Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1885-1886


Bron: stadsarchief Dordrecht
Archief: 6
Inventarisnr. 3499, 3500
(Laatst gewijzigd: 16-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1885 doos 2( SAD 6-3499)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3499 (doos 2)]

(envelop 1)
- envelop aan veearts (vervoer vee besmette kring) o.a.
(Delfshaven 6-7-1885) P. Poot, 2 vergunningen, 2 zwarte bonte ossen naar de erven van D. en W. Kruijmel.
- (12-8-1885) Pieter Crets, aanbehuwd zuster Cornelia Maria Walgers, in Geneesk. Gest.
- (14-8-1885) G. Weekhout, dochter Catharina, in Geneesk. Gest.
- Nominative Staat der persoon, welke in het Huis van Arrest te Breda zij opgenomen (1e halfjr 1885)
* 225. J.M. Pollet
- (20-8-1885) Bastiaan de Koning, Marienbornstraat 82.
- (4-9-1885) Daniel van Geluk.
- envelop aan gemeente-veearts (vervoer vee besmette kring).
- Geertruida Margaretha DOBBE, hulponderwijzeres R.K.
- Cornelia Tussenbroek hsvr. Peter Kalverboer, Hil 25.
- (23-9-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 16 September 1885 is veroordeeld de persoon van
:
* G.J. Hulsbosch
* J. van Bohemen
* A. van de Graaf
* W. Rozen
* J. de Roo
* J.H. Heerooms
* F.W. Tilgenkamp
* D. de Jong
* W. Kramers
* A.D. Scheepbouwer
* F. Bakker
* G.J. Beekhuis
* S. Verdoorn Weele
* H. v.d. Merwe
* en J. van Dam

(envelop 2)
- (1-10-1885 Veenhuizen) Kalverboer no. 1022.
- (6-10-1885) signalement Adam Mutsert, geb. 27-11-1861.
- Hendrik Rekoert, geb. 14-12-1861.
- Johannes Nispeling, 3e reg inf, 3e bat. 2e comp.
- lijst afgestane gelden schepelingen (juli 1885).
- (16-10-1885) koffiehuishouder J.C. van der Horst, Groenmarkt, verzoek een Cafe Chantante.
- (26-10-1885) ... Cornelis van Lelievelt te arresteeren, waarbij het hem gebleken was, dat laatstgenoemde blijkbaar wel sterken drank had gebruikt...
- (24-10-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 20 October 1885 is veroordeeld de persoon van
:
* A. van Gent
* en J. Molenaar
- (28-10-1885) Johannes Nobel, in Geneesk. Gest.
- (2-11-1885 buitenl. pasp.) Herman van de Sande (Panama).
- (20-7-1885) brief J. Roobol.

(envelop 3)
- (4-11-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 4 November 1885 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Bouman
* P. Piantoni
* A.J. de Steur
* H.W. van Aalst
* N.C. Haremaker
* A. Dopman
* J. Remers
* A. v.d. Sluis
* J. v.d. Bilt
* K. Raamt
* P. de Waard
* W. Plomp
* M. van Doorn
* J. en van Dam
- Uittreksel staat van vonnissen / arrond. Tiel
* Antonie Wordragen, te Dordrecht, rechter van Zalt-Bommel, 1/10
- (19-11-1885) Reinier Rudolph Lindeman, Varkenmarkt 15.
- (23-11-1885) Abraham Schrevel, Gevulde Gracht 17, vrijwillig Ind. leger.
- (Hellevoetsluis 27-11-1885 goed gedrag) Teuntje Scharloo.
- (6-9-1885) kinderbewaarplaats, stal aan de Marienbornstraat.
- (1-12-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 25 November 1885 is veroordeeld de persoon van
:
* J.C. Piliakus
* J.E. Enzler
* J.L. Stegeman
* J.H. Burg
* H. Kooiman
* F. de Keizer
* H. Koster
* J. de Klerk
* S. Mikhout
* M. Welschert
* C.S. Hofman
* A. de Vries
* B. Schouten
* C. Lelieveld
* A.H. Pastoor
* J. van Dort
- (Bergen op Zoom 7-12-1885) signalement milicien Theodorus Vrijdag, geb. Dordrecht 16-12-1865, zoon van Pieter en Hendrika Peters / 2e comp 3e bat 3e reg infanterie / op 6-12-1885 vermist / De milicien Vrijdag is gekleed in de tenue van den dag bestaande uit een schacot(?), een kapotjas, een halsdas, een laken pantalon, een hemd, een onderbroek, een paar sokken, een paar schoenen etc. (comp K, wapen no. 3 K 4473)
- envelop gemeente-veearts.
- (9-12-1885) De kolonel voornoemd heeft de eer U Edel Achtbare te berichten dat de milicien Theodorus Vrijdag van mijn onderhorig reg. .. d.d. 7 dezer n 386 m bij het korps is teruggekeerd.
- (Rotterdam/Schoonhoven 9-12-1885) Veroordeelden :
* Leendert Blom, 32, 11-7-1884 Schoonhoven
* Ev. Johannes Gloudermans, 37, 21-11-1884 Schoonhoven
* Willem Peters, 42, 21-11-1884 Schoonhoven

(envelop 4)
- (11-12-1885) domeinen / pachters o.a.: Abraham van der Heuvel, Dirk Volker, Johannes Aarnouts etc.
- (14-12-1885) Albertus Halfeegen (Halfwegen?), geb. Nijmegen 12-1-1859.
- (Barneveld 16-12-1885) begr. Corn. Charlot. Math. Beelaerts van Emmichoven.
- (Zwijndrecht 15-12-1885) begr. Catharina Roskam, 4 mnd., R.C. begraafplaats.
- (17-12-1885) Dordrechtsche Turnclub.
- Gabriel Louws, 4-2-1851 te Meliskerken.
- (23-12-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 16 December 1885 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Hartman
* A.H. Pastoor
* M. Geerlof
* C. Lelievelt
* N. Farton(?)
* E.C. Zijlstra
* J. Wapperom
* W. Peters
* N. Svenssen
* W. Temperman
* J.H. Beekman
* W. Kuiters
* J. de Jong
* J. de Zeeuw
* C.S. Dubbelt
* J. v.d. Graaf
* H. Kooijman
* P. Zomer
* P. Keldermans
* J. v.d. Meijlen
* J.A. Eijgens
* G.S. Hulsbosch
* J. Zwang
- (Helmond 30-12-1885) begr. Gerrigje de Vries, 4 dgn., begraafplaats te Dordrecht.

Laatst gewijzigd: okt. 2005