Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 27-04-1928 (2) aan Willy Sluiter


BRIEF 27-04-1928

(18 Mei Scheepmaker en Iepenburg (verplegers))

Bergen op Zoom 27 April 28
Vrede-Rust

Waarde heer Sluiter!

Wanneer ik U als
Voorzitter van Pulchri-Studio mede-
werking verzoek, om mij zoo spoedig
moge(n)lijk uit den inrichting te
verlossen, waar ik tegen mijn wil
reeds meer als 6 weken doorbreng in
gezelschap van zwakzinnigen, en ont-
slagen gevangenen, die hier op kracht
moeten komen. Mijnheer Lary
en mijn vriend Wolbers (de Beeldhouwer) [Dirk Johannes Wolbers 1890-1957]
heb ik beiden geschreven (mij) en hen U
verzocht U in te lichten op
wat voor onrechtmatige wijze ik
van mijn vrijheid ben beroofd (waarschijnlijk
om zich van mijn huis en inboedel meester
te maken. Ik heb sedert 4 weken
vrijheid van beweging en mag buiten wandelen

(en daar) zoodat ik met mijn schetsboek altijd, nog
mijn tijd zoo nuttig mogelijk besteed.
Drie weken gelegen heb ik mijn zaak in handen
gegeven van Mr. Salomonson advocaat te
Dordrecht, en ik hoop dat hij zoo spoedig
moge(n)lijk een einde maakt aan mijn gedwongen
verblijf tusschen zwakzinnigen, krankzinnigen
menschen die uit het huis van bewaring gekomen
zijn om hier op te sterken.
Ingesloten zend ik U het inzendingsbiljet
voor de tentoonstelling waar ik twee kleine
werken instuur (daar ik anderen voor de
tentoonstelling bestemd niet af heb kunnen maken.
Mijn afwezigheid uit Dordt heeft me belet
in den Haag in Kunsthandel Sala in te zenden en ook
in een tentoonstelling in Apeldoorn.
Mijn broer zorgt voor de toezending, daar
het noodzakelijk is dat de zaken doorgaan
niet tegen staande ik hier ben.
Ik reken als vriend op Uwe medewerking
en hoop ook mede door U gerehabiliteerd
te worden, daar ik er geen er op stel
in en zwakzinnige inrichting te hebben doorgebracht
dit lijkt me erg interessant voor de volgelingen
van Vincent van Goch [Vincent Willem van Gogh 1853-1890]

Laatst gewijzigd: december 2019.