Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 15-12-1928 aan J. Sanders (wethouder)


BRIEF 15-12-1928

Bergen op Zoom 15 dec. '28
inrichting Vrederust

den Wel Ed. Heer J. Sanders
Wethouder van sociale aangelegenheden te Dordrecht

In verschillende brieven die ik omstreeks
augustus aan den heer Reinhart schreef, heb
ik hem verzocht, mij uw adres te willen doen
toekomen, in de veronderstelling dat hij
eene medewerking zou vragen tot het instellen
van een onderzoek, naar de wijze waarop
ik hier ben gevangen gezet, en de vernederende
behandeling, die ik hier als verstandig, en
eerlijk man moet ondergaan, en die reeds
meer dan 9 maanden duurt. Van 13 Maart
af breng ik hier mijn tijd nutteloos door,
houdt me bezig met wat studies te maken
om niet van verdriet te verkwijnen, over de
schadelijke vernedering die ik hier onderga,

terwille van het moetif dat ik een aan
klacht heb ingediend tegen een onbenullige
buurman die er genoegen in schepte mijn
deur te verstoppen, en waarvan ik de
politie op de hoogte heb gesteld, en waarvan
architect H. Bakker, getuige was. Dit was
op een zondagavond, en naar dezen zelf vertelden
mij te beletten naar de verplaatsing van een
deel der spoorbrug te gaan zien. Het mij
beletten van dergelijke onderwerpen te teekenen,
schijn hun verlangen te zijn geweest.
Deze timmerman, die C. de Meer heet en zich

[ I. Cornelis de MEER, geb. Dordrecht 20-5-1865, timmerman, overl. Dordrecht 15-12-1934, zoon van Arie de Meer en Anna Maria de Klerk, tr. Dordrecht 8-5-1889 Pietertje KERKHOF, geb. Puttershoek 20-6-1865.
Wonende: Reeweg (Oost) (73) 93.
Zoon:
1. Arie Hendrik de MEER, geb. Dordrecht 1-2-1898, onderwijzer, 5-9- naar Onstwedde Nieuw Ruinermond 28-10-1921 uit Stadskanaal, 1923 eigen kaart;

II. Arie Hendrik de MEER, geb. Dordrecht 1-2-1898, onderwijzer M.P.O. Prinses Julianaschool, tr. (1) Dordrecht 22-8-1923 Arnoldina VOS, geb. Tjamsweer/Appingedam 28-2-1896, overl. 14-10-1938, tr. (2) Dordrecht 30-8-1939 Willempje Johanna MORET, geb. 's-Gravendeel 16-10-1897.
wonende: Bilderdijkstraat 2rd, Brouwersdijk 170rd, Sumatrastraat 45rood, Bankastraat 60;
Kinderen:
1. Cornelis Pieter Arie de Meer, geb. Dordrecht 1-6-1924.
2. Dirk Willem de Meer, geb. Dordrecht 15-12-1925.
3. Arie Hendrik Arend de Meer, geb. Dordrecht 16-4-1928.
4. Willem Engelhard Adriaan de Meer, geb. Dordrecht 6-5-1930.
5. Pieter Cornelis de Meer, geb. Dordrecht 8-20-1932.
6. Engelina Ainnetta de Meer, geb. Dordrecht 27-9-1937.
]

beroept 30 jaar onbeduidend lid van den
Christelijke vakvereenging te zijn geweest
de wijze waarop ik hier als misdadiger
ben weggebracht, nadat ik eerst op het
politiebureau ben gelokt, is te schandelijk
als dat ik nog in hergaling wenscht te vervallen,
daar en de heer Reinhardt, dr. Stroop, Dr. Romijn
van den geneeskundige dienst voldoende
zijn ingelicht. Ook mr. Salomonsen die
ik eerst als advocaat heb verzocht mijne
belangen bij de officier van Justitie te behartigen

en onmachtig bleek te zijn mij uit de dwang-
arbeiderscolonie te verlossen, kan U alle
gegevens verstrekken. Mr. J. van Drooge die
ik nu verzocht mij voor het gerecht te verdedigen,
heeft dit aanvaard en kan U eveneens alle
inlichtingen verstrekken. Het verwonder
me dat de heer Reinhardt me nooit heeft
geantwoord en nog meer, dat er nooit
van wege de gemeente een onderzoek is
ingesteld. Vergeet niet dat hier en
honder(d)tal Dordsche ingezetenen, zijn
opgeborgen, en het dus een plicht is van
B. en W. hier wel gedelijk een onderzoek
te doen, opwat voor wijze hier machtsch-
overschrijding plaats heeft. Wat voeding
betreft, informeert u maar eens aan de gevangenis
in de Doelstraat, het menu is het zelfde
dat is de wardeering geachte Heer Sanders, die
onze moderne maatschappij en vakbeweging voor
eerlijke artisten heeft. Hetzelfde systeem als in
Rusland van voor den oorlog, de eerlijke menschen
worden in de gevangenis gezet, en de minder eerlijken
loopen buiten, aldus Tolstoi in een van zijn werken

Of hier het verlangen bestaat, dat eenmaal het zelfde
resulaat bereikt moet worden als in Rusland, ook
met het opsluiten der intualectuelen, is best moge(n)lijk.
Persoonlijk stel ik er niet de minste eer in, dit te beoogen
voor het geeft niet welke richting. De martelaar
uithangen laat ik aan hoogmoedswaanzinnigen
over. Mijn eenige eerzucht bestaat hierin, als
eerlijk meschen en kunstenaar gewaardeerd te
worden, en me dit met hard werken waardig te
maken, maar niet met politieke nog religieuse
flikflooierijen. Uit het nieuwsblad vernam ik
door lezing van het gemeenteraadsverslag, dat
de raad geen recht bezit over de politiezaken een
oordeel te vallen. Mag ik U als belastingbetalend
inwoner van Dordrecht verzoeken mijn getuige te
zijn voor de rechtbank, en ook in de gemeenteraad
de verantwoordelijke persoonen te verzoeken, mijn
onmiddelijk invrijheidstelling te eischen.
Ik verzoek U hen aan 't verstand te brengen, wat het
moet zijn hier de winterdagen door te brengen, in
een millieu van gewezen gevangenen en maatschappelijk
mislukten. Breng dit de Burgemeester en zijn echtgenoote
eens onder het oog. In de kerk is een steen waarop de
naam de Ligt voorkomt.

Laatst gewijzigd: december 2019.