Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 29-11-1928 aan van Dalen


BRIEF 29-11-1928

Bergen op Zoom 29 Nov. 1928
inrichting Vrederust

Waarde vriend van Dalem!

heden las ik in het nieuws-
blad van 26 Nov. uw artikel en dat van
den heer Mak over de schilders van Dordrecht
uit de vorige eeuwen. Het portret van
Burgemeester v.d. Dussen is me onbekend, dus
kan ik in deze geen oordeel vellen. Wel her-
inner ik mij het schilderij van B.G. Cuyp
"de aanbidding der herders", dat dit aan-
wezig was op de tentoonstelling van
Pictura. Hij behoort tot een van de
weinige Dordsche schilders, dje het aan-
gedurft hebben hun compositie talenten
aan bijbelsche onderwerpen te wagen.
Een volmaakt geheel is 't niet, wel zijn
er interessante details, die het onderwijs,
of de school van Rembrand(t) vermoeden.
Van S. van der Velden bezit ik zelf een litho,
met zeezijlschepen als onderwerp, welke

ik indertijd wilde voor een litho aan de
broer van Valckema Blauw, ter gelegenheid van
een expositie van graphische-kunst op
Pictura - Hoewel ik hier sinds 8 1/2 maand
ben opgeborgen, in het belang van zekere
medici, natuurlijk tegen mijn zin, en met
het vaste voornemen naar Dordrecht terug-
te keeren, en mijn zaak, en goed recht, voor
de rechtbank te Dordrecht te verdedigen
heb ik nog altijd dezelfde belangstelling
voor de Dordsche belangen.
Aan onze vriend A.A. de Visser drukte ik
eenige weken gelegen mijn spijt uit, met het
verdwijnen der mooie kastanjes aan
de Cornelis de Wit(t)straat, in het belang der
z.g. Moderne verkeerswegen. En dat
onder de septer van de heer J. Reinhardt!
In een bosch of park zijn dergelijke opluchtingen van tijd noodig, maar het argument voor
deze slachting is niet vol te houden.
De schoonheidszin van andere te leeren, is niet ge-
makkelijk, en dat is het eenige excu(u)s, want
voordeel brengen die oude boomen niet op.

De novemberstormen hebben ook Dordrecht
weer onderwater gezet, en zelfs het "groote licht" gedoofd. Voor velen zal het een
rampspoedige sint-nicolaas bezoek
zijn geweest. Hoe schilderachtig de
stad er uit moge zien bijeen overstroming
de gevolgen zijn nooit te overzien; en de
kans van doorbraak blijft altijd bestaan.
Mijn oponthoud in deze gevangenis, heeft me
de gelegenheid benomen, eenige schetsen te
maken, van deze gebeurtenis, die voor
mij altijd belangstelling wekte.
Hiervoor stel ik natuurlijk, en dokters en
autoriteiten aansprakelijk, die door hun
gemeenschappelijk terrorisme, de oorzaak
zijn van mijn nutteloos vernederend verblijf,
in deze z.g. zenuwinrichting, of krankzin-
negen gesticht. Voor zekere uitgeslapene
introganten van artiesten, zjn dergelijke
opsluitingen, interessant, om hun werk, en
vooral hun persoon eenige belangrijkheid
te geven. Voor mij is het een schandelijke
beleediging, die ik niet kan en mag ongestraft laten

Vatbesloten blijf ik, om hen die aan mijn schandelijke ontvoering
medeplichting voor de rechtbank te brengen, of het familie-
leden, vrienden of vijanden zijn. Een heb ik u bij
een gelegenheid gezegd er zit veel "jaloursheid in
de lucht", die jaloursheid is een der hoofdoorzaken
van mijn verblijf in deze vervloekte inrichting, en
van al mijn onaangenaamheden, van voor en
na mijn opsluiting. Over mijn ontvoering en
ondrvinding in deze inrichting zal ik u maar
niet meer schrijven. Hierover kunnen de heeren
H. Reus, en A.A. de Visser, J. Reinhardt, A. Bakker
v.d. Kleij, Dr. Th. Stoop, Dr. P. Romijn, R. Larij, A.C. Croin Oldenborg, G. Poll Adrs. Schotel

enz uw inlichtingen geven. Het is voor mij te vernederend
dit nogmaals te herhalen. Wat moet men zeggen van
een z.g. intel(l)ectueel mileu, wat zijn
artiesten laat opsluiten, en niet eens in beweging komt?
Is dat niet de meest liefhartige degeneratie? geachte
heer van Dalen?
Zoo even ontving ik een schrijven van H. REUS, en A.A. VISSER
en van mijn broer een 10tal plankje(s) en een rol doek
Ook bij Mr. Salomonson en Mr. van Drooge kunt U meerdere
inlichtingen bekomen, ook van mijn verlangen nooit
toe te geven om mjn huis in Dordrecht te verlaten en
anderen voldoening te geven.

Laatst gewijzigd: december 2019.