Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1896-1897


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3515, 3516, 3517, 3518

brieven aan de burgemeester 1896 (SAD 6-3516)


[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3516]
(envelop 1)
- (politie te Amsterdam 26-6-1896) Albert de QUANT, geb. Dordrecht 27-7-1869, zoon van Pieter en Annigje Johanna van der Wijk.
- (rapport) verblijfplaats zeeman Mattheus van Gorkum; halfzuster Catharina de KLERK, huisvr. Johannes Dirk Veldhuis te Dordrecht, Dwarsghang 11rood. (scheepbreuk geleden, aan wal te Singapore)
- (2-7-1896) Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 24-6-1896:
1) Karel Hendrik Lugten, 33 jaar
2) Huibert van Aken, 19
3) Dirk Duister, 29
4) Johannes van Rosmalen, 52
5) Pieter Schaap, 54
6) Cornelis Lelievelt, 74
- (stoomwerktuigen 6-7-1896) boot 'Rijn en Schelde' A.C. VOLKER Az.
- (bewijs Nederlanderschap 10-7-1896) Johannes Albertus KEIZER, geb. DOrdrecht 29-4-1869.
- (Zutphen 10-7-1896) Johannes Josephus Venneman, 30-9-1891.
- (procesverbaal aanbesteding) Arie van Noordenne.
- Johannes WILLEMSE Jz., Prinsengracht 31 te Amsterdam.
- (Woerden 9-7-1896 bewijs goed gedrag) Hendrik de Broekert, 28-2-1879
- Lijst afgestane gelden schepelingen, maand juli 1896:
* M.B. Bergmeijer
* A.J. Sizoo
* J.P. v.d. Griend
* J.P. Plieger
* J.A. Houbolt
* E.J. van Persijn
* J. Kiek
* G. Vermeulen
* C. Oliemans
* A.P. van Est
* J. Blom
* F.A. van Braam Houckgeest
* A. Lareman
* J. de Hart
* A.V. Pennock
* C.H. v.d. Brassems?
* J. Tijssen

- Brokerhof
- (4-7-1896) Pieter SCHUNGEL (+) te Soerbaja 9-12-1894, zoon van Johan Peter Schungel en Anna Maria Brentjes (C. Fritsen, Geldeloosch pad D 33)
- (17-7-1896) veroordeeld 4-7-1896: Willem WULFSE, 29 jaar.
- veroordeeld 4-7-1896: Willem Frederik LOUIS, 28 bierhuishouder
- (PAVI, Rue de Grenelle 167, Paris) Monsieur Paul Gaston, overl. Dordrecht mogelijk 1888, Leuvebrug 1.
- (28-7-1896) Frans van Efferen.
- (Schoonhoven 28-7-1896) Wilhelmine Kirrwald, onderwijzeres.
- (Haastrecht 29-7-1896) Johannes Jacobus OOSTERLING; veldwachter Haastrecht, zijn zoon Jan David geb. Dordrecht 18-6-1876.
- (3-8-1896) M. Frankenhuis, reizend koopman in goud en zilver, te Amsterdam.
- (4-8-1896) L.C. Abbema, Geneesk. Gesticht Krankzinnigen.
- (6-8-1896) P.M. v.d. Meer, L. den Toonder, A.A. de Vaal, D.A. van Eden (agenten van politie)
- J. Dekker, Vest 185.
- gewezen pontonnier P.A. Blom, Wijngaardstraat 58.
- gewezen tamboer, P. BOTHOF, te Gorinchem aanmelden.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 29-7-1896:
1) Jan Pot, 24
2) Jean Baptist Hommerin, 18
3) Pieter Berkhouwer, 29
4) Joost Weeland, 16
5) Huibert van der Laars, 22
6) Johannes de Lange, 22
7) Willem van der Schulp 24
8) Maria Luisa Stein, 33
9) Jan Zwang, 52
10) Dammes Tims, 43
11) Arie van den Boogaard, 30
12) Gerrit van der Weiden, 58
- Andries de Bruin, geb. Dordrecht 24-2-1878 (koloniale reserve)
- (8-8-1896) W. Krans, inspecteur Tromer.
- Leentje van den Heuvel, echtg. Jacobus van Zantwijk (Geneesk. Gesticht)
- slpbt. Walter Philipp, van H. Hassels
slpbt. Achilles van F.J. Klarenaar
slpbt. Biesbosch 4
- (Gorinchem 18-8-1896) A. van Schaik.
- (18-8-1896) Jan FORTUIN, kolensjouwer, vader in bestedelingenhuis.
- (21-8-1896) Annigje Maria van Ossanen huisvr van Hendrik Johannes Ridderhof (Geneesk. Gesticht)
- Jan deVries, verkrijging KUNSTBEEN.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 19-8-1896:
1) Arie Johannes van der Want, 18
2) Arie Johannes Verwoerdt, 28
3) Pieternella Maria van der Boor, 43
4) Boudewijn de Haan, 40
5) Gerrit Hendrik Vsersluis, 24
6) Hendrik van de Merwe, 59
7) Hendrik Lenos, 31
8) Simon van Doorn, 22
9) Phlippus Hamels, 49

(envelop 2)
- (stoomwerktuigen) twee stoomketels in bierbrouwerij van de Mij tot exploitatie der stoombierbrouwerij De Sleutel en De Ster.
- schroefbt. CERES van G. Schermers.
- (Utrecht 2-9-1896) H.J. Hoogervorst.
- (4-9-1896) Arie Schmidt, teekenaar Gem.W., zoon Arie Schmidt 24-9-1875 (Geneesk. Gesticht).
- (3-9-1896) Frans van Efferen (boete), dronken op openbare weg.
- J. de Vries, Dwarsgang 42.
- fourier L. van Oost, huwelijk met Johannes Reijnders, Nieuwstraat 33.
- (Maastricht 7-9-1896) bouwverordeningen
- Hermanus de Graaf, 15-12-1879
- (Amsterdam 9-9-1896) George Rhijnvis Feith 1-4-1884, nog in leven
- (IJsselmonde 13-10-1896) Benjamin van Dijk, begraven Isr. begraafplaats te Dordrecht 14-10-1896.
- (12-9-1896) ... Katrina Vos van Avezathe eigenlijk genaamd Kaatje Amerencis Vos van Avezathe geb. Dordrecht 3-4-1877 en aldaar woonachtig ten huize van harer ouders aan de Toulonschelaan (Anth. Camerlingstraat G54) niets nadeeligs bekend; ziekte op 6-jarige leeftijd, linkerbeen en rechteroog, loopt mank en ziet slecht.
- (19-9-1896) Gisteravond ten .. uur rapporteert de agent van politie 1e klasse W.J. van de PUTTE dat hem door Pleun Nagtegaal, 13 jaren woonachtig aan de Glazenstraat (Dubbeldam) was medegedeeld ten onstreeks 9 1/2 uur aan de Prinsenstraat in het rechterbeen te zijn gebeten door een hond zooals later bleek het eigendom van zekeren OERLEMANS aan de Suikerstraat 20 alhier.
De heer ELLERMAN veearts alhier, uitgenoodigd is dit dier in oogenschouw te nemen, brengt heden ter mijner kennis dat hij dien hond, zijnde een geelharige reu, toebehoorende aan D. OERLEMANS voornoemd, heeft onderzocht en van zoodanige geaardheid bevonden dat hem muilkorven gewenscht voorkomt, te meer omdat de moeder van den eigenaar hem nog had medegedeeld dat de hond
niet recht te vertrouwen was.... Comm van Politie Ulrich.
- (23-9-1896 jachtakte) P. Taselaar, Teunis den Haak, Adriaan van der Veeke.
- Hendrikus Hermanus WOERDENBAG, 3e reg inf 3e bat 2e comp.
- (Nederlanderschap 28-9-1896) Hendricus Wilhelmus GÖBEL.
- (uitgegeven 9-10-1895) no. 33 Koninkrijk der Nederlanden (gratis)
Binnenlandsch Paspoort goed voor 12 maanden
boekdeel V blad 871 volgnr 6
Jacobus Christianus van VONDEREN, geboren 24-11-1869 te Grave
Signalement: 25 jaar, 1.745 m, rond voorhoofd, d.bruin haar, blauwe ogen, kleine mond
- (2-10-1896) F. Grootenboer, boete.
- Johannes Spoel 17-5-1876, 3e reg inf, 5e bat, 2e comp.
- (bewijs goed gedrag) Jacob de MEIJ, 7-8-1876, soldaat.
- Jan Dekker, geb. Zoutelande 3-9-1880, zoon van Cornelis Dekker en Bastiaantje van de Lindt.

(envelop 3)
- sleepboot Hendrik III, P. Janzen en Co.
- (telegram Ruhrort) machinist BLOM heut nacht hier ertrunken bitte dar wohnende Frau in benachrichting, Polizei.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 30-9-1896:
1) Dirk Los, ?
2) Marcus AARDOOM, 26
3) Sara van der Boor, 49
4) Philippus Hamels, 48
5) Bernardus Marinus Giffard, 53
6) Marinus Arnoldus Simons, 35
7)
8) Theodorus VRIJDAG, 30
9) Aalbert Hakstege, 43
10) Klaas Kroon, 23
11)
12) Hendrik van Donkelaar, 50
13) Frans Backer, 22
- Johanna Catharina Hubens geb Waalwijk 29-7-1865, huisvr Carl Ludwig Noldes (niet Noldus)
- Lijst afgestane gelden schepelingen (o.a. A. van de Weg, J. de R...., E. Holtmark van Dijkerhof)
- D. van der Made, lid van de raad.
- (Station Dordrecht, buitengewoon voorval op 18-10-1896)
24-jarige dochter van wachter VAN DER VEEKEN, is aangereden en ca 30 m. meegesleept waarvoor zware verwonding aan het hoofd (haar moeder bedient overweg)
- (20-10-1896) Maria van HEEREN, machtiging om hare echtgenoot George Friedrich Christian MEIJER voorloopig opnemen Geneesk. Gestich voor Krankz.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 14-10-1896:
1) Elsiabeth Abbing, 28
2) Karel Maagendans, 43
3) Hendrik Drijfhout, 44
4) Willem Frederik BOZUA, 18
5) Jacob Cornelis van der Waard, 22
6) Aalbert Hakstege, 43
- agent van politie A.B. KOOL
- A. PIEREN, luitenant ter zee 2e klasse (tr. Anna Maria Louisa Tijssens)
- Joost Dingeman DE HOOG, student te Leiden, vader in Geneesk. Gest.
- (Medemblik) verpleegde krankzinnige Frans VOS (Jac. Herm. Vos, Rietdijk 54, Dordrecht)
- (31-10-1896) Geertruida Anthonia zich noemende Anthonia Geertruida Polet huisvr van Jan VAN BATAVIA te Dordrecht (boete kwijtschelden, het als reizigster zich in den trein bevinden zonder behoorlijk plaatsbillet)
- Louise KONINGS wed Theodorus van Heumen.
- stoomketel bleekerij Aug. BIERENS.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 14-10-1896:
1) Elsiabeth Abbing, 28
2) Karel Maagendans, 43
3) Hendrik Drijfhout, 44
4) Willem Frederik BOZUA, 18
5) Jacob Cornelis van der Waard, 22
6) Aalbert Hakstege, 43
- P. Arbouw, stoker Gasfabriek.
- (Ubbergen 7-11-1896) Maria Carolina UITENHAGE de Mist, douairière Jhr Jan George Cornelis Pieter VRIJTHOFF, begraven te Dordrecht.
- (strafgevangenis Den Haag) Johannes Jacobus Theodorus Klumpers, ontslagen.
- sleepboot Industrie IV, B.J. den Duijtsen (stoomketel).
- Antonius Jansen, 61, wagenverhuurder.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 20-11-1896:
1) Frans Backer, 22
2) Pieternella Maria Verboor, 37
3) Gerrit Hendrik Versluijs, 24
4) Jacob Visser, 27
5) David Waals, 18
6) Cornelis Mouwen, 70
7) Izaak Duijzers, 17
8) Johannes Cornelis van Ooijen, 24
9) Johannes Janse, 22
10) Theodorus Kramers, 24
- (Medemblik) verpleegde krankz. Joannes Petrus de Hosson.
- stoomketel smederij wed. A. van Kersen.

(envelop 4)
- S. de Swart.
- (27-11-1896 Amsterdam; telegram) wed Ottings en zoon Paulus Gerardus Ottings (gesneuveld Atjeh; stoomgemaal De Mijl)
- (strafgevangenis Montfoort) Johanna Elizabeth Tukker
- (Middelburg 1-12-1896) Jan Ophorst, veroordeeld te Hulst 13-11-1896.
- (Almelo 30-12-1896) begraven Elizabeth van der Sluijs 74 jr, wed. Wessel Cornelis van Rije.
- (rijkstoezicht stoomwezen Rotterdam 3-12-1896) A. van de Weg, baggermolen.
- Sophia de Hoog wed Willem Littooy dochter Geneesk. Gesticht.
- aannemer A. Dubbelman.
- (telegram Gorinchem) is Johannes Cornelis Schotel te Dordrecht voldoenden gegoed borg voor werk van 18.000 ?
- L.C. Eichhorn F 225 (militiar uit Indië).
- (25-11-1896) veroordeeld Jan. BOET, 18 jaar, kantoorbediende, sterke drank.
- (25-11-1896) veroordeeld Stefanus BOET, 43, bierhoudhouder, sterke drank.
- (25-11-1896) veroordeeld Hacobus Adrianus Sardinus Franken, 39, bierhoudhouder, sterke drank.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 25-11-1896:
1) Johannes van Rosmalen, 52
2) Willem Leendert van Riemsdijk, 51
3) Adrianus Mast, 35
4) Jan Dame, 24
5) Hendrik Gooshouwer, 20
6) Arie Leendert Giffard, 17
7) Frederik Pieter Melger, 17
8) Theodorus Kramers, 24
9) Johannes van Dam, 63
10) Barend Adrianus de Vrij, twee maal, 28
- (Utrecht) Daniel Bekker, Vriezeweg 29, verkopen sterke drank.
- (9-12-1896) jagen op spoorsneeuw.
- (Dordrecht 8-12-1896, commissariaat van politie A461) met terugzending der mij bij Uwe apostille dd 7 dezer no. 3260 ter fine van bericht en raad in handen gestelde stukken, heb ik de eer UEdA mede te deelen dat de daarbij bedoelde GERRIT KOMAN, 37 geb. te Werkendam woonachtig alhier aan de Wijngaardstraat 47 gehuwd is en 5 kinderen heeft ....
Des zomers is hij koopman in chocolade en des winters visscher, voor welk laatst bedrijf hij in het bezit is geweest van een oud roeibootje, dat hij volgens zijne verklaring in der tijd kocht voor f 25 etc.....
- (8-12-1896) krantenberichtje: 'gisteravond omstreeks half 8 is het visschersvaartuig van den visscher Frans van PEER liggende in het Papengat door den lage waterstand op een steen gestoten, lek gewordn en gezonken .... etc.'
(Frans de Kort, Willem de Kluizenaar, Franciscus van der Want)
- (strafgevangenis Den Haag) Arnoldus Hermanus PASTOOR, heden ontslagen.
- A.C. Kooiman, reiziger in goud en zilver te Schoonhoven.
- (N.P. Jongkindt , notaris) D.J. de Levita, te Parijs overleden 13-12-1896.
Mej. E. de Levita wed Isaac Salomon Groen, overl. Dordrecht 16-9-1896 (23-4-1898 uiterste wil voor notaris N.P. Jongkindt)
zuster Roselina de Levita
broeder Samuel Jacob de Levita
zuster Elisabeth de Levita
kinderen van zuster Mietje de Levita
- Willem VAES, na ontslag gevangenis, aan diefstal schuldig gemaakt. (De Kruisberg Doetinchem)
Te Breda gedetineerd: Willem Frederik PONSEN
Johannes Petrus van den Dobbelsteen
- (Zwijndrecht 21-12-1896) Nathan Bremer, 33 jr Isr. begraafplaats Te Dordrecht.
- Leendert de BRUIJN, 71 geb. Ottoland, Pelserstraat 23, schoonzoon Pieter Maas, arbeider
- (Dubbeldam 22-12-1896) Marie Jozeph Rudolf Casimer van Hulken, R.K. begraafplaats te Dordrecht.
- (Commissariaat van afmonstering) f 70 uit Oost-Indië H.S. Krijne
- (Puttershoek 30-12-1896) levenloos kind van Cornelia Silverschoon, alg. begraafplaats Dordrecht

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.