Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 27-04-1928 (1) aan Willy Sluiter


BRIEF 27-04-1928

Bergen op Zoom 27 April 1928
Vrede-Rust
Paviljoen II

den Wel Ed. Heer Willy Sluiter
Voorzitter Pulchri Studio
den Haag

Waarde Heer Sluiter,

Mijnheer Roland Lary [Roeland Larij 1855-1932] en
mijn vriend Dirk Wolbers heb ik
beiden geschreven op welke schandelijke
wijze ik hier ben gebracht, met
verzoek, U in te lichten, en Uwe
medewerking te verzoeken hieraan
een einde te maken. Ik ben van
mijn vrijheid beroofd met de bedoeling
mij van mijn huis en inboedel meester te
maken. Gelukkig neemt mijn broer
de zaken voor mij waar en kan dit
verijdeld worden. die weken heb ik
mijn zaak in handen gegeven van

Mr. Salomonson te Dordrecht, maar de wet
geeft verplichtingen waarmede rekening
moet gehouden worden. Nu heb ik vrij
wandelen, waardoor ik gelegenheid heb
met schetsen te maken mijn tijd zoo
nuttig mogelijk te besteden.
Toch loopen door mijn afwezigheid uit Dordt
mijn zaken in de war (waar de directie
van de inrichting zich niet van aantrekt)
De omgeving van menschen, die een gedeelte
van hun leven in het huis van bewaring
hebben doorgebracht, en nu hier komen om
wat op te knappen, en te gewennen aan
de omgang met anderen voor ze weer in
de maatschappij mogen gaan, is niet geschikt
voor mijn gezondheid, nog voor mijn artistique
aspiraties. Werk van Pulchi bestemd kan
ik niet afmaken, zoodat ik maar

Laatst gewijzigd: december 2019.