Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1871-1872


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3485 (over 1871) en 3486 (over 1872).

(last updated: 29-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1872 doos 1 (SAD 6-3486)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3486 (doos 1)]

(envelop 1)
- (19-12-1871) jaarlijksche verslag.
- (no. 341 15-4-1871 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1871/72 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
D. Waals verwer kl. vischacte met steekhaam C 838
H. Mauritz makelaar gr. vischacte B 332
N. Reus brrodbakker id B 53
R. Boonen makelaar kl. vischacte met kruisnet MW 121
J.H. Smeulers tuinman id met steekhaam E 164
H.A. Roest agent van st.booten id. met doggers B 86
J. Roest id id B 86
J.A. Göbel schoenmkaer id met kruisnet C 45
G.S. Husen koopman id C 1577
M.J. Masion particulier gr. vischacte A 360
P. van Kuilenburg stalknecht schakels C 951
G.A. Bemolt olieslager gr. vischacte en jagtacte A 301
G.O. Lotsij particulier gr. vischacte A 121
A. van Trijffel id id D 103
L. Masion koopman id A 360
W. Kooijman molenaar id MW 83
J. van Nievervaart Pzn. commissionair id en gr. jagtacte D 162
S.O. Weeland visscher gr. vischacte C 227
L. Bakker id id C 148
J. Boshamer id id C 148
J.B. Thobe koopman kl. vischacte met werpnet C 65
F. de Borst scheepmaker id. met kruisnet E 78
G.J. Snudo arbeider id met schakels E 585
H.P. de Kat commissionair gr. jagtacte A 143
M. Brans commies posterijen id D 888
S.M.H. van Gijn houtkooper kruisnet E 460
M.A. Rees voor A.S. Rees zonder id B 318
M.A. Rees commissionair schakels, gr. jagtacte B 318
A. Blusse grondeigenaar gr. jagtacte A[..]
P.J. Geerkens likeurstoker met kruisnet C 1699
P. Huis machinist met fuiken en gr. jagtacte MW 186
mr. J.A.M. van der Hardt Aberson griffier gr. jagtacte A 190
B. de Court Onderwater particulier id D 171
G.J. Besselink kurkensnijder met aalsreepen C 1241
J. Ruitenberg barbier met kruisnet E 465
H.A. Bremekamp grutter gr. jagtacte C 1324
J.C. de Groot particulier id E 1
J.G.C.P. Vrijthof id met fleuren A 516
M.A. Eekhout regter gr. jagtacte B 142
W. de Jongh particulier id E 8
P. Lotsij id id D 267
G. Krafft commissionair id C 1176
G. Rees id id B 318
N.A. de Joncheere Jr. particulier id D 368
M.A. Blusse grondeigenaar id C 937
J.A. Vos id id D 34
P. Lotsij id gr. vischacte D 267
K.K.J. Lotsij assuradeur kl. vischacte C 1024
H. van Loon trasmolenaar kl. vischacte D 180

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1871/1872 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Naam Beroep Soort van vischtuig consideratien van den borgemeester
J. v.d. Vluet arbeider kruisnet Er bestaan
geene bedenkingen 
tegen 'verleenen 
der gevraagde 
vergunningen
J. van Lindonk id steekhaam
F. Spoel id id
C. Grootenboer id id
J. Dooren verwersknecht aalschaar
M. van Dijl zakkendrager steekhaam
A. Dooren verwersknecht aalschaar
H. Rombout arbeider steekhaam
W. v.d. Linden id schakels
D. Vink id steekhaam
Z. Bemolt  id id
H. van der Graaf id id
J.H. Hemelaar id kruisnet
P. Ridderhof id aalschaar
J. de Vijn id steekhaam
C. Versteeg id fleuren
C. van Galen id steekhaam
P. v.d. Linden id aalschaar
J. Ligtmans zakkendrager id
J. de Klundert id id
A. Ridderhof id id
J. Stolk arbeider doggers
A. Visser id steekhaam
J. Sparrenburg id id
A. de Graaf id id
H. Louwman pakhuisknecht id
A. Barto timmerman fuiken
K. Beekman arbeider aalschaar
A. Spoor id steekhaam
J. Olivier van Bouwersh. schoenmaker aalschaar
J.J. ten Velden arbeider steekhaam
G. van der Plank arbeider kruisnet
D. Boshoven id werpnet
K. Homburg schilder fuiken
A. de Jong arbeider steekhaam
G. Termeeris timmerman aalschaar
J. de Jong schoenmaker steekhaam
A.W. Sleeking arbeider id
G. Buikhuizen smid id
Th. Pastoor stoker werpnet
P. v.d. Klundert arbeider aalschaar
G.A. de Vos smid id
W. v.d. Waal schilder fleuren
J. Doore arbeider aalschaar
J. Keurvorst id steekhaam
F.J.H. Droogendijk id aalschaar
Jacob Snijders id id
Jan Snijders id id

- (Zutphen 3-1-1872) vader van korporaal Van Maanen (overl. jan. 1872), Marienbornstraat.
- (5-1-1872) verpleegde Christiaan Jansen.
- (5-1-1872) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (27-12-1871; huis van verbetering Alkmaar) P. van Welsum, ontslag gesticht.
- (Leiden 8-1-1871; huis van mil. detentie) Cornelis Bettinger.
- (Alblasserdam 6-11-1871) Willem de Heer van Papendrecht, vast schipper in dienst gemeente Dordrecht.
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (11-1-1872) vervolging van overtredingen [geen staat aanwezig, helaas].
- (24-12-1871) Binnenlandsche scheepvaart. 
Opgave van vaartuigen van tusschen de 20 en 50 tonnen inhoud, als aken, tjalken, groote stevenponten, of dergelijke, bestemd voor de binnenlandsche vaart.
Naam van 't vaartuig soort tonnen inhoud naam van den eigenaar gewone bemanning gewone vaart aanmerkingen
- damschuit 34 Dehr. de Bruin twee diverse plaatsen zonder naam
de Hoop ijker 37 J. Kooiman id id -
- overdekte aak 24 N. v.d. Berg id id zonder naam
Goede verwachting boeijer 47 J.A. France id id -
Adriana Johanna tjalk 44 Penn en Bauuin id id -
Vrouw Neeltje boeijer 26 J. Hazebos id id -
Anna Cornelia aak 21 Nievervaart id id -
- ijker 28 W.H. Juicht id id zonder naam
de Jonge Fritse(?) tjalk 37 P. de Jong id id -
de Vriendschap kraak 41 A. van Andel id id -
Koopmans Welvaren kraak 38 W.J. Krul id id -
de Vrouw Petronella boeijer 25 A. Kiele id id -
Dankbaarheid deurloper? 41 A/R. Mulder id id -
de Vrouw Margaretha praam 47 Meinders id id -
de Jonge Herman kraak 42 H. v.d. Sande id id -
Jonge Joris aak 40 H. v.d. Sande id id -
Vriendschap boeijer aak 26 Fr. Schaap id id -
Koopmans Welvaren tjalk 45 W. Tilburg id id -
de Vrouw Eva tjalk 49 dehr J. van Rozendaal id id -
Arie kraak 46 A. Vernes id id -
de Vrouw tjalk 31 A.B. Vos id id -
Augusta Maria tjalk 42 A. Vos id id -
Zelde Rust ijker 21 dehr. de Vries id id -
de Jonge Adriana blokzijlderjagt 32 J. v.d. Heide Thermond id id -
Jonge Theodoor pont(?) 42 F. de Wit id id -
Koopmans Welvaren kraak 34 J. Zijdervelt id id -
de Dankbaarheid aak 22 G.A. Zijdervelt id id -

- (Jan van Drunen, ship & insurance, broker, Colonial Chambers, 13 Crutched Friars, London; brief 9-11-1872)
- (13-1-1872) stoomketel schroefboot Bato nr. 2, Dordr. Stoomsleepreederij.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Oct. 1871); 
o.a. J. Bozua, Dordrecht, vader, H.J.G. Bozua, marinier 3e klasse, Cycloop, folio 461.
- (Helmond 15-1-1872) P. Gips, schipper Willem Albert van Roekel.
- (10-1-1872) Christianus Cornelis Maree, reg. hussaren.
- (12-1-1872) Pieter van Olm, gep. marinier, Vliegende Steeg F 316 Amsterdam.
- (16-1-1872) brief Jan van Drunen, London.
- (19-1-1872) C. Jansen, N 1415, bedelaarsgesticht.
- (23-1-1872) H. van der Hil, vergunning berging petroleum Bleijenhoek C 252.
- (12-1-1872) Jan Hendrik Minnebreuker, Jacobus Hendr. Blommers (politie).
- (24-1-1872) C.H. Moulin, geb. 1796, commissaris van politie en waterschout.
- (25-1-1872) korporaal Emile Andries Varkevisser, geb. Pasoeroewan 22-4-1853.
- (31-1-1872) vervoervaren stoomketel nr. 3 van Dorsser en Terhorst.
- (5-2-1872) fundering postgebouw, B. Voorendag Az.
- (6-2-1872 Rotterdam) Catharina Margaretha van Arkel te Dordrecht, 26-9-1870 veroordeeld in de kosten der tegen haar gevoerde prcedure tot onder curatele stelling.
- (10-2-1872) Teunis Alblas, dienaar van politie.

(envelop 2)
- (22-2-1872) Wilhelm Franken, geb. Rotterdam 11-2-1839 hagsche veer wijk C 484.
- Hendrik Kuijser echtgen. Johanna Hendrika Westdijk /  nalatenschap Johannes KUIJSER, soldaat KNIL, overl. Padang 1868.
- (buitenl. pasp. 1-2-1872) Corneille Mariea Bax (Belgie, Frankrijk).
- (Maasdam 9-3-1872) Engel Hoogvliet, arbeider, lijdende soort fistel.
- (Dordrecht 13-3-1872) Staten wegens in Oct., Nov. Dec. geconstateerde overtredingen der politie.
1871 namen der relatanten namen der overtreder aard der overtreding uitslag der vervolging
1/2 Oct. van Leeuwen c.s. C.D. de Lange dronkenschap Niet vervolgd (polderwerker)
  Homburg M. Beeloo id Is veroordeeld
  Schaap idem id id
Oct. 2/3 Kemp c.s. J. v.d. Meijle id id
  Oosterhout Hendr. Everling id Niet vervolgd (polderwerker)
  Barendrecht M. Beeloo id Is veroordeeld
  Baden Pieter Euser id Boete betaald
Oct. 5/6 Snijders Corn. Schepens rijden over klinkerstraat id
  Schaap Engelsch matroos dronkenschap Niet vervolgd
Oct. 7/8 Homburg Frans Kruisifix id Is veroordeeld
  de Bis Hendr. Spreeuwenberg id id
Oct. 8/9 Barendrecht wed. Rutten werpen van vuil op straat Voor het nietige der zaak, niet vervolgd
  Baden Jan de Jong dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging
Oct 9/10 van Leeuwen Albertus Klein id Boete betaald
Oct. 10/1 Versluis Hendr. v.d. Merwe id Is veroordeeld
Oct. 12/3 Kemp C. Uitenboogaard id id
  Blauw Joh. v.d. Meijle id id
  Renout Engelsch zeeman id Niet vervolgd
Oct. 14/5 Kemp C. Uitenboogaard id Is veroordeeld
  Bijkerk Leendert Biele id id
Oct. 15/6 Marc. Ponte c.s. P.F. Nepes id Niet vervolgd (polderwerker)
Oct. 16/7 G. du Vijn Leendert Overweel id id
Oct. 17/8 Oosterhout idem id id
  Blauw J. de Gauw id Niet vatbaar voor vervolging
Oct. 21/2 Rip B. Borgmeijer id Niet vervolgd
Oct. 22/3 Zoutewelle H. Alleman los laten loopen van honden Is veroordeeld
Oct. 25/6 Eijsman A. de Vries werpen met steenen Boete betaald
  Renout W. de Meijer rijden over klinkerstraat id
Oct. 26/7 (wacht) Heinrich Koch dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging
Oct. 27/8 van Leeuwen M.A.H. van Dun belemmeren der straat Is veroordeeld
Oct. 28/9 C. Grootenboer F. Kruisifix dronkenschap id
Oct. 29/30 H. Alleman A. Floor id Niet veroordeeld (vreemd zeeman)
Oct. 31/1 Keizer Jasper Wapperom id Is veroordeeld
Nov. 4/5 (wacht) M. de Ridder dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging
  Oosterhout Corn. Lelievelt id Is veroordeeld
  van Leeuwen Corn. v.d. Teen id id
  id E. Enzler id id
Nov. 5/6 Baden Dirk Jensen werpen met steenen Boete betaald
Nov. 7/8 van Leeuwen Bern. Korporaal dronkenschap id
Nov.  9/10 (wacht) G. Rievier id Niet vatbaar voor vervolging
  Barendrecht matroos Krokodil id Niet vervolgd
Nov.  11/2 Eijsman Maria Snijders reinigen van een kleed op straat Boete betaald
  inspecteur hvr. J.H. Beekman schrobben der straat na bepaalde tijd id
Nov. 12/3 id Corn. de Jong dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging
  Minnebreuker Jacobus Exel id Boete betaald
  Bijne Koenraad Makkelie id niet vervolgd
  Blommers Noordsch matroos id id
Nov.  13/4 J. Havers Jan Stolk id Boete betaald
Nov.  17/8 Bergman Joh. v.d. Mijle id Is veroordeeld
Nov.  18/9 Hoekman Arend Jacobs id Niet vervolgd
Nov.  21/2 (P. Mackenbach) marinier id id
Nov.  22/3 Baden Roelof de Jong id id
Nov. 24/5 Eijsman Pieter Fortuin id Boete betaald
Nov. 26/7 Baden Jan de Jong id Is veroordeeld
Nov. 27/8 Oosterhout C. Lelieveld id id
Nov. 28/9 v.d. Plank J. Pidoux id id
Dec. 3/4 Oosterhout Jacobus Pidoux dronkenschap Is veroordeeld
Dec. 4/5 Baden J. Ripson id Voor de arr. regtbank vervolgd
Dec. 5/6 Renout Anth. Immerzeel id Is veroordeeld
Dec.  6/7 Bergman H. Alleman los laten loopen van honden id
Dec.  10/1 inspecteur Ger.s. Grobben Werpen met sneeuwballen Boete betaald
  Blommer, Bijne Jan de Jong dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging
    Harm de Jong id
Dec. 12/3 Snijders Barth.s. de Reuver id Boete betaald
Dec. 13/4 Baden idem id id
  Renout A.J. Schouten Niet wegruimen van sneeuw Niet billijk geacht vervolging in te stellen
  Baden P.A. Berentemfel id Wordt vervolgd
Dec. 14/5 Bergman B. de Reuver dronkenschap Boete betaald
Dec.  17/8 Kemp H. Groenenberg id Is veroordeeld
Dec.  18/9 van Leeuwen B. de Reuver ud Boete betaald
Dec. 19/20 inspecteur Herman van Schaik id Is veroordeeld
Dec. 21/2 Homburg Corn. Uitenboogaard id id
Dec. 22/3 Blauw Rozina Klootwijk Schrobben der straat na bepaald uur Boete betaald
Dec. 23/4 Renout c.s. H.J. Eigenheer dronkenschap vreemd smidsknecht, niet vervolgd
    J. v.d. Horst id
Dec. 25/6 Bergman Jan Gijbels Afsteken van vuurwerk Wordt vervolgd
- (16-3-1872) verevening kosten veeziekte over 1871.
- (19-3-1872) Engel Hoogvliet van Maasdam.
- (27-3-1872) milicien loteling R. Zwang, overl. te Dordrecht 17/3.
- (30-3-1872 afsteken van vuurwerk) Jacobus de Voogt Jr., makelaar.
- (2-4-1872 buitenl. pasp.) Herman Henricus Theodoor Hoijer, Corn. Elisabeth Zagwijn.
- Willem Gerardus Antonie Vleijshouwer, overl. 21-5-1869.
- (8-4-1872) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- brief Jan van Haaften te Rumpt / Marij Overheil(?), dienstmeid.
- (5-4-1872) militair J. Kuijser (Ned.-Indie).
- BRIEF: Dordrecht, 12 April 1872.
Heeren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
Edel Achtbare Heeren !
Aangezien wij tot ons leedwezen tot heden nog geen advies van UEdel Achtbare bekomen hebben, op onzeaan UEdel Achtbare gerigte  missive in d.d. 12 Augustus van Ao. Do., en mij door het bestaande tarief der Brug, Sluis en 't Boomgelden voor deze gemeente van 11 Maart 1854 nog steeds veel nadeel en moeijelijkheden ondervinden, met de kapiteins der kleine stoombootjes, zoo durven wij andermaal zoo vrij wezen, het door ons met onze missive van 12 Aug. l.l. gedane verzoek in UEdel Achtbare welwillende gedachte om te bevelen, namentlijk het thans bestaande tarief van bruggeld voor kleine stoombootjes gelijk te stellen met dat van schepen.
Wij hoopen niet te veel van UEd. Achtb. aandacht te vorderen, met te informeren wij nog heden morgen op nieuw veele reclames ontvingen van een kapitein, die bezig was kolen in te laden bij ons, ons o.a. toevoegende het de eerste maal maar ook de laatste maal was, hij met zij bootje de Engelburgerbrug inkwam om kolen te laden en daarvan 50 cts. voor in- en uitgaan der brug te betalen, dewijl de brugwachter aan de Damiatenbrug nimmer méér dan 25 cts. voor in- en uitgaan dier brug van hem vordert.
Wij hoopen op bovengenoemd verzoek, 't welk maar al te zeer ons belang, als ook o.i. he belang van den kleinhandel in deze gemeente betreft en spoedig en gunstig berigt van UEdel Achtbare te mogen bekomen.
En noemen ons onder betuigen van verschuldigde en ware hoogachting U Edel Achtbare dienaren 
M.J. Masion en Zonen.
ANTWOORD: 15-4-1872 naar aanleiding van uwe Missive d.d. 12 April l.l. heb ik de eer U te berigten, dat de Raad dezen gemeente, op voorstel van Burgemeester en Wethouders een nieuw tarief voor de brug- en sluisgelden heeft vastgesteld, hetwelk dezer dagen door Z. Mr. den Konings is goedgekeurd, zal worden afgekondigd en verkrijgbaar gesteld en met 1e Mei a.s. zal in werking treden. 
   De Burgemeester van Dordrecht.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Jan. 1872).
- (16-4-1872) veldwachter P.P. van Veldhoven.

(envelop 3)
- (20-4-1872) Willem Vleijshouwer, gehuwd met Neeltje de Quartel.
- (24-4-1872) veerschipper W. de Heer te Papendrecht.
- (9-4-1872) C.J. Singel, ontslag als architect.
- Siewerd Snijders, agent van politie, veldwachter leerdam.
- (26-4-1872) A. Besteman wed. gewezen zeeloods A. van der Ham.
- (15-5-1872) Corps Zakkendragers, f 0,18 per uur; gemeentelijke ligtkraan Merwekade.
 1. F. Smal
 2. P. Brouwer
 3. M. Sel
 4. A. Ridderhof
 5. A. de Bruijn
 6. J.D. Hofman
 7. J. Groeneveld
 8. A. v.d. Weg
 9. C. Mackenbach
10. J. Minnebreuker
11. H. Alleman
12. N. Alleman
13. H. de Hoog
14. J. Hlawatij
15. A. v.d. Linden
NB.
  Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H
  Johannes Hlawatij
  Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Johannes
  Achternaam Hlawatij
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431
  Bladzijde 173
  Deel 2
  Geboortejaar 1831

- (17-5-1872, brief burgemeester) verplaatsbare muzijktempel (muziektempel/muziekkoepel), opslaan tegenover het stationsgebouw
- (21-5-1872) J.H. Lemkes, horologemaker.
- kerkvoogden nederl. Herv. gemeente, vergunning bergen puin op Nieuwkerksplein.
- (29-5-1872) vervolging overtredingen [geen bijlagen aanwezig].
- (1-7-1872 buitenl. pasp.) Jhr. Jan Georg Corn. Pieter Vrijthoff; Mr. Dick van Tienen Jansse; Hermanus van Dijk (Zweden).

Laatst gewijzigd: januari 2006