Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1889-1890-1891


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3503, 3504, 3505, 3506

(laatst gewijzigd: 1-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1890 doos 1(SAD 6-3504)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3504 doos 1)
(envelop 1)

- S. Corstanje, geb. Pasveer, verloskundige Middelburg. - (27-4-1889) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1889/90 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 H.B. de Roo - gr. jachtakte (b), gr. vischakte Spuiweg 94
2 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
3 J. Boshoven arbeider kl. vischakte (fuiken) G.S. Singel 30e
4 J.A. Smits van Nieuwerkerk militie commiss. gr. vischakte Voorstraat 36
5 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Keizershof 1
6 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 29
7 C. van der Hoeven tuinier schieten van schadelijk gevogelte door pistoolschoten Noordendijk 10
8 A. van der Hoeven tuinier schieten van schadelijk gevogelte door pistoolschoten Noordendijk 18
9 A.C. van Nievervaart cargadoor gr. jactakte (b) en gr. vischakte A.C. Singel 12
10 G. Mauritz Hzn cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
11 J. Boshamer visscher gr. vischakte Wijngaardstraat 19
12 P. du Vijn sjouwer kl. vischakte Lindengracht 31
13 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
14 J.H. Rittel vakker kl. vischakte (schakels) Riedijk 8
15 J. van Aardennen visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
16 A. van Aardennen visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
17 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 29
18 Th. Don machinist kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 15
19 B.J. den Duijtsen schipper kl. vischakte (kruisnet) Hooikade 6
20 H.P. de Kat van Hardinxvelt kassier gr. jachtakte (b), gr. vischakte Wijnstraat 94
21 J.W. van Herwaarden Wzn - kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 67
22 F.J. Simons banketbakker kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 128
23 J. Heijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Kerksbuurt 12
24 H. Stolk arbeider kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41
25 J. Aarnoutse Jr. visscher gr. vischakte Knolhaven 44
26 A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 158
27 P. van Wijngaarden opzichter begr. plaats kl. vischakte (fleuren) Dubbeldamscheweg 27
28 B. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte (aalskorven) Vleeschhouwersstraat 16
29 J. in 't Veld Hzn landbouwer schieten schadelijk gevogelte met pistool Dubbeldamscheweg 23
30 Mr. A.C. Crena de Iongh procureur gr. jachtakte Wijnstraat 67
31 J.M. van Dort zaakwaarnemer gr. jachtakte Schrijversstraat 3
32 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischkate (kruisnet) Voorstraat 147
33 S.M.H. van Gijn koopman gr. vischakte Achterhakkers 2
34 F.H. van Gijn koopman kl. vischakte (kruisnet) Nieuwe Haven 29
35 P. Poots zeilmaker gr. vischakte Keizershofkade 16
36 H. Bremekamp - kl. jachtakte Nieuwbrug
37 C.G. de Kat kassier kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 39
38 C. van Heck koopman kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 44
39 J. van de Klunder roeier waterstaat kl. vischakte (steekhaam) Frankenstraat 5
40 H.J. Koopman fabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 35
41 G. Sleeking pakhuisknecht gr. vischakte Kasperspad 50f
42 J.A. Vos van Hagestein - gr. jachtakte, gr. vischakte Bn. Kalkhaven 27
43 J. Verhoeven (doorgestreept; niet afgehaald, zie no. 74) sigarenhandelaar kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 213
44 A. Bakker arbeider gr. vischakte Hellingen 120
45 J. Versteeg voor zijn minderj. zoon Cornelis winkelier gr. vischakte Voorstraat 18
46. A. Benders - gr. jachtakte St. Jorisweg 13
47 F.M.J. Kerstens wijnhandelaar kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 69
48 A.C. van Heuvel vischhandelaar gr. jachtakte Lijnbaan 4
49 Jan Kooijman arbeider kl. vischakte (aalschaar) Hellingen 112d
50 de Kat van Hardinxveld voor Jean van de Putte te Gent - gr. jachtakte (b) Wijnstraat 59
51 W. van Dijk bierhuishouder kl. vischakte (schakels) Blazersvest 8
52 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte (steekhaam) 's-Gravendeeslchedijk 39
53 H. Bremekamp - gr. jachtakte (b) Nieuwstraat 9
54 J. Feirabend kassier gr. visvhakte Best
55 J.A.M. v.d. Hardt Aberson particulier gr. jachtakte N. Maessingel 60
56 J. van Eijsden arbeider kl. vischakte (kruisnet) F. Bolsingel 9
57 A.C. Arbouw zaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 25
58 E.L. Waterbeek particulier gr. jachtakte Bleekersdijk 2
59 J.H. Bogaert winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Spuistraat 8
60 M. van der Kloet Mz - gr. jachtakte Slikveld 18
61 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte Nieuwstraat 9
62 N.A. de Joncheere zonder gr. jachtakte Stationsweg 2
63 A. van Velzen zakkendrager kl. vischakte (gebbe) Pelserstraat 6
64 D. Suiker kooiman gr. jachtakte Toulonschelaan 54 nn
65 W.R.A.C. Graaf van Rechteren Limpurg particulier gr. jachtakte Groenmarkt 11
66 mr. A.G. Prins Visser advocaat en procureur gr. jachtakte Gravenstraat 14
67 L. Hulstman zaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Kromhout 6
68 A. Bos. Pzn. aannemer gr. jachtakte, gr. vischakte Wolwevershaven 9
69 A. Vogelezang arbeider gr. vischakte Boogjes 31
70 F. Arbescher arbeider kl. vischakte (schakels) van Strijsingel 29
71 Ph. Haezer smid kl. vischakte (gebbe) Raamstraat 8
72 M.J. den Hartigh van Eck insp. brandverz. maatschappij gr. jachtakte (b) Gravenstraat 8
73 Jan Kooijman arbeider vergunning als 't water met ijs bedekt is voor aalschaar Hellingen 112d (zie no. 49)
74 J. Verhoeven winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 213
Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1889/90 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 Th. van Eijsden kleermaker kruisnet Wijngaardstraat 38
2 J. van der Wees huisknecht werpnet Gravenstraat 1rood
3 J. Dubbeldam visschersknecht fuiken Matena'spad 34
4 A. Lugten blokmaker steekhaam Vest 61c
5 J. van Duivenbode stoker steekhaam Bleijenhoek 32
6 J. Finmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
7 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 40
8 T. in 't Veld sjouwer steekhaam Corn. de Wittstraat 54
9 A. Lugten arbeider steekhaam Matena'spad 6
10 J. Schouten zakkendrager steekhaam Hellingen 66
11 J.M. Dekker arbeider steekhaam Marienbornstraat 38
12 C. Vink pakhuisknecht kruisnet Nieuwkerksplein 13
13 W. Ligtmans brandersknecht fuiken Matena'spad 12
14 A. Loonen arbeider schakels Riedijk 28
15 G. Koman koopman aalschaar Vest 90
16 A. Spoor - steekhaam Boomstraat 14
18 A.W. Sleeking arbeider steekhaam Vest 185
19 M.G. Sleeking blikslager steekhaam van Strijsingel 26
20 P. Visser scheepmaker steekhaam Hooge Nieuwstraat 59
21 A. de Keizer sjouwer steekhaam Noordendijk 69
22 A. Retel tabakskerver kruisnet Torenstraat 9
23 G. de Graauw gasfitter kruisnet Wijnstraat 37
24 B. Haksteen arbeider steekhaam Hooge Bakstraat 3
25 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 42
26 D. Vink verlakker steekhaam Raamstraat 22
27 C.J. Groesbeek arbeider steekhaam Hellingen 5
28 A.J.J. Thomas kurkensnijder steekhaam Toulonschelaan 54a
29 P. Hennekes arbeider kruisnet Hellingen 30
30 J.J. Sluiters borstelmaker schakel Kasperspad 59d
31 H. Kelfkens timmerman steekhaam Muys van Holystraat 26
32 A.F.H. de Gidts (doorgestreept) kistenmaker steekhaam Pottenkade 3
32 G. Stillebroer mattenmaker schakel Hellingen 67
33 Arend Spoor arbeider steekhaam Hellingen
34 Arie van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 53
35 P. Rombout timmerman steekhaam F.B. Singel 9
36 W. Stoffels schipper aalschaar Knolhaven 38
37 A.F.H. de Gidts kistenmaker steekhaam Pottenkade 3
38 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
39 A. van Keppel grafwerker steekhaam Dubbeldamscheweg 54a
40 G. van Schelt zwemmeester kruisnet Lijnbaan 16
41 L. Kroos stoker fuiken Noordendijk 8
42 A. Versteeg boekbinder fuiken Kl. Spuistraat 24

Dordrecht, 14 aug. 1889 no. 707
Onderwerp: vischakte
Aan Commiss. des Kons. [Konings],
Op verzoek van den belanghebbenden, die mij heeft verklaard dat zijne kostelooze vergunning tot visschen met aalschaar in de havens dezer gemeente, in het water is gevallen en alzoo voor hem verloren is gegaan, heb ik de eer UHEdGestr, hierbij een duplicaat vergunning ten name van G. Koman aan tevragen.
Aangezien de verklaring van Koman mij alleszins geloofwaardig voorkomt, bestaat er bij bij geen bezwaar om aan zijn verzoek tye voldoen.
De Burgem. van Dordrecht (get.) H.A. Nebbens Sterling
- (3-1-1890) Mietje van Stralen, 9 mnd., begr. Isr. begraafplaats.
- (Maarssen 3-1-1890) begr. Jan Dirk van der Made 1-11-1855, begr. 6/1 alg. begraafpl.
- overl. Pieter Bosman, broeder in de orde van de Ned. leeuw
- tabell. opgave politie-personeel.
- (3-1-1890) soldaat B. de Koning, heden met verlof naar Dordrecht (Marienbornstraat 78).
- (4-1-1890) Gerrit Johannes van Rije, smid, M.S.M. Kohlenberg in krankz. gest.
- (6-1-1890) Willem Waas, agent van politie.
- (6-1-1890 Rijks.opv. Alkmaar) Jan. Franc. Dupain.
- koffiehuis Tolbrug (J.H. Wilnis?).
- (Zierikzee 6-1-1890) vrouw schipper Jakob van de Velde (man is verpleegde).
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1889).
- (11-1-1890 dep. van oorlog) levering van wollen gebreide goederen.
- (IJsselmonde 6-1-1890) begr. Salomon Heijman van Blankenstein, 65 jr, Isr. begraafplaats.
- (18-1-1890) schoolgaande kinderen, o.a.
Sliedrecht: Johan Leonard van Hattem, geb. 9-6-1879
Dubbeldam: Elizabeth Trijntje Bothof, geb. 1-3-1883
- Johannes Willem van Poppel.
- (Dubbeldam 21-1-1890) begr. Rosalie Barbas, alg. begraafplaats.
- (24-1-1890) kol. militair H.D. van Meerkerk.
- (febr. 1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 29-1-1890 veroordeeld zijn:
1. Hendrik van de Merwe, 52 jaren
2. Nicolaas van Efferen, 67
3. Willem Louwman, 35
4. Pieter van der Krap, 51
5. Anthonie de Vries, 34
6. Reinier van Leen, 26
7. Jan Franciscus Dupain, 24
8. Jereminus Kroonen, 22
9. Johanna Maria Hendrika Vaseur, 35
10. Cornelis van Bale, 27
11. Hubertus Nicolaas de Ruiter, 39
12. Leendert Pieters, 48
- (5-2-1890) Govert van Dijk, hoornblazer korps torped., in guarnisoen Brielle.
- (11-2-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Gorinchem op de 29-1-1890 veroordeeld zijn:
Cornelis Besterveld, 27 jaren

(envelop 2)
- Adolf Eduard Valkhof, reiziger, moeder in krankz. gest.
- (20-2-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 12-2-1890 veroordeeld zijn:
1. Pieter Grootenboer, 20
2. Karel Hendrik Lugten, 27
3. Jan Zwang, 45
4. Johannes Nobel, 22
5. Jesse Arie Pieters, 33
6. Frederik Reppel, 51
- (24-2-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Sliedrecht op de 13-2-1890 veroordeeld zijn:
Pieter Barendrecht, 45 jaren
- (aanplakbiljet) Theater Nationaal (heer Princelli, Royal Aquarium)
- (26-2-1890) veroordeelde Montfoort: Geertruida BAX.
- (3-3-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-2-1890 veroordeeld zijn:
1. Willem Temperman, 44
2. Arnoldus Hermanus Pastoor, 30
- (gevangenis 's-Hertogenbosch 14-3-1890) overl. Maarten REUS, 13 jr.
- (20-3-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 12-3-1890 veroordeeld zijn:
Mientje de Goei, 27 jaren
- (1-4-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 26-3-1890 veroordeeld zijn:
1. Gerrit Roelof Tijssen, 38
2. Dirk Schuld, 22
3. Aart te Veldhuis, 22
4. Pieter van Milt, 39
5. Frederik Reppel, 51
6. Nicolaas van Efferen, 66
7. Pieter Schouten, 65
8. Cornelis Lelivelt, 69
- (Zwijndrecht begr. 3-4-1890) Pieter Martinus Roskam, 5 mnd., R.Cath. begraafplaats te Dordrecht.
- lijst afgestane gelden schepelingen (jan 1890).

(envelop 3)
- (Zwolle 14-4-1890) ongeluk A. Goedhart, stoomboot Werkendam.
- (16-4-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 9-4-1890 veroordeeld zijn:
1. Teunis Smits, 24
2. Hendrik Riske, 57
- (16-4-1890) Cornelis Hiensch, koopman en modegoedmaker.
- (25-4-1890) ongeluk Antoon Bresser in de Ned. Stoom Sigarenvormen en Kistenfabriek a/d Weeskinderendijk.
- (30-4-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 23-4-1890 veroordeeld zijn:
1. Anthonie Dopman, 46
2. Johanna Clasina van Erk, 27
3. Obbe van der Krap, 25
4. Pieter de Waard, 41
- (1-5-1890) Johannes Jacobs, geb. Dordrecht, ca. 40 jaar, stuurman sleepboot 'Baarends' (Rutters te Amsterdam).
- manufacturier J.P. WIJERS, vrouwelijk personeel atelier.
- (10-5-1890) Aug. Bierens / kleerbleeker W. van Bakel.
- (12-5-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 7-5-1890 veroordeeld zijn:
1. Frans van der Graaf, 37
2. Cornelis Adriaan de Lange, 20
3. Willem Wulfse, 23
- (Zutphen 14-5-1890) begr. Krijn van Dort, 5 wkn.
- P. Vleesch Dubois, S. van Gelder, A.J. van Dam, koopman in antiquiteiten.
- (29-5-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 21-5-1890 veroordeeld zijn:
1. Gerrit Hendrik Rook, 20
2. Pierre Frederik Pidoux, 22
3. Jacobus van der Graaf, 19
4. Arie Johannes Schot, 57
- (1-6-1890 Utrecht) korporaal Johannes Lengton, 6e reg. inf.
- Plaatsing der spellen, tenten, kramen enz. op de jaarmarkt of kermis te Dordrecht 1890.
Steegoverloot
* H.J. van Dam, wafelenkraam
* J. van der Zee, wafelenkraam
* J.H. Bongers, poffers en verversching
* F. Goeman, poffers en verversching
* wed. J. Sibbes, poffers en verversching
* P.L. Vuur, poffers en verversching
in 't Hof
* A. de Kreij, draaimolen
* E. Bergman, oliekoeken
* S. Theunissen, kijktent
Stek
* Gebrs. A. van Lier, schouwburgtent
* F. Leeuwendal en Co, schouwburgtent
Vest
* Th. Spriet, theater
* J. Damman, panorama
* A.L. Bonefang, schiettent
* J. Vermolen, slag machine
* F. Jansen, oliekoeken
* Th. v.d. Heem, verversching
* wed. v.d. Schulp, oliekoeken
Nieuwbrug
* B. van Dommelen, koekkramen
Wijnstraat
* B. v.d. Linden, Poffers
Varkenmarkt
* wed. P. Ris, poffers, en verversching
* W.S. Groeneveld, wafelen
* J.H. Xhaflaire, draaimolen
* H. Loggen, oliekoeken
Vlak
* C. Vermolen, kijktent
* J.H. Heesbeen, slag machine
* A. Koster, Photographie
* J.H. Heesbeen, schiettent
* P. Mereau, kijktent
* P. Joncheere, menagerie
* P.S. Koppen, Begnets enz.
Stadhuisplein
* P.L. Tuijlers, Poffers en verversching
Voorstraat
* Joh. v.d. Zee, Wafelen
Bagijnhof
* F. van Beest, galanterie
* G.F. v.d. Leeuw, koek enz.
* W.P. Visser, koek enz.
* F. Aarse, koek enz.
* F.J.G. v.d. Leeuw, koek enz.
* Schmidt en Co, portretten
* P. Serre, galanterie
* J. Jongemaats, poffers enz.
* P.F. Ludewig, kijktent
* A. Bakker, glasblazer
* J.W. Koolsbergen, poffers en z.
* L. van Wijnbergen, photographie
* D. Smit, koek
* F.S. Fratantuoni, suikerwerk
* J. Stuvé, nougat suikerw.
* B. Krabbenbos, wafelen
* J. Moor, suikerwerk
* wed. J. Smit, galanterie
Vriesestraat
* D. Nederlof, galanterie
* P.J. Rietveld, koek
* J.N. Bolwerk, galanterie
* F.J.G. v.d. Leeuw, koek
Vrieseplein
* D. Uiterwijk, Poffers en z.
* A.C. Tewe, draaimolen
* L. Vincke, draaimolen
* D. Steenbeek, oliekoeken
* D. Schippers, oliekoeken
Corn. de Wittstraat
* C. Streefkerk, draaimolen
Karremansweide
* Oscar Carré, paardenspel en stallingen
* Wed. J. de Jongh, verversching tent
* W. Snudo, verversching tent

Plan Scheffersplein [een plattegrond met de volgende namen:]
* F.G.J. v.d. Leeuw
* G. van Gorkom
* J. van Bleus
* J. Vlick
* L.F. Vosveld
* W. Hermse
* F. Berger
* P.J. Vogel
* H.v.d. Berg
* J. Bos
* A.W. v.d. Heijden
* P. Gijbels
* C. Wimpisinger
* A.J. Blom
* F. van Beest
* J. Hermse
* W. Stuve
* D. Eijckermann
(Dordrecht 4-6-1890)
- (11-6-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 4-6-1890 veroordeeld zijn:
1. Arie Teuling, 37
2. Arie Mulder, 29
3. Obbe van der Krap, 25
4. Hendrik van de Graaf, 45
5. Govert Grootenboer, 34
6. Hendrik Groenenberg, 48
7. Cornelia Broere, 47
8. Arie Jacobus de Ruiter, 16
9. Johannes Nispeling, 55
10. Johannes de Roo, 38
- (19-6-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-6-1890 veroordeeld zijn:
1. Arie Teuling, 37
2. Gerardus Trienen, 40
3. Hendrik van der Plank, 39
4. Pieter van den Bosch, 23
5. Pieter Vrijdag, 64
- (20-6-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Sliedrecht op de 12-6-1890 veroordeeld zijn:
Jacobus Bothof Pz., 29 jaren
- (Oosterbeek 20-6-1890) begr. Christina de Klerk

Laatst gewijzigd: aug./sept. 2005.