Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1889-1890-1891


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3503, 3504, 3505, 3506

(laatst gewijzigd: 1-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1891 (SAD 6-3506)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3506)
(envelop 1)
- (stoomwerktuigen 1-7-1891) s.s. 'Jan Schuurman' F. Volker Jz.
- (2-7-1891 benoeming Gasfabriek) J.G. Hordijk, D. van Wageningen.
- (Nederlanderschap 2-7-1891) Philippus Kleijn, aannemer, Kromhout 172.
- (Dordrecht 2-7-1891)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht OUD-BEIERLAND op de 29-6-1891 veroordeeld is:
* Petrus Josephus Franciscus Mampaey, 23 jaren
- (4-7-1891) stoomketel Kon. Ned. Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy.
- (7-7-1891) A. Plancken, Burg. de Raadtsingel, vergunning tot het plaatsen van een draaimolen in den tuin ter gelegenheid harddraverij vrijdag 10 Juli.
- aankomst 10/7 Hr. Ms 'Dog' melkstoomschip.
- (11-7-1891) Cornelia Klazina Straatman gehuwd Jacob Roest(?), Catharina Zadoks.
- milicien kanonnier Frans Boer, geb. Dordrecht 17-4-1870.
- lijst afgestene gelden schepelingen (April 1891).
- (N.S. 16-7-1891) Isaac van Maarseveen, gegb. Dordrecht 25-2-1873, Gravenstraat 3.
- (10-7-1891) Johannes Hermanus van Oostveen, Toulonshelaan 20 van okt 1890-mei 1891.
- (15-7-1891) mevr. J.A. van Hattem, secr. Ver. tot Heil der Armen.
- (17-7-1891) Catharina Zwang wed. Willem van Schaardenburg, dochter Helena in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (17-7-1891) weeshuis BETHEL te Dordrecht, dr. Jacob Eigeman.
- (13-7-1891 gegoedheid) D.J. van Riemsdijk en H.J. van Riemsdijk.
- (18-7-1891 Hoorn, Administratie der Gestichten) f 3 t.b.v. J. van Dam.
- (20-7-1891) Johannes Erkens, vleeschhouwer, Teuna Klop in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (21-7-1891) Filip Braadbaart, winkelier, dochter Schoontje Braadbaart in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (17-7-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-7-1891 veroordeeld zijn:
1) Adrianus Vervoorden, 25 jaren
2) Anthonij van Woersem, 46 jaren
3) Jenneke Anthonia van Eijgens, 53 jaren
4) Johannes Fredrik Neuman, 53 jaren
5) Frans van Dam, 51 jaren
6) Cornelis Uitdenboogaard, 65 jaren
- J. Hanbrich/Hombroek, patentrecht, adres P. Bouman, Merwekade.
- (29-7-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 22-7-1891 veroordeeld zijn:
1) Pieter Cornelis Grootenboer, 20 jaren
2) Maria Anna Weber, 45 jaren
3) Herman de Visser, 25 jaren
- (17-3-1891) kol. militair W. Brillemans, F 1,14.
- (31-7-1891 bewijs Nederlanderschap) Cornelis de Kiewit, geb. Dordrecht 11-3-1872.
- (6-8-1891) Cornelis Willem Otto van Dorsser.
- (6-8-1891) visitekaartje: Hendrichs, Kuinders en Co, Rokin D118, Amsterdam, Galanterieen, kramerijen, speelgoederen, gouden en zilveren werken etc. / A. Meijer, reizende voor firma Hendrichs.
- (3-8-1891) Jacob Maarten van den Heuvel, sluis- en brugwachter.
- (3-8-1891) Johannes Dirksen, Rietdijk 5 / soldaat W. Jilleba.
- Dirk SUIKER, 45 jr, kooiman, Toulonschelaan/Anth. Camerlingstraat 54 / bevel officier van justitie Zierikzee, 10/10 gevangenisstraaf van 1 week.
- (8-8-1891) Jan Frans Boshamer, 25, gepasporteerd korporaal, Wijngaardstraat 19a.
- (8 Aout 1891, Dujardin Lammens, Rue St. Jean 36, Bruxelles) Henri Dujardin.
- veldwachter 3e kl. C. Dekker.
- aanplakbiljet Kennisgeving arbeidswet.
- stoomketel W. Houttaer te Wesel (G. Mauritz)
- (3-8-1891 De Kruisberg) Hendrik van Es.
- (12-8-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 5-8-1891 veroordeeld zijn:
1) Jacobus Louwman, 34 jaren
2) Willem Kardinaal, 40 jaren
3) Marinus Lambertus Kok, 19 jaren
4) Teunis Bakker, 48 jaren
5) Jan Zwang, 47 jaren
6) Pieter Keldermans, 62 jaren
- (15-8-1891) Penn en Bauduin (Luckerhof Czn en J. Brandts)
- J.L. ter Bruggen, ontslag comm. der ballasthalers.
- (19-8-1891) J. Erkens, Teuna Klop.
- (21-8-1891) Jansje van Dalen, echtg. Herman Diedrich Gerdes, in Geneesk. Gest voor Krankz.
- (25-8-1891) Anna Charlotte van der Sluijs, 54 jaar, wanhopige toestand (verzoek H.M. de Koningin Regentes)
- (Ned. Kamer van Koophandel, Coleman street 2, London 30-6-1891) groenten en fruit
- H. Zwang wed J. Baars.
- (27-8-1891) Bartel Hoogenboom, ingenieur.
- kol. militair W.P.J. Faasen, Diaconiehof Hellingen 16.
- (31-8-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 12-8-1891 veroordeeld zijn:
1) Martinus Ponte Rz., 44 jaren
2) Anna Maria Denissen, 42 jaren
3) Cornelis Uitenboogaard, 66 jaren

(envelop 2)
- (Alblasserdam 2-9-1891) begraven Isr. begraafplaats te Dordrecht Hartog van Straten.
- (5-9-1891) P.K. Kaptein, agent van politie.
- (3-9-1891) E.F. van der Lugt, tuinbaas park Merwestein.
- (5-9-1891 Nederlanderschap) W.J. Keeman, gem. ontvanger.
- (7-9-1891) gewezen koloniaal militair J. Louwman, Heerheijmansuijsstraat 41.
- (9-9-1891) vroedvrouw mejuff. Cornelia Schippers.
- (10-9-1891) J. van Emden (Rotterdam), reizenden in gouden en zilveren werken.
- boekje 'Winstgevend, economische varkens mesten ... etc' (door J.H. Mercier).
- (Utrecht 10-9-1891) J.F.B. Rissik, geb. Dordrecht 7-8-1873.
- metaalwarenfabriek NEDERLAND, dir. C.J.M. Swaans.
- (12-9-1891) A.H.P. Augustijn en Leonardus Pennock, hotelhouder.
- (Brussel 9-9-1891) Cornelis van Welie, geb. Leerdam 23-1-1844.
- (Twello 19-9-1891) begr. Dordrecht Jan van Nievervaart.
- (19-9-1891) uit Oost-Indie gepasp. mil. W. van Houwelingen, Kromme Elleboog 45.
- (Hoorn 19-9-1891 Adm. der Gestichten) J. Zwang F 5 in vrijheid gesteld verpleegde.
- (24-9-1891 Dordrechtt) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-9-1891 veroordeeld zijn:
1) Hermanus Christianus Kaho, 64 jaren
2) Hendrik Groenenberg, 49 jaren
- (26-9-1891) Johannes Penders, bewijs Nederlanderschap.
- (27-9-1891) In plaats van P.J. Kaptein op verzoek eervol ontslagen, heb ik de eer UEdA bij dezen aanvankelijk op eene jaarwedde van f 600 Jan Zwama geb. te Wanswerd gem. Ferwerderadeel 7-4-1864 ...etc.
- rapport Rijk van Andel, bewijs onvermogen, nl in eigendom 44 huizen met erven ca huurwaaarde f 2330
- rapport Joost van Andel, geb. 24-4-1869, door ouders onderhouden.
- (1-10-1891) agent van poltie G. Simons en H. Hol.
- (3-10-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-9-1891 veroordeeld zijn:
1) Jan Vogel, 35
2) Gerrit Loopik, 29
3) Arie Visscher, 31
4) Gerardus Ebbers, 28
5) Adrianus van Kooten, 56
6) Johannes de Roo, 39
7) Johannes Arenout, 63
8) Joost Remersn, 54
9) Cornelis Lelieveld, 70
- ('s-Gravendeel 2-10-1891) begr. Dordrecht Sophia Dorothea Bemolt.
- onderwijzer P.J. van den Berg te Amsterdam, Maria Wulfers, G. Jonkers
- (5-10-1891) twee stoomketels, bleekerij Gebr. Mooi.
- H. Reeser, Damstraat 2, Amsterdam / G. Jonkers.
- (13-10-1891) J.J.B.J. Bouvy, agent van poltie P.A. Zegers, onderzoek ongeluk Cornelis van Es.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Juli 1891)
- (15-10-1891) Cornelia Helena Berends wed. Hendrik Klein, dochter in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- Francois Stoop, zuster Anna Cornelia Gerarda in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (21-10-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-10-1891 veroordeeld zijn:
1) Petrus Vrijdag, 67 jaren
2) Margaretha Dooren, 51 jaren
3) Arie Johannes Schot, 59 jaren
4) Adriaan Jilleba, 54 jaren
5) Johannes de Jong, 52 jaren
6) Martinus Ponten, 39 jaren
7) Cornelis Lelievelt, 70 jaren
8) Frederik Reppel, 52 jaren
9) Cornelis Lelievelt (doorgestreept)
10) Cornelis Uitdenbogaard, 66 jaren
11) Willem Uitdenbogaard, 25 jaren
- soldaat Hendrik Egbert Streefland.
- (24-10-1891) radarstoomboot 'Stad Amsterdam' der Zwolsche Stoombootmaatschappij.
- (Luigi Astolfi, Bologna 23-10-1891 (brief in 't Nederlands)) levende goudvisschen.
26-10-1891 handelaren te Dordrecht (goudvisschen):
* W. van Rijswijk, Voorstraat 115
* J.B. Thobé, Voorstraat 398
* J. van Wel, K. Breestraat 2
* J.H. Boers, Tolbrugstraat W. 28
- (27-10-1891) Dirk van Meerkerk.
- (27-10-1891) Naar aanleiding van het vermelde in het Dagrapport van 23 dezer, sub 1 1/2 ure, heb ik den tapper Jan de Klerk, wonende alhier aan de Marienbornstraat no. 47, in afwachting van den uitslag van het door den Heer H.L. Ellerman gemeente-veearts alhier, op mijn verzoek, in te stellen onderzoek naar de geaardheid van bedoelde hond, doen aanzeggen het dier voorloopig vast te houden.
De heer Ellerman rapporteerde heden, dat hij den hond gadegeslagen een eenigszins kwaadaardig bevonden had en het dientengevolge gewenscht achtte dat den eigenaar de verplichting werd opgelegd, het dier, gedurende 3 maanden te laten niet anders op den openbaren weg te laten komen, dan voorzien van een muilkorf, overeenkomstig het vastgestelde model. Mij met dit advies .. etc. Commissaris van Politie.
- (28-10-1891) ongeluk A. Poldervaart (agent van poltiie P.A. Zegers).
- (2-11-1891) Jacob van Persie, verhuisde 6/9 1881 van H.I. Ambacht naar DOrdrecht.
- Maria Kamp echtg. Cornelis Hubertus Verstappen.
- (4-11-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-10-1891 veroordeeld zijn:
1) Adrianus Mast, 30 jaren
2) Arie Verhoeven, 20 jaren
3) Cornelis Mackenbach, 49 jaren
4) Jan Leonard Anthonie van Helvoort, 24 jaren
5) Arie van Peeren, 29 jaren
6) Hendrik Vermeulen, 34 jaren
7) Willem Kuijters, 54 jaren
8) Cornelis Uitdenboogaard, 66 jaren
9) Abraham de Bruijne 44 jaren
10) Anna Maria Denisse, 42 jaren
11) Jenneke Anthonia van EIjgens, 53 jaren

(envelop 3)
- (6-11-1891) Rijksveldwachter J. Zwama.
- ver. Musis Sacrum, vertooning tooneel, ... de beeren vastliggen aan een ijzeren stang ...
- oogstjaar 1891.
- (4-11-1891 jacht) jagen op spoorsneeuw.
- (11-11-1891) Jacob Barto, agent vanpoltie 3e kl.
- (9-11-1891) Floris Jean van Oldenborgh, arrivé en Belgique 12/10 (WIjnstraat 75).
- Provinciaal Blas van Zuid-Holland, Hs. van der Linden, te Nieuwer-Amstel (ontslag veearts).
- lijst broodbakkers, vleeschhouwers.
- (16-11-1891) Cornelis Bettinger, bewijs Nederlanderschap.
- (2-11-1891 brief) Bernardus Marinus Bakker, geb. Rotterdam 7-3-1873, Meermanstraat 71, Rotterdam.
- Jan Lodewijk Evelein, in 1870 onder curateele.
- (19-11-1891) Jacobus Walle.
- (20-11-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-11-1891 veroordeeld zijn:
1) Pieter Jansen, 23 jaren
2) Adam de Meij, 18 jaren
3) Louis van der Mijl, 20 jaren
4) Pieter de Rek, 55 jaren
5) Ferdinand Charles van Steensel van der Aa
6) Anthonie Smeedjes, 51 jaren
7) Pieter Schouten, 66 jaren
- (21-11-1891) Theodorus Schalken, cellulaire gevangenis Breda.
- Johannes Aarnoutse en Leendert Kooijman, vischhandelaren.
- (25-11-1891) sluiting jacht op klein wild.
- (Alblasserdam 25-11-1891) begr. Isr. Begraafplaats Henrietta van Straten, 5 weken oud.
- Willem Drijver, 26 gepasp. trompetter.
- aanplakbiljet Afkondinging ijsbanen Zwijndrecht.
- (28-11-1891) veearts S.J. Kruijt te Oude Tonge.
- (2-12-1891) fa. Wed. C. van Drooge, H.A. Sperwer ongeluk in fabriek.
- (3-12-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-11-1891 veroordeeld zijn:
1) Matthijs Sterk, 27
2) Cornelis Adrianus Broeders, 29
3) Everdina Johanna Giroux, 38
4) Leendert Boogaarts, 19
5) Johannes Doorn, 19
6) Leendert Vink, 25
7) Cornelis Mouwen, 65
8) Jenneke Anthonia van Eijgens, 53
9) Pieter de Waard, 42
10) Cornelis Lelivelt, 68
11) Johannes van Dam, 57
- (4-11-1891) Johannes Kraaijveld, 24, gep. huzaar.
- (2-12-1891) Hendrik Hol, agent van politie.
- Maria van Leeuwen, wed. Karl Räber (overl. Dordrecht 5-2-1878), in St. Jacobsgesticht.
- (Hoorn 5-12-1891) W. Kamperman.
- N. Paré.
- (9-12-1891) A. Korporaal / soldaat C. Jongkees.
- (Geneesk. Gest. Utrecht 10-12-1891) Maria Johanna Hoekjen Delhez (broeder dr. F. Delhez)
- (11-12-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 2-12-1891 veroordeeld zijn:
* Remmerdina Wilhelmina Muller, 35
* Arie de Visser, 35
* Adrianus Anthonie Jonkers, 36
* Abraham de Bruijne, 41
* Pieter de Waard, 43
- (27-11-1891) Jean Baptist Maria Klaus, geb. 18-7-1874.
- (15-12-1891) J.W. Eckhardt, Schampersstraat.
- (15-12-1891) Johannes Hubertus van Dalen, sluiswachter Kelsche Vaart.
- (begr. lijken Zwijndrecht 17-12-1891) Willem Johannes Roskam, 3 maanden oud, te Dordrecht R.C. begraafplaats.
- (Nieuw-Lekkerland 19-12-1891) begr. Dordrecht Isr. begraafplaats Levie Boers.
- Dietrich de Bruijn.
- voorloopig comite Huisvesten van onbehuisden.
- (29-12-1891) D. de Boeff, brugwachter te Dordrecht.
- (Dubbeldam 28-12-1891) begr. Wilhelmina Cornelia Barbas, op 29/12 te Dordrecht.
- collecte Maatschappij van Weldadigheid (met boekje 2e suppplement prijscourant van fijn mandewerk en rietenmeubels vervaardigd in Frederiksoord).

Laatst gewijzigd: aug./sept. 2005.