Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1881-1882


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3495 (over 1881), 3496 (over 1882)

Last updated : 13-11-2005

NB.
subs. = subsidiair (te vervangen door)
c.e. = cum expensis (met (eis van) kosten)

brieven aan de burgemeester 1892 doos 2(SAD 6-3496)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3496 (doos 2)]

(envelop 1)
- (15-6-1882) artillerie stapel- en constructiemagazijnen (10 geweren, 1 wapenkist, 10 houtselvroeven(?) per spoortrein).
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 26 Junij 1882) Ingevolge de Circulaire van den 31 October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed. Achtb. te berigten, dat voor het Kantongeregt te Dordrecht op den 12 Junij 1882 wegens openbare dronkenschap de navolgende personen zjn veroordeeld:
1) P.J. du Vijn, tot f 3 subs. 1 dag c.e.
2) J.J.C. van Alphen, tot 3 x f 6 elke boete subs. 3 dagen c.e.
3) H. Reemans, tot 2 x f 3 elke boete subs. 2 dagen c.e.
4) Cornelis Jolie
5) J. Scharloo
6) P.J. van Eijsden
7) C. de Kievit
8) A. Knikman
9) C.T. Lawende
10) W.J. de Jong
11) H.D. van Meerkerk
12) J.A. Zwang
13) W. Duister
14) J.B. van Bohemen
15) C. de Jong
16) J. Stuurman (met kruisje bij z'n naam)
17) A. Zwang
18) A. Stichter [Adriana Stichter, geb. 1815]
19) A.J. de Steur
20) J. de Roo
21) G. Nanninghs
22) M. Meijnders
23) H. van der Plas
24) C. van Gink
25) P. Rijken
26) L. Groenenberg
27) A. Smeetjes
28) P. van Milt
29) T/F. Meijerink (met kruisje bij z'n naam), ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.
29) J. van Dam
en 30) W. de Vries, ieder tot f 15 subs 3 dagen c.e.
31) J. Wapperom
32) H. Vermeulen
33) H. Seplij
34) H. Eijgel
35) C. Bakker (met kruisje bij z'n naam)
36) W. Bezemer
37) J. Koper
38) A. de Zwart
39) G. van Aggelen, ieder tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
De Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongeregt te Dordrecht.
- (Haarlem 16-6-1882) aannemer C. Bos Azn. (verbeteren hoofden Noorderstrand van Vlieland).
- (Dordrecht 19-6-1882) brief Brussel S. Wenmaekers.
- [gedrukt] Het Noorden, Naamlooze Levensverzekering Mij, Parijs.
- (22-6-1882) Jacobus Scheepbouwer, agent van politie.
- (21-6-1882) staf Harmonie Korps, Stationspelin.
- (30-6-1882) grenskantoor Rossendaal-Venlo, aantal runderen: 25.
- A.A. Sweep.
- Carel ALbertus Frederik Johannes van Noordaa.
- Dirk Kruijmel, vleeschhouwer, Groenmarkt, dispensate invoer slagtvrr.
- (Dordrecht 3-7-1882) Gisteren en heden zijn door verschillende personen aan het bureau klagten gedaan wegens het aanvallen en bijten door een zwartharigen does-hond, na gedaan onderzoek, bleek toe te behooren aan de Heer F. Volker, wonende aan den Singel E no. 649 alhier. Het rapport van den heer Ellerman, gemeente veearts, .. dat de bedoelde hond ... [kwaadaardig karakter, 3 manaden een muilkorf]
- (5-7-1882) H. Katen, gegageerde adj oud officier O.I.I. (gedrag Jacobus Joannes de Roij, geb. Oudenbosch 19-7-1856).
- [voorgedrukt formulier] (Dordrecht 6-7-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 3 Julij 1882, is veroordeeld de persoon van:
* Barbara Smits wed. J. Droogendijk, tot f 6 subs. 1 dag c.e.
- (Vlissingen 10-7-1882) brief H. Munnick, officier te Vlissingen, Bierkade 3.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13 Julij 1882) Naar aanleiding der Circulaire van de 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed. Achtb. te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 5 Julij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) P. Keldermans
2) J.G. Vrolik
3) G. Dwarswaard
4) J. Jansen
5) J.J. van Spankeren
6) J.A.V. van Kessel
7) J. de Wit
8) L. Dubois, ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.
9) H. v.d. Merwe
10) M. van Schaik
11) J.B. Bozua
12) J. Schilperoord
13) J. van Dam, ieder tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
De Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongeregt te Dordrecht.
- (Rotterdam 13-7-1882 Rijkstoezicht Stoomwezen) sleepboot 'Concurrent II', stoomsleep Slikkerveer, firma Smits en Co.
- (13-7-1882) nachtwaker (agent van politie 3e kl.) Johannes Hendrikus Smeulers.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Julij 1882).
- (Dordrecht 20-7-1882, Surete publique et des Prisons te Brussel) Johan Warner Kahrel, geb. Dockum 2-3-1849, gehuwd met Johanna Maria van IJzerloo, te Dordrecht 28-9-1872 tot 17-5-1880 / vertrokken naar Antwerpen (handelaar in het groot in thee).
- (brief 18-7-1882) dr. van Oldenborgh, marktmeester F. Schudi.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Julij 1882).
- (20-7-1882) C. Bouterse, Westerdokstraat 23 / waterinlaat.
- (Harlingen 26-7-1882) Bijna 20 jaar is het geleden dat den ondergeteekende als verpleegde het protestantsche Wees- en Armhuis te Dordrecht verliet om de wereld in te treden...etc. (conducteur der brievenmaler v.d. Monde(?)).
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 1-8-1882) Naar aanleiding der Circulaire van de 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed. Achtb. te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 Julij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) Cornelis Ridderhof
2) A. Tilgenkamp
3) H. Althof
4) J. Geerlof (met kruisje bij z'n naam)
5) S. Pols (met kruisje bij z'n naam)
6) H. Eisman
7) C. Sluiters
8) A. Teuling
9) H. Ooms
10) C. Zwang
11) D. Tims
12) C. Koele (Kiele?)
13) A.P. Blommers
geen 14-15
16) P. van Duinen
17) S. Jansen
18) N. Blom
19) M.W. van Oord
20) F. Hessel
21) P. Konijnenburg, ieder tot drie gulden subsidiair een dag en in den kosten
22) J.B. van Bohemen
23) K. Wemmers
24) J. Zwang
25) J.B. Bozua
26) G. van Aggelen
27) J. Koper
28) H. van der Plas
29) J. Wapperom
30) A. Stip (met kruisje bij z'n naam), ieder tot vijftien gulden subs. 7 dagen c.e.
31) A. de Bes, tot twee weken boete ieder van zes gulden elke boete subsidiair drie dagen c.e.
- (2-8-1882) W.J. Ponsen, hedenavond vuurwerk te mogen afsteken op zijn terrein, Parallelweg.
- (Dordrecht 15-8-1882) mej. wed. Leermakers, overplaatsing lijk van wijlen echtgenoot Willem Andries Leermakers (veld G rij 2 2de klasse)(naar R.K.).
- (14-8-1882) Adriaan Nonnekens.
- [gedrukt] Schilderschool tot nabootsing van hout- en mermersoorten (M. van der Burgh, Schiedam.)

(envelop 2)
- (24-8-1882) W.G. Henstra.
- Jozef Garnardus Schleicher.
- onderwijzer J. van Andel.
- (2-9-1882) J.H.P. Kerste, verplaatsing lijk Hendrina Kerste.
- (3-9-1882) L. Gijbels, zeemacht.
- (Stadtrath der Königl. Hauptstadt Prag) afvoerstelsel liernur.
- (5-9-1882) A.G. Bos, goed gedrag, geb. 16-12-1860 te Dordrecht.
- (8-9-1882) invoer van planten / druifluis.
- * Gerdina Josina van Reekum, overl. Buren 27-6-1880.
* Nicolaas Petrus Kroes, overl. Parijs 24-12-1877.
* Dirk Frederik Kalbvleisch, overl. 's-Hertogenbosch 16-9-1880.
* Aaltje Polak wed Samuel Davids, overl. Brussel 2-3-1881.
- (15-9-1882) G.D. Gips (Kon. Bibliotheek).
- Pieter Bredius, Noordblaak 29, Rotterdam.
- (Dordrecht 16-9-1882) In verband met de klagt voorkomende in het j.l. Nachtrapport sub. 10 ure dat Barend Kwak, oud 24 jaren, verlakker, wonende alhier aan den St. Jorisweg op de openbare straat aan de Vest was gebeten door den hond toebehoorende aan Pieter Ambrosius Pedroja di Tenenti, metselaar alhier, woonachtig aan de Steenstraat, heb ik de heer gemeente-veearts uitgenoodigd die hond te onderzoeken... (zeer kwaadaardig, drie maanden muilkorf).
- ....Merwekade nabij gasfabriek is voorheen een pakhuis gebouwd gedestineert tot bergplaats van sterken drank....
- (21-9-1882 stoomwerktuigen) ketel locomotief GARIBALDI van B. Voordendag Azn.
- goed gedrag Leonard Wilhelm van der List(?), geb. 's-Gravenhage 15-8-1866.
- [geen voorgedrukt formulier] Lett. O.M. No. 1518 B, Dordrecht, 25 September 1882.
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de circulaire van den 31n October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 14 September l.l. is veroordeeld de persoon van :
* Pieter Vrijdag tot eene geldboete van 50 centen subsidiair een dag c.e.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongeregten in het Arrondissement Dordrecht.
(get.) Schram de Jong.
- Willem van de Velde, loteling.
- (29-9-1882) verplaatsing lijk Casper Lieberton, veld G rij 2 2e kl.
- (29-9-1882) 'Medshipman Gips Killed' (Oost-Indie), vader P. Gips mededelen dat de adelborst overledne is.
- Pieter Bredius, Rotterdam.
- samenstelling kleding politie (1e, 2e, 3e klasse).
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 3-10-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berigten dat op den 27 September 1882 voor het kantongeregt te Dordrecht wegens openbare dronkenschap is veroordeeld:
1) A.H. Pastoor
2) G.A. Mulder
3) J. van den Berg
4) J. van Dam
5) J.A. Eijgens
6) A.J. Schot
en 7) F. Kruisifikx, ieder tot f 15 7 d. c.e.
8) W. Driessen
9) J. van Betzhoven(?)
10) W. Peters
11) J. Vliegenthart
12) T.A. Armstrong
13) W. Kuijters
14) H. Bras
15) F. Rooze
16) A. Driessen
17) F. Kamps
18) B. Koch
19) A. Jansen
20) A. Zoutenwel, f 3 subs. 1 dag c.e. ieder
De Ambtenaar van 't O.M.

(envelop 3)
- [voorgedrukt formulier] (3-10-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 28 September 1882, is veroordeeld de persoon van :
* Johannes Regeer, oud 50 jaar, koperslager te Dordrecht, tot f 0,50 subs. 1 dag c.e.
- RAPPORT Adriana Johanna Christina Wilhelmina van den Broek (9 jaar), vrijdag 29 Sept. l.l. door den pontonnier H. Hoogendorp uit het water der Spuihaven gered, niet van af de Vriezebrug was gevallen, echter wel van de kade bij de Vriezebrug aan het einde der ijzeren balie...etc.
- (4-10-1882) Abraham Pleij, geb. Barendrecht 8-12-1838.
- (7-10-1882) Matje Houthuis huisvr. Martin Vrancke.
- [voorgedrukt formulier] (10-10-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 7 October 1882, is veroordeeld de persoon van:
1) Anthonie de Graaf en
2) Abraham van Kaaijen, ieder tot f 0,50 subs. 1 dag sol(?) c.e.
- milicien Pieter Tak.
- (16-10-1882) Naar aanleiding van de klagt voorkomende in het dagrapport van Zaterdag den 14 dezer 7 ure, dat Dirk Teerlink, oud 60 jaren, schilder, wonende alhier aan het Kasperspad, in de Vriezestaat was gebeten door den hond van Nicolaas van Houwelingen, oud 23 jaren, pettenmaker, wonende alhier aan de Vriezestraat D no. 992, heb ik den Heer gemeente veearts...etc. [muilkorf 3 maanden, bruin bonte teef]
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1882).
- (13-9-1882) R. Hemmes, sergt. der inf. te Haarlem.
- staatsloterij (Stoop van Zwijndrecht).
1) Samuel Zadoks (firma wed L.P. Zadoks en Zoon)
2) Mozes Snijders (firma L. Snijders en zoon)
- (21-10-1882) weduwe van Vossen (Gijsberta Huiberdina Vermeer), om in haar bordeel aan den Riedijk, muziek te mogen laten maken.
- Matje Houthuis huisvr. Martinus Franken.
- stichten Ambachtsschool.
- (Amsterdam 1-11-1882) Elizabeth Catharina de Roos wed. Daniel Daamen.
- Hubertus Antonius van Ooijen, geb. Oss 5-3-1848.
- (zeebrieven 31-10-1882) zeebrief nr. 231, 12-8-1876, 'BATO', schipper M.G. Knijf, fregat.
- (Delft P.J. Kipp en Zonen 6-11-1882).
- (Der Koningliche Amtsanwalt, Mulheim a/d Ruhr 8-11-1882) molenaasknecht George LASCH / Carl KLUTH.

(envelop 4)
- (13-11-1882) Arie Leendert van Diejie, kanonnier 2e kl. (signalement).
- Johannes van de Leur.
- (13-11-1882) Museum Kunstnijverheid, F.W. van Eeden, Haarlem.
- Willem Jacobus Blom, geb. 19-12-1859.
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 21-11-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berigten, dat op den 15 November 1882 te Dordrecht de navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1) Christoffel van Buiten, tot 2 x f 5 subs. 3 dagen c.e. elke boete
2) Geertrui Koenraads
3) Christina Geurkens
4) Anthonie van Leeuwen
5) Cornelis Leliveld [bijnaam Cees Spijkervet]
6) Gradus van Aggelen
7) Anthonij Smeetjes
8) Cornelis Brand
9) Cornelis de Jong
10) Cornelis Sluiters
11) Willem Peters, allen tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
12) Christiaan Damen
13) Abraham van der Matten
14) Borger van Scheers
15) Gerrit Revier
16) Johannes Barendrecht
17) Hendrik van der Koogh
18) Hendrikus Priele (met kruisje bij z'n naam)
19) Johannes Valk
20) Johannes Netten
21) Ludolph Groenenberg
22) Johannes Verschoor
23) Anthonie van Chastelet
24) Adriaan Versluis
25) Elias van Doorn
26) Leendert Biek
27) Johannes Kennis
28) Hendrik Johan Paff
29) Lambertus Petrus van Koppen, allen tot f 3 subs. 1 dag c.e.
- (23-11-1882) stadsbidders.
- Christiaan Schoolenberg, geb. Dordrecht 14-3-1843, overl. Amsterdam 29-8-1882 (mil. hospitaal).
- (Breda 23-11-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berigten dat Andries de Leeuw, oud 27 jaren, wonende in Uwe gemeente, bij vonnis van 't kantongeregt te Zevenbergen van 21 December 1881 is veroordeeld wegens overtreden van art. 23 der Wet van 28 Junij 1881 (Staatsblad 96) en dat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan op 10 Junij 1882.
- (28-11-1882) Met terugzending van het mij hedenavond ten fine van advies geworden adres van J.C. van der Horst aan de Groenmarkt alhier, houdende verzoek tot het doen plaats hebben van het schieten met het flaubertgeweer en met den revolver in eene daartoe ingerigten localiteit op het terrrein achter zijne localen etc..
- (25-11-1882) begrafenis (afschaffing aanstelling bedienaar van begrafenissen en rouwverhuursters).
- (29-11-1882 stoomwerktuigen, 's-Gravenhage) stoomketel geplaats in het photografische atelier van den heer G.J. Hameter in Uwe gemeente.
- [voorgedrukt formulier] (29-11-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 23 November 1882, is veroordeeld de persoon van:
* P. Vrijdag
De Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie b/d Kantongeregten in het Arr. Dordrecht, (getr.) Schram de Jong.
- nalatenschap C. Schoolenberg.
- baggervaartuig 'Amsterdam' van C. Bos Azn.
- (7-12-1882) J. Smak, metaalwarenfabr., stoomketel.
- (19-12-1882) A. Bos Czn., koffijhuishouder, Boomstraat C154 (voorganger G. Grafft), sterke drank.
- 23-12-1882 buitenl. paspoorten.
- formulieren vervoer buskruit 1882 [gebundeld]

Laatst gewijzegd: nov. 2005