Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 21-11-1928 aan Janny


BRIEF 21-11-1928

Bergen op Zoom 21 Nov. 1928
Vrede-Rust

Beste Janny,

Dezen morgen ontving ik het
pakje boorden met het schrijven van 19 november,
waaruit ik op kan maken, dat de brieven
van 22 Oct. aan architect Reus, van 23 Oct. aan
Mevr. van der Kleij en die aan Jan [Kennedie] van 20 Oct.
eerst 31 October gepost zijn.
Wat moet hier de dokter bewegen 9 dagen
te wachten met het wegzenden van mijn
brieven? Wat moet de dokter nogmaals
bewegen, indien ik me in het nummer
vergis, dit niet even te veranderen opdat
de zending geen vertraging ondervinden?
Wat is de plicht van een dokter, zijn z.g.n.
patienten ter wille te zijn, of hen te
belemmeren in hun omgang met familieleden
of vrieden. Wat is de plicht van familieleden
hun broer, in den steek te laten, te schrijven
wanneer het in hun fatsoen te pas komt,
of, de z.g.n. patient met alle welwillendheid

van dienst te zijn, door onmiddelijk
kennis te geven van het achetrhouden
van de toezending van brieven, die ook
zakelijk belang voor de z.g.n. patient hebben
Hoe komt 't dat Jan me niet schrijft?
En waarom heeft je me geen nieuws
van Lena en hare kinderen? Waarom
schrijft Lena me niet, of geeft ze geen
antwoord op mijn brief van 18 Oct?
Wie geef jou of Jan het recht te oordeelen
of jelui gerechtigd ben, niet naar
Mr. van Drooge te gaan om zijn hulp in
te roepen, wanneer Mr. Salomonson geen
moeite geeft de zaak degelijk te on-
derzoeken? Wanneer ik nadrukkelijk
verland, dat de tusschenkomst van
Mr. van Drooge wordt ingeroepen,
hebt jij of Jan naar mijn bevel te handelen
Hier gaat 't niet om het belang der Justitie
maar om het vitale belang, van iemand
die niet geneigd is, zich als vlegel te
aten gebruik, nog [noch] door politiebeambten,
rechters, dokters, of politieke hansworsten.

Christelijke of Onchristelijk. Tusschen 6 nov
en 19 nov de afzending van je schrijven,
waarop ik nu antwoord, zijn de volgende
5 brieven verzonden:
11 Nov. aan A.A. de Visser, Leuvebrug 1;
12 Nov. aan architect Bakker Frederijkstraat 44;
12 Nov. Roland Larij, St. Jorisweg 3;
14 Nov. R. v.d. Kleij, Borneostraat 23;
15 Nov. dr. Delhez Senior, Singel;
allen te Dordrecht
Indien de dokter ze soms weer als pakket
heeft verzonden, laat 't me dan ten spoedig-
ste weten, maar gaat ter gelijkertijd
even naar Mr. van Drooge.
Hier moet geen verhindering van de
belangen van patienten voorkomen, dat
is niet oorbaar als geneesheer, die
voor zijn patienten voelt, maar nog
minder als Christelijk dokter.
Wanneer de dokter weet, dat de vrienden
mij 28 Oct. komen bezoeker, moet hij geen
brief vertragen van 23 Oct, waarin ik verzoek
aan de mij bezoekde vrienden, iets mede
te brengen. Dat Jan me niet eerder

heeft geschreven over het te laat aankomen
deze brieven; bewijst, dat hij mijne belangen
die hierin gelegen zijn, mijn vertrek uit deze
inrichting te bespoedigen niet ter harte neemt,
moedwillig of uit lamlendigheid.
In mijn brief van 15 Nov. van dr. Delhez senior,
verzoek ik hem mij een bezoek te brengen in
gezelschap van Mr. van Drooge, opdat
hier de degelijkheid en wettigheid van de
zoogenaamde observatie, onderzocht worde
Wanneer Jan zich de moeite getroost had me
op een zondagmiddag eens te komen bezoeken,
hadden we tezamen vele dingen kunnen
bespreken. Uit zijn wegblijven constateer ik
dat zijn geweten niet in orde is, of dat hij andere
wil verontschuldigen (wat op 't zelfde neerkomt)
Mijn dank voor toezending der boorden en de
bestelling der plankjes.
Met vele groeten aan Jan en jezelf ook aan
de kinderen, architect Bakker en zijn vrouw
Lena en de kinderen, en met de meeste
vastbeslotenheid de gerechtelijke vervolging te
handhaven tegen wie ook.
J. toegew. Reinier

alle brieven moeten bewaard blijven
20 nov. verzond ik nog een schrijven aan den heer A.A. de Visser

Laatst gewijzigd: december 2019.