Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1871-1872


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3485 (over 1871) en 3486 (over 1872).

(last updated: 29-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1872 doos 2 (SAD 6-3486)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3486 (doos 2))
(envelop 1)
- (7-6-1872 hout van Van der Weg) .. dat alhier in de rivier de Merwede eenige stukken greenen en iepen hout zijn drijvende gevonden en in bewaring opgeborgen door G. v. der Grijp [te Hardinxveld] ...etc.
- (11-6-1872) stoomketel koornmolen De Oranjeboom, van H. van Waardhuizen.
- (12-6-1872) Huis van Militaire Detentie onder beheer van A.H. van Wijk.
- (19-6-1872) G. van Heck, 't kosteloos bewijs van registreren van een eendenkooi.
- (18-6-1872) stoomketel glasslijperij J.J.B.J. Bouvy.
- (15-6-1872) Jan Hendrik de Ruiter.
- (19-6-1872) Barend Brouwer, geb. 28-2-1854 Dordrecht, vermist, ouders Raamstraat MET signalement.
- (1-7-1872) muzijktempel (station).
- (buitenl.. pasp. 1-7-1872) Cornelis Kruijmel(?); Simon Marius Hugo van Gijn; Florus Wageningen Jr.
- (2-7-1872) A. Smak gregoor, ten huize van tapper D. Erkelens, op De Mijl te Dordrecht.
- (3-7-1872) J. de aal, hulponderwizjer alhier.
- (5-7-1872) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (Brielle 6-7-1872) G. Bos, cipier huis van arrest en M.H. Marlet.
- (10-7-1872) Catharina Snijders, wed. scheepsbevrachter Philippus van Uden, Waschbleeklaan, Rotterdam.
- (26-6-1872; jagt en visscherij) G. van Heck.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (April 1872).
- G. Sillevis, dir. stoombootdienst Dordt-'s Hage.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen, suplletoire (Julij 1872) -> J.M. van Persijn.
- (3-8-1872) duplicaat G. Nanning, kostelooze visschen met kruisnet.

(envelop 2)
- (6-8-1872) Matthijs ten Hengel, naar Delft.
- (13-8-1872) J.W. Niessink.
- (20-8-1872) stoomketel kleederbleekerij C. BENZ en zoutziederij C.J. SINGELS.
- (2-9-1872 buitenl. pasp.) Fredrik Hendrik Linse, Gerrit Vleesman.
- (10-9-1872) J. Bouten, dir. stoomvaartreederij Dordrecht-Londen.
- (10-9-1872) Aangaande het hierbij teruggezonden verzoek van D. Heuvelink, tapper aan den Bleijenhoek (C 210) te dezer stede woonachtig ... muziek locaal op zondagen.... [van Houwelingen, Boet, Schellenbach].
- (28-9-1872) Maria Veth => waarschuwing voor overtreding / kapt. de Graaf / de Zwaan.

1872 namen der relatanten namen der overtreder aard der overtreding uitslag der vervolging
1/2 Jan. van Leeuwen Willem de Heer afsteken van vuurwerk op de publ. straat Boete betaald
    Evert Gasthouwer Boete betaald
3/4 Jan. H. v.d. Linden c.s. Paulus v.d. Velden dronkenschap Is veroordeeld
13/4 Jan. Oosterhout Jacobus Bozua rijden over klinkerstraat id
14/5 Jan. van Leeuwen H. Spreeuwenburg dronkenschap Is overleden
  Renout Corn. Kelders rijden over klinkerstraat Is veroordeeld
  inspecteur G. Marang werpen van vuilnis op straat id
15/6 Jan. Stoel J. v.d. Mijle dronkenschap id
20/1 Jan. Renout Hendrik Geerlof id id
  Oosterhout Diena van Hiel? schrobben der straat na bepaald uur Boete betaald
26/7 Jan. Snijders Joh. v.d. Mijle dronkenschap Is veroordeeld
27/8 Jan. Kemp Joha. Plukhooij hsvr. Magendans schrobben der straat na bepaald uur Boete betaald
28/9 Jan. van Leeuwen Joh. van Schelt spelen met geld op straat Is veroordeeld
    Lodew. Faassen id
    Barend Mens Boete betaald
331 Jan./1 Febr. van Leeuwen H.J. Penn firma Penn en Bauduin bergen van ongebluschte kalk zonder vergunning Niet vervolgd
1/2 Febr. van Os Hendrik Fok dronkenschap id
  van Keppel Pieter v.d. Klundert id Is veroordeeld
  Winkster en Knieriem Pieter Spijkerman id matroos 2e kl. marine, niet vervolgd
2/3 Febr. Blauw Pieter v.d. Klundert id Is veroordeeld
  Oosterhout c.s. Jacob Brand id Uit zijn woning ge[..]
3/4 Febr. van Keppel A. Kesler id Ligt beschonken, niet vervolgd
4/5 Febr. wacht J. Pidoux id Aan de wacht gekomen, niet vervolgd
6/7 Febr. Homburg Joh. Kooper id Is veroordeeld
  Kemp Aalf? Greven spelen met geld op straat Boete betaald
    Joh. v.d. Stigchel Boete betaald
    Arie Knikman Boete betaald
  Keizer J. van Emmerik niet oprijden op aanmaning der politie Is veroordeeld
  Kemp A. van Unnik tappen na bepaalde tijd id
7/8 Febr. Renout Machiel Kranendonk dronkenschap Van het stadhuis geh[..], niet vervolgd
  Kramers Corn. Steur id Boete betaald
11/2 Febr. Renout Arie van Loon id Is veroordeeld
  Homburg H. Spreeuwenberg id Is overleden.
  van Os Leendert Biele id Is veroordeeld
12/3 Febr. Renout Aart v.d. Rest id id
  Snijders Magdalena Jung id Boete betaald
  Renout H. van Straaten belemmering der straat Is veroordeeld
13/4 Febr. van Leeuwen Hendr. Spreeuwenberg dronkenschap Is overleden.
15/6 Febr. Rook Maria Veth werpen van vuil in de haven Niet vervolgd
18/9 Febr. v.d. Graaf Corn. Uitenboogaard dronkenschap Is veroordeeld
19/20 Febr. de Bis Ph. v.d. Wal id id
20/1 Febr. Homburg Pieter v.d. Klundert id id
22/3 Febr. Stoel Arie Spoel id id
23/4 Febr. Schaap Corn. de Bruin id Boete betaald
24/5 Febr. de Bis Arend Spoor id militair, niet vervolgd
3/4 Mrt. Oosterhout W.A. Sorel dronkenschap Is veroordeeld
  inspecteur P. Koenderman id Uit een woning verwijderd
  van Os Cornelis Beet id schippersknecht, niet vervolgd
4/5 Mrt. de Waal J. Nobel id Uit een woning verwijderd
6/7 Mrt. Hurkman Dirk. v.d. Bosch id Is veroordeeld
8/9 Mrt. Rip c.s. Carel Peter Janson id vreemd zeeman, niet vervolgd
9/10 Mrt. Stoel c.s. William Bok id id, niet vervolgd
  van Gilst c.s. F. Schilthuis id zijn veroordeeld
    P. Ek
    A. van Welsum
    A. van Raaijen
    H. Ridderhof
11/2 Mrt. van Leeuwen Jacobus Pidoux id Is veroordeeld
  Koningshoven Jasper Wapperom id id
  Oosterhout Joh. Jansen id vreemd stoker, niet vervolgd
  van Es c.s. A. Sorel id Is veroordeeld
12/3 Mrt. van Leeuwen de Graaf gebruik maken van eene andere ligplaats dan aangewezen Niet vervolgd
14/5 Mrt. van Leeuwen Roelof v.d. Klundert dronkenschap vreemdeling, niet vervolgd
  Renout G. Hompik harder rijden dan in matigen draf Boete betaald
15/6 Mrt. Schaap Hendrik Poots berijden der klinkerstraat id
  van Os C. Uitenboogaaard dronkenschap Is veroordeeld
    Jacobus Brand id Uit een tapperij verwijderd, niet vervolgd
  van Leeuwen Willem de Hoog id Is veroordeeld
16/7 Mrt. Bergman c.s. Cornelis van Laar id id
19/20 Mrt. Kemp J. van Oosterum id Uit een tapperij verwijderd, niet vervolgd
21/2 Mrt. van Leeuwen wed. J. de Kok werpen van vuil op straat Boete betaald
22/3 Mrt. Snijders Michiel Weber dronkenschap vreemdeling, niet vervolgd
23/24 Mrt. Stoel Nansje Stokvis tappen na bepaalde tijd A. van Ooijen, Is veroordeeld
25/6 Mrt. Kramers de Zwaan dronkenschap Niet vervolgd
26/7 Mrt. Oosterhout H. v.d. Linden belemmering der straat Boete betaald
27/8 Mrt. Oosterhout P. Keldermans dronkenschap Is veroordeeld
  Renout M. Mijnders afsteken van vuurwerk op straat Boete betaald
30/1 Mrt. Snijders Willem Ligtmans werpen van vuil op straat Is veroordeeld
  de Waal Jan Sorel dronkenschap Is veroordeeld
etc. t/m Juni         

- (1-10-1872) Johannes Bijkerk.
- sergeant Ph. Holbein, Rietdijkstraat C 282.
- Hendrik en Rakel Strom.
- (10-10-1872) feesttrein.

(envelop 3)
- (8-10-1872) F. Linkens en Cie.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Julij 1872).
-(Maasdam 6-10-1872) Zekere Cornelis van Ekelenburg, timmerman wonende in de Afdeeling Cillaarshoek ... terugvinden zijn 22-jarige dochter Adriaantje ...onbekende man wonende in eene steeg aan het eind van Rietdijk ... naar Rotterdam ..publiek huis De Groote Fontein ... Mie van der Hugt [Johanna v.d. Weg, Schotsentuin...J. Rhijnders, Vischstraat]
- (16-11-1872) weeskamer Batavia, J.J.C. Backer (Indie militair).
- (23-11-1872) grafruimte veld D rij A no. 5-6-7- ten name van wed. Reus, op 4/10/1860 Maria Jac. Adriana Heijligers.
- (25-11-1872) Theodorus Timmer, Kolfstraat 1373, schoenmaker.
- (26-11-1872 aanbesteding) ..Gouden Leeuw...
- (27-11-1872 aanbesteding) ..Gouden Leeuw...
- (buitenl. pasp. 2-12-1872) George Schout Serle.
- (10-12-1872) schoorsteenpijp postkantoor.
- (27-12-1872) schipper Johannes Goverde, varende in dienst van den heer J.J.B.J. Bouvij, sedert ca. 8 jaren te Dordrecht / 6 kinderen.

Laatst gewijzigd: januari 2006