Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1881-1882


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3495 (over 1881), 3496 (over 1882)

Last updated : 13-11-2005

NB.
subs. = subsidiair (te vervangen door)
c.e. = cum expensis (met (eis van) kosten)

brieven aan de burgemeester 1892 doos 1(SAD 6-3496)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3496 (doos 1)]

(envelop 1)
- Jan Fritze, krankzinnigheid 11/12-1-1880.
Krankzinnigen:
* 264. Jacobus van Dijl 27-2-1880 (E852)
* 316. Krijn Knoppers 15-3-1880 (C 600)
* 684/404. Johannes Theodorus Polet (E 1052e)
* 887/502. Heintje Cohen 5-6-1880 (C860)
* 899/507. Anna Bernardina Tits/Fits 7-6-1880
* 511. Jean Guillaume Christiaan Scheublein 8-6-1880 (te Antwerpen)
* 547. Gerardus van Egeren 25-6-1880 (D216)
* 550. Kornelia Johanna Kamberg 28-6-1880 (D243)
* 605. Frans van geel 10-7-1880
* 934. Geertruida Recourt 2-11-1880 (C1085-3)
* 973. Johannes de Wit 25-11-1880 (E566r)
* 1035. Pieter Plaisier 17-12-1880
* 14. Charles Burgers 5-1-1880 (Gend)
* 416. Elisabeth van Noort 3-6-1881
* 436. L. Croes 13-6-1881
* 475. Hendrik van Engelen 27-6-1881 (C198)
* 551. A.W. Have(?) vrouw Fiets(?) de Jong 18-7-1881
* 840. Kwak geb. Adriaans(?) 20-11-1881
- (15-4-1881) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1881/2 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
J. de Jong schoenmaker gr. vischacte D no. 395
A. van den Heuvel visscher id A no. 368
J. Kroonen koopman id E no. 845/6
H. de Roo id met kruisnet E no. 32
M. van Trijffel blikslager gr. vischacte D no. 103
J.A. Smits van Nieuwerkerk particulier met fleuren C no. 1010
C.H. Sunderman koopman gr. vischacte D no. 431
C.H.C. Sunderman particulier id D no. 480
N.M. Lebret id gr. jagtacte E no. 727
G. Verweij visscher gr. vischacte A. no. 368
S. Crena de Iongh particulier gr. jagtacte A. no. 295
S.O. Weeland id id C no. 287
J. Boshamer id id C no. 302
J.H. Boogaert vischhandelaar id D no. 694
A.S. Kes Jr. winkelier met kruisnet C no. 1197
D.P. van der Pauw machinist gr. vischacte E no. 780
J. Feirabend kassier id C no. 1024
H.B. de Roo particulier id E no. 953
A. Langeweg koetsier met kruisnet E no. 1224
W. van Deun/Duin? olieslager met steekhaam E no. 737
J.H. Rittel broodbakker gr. vischacte C no. 264
A. Nieuwenhuizen vlottersbaas met fuiken E no. 918
A. de Landtsheer particulier met aalskorven B no. 12
J.G. Versteeg tapper met kruisnet C no. 231
D. de Bruijn arbeider met aalskorven E no. 943
L. Masion koopman gr. vischacte A no. 360
A. van de Weg J.S.zn. id met fuiken E no. 284
L. Hulsman houtzaagmolenaar met kruisnet E no. 36
wed. A. den Broeder winkelierster id E no. 854
N. Reus broodbakker id B no. 53
R. de Lange tapper aalskorven A no. 264
P.A. Berentemfel schoenmaker met aalskorven A no. 361
A. Blussé van O.A. courantier gr. jagtacte C no. 1175
J. Krafft koopman kl. vischacte A. no. 141
mr. J.A.M. v.d. Hardt Aberson particulier gr. jagtacte E no. 989
J.A. Göbel schoenmaker gr. vischakte C no. 45
Z. Sandberg zeilmaker gr. jagtacte D no. 175
N.A. de Joncheere particulier id E no. 986
B.M. Giffart sjouwer id C no. 359
H.D. Gerdes stukadoor met aalskorven A no. 190
wed. R. Boonen voor E. Boonen particulier kruisnet E no. 1177
J. Kipping tapper gr. vischacte B no. 1
M. de Haas molenmaker met drijfnetten E no. 774
R.A.X. van de Wall off. pontonniers gr. jagtacte C no. 61
E.L. Waterbeek bleeker id E no. 259
A. van der Meijden opzigter met zeefien/reefien(?) A no. 459
A.C. van den Heuvel vischhandelaar gr. jagtacte A no. 368
A. Hombroek arbeider met werpnet Hellingen
G. Wuch/Wieck(?) schipper idem Prinsenstraat bij G.J. van Welie
H.J. Koopman fabrikant gr. jagtacte A no. 500
J.A. Vos van Hagesteijn zonder idem en gr. jagtacte D no. 170
F.J. Simons banketbakkersbediende kleine vischacte B no. 2-3
M. van der Kloet particulier gr. jagtacte D no. 526
P.S.C.C. Nabal huism. krankz.gest. met kruisnet C no. 1937
A. Benders aannemer gr. jagtacte E no. 405
P. Molendijk landbouwer met zegen E np. 1030
M.A. Rees commissionair schakels B no. 318
J.H. Boogaert - om onder 't ijs te visschen D no. 694
Ph. Haezer smid steekhaam D no. 426
Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1881/2 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort van vischtuig
J. du Vijn arbeider steekhaam
A. Versteeg id fleuren
J. Franken id dobbers
D. Vink id kruisnet
A. van Bohemen id schakels
C. Ponsen id steekhaam
J. van Duivenbode id id
H. Rombout id id
J. Snijders id aalschaar
J. Snijders id id
J. van der Holst id steekhaam
L. Koster id id
C. Versteegh id fleuren
A. Spoor id steekhaam
C. Grootenboer id id
A. Visser id id
D. Tilgenkamp id id
A. Retel id kruisnet
A. Mensen id steekhaam
J. Olivier van Brouwershaven id fleuren
F. Gooshouwer id steekhaam
P. Smeulers id id
F. van Dijl id id
A.W. Sleeking id id
B. Haksteen id id
A. Greeven id schrobnet
A.W. Sleeking id steekhaam
G. Sleeking id id
P. Rombout id id
B. van der Waal id id
J. Weeland id id
L.J. Joosten id id
J. Stolk arbeider dobbers
J. Kemp id steekhaam
B.J. Verkijk id id
A. van Velsen id drijfnetten
K. Homburg id steekhaam
B.M. Giffard id schakels
D. Boshoven id steekhaam
W. Hofman id id
J. Dumoulin id kruisnet
W.J. de Jong id aalschaar
A. van de Weg id id
- (14-1-1882) Gerrit Groesbeek, geb. 26-6-1849.
- onderwijzeres J.E. van Emmerik.
- Karel Anthonie Heijmans, geb. 3-8-1864.
- H. Beuer en Co, Hoch..a. M.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1881).
o.a. A.W. Sleeking, vader, J. Sleeking, marinier 2e kl., 'Bonaire', folio 77, f 24.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 24-1-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 18 Januarij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
* P. Polman
* D. Walson
* A.J. Schot
* J. Erkers
* J.E. Enszloo
* N.J. Lareman
* C. van den Berg
* A. de Bruin
* P.J. Sagius
* H.M. Dirks
* A. Chastelet
* J. Pidoux
* D. Louman
* K. Wemmers
* J. van der Mijlen
* J. Wapperom (Wasperom)
* J. Kennis (Gennis)
* H. den Dunnen
De Ambtenaar O.M.
- (brief 29-1-1882) G. Langenberg, burgemeester Schagen.
- (Rotterdam 3-2-1882) A.M. Grondhout, Nederlander.
- Nicolaas Roobel (Emmerich).
- Hermina Reinera Nelemans, geb. Dordrecht 24-10-1859.
- (11-2-1882) Johanna Bettinger.
- (14-2-1882) Jacobus Krijgsman, 37 jr., geb. Brielle, gezagvoerder Ned. fregat 'A.H. van Tienhoven', aan de Merwekade / sjouwer Jacob Wagner, wonende Rotterdam, door een luik in het ruim gevallen (overleden) / Jacob Leonhard Wagner, geb. Manheim 5-9-1830, tr. Johanna Wilhelmina van Wijngaarden.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 8 Februarij j.l. de navolgende personen zijn veroordeeld:
Tot f 3 subs. 1 dag c.e.
1) A. Roodnat
2) W. Driessen
3) F.H. van der Koog
4) W.M. Romijn
5) Ch. Pratte(?)
6) H. Kip
7) H. Verheul
Tot f 15 subs. 3 dagen c.e.:
D. Walson
en T. Kruisifiks.
- (21-2-1882) Anthonie van Leeuwen, sjouwer, Riedijkstraatje, 7-jarig zoontje Anthonie vermist / lijkje op te halen uit het water tusschen de deuren van het Snellesluisje van de Vest.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 22 Februarij j.l. de navolgende personen zijn veroordeeld:
* J. van Dam, tot 2 x f 15 elke boete subs. 7 dagen c.e.
* J. Gennis (Kennis)
* en Gesthuizen, ieder tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
* F.F. Verhoeven
* H. de Kok
* J. Jansen
* en A. Elshout, ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.
- (4-3-1882) M.J. v.d. Lingen en mej. Adriana Wilhelmina van Twist (huwelijk).

(envelop 2)
- (21-3-1882) Naar aanleiding der klagt vermeld in het jl. nachtrapport dat de besteller aan het Rijkstelegraafkantoor Robert Colijn op straat was gebeten door den hond toebehoorende aan Pieter Ambrosius Pedroja di Tenenti, metselaar in de Steenstraat alhier woonachtig, heb ik heden de heer ..etc. [grijze dog, kwaadaardig, 3 mnd. muilkorf]
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht (28-3-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 23 Maart 1882 de navolgende personen :
Tot f 3 subs. 2 dag c.e.
* A. Jilleba
* A. Vervoort
* A.S. Grootenboer
* W. Hovenier
* A. van der Kooij
* A. de Bruin
Tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
* H. de Dunnen
* J. Zwang
* M. Kallau
* en F. Liveu
zijn veroordeeld.
De Ambtenaar O.M. bij 't Kantongeregt Dordrecht.
- (13-3-1882) Cornelis Hoekman, 60, agent van politie.
- (28-3-1882) pakhuisje achter de woning D232 in de Suikerstraat (S.J. Schmid, Voorstraat) door ophanging van 't leven beroofd Jacobus Boers, geb. Dordrecht 1-11-1824 weduwnaar Maartje Klinge, winkelknecht bij Schmid., wonende als kostganger bij Frederik Bozua, Kolfstraat C 1370.
- (1-4-1882) stoomketel bierbrouwerij Van Vollenhoven en Co.
- (7-4-1882) Johannes Keurvorst, Hellingen / water aan de Bomkade buiten Vuilpoort, een drenkeling drijvende gevonden / Jacobus van den Broek, geb. Dordrecht 16-3-1817, wedn. Geertruida van der Plank, mr. broodbakker, Prinsenstraat D 220/221.
- (14-4-1882 Romblain Au Pont) Lambert van den Eijnden.
- (12-4-1882) Anthonie Lots, geb. Dordrecht 25-8-1861, letterzetter (Blussé en Co), zoon Anthonie Alexander Lots en Maria Helena Poots / Grootekerksplien A124/125, zich in den namiddag tusschen 5 en 6 1/2 door ophanging van 't leven beroofd.
- (14-4-1882) Naar aanleiding van het vermelde in het Dagrapport van gisteren, dat een jongen op straat was aangevallen door een hond, die na gedaan onderzoek bleek toe te behooren aan den Heer C. van Heck woonende in de Prinsenstraat ... [kwaadaardig, 3 mnd. muilkorf]
- lijstafgestane gelden schepelingen (april 1882)
- signalement Johannes Martinus Kelderman, geb. Dordrecht 13-3-1858.
- (21-4-1882) koffiehuishouder D. Pieters, Walevest.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 24-4-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 19 April 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) G. Vervoort, tot f 3 subs. 1 dg c.e.
2) C. Timmers, idem
3) W. Vogel, idem
4) J. Sloof, idem
5) W. Koorevaar
6) E. van der Kolk [?Elizabeth van der Kolk, geb. 1804?], idem
7) T. Bezemer, idem
8) C. Bosch, idem
9) P. Bakker, idem
10) P. Schouten
11) T. Schram, idem
12) J. de Heer, idem
13) J. Schmitz, idem
14) F. Reppel, idem
15) B.H.J. Keukenbring [Bernard Heinrich Joseph Keukenbring, geb. 1849], idem
16) H. Vermeulen, idem
17) T. Hagenberg, idem
18) H. van de Merwe, tot f 3 subs. 3 dagen c.e.
19) J.B. Bozua, idem
20) M. van der Boor, idem
21) J. van Dam, tot f 15 subs 7 dagen c.e.
22) D. Walson, idem
23) H. den Dunnen, idem
24) J. Gennisse, idem
25) A.H. Pastoor, idem
26) S. de Koning, idem
27) F. Liveu, idem
28) J.M. Blommers, tot f 6 subs. 3 dagen c.e.
29) A.P. de Groot, tot 2 x f 10 elke boete 3 dagen c.e.
- societeit De Harmonie.
- J.C. Opsteegh, mr. kuiper.
- [voorgedrukt formulier] (2-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 2 Mei 1882, is veroordeeld de persoon van :
* Alexander Machiel Bherends (Behrends), tot 50 centen subs. 1 dag c.e.
- (mei 1882) H. KIP, zijne tegenwooridge onhoudbare toestand (operoep kolonien voldoen).
- Adrianus Johannes van Rijswijk, geb. 28-7-1824, tr. Maria Borgmeijer.
- politie-rapport: kleding koetsiers en conducteurs der tramwagons.
- (13-5-1882) nieuwe gashouder, M. van der Kuijl, Slikkerveer.
- dispensatie slachtvee, Van Zanten en Gebr. Kruijmel.

(envelop 3)
- verzoek o.a. A. Ezerman, A. Rietveldt, Dammerman, Hameter...
- [geen voorgedrukt formulier] (23-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat voor het Kantongeregt te Dordrecht wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld op den 17 Mei l.l. de navolgende personen:
Tot f 3 subs. 1 dag c.e.
* A. van Leeuwen
* C. de Jong
* T. Stuurman
* A.A. Nieuwenhuis
* J.P. v.d. Wal
* C. Ponsen
* G. Arbouw
* F.S. Pidoux
* J.A. Voogt
* H. Seplij
* A. Franzen
* C. den Doorn
* S. Verdoorn Weele
* G. de Snoo
* J.F.G. Verboom
* P. Zwang
* G. Vermeulen
* J.P. Engelaar
* P. Stroubenroug [Petrus Stroubenroug, geb. 1848]
* J. Zwang
* D.C. Niessing
* C. de Breker
* K. Dijkema
* G. Vink
* C. Tuitel
* en J. van Rijn
Tot f 3 subs. 3 dagen c.e.
* H. Eijgel
Tot 2 x f 3 subs 1 dag c.e. elke boete
* J. Schilderpoord
Tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
* H. Dunne
* D. Walson
* J. Gennisse
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (8-1-1882) K. Trompetter.
- (11-1-1882) De klagt gisteren ingebragt door Machiel Ridderhof, oud 46 jaren, wonende op de Hellingen, dat hij 'onderscheiden malen' op straat zou zijn aangevallen door den geel bruinen hond van den slager J.F. Jacobs in de Groote Spuistraat alhier, ...etc. [3 mdn muilkorf]
- (Huis van Bewaring Delft) 229. J. Koch, inkomst 28/12, ontslag 29/12
- (19-1-1882) adj. havenmeester Johannes Adr. van der Merwe, scheepsgezagvoerder.
- begr. veld E rij 1 no 1 17-1-1865 M.A.C.E. Meeus, 1 jaar
30-9-1865 D.Fr.M. Meeuws, 0 jaar
15-1-1876 E.Fr.B. Hendricks echtg. A.J.P. Meeus.
- [voorgedrukt formulier] (23-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 23 Mei 1882, is veroordeeld de persoon van :
* J. Kaijoo
* en P. Hennekes, ieder tot f 0,50 subs. 1 dag c.e.
- Anth. Wilh. Kuijlaars, geb. Woensdecht(?) 12-2-1864.
- [geen voorgedrukt formulier] (31-5-1882) Ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, heb ik de eer U Ed. Achtb. te berigten dat op den 25 Mei 1882 te Sliedrecht(!) wegens openbare dronkenschap is veroordeeld de persoon van:
* Jacobus Cornelis Geleijns, vroeger gewoond hebbende te Alblasserdam thans te Dordrecht, tot eene geldboete van 50 centen subs. 1 dag c.e.
- (brief; W.J. Schreve en W. Hofman, Dordrecht 6-6-1882) ....vermakelijken marrionetten theater lang de straten te mogen spelen....

Laatst gewijzegd: nov. 2005