Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1883-1884


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3497 (over 1883), 3498 (over 1884)

(laatst gewijzigd: 23-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1884 doos 1(SAD 6-3498)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3498 (doos 1)]

(envelop 1)
- Magtiging van den Burgermeester tot een bewaring stelling van een krankzinnige.
nr. 860 Officier van Justitie 15-11-1881 dr. B. van der Elst, Jenneke HOMBURG
nr. 202 Officier van Justitie 16-3-1882 O.H.C. Moulin, Gijsbert DEKKER
nr. 512 Officier van Justitie 4-7-1882 O.H.C. Moulin, Ida Willemina van der REST echtgenoot Pieter Pluijmert
nr. 576 Officier van Justitie 28-7-1882 F. de Vries, Nicolaas de VOOGD
nr. 591 Officier van Justitie 2-8-1882 F.J. Boudier, Sientje BUITENDIJK wed. M. Langeweg
nr. 598 Officier van Justitie 7-8-1882 F.J. Boudier, Johannes van den NIEUWENHUIJZEN
nr. 954 Officier van Justitie 9-12-1882 W.D.R. Oldenborgh, Theodorus PENNENBURG
nr. 35 Officier van Justitie 11-1-1883 O.H.C. Moulin, Lodewijk de STERKE
nr. ... Officier van Justitie 17-3-1883 dr. Haver Droeze, Johannes Adrianus VERHOEVEN
nr. 370 Officier van Justitie 14-7-1883 O.H.C. Moulin, Gijbsert DEKKER
nr. 661 Officier van Justitie 19-8-1883 D.J. Admiraal, Franciscus Hendrikus GROENESTEIN
nr. 70 Officier van Justitie 17-1-1884 geneesheer O.H.C. Moulin, Lodewijk de STERKE
nr. 77 Officier van Justitie 24-1-1884 dr. A. Geijl, Arie KIEN
nr. 109 Officier van Justitie 5-2-1884 dr. Geijl, Adriana van WIJNGAARDEN huisvr J. van Ree
nr. ... Officier van Justitie 11-2-1884 med. d. F. de Vries, Johannes SPOEL
nr. 167 Officier van Justitie 25-2-1884 O.H.C. Moulin, Johanna PONSEN echtg. Anthonie de Looij
nr. 352 Officier van Justitie 21-9-1884 J. Leedegang, Pieter ROCK
nr. 541 Officier van Justitie 21-6-1884 F. Delhez, B. van GELUK
nr. 636 Officier van Justitie 22-7-1884 O.H.C. Moulin, Adr. Gerrit VERMEULEN
nr. 648 Officier van Justitie 27-7-1884 dr. Geijl, F. van HERWAARDEN
- (16-4-1883 Jagt en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1883/4 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
A. Langeweg conducteur-tramweg gr. vischakte E no. 1120
H. van Unnik schoenmaker kl. vischakte C no. 1635
N.M. Lebret student gr. jagtacte (b) E no. 727
J. de Jongh schoenmaker gr. vischakte D no. 395
C.H. Sünderman - gr. vischakte D no. 431
H. Buikhuizen visscher id E no. 811
S.O. Weeland visscher id C no. 283
H.B. de Roo - id B no 160
G. Krafft koopman id A no. 141
P. de Roo slooper kl. vischakte E no. 30
J. Boshamer visschewr gr. vischakte C no. 421
D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte E no. 780
Wed. A. den Broeder voor G.A. Twist winkelierster kl. vischakte E no. 854
J.H. Boogaert vischkooper kl. vischakte D no. 694
H.B. van der Linden houtzaagmolenaar kl. vischakte E no. 826
H. Cappelle hoedenvertoomer kl. vischakte C no. 34
S. Ligtmans winkelknecht kl. vischakte E no. 390
R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte A no. 273
L. Masion koopman gr. vischakte A no. 360
L. Hulsman zadelmaker kl. vischakte E no. 36
A. van Ardennen visscher kl. vischakte E no. 765
Mr. A.C. Crena de Jongh advocaat en procureur gr. jagtakte (b) E no. 991
H.P. de Kat van Hardinxveld commissionair in effecten gr. jagtakte (b), gr. vischakte B no. 142
W. de Vogel - gr. vischakte E no. 566i
P.A. Pedroja di Tetenti aannemer gr. vischakte C no. 1309
A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte C no. 1197
W. Verhoeve Pz aannemer gr. vischakte C no. 1281
J. Kroonen aannemer gr. vischakte E no. 845/6
H. Stolk ijzerdraaijer kl. vischakte E no. 781
J.C. Mesman smid kl. vischakte E no. 785
H. in 't Veld landbouwer verg. schadelijk gev. schieten -
Mr. A. Blussé van Oud-Alblas uitgever Dr. Ct. gr. jagtakte (b) C no. 1175
J.A. Smits van Nieuwerkerk militie commissaris kl. vischakte C no. 489
R.A.H. van de Wall officier artillerie gr. jagtakte (b) C no. 481
A.C. van Nievervaart - gr. vischakte E no. 978
G. Mauritz Hz particulier gr. vischakte B no. 332
J. Kipping tapper gr. vischakte C no. 249
G.B. Reus molen.knecht kl. vischakte E no. C44f
A. de Heer veerschipper kl. vischakte B. no. 435
J.H. Retel broodbakker kl. vischakte C no. 364
wed. H. van Gijn voor F.H. van Gijn particulier kl. vischakte E no. 995e
mr. J.A.M. van der Hardt Aberson particulier groote jagtakte E no. 989
H.J. Koopman machinefabrikant groote jagtakte E no. 6
A. Benders aannemer groote jagtakte E n. 405
G. Krafft koopman groote jagtakte A no. 141
P.J. Sagius tapper groote jagtakte A no. 380
M. de Haan molenmaker kl. vischakte E no. 774
E.L. Waterbeek bleeker gr. jagtakte (b) E no. 259
Z. Sandberg zeilmaker gr. jagtakte (b) D no. 175
wed D. de Klerk voor haar minderjarige zoon Arie de Klerk - kl. vischakte A no. 372
C.C. Arbouw houtzaagmolenaar id E no. 1174
P.A. Berentemfel schoenmaker id A no. 361
E. Boonen Rzn - id E no. 1177
M. van der Kloet Mzn - gr. jagtakte (b) E no. 565i
G.J. Snudo - kl. vischakte E no. 523
B. de Court Onderwater - gr. jagtacte (b) D no. 171
N.A. de Joncheere - gr. jagtacte (b) E no. 985
J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte C no. 45
F. Smeulers tuinman id E no. 371
B.J. van Randwijk winkelier id C no. 967
A. van Velzen mazelaar id D no. 361
M.A. Rees commissonair id B no. 318
P. Molendijk landbouwer id E no. 1030a
J. Feirabend kassier id C. no. 1024
A. van Ardennen ten behoeve van minderjarige zoon J. van Ardennen visscher id E no. 767
Joost Weeland visscher kl. vischakte C no. 534

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1883/4 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Naam Beroep Soort van vischtuig
H. Rombout scheepmakersknecht steekhaam
P. Rombout scheepmakersknecht id
A. de Waard (Latourpad) metselaar id
J. van Ameide (Lastig Eendstraat) zakkendrager id
Th. Ligtmans (Heerheijmansuisstraat) arbeider id
J. van Schaardenburg (Hellingen 148) pakhuisknecht id
J. van Duivenbode arbeider id
A. Visser arbeider id
H. Huisman id schakels
T. van Dijl zakkendrager steekhaam
J.Ph. van der Steen (Heerheijmansuisstraat) arbeider id
B.J. Verkijk arbeider id
A. Retel tabakskerver kruisnet
H. de Hoog sjouwer steekhaam
Arie Spoor (Hellingen) arbeider id
Arend Spoor arbeider id
G.J. Snudo zonder id
G. Sleeking pakhuisknecht id
A.W. Sleeking arbeider id
J. du Vijn arbeider id
F. Gooshouwer kurkensnijder id
G. van der Plank arbeider kruisnet
A. van Dijk id id
W.J. de Jong id id
L.J. Joosten id steekhaam
B. Haksteen id kruisnet
G. Tilgenkamp (?) mattenmaker id
C. Ponsen arbeider steekhaam
A. Versteeg boekbindersknecht fleuren
A.W. Sleeking (Kasperspad) arbeider steekhaam
C. de Jong id id
L. Koster id id
J. Versluis zakkendrager id
D. Boshoven arbeider id
G. Kroes scheepmakersknecht kruisnet
A. van der Matten (?) arbeider aalskorven

- tabellarische opgave politie-personeel.
- (2-1-1884) aangebrachte honden over 1883.
- (3-1-1884) fondsen / S. van der Meijden.
- (8-1-1884 Nederlanderschap) Arnold de Koning / zoon Eliza Hermanus de Koning.
- Provinciaal Blad Zuid-Holland (no 1) wering van druifluis.
- (11-1-1884) Sebastiaan Wesselink, insp-pol. te Utrecht.
- (Maastricht 10-1-1884, mandaten) N. Rutgers.
- (attestatie de vita 10-1-1884) C.A.F.J. van der Noordaa.
- (14-1-1884) C. Bos Azn., aannemer van publieke werken / J. ten Broeke te Velzen.
- (19-1-1884) kind van A.J.C.P.M. Scheijbeler, 1-10-1883 school verlaten.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1884).
- Provinciaal Blad Zuid-Holland (no. 8), druifluis.
- (28-1-1884 Nederlanderschap) J.J.D. van Peere, G. van Peere, Voorstraat C939.
- (Dordrecht 28-1-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Januari 1884, is veroordeeld de persoon van :
1. J. Zwang
2. H. v.d. Net
3. J. Jansen
4. P.L. de Lange
5. J.H. Cornelisse
en J.P. v.d. Wall
- (Tiel 5-2-1884) Hugo Vlasblom.
- (gouden en zilveren werken 7-2-1884) Marcus Israel KATAN, kashouder in goud en zilver, van Delft.
- (8-2-1884) Gerard Jan van Egeren, geb. 15-2-1858, op 10-jarige leeftijd met zijn ouders gemeente verlaten.
- (12-2-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 6 Februari 1884, is veroordeeld de persoon van :
* C. Lelieveld
* L. Klok
* J.A. van Eijgens
* J. van Dam
* J. v.d. Mijle
* J. Gennisse
* N. van Welie
* N. Tonninger
* F.J.C. Terwindt
* H. v.d. Graaf
* J.L. Norbach
* J.H. Heerooms
* C. van Emmerik
* A. de Graaf
* A. Sterk
- (8-2-1885) W.P. Verbeek, Singel hoek Vrieseweg... geregeld smeren van den stadspomp op den Singel onmiddellijk tegenover zijner woning...
- (Dordrecht 18-2-1884 toezicht op de Maten en Gewichten) 5 cartons met afslgen der goedkeuringsmerken voor 1884 en van de afkeuringsmerken (ijker A.A. WELTERS)[op karton de merkjes erin gestanst]
- (20-2-1884) Everhardus Septer, tapper, Kolfstraat C 1586, houden van een onderhandsche loterij van een schilderstuk.
- Christoffel Koenraad de Klundert, signalement milicien kanonier.
- (Brielle 18-2-1884) Bij deze verzoek ik U om een bewijs van goed gedrag om het te gebruiken als een deel van mijn sollicitatie stukken..etc....... F.K. v.d. Heiden, onderwijzer.
- Advertentie krant: Donderdag 21/2 Grand-Café Rest. W.A. MEIJER, Vischsteeg hoek Wijnhaven, afsscheidsvoorstelling van den Heer GARZAY, zonder armen, afkomstig uit de Hypodrome te Parijs (biljart)
brief: Jac. Schotel, Voorstraat D 1049/51, staat: Heer Garzaij die beiden beenen mist.
- J. de Gier, behoeftig.

(envelop 2)
- C. van Waalwijk van Doorn, vleeschhouwer (dispensatie slachtvee).
- (Huis van Verbetering Alkmaar 25-2-1884) H.A.G. v.d. Kamp of Arnoldus Hendrik. Gerard. v.d. Kamp.
- (23-2-1884) sleepboot 'Haarlemmermeer' (helling Dorsser en Terhorst).
- (1-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 26 Februari 1884, is veroordeeld de persoon van :
* H. Schoentjes.
- Nominative staat der persoon, in cellulaire gevangenis te Gorinchem (over. 1883).
* 244. J. van Rijswijk, (politie), 9-6-1883, 10-6-1883
* 247. W. de Vries, (politie), 9-6-1883, 10-6-1883
* 307. D.A. van Es, (politie), 31-7-1883, 1-8-1883
- (Dordrecht 5-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 3 Maart 1884, is veroordeeld de persoon van :
* Jan Willem Bouman
- (Dordrecht 10-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 5 Maart 1884, is veroordeeld de persoon van :
* P. van Efferen
* J.W. de Man
* A. Wesselink
- (Huisen bij Arnhem 10-3-1884) gewijzigd belasting op het houden van honden.
- (14-3-1884) Wouter Baggerman, geb. Kerkdriel 23-5-1862.
- (Huize Boschwijk, onder Doorn 11-3-1884) tooverlantaarn met zeer antiek, hoogst zeldzame gebrandschilderde glazen, a l'instar die der kerk Gouda.
- (15-3-1884) Maximiliaan Joseph Masion, handelsagent, wonende Knolhaven A no. 384.
- 150 remonte paarden (Provinciaal Blad Zuid-Holland no. 23).
- (D. den Hartog, Amsterdam 24-3-1884) telephoon leiding, slechts 42 deelnemers.
- (26-3-1884) Gerrit Keij te Rotterdam.
- (26-3-1884 Nederlanderschap) M.A. Bildjes.
- W. en D. Kruijmel, vleeschhouwers te Dordrecht, Voorstraat G963 (dispensatie slachtvee).
- (26-3-1884 Gorinchem) Rijnier Johannes Janssen, overl. Dordrecht 18-4-1878.
- (29-3-1884) P.T.N. Moesvelt, groot bijsterveld, Oirschot.
- (31-3-1884) Maria Metta Bildjes, geb. Homburg / J. Joosten, Merwekade.
- A. Kroon (J. Bouman, geb. huisvr. van Ad. Kroon).
- (9-4-1884) koffiehuishouder J.P. Spruijt, Voorstraat / tapper E. Septer.
- (2-4-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 2 April 1884, is veroordeeld de persoon van :
* P. Keldermans
* C. Lelieveld
* G.L. van Leeuwen
* W. van Dee
* J. Hartman
* J. Potters
* H. Kool
* P. Aergeloo
* J. v.d. Mijle
* en H. v.d. Merwe
- (10-4-1884) P. Hooftman, te Ametsredam, het lijk den 27/3 in de rivier de Oude Maas, beneden de spoorbrug, van een schippersknecht ca. 1.75 m etc...
- (11-4-1884) ambachtsschool.
- (Hilversum april 1884) brand 4 April spinnerij Hilversumsche Stoomspinnerij en weverij.
- (4-4-1884) gestorven rund van veehouder C. de KORVER, diep begraven.

(envelop 3)
- (19-4-1884) inrichting blinden Utrecht.
- Jan Meessche, geb. Zwartsluis 20-9-1862.
- lijst afgestane gelden schepelingen (juli 1884).
- (buitenl. pasp. 1-5-1885) Florus Vriesensdorp (Frankrijk, Belgie, Zwitserland).
- (13-5-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 7 Mei 1884, is veroordeeld de persoon van:
* J.A. van Eijgens
* P. Rock(?)
* G. Schouten
* A. Molendijk
* E(?). Schaap
- W.M.A. van Zanten, vleeschhouwer, dispensatie slachtvee.
- (13/16-5-1884) C. Kiele, herschatting D 2489.
- (19-5-1884) Zooals UEdA. uit de Inspecteurs-rapporten zal zijn gebleken zijn er in den laatsten tijd meermalen klachten ingekomen van Anthonie Bettinger, borstelmaker, woonachtig aan den Lindegracht, dat hij op de openbare straat werd aangevallen door den zwart-bonten trekhond, toebehoorende aan Abraham van Leer, broodbakker, wonende aan den Stoofstraat alhier, welk geval zich heden morgen heeft herhaald, hoewel Bettinger volgens verklaring van getuigen, daartie niet de minste aanleiding gegeven had. [vroeger en heden onderzoek Ellerman, hond niet kwaadaardig, 3 maanden een muilkorf]
- (24-5-1884) A. de Jonge, vleeschhouwer, Groenmarkt 2 (dispensatie slachtvee van Belgie via Roozendaal).
- (27-5-1884) lijk jonkheer Adr. Johannes Hugo Repelaer van Spijkenisse (overl. Brussel 25/5), begraafplaats Dordrecht.

(envelop 4)
- (Gouda 1-6-1884) J. van Santen en vrouw Petronella Siemers.
- (4-6-1884) onderwijzer Jacob Bokhout.
- (9-6-1884) kermis, 4 bals, Kuipershaven 58, C. van Roozendaal.
- (11-6-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 Juni 1884, is veroordeeld de persoon van:
* H. den Dunnen
* J.B. Bozua
* F. Reppel
* J.A. Eijgens
* J. v.d. Meijle
* C. Lelieveld
* P.J. Hulsbosch (Hulschbosch)
- (11-6-1884) Peter van der Sande, Redijk (Riedijk).
- (14-6-1884) In verband met de door Arie Vogelenzang, sjouwer alhier, woonachtig aan de Boogjes, gedane klacht vermeld in het Dag-rapport van den 12 dezer no. 164, sub 11 ure dat hij ten 8 1/2 ure de Binnen Kalkhaven passerende, op de openbare straat was aangevallen door een groote zwarte krulhond toebehoorende aan den heer J. van der Velde, cargadoor aan de Binnen Kalkhaven woonachtig, ten gevolge waarvan diens jas was gescheird geworden, heb ik de heer Ellerman... etc (niet kwaadaardig, 3 maanden muilkorf)
- (brief 26-6-1884) N. de Leeuw, zaakwaarnemer te Utrecht / goed gedrag voor Johannes Wilhelm. Fangel, geb. 's Gravenhage 23-4-1857.
- (brief 30-6-1884) Philippus ter Weij / Ver Meij, Augustijnenkamp (kermis, plaats in het Hof).
- (8-7-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 2 Juli 1884, is veroordeeld de persoon van:
* A. van Leeuwen
* J. Hartman
* R.E. Valkhof
* J. van Bohemen
* W. Kortbeek
* M.B. Kok
* P. Stroubenrauch
* N. Faktor (Nicolaas Taktor (Faktor), geb. 1847)
* A. Teuling
* A.J(?). Kampsteeg
* F. Beukelaar
* P. de Waard
* J. Landmeter
* C. Spijkerman
* M. van Doorn
* A. de Vries
* W. van Driessen
* P. Rock
- (12-7-1884) stoomketel fabr. van landbouwwerktuigen van Veth en Co.
- (13-7-1884 Kampen) Henricus van der Poort.
- Verzonden 19 Juli 1884.
R. 1390 Gorinchem, den 17 Juli 1884.
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Dordrecht,
Ik heb de eer U Edel Achtbare beleefdelijk te verzoeken mij zoo spoedig moogelijk te willen doen toekomen een bewijs van goed gedrag ten behoeve van den persoon van Dooremalen, Marinus Antonius, dienende als milicien der lichting 1884 bij mijne onderhebbende Compagnie,
De Commandant der 2e Compagnie v.h 3e Regiment Vesting Artillerie
(get.) H.G. Au....(?)
- (Gorinchem 14-7-1884) Leendert van Diejie, kleedermaker, Lange Breestraat 17 / zoon Arie Leendert, kanonnier.
- (Vlissingen 18-7-1884) B. Hoedemaker, Rietdijk / goed gedrag Pieter Mouthaan.<

laatst gewijzigd: okt. 2005.