Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1883-1884


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3497 (over 1883), 3498 (over 1884)

(laatst gewijzigd: 23-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1884 doos 2(SAD 6-3498)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3498 (doos 2))
(envelop 1)
- (24-7-1884) Gerardus Groeneveld.
- (22-7-1884) ketel baggervaartuig no. 1 van den heer J.J. van Sluisdam.
- (22-7-1884) P. Mouthaan.
- (26-7-1884) Daniel Smit, geb. Utrecht, goed gedrag, ketelmakersknecht.
- (21-7-1884) Blijkens hiernevens gaand afschrift van een schrijven, door mij ontvangen van den chef der firma VAN VOLLENHOVEN en CO van de bierbrouwerij 'De Gekroonde Valk' aan de Varkenmarkt alhier houdennde eene klacht over verregaande brutale handelingen, gepleegd door de agent van politie 1e klasse A. den Boer en het rapport .. etc.
[Extra rapport:Van Meijenfeldt, chef / den Boer, onder een of ander voorwendsel een glas bier gevraagd....]
- (25-7-1884) Johannes Ruitenberg, sterke drank in 't klein, Breedstraat 46.
- (29-7-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Juli 1884, is veroordeeld de persoon van :
* N. Collee
* A.C. Cheret
* A. de Vries
* W. Somers
* M. Weber
* J. van Dam
* J.F. v.d. Wall
* H.M. Dirks
* J. v.d. Mijle
- (27-7-1884) Susanna Kolle, geb. Rau, te Rotterdam, oprichten huis voor publieke vrouwen.
- (8-8-1884 H.J. Coulier, Harderwijk) Johannes Schuurman, geb. 18-5-1855.
- Errit Roersma te Dordrecht is verdronken (neef J. Roersma te Rotterdam).
- Petrus Franciscus Liebregs, Mathijs Balenstraat 11.
- (30-8-1884) officiers intrek in Hotel aux Armes de Hollande, Wijnstraat B 110/111.
- (31-8-184) Karel van Spanckeren, geb. Rijswijk 2-5-1863.
- (5-9-1884) wed. D. de Jonge, geb. Zwang, Nieuwkerksplein 21 (fonds Geens-de Winter).
- (Harderwijk 10-9-1884) Pieter Tak, geb. Dubbeldam 14-4-1862.
- (11-9-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 5 September 1884, is veroordeeld de persoon van :
* J. v.d. Velden
* Z. Goedhart
* A. Zwang
* A.M. Koks
* J.H. Cornelisse
* C. Brans
* W. Sommer
* C.J. Knieriem
* J.H. Speulman (Speelman)
* W. Wulfse
* P. Erkens
* H.M. Dirks
* J.B. Bozua

(envelop 2)
- (Ned. Bell Telephoon-Mij) no. 177 J. Vriesendorp en agentschap der Ned. Handel...etc.... (Groenmarkt 76).
- (18-7-1884) Willem van Helden, geb. Dordrecht 19-10-1856.
- (3-10-1884) naar aanleiding der klacht van Johannes Hermanus Schilthuizen, metselaar, wonende in de Wijngaardstraat alhier, vermeld in het Dagrapport dd 1 dezer sub 7 uur, dat hij op de openbare straat in de Palingstraat was aangevallen en gebeten door den grooten grijsbonten trekhond toebehoorende aan de broodbakker Christiaan Gregoor, wonende in de Palingstraat no. 6, heb ik den heer Ellerman... etc. (niet kwaadaardig, 3 maanden muilkorf).
- milicien Gerrit van Dijl.
- (9-10-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 1 Oktober 1884, is veroordeeld de persoon van :
* J. Bisschop
- lijst afgestane gelden schepelingen (juli 1884).
- Antoine van Maarsseveen, horlogemaker, 40 jaar, geb. Dordrecht, sedert 1874 te Brussel, tr. E.C.A. Spinnewijn, geb. Bourbourg (Frankrijk).
- (F.H. Havinga Oortwijn 15-10-1884 Hoogezand).
- (16-10-1884) nalatenschap Hermanus Hessel / Michael Gillessen, schipper.
- (17-10-1884) Johannes Nicolaas Spits, kantoorbediende, echtg. in krankz. gest.
- H.A. van Ooijen, geb. 5-3-1848, ezoon van Wijnand en Anna Maria Poppel.
- (21-10-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 15 Oktober 1884, is veroordeeld de persoon van :
1. A. van Hemert
2. A. Lagendijk
3. A. Janssen
4. L. Dubbel
5. P. Groenenberg
6. A.H. van Duinen
7. A. Smeetjes
8. J.G. Wassink
9. G. v.d. Wall
10. W. van Deursen
11. G. Vermeulen
12. A. van Welie
13. J. Snijders
14. M. Smits
15. M. Dubois
16. G. Kammermans
17. P. de Waard
18. H. van Bohemen
19. A. Mijnders
20. C. Schaap
21. J. Aarnoud
22. H. Hamel
23. J. Jansen
24. H. den Dunnen
25. J. v.d. Meijlen
26. P. Schouten
27. N.M. Dirks
28. J. van Dam
29. E. van Doorn
en 30. J. Gennisse
- (22-10-1884) Johanna Maria Austermühle, in krankz. gest.
- (30-10-1884) Pieter Borstlap, Korte Kromhout, kleermaker.

(envelop 3)
- (21/31-10-1884) J.C. de Waard.
- (buitenl. pasp. 1-11-1884) Corn. Marinus Terwen (Duitschland, Oostenrijk, Rusland).
- vereniging 'Sneeuw en IJsclub'.
- (Beetwortel-Suikerfabriek firma Van Campenhout en Co, bij Dongen 14-11-1884) hoofdagent J. van Gastel.
- (16-11-1884) Jan Bijl, koetsier, in krankz. gest.
- (19-11-1884) Francois Grendel, te Dordrecht.
- Johannes van Slooten, pontonnier in guarnisoen.
- (21-11-1884) goed gedrag Frits Jacob Valentijn, geb. Amsterdam 24-12-1860, gesticht te Dordrecht werkzaam.
- (Papendrecht 22-11-1884) W.C. Baardman, gezagvoerder baggervaartuig V / wed. v.d. Merwe geb. Hardam.
- (27-11-1884) veehouder J. Berkel, vergunning vervoer van vee.
- (25-11-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 19 November 1884, is veroordeeld de persoon van :
* A.M. Brand van Straaten
* A. de Vries
* H. Verdoorn Weele
* A. Smeetjes
* A. van Dijl
* P. Schaap
* F. Tellekens
* G. Hulsbosch
* M. v.d. Stiggel
* A. de Bruin
* J.H. Beekman
* W. Kortbeek
* J.B. Bozua
* J. Janssen
* J. Gennisse
* P. Dubbelt
* J. v.d. Mijle
- (28-11-1884) ketel chocoladefabriek van P.J. Mets.
- (buitenlandsche pasp. 1-12-1884) Simon Marius Hugo van Gijn en echtg. (Belgie, Frankrijk, Duitschland ...).
- Franc. Leopoldus Johannes Mulder, geb. 20-5-1844 Dordrecht.
- (Hansweert 2-12-1884 J.D. de Raad).
- (Oeleghem 4-12-1884) J.,L. Meeussen-Lenaerts, geheimschrijver.
- (9-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 December 1884, is veroordeeld de persoon van :
* A. van Leeuwen
* W. Jongeneel
* W. v.d. Engh
* G.A. van Kol
* J. Schouten
* C. van Galen
* J. van Bohemen
* A. Tilgenkamp
* J. Verschoor
* P. Schouten
* A. Sterk
* en J. van der Meijle
- (11-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 8 December 1884, is veroordeeld de persoon van :
* M. van Schaik
- (13-12-1884) Hendrik de Bres, tr. Adriana Maria Hennekes (fa. Hennekes en Co), zijne ouders aan de Boogjes J. de Bres Jzn., koopman in bouwmaterialen vroeger handelende met zekeren Bothof onder fa. BOTHOF en DE BRES.
- (15-12-1884) A.J.M. van der Valk wed. A. Maas, Spuistraat 1 (sterke drank Lombardstraat 83, Rotterdam).
- (Philadelphia Water departement 7-11-1884).
- veroordeelde J. Siliacus, Dordrecht, 1-4-1884, art. 23.
- (27-12-1884) agent van politie A. den Boer / onder invloed.
- (24-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 18 December 1884, is veroordeeld de persoon van :
* C. te Welscher
- (29-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 24 December 1884, is veroordeeld de persoon van :
* J.W. Krul
* J. Gennisse
* A. Gentenaar
* A. van Dalsen
* H. van Es
* Ch. van Es
* G.C.L. de Gunst
* G. Nanninghs
* M. v.d. Boor
* F. Siveu [Franciscus Liveu]
* J. van Dam
* J. Kipping
* D. Tims
* H. den Dunnen
* J. v.d. Meijle
* S. Verdoorn Weele
* A.H. Pastoor
* en. E.J. de Mug
- (26-12-1884) Antonie van Loon, touwslager / wed. Hermanus Blanken.
- (9/16/23/30-12-1884) vervoerde runderen

laatst gewijzigd: okt. 2005.