Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1885-1886


Bron: stadsarchief Dordrecht
Archief: 6
Inventarisnr. 3499, 3500
(Laatst gewijzigd: 16-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1886 doos 1( SAD 6-3500)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3500 (doos 1))

(envelop 1)
- (17-4-1885 Jacht en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1885/6 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
1 P.J.H. Segers pakhuisknecht kl. vischakte (fuiken) Raamtraat 40k
2 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Twintighuizen 34
3 H.J. Knaap onderwijzer kl. vischakte (fuiken) Hellingen 1
4 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
5 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 17
6 J.A. Smits van Nieuwerkerk - kl. vischakte (fleuren) Voorstraat 36
7 J.H. Rettel bakker kl. vischakte (schakels) Riedijk 8
8 P. Bos Azn (voor A. Bos Pzn) aannemer kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 23
9 S. Ottovanger Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
10 Th. Don machinist kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 15
11 J. Kroonen aannemer gr. vischakte Willigenbosch 2 en 4
12 J. Hijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr.Kerksbuurt 12
13 J. Boshamer visscher gr. vischakte Riedijkstraat 17
14 A. van Ardennen id id 's-Gravendeelschedijk 15
15 id. voor J. van Ardennen id kl. vischakte (drijfnetten) id
16 J. Aarnoutse Jr. vischhandelaar gr. vischakte Varkenmarkt 46rd
17 H. Buikhuizen visscher id Weeskinderendijk 29
18 A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 158
19 A. van Asperen voor J. van Asperen koekbakker kl. vischakte (kruisnet) id 175
20 P. de Roo kolenhandelaar kl. vischakte (kruisnet) Kromhout 61
21 R. de Lange pakhuisknecht gr. vischakte Vleeschhouwersstraat 40
22 L. Hulstman houtzaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Vrieseplein 6
23 G. Tilgenkamp mattenmaker id Slikveld 6
24 P. den Hollander fondsbode kl. vischakte (aalkorven) Heerheijmansuisstraat 4
25 W. Verhoeven Pz aannemer gr. vischakte Nieuwstraat 49
26 C.C. Arbouw - kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 25
27 G.A. van Twigt koopman id Twintighuizen 44
28 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte (steekhaam) 's-Gravendeelschedijk 39
29 H.P. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten gr. jachtakte, gr. vischakte Wijnstraat 59
30 P.J. Sagius - gr. jachtakte Tolbrugstraat L.Z. 16
31 H. in 't Veld landbouwer schadelijk gevogelte Dubbeldamscheweg 25a
32 H. Stolk smid kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41
33 J. van der Heijden Tarmond expediteur gr. jachtakte (b) Merwekade 22
34 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
35 H.J. Koopman machinefabrikant gr. jachtakte, kl. vischakte (kruisnet) Kromhout 4
36 J.D. Oudsteijn Jr dir. boterfabriek gr. vischakte Wijnstraat 49
37 G. Dooren, ten behoeven van zijn zoon G. Dooren Jr. scheepstimmerman kl. vischakte (schakels) Kr. Elleboog 84
38 W.J. Lengton schoenmaker id (steekhaam) id 24
39 P. van Wijngaarden opz. begraafplaats id (fleuren) Dubbeldamscheweg 27
40 B.M. Giffard sjouwer gr. jachtakte (b) Weeshuisplein 22
41 G. van Leeuwen winkelknecht kl. vischakte (kruisnet) Geldeloozepad 17rd
42 J.A. Göbel schoenmaker gr. vischakte Voorstraat 147
43 G. de Kluizenaar broodbakker kl. vischakte (fuiken) Voorstraat 93
44 W.J.A.M. van der Hardt Aberson - gr. jachtakte (b) N.M. Singel 60
45 H.B. van der Linden molenaar kl. vischakte (kruisnet) Weeskinderendijk 53
46 Z. Sandberg zeilmaker gr. jachtakte (b) Bn. Kalkhaven 35
47 A. Benders - id St. Jorisweg 13
48 G. Mauritz Hz cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
49 A.C. van Nievervaart id id A.C. Singel 12
50 A. van Leest broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 88
51 T. van Eijsden kleermaker id Wijngaardstraat 38
52 B.J. van Randwijk winkelier id Steegoversloot 2
53 H. van Deelen schipper id Mattensteiger 4
54 F.H. van Gijn houthandelaar id N.M. Singel 40
55 Mr. A.G. Crena de Iongh advocaat en procureur gr. jachtakte (b) Groenmarkt 15
56 N.M. Lebret - id Hoogt 23
57 L.H.H. Waterbeek voor zijn zoon A.L.H.H. Waterbeek winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 123
58 S.M.H. van Gijn koopman gr. vischakte Achterhakkers 2
59 H.B. de Roo - id, gr. jachtakte (b) Spuiweg 94
60 M. van der Kloet Mz - gr. jachtakte (b) Slikveld 18
61 P.A. Berentemfel schoenmaker kl. vischkate (aalskorven) Knolhaven 36
62 E.L. Waterbeek - gr. jachtakte (b) Bleekersdijk 2
63 J.H. Boogaert vischkoopman kl. vischakte (schakels) Gr. Spuistraat 8
64 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte (b) Stationsweg 2
65 H. Zoeteman smid kl. vischakte (steekhaam) Kr. Elleboog 48
66 M. de Haas molenmaker id (gebbe) 's-Gravendeelschedijk 31
67 F. Roodenburg schrijnwerker id (kruisnet) Groenmarkt 38
68 H.A. Bremekamp grutter gr. jachtakte (b) Nieuwstraat 9
69 Brn O. de Giey - id (Gent) St. Jean 19, domicilie kiezende bij G. Krafft, Gr. Kerksbuurt no. 39
70 P. Bos voor zijn minderj. zoon Adriaan aannemer id Wolwevershaven 23
71 J.A. van Hagestein van Voss - id Kalkhaven 29
72 A. van Velzen zakkendrager kl. vischakte (drijfnet) Pelserstraat 6
73 J. Kipping winkelier gr. vischakte Riedijk 11
74 Ph. Haezer smid id Hil 13
75 A. Ridderhof ten behoeve van zijn zoon Adam mazelaar kl. vischakte (steekhaam) Lampetsteeg 4

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1885/6 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 H. de Hoog arbeider steekhaam Marienbornstraat 44
2 J. Groeneveld zakkendrager aalscharen Raamstraat 13
3 A. Visser arbeider steekhaam Lage Bakstraat 6
4 W.Ligtmans id id Noordendijk 69i
5 T. Ligtmans id id Heerheijmansuisstraat 68
6 P. Rombout timmerman id F.B. Singel 9
7 J. Telders arbeider aalscharen Nieuwkerksplein 8
8 A. de Waard pakhuisknecht steekhaam Vischstraat 17
9 J.P. van der Steen metselaar id Heerheijmansuisstraat 72
10 J.A. van der Steen metselaar id Heerheijmansuisstraat 65
11 J. du Vijn venter id Kasperspad 50e
12 T. van Dijl zakkendrager id Wijnstraat 32
13 P. Tuk arbeider kruisnet Marienbornstraat 44p
14 L.J. Joosten kalkblusscher steekhaam Boogjes 31
15 A. Gennisse arbeider aalscharen Torenstraat 8
16 J. de Koning (volgend jaar niet meer ?) id kruisnet Marienbornstraat 82e
17 A. Spoor sjouwer steekhaam Boomstraat 18
18 A. de Heer arbeider aalsreep Kasperspad 7
19 J. van Ameijden mazelaar steekhaam Lastigeendstraat 2
20 G. Sleeking pakhuisknecht id Kasperspad 50
32 A.W. Sleeking draaier id Raamstraat 41
22 A.W. Sleeking arbeider id Kasperspad 56
23 B. Haksteen id kruisnet Hooge Bakstraat 3
24 B.J. Verkijk id id Brouwersdijk 3
25 A. Greven id steekhaam Geldeloozepad 41
26 J. van Duivenbode stoker id Bleijenhoek 32
27 G.J. Snudo - id F.B. Singel 7a
28 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
29 A. van Dijk id id id 53
30 J. Kemp borstelmaker id Botgensstraat 7
31 Ph. Haezer (niet meer ?) smid id Hil 13
32 A. Spoor arbeider id Hellingen 66e
33 L. Koster - id Hooge Nieuwstraat 51
34 J. Meekers arbeider kruisnet Kolfstraat 81
35 H. Bedger id werpnet Voorstraat 77

- tabell. opgave politie-personeel.
- (5-1-1886) Gabriel Louws, te Dordrecht in 1875-1876.
- (9-1-1886) W.A. Brandt, gep. korporaal.
- (14-1-1886) Teunis van den Bergh te Alblasserdam, zoon Johannes in Geneesk. Gesticht.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1885).
- (begr. Ridderkerk 21-1-1886) Marcus den Hartog, 78, Israel. begraafplaats Dordrecht 22/1.
- (21-1-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 13 Januari 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A. v.d. Weg
* H. Vermeulen
* J. van Dam
* S. v.d. Boor
* L. Klok
* C. Mouwen
* G. Revier
* S. Verdoorn Weele
* H. Groenenberg
- (27-1-1886) Joh. Maria Autermuhle, in Geneesk. Gest.
- (Duisburg 21-1-1886) Anton Christi, aus Nijmegen (strafkammer), sleepschip EVA, eigendom Frank van Duijnen, Boomstraat; bemanning Johannes van der Sande te Nijmegen, Dirk Tuijl, Raamstraat te Dordrecht; Willem van der Elst, Godfr. Schalckensingel 30 te Dordrecht.
- (1-2-1886 buitenl. pasp.) Arie Volker (Belgie, Frankrijk, Spanje).
- (9-2-1886 jacht-en visscherij) B.M. Giffard, geen eigenaar/huurder van gronden (jagen-> vergunning van J. Vogelzang te Papendrecht)
- (10-2-1886) Willem Zoomer, in Geneesk. Gest.
- (9-2-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 Februari 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. van Deursen
* P. Ponsen
* M. Sel
* J. de Roo
* P. Zomer
* en A. de Vries
- (begr. Papendrecht 15-2-1886) Elisabeth Erkes, wed. J. de Hoog, 70, begr. te Dordrecht.
- (huis van Verbetering Alkmaar 13-2-1886) A. Kroon.
- (Alblasserdam 20-2-1886) begr. Johanna Elizabeth Anth. Lottmann, R.K., begraafpl.
- (Haarlem 20-2-1886) begr. Helena van der Stek, ongehuwd.
- (19-2-1886) Rietdijk 15 / Elizabeth de Heer hsvr. F. van Ganzewinkel.
- (Dubbeldam 23-2-1886) begr. Pieternella van Hees, 11 mnd.
- (10-2-1886, Mij. voor landbouw en beetwortelsuikerindustrie, Zevenbergen)
- (24-2-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 17 Februari 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J.G.F. Verboom
* L. Zoetendorp
* J. Petiet
* W. Nachtegaal
* W. Temperman
* C. van Doorn
* C. Sandman
* F.J. Herwaarden
* A. de Vries
* J. Kipping
* H. v.d. Merwe
* J. de Roo
* en K. Wemmers
- (1-3-1886) Nadat door Dirk Passchier, oud 22 jaren, broodbakkersknecht, wonende aan de Vriezestraat alhier, aan mijn Bureel klachte was gedaan, dat hij heden morgen te ongeveer 9 1/2 ure, op de openbare straat aan den Albert Cuypsingel was aangevallen en gebeten, door de basterd-hazenwindhond van den spekslager Willem Klijn, wonende aan de Voorstraat no. 232 alhier, ten gevolge waarvan zijn boven- en onderbroek waren gescheurd, hebik den heer Ellerman, gemeente veearts, ... [3 mnd. gemuilkorfd]
- (Singapore 18-1-1886, Mrs. A.E. Schotel, 86 Middle Road)
Mrs. A.E. Schotel, geb. Singapore, Britsch onderdaan, 1868 als wed van wijlen heer Hammer in het huwelijk met Leonard Willem Petrus Dionisius Schotel, zoon van D.G.D.J. Schotel / Schotel heeft haar plotseling verlaten, hoogzwanger achtergebleven / zoon Alexander Gustaaf, geb. 4-8-1869 / sinds eenige tijd dat Schotel de expeditie der Engelsche in ... als officier had meegemaakt [vraagt naar pensioen van wijlen haar man]
- (10-3-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 Maart 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* P.J. van Diggelen
* J. Wapperom
* J. Verschoor
* J. Gennisse
* J. van Dam
* A.H. Pastoor

(envelop 2)
- (16-3-1886) vervoer roodvonk lijders.
- (22-3-1886) Sara Bremer, echtg. Marcus de Witt, in Geneesk. Gest.
- (22-3-1886) ijzeren schip DRIJSPHORE, verzoek ligplaats Knolhaven gedurende 25 en 26 Mrt...E.Ed te berichten dat mij na onderzoek gebleken is dat de geschikte plaats is de Nieuwe Haven tusschen het Vlak en het Lamstraatje en... De Havenmeester.
+ boekje: 'De Voorhistorische tijd, Een Reuzeneik van voor den Zondvloed' (Antwerpen, drukkers Gebr. Bellemans 1885)
lengte: 3 m. 60 / omtrek: 9 m. / kubieke: 35 / gewicht: 55.000 kilos
- (24-3-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 17 Maart 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Willaars
* W.J. de Boer
* J.H. van Wijk
* W. Rosier
* P. Schoonenberg
* G. de Graaf
* P. de Graaf
* C. de Graaf
* G.J. Hulsbosch
* G. Kroonen
* doorgestreept: D. Kroon
* H.B. v.d. Linden
* P. Dubbelt
* P. v.d. Krap
* J.H. Burg
* en A. Smeetjes
- (23-3-1886) Amerikanischer Circus Geo. Pinder (reg. general Corn. Kemp)
-> 25 transportwagens niet over met de veeren over de Merwede / extra treinen inzetten
- (28-3-1886) locomotievenloods, stationsterrein.
- (21-3-1886) Aart Bervoets.
- (Amsterdam 9-4-1886) genootschap SAREPTA (mej. D.J. van Zijp).
- (Goud en zilver werken, 13-4-1886) August Meijer, fa. Hendrichs, Kuinder en Co te Amsterdam.
- lijst afgestane gelden schepelingen (jan. 1886)
- (16-4-1886) Willem Kooijman, echtg. Elisabeth Eisenmenger, in Geneesk. Gest.
- ('s-Gravenhage 19-4-1886) begr. Wilhelmina Maria Blussé, echtg. J.J. van Geuns.
- (22-4-1886) Isaac Braadbaard / S. van Gelder, Wijngaardstraat 4.
- (18-4-1886) Jasbart Timmer, Burgem. de Raadtsingel 13, geven van muziek in zomermaanden.
- (Dordrecht 21-4-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 14 April 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* W.K. Schouten
* A. Smeetjes
* J. Zwang
* G. v.d. Stiggel
* A. Molenaar
* C. v.d. Teen
* C.C. de Klundert
* C. Metzer
* H. v.d. Merwe
* en M. v.d. Boor
- (werkinr. blinden Utrecht)
- (Dordrecht 28-4-1886) schoolgaande kinderen o.a. Simon Adr. Mast 27-7-1874 etc.
- (buitenl. pasp. 1-5-1886) François van der Elst (Belgie, Frankrijk, Italie etc.)
- (Huis van Verbetering, Alkmaar 29-4-1886) F. Dupain, ontslagen 7/3.
- (1-5-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 28 April 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* W. van Gheijn
* W. Stoffels
* L. Klok
* W. Rijnen
* J. Wapperom
* en J.A. van Eijgens
- (waterschout Amsterdam 28-4-1886) overleden matroos Jan de Jonge / Johannes Herman de Jong, geb. Dordrecht 13-11-1848, 20 jaar zeevarende, zoon van Sara Kok wed. Bouke Simon de Jong.
[barkschip BAARN, overl. Weltevreden]
- (5-5-1886) Leendert Gijbels, in Geneesk. Gest.
Leendert de Koning, kunstschilder, nicht Sophia de Koning, in Geneesk. Gest.

(envelop 3)
- (11-6-1886) A. Roskam.
- (13-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 9 Juni 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J.B. Bozua
* J. Jansen
* J. Petiet
* L. Gijbels
* H. Vermeulen
* G. Boom
* A. Vaes
* W. Rozier
- (Breda 1-56-1886) hoornblazer Leendert Kwisthout (met signalement).
- (17-6-1886) zeilmaker P. Poots, Keizershofkade / 9-jarig zwart smoushondje, verdacht te lijden aan HONDSDOLHEID.
- Elizabeth Overmeer, wed. van L. XHAFLAIRE, tijdelijke te Dordrecht (kermis).
- (Sliedrecht 23-6-1886) begr. Jozeph van der Giessen, 49, Israel. begraafpl.
- (28-6-1886) Willem Kroonen, dronkenschap, ag. van pol. 3e kl.
- (1-7-1886 buitenl. pasp.) Franc. Herman van Gijn (Duitschland etc.)
Franc. Hendr. Eijdeman (Belgie, Frankrijk etc.)
Henri Vriesendorp (Belgie, Frankrijk etc.)
Joh. Friedich Herman Roll (Denemarken, Zweden, etc.)
- (28-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Juni 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* P. de Waard
* A. van der Sluis
* J.G. Groenberg
* H. de Graaf
* J. Remers
* J. Wapperom
* J. Kipping
* J. Gennisse
* S. van der Boor
* en G. Revier
- (5-7-1886) Bomkade 7 Cobus Brand hsvr. Elisabeth Maria Butner.

Laatst gewijzigd: okt. 2005