Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1887-1888


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3501, 3502

(laatst gewijzigd: 9-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1888(SAD 6-3502)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3502)
(envelop 1)

- Dordrecht 16 April 1887
Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1887/8 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
1 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
2 H.P. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten gr. vischakte, gr. jachtakte Wijnstraat 59
3 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 29
4 G. Kooman koopman kl. vischakte Vest 11
5 H.B. de Roo - gr.jachtakte, gr. vischakte Spuiweg 94
6 J.M. van Dort agent sleepdienst gr. jachtakte Schrijversstraat
7 H. in 't Veld landbouwer vergunning tot het verdrijven van gevogelte met pistoolschoten
8 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
9 G. Mauritz Hzoon reeder gr. vischakte Wijnstraat 131
10 A.C. van Nievervaart cargadoor gr. vischakte, gr. jachtakte A.C. Singel 12
11 C.C. Arbouw meesterknecht kl. vischakte Noordendijk 25
12 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 29
13 J. Boshamer visscher gr. vischakte Riedijkstraat 17
14 J.C. Mesman smid kl. vischakte 's-Gravendeelschedijk 43
15 C.G. de Kat kassier kl. vischakte Wolwevershaven 39
16 D.J. van Leen loodgieter kl. vischakte Gr. Kerksbuurt 50
17 R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte Vleeschhouwerstraat 40
18 D.J. Schrauwen behanger kl. vischakte Voorstraat 173
19 J.A. Smits van Nieuwerkerk militie commissaris gr. vischakte Voorstraat 36
20 J.H. Boogaert vischhandelaar kl. vischakte Gr. Spuistraat 8
21 L. Hulstman houtzaagmolenaar kl. vischakte Kromhout 6a
22 F.A. de Kort schilder kl. vischakte Vriesestraat 40
23 J. Boshoven arbeider kl. vischakte G.S. Singel 30c
24 J. Hijbeek winkelier kl. vischakte Gr. Kerksbuurt 12
25 G. Dubbelman visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
26 W. Ligtmans brandersknecht kl. vischakte Matena'spad 12
27 A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte Voorstraat 158
28 A.C. Crena de Iongh advocaat en procureur gr. jachtakte (b) Wijnstraat 67
29 H. Stolk smid gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 41
30 A. van Ardennen visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 16
31 id voor zijn zoon Jan id gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 16
32 A. van Etten arbeider kl. vischakte Lage Bakstraat 24
33 N. Reus broodbakker kl. vischakte Wijnstraat 68
34 J. Kriens schipper kl. vischakte Kl. Kalkstraat 1
35 id voor zijn zoon Barend schipper kl. vischakte Kl. Kalkstraat 1
36 A. Bakker arbeider gr. vischakte Vest 156
37 J. Aarnoutse Jr. visscher gr. vischakte Varkenmakrt 48
38 T. Don machinist kl. vischakte Noordendijk 15
39 A.C. v.d. Heuvel vischhandelaar kl. vischakte Lijnbaan 4
40 A. Schuurman arbeider kl. vischakte N.M. Singel 28b
41 N.W. van Herwaarden voor Jan Wolter kassier kl. vischakte Wolwevershaven 67
42 H.J. Koopman machinefabrikant kl. vischakte, gr.jachtakte (b) Lijnbaan 35
43 S.M.H. van Gijn koopman gr. vischakte Achterhakkers 2
44 A. van Leest broodbakker kl. vischakte Wijnstraat 88
45 J.H. Retel bakker kl. vischakte Riedijk 8
46 J. Kipping visscher gr. vischakte Riedijk 11
47 W. Verhoeven Wz aannemer gr. vischakte Nieuwstraat 35
48 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
49 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte 's-Gravendeelschedijk 39
50 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte Voorstraat 147
51 J. van der Heijden Tarmond expediteur gr. jachtakte (b) Merwekade 22
52 D. Meeldijk wagenmaker kl. vischakte Groenmarkt 78
53 A.C. v.d. Heuvel vischhandelaar gr. jachtakte (b) Lijnbaan 4
54 B.M. Giffard arbeider idem Weeshuisstraat 22
55 Mr. J.A.M. v.d. Hardt Aberson particulier idem M. Maessingel 60
56 J. van Eijsden arbeider kl. vischakte Heerheijmansuisstraat 57
57 E.L. Waterbeek - gr. jachtakte Bleekersdijk 2
58 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte Voorstraat 182
59 A. Benders - gr. jachtakte St. Jorisweg 13
60 M. v.d. Kloet - gr. jachtakte Slikveld 18
61 F.J. Simons banketbakker kl. vischakte Wijnstraat 128
62 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte Stationsweg 2
63 J. Terlouw visscher kl. vischakte 's-Gravendeelschedijk 49
64 J.A. Vos van Hagestein - gr. jachtakte Bn. Kalkhaven 27
65 J. Roest commissionair kl. vischakte (kruisnet) Steegoversloot 52
66 H. Bremekamp - gr. jachtakte Voorstraat 182
67 A. van Velzen mazelaar kl. vischakte Pelserstraat 6
68 C.J. Singels Jr. zoutzieder gr. vischakte Hooge Nieuwstraat 43
69 E.C. Lambert sergeant kl. vischakte Bt. Walevest 14
70 P. Bos Azn. voo zijn zoon Adriaan aannemer gr. vischakte Wolwevershaven 23
71 L.J. Joosten kalkblusscher kl. vischakte Bt. Kalkhaven 2
72 J. Smaal arbeider kl. vischakte Pottenkade 9
73 J.M. van Dort zonder kl. vischakte (schutward/schietward?) Schrijversstraat 7

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1887/8 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 44
2 J. Fimmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
3 A. Retel winkelknecht kruisnet Torenstraat 9
4 J.H. Heerooms sjouwer steekhaam Schotsentuin 8
5 J. v.d. Holst molenaarskn. steekhaam Suikerstraat 4
6 J. van Duivenboden stoker steekhaam Bleijenhoek 32
7 J.Ph. v.d. Steen metselaar steekhaam Heerheijmansuisstraat 73d
8 P. Rombout timmerman steekhaam Ferd. Bolsingel 9
9 H. de Hoog zakkendrager steekhaam Marienbornstraat 47
10 A. Lugten metselaar steekhaam Matena'spad 6
11 A. Lugten blokmaker steekhaam Augustijnenkamp
12 A. de Keizer sjouwer steekhaam Noordendijk 69
13 J. Olivier van Brouwershaven schoenmaker fleuren Hil 20
14 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 18
15 K. Tilbaard sjouwer steekhaam Raamstraat 42
16 B. Haksteen arbeider steekhaam Bakstraat 3
17 P. Visser scheepmaker steekhaam Hooge Nieuwstraat 51
18 A. de Waard vendueknecht steekhaam Looverstraatje 17
19 M.C. Sleeking blikslager steekhaam Kasperspad 50
20 A. Spoor arbeider steekhaam Hellingen 66
21 A.W. Sleeking houtdraaier steekhaam Raamstraat 43
22 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
23 T. in 't Veld sjouwer kruisnet Augustijnenkamp 54
24 A. van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 53
25 C.J. Groesbeek id steekhaam Vest 185a
26 W. Lengton schoenmaker steekhaam Kr. Elleboog 26
27 A. Spoor - steekhaam Boomstraat 18
28 T. van Eijsden kleermaker kruisnet Wijngaardstraat 38
29 H. Kelfkens timmerman` steekhaam Muijs van Holijstraat 26
30 A.Th. de Gidts (kan wel betalen, zegt dit zelf) arbeider steekhaam Pottenkade 3
31 P. Hennekes sjouwer kruisnet Hellingen 39
32 J. de Grauw gasfitter idem Wijnstraat 33

(apart vel) Kostelooze vergunning 1-7-1887:
J.P. van der Steen te Dordrecht met steekhaam in het vischwater van de havens gelegen in de gemeente Dordrecht.
- ((gedrukt) Provinciaal Blad Zuid-Holland no. 18, 3-3-1886) kostelooze vergunningen, eendenkooien, duiventillen, zwanendriften.
- (28-12-1887) syphilis en prostitutie.
- (2-1-1888) aangebrachte honden.
- tabellarische opgave van 't politie-personeel.
- staat onherroepelijk veroordeelden December 1887
* Leendert Dubbelt, Dordrecht, 20-7-1887 vonnis, 453 Wetb. v. Strafr.
- (3-1-1888) stoomketel bleekerij C. Benz.
- (5-1-1888) Naar aanleiding van de klachte van Hendrik Stam, koekbakker, woonachtig aan het Kromhout No. 118, vermeld in het Dagrapport van den 3en dezer sub 4 1/2 Ure, is de Heer H.L. Ellerman, gemeente veearts alhier, verzoxht, den grooten zwarten hond van Filippus Klein, oud 47 jaren, geb. te Sliedrecht, alhier woonachtig aan het Kromhout No. 170 te onderzoeken... etc. [3 maanden muilkorf]
- (6-1-1888) H.L. Stasse, aanbehuwd zoon L.M. van Olst, 2e luit.
- (13-12-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 7 December 1887 veroordeeld zijn:
* C. Zandman
* W.H. van Dijkerhof
* J.H. Degens
* C. van Leeuwarden
* J. van der Meijlen
* B. van Wingerden
* C. Kelders
* H. Schouten
* N. van Efferen
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1887).
- (Groningen 18-1-1888) Izak de Roos, ontslagen gevangenis Groningen.
- (25-1-1888) Catharina Marg. van Ravestein, school verlaten.
- (25-1-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 18 Januari 1888 veroordeeld zijn:
* J. Janssen
* H. van der Merwe
* J. van der Meijle
* P.F. Vervoorn
* F.P. Pellegrim
* C.J. Koreman
* A. Duisters
* A. Schroot
* en W. Jouren(?)
- (26-1-1888 Nederlanderschap) J.J.D. van Peere, broeder G. van Peere, Voorstraat 146.
- suppletoire lijst afgestane gelden schepeling (Jan. 1888).
- (28-1-1888) onderwijsstatistiek.
- (31-1-1888) Isaac Monasch, koopman, huisvrouw Betje Hartog in Geneeskundig Gesticht voor Krankz.
- (31-1-1888, briefhoofd: W.C. en K. de Wit, civiel ingenieurs, Amsterdam).
- (2-2-1888) wijlen de Oost-Ind. J. Knaap, onderwijzer 2e klasse.
- (6-2-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 1 Februari 1888 veroordeeld zijn:
1. J.L. Noldus
2. N. van Efferen
3. J.L. Hendriks
- (Alblasserdam 7-2-1888) begr. Saartje van Strate/Strale(?), 3 wkn., Israelische begraafplaats te Dordrecht.
- (7-2-1888) Zooals U uit het Inspecteursrapport is gebleken, heeft de afgeloopen nacht een begin van brand plaats gehad in de brierbrouwerij De Leeuw toebehoorende aan de Heer C.O. Schaeffer en gelegen aan de Schuitenmakersstraat alhier.. etc.
- (Jutphaas 15-2-1888) Simon Johannes van Efferen, onderwijzer, sollicitant.
- (16-2-1888) Hendrik de Groot, in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (21-2-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 15 Februari 1888 veroordeeld zijn:
* W. Uittenbogaard
* A. Bax
* A. Spoor
* M. van Nimwegen
* J. Huisman
* en J.A. van Eijgens
- (16-2-1888) H. Homburg, Hofstraat 14rd / K. de Rot, Marienbornstraat 80.

(envelop 2)
- (29-2-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 29 Februari 1888 veroordeeld zijn:
* H. Koster
* S. Verdoorn Weele
* J. Reppel
- Jacobus Adrianus Huijgens, zoon Cornelis en Hendrika Gelderblom, geb. Antwerpen 30-7-1874, SPuiweg 1.
- (Neder-Hardinxveld 13-3-1888) J. Groeneveld, onderwijzer Chr. school te Giessendam .
- (19-3-188) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 14 Maart 1888 veroordeeld zijn:
* D.J. Gerritsen
* C. van den Berg
* N. van Efferen
* G. de Waard
* J. Bouman
* en W. Souman
- (23-3-1888) Bertha Gesina Meijer wed. Adr. van der Ven, dochter in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (25-3-1888) Petrus Gerardus van Russel, societeitsbediende, zuster in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (13-3-1888) Willem Frederik van Rietschoten, 19, soll. hulponderwijzer.
- (brief Charles van der Wagt, Aert van Nesstraat 65, Rotterdam) D. Rozenburg, Voorstraat 257, F5,40 schuldig.
- (27-3-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Gorinchem op den 20 Maart 1888 veroordeeld :
* F. van Eijsden
- (3-4-1888 buitenl. pasp.) Franc. Hendr. Eijdeman (Vereen Staten van N. Amerika, Mexico).
- (3-4-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 28 Maart 1888 veroordeeld zijn:
* A. Smeetjes
* W. van Dee
* W.M. de Rooij
* G.J.L. Tollens
* en T.B. Schilthuizen
- (Strafgevangenis Leeuwarden 6-4-1888) overl. Dirk van der Want, geb. Dordrecht 1-7-1842.
- (8-4-1888) N.C. van Dijl, Indië.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1888).
- (16-4-1888) Alexander Vermeeren, hoornblazer 2e klasse.
- (17-4-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 11 April 1888 veroordeeld zijn:
* P. Dubbelt
* T.J. van Herwaarden
* en D. Tims
- (20-4-1888) C. de Vries, Hil 21 / Patrilio Ottoloni.
- (25-4-1888) Zooals U uit de Inspecteursrapport zal zijn gebleken, is gisteren het dochtertje van den koffiehuishouder O.P. Smit, woonachtig alhier aan de Merwekade No. 28 in de hand gebeten door den grooten zwarten hond van den aannemer Filippus Klein, wonende aan het Kromhout No. 170 alhier.. etc. [voortaan steeds een muilkorf]
- (1-5-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 25 April 1888 veroordeeld zijn:
* P. Schouten
* P. van der Krap
* F. Bakker
* en A.H. Pastoor
- (4-5-1888) aantal ingeschreven prostituees:
1877 58
1878 36
1879 33
1880 30
1881 26
1882 32
1883 24
1884 33
1885 26
1886 38
- (5-5-1888) Jan. Johannes Loosschilder.
- (8-5-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 2 Mei 1888 veroordeeld zijn:
* J.H. Beekman
* W.F. van Houten
- (15-4-1888) ... voor een geneal. onderzoek zou ik gaarne de oude Kerkelijke doop en huwel. registers van Dordrecht raadplegen ... (C.A. de Kruijff, Onder de Linden 819, Utrecht)
- (19-5-188) Aart. van Dijl, lichting 1888.
- (22-5-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Gorinchem op den 15 Mei 1888 veroordeeld zijn:
* F. Kruisifikx
- (22-5-1888) Johannes Franciskus Badoux.

(envelop 3)
- Herziening der belastbare opbrengsten van de ongebouwde eigendommen / Reigtser van bezwaarschriften.
- (buitenl. pasp. 1-6-1888) Corn. van der Made (Transvaal).
- (2-6-1888) Naar aanleiding van de klacht van Johannes Cornelis van Doorn, stukadoor, woonachtig alhier aan de Wijngaardstraat 43, vermeld in het jl nachtrapport sub. 9 uur, heb ik den Heer H.L. Ellerman, gemeente veearts alhier, uitgenoodigd den zwart bonten hond van den sjouwer B.M. Giffard, woonachtig alhier aan het Weeshuisplein 22 te onderzoeken... etc. [voortdurend een muilkorf]
- (2-6-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 23 Mei 1888 veroordeeld zijn:
* A. van Deursen
* H.A. Rudolph
* D. Tims
* J.G.F. Verboom
* J. de Jong
* A. van der Sluis
* A. Meijer
* en K. Versluis
- (8-6-1888) Johannes Antonius Klaus, geb. 10-10-1845.
- (8-6-1888) Jacob Roodbol, timmermansknecht, Kasperspad E 46 (verloting meubilair).
- (Tegelen 11-6-1888) J. of. H. Hania (Robert Houba).
- (11-6-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 6 Juni 1888 veroordeeld zijn:
* H. Franke
* J. van Woensel
* A. Kop
* C. Zandman
* A.H. Pastoor
* J.M. van Wingerden
* A. Jonkers
* P. Dubbelt
* A. Smeetjes
* en A.J. Schot
- (15-6-1888) G. Vermeulen, Voorstraat 343 (klager).
- (20-6-1888) N.L. Ridderhof, Vriezestraat D944, horlogemaker.
- (21-6-1888) N.M. van den Berge, verloskundige, Voorstraat 87.
- Hendrik Jan Bongers, geb. Dordrecht 12-5-1852.
- (29-6-1888) Maria Adriana Anseaux wed. Pieter G. van Russel.
- (buitenl. pasp. 2-7-1888) Mart. Adrianus Vriesendorp.
- Staat van onherroepelijk veroordeelden (Juni 1888)
* Gerrit Loef, Dordrecht, 16-5-1888, 453 Wetb. van Strafr.
* Leendert Vlot, Dordrecht 6-6-1888, 453 Wetb. van Strafr.
- J.A. Spoel.
- (5-7-1888) gouden medaille voor gewezen stuurman J.W.L. Mahne.
- (7-1-1888) Lamb., Adrianus te Boekhorst, behuwd moeder in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (9-7-1888) Met het oog op de klacht van Paulus Tegelen, pettenmaker, woonachtig aan de Lindegracht No. 22, vermeld in het Dagrapport van den 7e dezer sub 6 1/2 Uur, is de heer H.L. Ellerman, gemeente veearts alhier, verzocht den grijsharigen trekhond van J.C. van Asperen, broodbakker, woonachtig alhier aan de Vriesestraat 112 te onderzoeken en den uiutslag ter mijnen kennis te brengen. Blijkens het door dezen uitgebracht rapport, is het dier niet kwaadaardig doch acht hij het noodzakelijk aangezien de eigenaar niet tot meer voorzichtigheid is te bewegen en naar aanleiding van de vroegere klacht die reeds inkwam dat de hond voor den tijd van drie maanden worde gemuilkorfd... Commissaris van Politie.
- (Nijmegen 12-7-1888) P.H. Truijers.
- lijst afgestane schepelingen (April 1888).
- (13-7-1888 met gedrukt reclame-affiche) E.H. Harveij, lokaal J.C. van der Horst, tentoonstelling LILLIPUTTERS van ma 16 t/m 23 Juli.
* Prins Midge, geb. Londen 5-11-1870
* Prinses Lotti, geb. Londen 4-7-1870
* Generalin Tot, geb. Heresford 11-8-1865
* Miss Martha Brown, geb. Manchester 27-2-1869
* Oberst Short, geb. New Jersey 15-11-1867
* Kapitein Jack, geb. Ohio 16-4-1875

- Gertrud Geul, geb. Dordrecht 6-1-1878.
- (Rotterdam 19-7-1888) begr. C. Juffermans te Dordrecht.
- (20-7-1888) J.J.D. van Peere, G. van Peere, Voorstraat 146.
- (Amsterdam 23-7-1888) begr. Matthijs Balen, 72, te Dordrecht.
- (18-7-1888) Dirk van der Want.
- (16-7-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 11 Juli 1888 veroordeeld zijn:
* P. Dubbelt
* F. van Dam
* P. Keldermans
* J. van der Zweth
* W.L. van Riemsdijk
* C. Zandman
* J. de Roo
* F. Reppel
* J. Arenout
* en G.J.L. Tollens
- (brief Cornelis Pieter Muster 28-7-1888) .... ijzerwinkel van de Kok ...etc.
- (30-7-1888) Adriana van Os.

(envelop 4)
- (7-8-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 1 Augustus 1888 veroordeeld zijn:
* C. Morks
* F. Kruisifikx
* P. Keldermans
* T. Bakker
* J.A. van Eijgens
* J. Vroom
* A. Hoppenbrouwer
* W.F. Verhoeven
* A. van den Hoek
* G. Nannings
* A. Duisters
* W. van Dee
* en C. Zandman
- (31/7 en 6/8 1888) N.H. Braadbaart te Dordrecht, patentrecht.
- (Vlissingen 15-7-1888) begr. Anna Maria Angenieta Grondhout, overl. 14/8.
- (14-8-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 6 Augustus 1888 veroordeeld zijn:
* J. van Dam
* G. den Haring
* G. Arbouw
* H. Bongers
* C. Mitzen
* G.A. van Peeren
* N. van Efferen
* J. de Roo
* J.A. van Eijgens
* J. van der Zweth
* J. de Jong
* P. Keldermans
- (Tiel 1-8-1888) veroordeelden wegens openbare dronkenschap (Juli 1888)
* Gerardus Krijnen, kanton Vianen 28-7-1888, f 2 of 2 dagen hechtenis
- (20-8-1888) Pieter Johannes Hoeks, s.s. 'Prinses Amalia' als soldaat naar Ned.-Indië 28-6-1888, te Soerabaia als kanonnier 2e kl. overleden.
- (27-8-1888 brief) Andries Nieuwkoop, koopman in boter te Aalburg gem. Wijk bij Heusden.
- (Middelburg 12-9-1888) Dina M.C. van de Kreke.
- (Zwijndrecht 10-9-1888) begr. teb Dordrecht Pieter Vogel, 9 mnd., R.C. begraafplaats 11/9.
- (1-9-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 29 Augustus 1888 veroordeeld zijn:
* A. van Antwerpen
* J. Snijders
* A. van Dijl
* G.C.L. de Gunst
* A. Buts
* J. van der Zweth
* J. de Roo
* N. van Efferen
* en G. Arbouw
- (4-9-1888) Willem Pieter Kalis, arbeider te Dordrecht, zijn huisvr. in Krankz. Gest.
- (5-9-1888) ZEEBRIEVEN 'de Maas' van S.G. Brouwer, kof, boekhouder W.J. de Voogd te Dordrecht.
- (Breda 11-9-1888) begr. Mattheus Anne Rees, overl. 9/9.
- (18-9-1888) In verband met het vermelde in het Nachtrapport van Zondag op Maandg 16/17 dezer sub 5 uur betreffende het voorgevallene met den hond van den smid Pieter Romijn, wonende alhier aan de Varkenmarkt No. 8, heb ik de eer U Ed.A. te berichten, dat zich gisteren bij mij vervoegd de heer M.C. Sigmond, notaris alhier, te kennen gevende dat hij Zondagavond te omstreeks 11 1/2 ure, terwijl hij met eenige dames de Varkenmarkt passeerde plotseling, zonder dat daartoe aanleiding gegeven werd, door gemelden hond is aangevballn en zeer veel moeite heeft gehad het dier in bedwang te houden.
De heer H.L. Ellerman, gem. veearts... etc... [een geelharigen dog, niet kwaadaardig doch gewenscht 3 maanden een muilkorf]
- (19-9-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 12 September 1888 veroordeeld zijn:
* W. Temperman
* C. Minnebreuker
* W. Driessen
* W.A. de Rooij (Booij)
* en J. Stoffels
- (21-9-1888) briefhoofd: Van Nievelt en Co.
- (24-9-1888) Davit Rothengatter, geb. Vlissingen 25-5-1873.

(envelop 5)
- (brief) M. Kuijt, huishoudster op de Vest 31 bij Van Dam.
- (2-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 26 September 1888 veroordeeld zijn:
1. J.W. Kooijman
2. H. Koorneef
3. N. Tonninger
4. H. Ostremeijer(?)
5. J. van Enel
6. L. van Deursen
7. D. van Efferen
8. L.W. Kramers
9. H.G. Reppel
10. J. van Trijffel
11. P. Keldermans
12. J. van der Zwet
13. J.A. van Eijgens
14. J. Stuurman
15. N. van Efferen
16. C. Lelievelt
17. H. van der Merwe
- (Maastricht 5-10-1888) geneal. aantek. der familie van der Plas (H. van der Plas, luit.kol.).
- (5-10-1888) bouw eener nieuwe vischmarkt...
- J. Dirksen, logementhouder Riedijk 6 / Joh. Hendr. van Gemert.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Juli 1888).
- (16-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 10 October 1888 veroordeeld zijn:
* A. Duisters
* W. van Dee
* J. Buitjenhek
* A. de Bruijne
* C. van Pelt
* P. Keldermans
* D. Tims
* C. Zandman
* en C. Lelievelt
- (Roosendaal 19-10-1888) begr. Louisa Woldringh, 67 jr., echtg. Scholten vna Aschat.
- (10-10-1888) tapper T. Knieriem.
- (20-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Gorinchem(!) op den 16 October 1888 veroordeeld zijn:
* Pr. van Leen
* P. Nieuwenhuizen
- (23-10-1888) Dirk Boest Gips, broeder Pieter in Geneesk. voor Krankz.
- (30-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Gorinchem(!) op den 30 October 1888 veroordeeld zijn:
* R. van Leen
- (1-11-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 25 October 1888 veroordeeld zijn:
* G. Kamermans
- (3-11-1888) F. HOL, strafgevangenis Breda.
- (12-11-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 7 November 1888 veroordeeld zijn:
* H. Rijnaart
* H. Seplij
* W. Wulfse
* P. van der Krap
* W. de Wit
* H. Drijfhout
* G. Arbouw
* en C. Lelieveld
- (13-11-1888) Johann van Hol.
- (17-11-1888) logementhouder J. Dirkse / kermisreiziger Jean Xhaflaire en A.C. Tewe, Oranjefeest met poffertjeskraam een z.g. Russische arreslede en een carroussel op Vrieseplein.
- (20-11-1888) Dirk van der Made.
- (20-11-1888) Willem van Wouw (verlof).
- (19-11-1888) H.G. Recourt, verloren gegeane medaille en brevet. [gekregen bij een heldendaad]
- (20-11-1888) s.s. 'Padang' matroos 3e kl Jac. Marinus Verwoerdt, overl. in hospitaal Soerabaia (cholera).
- (telegram 21-11-1888) F. KOUTH op de markt te Gorcum (gebakkraam).
- (Alblasserdam 20-11-188) begr. Adrianus Merkx, R.C. begraafplaats te Dordrecht.
- (24-4-1888 Rotterdam) Matthijs Laurens van der Heijden, geb. Dordrecht 20-4-1809, oud-hoofdonderwijzer [brief met herinneringen aan 1813].
- (28-11-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 21 November 1888 veroordeeld zijn:
* F. de Vries
* N. van Efferen
* P. Schouten
* en M.W. Pieterman
- (buitenl. pasp. 1-12-1888) Joh. Adr. Vos van Hagestein (Belgie, Frankrijk etc.).
- Adrianus Roos, loteling.
- (5-12-1888) sluting der jacht op klein wild.
- Pieter Stempels, milicien 3e reg vesting artill.
- (7-12-1888) Hermanus van Loenen, 34, schildersknecht (agent van politie 3e kl.).
- tapper van Houwelingen (Riedijk), H. Eijskoot (agent van polite).
- (Rijkstoezicht op het stoomwezen 24-11-1888) zoutziederij C.J. Singels, buiten dienst staat....
- (12-12-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 5 December 1888 veroordeeld zijn:
* P. Schaap
* M. den Heldt
* W. Temperman
* J. van der Zweth
* P.J. Verhesen
* J. van Balkom
* A. Buts
* D.W. Lipsjes
* A. van der Sluijs
* P. Zwang
* C.J. van den Broek
* A.D. Uitterlinden
* J.J. Vrijdag
* G. Janssen
* J. Mikhout
* N. van Efferen
- (aanbesteding) C.M. Seret.
- (14-12-1888) agent van politie Theodorus Smiers.
- (15-12-1888) J. Dirksen, Riedijk 67, soldaat G.W. Jung, f 108,35.
- ('s-Gravenhage 17-12-1888 Staatstoezicht op krankzinnigen)
Ik heb de eer U.Edel Achtbare beleefd te verzoeken mij mede te deelen of de kranzinnige Gerrit van IJzendoorn uit Tiel, daar voorkomende op de staat, opgemaakt naar aanleiding van art. 3 der wet van 1884 te Dordrecht ten huize aan A. Ezerman, Nieuwehaven wordt verpleegd ….
Gerrit van IJzendoorn, den 14 september 1866 te Amsterdam geboren op 26 november van Tiel naar hier was vertrokken en verpleegd zou worden ten huize van A.Ezerman aan de Nieuwehaven alhier. Ik heb toen het gevoelen ingewonnen van den geneesheer Dr. F.M. Conan alhier, die verklaard heeft, dat G. van IJzendoorn op den 18 november jl. onder zijne observatie was geplaatst, komende van Tiel en leed aan zenuwstoornis, zich uitende door parathesiers van de huis (genaamwordingen als liepen er electrische schokken door zijn ledematen) doch dat op grond van de waargenomen verschijnsels zich niet bevoegd achtte als nog te verklaren, dat van IJzendoorn lijdt aan krankzinnigheid, maar meende dat deze onder de rubriek zenuwlijders te huis behoord.
- lijst met onderwijzers.
- (18-12-1888) Hermanus Dirk van Meerkerk, geb. 2-11-1853, s.s. 'Prins Alexander' als soldaat naar Ned.-Indie 13-10-1888, te Palembang als ziekenoppasser overleden.
- (21-12-1888 brief) A. Ezerman.
- (27-12-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 19 December 1888 veroordeeld zijn:
* W. Wulfse
* P. Janssen
* A. Chastelet
* C. Lelievelt
* en C. Merkelijn
- (28-12-1888) E.L. Waterbeek, verzoek jacht op klein wild.
- (Zwijndrecht 29-12-1888) begr. Marie Magdalena Boeijnoems wed. M.C. Mampaey, 81 jr., R.C. begraafplaats te Dordrecht. [NB. geb. Niel 24 oktober 1807, overl. Zwijndrecht 27 december 1888]

Laatst gewijzigd: okt. 2005.