude Kazerne aan de Binnen Walevest alhier voor den tijd van eene week ingaande den 3e Juni 1896 ter groot(t)te van 3 m2.
397 30-05-1896 Blindenliedengasthuissteeg ongenummerd [0400.jpg] AANVRAAG. De ondergeteekende Cornelis Molendijk gemachtigde van B.B.F. de Hosson, het plaatsen van een schutting en het zetten van steen ter groot(t)e van 8 m2 voor het perceel ongenummerd aan de Blindenlieden Gasthuissteeg voor den tijd van driw eerken ingaande heden.
398 30-05-1896 Voorstraat 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Schotel gemachtigde van den Heer H. van Brakel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van den voorgevel en wederopbouwen volgens teekening, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
399 28-05-1896 Noordendijk 70 KENNISGEVING. De ondergeteekende H. van der Elst gemachtigde van Versluijs eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Noordendijk no. 70, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het afbreken van het bestaande en weder opbouwen van een benede en bovewoning aan de Noordendijk te Dordrecht met verzoek dat Gemeente hem 5 M2 binnen de rooilijn vallende grond ter bebouwing in wil afstaan en 12 m2 daarbuiten vallende grond wil overnemen tegen f 4 p. M2.
400 30-05-1896 Voorstraat 203 AANVRAAG. De ondergeteekende Gebr. Sierp huurders van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstr. no. 203, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: een zonnenscherm voor hun winkelhuis aan te brengen.
401 01-06-1896 Steegoversloot 29 AANVRAAG. De ondergeteekende D.A. Burgerhout eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 29, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: verzoeken een ijzeren hek te mogen palatsen op de stoep aan de zijde van 't Hof, vraagt daartoe, onder overlegging der gevorderde teekeningen, de vereischte vergunning.
419 09-06-1896 Steegoversloot 22 AANVRAAG. De ondergeteekende Dames Sillevis eigenaars van het gebouw of erf, gelegen aan Steegoversloot no. 229, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het repareren der stoep voor dat pand.
402 02-06-1896 Wolwevershaven AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het verlengen der schuttinghuur voor de afgebroken panden aan de Wolwevershaven ter oppervlakte van 17 M2 voor den tijd van 3 maanden.
403 02-06-1896 Riedijk 32 AANVRAAG. De ondergeteekende L. Leenders eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 329, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het plaatsen van een ijzeren Balie op de stoep, voor de overlast, die hij van zijn buren uit een berucht Bierhuis heeft. (P. Don, mr. smid)
404 02-06-1896 Keizershof 8 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers verzoekt vergunning tot verlenging van de stijger en schutting voor het pand Keizershof No. 8 vanaf 3 Juni tot 24 Juni 1896. Groot 21 M2.
405 02-06-1896 Prinsestraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers, verlenging van steiger en schutting voor het pand Prinsestraad No. 23 vanaf 6 Juni tot 27 Juni 1896 Groot 8 m2.
406 02-06-1896 Blijenhoek 35 AANVRAAG. De ondergeteekende J. v. Schaardenburg gemachtigde van T. Beugert, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Blijenhoek no. 35, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestraating en het herstelle van een Prievaat Rieool.
407 03-06-1896 Voorstraat 151 AANVRAAG. De ondergeteekende Gerrit van Peere huurder van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 151, wenschende uit te mogen handen een zonnezeiltje.
408 04-06-1896 Vest hoek Noorderbrug 84 KENNISGEVING. De ondergeteekende Gebr. de Bres gemachtigde van de Heer P. Schepens eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Vest hoek Noorderbrug No. 84, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het uitbreken en weder plaatsen van drie lichtkozijnen en een deurkozijn aan de koepel havezijde, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
409 04-06-1896 Nieuwkerksplein 35 en 36 KENNISGEVING. De ondergeteekende J.M.J. van Wel gemachtigde van - eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan het Nieuwkerksplein no. 35 en 36, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Van twee bestaande woningen eene woning te maken.
410 04-06-1896 Bagijnenstraat 12 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van J. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Bagijnenstraat no. 12, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating tot het opruimen van een rioolverstoping ten behoeve van bovengenoemd pand.
411 05-06-1896 Voorstraat 313 AANVRAAG. De ondergeteekende D. Monté gemachtigde van wed. L. Holtmarkt huurderesse van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 313, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het plaatsen van een zonnezeil voor genoemd pand.
412 05-06-1896 Wolwevershaven AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van den Wel Ed. Heer A.C. Volker, eigenaar van 't erf, gelegen aan de Wolwevershaven, op dat erf een nieuw huis gebouwd te worden
413 06-06-1896 terrein achter de Boterfabriek AANVRAAG. De ondergeteekende K. Kruijmel, verzoekt het opslaan eener tent op het terrein achter de Boterfabriek alhier waarvoor in te nemen 64 M2 grond vanaf den 8e tot en 15e Juni '96.
414 06-06-1896 Kolfstraat 12 KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van A. van der Straaten Gzn, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kolfstraat no. 12, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een IJskast en Roestal, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
415 06-06-1896 Vest hoek Noorderbrug 84 AANVRAAG. De ondergeteekende A. de Zwart metselaar, vergunning tot het plaatsen van een stelling tot het verrichten van metselwerk aan den achtergevel van pand op de Vest hoek Noorderbrug N. 84 behoorende aan den heer C.P. Schepers
416 09-06-1896 Singel 208 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten vergunning tot het plaatsen van een stelling van het pand aan den Singel No. 208 tot het vernieuwen van den ebstaadne gevellijst gedurende den tijd van acht dagen.
417 07-06-1896 Voorstraat 43 AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Schaardenburg gemachtigde van den Heer A. van Buul, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 43, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreke der bestraating en het herstelle van een verstop(t) Prievaat Rieool liggende in de Taankade.
418 09-06-1896 Singel 208 KENNISGEVING. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van mevr. de Wed. Swart, eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Singel no. 208, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het vernieuwen der bestaande gevellijst, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis
420 09-06-1896 Kromme Elleboog 11 AANVRAAG. De ondergeteekende G. Schouten gemachtigde van J. van Wel eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Krommen Elleboog no. 11, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating ten einde een rioolverstopping te herstellen.
421 09-06-1896 St. Jorisweg 27 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Rijkhoek gemachtigde van Heer A.J. Terwen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan St. Jorisweg no. 27, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken der straat een verstopping van het riool weg te nemen.
422 11-06-1896 Weeskinderendijk K1426 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende A. Ridderhof, (verzoek om rooiing volgens aanvraag) eigenaar van 't erf gelegen aan den Weeskinderendijk K1426, vier woningen wenschende te bouwen.
423 11-06-1896 Voorstraat 248 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van H.T. Hiensch eigenaar van gebouw, gelegen aan de Voorstraat no. 248, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het veranderen van verschillende lokalen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
424 11-06-1896 Visstraat 2 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde B. de Koningh eigenaar van gebouw, gelegen aan de Vischstraat no. 2, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: enige werkzaamheden in dit pand als het inrichten tot woonhuis, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
425 11-06-1896 Weeskinderendijk K1426 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Ridderhof eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan Weeskinderendijkje Kad. Sectie K1426, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bouwen van vier woningen aan het Weeskinderdijkje Kad. Sectie K1426, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
426 11-06-1896 Prinsenstraat 24 KENNISGEVING. De ondergeteekende H.W. Veth Architect als gemachtigde van Heer R. de Jonge eigenaar van gebouw met erf, gelegen aan de Prinsenstraat no. 24, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het bouwen eener gemetselde ...plaats met ondergelegen boterkelder, op eene binnenplaats, grenzende aan het pakhuis van de koekbakkerij aan de overzijde op den hoek der Kalkstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
427 12-06-1896 Hoge Nieuwstraat 30 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van Den Heer H. den Bandt eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan Hooge Nieuwstraat no. 3, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van het ouden dak en het plaatsen van een niewu dak, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
428 12-06-1896 Vrieseweg 12 KENNISGEVING. De ondergeteekende L. v.de Garde eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan de Vrieseweg no. 12, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het herstellen van een voorgevel.
429 12-06-1896 Vrieseweg 12 AANVRAAG. De ondergeteekende L. v.d. Garde verzoekt vergunning tot plaatsen van een schutting voor het pand No. 12 a/de Vrieseweg waar voor in te nemen 5 M2 grond vanaf 15 Juni tot en met 29 Juni
430 12-06-1896 Toulonselaan (Oranjepark) AANVRAAG. De ondergeteekende H. van Dongen A. Schouten gemachtigde van - eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan de Toulonschelaan no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Wijziging van het bouwplan (het bowuen van 4 Heerenhuizen in het Oranjepark) ingediend bij kennisgeving no. 184 dd 16 Maart 96 met verzoek om de daarop voorgestelde gevels te mogen bouwen overeenkomstig de hierbij overgelegde teekening, vraagt daartoe, de vereischte vergunning.
431 12-06-1896 Hoge Nieuwstraat 30 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders Mr. Timmerman verzoekt vergunning tot het plaatsen eener stelling voor het pand a/d Hooge Nieuwstraat No. 30 tot het opbreken en weder opbouwen van en gedeelte der topgevel en wel vanaf 16 tot 30 Juni.
432 15-06-1896 Voorstraat 185 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hogenband gemachtigde van N. v.d. Giessen eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 185, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: dat de Gemente de stoep voor dit pand overneemt mits zij gecement wordt.
433 14-06-1896 Lange Kromhout tegenover de Ambachtschool AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van - eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan het Lange Kromhout no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating tot het aansluiten van 2 rioolspranten van 2 huizen tegenover de Ambachtschool.
434 14-06-1896 Vrieseplein AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar gemachtigde van - eigenaar van gebouw of erf, gelegen aan het Vriezeplein no. -, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestrating in het Lange Kromhout tot het aansluiten van 2 rioolspranten van 4 heerenhuizen aan het Vriezenplein.
435 15-06-1896 Voorstraat 209 [onleesbare online foto (de helft staat er maar op)] AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers gemachtigde van - verzoekt vergunning ... van een schutting waar ... No. 209 groot 6,50 M2 ... juni 1896.
436 08-06-1896 Weeskinderendijk 47 KENNISGEVING. De ondergeteekende F. & A. van der Linden, eigenaren van gebouw of erf, gelegen aan Weeskinderendijk no. 47, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het herstellen van een gebouwtje.
437 15-06-1896 Vriesestraat 58 AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende Cornelis Jan Seijffert gemachtigde van den Heer H. Houtgraaf eigenaar van 't erf, gelegen aan Vriezenstraat no. 58, Een houten loods of bergplaats achter dat pand.
438 15-06-1896 Vriesestraat 58 AANVRAAG. De ondergeteekende C.J. Seijffert gemachtigde van den Heer H. Houtgraaf eigenaar van het gebouw, gelegen aan Vriezenstraat no. 58, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het opbreken van bestaande en weder opbouwen van een nieuwe houten loods of bergplaats achter voornoemd pand.
439 15-06-1896 Kleine Spuistraat 320 AANVRAAG. De ondergeteekende L. de Hoog eigenaar, verzoekt vergunning tot plaatsen van een steiger in de Kleine Spuistraat voor het pand N. 320 tot het doen van herstellingen volgens gegeven kennisgeving.
440 15-06-1896 Kleine Spuistraat 320 [D320] KENNISGEVING. De ondergeteekende L. de Hoog eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Kleine Spuistraat a. Voorstr. no. 320, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Het uitbreken der bestaande kozijnen en het daarvoor plaatsen van nieuwe het vernieuwe der Cimorgelijsten en het voegen der muren een en ander tot herstel van brandschade van voornoemd pand, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
441 16-06-1896 Wilgenbos 6 (boterfabriek) AANVRAAG. De ondergeteekende Carel A. Tenenti verzoekt vergunning tot het plaatsen eener schutting voor het pand get: no. 6 aan het Willigenbosch (Boterfabriek) ter groote van 35 M2 voor den tijd van 3 weken.
442 16-06-1896 Voorstraat 43 (Nieuwkerksteiger) AANVRAAG. De ondergeteekende A. van Buul eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Voorstraat no. 43, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opgraven van de Nieuwkerksteiger tot aansluiting van het riool
443 16-06-1896 Vest 77 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den heer G.M. Brugman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 77, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: 't opbreken van een gedeelte straat.
444 17-06-1896 Lange Breestraat 54 AANVRAAG. De ondergeteekende C. Jansen eigenaar eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Lange Breedstraat no. 54, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het bevestigen van een uithangbord aan den voorgevel.
445 17-06-1896 Hoogt 10 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Kooij gemachtigde van den Heer Wegman eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Hoogt no. 10, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: Een gedeelte straat op te breken ten einde een verstopt riool in orde te brengen.
446 17-06-1896 ... 73 [onleesbare online foto (de helft staat er maar op)] AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van .... eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan ... no. 73, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken van een straat ... voornoemd huis voor ... pompbuis.
447 17-06-1896 Nieuwehaven 69 KENNISGEVING. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van J. Eddes eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Nieuwe haven no. 69, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een deurkozijn in de plaats van een schuifkozijn in de voorgevel, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
448 18-06-1896 Taankade 41rd AANVRAAG. De ondergeteekende N. Klaus gemachtigde van den Wel Ed. Heer J.W. Recourt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Taankade no. 41 rood, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van en riool van 15 cM aarden buizen vanaf vovengenoemd pand tot de Voorstraatshaven waarvan de bestrating op te breken.
449 18-06-1896 Voorstraat 49 AANVRAAG. De ondergeteekende P.A. van Rije en Zoon gemachtigde van A. Mom eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Voorstraat no. 49, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het leggen van een parketvloer in de aanwezige troittour(trottoir) voor het voornoemde huis.
450 19-06-1896 Wijnstraat 88 AANVRAAG. De ondergeteekende Josephus Klaus gemachtigde van A. van Leest, het plaatsen van een steiger ten einde de gevel te kunnen afvoegen voor het pand Wijnstraat No. 88.
451 19-06-1896 Doelstraat 8 en 4 KENNISGEVING. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Sillevis eigenaar van het gebouw gelegen aan de Doelstraat no. 8 en 4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken van panden no. 4 en 8 a/de Doelstraat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
452 19-06-1896 Doelstraat 8 en 4 (Paulusgang) AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Sillevis eigenaar van het gebouw gelegen aan de Doelstraat no. 8-4, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het tijdelijk afsluiten van een gedeelte der Paulusgang voor het gevaar te keeren welke door afbraak en opbouw van die panden ontstaat, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
453 19-06-1896 Doelstraat 8 en 4 AANVRAAG. De ondergeteekende C. v.d. Hoogenband gemachtigde van P. Sillevis verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen van een schutting voor de panden staande aan de Doelstraat No. 8 en 4 van af 22 tot 29 Juni 1896 waarvoor in te nemen 6 M2 grond.
454 19-06-1896 koetshuis a/d Hoge Nieuwstraat 30 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van den Heer H. de Bandt verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot het plaatsen eener stelling voor t koetshuis a/d Hoogenieuwstraat No. 30 tot het opbreken der topgevel en het weder opbouwen ervan groot 7 M2 en wel vanaf 23 Juni tot 27 Juli 1896.
455 19-06-1896 Hoge Nieuwstraat 30 KENNISGEVING. De ondergeteekende A. Mulders gemachtigde van den Heer H. de Bandt eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Hoogenieuwstraat no. 30, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het afbreken der topgevel en het veranderen ervan, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
456 19-06-1896 Vest 44 KENNISGEVING. De ondergeteekende Carel A. Tenenti gemachtigde van mevr. Wed. Douw van der Krap (Prins) eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vest no. 44, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het gedeeltelijk afbreken van voormeld pand tot zoover het eigendom der gemeente strekt, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
457 20-06-1896 Riedijk 21 AANVRAAG. De ondergeteekende C. de Greef eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Riedijk no. 21, wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het opbreken der bestarting voor het ontstoppen van een riool.
458 19-06-1896 Singel 31-46 (voormalig Rozenhof) AANVRAAG. De ondergeteekende H.A. Korthals gemachtigde van de Levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht, verzoekt het afheinen van het terrein aan den Singel no. 31-46 (voormalig Rozenhof).
459 20-06-1896 Schampersstraat 16 AANVRAAG. De ondergeteekende J.J. Kooijmans gemachtigde van Aug. Bierens verzoekt het plaatsen van eene schutting en het zetten van steen voor perceel No. 16 aan de Schampersstraat ter grootte van 30 m2 tot en met 20 Juli 1896 ter verlenging der vorige aanvraag.
460 22-06-1896 Vrieseweg 2 AANVRAAG. De ondergeteekende C. van Halen gemachtigde van heer T. Knieriem eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Vriezeweg no. 2 wenschende de navolgende werken verricht te hebben, als: het maken van een zonzijl .. plaatsen aan den gevel van genoemd pand.
461 22-06-1896 Matena'spad 70 AANVRAAG. De ondergeteekende G. van Welsenes verzoekt het plaatsen van een schutting groot 17 meter (vierkant) vanaf 23 Juni tot en met 23 juli 1896. Matenaaspad N. 70.
462 22-06-1896 Lange Kromhout AANVRAAG. De ondergeteekende G.J. te Veldhuis verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning tot om de schutting aan het Lange Kromhout tot 24 Juni te mogen laten staan en dan vervangen door een enkele steiger voor de tijd van 5 weken. 15 M2.
463 22-06-1896 Lindengracht 15 AANVRAAG. De ondergeteekende A. Knikman gemachtigde van den Heer P. Sillevis Gzn verzoekt aan het Gemeentebestuur van Dordrecht vergunning to het laten staan van een bestaanden Schutting aan de Lindengracht No. 15 voor den tijd van 14 dagen 10 m2.
464 24-06-1896 Toulonselaan 60 AANVRAAG. De ondergeteekende A. v.d. Sijde eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Toulonsche laan no. 60, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating ten einde een rioolverstopping op te ruimen.
465 25-06-1896 Steltenstraat 21 (C3449) AANVRAAG OM ROOIING. De ondergeteekende G. Rijkhoek en H.P. Slegt eigenaar van 't erf, gelegen aan en uitkomende a/d Steltenstraat no. 21 C3449, eene straat aan te leggen van 10 meter van voor tot voorgevel.
466 (1) 25-06-1896 erf uitkomende Steltenstraat 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.C. Rijkhoek en H.P. Slegt eigenaars van het erf gelegen en uitkomende a/d Steltenstraat no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het bouwen van Elf burgerwoonhuizen waar voor zij de helft van het terrein in gebruik nemen behalve de 10 meters straat. En om een woning te verplaatsen gelegen vaan de Steltten(straat), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
466 (2) 25-06-1896 erf uitkomende Steltenstraat 21 KENNISGEVING. De ondergeteekende G.C. Rijkhoek en H.P. Slegt eigenaars van het gebouw of erf gelegen aan Steltenstraat no. 21, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het bouwen van elf burgerwoonhuizen warvoor zij de helft van het terrein in gebruik nemen behalve de 10 M straat. En een woning te verplaatsen gelegen aan de Steltenstraatn(straat), geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
467 25-06-1896 Vest 9 KENNISGEVING. De ondergeteekende Joh. Petrus Waals gemachtigde van de Heer L. Vincken eigenaar van het gebouw of erf gelegen aan de Vest no. 9, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het uitbreken van kozijnen en het plaatsen van anderen kozijnen volgens bijgaande teekening de voorgevel beneden en den achtergevel geheel van andere kozijnen voorzien en het gebouw inrichten tot drie woningen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
468 27-06-1896 Keizershof 8 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers timmerman gemachtigde van -, verlenging van steiger en schutting voor het pand Keizershof N. 8 vanaf 25 juni tot 9 juli 1896 groot 21 m2 gedurende 2 weken.
469 27-06-1896 Prinsenstraat 23 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Jonkers timmerman gemachtigde van - verzoekt vergunning tot verlenging van stijger en schutting voor het pand Prinsenstraad N. 23 vanaf 30 Juni tot 21 Juli 1896 groot 8 M2.
470 27-06-1896 Dolhuisstraat AANVRAAG. De ondergeteekende K. van Dongen Dolhuisstraat verzoek vergunning tot het innemen van grond 10 m2 voor den tijd van 4 weken.
471 26-06-1896 Visbrug 1/Voorstraat 287 KENNISGEVING. De ondergeteekende Z. van Schelt gemachtigde van D.J. van Leen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan ischbrug no. 1 (Voorstraat 287), wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het verhoogen van de zijmuur en het schuine afdak door een Plat dak te vervangen, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
472 26-06-1896 Heerheimansuisstraat-Burgemeesterspoortje 72D KENNISGEVING. De ondergeteekende J.C. Jonkers Timmerman gemachtigde van J.H. Kroonen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Heerheimansuisstraat-Burgemeesterspoort no. 72D, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Resteren woonhuis bestaande in het vernieuwen van deur- en raamkozijn vloer en zolder masten enz, het zetten van een keuken, geeft daarvan, onder overlegging der gevorderde teekeningen, kennis.
473 27-06-1896 Voorstraat 4 AANVRAAG. De ondergeteekende J.C. Schotel metselaar, het plaatsen van en schutting voor het pand aan de Voorstraat N. 4 ter oppervlakte van 12 M2 voor den tijd van twee maanden de schutting te plaatsen den 6 Julij.
474 30-06-1896 Riedijk 28 AANVRAAG. De ondergeteekende H.G. Boet eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Riedijk no. 28, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het opbreken der bestrating op de gedempte gracht achter genoemd pand tot het wegruimen van een rioolverstopping.
475 30-06-1896 Marienbornstraat 83 KENNISGEVING. De ondergeteekende Schulders en Tas gemachtigde van R. van Eijnsbergen eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan Marienbornstraat no. 83, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: het plaatsen van een heining aan de gedempte gracht.

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015