Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1877-1878


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: archief 6
Inventarisnr. 3491 (over 1877), 3492 (over 1878)
(laats gewijzigd: 4-12-2005)

brieven aan de burgemeester 1878 doos 1(SAD 6-3492)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3492)

(envelop 1)
- (16-4-1877 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1877/78 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
J. v.d. Heijden Tarmond expediteur gr. jagtacte C 173
J.H. Smeulers tuinman met steekhaam E 371
J. Kroonen scheepsbevrachter met kruisnet E 845
P. de Roo koopman idem E 30
J. Roest agent met dobbers B 86
C. Bothof metselaar gr. vischacte D 834
C. Coomans conducteur idem B. 120 (=Wijnstraat)
C.H. Sunderman koopman idem D 480
idem voor C.H.C. id idem D 480
A.B. de Milde de la Faille particulier idem C 957
H. Mauritz voor G. grondeigenaar idem B 332
J.A. Smits van Nieuwerk
(16 april 1877)
komm. schutterij idem C 1010
L.J. Joosten kalkblusscher met steekhaam D 128
P. Stolk arbeider gr. vischacte E 780
G.J.H. de Roo particulier idem B 160
G.C. Lotsij id idem A 121
G. Krafft koopman idem A 141
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 811
L.P. van Ardenne particuluer idem, gr. jagtacte C 1024
M. van Trijffel bliksalger gr. vischacte D 103
A. van Trijffel zonder beroep met kruisnet A 133
S. van den Heuvel vischkooper gr. vischacte A 368
G. Verweij visscher idem A 368
W. van Wijngaarden timmerman idem D 863
A. de Heer arbeider idem -
S.O. Weeland visscher idem C 287
K.J.J. Lotsij assuradeur idem D 208
J. van Nievervaart Pzn. olieslager idem, gr. jagtacte D 162
A.C. van Nievervaart particulier idem D 162
D. Mijjer visscher met aalsreepen C 916
S.H. Rittel broodbakker met schakels C 264
G.J. Snudo particulier gr. vischacte E 644h
P. Boshoven visscher id C 301
W. Goedhart zaagmolenaar steekhaam E 814
A. Klop Czn. visscher drijfwand? D 497
P. Hoebee scheepmaker met kruisnet E230
P.C. van Wijland particulier id E 661
N.A. de Jocheere - gr. vischacte E 995
R. de Lange pakhuiskn. id A 273
M. van der Kloet particulier gr. jagtacte D 526
Z. Sandberg zeilmaker id D 175
S.M.H. van Gijn koopman gr. vischacte E 741
A. van Ardenne particulier id C 1014
E. de Bruijn korenmolenaar met schakels E 1182
J. Kipping kastelein gr. vischacte C 182
R. Samelius smid met reepen E 1242
S.C. de Jongh koopman gr. jagtacte A 295
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte B 160
P.A. Bos aannemer gr. jagtacte C 1243
mr. A. Blusse van O.A. courantier id C 1175
P. Huis koffijhuishouder id, met kruisnet A 4
N.A. de Jocheere Sr. particulier gr. jagtacte E 995
S.A. Göbel schoenmaker gr. vischacte C 45
J. Boshoven arbeider met aalschaar E 1126
H. Wenten schipper met werpnet C 177
W. de Jongh distillateur gr. jagtacte C 1173
H.P. de Kat van H. bierbrouwer id B 142
S.C. de Groot houtkooper id E 1
B. de Court Onderwater particulier id E 989
mr. S.A.M. v.d. Hardt Aberson griffier id E 987
S.A. Vos van Hagestein particulier id D 170
A. van Duin schipper aalskorven A 538
A. Kanters brugwachter werpnet E 840
P. Lotsij particulier gr. jagtacte E 252b
L.H.H. Waterbeek koopman met schakels C 62
P. Strik visscher gr. vischacte A 362
A. Immerzeel particulier met schekels E 356
C. van de Weg id gr. jagtacte E 361
E. Boonen id met kruisnet E 1177

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1877/1878 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort van vischtuig
D. Vink arbeider kruisnet
M. van Dijl idem steekhaam
N.J. Lareman id kruisnet
J. Kemp id steekhaam
B. Tarmondt id id
J.W. van Vendeloo id aalskorven
D. Boshoven id id
H. Rombout id id
J.A. van der Steen id id
J.P. van der Steen id id
J. du Vijn id id
C. Versteegh id fleuren
K. Homburg id steekhaam
L. Koster id id
W. van der Waal id id
P. Rombout id id
B. Haksteen id id
C. Grootenboer id id
A. Spoor id id
J. Olivier van Brouwershaven id aalsreepen
A. Visser id steekhaam
H. van de Graaf id id
J. Sparrenburg id id
A. Mensen id id
(16-4-1877)
A.W. Sleeking idem id
J. van Son (Keeman) schildersknecht id
A. van der Sluis idem werpnet
S. Dooren (Keeman) idem aalschaar
F. van Dijl stukadoor fleuren
G. Termeeris arbeider aalschaar
G. de Kluizenaar arbeider steekhaam
A. van Keppel arbeider fleuren
A. Tak vormer steekhaam
Th. Pastoor stoker werpnet
W.L. Hoffman arbeider steekhaam
A. de Waard id id
A. van Dijk id id
J. Keurvorst id id
J. Snijders id aalschaar
J. Snijders id id

- Lijst van teruggezonden vaccine bewijzen op de daarbij vermelde data
4-1-1878 Gemengde school Hellingen / 1e Stads Tusschenschool / 2e Stads Armenschool / 2e Stads Tusschenschool / Latijnsche School
5-1-1878 burgerschool voor jongens
7-1-1878 R.C. Bewaarschool / L. Nienkemper
8-1-1878 Bewaarschool der Ned. Hervormde Gemeente
9-1-1878 Christelijke school /S.P. Goedhart
......etc.
- (29-12-1877) W. van Twist, maken van een uitweg.
- (Amsterdam 2-1-1878 Ned. Isr. Armbestuur) Jacques Marcus gehuwd geweest met Jette Heijmans en na haar overlijden hertrouwd heeft zich uit Nederland verwijderd met achterlating van de drie uit zijn eerste huwelijk verwekte kinderen : Jeanette, Sophia en Esther oud 7, 5 en 3 jaar (te Gouda besteed, Samuel Heijmans aan de Voorstraat)
- (Utrecht 30-12-1877 goed gedrag) Frederik Rackwitz.
- (Dordrecht 4-1-1878) hondsdolheid (geen gevallen).
- (Dordrecht 4-1-1878) Gister voormiddag ten ongeveer 11 1/2 uur verspreidde zich een gerucht van brand door deze gemeente, waarop verschillenden spuiten zijn uitgerukt. De brand bleek te zijn ontstaan in de fanriek H.H. van der Gijp en Co Metaalwaren aan de Vest C 609/611 alhier, van welke fabriek de geheele bovenverdieping is uitgebrand ...etc. (overkoken van terpetijn en gom; Herman Boshoven, schipper op sleepstoomboot Stad Ruhrort, 30 jr., geb. Lobith, steen op regterbeen;)
- (Dordrecht 6-1-1878) Hedenmorgen ten ongeveer 3 uur heeft alhier het volgende onheil plaats gehad. De brugwachter van de St. Jorisbrug Willem Mulder hield zich bezig met het reinigen der brug waarbij ook het schoonmaken der kamraderen behoort en waartoe hij genoodzaakt was de brug gedeeltelijk open gedraaid te houden etc..
(broer Adrianus, 18 jr., Nicolaas Emanuel Maaskamp, 20 jr.)(14-jarige Isabella Hombroek, geb. Dordrecht, Aug Kamp C 1131, water gevallen)(koopman in afbraak Schampers; tapper C.O. de Kok)
- (7-1-1878) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (Dordrecht 15-1-1878) nominatice staat personen Huis van Arrest over 1877.
- (7-1-1878) agent van politie 3e kl. Jacobus van Bohemen, 25 jr (marinier 3e kl.).
- (11-1-1878) J.H. van Oijen, kerumeester vleesch en spek (H. Allemans, Raamstraat, vleesch van een vaars).
- (10-1-1878) twee stoomketels schroefboot 'Dordrecht III', van heeren Masion en zoonen.
- (11-1-1878) politieagent 3e kl. (nachtwaker) Ant. Wilh. van Bijnen, geb. Gorinchem
- (14-1-1878) K.B. 3101201877 l.l. heffing van tollen op het Oranjekanaal.
- afgestane gelden schepelingen (Oct. 1877).
- (23-1-1878) Ver. Tesselschade (tentoonstelling).
- (18-1-1878) wed. A. van der Steen, tapster, Hoogt E 849.
- J.W. de Haas, en D. Tims

(envelop 2)

- (29-2-1878) 20e dezer ca 10 ure een vigelant bespannen met een paard aan de Voorstraat nabij het Scheffersplein (W.A. Nieuwenburg)
- (7-2-1878) vol.insp. van politie Charles Joseph Faure.
- (Delft 18-2-1878) signalement Hendrik Pieter Burg, geb. Dordrecht 9-4-1858.
- (Middelburg 14-2-1878) signalement Roelof Stokvis, geb. Dordrecht 8-9-1853.
- (buitenl. pasp. 1-3-1878) Anne Cornelis van Nievervaart (Belgie, Frankrijk.. etc)
- (Grave 27-3-1878) P.J. van Kuijk, C 609-611 (kemelsgaren galon)
- wed. Verschoor geb. van de Velde, overl. J.J.D... Verschoor.
- H.J. Kannemans, gegag. serg. Ned. Ind. leger, bij D. Moolhuijzen Steegoversloot D 1090.
- (4-3-1878) Leonardus Petrus van Rest, behanger / Petronella Maas wed. Willem Nicolaas van Rest, overl. Londen 2-5-1877 (wonende 's Gravenhage)
- (13-3-1878) Francois Verschelling, geb. Breskens, egent van poltie.
- (20-3-1878) agent van poltie Govert Giphart.
- Helena Geertruida Hoogvorst getr. Henricus de Roo, overl. Dordrecht 16-2-1875.
- (27-3-1878) Adrianus Heijnen, geb. Delfshaven 31-3-1853.
- (2-4-1878) Jan Willem de Haas, agent van poltie.
- (6-4-1878) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (12-4-1878) C. Gips Pz te Dordrecht, inzending blokwerk.
- (Dordrecht 14-4-1878) Hedenmorgen ten ongeveer 7 uur werd door Jan Lucas, oud 45 jaar, timmerman, wonende aan de Hoogt E 872 alhier ... wed. Lambert die boven hem woont in eene stoel op hare kamer dood zoude zitten (Geertruida Hermina Schemks, geb. Emmerik 7-1-1809, werkster)
- (Dordrecht 15-4-1878) Ik heb de eer U.Ed. A. te berigten dat op gisternamiddag aan mijn bureau kennis gegeven zijnde van het verdrinken van een kind in de Stadsgracht achter de Heerheijmanhuisstraat .. kind van Johannes Philippus van der Steen, metselaar, Burgemeesterspoortje C 567 (kind Sander van der Steen, geb. 6-4-1876)
- [GEDRUKT] Ville de Namur, Grand Festival International.
- (jagt en visscherij 14-4-1878) G. van HECK, registratie eener eendenkooi.

(envelop 3)
- (16-4-1878) fabrieken en werkplaatsen: 488, o.a.:
J. van den Beemt, Marienbornstraat C862
G. Schotel huisvr J.E. Rienstra, Voorstraat C 1609
Arnold Drughorn (jongen in dienst Adrianus Haezer geb. Dordrecht 27-8-1866)
117. F. Böger, Wijnstraat 130, steendrukker (geen kinderen en dienst)
106. A. Mulders, Steegoversloot, C 1006, timmerman (geen kinderen in dienst)
- (18-4-1878) Oscar Carré.
- (18-4-1878) Johannes Baptist Wouters, geb. Dordrecht 23-8-1828 (Bleekersloot 404)
- Leendert Melieste, gratis procedure, Rietdijk C 202 (Gerrit Kriens te Papendrecht).
- (Dordrecht 2-5-1878) Hollandsche Mij. van Landbouw, Patallelweg vanaf den Spuiweg .. brug gebouw Heer Ponsen.
- (7-5-1878) koffijhuishouder W.J. Ponsen, muziek maken.
- (7-5-1878) koffijhuishouder J.B. Timmer, Parallelweg 23-27 draaimolen.
- (6-5-1878) Dammes TIMS, agent van poltie.
- B. van der Linden, te s Hage met poffertjeskraam.
- (15-5-1878) koffijhuishouder Hendrik Gelissen, Kuipershaven, verhuisd naar Merwekade C 168/170
- Leendert van Dieje, dronkenschap.
- (Dordrecht 24-5-1878) .. hedennamiddag door Johannis van Eck, 67 jr., arbeider, Torenstraatje C 448, grecht tusschen Nieuwstraat / Kolfstraat, lijk van zoontje Machiel Joseph Cohen, koopman, Marienbornstraat C 858 (verdronken zoontje: Joseph COHEN, geb. Dordrecht 9-7-1871)
- (1-6-1878) A. Mak, broeder Jan Cornelis Mak, opzigter.
- signalement Thomas Jacobus van Dijl, geb. Dordrecht 28-3-1856.
- (Dordrecht 11-6-1878) .. een achttal sjouwerlieden begaven zich van de wal der Binnen Kalkhaven door middel van een zoogenaamde Noordsche vlet aan boord van de Engelsche stoomboot MORGAN RICHARDS, kapitein Williamson, welke stoomboot ongeveer midden in die haven lag.
Daar de vlet zeer overladen was, is er water over de achtersteven gevloed, waardoor de boot gedeeltelijk met water gevuld is, het welk eenige der sjouwerlieden heeft doen besluiten uit de boot en te water te springen, waarbij echter bijna gelijktijdig de boot omkantelde en ook alle de overige personen te water geraakten.
Daar eenige personen die zich in de nabijheid bevonden is onmiddellijk al het mogelijk gedaan om hulp te bieden, ten gevolge waarvan dan ook verschillende personen zijn gered, één echter zonk ongelukkig in de diepte en toen ook deze door middel eener dregge door de schippers Gerben Roodenburg en Sake Sietses Mulder gevischt was, bleek het dat hij reeds was overleden, het welk al spoedig door .. etc.
(Wilhelm Boecking, 35, geb. San Sebastian, wonende Dusseldorf, Capucinergasse 1, Johann Eekler, 22, geb. Emmerik; verdronken: Johannes VLASBLOM, 30 jr., Riedijk C 214)
- (7-6-1878) koffijhuishouder A. Font freide , Kuipersjaven B 282, a.s. kermis cafe Chantant te mogen houden
- B. Plaisier, tapper, Singel E 544, troittoir (terras stoelen).
- (24-6-1878) In den afgeloopen nacht ten ongeveer 12 uur, werd aan Cornelis Schepens, oud 29 jr, geb. Dordrecht, koopman in steenkolen, wonende Bagijnenhof D 798 door een heer en dame, die zijne woning passeerden mededeeling gedaan dat er een man in het water der Spuihaven nabij den Johan de Witt-brug lag ...etc. (Hrmanus Albertus Vos van Avezaeth, geb. Zwolle, 38, Vest D 821; Theodoor Stork; lijk Paulus Schram, geb. Sliedrecht 16-1-1816, Achterom D 778b)
- (25-5-1878) Societe Charbonnierre de la Meuse, Liege, Edrd. Gilissen en Cie.
- (28-6-1878) plaatsen schildwacht voor pand Hofstraat (militairen).
- (29-6-1878 jagt en visscherij) 33 kostelooze vergunningen.
- (huis van bewaring Brielle) Frits Gransch (dobbelen), 1 dag.

(envelop 4)

- (6-7-1878) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (4-7-1878) opening jacht op waterwild.
- (5-7-1878) gratie P. Keijzer te Dordrecht.
- Petrus Johannes Luwema, geb. Den Helder 19-10-1862.
- (12-7-1878) A. Krekelenberg, horlogiemaker
- J.B. Timmer, Parallelweg.
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1878).
- (22-7-1878) A.C. Singels Az. muziek.
- (24-7-1878) Pieter van der Slikke, proceskosten echtscheiding.
- (klagt Rijnvaart reglement 30-7-1878) H. Dalmen te Dordrecht 'Agnes' en W. van Dordt, te Dordrecht 'Cosmopoliet.'
- (30-7-1878) wed. W. Papenhuijzen
- (1-8-1878) toestand pand Voorstraat D 86 (afbreken muren)
- (2-8-1878) Ver. Vooruitgang door Beschaving, loterij steenkolen.
- (12-8-1878 Giessen Nieuwkerk) Hendrik Willem Mees.
- J.C. Ridderhof, Scharensgang [=Sarisgang].
- (15-7-1878) kind in Riedijkshaven / Leendert Koster, veerman Papendrechtsch Veer, Kolfstraat C 287 / Simon Weeland, 31, visscher, Riedijkstraatje C 287 / Leendert Sanger, C. Gips en Zoon, Gerrit Adr. Mulder / naam kind: Wilhelmus Hendr. VAN ROEKEL, geb. Hedel 27-11-1870, wonende Nieuwkerksplein C 392.
- (22-7-1878) Johanna Trouwborst, geb. Rotterdam 25-11-1873, dochter Pieter en Magd. Hendr. Gilissen, vader schipper op ligterschip 'Watergeus', Spoorweghaven, van de loopplank gevallen.
(Pieter Scharlo, 35 / Anthonie van Zon, 41)
- (22-7-1878) plons Voorstraatshaven / lijk Leendert Schilperoort, kleermaker, geb. Fijnaart 15-1-1849, zoon Arie (te Fijnaart) en Van der Matten, Riedijk C 322. (Johannes Haksteen, 22 / Johannes Lugten 27)
- (9-8-1878) jongen in de Oude Maas verdronken / Wilhelmus Nuij, geb. Ruhrort 1-12-1864, zoon Wilhelmus en Antonia ARNTS, als schipper varende bij zijne ouders aan boord aakschip De Vrouw Antonie gedomicileerd te Doornenburg.
- (17-8-1878) C. Brand, geleid Geert Tjibbe de Vries.
- (19-8-1878) brand huis wed. Visser, Singel E 928 (Bartje van Heumen, 16 en Geertje Kattenberg, keukenmeid, 21)
- (huize correctie en arrest Hoorn) J.H.J. Coenraads.
- (buitenl. pasp. 2-9-1878) Henri Vriesendorp (Duitschland, Frankrijk, Belgie etc)
+ Boudewijn Bastiaan van der Linden
- (2-9-1878) bij Mattensteiger in Voorstraatshaven; man te water; lijk pontonnier Pieter Dijkstra, geb. Leeuwarden 2-1-850, zoon Hessel Pieter Dijkstra en Hiskje Hekelaar (tapperij Vos, Bleijenhoek)
- (4-9-1878 Ruhrort) Lambertus Bovens, verwonding hoofd (schipper J.L. van der Hek, naar ziekenhuis gebracht).
- (14-9-1878) weduwenfonds.
- gewezen militair M.A. Wempe.
- ontslag pontonnier S.W. Frauenfelder.
- (21-9-1878) sterfgeval Geertruida Pieternella Hennekes.
- (26-8-1878) veearts van Ooijen, keurmeester vleesch en spek.
- aanleggen Wieldrechtse Veerstoep (Jan Kroone, Cornelis Johannes Louwman, Jan Gerrit Woudenberg te Dubbedam))
- (21-9-1878) J. de Wit, pres-alg. Werkenlieden Verbond 'Vooruitgang door Beschaving' / toneelvoorstelling
+ [gedrukt:] 29/9/1878 Liefdadigheidsvoorstelling (voor wed. Louwman) 'Bodegraven in 1672' en de klucht 'Lot is Dood'
- (29-9-1878) tapster Neeltje van Huuksloot, geb. Poortugaal, 24, Riedijk C 316 (vroeger danshuis laatst door Schellenbach, schoonzoon van Boet gehouden)
- krankz. Jan Lodewijk Frederik Hermanus MORIN, geb. Salatiga 27-5-1843, uit een geopend raam gesprongen der 2e verdieping (oppasser Hubertus Kievits, 47, geb. Rotterdam; Kornelis Abbenbroek, geb. Oud-Beijerland 26-2-1829; Christiaan Johanna van Driel, geb. Dordrecht 13-4-1845; Matje de Vos hs Jac. van der Elst, Aug.Kamp C 1132-1121)
- (8-10-1878) Barendina van Duinen, 23, dienstbode bleeker Van Waard, Achter s Landswerf / vrouw Steinrath dood op haar kamer / aan de Hil.

(envelop 5)

- lijst afgestane gelden schepelingen (Julij 1878)
- (Ruijsbroek 17 8 bre 1878) Monsieur,
Monsieur Edison l'inventerur du Phonograph me charge de vouw demander si vous desires avoir une seance.
Vouw avez sans doule? Monsieur, entendu parler de cette merveille le great attraction de Paris.
Figures-vous un petit tonneau dans lequel il y durait une ouverture dans celle a on parle chante ou foue? d'un unstrument on le ferme et en l'ouvrant le Phonographe r..ete? fidelement ce que l 'on a dit chante on foue. C'est merveilleux !
(vouw le voyez, monsieur, on peu encore parler apres sa mort pour vu qu'on laisse le Phonographe ferme jusque .. le seance dure une heure...etc. (Collier a Ruijsbroek)
- sergeant stafmuziekant Ph. Holbein, Riedijk C 322.
- (2-11-1878) gepaspor. militair D. Dtoel, Vest D 820.
- (7-11-1878) Johan Daniel Schuller, volontair insp.-politie.
- Heinrich Schmitz, 21, geb. Uerdingen aan den Rijn, schippersknecht op aakschip 'Schiller' / diefstal.
- (14-10-1878 zeebrieven) G.F. Jonkman, tjalk Hoop op Zegen.
- Johan Mari Pieter de JONCHEERE / 17-9-1878 stedelijke begraafplaats, graf Wilhelm Johan Pieter de Joncheere, dochtertje Bertha overleden 14-9-1878 (verplaatsen lijk)
- (26-11-1878, brief P. Bozua, Varkenmarkt) vader Cornelis Bozua overleden.
- (7-12-1878) Dirk Renout (overleden)
- (7-12-1878) s.s. Johan de Witt aan het Groothoofd / Albert van Dellingen, 38, geb. Brussel, hofmeester (onbekende vrouw op boot overleden; te Rotterdam aam boord gegaan als werkster)
- (18-12-1878) wed. Schouwenburg / toneelver. 'Antoni Peeters'.
- (20-12-1878) A. van Dijl, marktmeester Botermarkt, vrouw Johanna Elshoven, koopvrouw in boter te Rotterdam (boter te licht)
- Eilert Rensius Wnninga, 36, geb. Nieuweschans, Hellingen E 97 / Overleden Cornelis van As, 77, geb. St. Maartensdijk, wonende Catz (Zeeland) (van Willemsdorp per spoor)
- (26-12-1878) ... het paard van den landbouwer De Vlaming wonende aan het 's Gravendeelsche Veer is aan de Parallelweg op de hoogte van Timmer geschrikt van het fluiten eener locomotief en aan de hol gegaaan. De Vlaming de bestuurder viel van de slede ..etc. [paard in aanraking met slede van Jan Schipper, bouwman te Dubbeldam (5 kinderen op de slede) / Thomas Joan Jacob EVERA, geb. 30-3-1859, Voorstraat D 61, door tweede slede overleden]
- (31-12-1878) Jan van Wijnen, gezagvoerder TRIO, 38 jaar, geb. Andel / Johannes Willems, 42, geb. Katwijk / lijk Hendrius Gradus van den Konink, 43, geb. Doornenburg, schipper SOPHIA ...etc.

Laatst gewijzigd: juni-sept. en december 2005