Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1879-1880


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3493 (over 1879), 3494 (over 1880)

(laats gewijzigd: 27-11-2005)

brieven aan de burgemeester 1880 (SAD 6-3494)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3494)

(envelop 1)
- (16-4-1879 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1879/80 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
G.H.J. de Roo particulier gr. vischacte B 160
C.H. Sunderman koopman id D 480
C.H.C. Sunderman id id D 480
H. de Roo particulier met kruisnet E 32
S.C. de Jongh grondeigenaar gr. jagtacte A 295
N. Reus broodbakker met kruisnet B 53
J. v.d. Heijden Tarmond expediteur gr. jagtacte C 173
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 815
H.P. de Kat van Hardinxveld commissionair id, gr. jagtacte B 142
A. van den Heuvel vischhandelaar gr. vischacte A 365
G. Verweij visscher id A 365
J. Aarnoutse vischhandelaar id A 336
S.O. Weeland visscher id C 287
A. de Heer arbeider met schakels -
J. Boshamer visscher gr. vischacte C 302
G. Krafft koopman id A 171
J.H. Boogaert vischhandelaar id D 694
B.M. Giffard arbeider met schakels C no. -
A. van den Blink broodbakker id C 246
Ph.A. Beerentemfel schoenmaker met aalskorven A 301
D.P. v.d. Pauw machinist met steekhaam E 780
J.H. Rittel broodbakker gr. vischacte C 264
P. Stolk arbeider id E 781
D. de Bruijn arbeider met aalschaar E 781
L. Hulsman houtzaagmolenaar met kruisnet E 36
L. Masion koopman gr. vischacte A 360
R. de Lange arbeider met aalskorven A 273
P.A. Bos aannemer gr. jagtacte C 1243
G.J. Snudo particulier met schakels E 523
A. van Trijffel id met kruisnet A 131
A. van Aardenne id gr. vischacte C 1014
L.R. van Aardenne id gr. vischacte C 1024
J.A. Göbel schoenmaker idem C 45
J. v.d. Heijden Tarmond expediteur met aalsreepen C 173
Z. Sandberg Azn - gr. jagtacte D 175
A. Benders aannemer id E 405
S.M.H. van Gijn koopman gr. vischacte E 741
J. van Nievervaart Pzn olieslager gr. jagtacte D 162
A.C. van Nievervaart particulier id D 162
id id gr. vischacte D 162
P.C. van Wijland id met schakels E 661
G. Mauritz Hzn id gr. vischacte B 332
mr. A. Blusse van O.,A. id gr. jagtacte C 1175
J. Kipping tapper gr. vischacte C 281
H. Wenten schipper met werpnet C 177
R.A. van de Wall officier Artill. gr. jagtacte E 1193/4
G. Krafft koopman id A 141
mr. J.A.M. v.d. Hardt Aberson griffier id E 989
J.A. Vos van Hagestein particulier id D 170
idem id gr. vischacte D 170
H.J. Koopman machinemaker met fleuren A 500
C.M. Dooren particulier met kruisnet E 1177
J.C. de Groot houtkooper gr. jagtacte E 1
N.A. de Joncheere particulier id E 995b
M. van der Kloet Mzn id id D 526
J.H. Lebret koopman id E 727
E.L. Waterbeek bleeker id E 259
N.A. de Joncheere particulier met schakels E 995b
A.C. van den Heuvel id gr. jagtacte A 365
C.M. Schram de Jong ambt. openb. ministerie id D 888
W. Verhoeven Pzn metselaar met schakels C 1281
B. de Court Onderwater particulier gr. jagtacte D 171
mr. A. Blusse scheepsreeder id C 937
M. de Haas molenmaker met drijfnet E 774
J.A. Smits van Nieuwerkerk militie commissaris met fleuren C 1010
A. van Velzen mazelaar met gebben E 818
Jurrianus van Trijffel zeilmaker gr. vischacte C 280
Jacob Boshoven arbeider kl. vischacte aalschaar E 1125
Pieter Molendijk landbouwer kl. vischacte zegen E 1031
M.A. Rees commissionair kl. vischacte schakels A 318
S. Weeland visscher kl. vischacte drijfnet C 428
Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1879/80 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort van vischtuig
H. Rombout arbeider steekhaam
Gerrit Bozuwa id id
F. Gooshouwer id id
F. van Dijl id id
P. van der Linden id aalschaar
P. Rombout id steekhaam
L. Koster id id
J. Olivier van Brouwershaven id fleuren
A. Spoor id steekhaam
J. Stolk id dobbers
A. Ridderhof id aalschaar
J. du Fijn id steekhaam
Gijsbert Bozuwa id id
A. Mensen id id
J.Ph. van der Steen id id
J.A. van der Steen id id
A. Retel id kruisnet
A. Visser id steekhaam
M. van Dijl id id
B. Ferman id id
C. Versteeg id fleuren
C. Grootenboer id steekhaam
L.J. Joosten id id
J. Sparrenburg id id
B. Haksteen id id
K. Homburg id id
A.W. Sleeking id id
A. van der Wal id id
D. Vink id kruisnet
G. Termeeris id aalschaar
D. Boshoven id steekhaam
P. Romijn id werpnet
A. Retel arbeider met kruisnet
Jan Snijders id met aalschaar
Jacob Sneijders id id
J. Kemp id met steekhaam
A. van Keppel id met fleuren
J. Keurvorst id met steekhaam
A. van de Weg id met aalschaar
Johannes Groeneveld id idem

- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (31-12-1879) pontonnier 2e klasse J.H. Nieuwkempen (ontslag).
- (31-12-1879 brief G. Wolzak) wandeling langs mijn woning in het Papeters of Heidenstraatje (de weg is een modderpoel)
- (2-1-1880) jaarwedde leraren H.B.S.
- Wekelijksche lijst der bezochte vleeschhouwers en Spekslagers, slachtplaats enz. door den keurmeester van vleesch en spek te Dordrecht.
O.a.
22/12 10 uur Meijer Allemans Raamstraat + J. de Kriek Raamstraat
22.12 10 1/2 uur Van der Straten, vleeschhouwer Vriesestraat + Van der Straten spekslager, Vriesestraat
23/12 11 uur C. van Waalwijk van Doorn Varkenmarkt
11 1/2 uur Vogels, spekslager, Voorstraat ...etc.
- (6-1-1880) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als:
Het Kilogram Rundvleesch 0,90
" witbrood 0,25
" tarwebrood 0,19
" rijst 0,20
" zout 0,14
" boter 0,85
" groenezeep 0,38
" soda 0,10
" grove gort 0,22
de liter gerstebier 0,09
" wijnazijn 0,0125
" bierazijn 0,07
" patentolie 0,39
" petroleum 0,12
de Hektoliter aardappelen 5,00
de 1000 kg steenkolen 7,00
de 1000 st. turven 7,00

- (6-1-1880) stoomketel geplaatst bierbrouwerij E.F. van Vloten.
- (6-1-1880) havenmeester Hendrik Kip, brigadier titul. der Rijksveldwacht en Hendrik Buikhuizen, rijksveldwachter, opziener der Jagt en Visscherij.... Dirk Wilhelmus Coolhoven, 62, winkelier Vlak ...etc.
- (9-1-1880) verpleegkosten Adriaantje Roggeveen (armhuis).
- (10-1-1880; Ver. tot verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid-Holland, gevest. Rotterdam, Nadorstlaan 26) agent van poltie H.W.J. Baden.
- (brief 12-1-1880) C. Lawende, 33 jr., vacature veerman/schuitenvoerder.
- (13-1-1880) Jacoba Willemina de Kuijser, geb. 24-11-1842 huisvr. Pieter de Koning, opperman, Marienbornstraat C767, scheppen emmer water uit de gracht gelegen achter de Marienbornstraat bij de zoogenaamde MOLENPOORT het ongeluk gehad in het water te vallen met het ongelukkig gevolg dat zij met het hoofd onder het ijs is geraakt en dien ten gevolge verdronken is.
Het voorgevallene werd al spoedig ontdekt door Adriana Johanna van Randwijk, 57 jaar, geb. Dordrecht, waschvrouw, wed. Barend Möls, wonende Marienbornstraat C773, toen deze op dezelfde plaats een emmer water wilde scheppen.
Het lijk is vervolgens op het drooge gebragt door Johannes Veth, 46 jr., geb. alhier, sjouwer, wonende Marienbornstraat C 770 en Bernardus Hessler, 18 jr., geb. Vlissingen, stoker wonende Augustijnenkamp C 1119, door wien hetzelve vervolgens is gebragt in de woning der moeder van de verdronkene die mede in de nabijheid woont ..etc.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1879)
- (brief Bar le Duc 16-1-1880)
- (Dordrecht 28-1-1880) Ik heb de eer U Ed. A. hierbij te retourneeren de lijst onderteekend door den bakenmeester N. van Strien en 21 anderen ten behoeve der nagelaten vrouw en kinderen van Martinus POTTERS stuurman en Pieter Marinus NIERSE, machinist beiden verdronken bij het vergaan van het stoomschip 'ASSISTENT'.
Potters laat eene vrouw en twee jeugdigen kinderen na; de vrouw is genaamd Johanna van de Lee, oud 26 geb. Hedikhuizen bij s Bosch woont aan de Riedijk C221 en verkeert in droevige armoede, haren man had gedurende de winter niets verdiend, zodat hij de inboedel gedeetelijk is verkocht of beleend.
Nierse laat een vrouw en 5 kinderen achter ; de vrouw genaamd Elisabeth Sara Visser, 42 jr., geb. Goes woont Schotsentuin C 269 ...etc. 
- Wekelijksche lijst der bezochte vleeschhouwers en Spekslagers, slachtplaats enz. door den keurmeester van vleesch en spek te Dordrecht.
- (1-2-1880) Jakobus van der Vlugt Jr te Dordrecht, maken 16 st. dakdalven in beneden mond Dordtsche Kil.
- (Winschoten 31-1-1880) hoofdelijk omslag Anthonius van Deinse, regter.
- (Maasdam 2-2-1880) G. VINK, te Oud-Beijerland, verlooren een van gouden tien gulden stukken gemaakte gouden horologie ketting (op de Binnen Maas).
- (4-2-1880) gewezen hofmeester J. Peeman, Tolbrugstraat W.Z. B 230.
- (4-2-1880) pol. comm. A.J. Forley Duwel.
- (8-1-1880) Huis van Bewaring, verpleging F 75,34.
- (Maasdam 6-2-1880) verloren gouden horologie ketting (op het ijs).
- (9-2-1880) Gerrit van ...(?), 3e kl. agent van politie (nachtwaker).
- (13-2-1880) adj. havenmeester H. Kip, veroordeeld 15 dagen cellulaire gevangenisstraf.
- (17-2-1880) monitors Haai en Panter (patrouille, pontonniers).
- (18-2-1880) Adrianus STAM, agent van politie, dronkenschap.
- (20-2-1880) Christiaan Pieter Knieriem, agent van politie.

(envelop 2)
- (Middelburg 27-2-1880) brief J. de Man, veearts.
- agent van politie Anthonie Fietelaar, dronkenschap in dienst.
- Jan Romijn.
- (28-2-1880) vaccinatie / G.W. de Boo, F. Grootenberg, A. Vermaas.
- Wouter van den Berg, bij F. van den Berg, Heerheimansuisstraat 555.
- (8-3-1880) gratie N.C. Kerkhof, gedetineerd te Leiden.
- (10-3-1880) Hendrik Ponte, 30, geb. Dordrecht, Geldeloozepad E 612, werkzaam in stoomhoutzaagmolen van fa. F.A. van der Linden aan het Weeskinderendijkje (ongeluk drijfweielen).
- Thomas Jozef Parkelie, orgel straten 's Gravenhage, Sint Jacobstraat 20.
- (25-3-1880) J. Speekenbrink, verdacht van moord, in het Stedelijk Ziekenhuis alhier [met staat van bewaking!]
- (22-3-1880) brief A. van Drooge, woning (Singel hoek Spuiweg) rooster riolering.
- Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (4-4-1880) dove Elisabeth Noorlander, 77, wed. Johannes Colijn (Bagijnhof), door tram overreden, linkerbeen verbrijzeld.
- (31-3-1880) J.G. Versteeg, tapper, Bleijenhoek C230, vergunning.
- (9-4-1880)  Elisabeth Noorlander, overleden.
- (12-4-1880) brugwachter Engelburgerbrug Hermanus van Loon (dronken).
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1880).
- dood Andreas Kessel, schipper a/b. Ludewigshafen
- (17-4-1880) A. de Vries, Varkenmarkt, verzoek de straat te schrobben.
- (20-4-1880) W. de Prins, Wijnbrug, koffijhuishouder.
- (26-4-1880 Jagt en Visscherij) G. van Heck en Zonen, aanvraag van registratie een eendenkooi.
- (Dordt 22-4-1880) Wededel Gestrenge Heer ! Naar ik verneem moet gisteren bij het verhalen van het Engelsch schip FOREST KING, kapitein E.T. Lamswood, alhier aangekomen van Girgenti, aan de Merwekade, een lantaarnpaal zijn aangevaren en gebroken, waarvan de schade natuurlijk ten laste komen van het schip ...etc. (havenloods Ophorst; D. Schotman)
- (22-4-1880) Cornelis Dooren, 8 jr., wonende Kooijmanshof Breeweg no. 13 lijdend is aan diphteritus.

(envelop 3)
- (25-4-1880) H.C. Visser, tapper, Riedijk C 202, piano en vioolmuziek (Cafe Chantant), 19 jarige dochter als chanteuse.
- (Gorinchem 28-4-1880) krankzinnige Joannes Hubertus Gorissen.
- civiel mil. gouv. Atjeh K. van der Heijden.
- (12-5-1880) Les Tramways de Dordrecht
- telegram van Albert (theatre, Jovals Basch).
- signalement Hendrik Sebes, geb. Dordrecht 11-6-1858 + Johannes Martinus Kolderman, geb. Dordrecht 13-3-1858.
- (10-5-1880 brief Het Loo (get) Willem) D.H. Ulricht te Dordrecht.
- (19-5-1880) Johannes Pieter van der Straaten, vleeschhouwer, Vriesestraat, zich heden door ophanging van het leven beroofd.
- (27-5-1880) Jan Hendrik Boers, 34, Tolbrugstraat W.Z. B 232 (vogelkooi).
- (verslag politie) verdronken Arie Johannes Landsmeer, geb. Dordrecht 18-9-1828, waker bij Heer van der Poll, Bleekersdijkje E 555.
- signalement Albert Hendrik van Spanckeren, geb. 's Gravenhage 4-1-1859.
- (2-6-1880) Cornelis van der Klooster.
- (2-6-1880) brand uitgebroken touwslagerij fa. wed. G. 't Hooft & Zonen, aan de Vest.
- (4-6-1880) agent van politie Cornelis van Lelieveld.
- (8-6-1880) legplaats stoomboot Fop Smit en Co.
- (8-6-1880) J.J.P. van Peeren en G. van Peeren.
- J.H. Engelen, J. Hombroek, C. van Bohemen, A.H. de Zeeuw, W. Stokvis, D.C. Altenburg, H.C. Visser => tappers Riedijk.
- (9-6-1880) A.M.C. te Boekhorst-Bax, loterij sprei.
- (30-6-1880) Willem Mulder, schoenmaker en brugwachter van de brug aan het einde van het Steegoversloot, Voorstraat C524.
- M. Ketelvijlder (krankz.).
- (3-7-1880) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.

(envelop 4)
- (3-7-1880) stoomketel koffiebranderij J. Gaastra.
- vicarie te Dordrecht.
- (2-7-1880) tapper J. Bouwmans, Scheffersplein, koffijhuis, accordeon.
- (9-7-1880) koffijhuis J.J. Schotel, Steegoversloot C 1193.
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1880).
- stoomketel C. Bos Az, baggervaartuigen Noordzeekanaal 4 en Middelburg II.
- (16-7-1880; Alexander Stichting, A. Banting, Amsterdam).
- Leonard Dijker, vrijwillige verbintenis als jager.
- (2-8-1880) A.V. Pennock, winkelier in grof en fijn aardewerk, Voorstraat, op de stoep voorwerpjes stallen.
- (6-8-1880) nachtwaker Jan van Geldrop, wacht aan Kalkstraat (collega Aardoom).
- (4-8-1880) Teunis DIRKS, geb. Scharwoude 1-2-1861, leger.
- Helena Arenout wed. Frans Bouwmans, koffijhuishoudster (Merwekade), billardhoudster en agente van stoomsleepdiensten.

(envelop 5)
- (11-9-1880) Willem van Hofwegen, 31 jr., sch..(?) en Jan van Dam, 58, Pottekade, bezig de winkelramen bij den kleermaker S. van der Kezie, Voorstraat D 451 schoon te maken / Van Dam op laddder, afgevallen.
- (14-9-1880) stoomschip Alkmaar, in West-Indie, gediend hebbende matroos 3e kl. Jan David Koster, 4/8 l.l. aan de gele koorts overleden.
- (18-9-1880) stoomschip Watergeus, in O.-Indie gediend hebbende matroos 3e kl. Hendrik van der Wal op den 11/7 a/b aan kwaadaardige koorts overleden.
- (Parijs 4-10-1880) Karel van Doorn, geb. 29-4-1864, Bleijenhoek.
- (8-10-1880) brand houten huisje of keet Parallelweg / Anthonie Schalken, 45 jr., geb. Oosterhout.
- (7-10-1880) Gabriel Louws, geb. Meliskerke 4-2-1851.
- afgestane gelden gelden schepelingen (Juli 1880).
- (26-10-1880) aanbesteding M.J. Masion.
- (27-10-1880) Pieter van Tol, 34/84(?) jr., arbeider geb. Dubbeldam (melken, verdronken).

(envelop 6)
- Adolf Leijdsman en Elizabeth Raadgeep, Botjesstraat.
- (1-11-1880) Willemina Stokvis, tapster Riedijk C 213.
- (Zwijndrecht 4-11-1880) begr. lijk Jacob Buijs.
- (6-11-1880) Hartog van Straaten, slagerij Voorstraat C 1343, getr. Geertruida de Bruin.
- H. Zeilemaker, geb. Doesburg 30-7-1844, dekknecht Dordrecht IV; uit de haven gehaald door Lambertus Johannes Joosten, arbeider, Boogjes.
- (19-11-1880) H.G. Borgstein, horlogiemaker, Tolbrugstraat L.Z. D 1060, door de beiden honden (doggen) van den koffijhuishouder J. Schotel aan de Voorstraat aangevallen etc... (steeds muilkorf)
- (5-12-1880) Nadat Elisa Hendrik Mahne, oud 41 jr., koffijhuishouder, geb. en wonende alhier aan het Vlak bij de Roobrug A 456, volgens etc.... (schoonzoon Jan Spruit)
- (4-12-1880) J. Peeman, gew. matroos 3e kl., Tolbrugstraat B 230.
- Willem van den Berg, Frankenstraat (M.J. en M.S. van Paasschen, 16 en 8 jr.)
- (Hardinxveld 23-12-1880) Johannes Fr. op den Zieke.
- (24-12-1880) Arie Adrianus Steiner, Voorstraat D 895, overl. ten gevolge van suffocatie (verstikking); Hendrik Poots, Alida Verheul.
- (29-12-1880) veerstoomboot.
- (29-12-1880) Elias Verhoeven, 60, kleerbleeker en Govert Verhoeven, verdronken Beeldjeshaven Catharina Alijda Nieuwenhuijzen, geb. Dordrecht 11-11-1801 wed. Fred. Nic. Schouttte.

Laatst gewijzigd: nov. 2005