Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1896-1897


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3515, 3516, 3517, 3518

brieven aan de burgemeester 1897 (SAD 6-3518)


bron: Stadsarchief Dordrecht
archief: 6
inventarisnummer: 3518 over 1897 (Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1852-1909)

(envelop 1)
- (gedrukte feestgids schermbond; Zuid-Hollandsche koffiehuis, Groenmarkt 37, 's-Gravenhage).
- bewijs van goed gedrag Nicolaas BOZUA.
- (7-7-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
Veroordeeld zijn:
1. Hendrikus Mattheu Pierlts, 16
2. Jan Zwang, 53
3. Simon Verdoorn Weele, 48
4. Pieter van der Krap, 24
5. Gerrit van de Graaf, 25
6. Jacob Vlasblom, 30
7. Leendert Poots, 20
8. Franc. Josephus Popcornie, 37
9. Stephanus Francis Fransen, 53
10. Willem Kooijman, 25
11. Arie Johannes Schot, 65
12. (2) Jan Zwang, 53
13. (1) Dirk Willem LIPJES, 33 jaar
14. (2) Dirk Willem LIPJES, 33 jaar
- [lichtblauw papier] Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 38.
- Lijst van personen, die zich in juli 1897 voor den Burgemeester van Dordrecht hebben vertoond bekoming der ter hunne behoeve afgestane gelden door de daarbij vermelde schepelingen.
o.a.:
* A. Lareman, moeder, P. Bothof, matroos 2e kl., 'Batavia'.
* P. BOTHOF, vader, J.W. Bothof, marinier 1 kl., 'Van Speijk', f 21, (1 april 1897 ingetrokken).
- (16-7-1897 Rotterdam, Arbeidsinspectie) ongeluk overkomen aan J. ROSKAM, brouwersknecht op de brierbrouwerij van B. van Epenhuijzen.

(envelop 2)
- (Rijkswerkinrichting te Hoorn 16-8-1897) P. BRANDT
- Jan Brunsing, geb. Scheemda 10-7-1880
- (14-7-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
Veroordeeld zijn:
1. Jan Zwang, 53 jaar
2. Dirk Lammers, 38 jaar
3. Hendrik van de Graaf, 52 jaar
4. Jasper Wapperom, 38 jaar
5. Jan Karseboom, 27 jaar
6. Johanna Clazina van Erk, 39 jaar
7. Johannes Aarnout, 70 jaar
8. Petrus Maria de Lange, 53 jaar
9. Cornelis Ponsen, 22 jaar
10. Karel van den Berge, 23 jaar
- (17-8-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
Veroordeeld zijn:
1. Jilles Wouter Spoel, 27
2. David Walson, 68
3. Johannes Aarnout, 70
4. Jozeph van der Linden, 28
5. Dirk van Unnink, 47
6. Jan Zwang, 53 jaar
7. Arie Johannes Schot, 65 jaar
- (27-8-1897) Jacobus Antonie Gijsbertus VAN ANDEL, geb. te Scheveningen 4-3-1880.
- (27-8-1897) stoomketel geplaatst in de distilleerderij van D. MUIJSSON, Lamstraatje A 403.
- (1-9-1897) ongeluk overkomen aan P. LIPPENS, timmerman, op den timmerwinkel van P. van der Net.
- (Rotterdam 2-9-1897) Juriaan Leonard Lodewijks te Batavia (familie te Dordrecht ? Ja)
- [lichtblauw papier] Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 48
- (10-9-1897) het lijk van mej. Bisschop geb. Aaltje POSTMA, heden nacht in het ziekenhuis overleden

(envelop 3)
- [lichtblauw papier] Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 57.
- (6-10-1897) 29925 kilo dynamiet
- (7-10-1897) Dirk Zantman, eervol ontslag
- (12-10-1897) 234899 kilo buskruit van Muiden langs de Noord en de Kil naar Belgie per schip UNION
- (dep. kolonien) J.C.W. Meijjes, woont te Dordrecht, Rietdijk 38.
- Arie Visser, geb. Papendrecht 9-12-1878, geen veroordelingen / bewijs Nederlander
- Jannigje Cornelia van Asperen, geb. Sliedrecht 5-7-1865 huisvr van Johannes van de Graef, Singel 14
- Pieter BOTHOF, geb. 23-8-1876, zoon Cornelis en Anthonia Lareman.
- Lijst van personen, die zich in de eerste helft der maand Oct. 1897 voor den Burgemeester van Dordrecht hebben vertoond bekoming der ter hunne behoeve afgestane gelden door de daarbij vermelde schepelingen.
22 namen o.a. :
* A. Lareman, moeder, P. Bothof, matroos 2e kl, schip 'Batavia', folio 40, F 18,- (1 juli 1897 ingetrokken).
* J.M. Bettinger, vader, J.C. Bettinger, marinier 2e kl, schip 'Atjeh'.
* J.J. Körndorffer, vader. C.J. Körndorffer, matroos 2e kl, 'Johan Willem Friso', folio 700
- (Rijksopvoedingsgesticht, Montfoort 21-10-1897) Johanna Elisabeth TUKKER, 6-4-1894 ontslagen
- (26-10-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
Veroordeeld zijn:
1. Pieter van Halen, 44 jaar
2. Hendrik Vermeulen, 41
3. Herbert van Wijnen, 61
4. Hendrik Vermeulen, 41
5. Johannes Aarnoud, 70
6. Pieternella Maria Verboor, 44
7. Dammes Tims, 43
8. Jan Zwang, 53
9. Jan Zwang, 53
- (De Kruisberg, bij Doetinchem) Johannes EK Az
- (20-11-1897 Leiden) begraven Petrus van den Nieuwenhof
- (20-11-1897) stoomketel geplaatst in de Dordrechtsche Melkinrichting
- (22-11-1897) Rijk VAN ANDEL, zijn zoon Rijk van Andel Jr. opnemen in krankz. gesticht, 'Bloemendaal' te Loosduinen.

(envelop 4)
- Abraham Borgmeijer, geboren te Dordrecht 16-4-1852, bewijs van Nederlanderschap t.b.v. zijn verblijf in Duitsland.
- Hendricus Antonius VIJZELAAR, vonnis 13-9-1871, in 1871 wonende te Rotterdam, verblijvende te Montfoort, op 8-8-1871 te Dordrecht (Krankz.Gesticht)
- 29925 kilo dynamiet van Lobitth per Gertruida langs de Beneden Merwede en Oude Maas naar de Oostpunt van Rozenburg
- (25-11-1897) F.A. van Braam Houckgeest, f 86, 62, reis en verblijfkosten F 0,75
- (27-11-1897) Th. van Buul f 7,70 bindwerk F - P.W. Veijgen F 20,- vergoeding f 0,75
- (Zwijndrecht 25-11-1897) Christiaan van Vessem, 8 maanden, op Kath. begraafplaats.
- (27-11-1897) F. Sniers, rijksveldwachter
- (23/30-11-1897) G.M. BRUGMAN, f 10, 16 leverantie F 0,375
- (7-12-1897) jagen op spoorsneeuw
- (18-11-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
1. Jan Hendrik den Ouden, 20 jaar
2. Johannes de Lange, 26 jr
3. Adrianus Thomas van Eijsden, 26 jr
4. Huibert van der Laars, 23 jr
5. Johannes van de Graaf, 54 jr
6. Willem de Roo, 56 jr
7. Hendrikus Hamels, 52 jr
8. Johanna Margaretha van Wouwe, 37 jr
9. Petrus Maria de Lange, 23
10. Gerrit Stout, 18 jr
(18-11-1897) Veroordeeld:
11. Johannes de Lange, 26
12. Joost Weeland, 18
13. Cornelis Jacobus van den Broek, 59
14. Pieter van Stek, 18
15. Cornelis Engelsman, 28
16. Simon Doorn, 24 jr
17. Hendrik van de Merwe, 59
18. Jan Zwang, 53 jaar
- (16-11-1897) 1 vaatje buskruit, 25 kg CB1637, G.J. de Vries
- (3-12-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
1. Marinus de Wilde, 29
2. Adrianus Klerks, 63 jr
3. Cornelis Ponsen, 24 jr
4. Pieter Schaap, 56 jr
5. Jan van der Meiden, 22
6. Jan Zwang, 53 jaar
- (30/11-6/12-1897) P.J. Dubbelman, F 400, schadeloosstelling F 1,375
- (3-12-1897) Jan Gaastra Bz, lid der firma N. Bonten
- (13-12-1897) Nederlanderschap: Gisberta Christina Abbing, geb. Emmerik 28-3-1860
- gedrukt verslag over den landbouw in 1897 in Dordrecht
- (15-12-1897) Wegens openbaren dronkenschap voor het Kanton :
Veroordeeld:
1. Franciscus Dijkman, 19 jaar
2. Sophia Dorothea Hölpher, 27 jaar
3. Pieter Johannes van der Koog, 34 jr
4. Johannes Aarnoud, 70 jr
5. Franciscus van Geldorp, 19
6. Jan Dame, 25 jr
7. Klaas Kroon, 24
- (18-12-1897) Gerardus Franciscus Jansen, 48 jaar, sedert eenige dagen hier verblijf houdt in het logement van P. Leenders aan de Wijnstraat 26 (niet van plan naar echtelijke woning terug te keeren)
- Harmsen, Johannes, geb. Utrecht 17-6-1879
- [lichtblauw papier] Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 79 (14-12-1897 no. 88)
Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 77 (18-12-1897)
- (Dubbeldam 21-12-1897) alg. begraafplaats, doodgeboren kind van G. v.d. Berg
- (28-12-1897) Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht te Avereest; Johannes Franciscus SCHREVEN, woont bij zijn moeder aan het Kasperspad 70b (gewerkt suikerfabriek fa Meeus en Co)

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.