Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1889-1890-1891


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3503, 3504, 3505, 3506

(laatst gewijzigd: 1-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1890 doos 2 (SAD 6-3504)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3504 doos 2)
(envelop 1)
(26-6-1890) mevr. de wed. A.L. Ledet te Birmingham (staat Alabama)
Armand Sautin de la Crogniere zich ook noemende Louis Victor Bernie (MET PORTREFOTO)
- (1-7-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-6-1890 veroordeeld zijn:
1. Gerrit Bartholomeus Reus, 50
2. Cornelis Grootenboer, 19
3. Gerrit Nannings, 49
4. Mattheus de Meij, 43
5. Jan Matthijs Tegelaars, 40
6. Willem Driessen, 53
7. Pieter Schouten, 65
8. Dammes Tims, 37
- (2-7-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-6-1890 veroordeeld zijn:
1. Jochem Dooren, 42
2. Jacobus Geleijns, 46
3. Pieter Keldermans
4. Gerrit Kamerman, 36
- veroordeeld Kantongerecht Zierikzee, overtreding drankwet
1890 rolno. 67 Leendert Beukelaar, 56, 14-5-1890, vonnis 26/6
- (10-7-1890) koopman in lompen J. COHEN.
- lijst afgestane gelden schepelingen (april 1890)
- Mr. J.F.E. Claringbould, adv en proc / Christina van Eck.
- (23-7-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-7-1890 veroordeeld zijn:
Johanna Wilhelmina Katriena van Balkom, 22 jaren
- (Haarlem 27-7-1890) begr. Adriana Johanna van der Elst, ongehuwd.
- (Dordrecht 29-7-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 23-7-1890 veroordeeld zijn:
1. Pieter Kruisifikx, 28
2. Maria van der Schulp, 48
3. Dammes Tims, 37
4. Frans Kruisifikx, 61
5. Teunis Stuurman, 28
6. Dirk Willem Lipjes, 26
7. Anthonie de Vries, 34
8. Pieter van der Krap, 52
- (1-8-1890 buitenl. pasp.) Marie Bouvy, Zweden en Noorwegen.
- (HI Ambacht 4-8-1890) bege. kind van Elias den Hartog, Isr. begraafpl. 6/8.
- (7-8-1890) Arie Verboom, muzikant te Dordrecht.
- (Rosendaal 16-8-1890) begr. V.E.P.M. Scholten van Aschat, 69 jr.
- (Rotterdam 15-8-1890; landbouwfeesten 6-12- sept.) schiettent H. de Nies
- (21-8-1890; landbouwfeesten 6-12- sept.) atelier portretten LION WIJNBERG.
- (1-6-8-1890) Casper de Bres echt. Hendr. Cath. Smaal in krankz. gest.
- J. Boas, photograaf op de kermis goudsche rijweg, Rotterdam.
- (landbouwfeesten 6-12- sept.) Pierre Gijbels, koopman in bijouterieen en parfumerieen te Utrecht.
- (19-8-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-8-1890 veroordeeld zijn:
Cornelis Zantman, 24 jaren

(envelop 2)
- Meijer, fa. Hendrichs, Kuinders en Co
- (22-8-1890) ongeluk Willem Goedhart (W en M. van de Weg).
- (26-8-1890) metselaar J.Ph. van der Steen, d.d. gisteren ongeluk overkomen aan den opperman Theodorus VRIJDAG.
- Hofstede, houthandelaar, Nieuwe Pekelaar.
- (22-9-1890) ongeluk Andries de Leeuw (Gebr. Breedveld).
- (20-9-1890) vergunning kraam Johannes Dekker (4 x 2,25 m) aan 't Groothoofd.
- (23-9-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 10-9-1890 veroordeeld zijn:
1. Andries Johannes van Abbema, 65
2. Cornelis Lawende, 38
3. Johannes Stolk, 55
4. Johan Commers, 19
5. Aart van der Rest, 66
6. Sophia Catharina van der Valk, 48
7. Adriaan van der Sluis, 53
8. Pieter Kooij, 39
9. Jan Zwang, 46
- (24-9-1890) ongeluk Hendrik Brongers.

(envelop 3)
- B.A.W. Lindeman, tapparij Voorstraat 273.
- (3-10-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-9-1890 veroordeeld zijn:
1. Arie de Visser, 35
2. Cornelis Uitdenboogaard, 65
3. Pieter Schouten, 66
4. Pieternella van Donge, 16
5. Pieter Berkhouwer, 23
6. Marinus van Nimwegen, 32
7. Joost Remers, 53
8. Willem Temperman, 45
9. Simon Verdooren Weele, 41
- (Giessendam 6-10-1890) begr. Elisabeth de Vries, 3 weken, 8/10 Israel. begraafplaats te Dordrecht.
- lijst afgestane gelden schepelingen (juli 1890)
- (17-10-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-10-1890 veroordeeld zijn:
1. Jean François Jozeph Simonis, 64
2. Adrianus Cornelis Lucas, 23
3. Hermanus Christiaan Kaho, 63
4. Adrianus van Kooten, 55
5. Jan van Geldorp, 44
6. Koop Knobbe, 46
7. Johannes Cornelis Leijendekker, 59
8. Zegert Visser, 50
9. Willem Uitdenboogaard, 24
doorgestreept: Floris van den berg
10. Karel Hendrik Lugten, 27
11. Johanna Maria Hendrika Fasseur, 35
- (31-10-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 22-10-1890 veroordeeld zijn:
1. Arie Verboom, 31 jaren
2. Leentje van Heeren, 58
3. Albert Abbema, 29
4. Johannes van Dam, 56
- (3-11-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Gorinchem op de 28-10-1890 veroordeeld zijn:
Aartje van den Heuvel h/v. van Nicolaas van Arkel, 40

(envelop 4)
- stoomschip OPAL, J.A. Vos van Hagestein.
- (8-11-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 5-11-1890 veroordeeld zijn:
1. Cornelis Schaap, 53
2. Johannes van der Waard, 54
3. Johanna Arenout, 63
- (Sliedrecht 22-11-1890, onderwerp: verkoop en invoer van schadelijke snoepwaar)
'... het met druivendsuiker of met gips vermengde snoepgoed van elkander te onderscheiden ...'
(J. Stam, F. Grolle, H.P. Kramer, venten te Sliedrecht)
- verlofpas voor Adriaan van GOOL, geb. Oosterhout, 39 jr., 1.60 m.
- (10-12-1890) stoomketel geplaats in de stoffenververij van Jansen en Herzogenrath.
- (10-12-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 3-12-1890 veroordeeld zijn:
1. Johannes Noodelijk, 41
2. Helena Magdalena Dirks wed. A. Kwikkers, 64
3. Cornelis Lelieveld, 69
- (22-12-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 17-12-1890 veroordeeld zijn:
1. Pieter Zwang, 39
2. Willem Kardinaal, 40
3. Frans Bonten, 49
4. Gerrit Revier, 74
5. Jansje van der Zwet, 48
6. Jan Zwang, 46
7. Wilhelmina Stokvis, 36
8. Arie Teuling, 37
9. Jean Francois Joseph Simonis, 66
- (18-12-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Gorinchem op de 9-10-1890 veroordeeld zijn:
Emile Theodor Scheidweiler, 39

Laatst gewijzigd: aug./sept. 2005.