Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1889-1890-1891


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3503, 3504, 3505, 3506

(laatst gewijzigd: 1-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1891 (SAD 6-3505)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3505)

(envelop 1)
- Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1890/1 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 J. Boshoven arbeider kl. vischakte (fuiken) G.S. Singel 8
2 J. Koster jager gr. jachtakte Bt. Walevest 14
3 G. Koman koopman gr. vischakte Heerhermansuijsstraat 90
4 L.G. Roodenburg kurkensnijder kl. vischakte (schakels) Spuiweg 61c
5 J. in 't Veld Hz. landbouwer vergunning verdrijven schadelijk gevogelte Dubbeldamscheweg 23
6 J. Boshamer visschersknecht gr. vischakte Wijngaardstraat 19
7 G. Mauritz Hz. cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
8 A.C. van Nieverwaart cargadoor gr. vischakte, gr. jachtakte A.C. Singel 12
9 D. Meeldijk wagenmaker kl. vischakte (kruisnet) Groenmarkt 70
10 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Kl. Kalkstraat 1
11 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 23
12 J. Aarnoutse visscher gr. vischakte Knolhaven 44
13 Jan Smits van Nieuwerkerk militiecommissaris gr. vischakte Voorstraat 36
14 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 29
15 H.B. de Roo - gr. vischakte, gr. jachtakte (b) Spuiweg 94
16 A. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
17 J. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
18 L.H.H. Waterbeek winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 123
19 H. Stolk smid kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41
20 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
21 R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte (aalkorven) Vleeschhouwersstraat 16
22 J.C. Mesman smid kl. vischakte (werpnet 's-Gravendeelschedijk 41g
23 G.P. Scheepers broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 84
24 A.S. Kes winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 158
25 H.C. de Bruijn korenmolenaar kl. vischakte (fuiken) Noordendijk 51
26 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 147
27 J.M. van Dort koffiehuishouder gr. jacht (b) Groothoofd 14
28 J. Versteeg voor zijn zoon Cornelis winkelier gr. vischakte Voorstraat 18
29 L. Hulstman houtzaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Kromhout 6rood (Vrieseplein)
30 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
31 J. Hijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. kerksbuurt 12
32 G. Sleeking pakhuisknecht gr. vischakte Kasperspad 50f
33 C.C. Arbouw houtzaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 25
34 F.H. van Gijn houthandelaar kl. vischakte (kruisnet) Nieuwehaven 29
35 A. Bos Pz aannemer gr. jachtakte (b), gr. vischakte Wolwevershaven 9
36 A.C. van den Heuvel visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
37 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte (b) Nieuwstraat 9
38 C.G. de Kat kassier kl. vischakte (kruisnet) Weolwevershaven 39
39 J. van de Klunder roeier rijkswaterstaat gr. vischakte Frankenstraat 5
40 P.C. de Fuijk onderwijzer kl. vischakte (kruisnet) Boomstraat 26
41 J. van Elk cand. notaris gr. jachtakte Voorstraat 163
42 Mr. A.G. Prins Visser advocaat gr. jachtakte 's Gravenstraat 14
43 A. Vogelenzang arbeider gr. vischakte Boogjes 31
44 J.A. Vos van Hagestein - gr. jachtakte, gr. vischakte Binnen Kalkhaven 27
45 A.H. Bongers kurkensnijder kl. vischakte (schakels) Hellingen 152
46 H. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten gr. jachtakte, gr. vischakte Wijnstraat 59
47 H.J. Koopman machinefabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 35
48 J.H. Boogaert winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Spuistraat 8
49 A.W. Stierman varensgezel kl. vischakte (kruisnet) Twintighuizen 34
50 A.C. Crena de Jongh advocaat en procureur gr. jachtakte Wijnstraat 67
51 S.M.H. van Gijn houthandelaar gr. vischakte Achterhakkers 2
52 A. Benders - gr. jachtakte St. Jorisweg 13
53 H.A. Nebbens Sterling voor Jean v.d. Putte te Gent landbouwkundige gr. jachtakte Wolwevershaven 75
54 M.B. van Hellemond behanger kl. vischakte (schakels) Voorstraat 151
55 Mr. J.A.M. v.d. Hardt Aberson - gr. jachtakte (b) N.M. Singel 60
56 H. Bremekamp - gr. jachtakte (b) Nieuwstraat 9
57 J. Mijnders Wzn. brugwachter kl. vischakte (steekhaam) Pelserbrug 2
58 W.E.A.C. graaf van Rechteren Limpurg - gr. jachtakte Groenmarkt 11
59 F. Arbescher sjouwer kl. vischakte (schakels) V. Strijsingel 29
60 J. van der Heijden Tarmond commissionair gr. jachtakte Merwekade 22
61 E.C. Waterbeek - gr. jachtakte Bleekersdijk 2
62 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
63 P. van Wijngaarden Czn opzichter algem. begr.pl. kl. vischakte (fleuren) Dubbeldamscheweg 27
64 W. Verhoeven Pzn aannemer gr. vischakte Merwekade 4
65 M. van der Kloet Mzn - gr. jachtakte (b) Slikveld 18
66 A. van Velzen mazelaar kl. vischakte (gebbe) Pelserstraat 6
67 van Pallandt tot Walfort rentmeester van het Kroon Domein gr. jachtakte (b) Vrieseweg 20d
68 A.C. v.d. Heuvel visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
69 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte (b) Stationsweg 2
70 J.Prins dekknecht kl. vischakte (boordnetten) Marienbornstraat 108
- A. Vogelenzang arbeider gr. vischakte duplicaat aanvraag van no. 43
71 P. Romijn visscher kl. vischakte (drijfnetten) Hooge Nieuwstraat 6

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1890/1 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 A. Spoor werkman steekhaam Hellingen 20
2 T. van Dijl zakkendrager steekhaam Wijnstraat 32
3 P. Visser scheepmaker steekhaam Hooge Nieuwstraat 51
4 A. Spoor - steekhaam Boomstraat 14
5 A. Lugten arbeider steekhaam Matena'spad 6
6 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 40
7 J. Dubbeldam vischknecht fuiken Matena'spad 34
8 A. Visser arbeider steekhaam Lage Bakstraat 6
9 G.J. Rijnaard blikslager steekhaam Vest 135
10 W.A. Schols blikslager steekhaam Sarisgang 43
11 M.C. Sleeking blikslager steekhaam N.M. Singel 26
12 C. Vink pakhuisknecht kruisnet Nieuwkerksplein 13
13 B. Spijkerman sjouwer kruisnet Nieuwkerksplein 28rood
14 H. de Bruijn schoenmaker aalskorven Hooge Nieuwstraat 3
15 A. Verwoerdt timmerman steekhaam Bagijnhof 76
16 A. Lugten blokmaker steekhaam Vest 61e
17 Th. van Eijsden kleermaker kruisnet Wijngaardstraat 38
18 H.J. van der Kooij blikslager steekhaam Bagijnhof 33
19 P. Rombout timmerman steekhaam Kromhout 63
20 J. van Duivenbode stoker steekhaam Bleijenhoek 32
21 J. Finmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
22 A.W. Sleeking arbeider steekhaam Hellingen 104
23 J. de Graauw koperslager kruisnet Wijnstraat 37
24 A. Retel tabakskerver kruisnet Torenstraat 29
25 H. van Eck schoenmaker aalskorven Knolhaven 18
26 G.J. Groesbeek arbeider steekhaam Hellingen 5
27 J. Lugten zakkendrager steekhaam Hellingen 142
28 A. Ridderhof zakkendrager steekhaam Pottenkade 1
29 J.J. Sluiters borstelmaker steekhaam Kasperspad 59d
30 W. Ligtmans brandersknecht fuiken Matena'spad 12
31 H. Sprangers zakkendrager steekhaam Raamstraat 7
32 T. in 't Veld sjouwer kruisnet Corn. de Wittstraat 54
33 A. de Keijzer sjouwer steekhaam Noordendijk 69f
34 D. Vink verlakker steekhaam Raamstraat 22
35 M. Barendrecht opperman steekhaam Raamstraat 48
36 H. Kelfkens timmerman steekhaam M. van Holystraat 26
37 P. Hennekes arbeider steekhaam Hellingen 30
38 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 40kk
39 A.S. Fok sjouwer schakels Raamstraat 63
40 J.W. Gubbels loopknecht kruisnet Raamstraat 26
41 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
42 A.T.H. de Gidts arbeider steekhaam Pottenkade 3
43 G. Stillebroer mattenmaker werpnet Lage Bakstraat 16
44 A. van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 53
45 W. van Loon sjouwer aalskorven Wijnstraat 2
46 J. de Koning arbeider kruisnet Torenstraat 7
47 J. v.d. Wees huisknecht steekhaam Varkenmarkt 1
48 P. Harmans smid kruisnet Toulonschelaan 54f
49 B. Haksteen arbeider steekhaam Hooge Bakstraat 3
50 L. Kroos stoker fuiken Noordendijk 8

(28-2-1891) W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg, is in het bezit van twee levende hazen, die hij wenscht te doen overbrengen naar zijne bezittingen onder Zevenhuizen ..
- tabellarische opgave politie-personeel.
- (30-12-1890)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-12-1890 veroordeeld zijn:
1) Philippus van Lelieveld, 21 jaren
2) Pieter Molenaar, 64 jaren
3) Abraham van Raaijen, 31 jaren
4) Arie Bot, 65 jaren
5) Willem Uitteboogaard, 24 jaren
6) Cornelis Zandman, 24 jaren
- (2-1-1891) Mr. Adolph Blussé, ridder in de orde van de Ned. Leeuw.
- (2-1-1891) aangebrachte honden (aangebracht 206, teruggeven als belast 42, bekeurd zonder in bewaarstelling 24, Waarvan zijn: afgemaakt 138, teruggeven niet belast 17, teruggeven naar elders 9 = 188)
- (Wm. Lowey, schip 'Prinz van Nassau') Uitnodigingskaart voor het schippers-bal op maandag 5-1-1891, Musis Sacrum.
Op het water, kracht en moed, in de haven, is rust goed
.
- arbeidersenquete Aanplakbliljet.
- stoomketel J.Th. Nieuwenhuisen.
- (7-1-1891 Rijksopvoedingsgesticht Alkmaar) Jan Franciscus Dupain, mandenmakersknecht, en Jacob van Schaardenburg.
- gegag. militair Oost-Indië H.J. Garama, f 200.
- P. de Sterke, Dwarsgang 28.
- stalhouder W.J. Ponsen / file rijtuigen.
- (8-1-1891) A.F.J. van der Noordaa, verpleegd Geneesk. Gest. voor Krankz.
- A.A. Hemsing Troost.
- (Zwijndrecht 5-1-1891) begr. Hendrik van den Boogaart, 51 jr., R.K. Begraafplaats te Dordrecht.
- (12-1-1891 Nederlanderschap) Johannes Stefanus Hoffmann.
- (Nederlanderschap) Albert Cornelis Franciscus de Koning, geb. 10-6-1868.
- (13-1-1891) Pieter Kandel, Maria de Heer, Theresia Hubertina Aarenout.
- Jacoba Prins.
- (14-1-1891) Johannes Boute, vrouw Maria Hendrika Hendrici in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (aanbesteding) Jan Schotman, Gr. Kerksplein.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1890).
- Klaas Hagedorn, agent van begrafenissen, vrouw in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (21-1-1891 bewijs Nederlanderschap) Johannes van Dillen, te Calcar.
- Cornelis Laurens Abbema, vader in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- Schotman (Nieuwe Haven).
- (24-1-1891 Nederlanderschap) Adriaan Koopman.
- (23-1-1891)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-1-1891 veroordeeld zijn:
1) Andries Willem Buijs, 22 jaren
2) Cornelis Sluijters, 44 jaren
3) Johannes van Dooren, 19 jaren
4) Elisabeth Minnebreuke, 51 jaren
5) Simon Verdooren Weele, 41 jaren
6) David van Walson, 61 jaren
- (De Kruisberg Doetinchem 24-1-1891) Johannes Vos, Torenstraat 8.
- (25-1-1891) Jacobus Groenenberg, tamboer.
- (27-1-1891) Cornelis Johannes Looijen / Johanna Dirkje Brandt in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (N.S. 29-1-1891) C. Moulin, klerk parket officier van justitie.
- ongeluk Cornelis Bakker in de Gasfabriek.

(envelop 2)
- Wilhelmina Verheul, echtg. Andries v.d. Boor in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (2-2-1891)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht SLIEDRECHT op de 14-1-1891 veroordeeld is:
* Cornelis Uitenboogaard, 32 jaren
- (4-2-1891) Gisteren werd voor de tweede maal ter mijne kennis gebracht, dat een persoon aan den Stationsweg was aangevallen en in de broek gebeten door een zwarten keeshond, het eigendom zijnde van den meerderjarige zoon van den hotelhouder W.J. Ponsen, woonachtig aan den Burg. de Raadtsingel No. 4 alhier, Jan. Dirk genaamd.
De gemeentelijk veearts daarop uitgenoodigd het dier in oogenschouw te nemen rapporteert dat hij het gewenscht vindt, dat de hond worde gemuilkorf, etc...
- (4-2-1891) Catharina van Schaardenburg, zuster Helena in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (4-2-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-1-1891 veroordeeld zijn:
1) Evert van Wijngaarden, 39 jaren
2) Nicolaas Kriens, 15 jaren
3) Adrianus Thomas Zwang, 45 jaren
4) Jacoba Catharina Feld, 38 jaren
5) Alexander Antonie Nieuwenhuis, 27 jaren
- (5-2-1891 Nederlanderschap) J.J.D. van Peere.
- (5-2-1891) Marcus Rombout, loteling, nr. 132.
- (7-2-1891) Maria Korthals, verlaten huisvr. van Hendrikus Mathijssen (rechtbank echtscheiding)(adv en proc. Van Os te Amsterdam)
- Daniel Blokland, geb. Sliedrecht 18-4-1868.
-(10-2-1891) Leendert Kranendonk, magazijnmeester der genie, zwager A.M. van der Kloet Hzn, van Strijsingel 18.
- (11-2-1891) Jannetje Bosman, echtg. Jan Kroonen in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (18-2-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-2-1891 veroordeeld zijn:
1) Hendrik van Unnik, 33 jaren
2) Albertus Teuling, 31 jaren
3) Maria Anna Weber, 45 jaren
- (begr. Barendrecht 17-2-1891) Elizabeth den Hartog, Isr. begraafplaats 19/2 te Dordrecht.
- A. Meijer voor fa. Hendrichs.
- (briefkaart) De Werken en Sleeuwijk 20-2-1891.
Daar mij het juiste adres niet bekend is van ... Koman wonende in uwe gemeente gepensionneerd Ind. Mil. zoo meen ik de vrijheid U beleefd te verzoeken hem te willen doen aanzeggen, dat hij zoo spoedig mogelijk overmaakt of laat overzenden zijn mil. zakboekje 't welk noodig is om de bewijzen te verkrijgen tot vrijstelling van de Nat. Mil. van zijn broeder Daniel Koman. De Burgemeester van Sleeuwijk.
- (26-2-1891) Simon Koopman.
- (28-2-1891) stoomrijspelmolen 'De Rijstholm' mij onbekend is.
- (27-2-1891) Evert Heijtink.
- (2-3-1891) gratie van Hendrik Vleesch Dubois (veroordeeld 24-12-1890).
- (4-3-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-2-1891 veroordeeld zijn:
1) Gijsbert den Hartog, 21 jaren
2) Johannes van Dam, 56 jaren
- (10-3-1891) kleerbleeker Augt. Bierens; ongeluk aan Arie Remers overkomen.
- (strafgevangenis Rotterdam 10-3-1891) Eldert Jansen f 50.
- verslag landbouw in 1890.
- (brief 12-3-1891) J. van der Veen, Park Merwesteijn.
- (brief) M. van den Bergh, Spinozastraat 23, zoon Willem, geb. Dordrecht 30-3-1839.
- (13-3-1891 consul der Nederlanden te Shanghai) 27/1 jl aldaar 31-10-1890 overleden Johan BRAKE, zoon van Johannes Jan Brake (te Dordrecht).
- (18-3-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-3-1891 veroordeeld zijn:
1) Johannes Nobel, 23 jaren
2) Pieter Cornelis Grootenboer, 19 jaren
3) Jan Zwang, 46 jaren
- (20-3-1891) W. van Bakel, doorwerken bedrijf.
- (20-3-1891) kleerbleeker P.J. Hulsbosch Jr, meer dan 13 uur per etmaal.
- waterhoogten (in envelop).
- (24-3-1891 Nederlanderschap) Jacobus Bothof, geb. 15-3-1861.

(envelop 3)
- fourier E.C. Lambert, tr. Hermina Wennekes.
- (25-3-1891) overl. Shanghai Johan TEN BRAKE.
- (30-3-1891) fa. Bouman en Kieboom.
- (31-3-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-3-1891 veroordeeld is:
* Frederik Hegeman, 48 jaren
- (Rotterdam 2-4-1891) Maaike Hennekes wed. P. Huis, Nieuwkerkstraat 7 (verkoop sterke drank)
- (11-4-1891) Steintje Gijsberdina Noordhoek wed. Gerrit Klein Hesseling, dochter in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan 1891)
- (16-4-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-4-1891 veroordeeld is:
* Cornelis Uitdenboogaard, 65 jaren
- (20-4-1891) Hendrik Frans Engelbarts, 23 jaren, gep. korporaal.
- (28-4-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 22-4-1891 veroordeeld is:
* Marcus Aardoom, 21 jaren
- (30-4-1891) kleerbleeker W. van Bakel.
- (30-4-1891) Herman Hendrik Buijs, geb. Dordrecht 22-10-1858.
- (Haarlem 24-4-1891) Louis Marinus Merkestein.
- Maria Elziabeth Johanna Sombroek, + 'sHage 12-12-1880, tr. J.C. v.d. Sluis.

(envelop 4)
- schoenmaker W. Schuld, zijn 15-jarige werkjongen.
- Jan Cret, Rosestraat 61, Feijenoord.
- (16-5-1891) Firma Kuijl en Van Gijn, ongeluk Leendert van der Graaf.
- (Kruisberg) Nicolaas van Dijl, 18 jr., kleermaker.
- 1) A.L. Bonefang, schiettent
2) A.L. Bonefang, electra
3) J. Thunus, museum
4) Fernando en Henrodt, paardenspel
5) P. Moreau, magneta
6) P. Bottelli, twee kleine personen
7) F. Bettens, twee kleine kinderen op stuk(sterk?) water
8) F. Storkman, doorzichtige dame
Bovenvermelde personen zijn alle van buitenland. De halve hen zijn ook nog een aantal tenten, en geplaatst toebehorende aan vreemdelingen echter(?) in Nederland woonachtig.
- ongeluk overkomen Hendrik Ridderhof in smederij Frederik Vermeer.
- hondsdolheid.
- (9-6-1891) A. Meijer, reizende voor fa. Hendrichs, Kuinders & Co.
- (10-6-1891) Zooals uit het Inspecteursrapport van Zaterdag den 6e en Dinsdag de 9e dezer, vermeld sub 8 en 8 1/2 ure, blijkt is de kleermaker Arie van Asperen, wonende alhier aan de Stoofstraat, tweemaal aangevallen en in de kleederen gebeten door den wit met bruin gevlekte trekhond van den broodbakker J.C. van Asperen alhier woonachtig aan de Vriezestraat no. 112. De heer H.L. Ellerman, gemeenteveearts, dientengevolge door mij uitgenoodigd het dier te onderzoeken, rapporteert heden dat de hond niet geacht kan worden kwaadaardig te zijn, doch de eigenaar op zich genomen had, het dier voortaan van een muilkorf te zullen voorzien. Het komt mij evenwel voor, dat deze belofte geen genoegzame waarborg voor de veiligheid van het publiek en stel ik U EdA derhalve voor gebruik te maken van de bepaling vervat in de 4e alinea van art 42 der Politieverordening, het dier te beschouwen als kwaadaardig en een besluit uit te vaardigen waarbij aan J.C. van Asperen worde gelast dat de in deze bedoelde hond voortaan steeds van een muilkorf moet zijn voorzien.
- (11-6-1891) Jacobus Philippus Janssen, geb. Nijmegen 16-4-1866.
- (13-6-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 3-6-1891 veroordeeld zijn:
1) Jacobus Louwman, 40 jaren
2) Jan van Strijen, 47 jaren
3) Jan Willem Oosting, 22 jaren
4) Machiel van der Boor, 49 jaren
5) Pieter van Milt, 40 jaren
6) Frans van Dam, 51 jaren
7) Hendrik Riske, 57 jaren
8) Gerrit Nannings, 50 jaren
9) Willem Temperman, 46 jaren
- (17-6-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 10-6-1891 veroordeeld zijn:
1) Pieter Mosselman, 61 jaren
2) Hendrik Cornelis van der Koogh, 56 jaren
3) Gerrit van Ardennen, 23 jaren
4) Cornelis Lawende, 38 jaren
5) Cornelis Adrianus de Lange, 21 jaren
6) Teunis Bakker, 48 jaren
- J.H. Oburg, smid, Hil 28 / P.J. Schuurman, boekbinder.
- (23-6-1891) Willem Pieter Bouman, ongeluk C. Gips en Zonen.
- Jan Veen, metselaar, echtg. Teuntje van de Schuit in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (TELEGRAM aangenomen te Eindhoven) Bitte adressse van Marits Hartog, kermis reisende (Cromback Museum)
- (30-6-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-6-1891 veroordeeld zijn:
1) Martinus Ponte, 39 jaren
2) Johan Commers, 19 jaren
3) Frederik Reppel, 52 jaren

Laatst gewijzigd: aug./sept. 2005.