Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 22-06-1928 aan van Oldenborgh


BRIEF 22-06-1928

Bergen op Zoom 23 Jun. '28
Vrede-Rust

Geachte Heer en Mevr. van Oldenborg(h),

Het deed me
veel genoegen het bericht te
ontvangen van het voorgenome
huwelijk van Herman - en ik
verzoek U aan hem er zijn toekomstige
Echtgenoote mijne gelukwenschen
over te brengen. Ik hoop dat
hij in 't verre Af(f)rika zich (dat) die
toekomst hem verzekeren die hier
dikwijl moeilijk is te bereiken, en
die hem wellicht nog de gelegenheid
geven zal, die idealen te verwezenlijk
die hij hier niet kon (verwezenlijken) ten
uitvoerbrengen zonder zijn levenspositie
in gevaar te brengen.
Voor U (beiden) als Ouders is het minder prettig
dat hij zoo ver van huis zij toekomst
moet maken. Misschien is het echter
nog een aanleiding hem daar (op) tegen

bezoeken. Zooals Jan Veth eenmaal Indie zag (daar het reizen U toch een beetje in het
bloed zit). Voor hem hoop ik dat hij
wanneer hij nog eens in het moederland
terugkeert, niet de bitter ervaring opdoet
die ik hier moet meemaken, en die
ik niet de moeite meer vind te herhalen
maar die U van mijn mi..(?) Bakker (architect)
kunt vernemen diemij 21 Juni berichtte(?). Ik hoop echter
dat er spoedig een einde komt aan
de schandelijke rechtschverkrachting die
ooit met medeplichtigheid van een dokter
in Dordrecht heeft plaats gehad.
Voor Uw zoon vertrekt reken ik er op in Dordt
te zijn en hem een herinnering te geven uit mijn atelier ...(?)
aan de tijd dat hij bij mij les nam
Met mijne beste wenschen voor
de toekomst aan Uw zoon, en[-]

Laatst gewijzigd: december 2019.