Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 20-10-1928 aan mr. J. van Drooge


BRIEF 20-10-1928

Bergen op Zoom 20 October 1928
Vrede-Rust

den Wel Ed. Heer Mr. J. van Drooge
Advocaat te Dordrecht

Mijnheer Geachte Heer

Het is/zal U niet onbekend zijn, op wat voor schandelijke
wijze ik op het politie bureau, ben overrompeld
en gevankelijk weggevoerd, naar deze inrichting
door de Commissaris de heer HEUFF, geassisteerd door
zijn ondergeschikte de heer Zwama - Twee politie-
agenten en een pleegzuster van den geneeskundige dienst
Mej: Burger - dit gebeurde 13 April 's middags twee
uur - wanneer ik verzocht was op dat uur aanwezig te
zijn naar aanleiding van een aanklacht die ik heb
toezonden aan de Officier van Justitie te Dordrecht
tegen mijn buurman, de timmerman de Meer
met veel moeite ontving ik even de gelegenheid het bevelschrift
te zien, onderteekend door de officier van justitie de heer
Hennelinck en dr. Meynck - zonder veroordeling
ben ik hier geinterneerd gedurende meer dan 7 maanden

[16 april heb ik geschreven aan de officier van Justitie
te Breda; 10 April heb ik Mr. Salomonson verzocht mijn
verdediging op zich te nemen, waarop ik 17 april de
bevesting van zijn medewerking ontving.
In een schrijven van 25 april deelt hij mij mede dat ik hem niet meer moet schrijven
Mijn broer geeft hem voldoende inlichtingen.]

Laatst gewijzigd: december 2019.