Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 04-04-1928 aan mr. J. Salomonson (advocaat)


BRIEF 04-04-1928

Bergen op Zoom 4 April 1928
Vrede-Rust
Paviljoen II
den Wel Ed. Heer Mr. J. Salomonson
Advocaat te Dordrecht

Zeer Geachte Heer

Hierbij deel ik U mede U geacht
schrijven van 19 Maart ontvangen te hebben, waaraan ik
mij heb gehouden. deze mrogen maakte dr. de Jonge
controleerende geneesheer van Paviljoen Ii, er mij op attend
dat het mij in de toekomst verboden is, bezoeklen
af te leggen, bnij een col(l)ega de Kunstschilder George van
Raemsdonck [Antwerpen 1888 – Boechout 1966]
, die even buiten de stichting op Halsteren
woont. Voordien was mij verboden de andere paviljoens
te betreden op straffe de vrije wandeling te moeten inboeten
U voelt dat het bezoeken van andere gekke paviljoens
me weinig aantrellen en mij daaraan stipt heb
gehouden. Het verbod echter om met een verstandig
collega om te mogen gaan wordt me wel wat
te erg. Het ontbreekt me niet aan geduld, maar
nu verzoek ik zoo dwingend als mogelijk is,
met zoo te leiden(lijden), dat aan den wil(l)ekeur een einde
kom, en mijn in vrijheidstelling zoo spoeding moge(n)lijk
geschiede.

Laatst gewijzigd: december 2019.