Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 24-06-1928 aan van Oldenborgh


BRIEF 24-06-1928

Bergen op Zoom 24 Juni 1928
Vrede-Rust!

Geachte Heer en Mevrouw van Oldenborgh
Het deed me veel genoegen
het bericht te ontvangen van het
voorgenome huwelijk van uw Zoon
Herman waarmede ik U en Mevrouw
hartelijk gelukwensch - Wees zoo goed
hem en zijne toekomstige echtgenoote
mijne gelukwenschen over te brengen,
hoopende dat hij zich in 't verre
Afrika die toekomst kan verzekeren
die hier dikwijls moeilijk is te
bereiken. Wellicht vind hij daar
nog de gelegenheid die idealen
ten uitvoer te brengen, die hier
moeilijk te verwezelijken zijn zonder
zijn levenspositie in gevaar te brengen.
Voor uw beiden lijkt 't mij hard weer een
zoon zoo ver van huis te moeten laten gaan.
Misschien is het nog een aanleiding (hem te) hem

naar de Kaapkolonie te gaan, zoo als Jan Veth
eenmaal Oost Indie bezocht.
eens te gaanbezoeken, zooals Jan Veth
zijn dochter in Indie is g[-]
Voor uw zoon hoop ik wanneer hij nog eens in
holland terugkomt hij nooit de bittere
ervaring opdoet die ik hier moet mee
maken, die ik nu bij deze gelegenheid maar
niet zal herhalen.
Mijn vriend de architect Bakker die mij
21 Juni bezocht, kan U er meer van
mededeelen. Ik hoop echter dat er
spoedig een einde komt aan de schadelijke
rechtsverkrachting die er ooit met mede-
plichtigheid van een dokter in Dordrecht
heeft plaatsgehad.
Voor uw zoon vertrekt reken ik er op in
Dordt terug te zijn en hem een herinnering
te geven van mijn werk aan den tijd dat
bij bij mij les nam.
Met mijne beste wenschen voor
de toekomst van Uw zoon.
Met hartelijke groeten aan U en de uwen.
Uw toegew. R. Kennedy

Laatst gewijzigd: december 2019.