Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1883-1884


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3497 (over 1883), 3498 (over 1884)

(laatst gewijzigd: 23-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1883 doos 2(SAD 6-3497)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3497 (doos 2)]

(envelop 1)
- Antonia Margarietha Langeweg, geb. 20-9-1858, Spuiweg.
- Pieter Johannes de Kanter Junior, dir. brandverz. Mij. 'Holland'.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Julij 1883).
- (brief 7-12-1882!) karel Hend. Lugten, zoon van ANdries Lugten, 21 jaren, schoenmaker, Marienbornstraat 860, dat hij vernomen had dat de mazelaar Ridderhof (Elder) het tijdige met het eeuwige heeft verwisseld...
- (brief 21-7-1881!) Theodorus van Gaalen, overl. zakjkendrager Johannes van der Waard.
- (brief 2-6-1881!) mazelaar J. Verwaard verdronken / J.Ph. Roeland.
- (16-7-1883) Adrianus Vogelenzang, oud 26, arbeider, geb. Zwijndrecht, leeft in concubinage met tapster Johanna van Hulten (Gevulde Gracht C 1072).
- (goud en zilver werken 17-7-1883) J. Wefers Bettink.
- [geen voorgedrukt formulier] (12-6-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 11 Juli 1883 voor het kantongeregt Dordrecht den navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld :
1. H. Groenenberg
2. J. van der Mijle
3. J. de Koning
4. J. Faas
5. D. Tims [Dammis Tims]
6. G.J. Zwang [Gerrit Johannes Zwang]
7. J. den Boer
8. H.C. Kroone
9. D. de Bis [Dirk de Bis]
10. J. de Man
11. S. Bammens
12. H.C.P. de Hosson [nus Carolus Philippus de Hosson]
13. J.C.F. Verbaan
14. A. Knikman
15. P. Schouten
16. R.D. von Bucholtz
17. A. Piek [Arnoldus Piek of Apolonia Piek]
18. H. van Hoek
19. C. Brand
20. C. de Jong
21. C. v.d. Kooij
22. A. Teuling
23. J.P. v.d. Wall [Johan Philippus van de Wall]
24. H. den Dunnen [Huibert den Dunnen]
25. J. van Dam
26. J.A. van Eijgens
27. F. Reppel
- werkinrichting blinden Utrecht.
- (Trento, Italie / navraag de naam Van der Werff) Giovanni Wan-der-Werff.
- (23-7-1883) rechtbank Tiel 19 dezer Marinus Gerritsen, 1 mnd cel (polderwerker Zuider Spekdiijk).
- (25-7-1883 Oldebroek) bergplaats van buskruit aan de Groenmarkt.
- (28-7-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 23 Julij 1883, is veroordeeld de persoon van :
* Pieter Schaap
- (buitenlandsche pasp. 1-8-1883) Gerardus van Heck en Jan Dirk van der Made.
- (8-2(!)-1883) openstaande sterfgevallen:
1) Pieternella Hovestad, overl. 30-9-1878 wed. Dirk van Driel
2) Neeltje van Driel, overl. 21-3-1881
3) W. de Haan, overol. 31-12-1881, eigenaar huis B220 (kad. F 582).
4) Hendrika Sluijs, overl. Amsterdam 24-2-1882
- (Rotterdam 15-8-1883) Geeft met Eerbied te kennen Jan Willem de Haan thans wegens zonder betrekking en huisvesting in de gevangenis, waarvan mijne vrouw de oorzaak is door mij met medeneming wat al ik bezit te verlaten ... etc. (Kromme Ellgeboog)
- (15-8-1883) Naar aanleiding der klacht vermeld in het dagrapport van gisteren sub 6 ure, dat Johan Hendrik de Vries, opzichter bij de Staatsspoorwegen, wonende alhier aan den Noordendijk, op de openbare straat aan het Vriezeplein was gebeten door den hond, zijnde een teef, bruin grijs van kleur, toebehoorende aan Stephanus Boet, tapper, wonende alhier aan het Vriezeplein 39... etc. (niet kwaadaardig, 19/7 een klacht door Van den Weg (Lange Kromhout); drie maanden een muilkorf)

(envelop 2)
- D. Kruijmel, vleeschhouwer, Groenmarkt te Dordrecht (dispensatie vleeschvervoer).
- (27-8-1883) agent 3e klasse Hermanus PETERS, de bewaking der stoombooten van de firma Fop Smit & Co / dronken in handwagen Groothoofd.
- Rapport omtrent het gedrag enz. van de navolgende personen sollicitanten naar de betrekking van zakkendrager:
* Lambertus van der Schulp, 31, geb. Alblasserdam, sjouwer Penn en Bauduin
* Karel Bozua, 26, geb. Dordrecht, kuiper
* Machiel den Ouden, 27, geb. Dordrecht, opperman
- (1-9-1883) Franciscus Arenout, agent van Middelburgsche Mij. van Stoomvaart.
- (4-9-1883 vragen uit Scheveningen)
A) aantal inwoners Dordrecht
1/1 1880: 27.292; 1/1 1881: 27.551; 1/1 1882: 27.722
B) vergunning verkoop van sterke drank: 1882->280, 1883-> 235
D) er door de politie alhier wegens openbare dronkenschap in bewaring genomen of vervolgd werden in
1880 in bewaring 286 vervolgd 255 personen
1881 in bewaring 261 vervolgd 213 personen
1882 in bewaring 290 vervolgd 355 personen
1883 (1e en 2e kwartaal) in bewaring 89 vervolgd 133 personen
- (13-9-1883) Naar aanleiding van de klacht vermeld in het dagrapport van de 11en dezer sub 4 1/2 ure, dat Jan van Ree, winkelier, wonende alhier aan de Nieuwbrug C 54, op de openbare straat in de Kolfstraat, was aangevallen en gebeten door een zwart bonten hond toebehoorende aan Moritz Heinrich Reitzing, mr broodbakker, wonende alhier aan de Kolfstraat C 1588, heb ik den Heer gemeente veearts ... (nie kwaadaardig, 2de klacht, drie maanden muilkorf).
- (17-9-1883 brief) ... weduwe H. Tims, Blijenhoek C 250, verkopen van aardappelen enz.
- Jacob Pieter Pompejus.
- [GEDRUKT] 'Handelingen van den gemeenteraad van Gorinchem gedurende 't jaar 1882' (T. Horneer, 1882).
- (29-9-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 September 1883, is veroordeeld de persoon van :
* N.C. van Emmerik
* D. Tims
* D. Walson
* C. Leliveld
* N. van Efferen
* J.P. v.d. Wall
* H. den Dunnen
* J. Jansen
* G. Revier
* W. de Vries
* H.M. Dirks [Helena Magdalena Dirks]
* J.H. Kornelisse [Jan Hendrik Kornelisse]
* J. Visser
* L. Gluvers [Leendert Gluvers, geb. 1856]
* C. Ardon [Cornelia Ardon]
* A. van Hemert
* J.E. Ensler
* H. Schouten
* A. Jilleba
* A. Abbema
* N. Blom
* A. Verwoerdt
* en J. Boom
- (4-10-1883) Johannes Josephus Weber.
- (9-10-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 1 October 1883, is veroordeeld de persoon van :
* J.B. Bozua
- (15-10-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 11 October 1883, is veroordeeld de persoon van :
* N.C. van Emmerik

(envelop 3)
- lijst afgesten gelden schepelingen (Oct. 1883).
- (brief) Dordrecht 23 October 1883
WelEdelAchtbare Heer Burgemeester van Dordrecht
Daar ik circa tien jaren als machinist tevens stoker aan het Blaauwpoorts Veer, werkzaam was ben geweest, en nu 13 October l.l. uit die betrekking ben ontslagen en nu in de afgeloopen week 18, 19 en 20 October weer tot atsistentie in die betrekking ben geweest en nooit geen sterke drank gebruikende, zoo was mijn vriendelijk verzoek aan U Ed Achtbare om weder in de gunst te mogen staan mijn werkzaamheden te mogen hervatten, al was het dan maar gedurende de wintermaanden. Edel Achtbare ik zit met een huishouden met 6 kinderen waarbij de oudste 12 jaren telt. Mij in Uwe genade aanbevelend U dw onderdanige Pieter van Heck.
- (25-10-1883) Johan Frederik Jakob, slager / sluw en driftig.
- (brief) C. Rijpma.
- (1-11-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 30 October 1883, is veroordeeld de persoon van :
* A.J. Morelis
- [geen voorgedrukt formulier] (13-11-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 7 November 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1. J.H. Burg
2. H. v.d. Merwe
3. P. Keldermans
4. P. Zoeteman
5. C. Lelieveld
6. A.J. Schot
7. J. v.d. Mijlen
8. C. Uittenbogaard
9. J. v.d. Heuvel
10. A. de Waal
11. P. van der Krap
12. H. Piek
13. A. Lagendijk
14. A.S. Fok
15. K. Wemmers
16. D. Littooij
17. P. Boom
18. N.C. de Ligt
19. P. van Efferen
20. C. Lodders
21. H. Kool
22. J. Oldemans
23. P.M. de Snoo
24. W. Tilgenkamp
25. H. Vervoorn
26. J. Stuurman
27. G. Valkhoff
28. P. Spoel
29. C. v.d. Berg
30. P. van der Hoek
31. L. Biele
32. A. v.d. Rest
33. A.M. Kohu
34. J. Snijders
35. P. Zoomer
36. P. Schouten
37. J.A. van Eijgens
38. A. Teuling
39. W. de Vries
40. H.C. Kaho
41. A. Piek
42. G. Revier
43. N. van Efferen
44. J. Gennisse
45. A.J. van Dam
46. J.P. van der Wall
- (19-11-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 15 November 1883, is veroordeeld de persoon van :
* B. Kraaijveld Tzn.
- (20-11-1883) J.C. Opsteegh, kuiper.
- (Huis van Arrest en bewaring en cellulaire gevangenis voor vrouwen te Dordrecht, dec. 1883)
Nicolaas Cornelis van Emmerik, 51, geb. Dordrecht, 3 maanden eenzame opsluiting en opzenden naar een bedelaarsgesticht (recht van appèl).
- Elias de Vries.
- Johan Abram de Leng.
- [geen voorgedrukt formulier] (11-12-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 5 December 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1. Johannes Hofman
2. Arie van Hemert
3. Anna van Drunen
4. Johannes Gennisse
5. Cornelis Lelieveld
6. Arie Teuling
7. Jacob Bernardus Bozua
8. Gijsbert den Haring
9. Johannes van der Mijle
10. Pieter Keldermans
11. Jacobus Kipping
12. Henri Capelle
13. Martinus Ponte
14. Teunis Schilthuizen
15. Willem Kuiters
16. Simon Verdoorn Weele
- signalement Arie Leendert van Diejie, geb. Rotterdam 9-4-1863.
- [GEDRUKT] Werving leger in Oost-Indie.
- (Harderwijk 15-12-1883) Christoffel van der Linden (logement J. Blokhuizen).
- (achterkant van een blad!) Johannes de Bres.

laatst gewijzigd: okt. 2005.