Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 17-06-1928 aan Dirk Wolbers


BRIEF 17-06-1928


Bergen op Zoom 17 Juni 1928
Vrede-rust Paviljoen II

Beste Wolbers,

Mijn dank voor
toezending van het schetsboek
en de tube kraplak, die ik
deze week in de beste orde ontving.
Hoewel het weer ongunstig was,
heb ik tusschen de droppels door
nog was gewerkt, niettegenstaande
omgeving, nog voedselvoorziening
aanmoedigend werken. Het is
met recht hotel(?) de houten lepel,
al is het een, om jou woorden te
gebruiken, "een goed Protestant-
Christelijk bekend staande
inrichting". Ik hoop beste
kerel, dat je nooit toe
verplicht wordt, gebruik van
te maken. Zich ...(?) ...(?);
's morgens slappe(?) thee met brood

minzaam bestreken; 's middags
middageten, zooals je het waarschijn-
lijk ook in dienst heb genoten
en een diep bord, zonder mes, want
dat is te gevaarlijk. Aardappelen,
groe(n)ten, weinig vleesch, en saus -
Des avonds koffie met brood, als
's morgens en om 8 uur naar bed,
om s morgens om half 7 op te staan.
Enekele heeren soep, en ziehier het
menu en de dienstregeling, die ik
iemand aanraad om zijn artistieke
jare productief te maken. Hoe
het met je zaken gaat trekt de Dokter
de heer de Jonge
zich niets van aan.
Wel heeft hij er schijnbaar belang bij
mij aan te sporen mijn huis in den steek
te laten en Dordt te verlaten, en dit
wel drie maal te herhalen, en zich boos
te maken omdat ik zijn raad niet wil
volgen. Ik heb niet het minste
plan mijn huis in handen te laten
van huisjesmelkers, die aan Christelijke

politieke tinnegieterij doen. Zich druk
maken om he gezondheid doet de dokter
zich weinig - hij is niet voor de pleegden
wel de verpleegde voor hem. Al de tijd
dat ik hier ben weigert hij mij melk, toe
te staan, zelfs op eigen kosten. Nu zou hij
het willen toestaan, wanneer ik mij het
door mijn familie wilde laten betalen; daar
ik voldoende geld bij mij heb weiger ik mij
onder curatele te stellen, voor twee
kwartjes per week. De prijs die
hier door de gemeente betaald wordt
is anders voldoende, 2,50 per dag -
die bijna 18 gld. Het is hier een
inrichting met Fries en Z(w)eeeuwsch geld
instandgehouden, de meeste verpleegers
zijn Zeeuwen, ook vele verpleegden.
Uit Dordt zijn er ongeveer 100, zoodat
de buitengemeenten aardig aan de
opkomst van dit protestant plekje
in Brabant meewerken.
De directeur dr. [W.K.] Dikland uit Friesland
afkomstig is leider van de antirevolutionaire

[4] waar(?) fractie in Bergen op Zoom, een der
verpleegers is ook gemeenteraadslid
Je voelt dat hier een half katholieke
en protestante geest heerst.
't Zakelijk Christendom - de directeur
is een flinke kerel, maar ik geloof dat
hij meer tuinarchitect is als dokter.
Met de vrouwen dokter Dr. Pruninger is
het naar het mij lijkt anders gesteld.
die heeft meer hart voor zijn patiënten.
Maar je moet maar eens overkomen,
een goede gelegenheid om mager te
worden is het het zeker, wanneer je
hier door wilt brengen. Ik hoop
echter dat mijn advocaat voortgang
maakt met mijn zaak, want
mijn gezondheid en productieve arbeid
als wel geestelijke omgang leiden er
onder. maakt Willy Sluiter [Jan Willem Sluiter 1873-1949] er
nog eens op attend, als Voorzitter van
Pulgri [Pulchri] en lid van Pictura.
heel die comedie is in elkaar gezet
om mij mijn werk te ontrooven, en mij uit

[5] Dordrecht weg te krijgen. Met 40 man op
een zaak te leven is geen millien voor
een artiest; het wordt nu tijd dat
er een einde aankomt, en ik in mijn
recht en eer hersteld worde.
Ik wist niet dat dergelijke praktijken
onder een Christelijk bewind, in een
Christelijke inrichting gedeeld konden
worden, die zich medeplichtig maak
aan een overval op een politiebureau
en ontvoering met opsluiting in een
inrichting, om een gezond denkend
mensch zwakzinnig
te verklaren.
Het is geen wonder dat er in menige
kring minachting bestaat, naar
alles wat naar Godsdienst zweemt,
wat de weinige kunstuiting op
reli(e)gieus gebied bij de protestanten
verklaarbaar maakt. Er moet
niet veel geloofsovertuiging bij
de protestante artisten aanwezig
zijn. De Roomschen weten
het beter te exploiteren.

[6] en laten we er maar voor uitkomen
geven aan hun dienst meer wijding.
Jammer dat ze zich met de politiek
bemoeien, en hun slechte streken op dit
gebied aan de protestante politieke
hebben overgaan. Enfin hij kent
dat milieu beter als ik, tracht
het te verbeteren.
Hebt je nog kans gezien mijn werk
op Pulgri [PULCHRI] aan den man te brengen?
Je doet me er heusch geen verdriet mee.
Het schetsboek en de verf rekenen we wel
af. Ik hoop spoedig weg te zijn
en de tentoonstelling in Amsterdam
te bezoeken. Werk prettig en ontvang
mijn hartelijke groeten, ook aan je
vrouw en de kleine Tilly
Mejuffr. Supse, je broer en je Ouders.
Spoedig tot ziens,
Je vriend R. Kennedy.

Laatst gewijzigd: december 2019.